Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.950 din 27 august 2019  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.950 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 734 din 6 septembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 77 alin. (5) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
    ministrul educaţiei naţionale, interimar, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat naţional - 2020, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Examenul de bacalaureat naţional - 2020 se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
    (2) Comisiile de bacalaureat îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile membrilor comisiilor de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, şi cu prevederile prezentului ordin.
    (3) Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2020 este cea aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010 privind aprobarea listei disciplinelor şi a programelor pentru examenul de bacalaureat - 2011.
    (4) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale se asigură susţinerea probelor de examen adaptate la prevederile procedurii privind asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere/deficienţe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învăţare care susţin examenele naţionale: evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi examenul naţional de bacalaureat, elaborată de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi ale art. 27 din Metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.124/2017.

    ART. 3
    (1) Se aprobă Programa de examen pentru proba C de evaluare a competenţelor lingvistice în limba chineză, valabilă în sesiunile examenului de bacalaureat naţional - 2020, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Programele de bacalaureat pentru disciplinele limba şi literatura italiană maternă şi matematică, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.430/2014 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Programele de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor digitale, pentru limba şi literatura română şi pentru limba şi literatura slovacă maternă, valabile în sesiunile examenului de bacalaureat naţional din anul 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.923/2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2014.
    (4) Programele de bacalaureat pentru disciplinele fizică, logică, argumentare şi comunicare, economie, valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2013.
    (5) Programa de bacalaureat pentru disciplina chimie, valabilă în sesiunile anului 2020, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.070/2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017.
    (6) Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat, altele decât cele menţionate la alin. (1)-(5), valabile în sesiunile anului 2020, sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.800/2010.

    ART. 4
    Recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaştere şi echivalare şi cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.219/2010 privind recunoaşterea şi echivalarea rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiate pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, finalizate cu diplomă de acces general în învăţământul superior german şi diplomă de bacalaureat, secţii care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat.

    ART. 6
    (1) Inspectoratul şcolar va aronda elevii din clasele terminale cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu la o unitate de învăţământ liceal de stat din localitate/judeţ/sector/municipiul Bucureşti în care funcţionează specializări/calificări acreditate identice cu cele ale elevilor arondaţi.
    (2) În cazul în care, la nivelul unui judeţ există unităţi de învăţământ liceal de stat în care funcţionează clase cu specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu şi, la nivelul judeţului respectiv, nu există nicio altă unitate de învăţământ liceal de stat care să aibă specializări/calificări identice acreditate, elevii din clasele autorizate să funcţioneze provizoriu vor fi arondaţi de către inspectoratul şcolar, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat, la unităţi de învăţământ de stat din alte judeţe care au acreditate specializările/calificările respective.
    (3) Pentru a permite candidaţilor arondaţi să susţină probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale în unităţile de învăţământ în care funcţionează ca elevi, în cadrul comisiei de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ în care sunt arondaţi elevii de la specializările/calificările autorizate provizoriu se va constitui o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti elevi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori examinatori din această unitate.
    (4) Candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu vor susţine probele scrise în centrele de examen la care sunt arondate unităţile de învăţământ de provenienţă ale acestora sau chiar la unităţile de învăţământ de provenienţă dacă acestea au fost desemnate centre de examen, fiind repartizaţi în săli separate de ceilalţi candidaţi din centru. La nivelul fiecărui centru de examen în care susţin probe scrise candidaţii care au finalizat specializări/calificări autorizate să funcţioneze provizoriu se constituie câte o subcomisie care va fi inclusă în decizia centrului de examen la care aceşti candidaţi sunt arondaţi.

