Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 508 din 20 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 508 din 20 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 424 din 22 aprilie 2021
    În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020 privind aprobarea mecanismului financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, a modelului Convenţiei privind implementarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a modelului Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, al contractului de garantare, al înscrisului, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de risc şi al comisionului de administrare pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 şi 343 bis din 28 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Pentru garanţiile acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului român aferente creditelor garantate acordate, în anul 2021, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, fermierilor, profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, se aprobă comisionul de risc la nivelul de 0,50% pentru primul an de garantare, de 1% pentru anii 2 şi 3 de garantare, respectiv de 2% pentru anii 4-6 de garantare, aplicat la valoarea/soldul garanţiei de stat."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    MECANISMUL FINANCIAR
    de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor
    în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, IMM-urile, întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierii, profesioniştii şi formele de organizare a profesiilor liberale, care contractează credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit pentru capital de lucru în cadrul:
    - Programului IMM INVEST ROMÂNIA beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere. Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare;
    – Subprogramului AGRO IMM INVEST beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferente garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor, precum şi de o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul alimentar.
    Comisionul de risc reprezintă suma datorată Ministerului Finanţelor de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pentru toată durata de valabilitate a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/ prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Comisionul de administrare este datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului. Comisionul de administrare este calculat de F.N.G.C.I.M.M. şi este virat de instituţia de credit. Pe durata derulării Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul de stat sub formă de grant primit de beneficiar în cadrul schemei de ajutor de stat.
    Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al creditului, pentru întreaga perioadă de derulare a creditului, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., după caz.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului şi este virat de instituţia de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
    Dobânzile aferente creditelor de investiţii şi creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru sunt datorate finanţatorului de către beneficiarul Programului. Pe durata de derulare a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, valoarea dobânzii este acordată beneficiarului Programului de către Ministerul Finanţelor sub formă de grant. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, IMM-urile achită finanţatorului dobânda datorată.
    Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar - AGRO IMM INVEST, finanţatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, situaţia componentei nerambursabile de maximum 10% calculată la valoarea creditului utilizat şi justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de maximum 10% se face ulterior conform art. 7.15. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor.
    După verificarea anexei nr. 4b aferente Subprogramului AGRO IMM INVEST, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie a anului de utilizare a creditului, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă.
    Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data solicitării transmise de F.N.G.C.I.M.M.
    Schema mecanismului de transfer al fondurilor pentru plata granturilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru Programul IMM INVEST şi Subprogramul AGRO IMM INVEST:

┌────┬────────────────────┬────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │Activitate │Documente-suport│Responsabil │Termen │
│crt.│ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Deciziile de │ │ │
│ │ │plată │ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │dobânzilor şi │ │ │
│ │ │comisioanelor de│ │ │
│ │ │administrare în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │Programului IMM │ │ │
│ │ │INVEST şi │ │ │
│ │ │Subprogramului │ │ │
│ │ │AGRO IMM INVEST │ │ │
│ │ │conform │ │ │
│ │ │prevederilor │ │ │
│ │ │Schemei de │ │ │
│ │ │ajutor de stat │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M. │pentru │ │ │
│ │comunică lunar către│susţinerea │ │ │
│ │MF sumele totale ce │activităţii │ │ │
│ │trebuie alocate din │IMM-urilor în │ │ │
│ │grant în vederea │contextul crizei│F.N.G.C.I.M.M.,│Lunar, pe toată perioada de │
│ │acoperirii costului │economice │în calitate de │derulare a schemei de ajutor│
│1. │total al finanţării │generate de │administrator │de stat, până pe data de 15 │
│ │însoţite de │pandemia de │al schemei │a lunii curente, pentru luna│
│ │detalierea pe cele 3│COVID-19 - │ │anterioară │
│ │componente: dobânzi,│Anexele nr. 1a │ │ │
│ │comisioane de │şi 1b la Normele│ │ │
│ │administrare şi │metodologice de │ │ │
│ │comisioane de risc. │aplicare a │ │ │
│ │ │Ordonanţei de │ │ │
│ │ │urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │110/2017, │ │ │
│ │ │aprobate prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │282/2020, cu │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare. │ │ │
│ │ │Situaţiile │ │ │
│ │ │privind calculul│ │ │
│ │ │comisionului de │ │ │
│ │ │risc acoperit │ │ │
│ │ │din grant în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │Programului IMM │ │ │
│ │ │INVEST şi │ │ │
│ │ │Subprogramului │ │ │
│ │ │AGRO IMM INVEST │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează lunar în │ │ │În termen de maximum 10 zile│
│ │contul de tranzit al│ │ │lucrătoare de la data │
│ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │înregistrării on-line a │
│ │deschis la │ │ │deciziilor de plată │
│ │............... │ │MF, în calitate│referitoare la sumele de │
│2. │(cont curent deschis│Virament bancar │de furnizor de │virat în contul │
│ │la o instituţie de │ │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │credit) dobânda şi │ │ │Registratura generală a │
│ │comisionul de │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │administrare. │ │ │adresa │
│ │ │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │ │
│ │virează fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator sumele │ │F.N.G.C.I.M.M.,│În termen de maximum 5 zile │
│3. │aferente componentei│Virament bancar │în calitate de │de la primirea sumelor de la│
│ │de dobândă din │ │adminis-trator │pct. 2 în contul │
│ │grantul acordat de │ │al schemei │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │furnizorul de ajutor│ │ │ │
│ │de stat. │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Decizia de plată│ │ │
│ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │sumele de virat │ │ │
│ │ │în contul │ │ │
│ │ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │
│ │ │pentru plata │ │ │
│ │ │ajutorului de │ │ │
│ │ │stat aferent │ │ │
│ │ │componentei │ │ │
│ │ │nerambursabile │ │ │
│ │ │de maximum 10% │ │ │
│ │ │calculată la │ │ │
│ │ │valoarea │ │ │
│ │ │creditului │ │ │
│ │ │utilizat în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │F.N.G.C.I.M.M. │Subprogramului │ │ │
│ │comunică anual către│AGRO IMM INVEST │ │ │
│ │MF sumele totale ce │conform │ │ │
│ │trebuie alocate din │prevederilor │ │ │
│ │grant în vederea │Schemei de │ │Anual, pe toată perioada de │
│ │acoperirii costului │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M.,│derulare a schemei de ajutor│
│4. │componentei │pentru │în calitate de │de stat, până pe data de 15 │
│ │neram-bursabile de │susţinerea │adminis-trator │decembrie a anului de │
│ │maximum 10% │activităţii │al schemei │utilizare a creditului │
│ │calculată la │IMMurilor în │ │ │
│ │valoarea creditului │contextul crizei│ │ │
│ │utilizat în cadrul │economice │ │ │
│ │subprogramului AGRO │generate de │ │ │
│ │IMM INVEST │pandemia de │ │ │
│ │ │COVID-19 - anexa│ │ │
│ │ │nr. 1c la │ │ │
│ │ │Normele │ │ │
│ │ │metodologice de │ │ │
│ │ │aplicare a │ │ │
│ │ │Ordonanţei de │ │ │
│ │ │urgenţă a │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │110/2017, │ │ │
│ │ │aprobate prin │ │ │
│ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │Guvernului nr. │ │ │
│ │ │282/2020, cu │ │ │
│ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │completările │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │MF virează în termen│ │ │ │
│ │de 1 an în contul de│ │ │ │
│ │tranzit al │ │ │În termen de 1 an de la data│
│ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │înregistrării on-line a │
│ │deschis la │ │ │Deciziei de plată │
│ │....................│ │MF, în calitate│referitoare la sumele de │
│5. │(cont curent deschis│Virament bancar │de furnizor de │virat în contul │
│ │la o instituţie de │ │ajutor de stat │F.N.G.C.I.M.M., la │
│ │credit) componenta │ │ │Registratura generală a │
│ │neram-bursabilă de │ │ │Ministerului Finanţelor, pe │
│ │maximum 10% │ │ │adresa │
│ │calculată la │ │ │registratura@mfinante.gov.ro│
│ │valoarea creditului │ │ │ │
│ │utilizat │ │ │ │
├────┼────────────────────┼────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤
│ │F.N.G.C.I.M.M. │ │ │ │
│ │virează fiecărui │ │ │ │
│ │finanţator sumele │ │ │ │
│ │aferente componentei│ │ │ │
│ │neram-bursabile de │ │F.N.G.C.I.M.M.,│În termen de maximum 5 zile │
│6. │maximum 10% │Virament bancar │în calitate de │de la primirea sumelor de la│
│ │calculată la │ │adminis-trator │pct. 5 în contul │
│ │valoarea creditului │ │al schemei │F.N.G.C.I.M.M. │
│ │utilizat din grantul│ │ │ │
│ │acordat de │ │ │ │
│ │furnizorul de ajutor│ │ │ │
│ │de stat. │ │ │ │
└────┴────────────────────┴────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘

"

    3. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Prezenta convenţie reglementează termenii şi condiţiile mandatului acordat F.N.G.C.I.M.M. de către MF, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor privind acordarea, monitorizarea, raportarea, executarea garanţiilor şi acordarea granturilor prevăzute la art. 6 din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, din aplicarea Programului «IMM INVEST ROMÂNIA», denumit în continuare Programul, respectiv Subprogramului AGRO IMM INVEST."

