Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 5 din 8 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 5 din 8 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 23 din 14 ianuarie 2020
    Având în vedere prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.482/2017 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 9 octombrie 2017, se modifică şi completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la alin. (1), autorizarea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de către contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii stabiliţi conform reglementărilor în vigoare, micile distilerii prevăzute la art. 353 din Codul fiscal, micile fabrici de bere independente prevăzute la art. 349 din Codul fiscal, precum şi a destinatarilor înregistraţi prevăzuţi la art. 371 alin. (2) din Codul fiscal se face prin comisii teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, constituite la nivelul structurilor teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare comisii teritoriale."

    2. La articolul 2 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul soluţionării cererilor operatorilor economici mari contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, componenţa comisiei este prevăzută în anexa nr. 1^1."

    3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul soluţionării cererilor operatorilor economici mari contribuabili care îşi desfăşoară activitatea în raza teritorială a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, componenţa comisiei teritoriale este prevăzută în anexa nr. 3^1."

    4. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Anexele nr. 1, 1^1 , 2, 3, 3^1 şi 4 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    7. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    8. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    9. La anexa nr. 4, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către structurile teritoriale ale direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora, după caz."

    10. În anexa nr. 4, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile vinuri, alcool etilic şi/sau bere, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea antrepozitelor fiscale pentru producţia exclusivă de vinuri realizată de contribuabili, alţii decât contribuabilii mari şi mijlocii, precum şi referitoare la activitatea micilor distilerii, a micilor fabrici de bere independente şi a destinatarilor înregistraţi ce primesc doar ocazional produse accizabile."

    11. În anexa nr. 4, la articolul 9, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor lor, comisia teritorială ori birourile/compartimentele/serviciul de specialitate poate/pot solicita orice informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi de la alte instituţii ale statului pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.
(4) Comisia teritorială poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de control care au încheiat actele de control ori reprezentanţi ai structurilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (3)."    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 8 ianuarie 2020.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. 2.482/2017)
    COMPONENŢA
    Comisiei regionale Bucureşti pentru autorizarea operatorilor de produse
    supuse accizelor armonizate în situaţia în care sunt prezentate în şedinţă solicitări
    ale operatorilor economici mari contribuabili care îşi desfăşoară activitatea
    în raza teritorială a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti
    1. Directorul general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti - membru, preşedinte
    2. Directorul general adjunct al Direcţiei Generale a Vămilor - membru, vicepreşedinte
    3. Directorul general adjunct colectare al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru
    4. Directorul general adjunct inspecţie fiscală al Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru
    5. Şeful structurii juridice din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru
    NOTĂ:
    În cazuri justificate, preşedintele comisiei este înlocuit de vicepreşedinte, care exercită atribuţiile preşedintelui, inclusiv dreptul de vot.
    În cazuri justificate, membrii comisiei pot desemna în scris un alt membru al comisiei care să exercite drepturile derivate din calitatea de membru. După caz, aceştia pot stabili şi limite ale mandatului.
    Un membru al comisiei nu poate primi decât o singură împuternicire în baza căreia să reprezinte un alt membru al comisiei.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.482/2017)
    PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE
    în care se realizează autorizarea prin comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă să autorizeze contribuabilii administraţi de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi marii contribuabili care au sediul social în raza teritorială a acestora.

    ART. 2
    Comisiile pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate au competenţă şi cu privire la emiterea deciziilor în situaţiile prevăzute la pct. 8 alin. (39)-(41) şi pct. 14 alin. (3) şi (4) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. În vederea emiterii acestor decizii, comisiile vor analiza propunerile privind soluţionarea cererilor exprimate în referate întocmite de autorităţile fiscale teritoriale la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe pentru situaţiile prevăzute la pct. 8 alin. (39)-(41) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal şi, respectiv, de autorităţile vamale competente pentru situaţia cererilor prevăzute la pct. 14 alin. (3) şi (4) din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.

    ART. 3
    (1) Activitatea curentă a comisiilor se realizează prin intermediul biroului/compartimentului avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, denumite în continuare birouri/compartimente de specialitate.
    (2) Birourile/Compartimentele avize şi autorizaţii (case de marcat) din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice au competenţă privind înregistrarea operatorilor economici ce adresează cereri autorităţii fiscale teritoriale întocmite potrivit anexei nr. 5 din titlul VIII al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal.
    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei proceduri, birourile/compartimentele de specialitate au drept de utilizare a sistemului pentru schimbul de date privind accizele (SEED).

    ART. 4
    (1) Comisiile funcţionează în prezenţa tuturor membrilor, prin participarea acestora în mod direct sau în baza desemnării realizate în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 şi anexa nr. 1^1 la ordin.
    (2) Lucrările comisiilor sunt conduse de preşedinţii acestora, care conduc şi coordonează întreaga activitate a comisiilor. În cazul în care preşedinţii comisiilor lipsesc, aceştia sunt înlocuiţi de vicepreşedinţi, care exercită toate atribuţiile preşedinţilor.
    (3) Deciziile comisiilor sunt obligatorii pentru toţi contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor prezentei proceduri - persoane juridice, asociaţii familiale, persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale.