    ART. 7
    (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti asigură dotarea cu camere de supraveghere video şi audio funcţionale a sălilor în care se desfăşoară activităţi specifice examenului de bacalaureat: susţinerea probelor, descărcarea şi multiplicarea subiectelor, predarea şi preluarea lucrărilor scrise, amestecarea, numerotarea şi introducerea în plicuri a lucrărilor, evaluarea acestora, depozitarea bagajelor.
    (2) Până la începerea probelor de examen, comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti iau/ia toate măsurile, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, pentru asigurarea dotării tuturor sălilor de examen cu camere funcţionale de supraveghere video şi audio.
    (3) Activitatea de monitorizare a desfăşurării examenului de bacalaureat prin intermediul camerelor de supraveghere se va desfăşura în conformitate cu o procedură stabilită de Comisia Naţională de Bacalaureat.
    (4) În vederea asigurării desfăşurării corecte a examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti verifică, prin sondaj, înregistrările audiovideo din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen menţionate la alin. (1), din centrul respectiv.
    (5) Dacă, în urma verificărilor menţionate la alin. (4), se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, respectiv nerespectarea reglementărilor privitoare la organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat din centrul de examen ia măsurile ce se impun, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen. Comisia de bacalaureat din centrul de examen anunţă comisia de bacalaureat judeţeană/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti, care propune eventualele măsuri de sancţionare şi informează Comisia Naţională de Bacalaureat.

    ART. 8
    (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare sunt cadre didactice din învăţământul preuniversitar. Comisia Naţională de Bacalaureat elaborează procedura de selecţie şi numire a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în calitate de preşedinţi ai comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare.
    (2) Preşedintele comisiei regionale/judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii este numit de către comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti.
    (3) Comisia Naţională de Bacalaureat poate elabora şi alte instrucţiuni/proceduri în vederea bunei organizări şi desfăşurări a examenului de bacalaureat - 2020.

    ART. 9
    (1) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti răspund(e) pentru buna organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat.
    (2) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti stabilesc/stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică la care sunt invitaţi în scris, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale.
    (3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact/informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor, în conformitate cu prevederile alin. (2).
    (4) Cadrele didactice nominalizate ca profesori evaluatori sunt selectate, de regulă, din rândul cadrelor didactice abilitate în domeniul evaluării prin cursuri de formare recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale.
    (5) Nu vor fi nominalizate în comisiile de bacalaureat persoane care, în sesiunile anterioare ale examenelor naţionale, nu şi-au îndeplinit corespunzător atribuţiile, care au săvârşit abateri, respectiv au fost sancţionate.

    ART. 10
    Comisia Naţională de Bacalaureat stabileşte prin procedură specifică modalitatea de evaluare a lucrărilor, de soluţionare a contestaţiilor şi de transmitere a lucrărilor, modelul tipizatului de examen, modalitatea de secretizare şi securizare a lucrărilor scrise şi consemnarea în documentele de examen a rezultatelor obţinute de candidaţi la examenul de bacalaureat.

    ART. 11
    (1) În procesul de evaluare iniţială a lucrărilor scrise şi de rezolvare a contestaţiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, este calculată nota finală, ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire, fiind înregistrată în catalogul de bacalaureat.
    (2) În cazul în care diferenţa dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, acestea nu se transcriu pe lucrare şi se procedează astfel:
    - preşedintele comisiei nominalizează alţi doi profesori evaluatori pentru recorectarea lucrării;
    – după finalizarea recorectării lucrării, notele acordate de fiecare din cei patru evaluatori se trec pe lucrare şi se semnează de către evaluatori;
    – preşedintele comisiei calculează nota finală din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note - valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale fără rotunjire, a celor două note - valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală pe care o trece pe lucrare şi semnează.

    (3) În cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, nota finală se calculează cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2). În situaţia în care, după desecretizarea lucrării, se constată o diferenţă de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, lucrarea se resecretizează şi este transmisă spre a fi reevaluată altor doi profesori evaluatori. Nota finală, ca urmare a reevaluării în etapa de soluţionare a contestaţiei, este calculată cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2).
    (4) Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată la alin. (1)-(3), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

    ART. 12
    (1) Candidaţii care depun contestaţii completează şi semnează o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica nota iniţială prin creştere sau descreştere, după caz.
    (2) Comisia Naţională de Bacalaureat va transmite comisiei de bacalaureat judeţene/Comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti modelul cererii-tip pentru depunerea contestaţiei care include şi declaraţia-tip menţionată la alin. (1).