    4. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Programul este un program multianual de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate de către instituţiile de credit întreprinderilor mici, mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, denumite beneficiari.
    (2) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în Program pentru următoarele categorii de credite:
    a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat prin MF, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una dintre următoarele condiţii:
    (i) dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum şi contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
    sau
    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau
    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;
    sau
    b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia dintre următoarele condiţii:
    (i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale ale beneficiarului, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii 2 ani de activitate;
    sau
    (ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
    sau
    (iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
    (3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul Programului, nu poate depăşi 10.000.000 lei, în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la alin. (2) lit. a) pct. (i)-(iii). Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) lit. a) sau b) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (2) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

    5. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
(4^2) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4^1), instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului."

    6. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Pentru creditele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, respectiv întreprinderilor mici, mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, din bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program. Componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate se acordă beneficiarilor care aplică în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar."

    7. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) coroborate cu cele ale art. 8 alin. (1) din OUG nr. 110/2017, prin prezenta convenţie F.N.G.C.I.M.M. este mandatat să garanteze în numele şi în contul statului creditele acordate de către instituţiile de credit beneficiarilor definiţi conform art. 2 lit. a) din OUG nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, eligibili în cadrul Programului, care respectă prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit participante în Program.
    (2) Valoarea garanţiei de stat acoperă:
    (i) maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru acordate întreprinderilor care se încadrează în categoria întreprinderilor mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor, profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, care, în funcţie de indicatorii asimilaţi, pot fi încadrate în categoria corespunzătoare întreprinderilor mijlocii, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii;
    (ii) maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, în limita sumei maxime de 5.000.000 lei;
    (iii) maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului în baza contractului de credit, în cazul creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru acordate microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv fermierilor, precum şi profesioniştilor şi formelor de organizare a profesiilor liberale, în valoare maximă de 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv maximum 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (2) pct. (i) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici pot opta pentru acordarea creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) şi (iii) şi pot cumula creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. (2) pct. (ii) sau (iii) cu creditele pentru realizarea de investiţii prevăzute la alin. (2) pct. (i), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Subvenţiile se plătesc sub formă de granturi acordate beneficiarilor creditelor garantate în cadrul Programului prin intermediul unui mecanism de plată reglementat prin convenţiile de garantare şi plată a granturilor încheiate de F.N.G.C.I.M.M. cu instituţiile de credit. Sumele necesare pentru plata granturilor sunt aprobate anual. Plata granturilor se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Mecanismul financiar de transfer al sumelor aferente granturilor cuvenite beneficiarilor în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 din bugetul MF - Acţiuni generale către F.N.G.C.I.M.M. este prevăzut în anexa nr. 1."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 6, litera x) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "x) să emită acordul de modificare/radiere din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, precum şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;"

    11. În anexa nr. 2, la articolul 6, după litera x) se introduc două noi litere, literele x^1) şi x^2), cu următorul cuprins:
    "x^1) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
x^2) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară, în condiţiile prevăzute în Convenţia de garantare şi plată a granturilor;"

    12. În anexa nr. 2, la articolul 7, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) să vireze în termen de un an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, suma aferentă plătii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului AGRO IMM INVEST;"

    13. În anexa nr. 2, la articolul 8, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) să vireze fiecărei instituţii de credit, în termenul stipulat în Convenţia de garantare şi plată a granturilor, suma aferentă plăţii componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, pentru creditele de investiţii/ creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru destinate beneficiarilor Subprogramului AGRO IMM INVEST;"

    14. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anexele nr. 2a-2d, semnate de către reprezentantul F.N.G.C.I.M.M., se transmit lunar în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă, separat pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST."

    15. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Cererea de plată se aprobă/se respinge de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 23 alin. (1)-(4) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA."

    16. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii din partea MF, F.N.G.C.I.M.M. comunică înscrisul prevăzut la alin. (2) debitorului beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3)-(7) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA.
(4) Înscrisul, împreună cu dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul-beneficiar al finanţării garantate, însoţit de contractul de garantare împreună cu actele adiţionale încheiate la acesta, după caz, în original, semnat olograf sau semnat cu semnături electronice, extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, în copie certificată/e de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul, se înaintează, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării, în condiţiile legii."

    17. În anexa nr. 2, anexele nr. 1 şi 2a-2d se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    18. În anexa nr. 3, preambulul Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În scopul derulării Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, denumit în continuare Programul, şi a Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - AGRO IMM INVEST, denumit în continuare Subprogramul, părţile convin încheierea prezentei convenţii de garantare şi plată a granturilor în condiţiile prevăzute în continuare."

    19. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul Programului - operatorul economic care respectă prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;"

    20. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST - subprogram în cadrul Programului IMM Invest care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit;
a^2) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;"

    21. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;"

    22. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "s) acordul de finanţare - actul juridic, încheiat între F.N.G.C.I.M.M. în calitate de administrator al schemei, instituţia de credit şi beneficiarul ajutorului de stat, prin care se acordă granturi în baza Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7a pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi în anexa nr. 7b pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST;"

    23. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "t) codul RUE IMM INVEST/codul RUE AGRO IMM INVEST - codul unic atribuit unui beneficiar al Programului şi/sau Subprogramului în registrul unic electronic gestionat în cadrul portalului www.imminvest.ro, generat automat în momentul în care beneficiarul transmite cererea online de înregistrare în Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST;"

    24. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, litera u) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro pe întreprindere, de care beneficiază IMM-urile care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul alimentar. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program/Subprogram, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii Programului/Subprogramului pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 30 iunie 2022 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul Programului/Subprogramului.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, pentru beneficiarii acestuia grantul include şi o componentă nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF."

    25. În anexa nr. 3, la articolul 1.2, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie beneficiare de credite/garanţii în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit transmit la F.N.G.C.I.M.M. solicitările de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investiţii este de 10.000.000 lei.
(6) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) În cazul fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie.
(8) În cazul profesioniştilor aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
(9) În cazul profesioniştilor reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie."

    26. În anexa nr. 3, la articolul 2.4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.4
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie) fără posibilitate de prelungire. Instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni la rambursarea principalului, la începutul perioadei de creditare. Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an."

    27. În anexa nr. 3, articolul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.5
    Pentru creditele prevăzute la art. 1.2 alin. (1) lit. a) şi b), MF plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100%, comisionul de administrare şi comisionul de risc acordate beneficiarilor în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST, din bugetul Ministerului Finanţelor în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui Program."

    28. În anexa nr. 3, titlul capitolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 3
    Criterii de eligibilitate ce trebuie îndeplinite de beneficiarii Programului şi/sau Subprogramului pentru a beneficia de ajutor de stat
"

    29. În anexa nr. 3, articolul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3.1
    Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor declarate neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 lit. a) şi art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu au solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    d) nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile pe piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    I. În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării).
    În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se afla în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor (conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării).
    II. În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d.5) şi d.6);
    d.5) raportul datorii^1, capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4 a fost sub 1,0;
    sau
    - atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d.7), d.8) sau d.9);
    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);
    d.9) atunci când întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situaţii financiare anuale;
    e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu MF şi/sau instituţia de credit parteneră;
    f) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    g) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    h) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
    i) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare.
    Pentru creditele/liniile de credit destinate finanţării capitalului de lucru se instituie ipoteca legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare, proporţional cu procentul de garantare.
    În cazul în care instituţia de credit finanţatoare consideră necesar, pentru încadrarea beneficiarului în normele proprii de creditare, acesta poate solicita beneficiarului constituirea de garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017;
    j) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
    k) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordată în cadrul Programului şi/sau Subprogramului. În cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului şi/sau Subprogramului, solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la data solicitării garanţiei."

    30. În anexa nr. 3, la articolul 3.2, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:
    "(3) Tragerile din finanţarea garantată în cadrul Programului vor fi autorizate de către instituţiile de credit la dispoziţia beneficiarului după înscrierea ipotecilor prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017 şi a ipotecilor convenţionale, dacă este cazul în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (18) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
    ^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.
    ^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
    ^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.
(4) Instituţiile de credit nu vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi.
(5) Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Subprogramului numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare.
(6) În cazul în care componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate nu este folosită pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în Acordul de finanţare şi pentru cheltuielile detaliate în prezenta convenţie.
(7) Componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se utilizează atât pentru creditele de investiţii, cât şi pentru liniile de credit/credite pentru capital de lucru, astfel:
    a) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul figurează cu sold, iar componenta va fi utilizată strict pentru rambursarea soldului existent;
    b) la momentul primirii componentei nerambursabile de 10% calculate la valoarea creditului utilizat, beneficiarul nu figurează cu sold, în sensul că acesta a fost rambursat anticipat de către beneficiar din surse proprii, iar cuantumul grantului de 10% va fi pus la dispoziţia beneficiarului în contul său curent."

