Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 5.087 din 30 august 2019  privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat  şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5.087 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 758 din 18 septembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016. Metodologia menţionată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul profesional de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

    ART. 3
    Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Admiterea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, pentru anul şcolar 2020-2021, se desfăşoară în conformitate cu Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017. Metodologia menţionată în prezentul articol se va aplica în mod corespunzător, cu respectarea precizărilor prezentului ordin şi a Calendarului admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021. Înscrierea în cea de-a doua etapă de admitere în învăţământul dual a absolvenţilor clasei a VIII-a se va efectua la centre de înscriere stabilite de către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti.

    ART. 5
    Absolvenţii clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, în învăţământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere de la învăţământul profesional la învăţământul liceal sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta, nu participă la procesul de admitere în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021. Pentru continuarea studiilor de către aceşti absolvenţi se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

    ART. 6
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 30 august 2019.
    Nr. 5.087.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│ACTIVITATEA │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│3 februarie │măsuri judeţean/al │
│2020 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, spre aprobare, │
│ │la inspectoratul şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│10 februarie│Bucureşti (ISJ/ISMB), a │
│2020 │propunerii privind │
│ │componenţa comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care are │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământ │
│ │profesional de stat, │
│ │avizată de consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către ISJ│
│ │/ISMB către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│17 februarie│de stat a aprobării │
│2020 │comisiei de admitere din │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │se consultă cu operatorii│
│ │economici parteneri │
│ │pentru a stabili dacă vor│
│ │organiza sesiune de │
│ │preselecţie a │
│ │candidaţilor şi cu │
│ │privire la probele │
│ │suplimentare de admitere │
│ │pentru situaţia în care │
│ │numărul de candidaţi este│
│ │mai mare decât numărul de│
│ │locuri. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se organizează sesiune de│
│ │preselecţie (înaintea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere) numai în cazul │
│ │în care acest lucru este │
│ │solicitat de operatorii │
│ │economici/instituţiile │
│ │publice partenere ale │
│ │unităţii de învăţământ │
│24 februarie│care se implică prin │
│2020 │susţinere financiară/ │
│ │stimulente/alte forme de │
│ │sprijin în formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin angajament menţionat│
│ │în contractul-cadru cu │
│ │unitatea de învăţământ. │
│ │Elaborarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, împreună cu │
│ │operatorii economici/ │
│ │instituţiile publice │
│ │partenere, a Procedurii │
│ │de admitere şi, după caz,│
│ │a Procedurii de │
│ │preselecţie │
│ │Procedura de admitere şi,│
│ │după caz, Procedura de │
│ │preselecţie, aprobate de │
│ │consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ care are │
│ │ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │sunt transmise de aceasta│
│ │spre avizare la ISJ/ISMB.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB transmite │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat avizul pentru │
│ │Procedura de preselecţie │
│ │şi Procedura de admitere.│
│ │Afişarea la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat a Procedurii de │
│ │preselecţie (după caz) şi│
│ │a Procedurii de admitere,│
│ │a numărului de locuri │
│ │propuse pe domenii de │
│ │pregătire şi calificări │
│28 februarie│profesionale pentru │
│2020 │învăţământul profesional │
│ │de stat, a perioadelor de│
│ │înscriere pentru anul │
│ │şcolar 2020-2021 Se va │
│ │menţiona în mod expres │
│ │faptul că se va organiza │
│ │o probă suplimentară de │
│ │admitere în situaţia în │
│ │care numărul candidaţilor│
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, cu │
│ │precizarea datelor │
│ │planificate pentru │
│ │eventuala probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │organizată în prima şi a │
│ │II-a etapă de admitere, │
│ │conform prezentului │
│ │calendar. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia Naţională de │
│28 februarie│Admitere a modelului │
│2020 │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat aprobate, │
│ │concretizată în domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial şi │
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ cu ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │cuprinzând datele │
│11 mai 2020 │personale ale elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│ │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde,│
│ │în secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual, pentru│
│ │anul şcolar 2020-2021 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │graficului şedinţelor de │
│12-18 mai │informare a elevilor şi │
│2020 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
│ │(metodologia şi │
│ │calendarul admiterii, │
│ │modul de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │respectiv în fişa de │
│ │opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei │
│ │Naţionale a broşurilor │
│22 mai 2020 │care cuprind informaţii │
│ │despre admitere, pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Informarea de către ISJ/ │
│ │ISMB a unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │privind posibilitatea │
│ │continuării studiilor de │
│ │către absolvenţii │
│ │claselor a VIII-a în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat Se vor prezenta │