    ART. 13
    (1) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop.
    (2) Candidaţii care refuză depozitarea obiectelor menţionate la alin. (1) în sala stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop nu sunt primiţi în examen.
    (3) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.
    (4) Se interzice candidaţilor să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi altele asemenea, sau în băncile în care sunt aşezaţi în sălile de examen, telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare/care permite conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul.
    (5) Se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu exteriorul.
    (6) Candidaţii care încalcă regulile menţionate la alin. (3)-(5) sunt eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.
    (7) Încălcarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen“, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii „eliminaţi din examen“ nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.
    (8) Înainte de începerea probelor, asistenţii prezintă candidaţilor prevederile metodologice care vizează organizarea şi desfăşurarea corectă a examenului de bacalaureat şi prevederile alin. (1)-(7) şi le solicită să predea toate eventualele materiale şi obiecte care, potrivit reglementărilor în vigoare pentru examenul de bacalaureat, sunt interzise în sala de examen.
    (9) După parcurgerea etapelor menţionate la alin. (8), candidaţii vor semna un proces-verbal în care se regăsesc prevederile alin. (1)-(7) şi menţiunea că au luat cunoştinţă de faptul că nerespectarea regulilor menţionate la alin. (3)-(5) are drept consecinţă măsurile menţionate la alin. (6) şi (7).

    ART. 14
    (1) Rezultatele examenului naţional de bacalaureat se fac publice prin afişare.
    (2) Informaţiile ce conţin datele de identificare a candidaţilor şi rezultatele obţinute de aceştia în cadrul examenului de bacalaureat naţional, care se afişează atât în format letric, la avizierul unităţilor de învăţământ-centre de examen, cât şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a inspectoratelor şcolare, sunt următoarele: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, unitatea de învăţământ de provenienţă, judeţul; promoţia; forma de învăţământ absolvită; specializarea; rezultatul/notele obţinute la fiecare probă de examen susţinută sau echivalată; media generală; rezultatul final: „reuşit“/„respins“/„neprezentat“/ „eliminat din examen“.
    (3) Ştergerea de pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei Naţionale şi a inspectoratelor şcolare a informaţiilor menţionate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ-centre de examen a acestor informaţii se realizează pe o perioadă de o lună de la data afişării.
    (4) Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) se aplică în mod corespunzător.
    (5) Comisiile din unităţile de învăţământ-centrele de examen informează candidaţii prin afişare, atât la avizier, cât şi pe uşile sălilor de examen, asupra prelucrării datelor cu caracter personal.

    ART. 15
    Completarea şi eliberarea actelor de studii se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar în vigoare.

    ART. 16
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. 17
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale, interimar,
                    Valer-Daniel Breaz