    31. În anexa nr. 3, articolul 3.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3.3
    Nu pot fi garantate în cadrul Programului şi/sau Subprogramului creditele pentru realizarea de investiţii şi/sau creditele/liniile de credit acordate pentru finanţarea unei activităţi din următoarele sectoare/domenii:
    a) Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare
    6499 - Alte intermedieri financiare n.c.a.
    649 - Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii;
    b) Asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare
    Cod CAEN 6430 - Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
    Cod CAEN 6511 - Activităţi de asigurări de viaţă
    c) Tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţii imobiliari
    Cod CAEN 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
    d) 920 - Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri;
    e) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:
    Cod CAEN 110 - Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1102 - Fabricarea vinurilor din struguri, 1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe, 1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare, 1105 - Fabricarea berii, 1106 - Fabricarea malţului şi 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice);
    Cod CAEN 1200 - Fabricarea produselor din tutun;
    Cod CAEN 2540 - Fabricarea armamentului şi muniţiei;
    Cod CAEN 2051 - Fabricarea explozivilor;
    Cod CAEN 4635 - Comerţ cu ridicata al produselor din tutun;
    Cod CAEN 4726 - Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate;
    f) activităţi de investigare şi protecţie:
    Cod CAEN 803 - Activităţi de investigaţii.
    g) 77 - Activităţi de închiriere şi leasing."

    32. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Instituţia de credit are obligaţia de a solicita beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator."

    33. În anexa nr. 3, la articolul 3.4, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Dreptul la despăgubirile rezultate din poliţele de asigurare încheiate este cesionat/ipotecat în favoarea instituţiei de credit şi statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare. În situaţia în care ipoteca imobiliară şi/sau mobiliară ce se constituie în vederea garantării creditului aprobat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST este o garanţie colaterală, respectiv ipoteca convenţională, şi nu este de prim rang, dreptul la despăgubirile rezultate din poliţa de asigurare sunt cesionate în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, prin MF, proporţional cu procentul de garantare, calculat la valoarea acceptată în garanţie comunicată de instituţia de credit prin solicitarea de garantare."

    34. În anexa nr. 3, la articolul 6.1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să bifeze opţiunea pentru Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST şi să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (anexa nr. 5a din Convenţie), precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat."

    35. În anexa nr. 3, la articolul 7.1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea de garantare prevăzută în anexele nr. 1a şi 1b, după caz, la prezenta convenţie se transmite de către Finanţator împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria IMM, pe formularele aprobate prin anexele nr. 1 şi 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, completată şi semnată de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit (anexa nr. 5a);
    b) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 5b la prezenta convenţie, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant, a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, emisă înainte de data solicitării de garantare de către instituţia de credit;
    c) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu ultimele date raportate şi disponibile la data solicitării de garantare, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare;
    d) acordul beneficiarului de finanţare de consultare a bazei de date a MFP prevăzut în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017;
    e) declaraţia unică privind veniturile realizate în România, depusă la organele fiscale competente pentru anul 2019, respectiv ultima declaraţie fiscală depusă la data solicitării de garantare, în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente;
    f) rezultatul emis de Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) din care să rezulte că nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat. În cazul în care în urma consultărilor sunt constatate înregistrări de tip incidente majore în rezultatul emis, finanţatorul va transmite documentele prin care instituţiile de credit au solicitat la Centrala Incidentelor de Plăţi (CIP) iniţierea procedurii de anulare a incidentelor bancare prevăzute la art. II alin. (2) dinLegea nr. 75/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, cu modificările ulterioare, în situaţia în care acestea au raportat astfel de incidente de plată."

    36. În anexa nr. 3, la articolul 7.2 alineatul (1), literele c)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) datele financiare aferente ultimilor doi ani fiscali încheiaţi, obţinute de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 110/2017;
d) raportul obţinut de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare sau de pe site-ul oficial al MF, în vederea verificării îndeplinirii prevederilor art. 3 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 110/2017;
e) rezultatul consultării bazei de date a MF - certificatul de atestare fiscală de către instituţia de credit. În cazul în care valabilitatea documentului transmis de instituţia de credit a expirat până la data aprobării garanţiei, finanţatorul va pune la dispoziţie un nou document valabil. În situaţia în care solicitantul înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordată în cadrul programului său din surse proprii înainte de data solicitării de garantare. În cazul creditelor de investiţii solicitantul nu trebuie să înregistreze obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    37. În anexa nr. 3, la articolul 7.2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) pot fi înlocuite de rapoarte obţinute de F.N.G.C.I.M.M. de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la ultimele situaţii financiare anuale încheiate şi depuse, la data solicitării garanţiei, după caz. Îndeplinirea de către beneficiar a condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din O.U.G. nr. 110/2017 se analizează prin raportare la data solicitării de garantare.
(3) În cazul microîntreprinderilor/întreprinderilor mici beneficiare de credite în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST şi care doresc să acceseze noi credite până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru, acestea se vor adresa instituţiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituţiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M. noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Nu se vor întocmi acte adiţionale la contractele de garantare existente, pentru garanţiile acordate cu un procent de garantare de 90%. Orice majorare/suplimentare a garanţiei se consideră o nouă acordare."

    38. În anexa nr. 3, articolul 7.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.4
    În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea Înştiinţării de aprobare, F.N.G.C.I.M.M. transmite instituţiei de credit Acordul de finanţare şi Contractul de garantare, semnat olograf sau electronic, după caz, în cel puţin 4 exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor, în vederea semnării. Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă"

    39. În anexa nr. 3, articolul 7.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.5
    (1) În temeiul mandatului special acordat de F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 8 alin. (7) din O.U.G. nr. 110/2017, instituţia de credit, prin reprezentanţii săi, efectuează formalităţile de înscriere a ipotecilor imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor, în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.
    (2) Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, constituite de beneficiari în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    (3) În cazul în care prin program şi/sau subprogram se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul programului/subprogramului se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţate prin program/subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de instituţia de credit şi statul român, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (4) În cazul primirii de către instituţia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la F.N.G.C.I.M.M., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei."

    40. În anexa nr. 3, la articolul 7.6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) După semnarea acordului de finanţare şi a contractului de garantare şi după constituirea şi efectuarea formalităţilor de publicitate a ipotecilor, instituţia de credit poate pune la dispoziţia beneficiarului creditul garantat în condiţiile programului, cu respectarea condiţiilor prevăzute în reglementările sale interne. În cazul nesemnării de către beneficiar a acordului de finanţare şi contractului de garantare, finanţatorul transmite F.N.G.C.I.M.M. toate exemplarele primite, însoţite de adresa de renunţare la garanţie, formulată conform anexei nr. 9 a."

    41. În anexa nr. 3, la articolul 7.6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafon aferente primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Beneficiarul creditului nu va efectua trageri din linia de credit pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi. Pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul Programului numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare. În cazul în care beneficiarul nu foloseşte componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate pentru rambursare credit, instituţiile de credit vor autoriza folosirea acesteia numai pentru codul CAEN pentru finanţare menţionat în contractul de garantare şi în acordul de finanţare pentru cheltuielile detaliate în Convenţia de garantare şi plată a granturilor."

    42. În anexa nr. 3, la articolul 7.8 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7.8
    (1) În situaţia în care instituţia de credit solicită F.N.G.C.I.M.M. prelungirea duratei garanţiei, cu menţinerea sau diminuarea valorii acesteia, aferentă liniilor de credit pentru capital de lucru, aceasta va transmite F.N.G.C.I.M.M. Solicitarea de prelungire a garanţiei prevăzută în anexa nr. 1a/1b, după caz, împreună cu următoarele documente:
    a) declaraţia beneficiarului pe propria răspundere privind încadrarea în categoria IMM, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, după caz, la Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie (anexa nr. 5 a).
    Aceste documente vor fi completate şi semnate de beneficiarul finanţării înainte de data solicitării garanţiei de către instituţia de credit;
    ...............................................................................................
    c) în situaţia în care prelungirea se acordă în cadrul schemei de ajutor de stat se va transmite şi declaraţia pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 5b, completată la pct. A lit. a), b) şi c)."

    43. În anexa nr. 3, la articolul 7.8, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În această situaţie se va verifica exclusiv încadrarea beneficiarului în categoria IMM sau în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi, după caz, respectarea valorii maxime a ajutorului de stat pe perioada de derulare a schemei de ajutor de stat.
(3) În toate cazurile, solicitarea de prelungire a garanţiei se transmite F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit, după aprobarea prelungirii finanţării de către structurile sale competente. Solicitarea se formulează în temeiul prezentei convenţii şi este transmisă la F.N.G.C.I.M.M. cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de scadenţa finală a finanţării pentru care se solicită prelungirea."