    CAP. II
    Organizarea şedinţelor de lucru ale comisiilor
    ART. 5
    (1) Comisiile se întrunesc, de regulă, de două ori pe lună, pentru analiza situaţiilor care impun luarea unor decizii.
    (2) Preşedinţii sau vicepreşedinţii, la propunerea birourilor/compartimentelor de specialitate, aprobă ordinea de zi şi convoacă comisiile, în scris, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc şedinţa.
    (3) Convocarea comisiilor poate fi făcută în mod extraordinar şi fără respectarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2), cu prezentarea de către birourile/compartimentele de specialitate a unei motivări însuşite de preşedinţi sau de vicepreşedinţi, după caz, cu privire la situaţia extraordinară apărută.

    ART. 6
    (1) Birourile/Compartimentele de specialitate pun la dispoziţia membrilor comisiilor, cu 3 zile lucrătoare înainte, ordinea de zi şi notele de prezentare întocmite de acestea. Certificatele de atestare fiscală şi datele cu privire la cazierele fiscale se obţin de către birourile/compartimentele de specialitate care asigură activitatea curentă a comisiei.
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 5 alin. (3), termenul în care se pun la dispoziţia membrilor comisiilor notele de prezentare poate fi redus.
    (3) Notele de prezentare sunt întocmite de birourile/ compartimentele de specialitate în urma analizării documentaţiei, care constă, în principal, în solicitări în vederea autorizării şi/sau în alte solicitări privind produsele accizabile armonizate, precum şi în sesizări primite de la organele cu atribuţii de control referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate.
    (4) Birourile/Compartimentele de specialitate analizează documentele prevăzute la alin. (3) sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al dosarului, înaintând comisiilor note de prezentare, care conţin propuneri motivate de soluţionare.
    (5) În situaţia în care documentaţia prevăzută la alin. (3) este transmisă de către autoritatea vamală competentă, iar în urma analizei documentaţiei se constată faptul că aceasta nu îndeplineşte condiţiile privind conţinutul legal obligatoriu, documentaţia poate fi restituită spre completare şi corectare autorităţii vamale competente.
    (6) În situaţia în care în urma analizei documentelor şi a legislaţiei în vigoare birourile/compartimentele de specialitate nu pot face o propunere motivată pe care să o supună spre dezbatere comisiilor, acestea din urmă analizează notele de prezentare şi în absenţa unei propuneri.

    ART. 7
    (1) Notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate se prezintă în plenul comisiilor.
    (2) Suplimentar faţă de notele de prezentare întocmite de birourile/compartimentele de specialitate pot fi puse la dispoziţia membrilor comisiilor, la cerere, orice acte care se află în documentaţia prevăzută la art. 6 alin. (3).

    ART. 8
    (1) Comisiile analizează situaţiile prezentate, cu respectarea prevederilor prezentei proceduri şi a legislaţiei incidente în vigoare, având în vedere competenţele comisiilor.
    (2) Birourile/Compartimentele de specialitate sau comisiile au dreptul de a solicita orice alte documente, declaraţii sau informaţii de la operatorii economici solicitanţi.
    (3) Informaţiile suplimentare primite de membrii comisiilor în cadrul termenului de 3 zile lucrătoare, de natură să schimbe propunerile făcute de birourile/compartimentele de specialitate prin notele de prezentare, duc la amânarea soluţionării notelor de prezentare şi implicit la reanalizarea situaţiei de fapt, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2).
    (4) În situaţia în care, în urma analizării notelor de prezentare şi ca urmare a dezbaterilor, comisia decide că sunt necesare noi informaţii ori documente relevante, aceasta poate decide amânarea pronunţării unei hotărâri până la primirea informaţiilor şi documentelor solicitate.
    (5) În cazuri excepţionale, analiza informaţiilor suplimentare de natură a schimba propunerile birourilor/compartimentelor de specialitate prin notele de prezentare se poate face fără amânarea soluţionării cererilor, cu obligativitatea menţionării în procesul-verbal de şedinţă a motivelor care au impus soluţionarea cu celeritate.