│ │următoarele: │
│17-21 │- modul de organizare şi │
│februarie │funcţionare a │
│2020 │învăţământului │
│ │profesional de stat; │
│ │- calendarul şi modul de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat; │
│ │- posibilitatea │
│ │continuării studiilor │
│ │după finalizarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional de stat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │în anul şcolar 2020-2021 │
│ │se desfăşoară acţiunea │
│ │„Săptămâna meseriilor“, │
│ │în cadrul căreia se vor │
│ │organiza următoarele │
│ │acţiuni: │
│ │- promovarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, în│
│ │general, şi, în special, │
│ │a modului de organizare │
│ │şi funcţionare a │
│24 │învăţământului │
│februarie-27│profesional, inclusiv │
│martie 2020 │dual; │
│ │- informarea privind │
│ │condiţiile în care elevii│
│ │pot avea acces la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi beneficiile acestei │
│ │forme de pregătire; │
│ │- consilierea elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │privire la oportunitatea │
│ │continuării studiilor în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat; │
│ │- oferta de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional, condiţii de │
│ │admitere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2019-2020, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ│
│ │gimnazial organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere │
│ │cu elevii de clasa a │
│ │VIII-a, cu accent pe │
│ │conştientizarea │
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuare a pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│1 martie-15 │profesional de stat, cu │
│mai 2020 │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual. │
│ │Activităţile de orientare│
│ │şi consiliere se │
│ │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │centrului judeţean de │
│ │resurse şi de asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire │
│ │organizate de toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, cu elevii de │
│ │clasa a VIII-a şi │
│ │părinţii acestora, pentru│
│ │prezentarea metodologiei │
│ │şi a calendarului │
│ │admiterii, a procedurilor│
│ │de preselecţie şi/sau de │
│ │admitere şi a planului de│
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│18-29 mai │de stat, inclusiv în │
│2020 │învăţământul dual, şi a │
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │respectiv în fişa de │
│ │opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual. În │
│ │judeţele în care există │
│ │plan de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │se prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, şi aspectele│
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează │
│ │târgul ofertelor │
│ │educaţionale. Pentru │
│ │prezentarea ofertei │
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│18-29 mai │educaţională pentru │
│2020 │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau dual vor │
│ │implica şi operatori │
│ │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│10 iunie │generale de absolvire ale│
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │Naţională de Admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│11 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să│
│ │participe la probe de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│6-7 mai 2020│model de anexă la fişa de│
│ │înscriere cu modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal („Anexa la fişa de│
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele │
│ │de aptitudini sau la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea se va realiza │
│11-12 mai │la unităţile de │
│2020 │învăţământ stabilite de │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti ca centre │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│13-15 mai │Probele de verificare a │
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă se │
│ │organizează la centrele │
│ │stabilite de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│18 mai 2020 │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │acolo unde metodologia │
│ │permite acest lucru │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii,│
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│22 mai 2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│25-27 mai │la care candidaţii au │
│2020 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│28 mai 2020 │participat la probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial absolvite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│29 mai 2020 │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │ca locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat│
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare │
│15 mai 2020 │la clasă. Nu se alocă │
│ │locuri speciale pentru │
│ │candidaţii romi la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care sunt prevăzute │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│9-15 iunie │NOTĂ: │
│2020 │Cererile de ocupare a │
│ │locurilor alocate pentru │
│ │candidaţii romi se depun │
│ │la ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. Mediile │
│ │de admitere pentru │
│1-2 iulie │candidaţii romi care │
│2020 │candidează pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │calculează conform art. │
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, indiferent dacă la │
│ │acea calificare │
│ │profesională se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│1-2 iulie │profesional special sunt │
│2020 │similare cu cele │
│ │prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │Metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul profesional de stat │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│29 iunie-3 │profesional de stat, │
│iulie 2020 │pentru candidaţii care │
│şi │solicită aceasta │
│6 iulie 2020│La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│29 iunie-3 │educaţională pentru │
│iulie 2020 │învăţământul profesional │
│şi │oferă informaţiile şi │
│6 iulie 2020│îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │La unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, iar numărul │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind organizarea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│6 iulie 2020│calificările profesională│