    44. În anexa nr. 3, la articolul 7.10, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7.10
    (1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite şi solicită eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii, aceasta are obligaţia de a solicita acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. şi de a obţine confirmarea prealabilă a acestuia pentru operaţiune sub sancţiunea respingerii cererii de plată a garanţiei. Solicitarea transmisă Fondului va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz, precum şi de informaţii privind valoarea admisă în garanţie pentru garanţiile colaterale propuse în schimbul celor pentru care se solicită eliberarea.
    ...............................................................................................
    (4) Instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M., prin adresă letric/electronic, precum şi prin raportările lunare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    (i) situaţii care nu necesită act adiţional la contractul de garantare:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a creditelor (linii de credit cu grafic, credite de investiţii), precum şi ca urmare a expirării perioadei de utilizare a finanţărilor aprobate, dar şi ca urmare a expirării perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii inclusiv, în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M. - prin raportare conform anexelor lunare. În cazul creditelor de investiţii diminuarea valorii garanţiei va fi posibilă în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100%;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului;
    (ii) situaţii în care F.N.G.C.I.M.M. va întocmi act adiţional la contractul de garantare:
    a) modificarea procentului de garantare ca urmare a diminuării finanţării, cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;
    b) suplimentarea/modificarea garanţiilor iniţiale cu încadrarea în prevederile art. 6 alin. (2) din OUG nr. 110/2017;"

    45. În anexa nr. 3, la articolul 7.12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul rambursării integrale, la termen sau anticipat, a finanţării garantate sau în cazul neutilizării finanţării garantate, la solicitarea finanţatorului, transmisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, cu precizarea explicită a motivului pentru care se solicită radierea, F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului special acordat potrivit prevederilor art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 110/2017, emite acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 11.
(3) Solicitarea de radiere va fi însoţită de următoarele documente în copie:
    a) extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului, anticipată sau la termen, şi suma rambursată;
    b) contractul de garantare şi actele adiţionale ulterioare;
    c) extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de MF, proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic."

    46. În anexa nr. 3, la articolul 7.12, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa.
(5) Se acordă F.N.G.C.I.M.M. un mandat special, în vederea emiterii acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară. Beneficiarii Programului IMM INVEST şi/sau ai Subprogramului AGRO IMM INVEST au obligaţia de a efectua orice lucrare de intervenţie şi/sau extindere în condiţiile legii şi de a efectua înregistrările corespunzătoare în cartea funciară şi sub condiţia extinderii ipotecii asupra amelioraţiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor."

    47. În anexa nr. 3, la articolul 7.13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, fiecare instituţie de credit va transmite către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST în baza prezentei convenţii, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de MF, respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Pentru raportare se utilizează formatele prezentate în anexele nr. 4a şi 4b. Componenta de dobândă se raportează pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat. Modalitatea de completare a celor două anexe, descrierea indicatorilor şi a corelaţiilor dintre aceştia sunt prezentate în Dicţionarul de termeni utilizaţi în completarea anexei nr. 4a, respectiv 4b, care face parte integrantă din acestea. De asemenea, instituţia de credit are obligaţia de a notifica F.N.G.C.I.M.M., prin anexele de raportare lunare la convenţiile încheiate cu instituţiile de creditare, modificarea condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare referitoare la:
    a) diminuarea valorii garanţiei, ca urmare a neutilizării integrale a finanţării aprobate a liniilor de credit, precum şi după expirarea perioadei de realizare a investiţiei în cazul creditelor de investiţii, inclusiv în cazul rambursărilor parţiale anticipate în interiorul perioadei de valabilitate a garanţiei. În cazul finanţărilor a căror rambursare se face în baza unui grafic nu este necesară notificarea F.N.G.C.I.M.M., prin raportare conform anexelor lunare;
    b) fuziuni/divizări în care este implicat beneficiarul finanţării, schimbarea acţionariatului, modificările privind sediul social, prin notificare letrică/electronică, în cazul în care acestea au fost identificate de către finanţator, ca urmare a declaraţiei beneficiarului."

    48. În anexa nr. 3, la articolul 7.13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, AGRO IMM INVEST, finanţatorul va transmite Fondului anual, până la data de 7 decembrie, pentru fiecare beneficiar, pe formatul anexei nr. 4 (Agro Imm Invest), situaţia componentei nerambursabile de 10% calculată la valoarea creditului utilizat şi justificat de documente de plată. Verificarea utilizării creditului pentru care s-a calculat componenta nerambursabilă de 10% se face ulterior conform art. 7.15 alin. (1) din prezenţa convenţie. După verificarea anexei nr. 4b aferentă Subprogramului AGRO IMM INVEST, Fondul va transmite la MF, până la data de 15 decembrie, Decizia de plată pentru componenta nerambursabilă în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST. Plata componentei nerambursabile se realizează în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a Deciziei de plată transmisă de F.N.G.C.I.M.M. la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro."

    49. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.15
    (1) În vederea monitorizării utilizării creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, F.N.G.C.I.M.M. stabileşte un eşantion format din beneficiari şi luna pentru care se face monitorizarea. La fiecare 3 luni, F.N.G.C.I.M.M. comunică instituţiilor de credit, până la data de 20 a lunii următoare, eşantionul pentru care trebuie transmise informaţiile necesare monitorizării. Instituţiile de credit vor transmite, până la data de 30 a aceleiaşi luni, documente justificative/facturi privind utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru şi extrase de cont în care să fie evidenţiate utilizările din creditul de investiţii/creditul/linia de credit pentru capital de lucru acordat în baza prevederilor O.U.G. nr. 110/2017."

    50. În anexa nr. 3, la articolul 7.5 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) credit/linie de credit pentru capital de lucru: cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere; cheltuieli de executare lucrări şi/sau prestare servicii; cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri; cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru; alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente; cheltuieli cu salarii şi asimilate; cheltuieli cu chirii/utilităţi; plata impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare. Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care la secţiunea sedii/activităţi autorizate să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile."

    51. În anexa nr. 3, la articolul 7.15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) F.N.G.C.I.M.M. va colecta timp de 3 ani începând cu anul următor acordării grantului de la un furnizor de date financiare integrate cu care F.N.G.C.I.M.M. are încheiat un contract de furnizare de servicii financiare/baza de date MF cel puţin următoarele informaţii: cifra de afaceri, active totale, profit/pierdere brută, număr mediu anual de personal, număr efectiv de personal la finalul anului; aceste informaţii vor fi aferente datei de 31 decembrie a fiecărui an, pentru fiecare beneficiar cu garanţii în vigoare la finele anului respectiv şi care a depus situaţiile financiare. Colectarea informaţiilor se va face inclusiv pentru beneficiarii care au în acordul de finanţare obligaţia de raportare a acestor informaţii; prin urmare, aceşti beneficiari nu mai au obligaţia transmiterii acestor informaţii şi a anexei nr. 2.2 la acordul de finanţare."

    52. În anexa nr. 3, articolul 9.9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9.9
    Prezenta convenţie de garantare şi plată a granturilor include următoarele anexe:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│ │Solicitarea de garantare/ │
│Anexa │prelungire a garanţiei în │
│nr. 1a │cadrul Programului IMM INVEST │
│ │ROMÂNIA │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Solicitarea de garantare/ │
│Anexa │prelungire a garanţiei în │
│nr. 1b │cadrul Subprogramului AGRO IMM│
│ │INVEST │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Înştiinţarea de aprobare a │
│nr. 2a │garanţiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Înştiinţarea de aprobare a │
│nr. 2b │prelungirii garanţiei │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Cererea de plată │
│nr. 3 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Situaţia finanţărilor │
│ │garantate de F.N.G.C.I.M.M. în│
│ │numele şi contul statului şi a│
│Anexa │dobânzilor lunare aferente │
│nr. 4a │creditelor garantate în cadrul│
│ │Programului IMM INVEST │
│ │ROMÂNIA, pentru finanţatorul │
│ │..............., în luna │
│ │..........; │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Situaţia finanţărilor │
│ │garantate de F.N.G.C.I.M.M. în│
│ │numele şi contul statului şi a│
│Anexa │dobânzilor lunare aferente │
│nr. 4b │creditelor garantate în cadrul│
│ │Subprogramului AGRO IMM │
│ │INVEST, pentru finanţatorul │
│ │..............., în luna │
│ │..........; │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Declaraţia pe propria │
│ │răspundere a beneficiarului │
│Anexa │privind încadrarea în │
│nr. 5a │categoria întreprinderilor │
│ │mici cu capitalizare de piaţă │
│ │medie │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Declaraţie pe propria │
│nr. 5b │răspundere a beneficiarului │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Declaraţie pe propria │
│nr. 6 │răspundere a finanţatorului │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Acord de finanţare pentru │
│nr. 7a │beneficiarii Programului IMM │
│ │INVEST ROMÂNIA │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Acord de finanţare pentru │
│nr. 7b │beneficiarii Subprogramului │
│ │AGRO IMM INVEST │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Contractul de garantare │
│nr. 8 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexa │Solicitarea de repunere │
│nr. 9 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Solicitare de renunţare la │
│Anexa │garanţia acordată în cadrul │
│nr. 9a │Programului IMM INVEST ROMÂNIA│
│ │şi/sau Subprogramului AGRO IMM│
│ │INVEST │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Solicitare de radiere a │
│Anexa │ipotecii legale imobiliare/ │
│nr. 10 │mobiliare înscrise în favoarea│
│ │statului român │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Acord privind radierea │
│ │ipotecii legale imobiliare/ │
│Anexa │mobiliare înscrise în favoarea│
│nr. 11 │statului român în cadrul │
│ │Programului IMM INVEST ROMÂNIA│
│ │şi/sau Subprogramului AGRO IMM│
│ │INVEST │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Anexele│ │
│nr. 12,│- abrogate │
│13 şi │ │
│14 │ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│ │Solicitare de acordare a │
│Anexa │grantului pentru plata │
│nr. 15 │dobânzii conform prevederilor │
│ │OUG nr. 42/2020 │
└───────┴──────────────────────────────┘