    ART. 9
    (1) Comisiile iau hotărâri cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor, care se validează prin semnarea de către toţi membrii prezenţi în mod direct sau în baza împuternicirii acordate, conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 1^1 la ordin, a procesului-verbal în care sunt menţionate acestea. Membrii comisiilor pot vota „pentru“ sau „împotrivă“.
    (2) În baza hotărârilor comisiilor se emit deciziile, care se semnează de către preşedinţii sau vicepreşedinţii comisiilor, după caz.
    (3) În exercitarea atribuţiilor lor, comisia ori birourile/ compartimentele de specialitate poate/pot solicita orice informaţii şi documente de la structurile din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori alte instituţii implicate în mod direct sau indirect în procesul de autorizare pe care le consideră necesare în soluţionarea cererilor înregistrate.
    (4) Comisia poate solicita, după caz, participarea la şedinţe a organelor de control care au încheiat actele de control ori reprezentanţi ai structurilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (3).“

    ART. 10
    (1) La şedinţele comisiilor participă funcţionari din cadrul birourilor/compartimentelor de specialitate, care consemnează într-un registru de procese-verbale aspectele analizate şi toate deciziile adoptate în cadrul şedinţelor.
    (2) La lucrările comisiilor pot fi invitate, după caz, în funcţie de ordinea de zi, persoanele fizice sau juridice ale căror situaţii de fapt şi de drept sunt supuse analizei comisiilor în mod direct sau prin reprezentant.

    CAP. III
    Deciziile comisiilor
    ART. 11
    (1) Deciziile comisiilor sunt acte administrative emise numai în formă scrisă.
    (2) Deciziile comisiilor cuprind următoarele elemente:
    a) denumirea comisiei;
    b) numărul deciziei şi data la care a fost emisă;
    c) datele de identificare ale operatorului economic;
    d) obiectul deciziei;
    e) motivele de fapt;
    f) temeiul de drept;
    g) numele şi semnătura preşedintelui sau ale vicepreşedintelui, după caz;
    h) ştampila comisiei;
    i) indicarea posibilităţii ca decizia să fie contestată, calea de atac şi termenul în care aceasta poate fi exercitată.


    ART. 12
    Decizia se comunică operatorului economic căruia îi este destinată, potrivit procedurii prevăzute la art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    Decizia produce efecte din momentul în care este comunicată operatorului economic căruia îi este adresată sau persoanei împuternicite de către acesta, după caz, ori la o dată ulterioară menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.

    ART. 14
    Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semnează actul administrativ, a numelui şi prenumelui ori a denumirii operatorului economic căruia îi este adresată, a obiectului deciziei sau a semnăturii preşedintelui ori vicepreşedintelui, după caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constată de instanţa judecătorească de contencios administrativ, în condiţiile legii.

    ART. 15
    Comisiile pot îndrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea operatorilor economici cărora le sunt adresate ori a persoanelor împuternicite de către aceştia, după caz. Deciziile corectate se comunică potrivit prevederilor art. 12.

    CAP. IV
    Căi de atac
    ART. 16
    (1) Împotriva deciziilor comisiilor se pot formula contestaţii la structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice - aparat central, potrivit legislaţiei privind contenciosul administrativ.
    (2) Procedura de soluţionare a contestaţiilor se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.482/2017)
    COMPONENŢA
    comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate
    1. Şeful biroului vamal de interior/frontieră - membru, preşedinte
    2. Şeful administraţiei judeţene a finanţelor publice/şeful administraţiei sectoarelor 1 -6/şeful administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii - membru
    3. Reprezentantul serviciului (biroului) juridic din cadrul administraţiei judeţene a finanţelor publice/administraţiei sectoarelor 1-6/administraţiei fiscale pentru contribuabili mijlocii - membru
    4. Persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuţii de autorizare din cadrul biroului vamal de interior/frontieră - membru
    5. Persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior/frontieră, persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior/frontieră cu atribuţii de autorizare - membru
    NOTĂ:
    În situaţia în care preşedintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un preşedinte de şedinţă din rândul membrilor titulari prezenţi, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, precum şi pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca preşedinte de şedinţă nu poate transfera delegarea.
    În cazul absenţei unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care preia atribuţiile şi dreptul de vot şi care nu are calitatea de membru titular.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 2.482/2017)
    COMPONENŢA
    comisiei teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse
    accizelor armonizate în situaţia în care sunt prezentate în şedinţă solicitări
    ale operatorilor economici mari contribuabili care îşi desfăşoară activitatea
    în raza teritorială a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti
    1. Şeful biroului vamal de interior - membru, preşedinte
    2. Şeful serviciului de specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru
    3. Reprezentantul Serviciului juridic din cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili - membru
    4. Şeful Serviciului autorizări din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor - membru
    5. Persoana desemnată de şeful biroului vamal de interior cu atribuţii în domeniul mişcării produselor accizabile din cadrul biroului vamal de interior - membru
    NOTĂ:
    În situaţia în care preşedintele absentează de la lucrările comisiei teritoriale, acesta desemnează în scris un preşedinte de şedinţă din rândul membrilor titulari prezenţi, care exercită toate atribuţiile preşedintelui, precum şi pe cele ce derivă din calitatea de membru. Membrul desemnat ca preşedinte de şedinţă nu poate transfera delegarea.
    În cazul absenţei unuia dintre membri, la lucrările comisiei teritoriale participă persoana desemnată în scris de acesta, persoană care provine din structura membrului titular, care îi preia atribuţiile şi dreptul de vot şi care nu are calitatea de membru titular.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016