Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 494 din 12 aprilie 2021  privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice  şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice  în domeniul contabilităţii instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 494 din 12 aprilie 2021 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituţiile publice şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 404 din 16 aprilie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Situaţiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituţiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
    (2) Situaţiile financiare trimestriale centralizate prevăzute la alin. (1) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, precum şi scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuţii în acest sens, însoţite de o adresă de înaintare.
    (3) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
    (4) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale centralizate, potrivit alin. (2), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.
    (6) În situaţia în care până la data de 31 martie 2021 nu sunt încheiate protocoalele de predare-preluare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, situaţiile financiare centralizate la trimestrul I se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a ordonanţei şi se semnează de către ordonatorii de credite ai instituţiilor reorganizate.

    ART. 2
    După primul paragraf al punctului 1.5.(8).2 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 15 aprilie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou paragraf, paragraful doi, cu următorul cuprins:
    "La anexa 27 «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58) la data de ...», col. 11 «Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (s10 stat + autonome)» nu se mai completează cu informaţii de către instituţiile publice."


    ART. 3
    Paragraful al şaptelea de la punctul 4.32 din Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Fondurile ce se pun la dispoziţia Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale, de la capitolul 80.01 «Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă», titlul XVI «Împrumuturi» cod 80, articol «Fonduri de la bugetul de stat puse la dispoziţia EXIMBANK» cod 80.11, se înregistrează în contabilitatea Trezoreriei centrale cu ajutorul contului 2670208 «Alte creanţe imobilizate (pentru sumele ce urmează a fi încasate în cursul exerciţiilor viitoare)» şi se raportează în anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de ...», la rândul 76"


    ART. 4
    Anexa 40a „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Denumirea rândului 272 „Participaţiile statului la capitalul unor organisme internaţionale, cu excepţia FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Participaţiile statului la capitalul unor organisme internaţionale, cu excepţia FMI (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S22 + S124), din care:"

    2. Se introduce un nou rând distinct, rândul 272.1 „Participaţia României la Fondul de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări“ (ct. 2600300 - ct. 2960103) (S124)“.


    ART. 5
    Anexa nr. 3 „Corelaţiile între formularele de situaţii financiare trimestriale“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La titlul II „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale pentru subsectorul Administraţia centrală (S1311)“, după punctul (6) „Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) şi formularul anexa 40a «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de...» (cod 17)“ se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(7) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (7).1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».

    (7).2. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţiile de la pct. (7).1 şi (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(8) Corelaţii în cadrul formularului «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare):

    (8).1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţia de la pct. (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    2. La titlul III „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale la subsectorul Administraţia locală (S1313), după punctul (6) „Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) şi formularul anexa 40b «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de...» (cod 18) se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(7) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):

    (7).1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».

    (7).2. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţiile de la punctele (7).1 şi (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(8) Corelaţii în cadrul formularului «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare):

    (8).1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţia de la punctul (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7b la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."

    3. La titlul IV „Corelaţii între formularele de situaţii financiare trimestriale din subsectorul Asigurări sociale (S1314)“, după punctul (6) „Corelaţii între formularul «Situaţia fluxurilor de trezorerie la data...» (cod 04) şi anexa 40c «Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de...» (cod 19)“ se introduc trei noi puncte, punctele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(7) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (7).1. .1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 1 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), la articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020», întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».

    (7).2. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 din formularul «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cotaparte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare) = col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), la alineatul de cheltuieli 02, pentru articolele de cheltuieli corespunzătoare fondurilor sau programelor din care sunt finanţate proiectele cofinanţate de Uniunea Europeană sau de alţi donatori, de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 întocmite pe fiecare sursă de finanţare, mai puţin sursa de finanţare 08 «Bugetul fondurilor externe nerambursabile».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţiile de la punctele (7).1 şi (7).2 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(8) Corelaţii în cadrul formularului «Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare» (cod 07, 09 la 16) (anexa 19 la situaţiile financiare):

    (8).1. Rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 8 ≤ rd. 1 la 12 şi rd. 14 la 39.6, col. 2 pentru alineatul de cheltuieli 02 corespunzător fondului sau programului finanţat din fonduri externe nerambursabile postaderare de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» şi la titlul 58 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020».
    NOTĂ:
    Rândurile din corelaţia de la punctul (8).1 se actualizează corespunzător ca urmare a completării clasificaţiei economice a indicatorilor finanţelor publice.
(9) Corelaţii între formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) şi formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare):

    (9).1. Rd. 02 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 56 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare.

    (9).2. Rd. 11 (col. 1 + ... + col. 10) din formularul «Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58)» (cod 56) (anexa 27 la situaţiile financiare) = titlul 58 col. 7 din formularul «Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice - Cheltuieli» (cod 21) (anexa 7 la situaţiile financiare), întocmite pe surse de finanţare."    ART. 6
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare acestuia.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 12 aprilie 2021.
    Nr. 494.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016