│ │/profesionale la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional de stat la │
│ │calificările pentru care │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │Procedura de preselecţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│7-8 iulie │ │
│2020 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie, în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o unitate de│
│ │învăţământ şi calificări │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau probe eliminatorii în│
│ │învăţământul dual până la│
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul profesional,│
│7-8 iulie │respectiv în învăţământul│
│2020 │dual. │
│Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul celor admişi în │
│care optează│urma preselecţiei este │
│pentru │mai mare decât numărul │
│unităţile de│locurilor disponibile, │
│învăţământ │comunicarea rezultatelor │
│şi │sesiunii de preselecţie │
│calificările│va fi însoţită de │
│la care se │precizarea că urmează o │
│organizează │probă suplimentară de │
│sesiune de │admitere şi de informaţii│
│preselecţie │detaliate privind │
│ │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional în vederea │
│ │înscrierii la alte │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ profesional │
│ │sau dual la calificări la│
│ │care nu s-au organizat │
│ │probe de preselecţie │
│ │(respectiv probe │
│ │eliminatorii în cazul │
│ │învăţământului dual). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │preselecţie a fişelor de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional de stat de la│
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care a organizat sesiunea│
│ │de preselecţie │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│8-10 iulie │mai multe opţiuni, │
│2020 │inclusiv pentru │
│Pentru │calificări profesionale │
│candidaţii │la care unitatea de │
│care optează│învăţământ nu a organizat│
│pentru │preselecţie, aceştia nu │
│unităţile de│vor ridica fişele de │
│învăţământ │înscriere, fiind │
│şi │consideraţi înscrişi │
│calificările│pentru celelalte │
│la care se │calificări profesionale │
│organizează │pe care le-au marcat în │
│sesiune de │fişa de înscriere. │
│preselecţie │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la preselecţie, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │proba respectivă de │
│ │preselecţie, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │această probă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la preselecţie │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie, │
│ │respectiv eliminatorii, │
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi, │
│ │care nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│ │prevăzute mai sus, precum│
│ │şi cei care au renunţat │
│ │la locul ocupat în │
│ │sesiunea de preselecţie. │
│ │De asemenea, se pot │
│8-10 iulie │înscrie şi candidaţi care│
│2020 │au fost respinşi la │
│ │probele eliminatorii │
│ │organizate în │
│ │învăţământul dual. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat preselecţie şi │
│ │care au ridicat fişa de │
│ │înscriere se face pe baza│
│ │aceleiaşi fişe, prin │
│ │completarea casetelor │
│ │pentru următoarea unitate│
│ │de învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere la unităţile de │
│ │învăţământ unde numărul │
│ │de candidaţi înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor oferite│
│ │- situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│10 iulie │organizează proba │
│2020 │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Proba suplimentară de │
│ │admitere se organizează │
│ │numai la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care │
│ │numărul celor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│13-14 iulie │disponibile, în │
│2020 │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere de către │
│13-14 iulie │unităţile de învăţământ │
│2020 │care au organizat proba │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│15 iulie │admitere în urma │
│2020 │rezolvării contestaţiilor│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor finale de │
│ │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea, la comisia │
│15 iulie │de admitere judeţeană/a │
│2020 │municipiului Bucureşti, a│
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape│
│ │de admitere se află sub │
│15 iulie │efectivul minim necesar │
│2020 │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │a numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime se poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a │
│ │candidaţilor, în limita │
│ │locurilor disponibile la │
│ │alte clase sau unităţi │
│ │şcolare, în cadrul unei │
│ │şedinţe publice la care │
│ │vor fi invitaţi să │
│ │participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de către │
│ │candidaţii declaraţi │
│ │respinşi │
│ │Candidaţii respinşi la │
│15-17 iulie │etapa I de admitere în │
│2020 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│15-17 iulie │candidaţii admişi, pe │
│2020 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│17 iulie │de stat a situaţiei │
│2020 │locurilor rămase libere │
│ │în urma finalizării │
│ │depunerii dosarelor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │admişi în această etapă │
│ │de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│20, 21 iulie│comisia de admitere │
│2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza│
│ │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-a organizat probă de │
│ │preselecţie decât cu │
│ │acordul unităţilor de │
│ │învăţământ respective. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│21 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│21 iulie │către comisia de admitere│
│2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat │
│ │Listele actualizate cu │
│ │candidaţii înmatriculaţi │
│ │la clase/grupe cu │
│ │efective care se află sub│
│ │efectivul minim la │
│ │finalul primei etape se │
│ │afişează şi se comunică │
│ │sub rezerva completării │
│ │în urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│21 iulie │gimnazial a situaţiei │
│2020 │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti ISJ/ISMB │
│ │afişează şi publică pe │
│ │pagina sa de internet │
│ │lista locurilor libere │
│ │pentru etapa a II-a de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti. │