"

    53. În anexa nr. 3, anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1a şi 1b, prevăzute în anexele nr. 6 şi 7 la prezentul ordin.
    54. În anexa nr. 3, anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 4a şi 4b, prevăzute în anexele nr. 8 şi 9 la prezentul ordin.
    55. În anexa nr. 3, anexa nr. 5 se modifică şi înlocuieşte cu anexele nr. 5a şi 5b, prevăzute în anexele nr. 10 şi 11 la prezentul ordin.
    56. În anexa nr. 3, anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 7a şi 7b, prevăzute în anexele nr. 12 şi 13 la prezentul ordin.
    57. În anexa nr. 3, anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 14 la prezentul ordin.
    58. În anexa nr. 3, după anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9a, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 15 la prezentul ordin.
    59. În anexa nr. 3, anexa nr. 10 se înlocuieşte cu anexa nr. 16 la prezentul ordin.
    60. În anexa nr. 3, anexa nr. 11 se înlocuieşte cu anexa nr. 17 la prezentul ordin.
    61. În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Ministerul Finanţelor Publice“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Finanţelor“ şi abrevierea „MFP“ se înlocuieşte cu abrevierea „MF“.


    ART. II
    Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 20 aprilie 2021.
    Nr. 508.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Convenţia de implementare)
    FONDUL ........................................
    Str. ................................. nr. ........., localitatea ...............................
    Persoana de contact ........................................, telefon ..................
    Înscris nr. ............ din data de .............
    Către: .................................................................*),
    Spre ştiinţă: ..........................................................**)
    Întrucât la termenul din data de ................... beneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea ......................., str. ................... nr. ...., bloc ...., scară ...., etaj ...., apartament ...., sectorul/judeţul ...................., telefon ......................................, fax ......................., e-mail ........................., înregistrat la registrul comerţului cu numărul ....................., cod unic de înregistrare ......................, nu a achitat creditul acordat în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie – AGRO IMM INVEST de instituţia de credit ....................***), cu sediul în localitatea .................................., str. ..................................... nr. ...., bloc ...., etaj ...., sectorul/judeţul ..................., şi a fost executată garanţia acordată prin Contractul de garantare nr. ............. din data de ..................., s-a întocmit, în temeiul art. 24 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris, prin care s-au individualizat următoarele sume de plată:

┌──────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │Nr. │ │
│ │ │contractului │ │
│ │ │de garantare a│ │
│ │ │creditului de │ │
│ │ │investiţii/ │ │
│ │ │creditului/ │ │
│ │ │liniei de │ │
│Natura │Scadenţa │credit pentru │Cuantumul│
│obligaţiei│obligaţiei │capital de │sumei │
│bugetare │bugetare****)│lucru │datorate │
│ │ │garantate în │- lei - │
│ │ │cadrul │ │
│ │ │Programului │ │
│ │ │IMM INVEST │ │
│ │ │ROMÂNIA şi/sau│ │
│ │ │Subprogramului│ │
│ │ │AGRO IMM │ │
│ │ │INVEST │ │
├──────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
└──────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┘    Sumele menţionate mai sus se achită în contul .......................... .
    Pe documentul de plată se indică în mod obligatoriu şi numărul contractului de garantare a creditului.
    Dacă în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului titlu de creanţă nu achitaţi sau nu faceţi dovada stingerii obligaţiilor înscrise în acesta, în temeiul dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris devine titlu executoriu, în baza căruia organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor proceda la recuperarea creanţelor bugetare, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru suma rezultată din executarea garanţiei de stat, datoraţi obligaţii fiscale accesorii conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, începând cu ziua următoare datei scadenţei acestora până la data stingerii inclusiv, şi se recuperează de către acestea în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru orice nelămuriri sau obiecţii în legătură cu acest înscris se poate contacta persoana al cărei nume figurează mai sus, la sediul nostru sau la numărul de telefon menţionat.
    Data emiterii ...........................
              Director,
    Numele şi prenumele ...................
    Semnătura ...................
               L.S.
       *) Se vor completa elementele de identificare ale debitorului şi adresa acestuia.
      **) Organul fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
     ***) Se completează denumirea instituţiei de credit finanţatoare care a acordat creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    ****) Se completează data plăţii garanţiei de către Ministerul Finanţelor.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2a la Convenţia de implementare)
    SITUAŢIA
    utilizării plafonului de garantare la data de ...
    RON

┌────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Număr │ │Valoarea │ │
│Nr. │instituţiei│contracte│Plafon│garanţiilor│Plafon │
│crt.│de credit │în │alocat│emise │neutilizat│
│ │ │derulare │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │.... │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează utilizarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    – Se completează cu informaţiile privind numărul şi valoarea garanţiilor emise, cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2b la Convenţia de implementare)
    SITUAŢIA
    garanţiilor emise de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN şi a comisionului de risc aferent la data de ........
    RON

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoare comision de│Valoare comision de│
│ │ │ │ │ │ │risc aferent │risc aferent │
│ │ │Valoare garantată │Valoarea │Alte intrări │Total intrări │garanţiilor emise │garanţiilor emise │
│ │ │emisă │garanţiilor repuse │ │ │pe perioada schemei│după încetarea │
│Nr. │Denumirea │ │ │ │ │de ajutor de stat │schemei de ajutor │
│crt.│instituţiei│ │ │ │ │ │de stat │
│ │de credit ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│ │ │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9=3+5+7 │10=4+6+8 │11 │12 │13 │14 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │.......... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
    Mod de completare
    - Acest formular se completează în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST cu valoarea garanţiilor emise în luna de raportare, inclusiv garanţiile emise la care s-a renunţat până la sfârşitul lunii de raportare, dar şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, repunerile în drepturi şi obligaţii aferente contractului de credit şi de garantare conform deciziilor de repunere întocmite de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare, precum şi alte intrări reprezentând diferenţele aferente contractelor de garantare provenite din raportarea instituţiilor de credit, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Valoarea comisionului de risc aferent garanţiilor emise atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2c la Convenţia de implementare)
    SCADENŢARUL ESTIMATIV
    al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN la data de .............
    RON

┌────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │Rambursări │
│ │ │de rate de │de rate de │de rate de │de rate de │de rate │de rate de │
│Nr. │Denumirea │capital în │capital în │capital în │capital în │de capital │capital în │
│crt.│instituţiei│primul an al│al 2-lea an │al 3-lea an │al 4-lea an │în al 5-lea │al 6-lea an │
│ │de credit │contractului│al │al │al │an al │al │
│ │ │de credit │contractului│contractului│contractului│contractului│contractului│
│ │ │ │de credit │de credit │de credit │de credit │de credit │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │......... │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
    Mod de completare
    - Pentru garanţiile aflate în portofoliu în luna de raportare prin acest formular se raportează rambursările de rate de capital ce urmează a fi efectuate, agregate pe instituţii de credit, pe toată durata contractului de credit garantat.


    ANEXA 5

    (Anexa nr. 2d la Convenţia de implementare)
    RAMBURSĂRILE
    de rate de capital efectuate în contul împrumuturilor garantate
    de către F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN la data de .......
    RON

┌────┬───────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│ │ │Rambursări de rate │Renunţări/diminuări│Valoarea │Valoarea │ │
│ │ │de capital │la contracte de │garanţiilor │garanţiilor plătite│Total ieşiri │
│ │Denumirea │efectuate │garantare │refuzate la plată │de MFP │ │
│Nr. │instituţiei├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤
│crt.│de credit │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │în luna │cumulat │
│ │ │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │de │de la │
│ │ │raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│raportare│începutul│
│ │ │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │ │anului │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11= │12= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+5+7+9 │4+6+8+10 │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Banca 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Persoană împuternicită de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN,
    Mod de completare
    - Prin acest formular se raportează în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST rambursările de capital efectuate de beneficiari, renunţările la contractele de garantare, diminuările aferente valorii contractelor de garantare, valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate cu refuz la plată conform deciziilor de respingere emise de F.N.G.C.I.M.M. - S.A. IFN, precum şi valoarea contractelor de garantare cu cereri de plată soluţionate prin plată, reprezentând sumele plătite efectiv de Ministerul Finanţelor în lei, atât în luna de raportare, cât şi cumulat de la începutul anului până la sfârşitul lunii de raportare.
    – Informaţiile se raportează agregat la nivel de instituţie de credit.


    ANEXA 6

    (Anexa nr. 1a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SOLICITARE
    de garantare/prelungire a garanţiei în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA
    Nr. ............... din data .......................
    emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ............../..................
    Finanţatorul ....................................., prin Centrala/Sucursala/Agenţia .........................................., cu sediul în localitatea ......................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ....................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .............. şi în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ....................., fax ....................., e-mail ............................., reprezentat prin dl/dna ..............................., în calitate de ..........................., şi dl/dna .........................., în calitate de ....................., având contul bancar nr. ....................... deschis la .........................., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr.^1 ............. din data .................. încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
    ^1 Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    şi
    beneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea .............................., str. ................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........................., telefon ................, fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare .................................., CAEN activitate principală .................................., reprezentat de ..............................., CNP/CUI ................, în calitate de ....................., cont bancar nr. ........... deschis la ............., având următorul acţionariat ........................... .
    Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate .......................................
    Cod CAEN .......................
    Cod CAEN activitate finanţată ...............................................