    Bucureşti, 27 august 2019.
    Nr. 4.950.
    ANEXA 1

    CALENDARUL
    examenului de bacalaureat naţional - 2020

┌──────────────────────────────────────┐
│Sesiunea iunie - iulie 2020 │
├──────────┬───────────────────────────┤
│25-29 mai │Înscrierea candidaţilor la │
│2020 │prima sesiune de examen │
├──────────┼───────────────────────────┤
│29 mai │Încheierea cursurilor │
│2020 │pentru clasa a XII-a/a │
│ │XIII-a │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea competenţelor │
│9-10 iunie│lingvistice de comunicare │
│2020 │orală în limba română - │
│ │proba A │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea competenţelor │
│11-12 │lingvistice de comunicare │
│iunie 2020│orală în limba maternă - │
│ │proba B │
├──────────┼───────────────────────────┤
│15-17 │Evaluarea competenţelor │
│iunie 2020│digitale - proba D │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea competenţelor │
│18-19 │lingvistice într-o limbă de│
│iunie 2020│circulaţie internaţională -│
│ │proba C │
├──────────┼───────────────────────────┤
│22 iunie │Limba şi literatura română │
│2020 │- proba E.a) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│23 iunie │Limba şi literatura maternă│
│2020 │- proba E.b) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│24 iunie │Proba obligatorie a │
│2020 │profilului - proba E.c) - │
│ │proba scrisă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│25 iunie │Proba la alegere a │
│2020 │profilului şi specializării│
│ │- proba E.d) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor (până│
│30 iunie │la ora 12,00) şi depunerea │
│2020 │contestaţiilor (orele │
│ │12,00-16,00) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1-6 iulie │Rezolvarea contestaţiilor │
│2020 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│7 iulie │Afişarea rezultatelor │
│2020 │finale │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Sesiunea august - septembrie 2020 │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la │
│13-27 │a doua sesiune de examen, │
│iulie 2020│inclusiv a candidaţilor │
│ │care au promovat examenele │
│ │de corigenţe │
├──────────┼───────────────────────────┤
│18 august │Limba şi literatura română │
│2020 │- proba E.a) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│19 august │Limba şi literatura maternă│
│2020 │- proba E.b) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│20 august │Proba obligatorie a │
│2020 │profilului - proba E.c) - │
│ │proba scrisă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│21 august │Proba la alegere a │
│2020 │profilului şi specializării│
│ │- proba E.d) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│24-25 │Evaluarea competenţelor │
│august │lingvistice de comunicare │
│2020 │orală în limba română - │
│ │proba A │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea competenţelor │
│25 august │lingvistice de comunicare │
│2020 │orală în limba maternă - │
│ │proba B │
├──────────┼───────────────────────────┤
│26-27 │Evaluarea competenţelor │
│august │digitale - proba D │
│2020 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│27-28 │Evaluarea competenţelor │
│august │lingvistice într-o limbă de│
│2020 │circulaţie internaţională -│
│ │proba C │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│28 august │probele scrise (până la ora│
│2020 │12,00) şi depunerea │
│ │contestaţiilor (orele │
│ │12,00-16,00) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│29 august │Rezolvarea contestaţiilor │
│2020 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2 │ │
│septembrie│ │
│2020 │Afişarea rezultatelor │
│3 │finale │
│septembrie│ │
│2020 │ │
└──────────┴───────────────────────────┘


    NOTĂ:
    La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/Comisiei de Bacalaureat a Municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba în situaţii excepţionale prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice sau digitale, de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor, precum şi reducerea perioadei de afişare a rezultatelor.


    ANEXA 2

    PROGRAMA DE EXAMEN
    pentru disciplina limba chineză
    I. Statutul disciplinei
    În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat - 2011, cu modificările ulterioare, absolvenţii de liceu, toate profilurile şi specializările, au dreptul să susţină proba C din cadrul examenului de bacalaureat naţional la oricare limbă modernă studiată pe parcursul învăţământului liceal.
    Astfel, proba C de evaluare a competenţelor lingvistice la limba chineză se susţine în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    a) proba scrisă;
    b) proba orală;
    c) proba de înţelegere a unui text audiat.