│ │Afişarea şi publicarea pe│
│ │pagina de internet a ISJ/│
│21 iulie │ISMB a informaţilor │
│2020 │privind locaţiile │
│ │centrelor de înscriere la│
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │Afişarea la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat şi/ │
│ │sau învăţământul dual a │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a, pe domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │şi a informaţiilor │
│ │privind etapa a II-a de │
│ │admitere │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul profesional de stat │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat pentru candidaţii│
│ │cărora nu li s-au │
│ │eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│22-24 iulie │susţinut şi au promovat │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi, sau au fost │
│ │admişi dar nu şi-au depus│
│ │dosarele de înscriere la │
│ │liceu sau învăţământul │
│ │profesional, la centrele │
│ │de înscriere, pentru │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │pe baza fişei de │
│22-24 iulie │înscriere în învăţământul│
│2020 │profesional de stat │
│ │Centrele de înscriere │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta unităţii de │
│ │învăţământ pentru care │
│ │optează. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea, la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările profesionale│
│ │la care se organizează │
│ │probe de preselecţie/ │
│ │probe eliminatorii şi/sau│
│ │probe de admitere │
│ │indiferent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi, │
│ │precum şi pentru cele la │
│ │care se organizează probă│
│ │de admitere ca urmare a │
│ │depăşirii numărului de │
│ │candidaţi înscrişi faţă │
│ │de numărul locurilor │
│ │disponibile se vor afişa │
│ │împreună cu lista │
│ │candidaţilor înscrişi şi │
│ │informaţiile privind │
│ │derularea acestor probe │
│ │(data, ora, locul de │
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│24 iulie │organizează proba │
│2020 │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări. │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional de stat la │
│ │calificările pentru care │
│ │se organizează │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │Procedura de preselecţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probei │
│ │suplimentare de admitere,│
│ │dacă este cazul, │
│ │precedată, după caz, de │
│ │proba de preselecţie (în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │în care s-a decis │
│ │organizarea acesteia), │
│ │conform graficului │
│ │stabilit şi afişat de │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ │
│ │În situaţia organizării │
│ │de probe de preselecţie, │
│ │dacă în urma susţinerii │
│27-29 iulie │acestor probe numărul de │
│2020 │candidaţi care le-au │
│ │promovat este mai mic │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, nu se va mai│
│ │susţine proba │
│ │suplimentară de admitere.│
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la proba de preselecţie │
│ │(dacă este cazul) şi la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele de preselecţie nu│
│ │pot fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│30 iulie │mediilor de admitere, │
│2020 │conform precizărilor de │
│ │calcul din metodologia de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea rezultatelor│
│ │la comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│30 iulie │unităţile de învăţământ │
│2020 │profesional a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│30-31 iulie │admişi la clase/grupe cu │
│2020 │efective care în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că, după│
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, se│
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│31 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care, în│
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici şi │
│ │cu acordul acestora, sunt│
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei cu locurile libere│
│ │şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│3 august │redistribuire pe locurile│
│2020 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admişi, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│4-7 august │Rezolvarea de către │
│2020 │comisia de admitere │
│(conform │judeţeană/a municipiului │
│graficului │Bucureşti a situaţiilor │
│afişat de │de la nivelul unităţilor │
│comisia de │de învăţământ la care, în│
│admitere │urma celor două etape de │
│judeţeană/ a│admitere, nu s-au │
│municipiului│constituit în limitele │
│Bucureşti) │legale formaţiuni de │
│ │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale │
│ │Rezolvarea situaţiilor se│
│ │face în şedinţă publică │
│ │la care sunt invitaţi │
│ │candidaţii care au fost │
│ │admişi la calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │întrunit condiţiile │
│ │minime de constituire a │
│ │formaţiunilor de studiu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual, │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, vor fi │
│ │posibile doar cu acordul │
│ │scris al unităţii de │
│ │învăţământ, transmis în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│7 august │învăţământul profesional,│
│2020 │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│7 august │repartizărilor şi │
│2020 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 2

    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│ACTIVITATEA │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Elaborarea planului de │
│3 februarie │măsuri judeţean/al │
│2020 │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, spre │
│ │aprobare, la │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│10 februarie│Bucureşti (ISJ/ISMB), a │
│2020 │propunerii privind │
│ │componenţa comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual, avizată de │
│ │consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către ISJ│
│ │/ISMB către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│17 februarie│învăţământul dual a │
│2020 │aprobării comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual │
│ │stabilesc împreună cu │
│ │operatorii economici │
│ │tipul probelor de │
│ │admitere şi organizarea │
│ │unor eventuale probe │
│ │eliminatorii │
│ │Elaborarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│24 februarie│care au ofertă │