    2. Valoarea finanţării aprobate: ..................................... lei
    3. Destinaţia finanţării: .................................................
    4. Data rambursării finale .................. (zz/ll/aa). Durata finanţării ........................... (luni)
    5. Data expirării garanţiei ..................... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ...................... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

┌────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor │Valoarea│acceptată│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │
│ │rangul │ │garanţie │
│ │ipotecii) │ │- lei - │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total garanţii│ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┘


    În cazul creditelor de investiţii valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ........................... (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:
    Procentul de garantare a finanţării este de ........% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
    Valoarea garanţiei este de ....................... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declaraţia pe propria răspundere (anexa nr. 5a la convenţie), este:
    [] întreprindere mijlocie;
    [] întreprindere mică;
    [] microîntreprindere;
    [] întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului
    * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
    Dacă Da, această valoare este de ............. lei.

    * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ].

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.N.G.C.I.M.M. a Acordului de finanţare, se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat …….. lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/creditului de investiţie (până la scadenţa finală):

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Dată │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘
    14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră:
           DA [ ] NU [ ]
    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţator,
    Persoane autorizate    ANEXA 7

    (Anexa nr. 1b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SOLICITARE
    de garantare/prelungire a garanţiei în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Nr. ............... din data .......................
    emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ............../..................
    Finanţatorul ...................................., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ......................................, cu sediul în localitatea ................................................, str. .................................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............................, telefon ....................., fax ....................., e-mail ................................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............. şi în Registrul bancar cu nr. ....................., cod unic de înregistrare ....................., telefon ....................., fax ....................., e-mail . ....................., reprezentat prin dl/dna ....................., în calitate de ....................., şi dl/dna ....................., în calitate de ....................., având contul bancar nr. .......................... deschis la .............................................., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr.^1 .............. din data ................... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
    ^1 Se va completa în aplicaţia web numărul deciziei de aprobare pentru acordarea creditelor/liniilor de credit/investiţii, în cazul solicitărilor pentru garanţii noi, iar în cazul prelungirilor se completează atât numărul contractului de credit iniţial, cât şi numărul deciziei de aprobare pentru prelungirea creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    şi
    Beneficiarul ............................, cu sediul social în localitatea ........., str. .......... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ........................., telefon ................, fax ............, e-mail .............., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ............, cod unic de înregistrare ................, CAEN activitate principală ................, reprezentat de ..............................., CNP/CUI ................, în calitate de ..............., cont bancar nr. ........... deschis la ......., având următorul acţionariat ....................... .
    Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate .......................................
    Cod CAEN .......................
    Cod CAEN activitate finanţată ................................................

    2. Valoarea finanţării aprobate: ..................................... lei.
    3. Destinaţia finanţării: .................................................
    4. Data rambursării finale .................. (zz/ll/aa). Durata finanţării ........................... (luni)
    5. Data expirării garanţiei..................... (zz/ll/aa). Durata garanţiei ...................... (luni)
    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:

┌────┬──────────────┬────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor │Valoarea│acceptată│
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │
│ │rangul │ │garanţie │
│ │ipotecii) │ │- lei - │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────┼─────────┤
│ │Total garanţii│ │ │
└────┴──────────────┴────────┴─────────┘


    În cazul creditelor de investiţii, valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ........................... (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului:
    Procentul de garantare a finanţării este de ........% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
    Valoarea garanţiei este de ....................... lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, completată pe propria răspundere, sau în conformitate cu Declaraţia pe proprie răspundere (anexa 5a la convenţie), este:
    [] întreprindere mijlocie;
    [] întreprindere mică;
    [] microîntreprindere;
    [] întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale Beneficiarului
    * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
    Dacă Da, această valoare este de ............. lei

    * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru [ ]

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către FNGCIMM a Acordului de finanţare se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe 8 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat …….. lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a creditului/liniei de credit/credit de investiţie (până la scadenţa finală).

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Data │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘    – valoarea estimată a componenţei nerambursabile în valoare de maximum 10%, ....... lei, aplicată la valoarea finanţării garantate.

    14. Beneficiarul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră
           DA [ ] NU [ ]
    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.886/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Finanţator,
    Persoane autorizate    ANEXA 8

    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 4a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SITUAŢIA
    finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare
    aferente creditelor garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA,
    pentru Finanţatorul ....., în luna .....
 (a se vedea imaginea asociată)
    ANEXA 4a

    la Convenţia de colaborare
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    *) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 4b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SITUAŢIA
    finanţărilor garantate de F.N.G.C.I.M.M. în numele şi contul statului şi a dobânzilor lunare
    aferente creditelor garantate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST,
    pentru Finanţatorul ....., în luna .....
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Coloanele 37 şi 38 se vor completa doar pentru luna decembrie.

    ANEXA 4b

    la Convenţia de colaborare
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 10

    (Anexa nr. 5a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a beneficiarului privind încadrarea în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie
    I. Date de identificare a întreprinderii
    Denumirea întreprinderii ....................
    Adresa sediului social ........................
    Cod unic de înregistrare ....................
    Numele şi funcţia (preşedintelui Consiliului de Administraţie, Director General sau echivalent) ..........................................

    II. Date utilizate în vederea încadrării întreprinderii în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie

┌───────────────┬────────┬───┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │ │ │Cifră │ │
│ │ │ │ │de │Total │
│ │ │ │Numărul │afaceri│active│
│Perioada de │Denumire│CUI│mediu │anuală │(mii │
│referinţă*): │ │ │anual de │netă │lei/ │
│ │ │ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │ │lei/mii│eur) │
│ │ │ │ │eur) │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Solicitant │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│controlată/ │ │ │ │ │ │
│controlate │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.6. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│2.7. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │
│Întreprinderea/│ │ │ │ │ │
│Întreprinderile│ │ │ │ │ │
│care │ │ │ │ │ │
│controlează │ │ │ │ │ │
│direct sau │ │ │ │ │ │
│indirect (după │ │ │ │ │ │
│caz) │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.1. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.2. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.3. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.4. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.5. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.6. │ │ │ │ │ │
├───────────────┼────────┼───┼─────────┼───────┼──────┤
│3.7. │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────┴───┴─────────┴───────┴──────┘


    *) Se vor completa cu datele aferente ultimei situaţii financiare depuse şi validate de organele fiscale.
    Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Data întocmirii
    Semnătura autorizată^1
    ^1 Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.    ANEXA 11

    (Anexa nr. 5b la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A BENEFICIARULUI
    Subsemnatul/Subsemnata, ..................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ............ nr. ............, eliberat de .................. la data de .................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. ............... nr. ....., bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al ................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 20.03.2020, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a)
    [] nu a beneficiat de ajutor de stat aferent Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID19;
    [] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │acordat │
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    b) nu au fost emise împotriva ei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
    c) nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N., declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    - nu se află în dificultate în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    În cazul unei întreprinderi care se încadrează în categoria IMM:
    d.1) în cazul unei societăţi pe acţiuni sau al unei societăţi cu răspundere limitată sau al unei societăţi în comandită pe acţiuni, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    d.2) în cazul unei societăţi în nume colectiv sau al unei societăţi în comandită simplă, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    d.3) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor;
    d.4) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    În cazul IMM care sunt înfiinţate cu mai puţin de trei ani faţă de data solicitării garanţiei, acestea nu vor fi considerate a se afla în dificultate, cu excepţia situaţiei în care se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor.
    În cazul unei întreprinderi care nu se încadrează în categoria IMM:
    - atunci când în ultimii 2 ani îndeplineşte cumulativ condiţiile de la d5) şi d6);


    d.5) raportul datorii^1/capitaluri proprii^2 al întreprinderii a fost mai mare de 7,5;
    d.6) capacitatea de acoperire a dobânzilor^3 calculată pe baza EBITDA^4
    a fost sub 1,0;
    sau
    – atunci când se află în una dintre situaţiile prevăzute la d7), d8) sau d9);

    d.7) beneficiarul finanţării se află în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    d.8) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare (condiţie verificată în baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului finanţării);
    d.9) atunci când întreprinderea înregistrează capitaluri proprii negative potrivit ultimei situaţii financiare anuale;


    – nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor şi/sau instituţia de credit parteneră;
    – nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    – nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    – nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul programului;
    – nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor programului, pentru refinanţarea altor credite în derulare şi/sau pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene;
    – respectă prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare.

    Numele............................
    Semnătura*) .......................................
    *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    Data semnării ...................................
    ^1 Datorii = datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an; sumele se vor prelua din situaţiile financiare (formularul Bilanţ) anuale aferente ultimilor 2 ani.
    ^2 Capitaluri proprii (totale) se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul de Bilanţ) aferente ultimilor 2 ani.
    ^3 Cheltuieli privind dobânzile se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferente ultimilor 2 ani.
    ^4 EBITDA = profitul sau pierderea din exploatare + ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (cheltuieli); sumele se vor prelua din situaţiile financiare anuale (formularul Contul de profit şi pierdere) aferent ultimilor 2 ani.

