Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 500 din 4 octombrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 500 din 4 octombrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 828 din 11 octombrie 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM nr. 353.849/24.09.2019,
    în baza prevederilor:
    - art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 ai Parlamentului European şi al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 26 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cheltuielile efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate din POPAM şi menţionate la alin. (1) trebuie să respecte dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului şi ale Regulamentului nr. 1.046 din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013,(UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 1, alineatul (4) se abrogă.
    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Procedurile de achiziţie derulate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile menţionate la art. 1 alin. (1) trebuie să fie în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în vigoare privind achiziţiile."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Decontarea cheltuielilor cu transportul, diurna şi cazarea, atât pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, cât şi pentru celelalte categorii de personal implicate în implementarea operaţiunilor, se face conform legislaţiei privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice."

    5. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Cheltuieli pentru reabilitarea, extinderea, modernizarea unităţilor de acvacultură"

    6. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Cheltuieli cu achiziţionarea de containere necesare desfăşurării activităţii din unitatea de acvacultură"

    7. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Cheltuieli cu achiziţia de ambarcaţiuni necesare activităţilor de acvacultură"

    8. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. Cheltuieli pentru achiziţie, construirea, amenajarea, dotarea centrelor de vânzare (magazine pescăreşti) direct către consumatorii finali, inclusiv puncte de vânzare mobile"

    9. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“ punctul 17, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) Cheltuieli cu amenajarea de parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere"

    10. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. Cheltuieli cu amenajarea unor spaţii pentru activităţi educaţionale în legătură cu activitatea de acvacultură, inclusiv pentru facilităţi de cazare şi servire a mesei"

    11. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "25. Cheltuieli pentru achiziţionarea de tractoare, maşini, utilaje agricole şi echipamente folosite la întreţinerea bazinelor, digurilor, barajelor, canalelor din cadrul fermei de acvacultură şi altor activităţi specifice din cadrul fermei"

    12. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:
    "25^1. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport de tipul biciclete, ATV, UTV pentru activităţi din cadrul fermei"

    13. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "32. Cheltuieli privind eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei, astfel cum sunt prevăzute la lit. k - măsura II.3"

    14. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera J „Măsura II.2 - Investiţii productive în acvacultură“, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 33, cu următorul cuprins:
    "33. Cheltuieli pentru realizarea de activităţi legate de activităţile de diversificare din cadrul fermei"

    15. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 litera M „Măsura II.5 - Servicii de gestionare, de înlocuire şi de consiliere pentru fermele de acvacultură“ punctul 2, după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) Cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile.
g) Cheltuieli cu achiziţia de active necorporale"

    16. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“ litera R „Măsura III.2 - Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - cheltuieli de funcţionare“, punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Cheltuieli pentru participarea personalului FLAG-urilor şi a actorilor locali, respectiv parteneri din FLAG, reprezentant legal şi preşedinte FLAG, la reuniuni şi evenimente de promovare organizate în afara teritoriului FLAG-ului, precum şi la cele organizate pe teritoriul Uniunii Europene de alte FLAGuri, instituţii ale Uniunii Europene şi/sau alte persoane juridice în baza aprobărilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM (M.A.D.R. - DGP AMPOPAM). Nu este necesară aprobarea în cazul evenimentelor iniţiate de către DGP AMPOPAM."

    17. În anexă, la capitolul III „Cheltuielile eligibile specifice fiecărei măsuri finanţate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020“, litera S „Măsura III.4. Activităţi de cooperare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "S. Măsura III.4. Activităţi de cooperare
    1. Cheltuieli eligibile pentru sprijin pregătitor:
    a) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;
    b) cheltuieli privind consultanţa pentru elaborarea Acordului de parteneriat, respectiv costurile de interpretariat, traducere şi alte cheltuieli de natură juridică;
    c) cheltuieli cu personalul implicat pentru sprijinul pregătitor, cu respectarea prevederilor Codului muncii, în limita a maximum 10% din sprijinul nerambursabil acordat pentru sprijinul pregătitor;
    d) cheltuieli aferente serviciilor de traducere şi interpretariat pentru implementarea sprijinului pregătitor;
    e) cheltuieli de organizare a grupurilor de lucru, de realizare de analize şi studii, pentru achiziţia de date şi informaţii necesare.
    2. Cheltuieli privind implementarea proiectelor de cooperare:
    a) cheltuieli privind schimbul de experienţă, incluzând şi vizitele de studiu dintr-o zonă pescărească în alta (care pot implica părţi interesate locale) şi schimbul de bune practici;
    b) cheltuieli privind organizarea de evenimente, precum şi activităţi specifice implementării proiectului de cooperare;
    c) cheltuieli privind proiectele de twinning (înfrăţire);
    d) cheltuieli privind proiecte comune de instruire, formare profesională, stagii în care participantul dintr-o zonă FLAG este găzduit într-o altă zonă FLAG;
    e) cheltuieli pentru organizarea de ateliere de lucru, grupuri de lucru, conferinţe tematice necesare pentru implementarea activităţilor prevăzute în proiect;
    f) costuri administrative necesare pentru implementarea proiectului, inclusiv dotări şi active necorporale necesare pentru implementarea activităţilor proiectului de cooperare;
    g) cheltuieli privind activităţile de comunicare, promovare şi publicitate necesare implementării proiectului de cooperare;
    h) cheltuieli de călătorie, cazare, masă sau diurnă pentru personalul implicat în proiect;
    i) cheltuieli cu personalul implicat în implementarea proiectului de cooperare, cu respectarea prevederilor Codului muncii, în limita a maximum 20% din sprijinul nerambursabil acordat pentru implementarea proiectului de cooperare;
    j) cheltuieli aferente serviciilor pentru implementarea proiectului de cooperare (servicii de traducere şi interpretariat, organizare de întâlniri de lucru în cadrul proiectului de cooperare);
    k) cheltuieli pentru informare şi publicitate;
    l) cheltuieli de audit;
    m) alte cheltuieli de natură juridică."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 4 octombrie 2019.
    Nr. 500.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016