│2020 │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici/instituţiile │
│ │publice partenere, a │
│ │Procedurii de admitere │
│ │Procedura de admitere, │
│ │aprobată de consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ care are │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual,│
│ │este transmisă de aceasta│
│ │spre avizare la ISJ/ISMB.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB transmite │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual avizul │
│ │pentru Procedura de │
│ │admitere. │
│ │Afişarea la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual a │
│ │Procedurii de admitere, a│
│ │numărului de locuri │
│ │propuse pe domenii de │
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │perioadelor de înscriere │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021 şi a │
│ │calendarului probelor de │
│ │admitere │
│ │Se vor afişa informaţii │
│ │privind probele de │
│28 februarie│admitere şi se va │
│2020 │menţiona în mod expres │
│ │dacă se vor organiza │
│ │probe de admitere, doar │
│ │în situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile sau, după │
│ │caz, independent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, la │
│ │solicitarea operatorilor │
│ │economici parteneri, cu │
│ │precizarea datelor │
│ │planificate pentru │
│ │eventualele probe de │
│ │admitere organizate în │
│ │prima şi a doua etapă de │
│ │admitere, conform │
│ │prezentului calendar. De │
│ │asemenea, se va menţiona │
│ │în mod expres dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere eliminatorii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia Naţională de │
│28 februarie│Admitere a modelului │
│2020 │fişei de opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual - anexă│
│ │la fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul dual │
│ │aprobate, concretizată în│
│ │domenii de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │cu evidenţierea │
│ │operatorilor economici │
│ │parteneri şi a locurilor │
│ │de practică disponibile │
│ │la fiecare dintre │
│ │aceştia, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean, │
│11 mai 2020 │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│ │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde,│
│ │în secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021 │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │graficului şedinţelor de │
│12-18 mai │informare a elevilor şi │
│2020 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
│ │(metodologia şi │
│ │calendarul admiterii, │
│ │modul de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │respectiv în fişa de │
│ │opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei │
│ │Naţionale a broşurilor │
│22 mai 2020 │care cuprind informaţii │
│ │despre admitere pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Informarea de către ISJ/ │
│ │ISMB a unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial din │
│ │judeţele care au plan de │
│ │şcolarizare pentru │
│ │învăţământul dual despre │
│ │posibilitatea continuării│
│ │studiilor de către │
│ │absolvenţii claselor a │
│ │VIII-a în învăţământul │
│ │dual, dar şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat Se vor prezenta │
│17-21 │următoarele: │
│februarie │- aspecte specifice │
│2020 │privind organizarea şi │
│ │funcţionarea │
│ │învăţământului dual; │
│ │- calendarul şi modul de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual; │
│ │- posibilitatea │
│ │continuării studiilor │
│ │după finalizarea │
│ │învăţământului dual, dar │
│ │şi după finalizarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional de stat. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional,│
│ │inclusiv dual, în anul │
│ │şcolar 2020-2021 se │
│ │desfăşoară acţiunea │
│ │„Săptămâna meseriilor“, │
│ │în cadrul căreia se vor │
│ │organiza următoarele │
│ │acţiuni: │
│ │- promovarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, în│
│ │general, şi, în special, │
│ │a modului de organizare │
│ │şi funcţionare a │
│ │învăţământului │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual; │
│ │- informarea privind │
│ │condiţiile în care elevii│
│ │pot avea acces la │
│ │învăţământul dual şi │
│ │profesional şi │
│24 │beneficiile acestor forme│
│februarie-27│de pregătire; │
│martie 2020 │- consilierea elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │privire la oportunitatea │
│ │continuării studiilor în │
│ │învăţământul dual şi │
│ │profesional de stat; │
│ │- oferta de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │şi pentru învăţământul │
│ │profesional, condiţii de │
│ │admitere. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care îşi propun să │
│ │şcolarizeze în │
│ │învăţământul dual în anul│
│ │şcolar 2020-2021 │
│ │organizează aceste │
│ │acţiuni în colaborare cu │
│ │operatorii economici │
│ │parteneri de practică, │
│ │menţionând suplimentar │
│ │faţă de cele menţionate │
│ │anterior şi aspecte │
│ │privind perspectivele de │
│ │angajare după finalizarea│
│ │studiilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2019-2020, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ│
│ │gimnazial organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere │
│ │cu elevii de clasa a │
│ │VIII-a, cu accent pe │
│ │conştientizarea │
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuarea pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional, cu │
│1 martie-15 │evidenţierea │
│mai 2020 │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual, dar│
│ │şi prin învăţământul │
│ │profesional de stat. │
│ │Activităţile de orientare│
│ │şi consiliere se │
│ │derulează cu sprijinul │
│ │consilierilor şcolari ai │
│ │centrului judeţean de │
│ │resurse şi de asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE)/ │
│ │Centrului Municipiului │
│ │Bucureşti de Resurse şi │
│ │Asistenţă Educaţională │
│ │(CMBRAE) şi urmăresc │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi │
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire │
│ │organizate de toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, cu părinţii şi│
│ │elevii de clasa a VIII-a,│
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a│
│ │procedurilor de admitere │
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv la │
│18-29 mai │învăţământul dual, a │