    Precizări metodologice
    Examenul de bacalaureat la Limba chineză se organizează pe baza unei programe de examen construite pe baza programelor şcolare pentru disciplina Limba chineză - limba modernă 1 şi limba modernă 2, clasele a IX-a - a XII-a.
    Conform programelor şcolare în vigoare de Limba chineză, la finalul ciclului liceal, nivelurile-ţintă vor fi echivalente cu următoarele niveluri din Cadrul european comun de referinţă pentru limbi:
    • limba modernă 1: la finalul ciclului liceal, elevii care studiază limba modernă 1 vor avea structurate competenţe de comunicare de nivel A2 şi vor fi început structurarea unor achiziţii incipiente specifice nivelului B1, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECRL);
    • limba modernă 2: la finalul ciclului liceal, elevii care studiază limba modernă 2 vor avea structurate competenţe de comunicare de nivel A1 şi vor fi început structurarea unor achiziţii incipiente specifice nivelului A2, conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi (CECRL).    II. Competenţe de evaluat
    Competenţe generale
    Competenţele generale sunt aceleaşi pentru toate filierele/profilurile/specializările pentru cele două niveluri, L1 şi L2:
    1. receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare;
    2. producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte de comunicare;
    3. realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă;
    4. transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare.


    Competenţe specifice
    Competenţele specifice se diferenţiază pe cele două niveluri, L1 şi L2, astfel:
    LIMBA MODERNĂ 1
    1. Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare
    1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
    1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate
    1.3. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în contexte cunoscute/previzibile
    1.4. Desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj rostit cu viteză normală în limba standard
    1.5. Desprinderea semnificaţiei globale, a ideilor generale şi a unor detalii din scurte discuţii între vorbitori nativi/înregistrări radio pe subiecte de interes
    1.6. Extragerea ideilor principale şi a unor detalii din texte de informare, în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru
    1.7. Selectarea informaţiilor relevante din diferite fragmente/texte în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru

    2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
    2.1. Formularea unui mesaj simplu în situaţii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului
    2.2. Relatarea, oral şi/sau în scris a unei activităţi/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
    2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj
    2.4. Explicarea folosirii unui produs/a aplicării unei proceduri şi răspunsul la întrebări de clarificare
    2.5. Formularea de întrebări şi răspunsuri şi de opinii argumentate despre ceea ce îi place/nu îi place, pe o temă dată
    2.6. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală sau din alte surse
    2.7. Redactarea de texte funcţionale variate, aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate

    3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă
    3.1. Preluarea şi transmiterea unui mesaj audiat, când este permisă cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării
    3.2. Oferirea de răspunsuri şi informaţii la întrebări simple în cadrul unui interviu/chestionar
    3.3. Reformularea unui mesaj/unor instrucţiuni, la cererea interlocutorului
    3.4. Exprimarea acordului şi dezacordului într-o discuţie formală sau informală pe teme cunoscute
    3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la anunţuri din mass-media/la o scrisoare oficială
    3.6. Identificarea intenţiei vorbitorului/a tipului de relaţie instituită de acesta în interacţiunea verbală

    4. Transferarea şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
    4.1. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje foarte simple pe teme din viaţa cotidiană
    4.2. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre alţii
    4.3. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri)
    4.4. Rezumarea, oral şi/sau în scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat
    4.5. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineză în limba maternă şi invers, în situaţii de comunicare familiare


    LIMBA MODERNĂ 2
    1. Receptarea mesajelor transmise oral şi în scris în diverse situaţii de comunicare
    1.1. Identificarea semnificaţiei globale a unui mesaj oral clar articulat în contexte familiare
    1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale pe teme familiare, clar articulate
    1.3. Desprinderea semnificaţiei globale, a ideilor generale şi a unor detalii din scurte discuţii între vorbitori nativi/înregistrări radio pe subiecte de interes
    1.4. Identificarea unor detalii din mesaje simple articulate clar şi rar în contexte cunoscute/previzibile
    1.5. Selectarea informaţiilor relevante din diferite fragmente/texte în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru

    2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
    2.1. Formularea unui mesaj simplu în situaţii uzuale, cu sprijin din partea interlocutorului
    2.2. Relatarea, oral şi/sau în scris, a unei activităţi/a unui fapt divers/eveniment/film, pe baza unui plan dat
    2.3. Descrierea simplă a unei persoane/unui personaj
    2.4. Povestirea/relatarea oral şi/sau în scris a unor experienţe/întâmplări personale
    2.5. Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală sau din alte surse
    2.6. Redactarea de texte funcţionale variate, structurate după model, aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate

    3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală şi scrisă
    3.1. Orientarea în spaţiu pe baza unui set de instrucţiuni simple articulate clar şi rar
    3.2. Preluarea şi transmiterea unui mesaj audiat, când este permisă cererea pentru repetarea unor cuvinte în scopul clarificării
    3.3. Reformularea unui mesaj/unor instrucţiuni, la cererea interlocutorului
    3.4. Exprimarea acordului şi dezacordului într-o discuţie formală sau informală pe teme cunoscute

    4. Transferarea şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
    4.1. Redactarea de mesaje simple despre sine/despre alţii
    4.2. Rezumarea, oral şi/sau în scris, a unui text cunoscut, pe baza unui plan dat
    4.3. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, şcoală, familie, hobby-uri) folosind fraze simple
    4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba chineză în limba maternă şi invers, în situaţii de comunicare familiare

    III. Conţinuturi
    LIMBA MODERNĂ 1 ŞI LIMBA MODERNĂ 2
    1. Teme
    • Relaţii interumane
    • Viaţa personală (alimentaţie, sănătate, educaţie, activităţi de timp liber)
    • Universul tinerilor (cultură, sport)
    • Obiective turistice în China
    • Aspecte din viaţa contemporană (sociale, culturale etc.)
    • Mass-media
    • Obiceiuri chinezeşti
    • Aspecte legate de profesie
    • Activităţi din viaţa cotidiană
    • Viaţa culturală şi lumea artelor (film, muzică, teatru, expoziţii)
    • Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural sinic
    • Stiluri de viaţă în lumea est-asiatică

    2. Funcţii comunicative ale limbii
    • A saluta
    • A (se) prezenta (pe cineva)
    • A identifica un obiect
    • A localiza elementar
    • A felicita
    • A mulţumi
    • A număra
    • A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
    • A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri etc.)
    • A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
    • A oferi informaţii despre vreme
    • A solicita/oferi informaţii despre diverse evenimente
    • A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, evenimente, procese
    • A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
    • A întrerupe în mod politicos
    • A solicita şi a da instrucţiuni
    • A solicita şi a da sfaturi
    • A solicita şi a formula propuneri, sugestii
    • A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
    • A corecta/încuraja/avertiza pe cineva
    • A exprima acordul/dezacordul cu un curs de acţiune
    • A caracteriza persoane, fapte, acţiuni
    • A formula concluzii
    • A exprima obligaţia/necesitatea/interdicţia de a face ceva
    • A refuza o ofertă/invitaţie
    • A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
    • A exprima condiţii
    • A exprima cauze şi consecinţe
    • A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
    • A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere
    • A exprima o hotărâre sau o promisiune
    • A solicita opinii/puncte de vedere personale
    • A exprima şi a motiva acordul/dezacordul faţă de opiniile altora
    • A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
    • A cere şi a da detalii şi explicaţii
    • A solicita repetarea şi reformularea