    ANEXA 12

    (Anexa nr. 7a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii Programului IMM INVEST ROMÂNIA
    Nr. ............... din ..............
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ..........................., telefon ......................, fax ....................., e-mail ..........................., reprezentat de ................................, în calitate de ........................................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 42/2020,
    Instituţia de credit .................................., cu sediul social în .............................., str. ............................. nr. ........, telefon/fax ............................, cod unic de înregistrare .........................., înregistrată în registrul comerţului cu nr. .................. şi în Registrul bancar cu nr. ................, reprezentată de ..........................., în calitate de ............................., şi de .................., în calitate de ..............., denumită în continuare finanţator,
    şi IMM-ul .........................................., cu sediul în ................................, telefon ................, fax ...................., înregistrat cu nr. ................... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .................................., cont curent nr. .........................., cod CAEN pentru finanţare ..........., reprezentat legal prin ....................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat acordat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în suma de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ...............................;
    sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ....... lei, acordat(ă) pe o perioadă de ...................... .


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.03.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii, ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ..... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum .................... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ........................... lei;
    – dobândă*), în valoare de maximum .................... lei.
    *) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (M.F.) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare şi 30 iunie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezenţei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    4.2. Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.

    4.3. Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauză de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2022, poate fi modificată de către administrator, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comision de dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin OUG nr. 42/2020, acordată beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurărilor considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2021.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .....................................

┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┐
│F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN │Finanţator, │Beneficiar, │
│..................................│..........................│.....................│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘


    ANEXA 13

    (Anexa nr. 7b la Convenţia de garantare
    şi plată a granturilor)
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Nr. …………................ din ……................
    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, cu sediul social în Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar: ………........, telefon ................., fax ............, e-mail: ..................., reprezentat de ...................., în calitate de ................................, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., în calitate de administrator al Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, denumită în continuare O.U.G. nr. 42/2020,
    Instituţia de credit ................, cu sediul social în......................., str. ..................... nr. .............., telefon/fax ................., cod unic de înregistrare ................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. ................. şi în Registrul bancar cu nr. ............................, reprezentat de .................., în calitate de ......................., şi de ....................., în calitate de .........................., denumită în continuare finanţator,
    şi IMM-ul ........................................, cu sediul în ........................., telefon..........., .............., înregistrată cu nr ....... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ................, cont curent nr. …………................, cod CAEN pentru finanţare, reprezentată legal prin ...................., având funcţia de ......................., în calitate de Beneficiar IMM al ajutorului de stat, denumită în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat acordat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMMurilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, implementată de către F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 42/2020.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    - credit de investiţii în sumă de .................. lei, acordat pe o perioadă de ................................
    sau

    – credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ........................ lei, acordat pe o perioadă de ........................... .


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei C (2020) 1.863/19.3.2020 Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 de euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în
    sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.

    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de..... lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ………......... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ....... lei;
    – dobândă^1 în valoare de maximum ................................ lei;
    ^1 Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.
    - valoarea estimată a componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, în cazul beneficiarilor din cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST ............................................................ lei


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de 8 luni de la acordarea creditului.
    (5) Acesta se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) lunar, în contul F.N.G.C.I.M.M., pe baza Situaţiei centralizatoare lunare privind dobânzile datorate de beneficiar, transmisă de finanţator.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la M.F., F.N.G.C.I.M.M. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi 30 iunie 2021, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.
    (8) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent componentei nerambursabile în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate se solicită de instituţia de credit până la data de 7 decembrie a anului în care a fost utilizat creditul şi se plăteşte de către MF în termen de 1 an de la data înregistrării on-line a deciziei de plată emise de către administratorul schemei, la Registratura generală a MF, pe adresa registratura@mfinante.gov.ro.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    4.1. F.N.G.C.I.M.M. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.N.G.C.I.M.M. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.
    4.2. Beneficiarul:

    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite ale ajutorului de stat, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cel mai mare cuantum posibil.
    4.3. Finanţatorul:

    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul Programului, prevăzute la art. 2, în conformitate cu reglementările interne proprii, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului;
    c) nu va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul schemei, prevăzute la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene;
    d) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi a ajutoarelor de stat, de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauză de confidenţialitate
    7.1. În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    7.2. Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului de finanţare şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    7.3. Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    8.1. Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    8.2. Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi 30 iunie 2022, poate fi modificată de către administratorul schemei, pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobânda, componenta nerambursabilă 10% aplicată la valoarea finanţării garantate). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional. Valoarea totală a acordului de finanţare poate fi modificată şi în condiţiile prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 143/2020.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    9.1. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de F.N.G.C.I.M.M, de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia, acordul de finanţare se revocă.
    9.2. De asemenea, Acordul de finanţare poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.N.G.C.I.M.M. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
    9.3. În situaţiile descrise la pct. 9.1 şi 9.2, F.N.G.C.I.M.M. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor art. 8 alin. (3) din schema de ajutor de stat, aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020, acordat beneficiarului, respectiv potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    9.4. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    9.5. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    9.6. Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
    În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii
    Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui şi intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., ce nu poate fi ulterioară datei de 30 iunie 2021.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin O.U.G. nr. 42/2020, şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
    nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective, acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.
    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .....................................................................
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanţator, Beneficiar,
    ................................................ .......................................... ........................................    ANEXA 14

    (Anexa nr. 8 la Convenţia de garantare
    şi plată a granturilor)
    CONTRACT DE GARANTARE
    Nr. .............. din data de .......................
    Încheiat, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 110/2017, şi în baza prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, precum şi ale Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, între:
    1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, împuternicit conform O.U.G. nr. 110/2017, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, denumit în continuare M.F.P., cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Ştefan Iulian nr. 38, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/10581/2001, cod unic de înregistrare 14367083, cont bancar ........................, reprezentat de ..........................., în calitate de ........................., denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M.;
    2. Instituţia de credit .................................., cu sediul social în localitatea ......................................, str. ........................ nr. ......, bl. ..................., sc. ........, et. ......., ap. ......, judeţul/sectorul ............., înregistrată la registrul comerţului cu nr. J....../........../........, şi în Registrul bancar cu nr. ............., cod unic de înregistrare ............................., reprezentată prin dl/dna ........................., în calitate de ......................., cont nr. ......................., deschis la .................................., denumită în continuare Finanţator,
    şi

    3. Beneficiarul, cu sediul social în localitatea ................................, str. ....................... nr. ..........., bl. …., sc. ........., et. ......., ap. ........, judeţul/sectorul ..........................., telefon .................., fax ..............., e-mail ......................, înregistrat la registrul comerţului cu nr. J......./.............../.............., cod unic de înregistrare ..............., reprezentat prin dl/dna ......................., în calitate de ........................., şi prin dl/dna ............................, în calitate de ................................., cont nr. ....................., deschis la ...................., denumit în continuare Beneficiar,

    în următoarele condiţii
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Termenii folosiţi în prezenţa convenţie de garantare şi plată a granturilor au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile O.U.G. nr. 110/2017, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale.
    b) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - întreprinderea care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia, are 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane euro;
    c) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului Programului/Subprogramului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    d) garant - statul prin M.F. reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    e) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală;
    f) riscul de credit - riscul actual său viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul Programului/Subprogramului a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    g) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F.P. în cazul producerii riscului de credit;
    h) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul Programului/Subprogramului. Comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se virează de către beneficiarii Programului/Subprogramului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Nivelul comisionului de risc se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor;

    i) comision de administrare - suma cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program/Subprogram. Comisionul de administrare se calculează de către F.N.G.C.I.M.M., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau FNGCIMM, dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de administrare este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului/Subprogram şi este virat de instituţia de credit, pe toată perioada de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei de stat;

    j) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.N.G.C.I.M.M. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, denumite în continuare Programul IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv Subprogramul AGRO IMM INVEST.
    (2) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de .......... lei şi se acordă Beneficiarului de către Finanţator în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST.
    (3) Creditul/linia de credit/Creditul de investiţii se acordă prin Contractul de credit nr. .......... din data de .................... pe termen de .......... luni, cu scadenţă la data de .......... şi cu o perioadă de graţie .......... (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului.
    (6) Creditele de investiţii/creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene.
    (7) Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru activităţile de comercializare a tutunului şi alcoolului care se desfăşoară în cadrul codurilor CAEN eligibile care includ aceste activităţi.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de .......... lei, reprezentând ......% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul Programului/Subprogramului în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit, cu respectarea dispoziţiilor conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017 şi, respectiv, art. 9 alin. (2) din normele metodologice.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
    În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
    Comision de risc = (valoarea^1/soldul^2 garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12
    ^1 În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    ^2 Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    ^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
    Comision de administrare = (valoarea^1/soldul^2 garanţiei la 31 decembrie al anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)/12
    ^1 În anul acordării garanţiei comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează valoarea maximă a garanţiei.
    ^2 Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior.
    ^3 Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
    Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, numai pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) dinO.U.G. nr. 110/2017. Creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST nu pot fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului şi nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene;
    c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat sau dacă se majorează/prelungeşte creditul contractat iniţial, după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    f) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit F.N.G.C.I.M.M. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    g) să prezinte instituţiei de credit finanţatoare garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
    h) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    i) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. i), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
    Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către Beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) dinO.U.G. nr. 110/2017;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordată Beneficiarului numai pentru destinaţiile precizate la art. 6 alin. (9) din normele metodologice;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei Beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii acestora în condiţiile Programului;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni;
    g) să transmită F.N.G.C.I.M.M. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale Acordului de finanţare; * Documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 7 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.N.G.C.I.M.M., în format electronic, la adresa ftps://92.114.86.160/, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F., respectiv până la data de 7 decembrie a anului de utilizare din credit pentru componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, acordate beneficiarilor în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 1 alin. (7) şi (14)-(16) din normele metodologice;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi să recupereze cheltuielile respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 18 luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, respectiv maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/ modificare/radiere în/din Cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., iar radierea acestora se face în baza acordului F.N.G.C.I.M.M.;
    o) să solicite F.N.G.C.I.M.M. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 110/2017 şi la art. 1 alin. (17) şi (18) din normele metodologice, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.N.G.C.I.M.M. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român prin MF de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.N.G.C.I.M.M. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.