│2020 │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │respectiv din fişa de │
│ │opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual. În │
│ │judeţele care au plan de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează │
│ │târgul ofertelor │
│ │educaţionale. Pentru │
│ │prezentarea ofertei │
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│18-29 mai │educaţională pentru │
│2020 │învăţământul dual şi/sau │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat vor │
│ │implica şi operatorii │
│ │economici parteneri. │
│ │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o│
│ │secţiune dedicată ofertei│
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│10 iunie │generale de absolvire ale│
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │Naţională de Admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│11 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să│
│ │participe la probe de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│6-7 mai 2020│model de anexă la fişa de│
│ │înscriere ca cel aprobat │
│ │ca anexă la fişa de │
│ │înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal („Anexa la fişa de│
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele │
│ │de aptitudini sau la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea se va realiza │
│11-12 mai │la unităţile de │
│2020 │învăţământ stabilite de │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti ca centre │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│13-15 mai │Probele de verificare a │
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă se │
│ │organizează la centrele │
│ │stabilite de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│18 mai 2020 │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │acolo unde metodologia │
│ │permite acest lucru │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │finale, după contestaţii,│
│ │la probele de verificare │
│ │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│22 mai 2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor cu │
│ │rezultatele finale la │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│25-27 mai │la care candidaţii au │
│2020 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│28 mai 2020 │participat la probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial absolvite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│ │au promovat probele de │
│29 mai 2020 │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special (calendar │
│şi organizare comune pentru înscrierea│
│în învăţământul liceal, profesional de│
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de│
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │ca locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat│
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare │
│ │la clasă. Nu se alocă │
│15 mai 2020 │locuri speciale pentru │
│ │candidaţii romi la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la│
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, │
│ │se organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Data-limită pentru │
│ │primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│9-15 iunie │NOTĂ: │
│2020 │Cererile de ocupare a │
│ │locurilor alocate pentru │
│ │candidaţii romi se depun │
│ │la ISJ/ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi, utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea se face în │
│ │şedinţă publică. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii romi │
│ │care candidează pe │
│ │locurile speciale pentru │
│1-2 iulie │romi se calculează │
│2020 │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare│
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │de nivel 3, conform │
│ │Cadrului naţional al │
│ │calificărilor, aprobată │
│ │prin Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale nr. │
│ │3.556/2017. │
│ │Pot fi admişi candidaţi │
│ │romi la clasele de │
│ │învăţământ dual la care, │
│ │conform procedurii de │
│ │admitere, nu se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special, utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi │
│1-2 iulie │repartizarea candidaţilor│
│2020 │pentru învăţământul dual │
│ │special sunt similare cu │
│ │cele prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │Metodologia de organizare│
│ │şi desfăşurare a │
│ │admiterii în învăţământul│
│ │liceal de stat. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor în │
│învăţământul dual │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minorii care │
│ │solicită înscrierea în │
│ │învăţământul dual, fişa │
│ │de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor │
│ │claselor a VIII-a, │
│ │mediile generale de │
│ │absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │pentru candidaţii care │
│ │solicită înscrierea în │
│29 iunie-3 │învăţământul dual, fără │
│iulie 2020 │anexa „Fişa de opţiuni │
│şi │pentru învăţământul dual“│
│6 iulie 2020│La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu │
│ │situaţia şcolară │
│ │neîncheiată, aflaţi în │
│ │stare de corigenţă sau │
│ │repetenţie. │
│ │Fişa de opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual se │
│ │eliberează de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe │
│ │baza fişei de înscriere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat, la │
│ │care se anexează fişa de │
│ │opţiuni pentru │
│ │învăţământul dual, care │
│ │se eliberează şi se │
│ │completează la unitatea │
│ │de învăţământ care │
│29 iunie-3 │organizează învăţământ │
│iulie 2020 │dual │
│şi │Unităţile de învăţământ │
│6 iulie 2020│care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual oferă │
│ │informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, precum şi în│
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul│
│ │de desfăşurare, ora, acte│
│ │necesare de identitate a │
│6 iulie 2020│candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│7-8 iulie │ │
│2020 │ │
│Pentru │Derularea probelor │
│candidaţii │eliminatorii în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acestora, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează probe │
│organizează │eliminatorii │
│probe │ │
│eliminatorii│ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii la │
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii susţinute în│
│ │cadrul admiterii în │
│ │învăţământul dual se │