    3. Elemente de construcţie a comunicării
    LIMBA MODERNĂ 1
    • Normele de pronunţie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
    • Tonurile limbii chineze
    • Interogaţia cu particulele ma şi ne, interogaţia cu pronumele interogativ, interogaţia alternativă
    • Pronumele personal - forma de singular şi cea de plural, pronumele de politeţe, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
    • Predicatul adjectival
    • Exprimarea posesiei cu sau fără ajutorul particulei de
    • CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepoziţiei zai
    • CCT - topica unităţilor de timp în propoziţia în limba chineză
    • Exprimarea orei/exprimarea datei
    • Numeralul de la 1 la 99
    • Clasificatorii
    • Interogaţia cu haishi
    • Substantivele postpoziţii
    • Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you şi shi
    • Reduplicarea verbelor
    • Acţiunea în curs de desfăşurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai...ne)
    • Aspectul perfectiv al verbelor, particula modală le, viitorul proxim
    • Verbele optative
    • Elementul complementar de grad
    • Elementul complementar de măsură a acţiunii verbale
    • Indicarea experienţei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
    • Propoziţiile impersonale (fără S)
    • Particula modală le pentru schimbarea de situaţie
    • Construcţia cong...dao, structura yi...jiu
    • Aspectul continuu al unei acţiuni verbale
    • Particula structurală de pentru formarea adverbelor
    • Comparaţia cu ajutorul prepoziţiei bi, a verbului you şi a structurii gen...yiyang
    • Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de direcţie simplu, elementul complementar de posibilitate
    • Elementul complementar de direcţie complex
    • Interogaţia retorică
    • Construcţia de întărire shi...de
    • Prepoziţia ba
    • Propoziţia pasivă marcată şi pasivă nemarcată
    • Folosirea conjuncţiilor

    LIMBA MODERNĂ 2
    • Normele de pronunţie, sunetele specifice limbii chineze standard (Putonghua), ordinea scrierii caracterelor
    • Tonurile limbii chineze
    • Interogaţia cu particulele ma şi ne, interogaţia cu pronumele interogativ, interogaţia alternativă
    • Pronumele personal - forma de singular şi cea de plural, pronumele de politeţe, pronumele demonstrative, pronumele interogativ
    • Predicatul adjectival
    • Exprimarea posesiei cu sau fără ajutorul particulei de
    • CCL - exprimarea locului cu ajutorul prepoziţiei zai
    • CCT - topica unităţilor de timp în propoziţia în limba chineză
    • Exprimarea orei/exprimarea datei
    • Numeralul de la 1 la 99
    • Clasificatorii
    • Interogaţia cu haishi
    • Substantivele postpoziţii
    • Exprimarea locului cu ajutorul verbelor zai, you şi shi
    • Acţiunea în curs de desfăşurare (folosirea lui zheng/zhengzai/zhengzai...ne)
    • Aspectul perfectiv al verbelor, particula modală le, viitorul proxim
    • Verbele optative
    • Elementul complementar de grad
    • Indicarea experienţei trecute cu ajutorul particulei aspectuale guo
    • Propoziţiile impersonale (fără S)
    • Particula modală le pentru schimbarea de situaţie
    • Construcţia cong...dao, structura yi...jiu
    • Aspectul continuu al unei acţiuni verbale
    • Comparaţia cu ajutorul prepoziţiei bi, a verbului you şi a structurii gen...yiyang
    • Elementul complementar de rezultat, elementul complementar de direcţie simplu
    • Elementul complementar de direcţie complex
    • Prepoziţia ba
    • Propoziţia pasivă marcată şi pasivă nemarcată
    • Folosirea conjuncţiilor


    4. Texte pentru comunicarea orală şi scrisă
    LIMBA MODERNĂ 1 ŞI LIMBA MODERNĂ 2
    Surse şi tipuri de mesaje orale/scrise
    Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, de dificultate medie:
    • texte/fragmente autentice de informare generală şi de specialitate, pagini de internet;
    • prezentări orale/scrise;
    • dialoguri, conversaţii, interviuri;
    • emisiuni radio, înregistrări audio;
    • texte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
    • texte funcţionale (reclamă, anunţ).

    Tipuri de texte care trebuie produse:
    • prezentare orală/scrisă;
    • dialog, discuţie, opinii, conversaţii;
    • descrieri/comparări de obiecte, persoane;
    • texte funcţionale (reclamă, anunţ, cerere, invitaţie);
    • rezumat, povestiri;
    • scrisoare, mesaj e-mail.


    NOTĂ:
    Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programelor şcolare în vigoare. Subiectele pentru examenul de bacalaureat 2020 se elaborează în baza prevederilor prezentei programe şi nu vizează conţinutul unui manual anume.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016