    ART. 4.3
    F.N.G.C.I.M.M. se obligă:
    a) să solicite Finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de Finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către Finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de Finanţator, conform prevederilor Convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile O.U.G. nr. 110/2017, ale normelor metodologice, ale Convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile depunerii de către Finanţator a tuturor documentelor care însoţesc cererea de plată, în condiţiile asumării de către Finanţator a verificării îndeplinirii, la data acordării finanţării, a obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) şi ale respectării de către Finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16), art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din normele metodologice;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile depunerii de către finanţator la sediul social al F.N.G.C.I.M.M. a unor documente care însoţesc cererea de plată incomplete/care nu respectă prevederile legale, neasumării de către finanţator a verificării îndeplinirii oricărora dintre obligaţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. f) dinO.U.G. nr. 110/2017, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (8) din normele metodologice şi ale nerespectării de către finanţator a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (16),art. 14 alin. (1) şi (2) şi art. 16 alin. (5) din normele metodologice;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca Beneficiarul să înregistreze cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului;
    i) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia, debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - dovada efectuării procedurii de comunicare către debitorul - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa Beneficiarului sau a F.N.G.C.I.M.M. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.N.G.C.I.M.M. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările Finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul Programului/Subprogramului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei fiind aplicat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar sau F.N.G.C.I.M.M., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin MF, de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipotecă convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) În baza prevederilor art. 8 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 110/2017, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea Finanţatorului, precum şi a statului român, prin MF, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (se va descrie bunul ipotecat);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (se vor menţiona conturile beneficiarului);
    c) alte garanţii, după caz (se va descrie garanţia).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.N.G.C.I.M.M. mandatează Finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare se efectuează de către Finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.N.G.C.I.M.M. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST. Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a ipotecilor convenţionale, Finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M.
    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin Program/Subprogram, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I să se extindă asupra construcţiei finalizate. În cazul primirii de către instituţia de credit a comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei de la F.N.G.C.I.M.M. în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
    În cazul în care Beneficiarul Programului IMM INVEST ROMÂNIA/Subprogramului AGRO IMM INVEST nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, Finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.N.G.C.I.M.M. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 30 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.N.G.C.I.M.M. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.N.G.C.I.M.M. aprobă cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (2) din normele metodologice.
    (3) F.N.G.C.I.M.M. respinge cererea de plată a garanţiei în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (4) din normele metodologice.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului Programului, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.N.G.C.I.M.M., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.N.G.C.I.M.M. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Codul de procedură fiscală, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (1).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea, concomitent, la sediul F.N.G.C.I.M.M. şi pe pagina de internet a acestuia, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (7) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (10), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (6) se înaintează de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
    Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
    Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M.

    ART. 9.2
    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
    Răspunderea asumată de F.N.G.C.I.M.M. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat că urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.N.G.C.I.M.M. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie.


    ART. 9.4
    Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
    Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 110/2017.

    ART. 9.6
    În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (6) dinO.U.G. nr. 110/2017, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
    Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, Finanţatorul, fără a solicita consimţământul Beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul Beneficiarului.

    Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ..................., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator^1) şi Beneficiar şi două pentru F.N.G.C.I.M.M.
    F.N.G.C.I.M.M. - S.A. - IFN Finanţator, Beneficiar,
    ................................................ .......................................... ........................................
    ^1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru ANCPI.


    ANEXA 15

    (Anexa nr. 9a la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SOLICITARE DE RENUNŢARE
    la garanţia acordată în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Finanţatorul, prin .........................., cu sediul în localitatea .................................., str. ................................. nr. ........, judeţul/sectorul ........................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............., cod unic de înregistrare ........................, telefon ..................., fax ...................., e-mail .........................., reprezentat de ......................, în calitate de .............................., şi de ............................, în calitate de ........................, solicită FNGCIMM renunţarea la garanţia acordată în baza contractului de garantare nr. .............. pentru beneficiarul ...................., CUI ......................, înregistrat la registrul comerţului ....................., întrucât beneficiarul nu a semnat contractul de garantare şi acordul de finanţare.
    Ataşăm la prezenta toate exemplarele contractului de garantare, precum şi pe cele ale acordului de finanţare.
    Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna ................................, funcţia ............................., tel. ......................, e-mail ..........................
    Finanţator
    Persoane autorizate,
    ................................

    ANEXA 16

    (Anexa nr. 10 la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    SOLICITARE DE RADIERE^1
    ^1 Forma solicitării va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
    a ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ........./..............................,
    1. Finanţatorul ...................................., prin Sucursala/Agenţia ................................, cu sediul în localitatea .........................., str. ................................ nr. ......, judeţul/sectorul ................................, înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ............., cod unic de înregistrare .............., telefon ..............., fax ..............., e-mail ..............., reprezentat de ......................, în calitate de ...................., şi de .............................., în calitate de ........................, solicită F.N.G.C.I.M.M. acordul pentru radierea ipotecii legale şi convenţionale imobiliare/mobiliare, instituite conform prevederilor art. 8 alin. (2), (3) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în favoarea statului român, în baza Contractului de garantare nr. .........../.................., încheiat cu
    Beneficiarul .................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../....., cod unic de înregistrare ......, ca urmare a rambursării integrale a creditului garantat/neutilizării creditului garantat.

    2. Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ...................... judeţul/sectorul .........................
    3. Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.
    .................................................................................................
    .................................................................................................

    4. Data rambursării integrale a creditului garantat: ...............................
    5. Valoarea sumei rambursate integral, din creditul garantat ................. lei
    6. Documentele care stau la baza solicitării de radiere, în copie:
    - extrasul de cont de credit al beneficiarului sau un document echivalent din care să rezulte data rambursării integrale a creditului şi suma rambursată;
    – contractul de garantare;
    – extrasele de carte funciară şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care rezultă intabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F.P., proporţional cu procentul de garantare. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic.

    7. Persoana de contact din partea Finanţatorului: dl/dna .........................., funcţia .........................., tel. ..............., e-mail ......................
    Finanţator
    Persoane autorizate,
    ....................................

    ANEXA 17

    (Anexa nr. 11 la Convenţia de garantare şi plată a granturilor)
    ACORD^1
    privind radierea ipotecii imobiliare/mobiliare înscrise în favoarea statului român
    în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramului AGRO IMM INVEST
    ^1 Forma acordului va fi adaptată în funcţie de categoria bunului pentru care Finanţatorul solicită acordul de radiere.
    Către
    Finanţator: .................................
    Beneficiar..................
    Adresa imobilului pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.: str. ............................. nr. ..............., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitate .......................... judeţ/sector ..................................
    sau
    Date de identificare a bunului mobil pentru care se solicită acordul F.N.G.C.I.M.M.
    ................................................................................................
    ................................................................................................

    Având în vedere Adresa dumneavoastră nr. ...../........................ înregistrată la F.N.G.C.I.M.M. cu nr. …………., în conformitate cu art. 17 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2020, cu modificările şi completările ulterioare, vă transmitem acordul F.N.G.C.I.M.M., exprimat în numele şi în contul statului român, prin Ministerul Finanţelor, în ceea ce priveşte radierea din Cartea funciară a imobilului/din extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară a dreptului de ipotecă imobiliară/mobiliară de rang I, instituit în baza Contractului de garantare nr. ...................,
    Beneficiar ........................ înregistrat la registrul comerţului cu nr. J....../....../........, cod unic de înregistrare ........................., deoarece creditul acordat de Finanţator prin Programul IMM INVEST ROMÂNIA şi/sau Subprogramul AGRO IMM INVEST a fost rambursat integral/nu a fost utilizat.
    Pentru bunurile imobile formalităţile de radiere a ipotecii legale şi a interdicţiilor prevăzute de lege se vor realiza în condiţiile art. 37 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezentul acord s-a întocmit în două exemplare originale, din care unul pentru F.N.G.C.I.M.M. şi unul pentru Finanţator.
    F.N.G.C.I.M.M.
    Persoane autorizate,
    ................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016