Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 51 din 3 martie 2021  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 51 din 3 martie 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 269 din 17 martie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 251.791 din 3.03.2021 al Direcţiei generale politici agricole şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 şi 1079 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 2, după subpunctul 2.6.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6.4, cu următorul cuprins:
    "2.6.4. Prevederile subpct. 2.6.3 se aplică programelor de restructurare/reconversie aprobate în cursul exerciţiului financiar 2021 potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta."

    2. La punctul 3 subpunctul 3.2, teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Proiectele tehnice se vizează de una dintre unităţile de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie prevăzute în anexele nr. 1-3 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti» şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La punctul 5 subpunctul 5.4, teza a II-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Modificarea proiectului tehnic se face cu avizul unităţii de cercetare-dezvoltare pentru viticultură şi vinificaţie care a vizat iniţial proiectul."    ART. II
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1104 din 27 decembrie 2018, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3^1 se introduce un nou articol, articolul 3^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^2
    Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. b), în cursul exerciţiului financiar 2021, valoarea sprijinului financiar reprezintă maximum 70% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
    a) pierderilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;
    b) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;
    c) pierderilor cauzate de pandemii umane."

    2. La articolul 5, după alineatul (8) se introduc patru noi alineate, alineatele (9)-(12), cu următorul cuprins:
    "(9) Prin excepţie de la termenul de depunere prevăzut la alin. (1), pentru exerciţiul financiar 2021, dispoziţiile prevăzute la art. 3^2 se aplică cererilor de plată aprobate până la data de 15 octombrie 2021 inclusiv.
(10) Cererea de plată se depune până la data de 30 iunie 2021 inclusiv la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A., însoţite de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
    b) copia poliţei de asigurare;
    c) document de identitate bancară.
(11) Dovada plăţii poliţei de asigurare prevăzută la alin. (10) lit. b) se poate transmite la A.P.I.A. odată cu cererea de plată sau cel târziu până la 15 septembrie 2021 inclusiv.
(12) Cota procentuală de 70% prevăzută la art. 3^2 se completează în mod corespunzător în cadrul cererii de plată al cărei model este prevăzut în anexa la prezentele norme metodologice."    ART. III
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La punctul 3, după subpunctul 3.1^1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^2, cu următorul cuprins:
    "3.1^2. Prin excepţie de la prevederile subpct. 3.1, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 70% din costurile eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% şi se aplică programelor de investiţii aprobate în cursul exerciţiului financiar 2021 potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta."

    2. La punctul 4, subpunctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2. Programele de investiţii se depun în sesiune continuă, până la data de 31 iulie 2023 inclusiv, la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A."

    3. La punctul 5 subpunctul 5.1, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) copie «conform cu originalul» a declaraţiei de recoltă, producţie şi de stoc aferente campaniei viticole precedente, în conformitate cu legislaţia în vigoare, după caz;"

    4. La punctul 6, subpunctul 6.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.5.1. Cota procentuală de 70% prevăzută la subpct. 3.1^1 şi 3.1^2 se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice."    ART. IV
    În anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după articolul 6^4 se introduc două noi articole, articolele 6^5 şi 6^6, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^5
    Prin excepţie de la prevederile art. 6, contribuţia U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile şi se aplică programelor aprobate în cursul exerciţiului financiar 2021 potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul delegat (UE) 2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta.
    ART. 6^6
    Cotele procentuale prevăzute la art. 6^5 se completează în mod corespunzător în cadrul modelului contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin."


    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros


    Bucureşti, 3 martie 2021.
    Nr. 51.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016