│ │afişează la sfârşitul │
│ │fiecărei zile, împreună │
│ │cu precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual la care │
│ │nu s-au organizat probe │
│ │eliminatorii sau în │
│ │învăţământul profesional │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, până la │
│7-8 iulie │termenul stabilit prin │
│2020 │calendarul admiterii în │
│Pentru │învăţământul dual, │
│candidaţii │respectiv în învăţământul│
│care optează│profesional. │
│pentru │În situaţia în care │
│unităţile de│numărul candidaţilor │
│învăţământ │admişi în urma probelor │
│şi │eliminatorii este mai │
│calificările│mare decât numărul de │
│la care se │locuri disponibile, │
│organizează │precum şi în cazul în │
│probe │care s-a decis susţinerea│
│eliminatorii│de probe de admitere │
│ │indiferent de numărul de │
│ │candidaţi admişi în urma │
│ │probelor eliminatorii se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere (data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul dual │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │probele eliminatorii, │
│ │fişele de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │în vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual. │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii nu │
│ │pot fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │probele eliminatorii a │
│ │fişelor de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat de la unitatea de│
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probele │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│8-10 iulie │învăţământ nu a organizat│
│2020 │probe eliminatorii, │
│Pentru │aceştia nu vor ridica │
│candidaţii │fişele de înscriere, │
│care optează│fiind consideraţi │
│pentru │înscrişi pentru celelalte│
│unităţile de│calificări profesionale │
│învăţământ │pe care le-au marcat în │
│şi │fişa de înscriere. │
│calificările│Candidaţii vor fi │
│la care se │informaţi că în cazul în │
│organizează │care numărul candidaţilor│
│probe │care se vor înscrie la │
│eliminatorii│calificarea/calificările │
│ │profesională/profesionale│
│ │pentru care au optat va │
│ │fi mai mare decât numărul│
│ │de locuri se va organiza │
│ │o probă de admitere. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la probele eliminatorii, │
│ │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele respective, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la aceste probe.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la probele │
│ │eliminatorii la unităţile│
│ │de învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe eliminatorii în │
│ │învăţământul dual sau, │
│ │respectiv, de preselecţie│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pe baza │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi care│
│ │nu s-au înscris în │
│8-10 iulie │perioadele de înscriere │
│2020 │prevăzute mai sus. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii şi care au │
│ │ridicat fişa de înscriere│
│ │se face pe baza aceleiaşi│
│ │fişe, prin completarea │
│ │casetelor pentru │
│ │următoarea unitate de │
│ │învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probelor de admitere, la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │unde numărul de candidaţi│
│ │înscrişi este mai mare │
│ │decât numărul locurilor │
│ │oferite, precum şi în │
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│10 iulie │locuri disponibile - │
│2020 │situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Probele de admitere se │
│ │organizează numai la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │şi pentru calificările │
│ │profesionale pentru care │
│ │numărul elevilor înscrişi│
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile sau în cazul │
│ │în care s-a decis │
│13-14 iulie │susţinerea de probe de │
│2020 │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile în │
│ │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la│
│ │anunţarea candidaţilor cu│
│ │privire la organizarea de│
│ │probe de admitere pentru │
│ │toate calificările sau │
│ │doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de admitere în│
│ │învăţământul dual de │
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│13-14 iulie │organizat aceste probe │
│2020 │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de admitere │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii şi │
│ │la probele orale nu pot │
│ │fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de admitere în│
│15 iulie │urma rezolvării │
│2020 │contestaţiilor, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care le-au organizat │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor finale de │
│ │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea, utilizând │
│15 iulie │aplicaţia informatică │
│2020 │centralizată, la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, a│
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi şi a celor │
│ │respinşi la admiterea în │
│ │învăţământul dual, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │probe de admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Comunicarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│15 iulie │dosarelor de înscriere de│
│2020 │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape│
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │a numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │suficiente locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime se poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a │
│ │candidaţilor, în limita │
│ │locurilor disponibile la │
│ │alte clase sau unităţi │
│ │şcolare, în cadrul unei │
│ │şedinţe publice la care │
│ │vor fi invitaţi să │
│ │participe. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional de către │
│ │candidaţii declaraţi │
│ │respinşi │
│ │Candidaţii respinşi la │
│15-17 iulie │etapa I de admitere în │
│2020 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│15-17 iulie │candidaţii admişi, pe │
│2020 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│17 iulie │educaţională pentru │
│2020 │învăţământul dual a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │rămase libere în urma │
│ │finalizării depunerii │
│ │dosarelor de înscriere a │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │comisia de admitere │
│20, 21 iulie│judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti nu va repartiza│
│ │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-au organizat probe │
│ │eliminatorii şi/sau de │
│ │admitere decât cu acordul│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │respective. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│21 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│21 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat şi, │
│ │în mod distinct, în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Listele actualizate cu │
│ │candidaţii înmatriculaţi │
│ │la clase/grupe cu │
│ │efective care se află sub│
│ │efectivul minim la │
│ │finalul primei etape se │
│ │afişează şi se comunică │
│ │sub rezerva completării │
│ │în urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a situaţiei │
│21 iulie │locurilor libere pentru │
│2020 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul│
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│21 iulie │dual │
│2020 │Afişarea şi publicarea pe│
│ │pagina de internet a ISJ/│
│ │ISMB a informaţiilor │
│ │privind locaţiile │
│ │centrelor de înscriere la│
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi la │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │Afişarea la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat şi/ │
│ │sau învăţământul dual a │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a, pe domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │şi a informaţiilor │
│ │privind etapa a II-a de │
│ │admitere │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământ profesional de│
│ │stat pentru candidaţii │
│ │cărora nu li s-au │
│ │eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│22-24 iulie │susţinut şi au promovat │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar │
│ │nu au fost repartizaţi/ │
│ │admişi, sau au fost │
│ │admişi, dar nu şi-au │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional,│
│ │la centrele de înscriere,│
│ │pentru unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională de │
│ │învăţământ profesional de│
│ │stat şi/sau învăţământ │
│ │dual, pe baza fişei de │
│22-24 iulie │înscriere în învăţământul│
│2020 │profesional de stat şi │
│ │anexei cu fişa de opţiuni│
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Centrele de înscriere │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale│
│ │din oferta şcolii pentru │
│ │care optează. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care se │
│ │organizează probe de │
│ │preselecţie/probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere indiferent de│
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi, precum şi │
│ │pentru cele la care se │
│ │organizează probă de │
│ │admitere ca urmare a │
│24 iulie │depăşirii numărului de │
│2020 │candidaţi înscrişi faţă │
│ │de numărul locurilor │
│ │disponibile se vor afişa │
│ │împreună cu lista │
│ │candidaţilor înscrişi şi │
│ │informaţiile privind │
│ │derularea acestor probe │
│ │(data, ora, locul de │
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probelor de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │probelor eliminatorii, în│
│ │cazul în care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri sau în │
│ │cazul în este prevăzută │
│ │organizarea acestora │
│ │indiferent de numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│27-29 iulie │disponibile, conform │
│2020 │graficului stabilit şi │
│ │afişat de fiecare unitate│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează probe │
│ │eliminatorii │
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │la probele de admitere │
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de admitere │
│ │(Rezultatele la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate.) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │la probele de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor de admitere, │
│30 iulie │conform precizărilor de │
│2020 │calcul din metodologia de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual │
│ │Transmiterea rezultatelor│
│ │la comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│30 iulie │dual a listei │
│2020 │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul dual │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere │
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│30-31 iulie │admişi la clase/grupe cu │
│2020 │efective care în urma │
│ │primei etape de admitere │
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, se│
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│31 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care, în│
│ │urma consultării cu │
│ │operatori economici şi cu│
│ │acordul acestora, sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate prin comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │informează în scris │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │pe pagina de internet a │
│ │ISJ/ISMB, a listei cu │
│ │locurile libere şi a │
│ │graficului activităţilor │
│ │de repartizare şi │
│3 august │redistribuire pe locurile│
│2020 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admiş, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiilor │
│ │de la nivelul unităţilor │
│ │de învăţământ la care, în│
│ │urma celor două etape de │
│ │admitere, nu s-au │
│ │constituit în limitele │
│ │legale formaţiuni de │
│ │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale │
│ │Rezolvarea situaţiilor se│
│4-7 august │face în şedinţă publică │
│2020 │la care sunt invitaţi │
│(conform │candidaţii care au fost │
│graficului │admişi la calificări │
│afişat de │pentru care nu s-au │
│comisia de │întrunit condiţiile │
│admitere │minime de constituire a │
│judeţeană/ a│formaţiunilor de studiu. │
│municipiului│NOTĂ: │
│Bucureşti) │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual, │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile vor fi │
│ │posibile doar cu acordul │
│ │scris al unităţii de │
│ │învăţământ, transmis în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ are au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, a candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│7 august │învăţământul profesional │
│2020 │şi învăţământul dual, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│7 august │repartizărilor şi │
│2020 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016