Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 484 din 28 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 484 din 28 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 487 din 11 mai 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.359 din 27.04.2021 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1. La capitolul VII^1 „Dispoziţii aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2“ articolul 45, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), valoarea totală a creditelor de angajament în baza cărora se încheie în trimestrul II al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare pentru decontarea serviciilor acordate peste valoarea de contract nu poate fi mai mare decât valoarea totală a cheltuielilor efectiv realizate pentru care au fost încheiate acte adiţionale în trimestrul I al anului 2021.
(5) Pentru unităţile sanitare care derulează programe naţionale de sănătate curative care nu au încheiat în fiecare lună a trimestrului I al anului 2021 acte adiţionale de suplimentare a valorii de contract, decontarea în trimestrul II al anului 2021 se efectuează la nivelul realizat dacă se depăşeşte valoarea de contract, prin încheierea de acte adiţionale de suplimentare a sumei contractate în luna următoare celei în care au fost acordate serviciile.
(6) Actele adiţionale de suplimentare a valorii de contract pentru situaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), pentru decontarea serviciilor acordate în trimestrul II al anului 2021, peste valoarea de contract, se vor încheia în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    2. La capitolul VII^1 „Dispoziţii aplicabile în contextul epidemiei cu coronavirusul SARS-CoV-2“, după articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 47, cu următorul cuprins:
    "ART. 47
    Măsurile prevăzute la art. 43-art. 45 alin. (1), (2), (4)-(6) sunt aplicabile până la finalul oricărei luni din trimestrul II al anului 2021 în care eventual încetează starea de alertă declarată potrivit legii."

    3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru perioada ianuarie-mai 2021“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru semestrul I an 2021

┌──────────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├────────────────┬────────────┬────────────┤
│ │Credite de │Credite │
│Denumirea │angajament │bugetare │
│programului de │pentru │pentru │
│sănătate │semestrul I │semestrul I │
│ │an 2021 │an 2021 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.348.184,09│1.528.855,47│
│oncologie, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament │ │ │
│medicamentos al │ │ │
│bolnavilor cu │1.193.355,10│1.377.742,00│
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │ │ │
│(adulţi şi │ │ │
│copii)* │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│monitorizare a │ │ │
│evoluţiei bolii │ │ │
│la pacienţii cu │24.276,00 │22.106,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│PET-CT │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│reconstrucţie │ │ │
│mamară după │136,00 │112,00 │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice prin │ │ │
│endoprotezare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi de│ │ │
│monitorizare a │ │ │
│bolii reziduale │ │ │
│a bolnavilor cu │ │ │
│leucemie acută │ │ │
│prin │ │ │
│imunofenotipare,│1.747,52 │1.629,00 │
│examen │ │ │
│citogenetic şi/ │ │ │
│sau FISH şi │ │ │
│examen de │ │ │
│biologie │ │ │
│moleculară la │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radioterapie a │ │ │
│bolnavilor cu │ │ │
│afecţiuni │ │ │
│oncologice │128.658,47 │127.257,47 │
│realizate în │ │ │
│regim de │ │ │
│spitalizare de │ │ │
│zi (adulţi şi │ │ │
│copii) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic │ │ │
│genetic al │ │ │
│tumorilor solide│11,00 │9,00 │
│maligne (sarcom │ │ │
│Ewing şi │ │ │
│neuroblastom) la│ │ │
│copii şi adulţi │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │943.679,89 │1.049.432,00│
│diabet zaharat │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│transplant de │27.830,94 │26.254,00 │
│organe, ţesuturi│ │ │
│şi celule de │ │ │
│origine umană │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │168.083,02 │185.536,00 │
│tratament pentru│ │ │
│boli rare*) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │80.361,00 │79.201,00 │
│bolilor │ │ │
│neurologice*) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │94.247,00 │93.370,00 │
│hemofiliei şi │ │ │
│talasemiei │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│tratament al │ │ │
│surdităţii prin │ │ │
│proteze auditive│6.742,00 │11.274,00 │
│implantabile │ │ │
│(implant cohlear│ │ │
│şi proteze │ │ │
│auditive) │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│561,00 │915,00 │
│endocrine │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │36.855,00 │40.181,00 │
│ortopedie │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│terapie │138,00 │38,00 │
│intensivă a │ │ │
│insuficienţei │ │ │
│hepatice │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de boli│92.010,00 │100.102,00 │
│cardiovasculare │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │1.086,00 │1.161,00 │
│sănătate mintală│ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament cu │ │ │
│ajutorul │9.083,00 │10.072,00 │
│aparaturii de │ │ │
│înaltă │ │ │
│performanţă, din│ │ │
│care: │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│radiologie │6.944,00 │7.586,00 │
│intervenţională │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│diagnostic şi │ │ │
│tratament al │ │ │
│epilepsiei │1.549,00 │985,00 │
│rezistente la │ │ │
│tratamentul │ │ │
│medicamentos │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│hidrocefaliei │134,00 │137,00 │
│congenitale sau │ │ │
│dobândite la │ │ │
│copil │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Subprogramul de │ │ │
│tratament al │ │ │
│durerii │ │ │
│neuropate prin │456,00 │1.364,00 │
│implant de │ │ │
│neurostimulator │ │ │
│medular │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Programul │ │ │
│naţional de │ │ │
│supleere a │ │ │
│funcţiei renale │626.834,00 │626.834,00 │
│la bolnavii cu │ │ │
│insuficienţă │ │ │
│renală cronică │ │ │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Total │3.435.694,94│3.753.225,47│
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Cost volum │809.150,68 │857.883,00 │
├────────────────┼────────────┼────────────┤
│Total general │4.244.845,62│4.611.108,47│
└────────────────┴────────────┴────────────┘


    *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament şi bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct."

    4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de boli cardiovasculare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 14, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central «Dr. Carol Davila» Bucureşti;"

    5. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diabet zaharat“ subtitlul „Unităţi care derulează subprogramul“, litera f^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f^2) dispozitive medicale specifice şi sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unităţi sanitare cu secţii/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis:
    1. Spitalul Universitar de Urgenţă Elias - Bucureşti;
    2. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «M. S. Curie», Bucureşti;
    3. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Louis Ţurcanu» Timişoara;
    4. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii «Sfânta Maria» Iaşi;
    5. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca;
    6. Spitalul Militar de Urgenţă «Regina Maria» Braşov;"

    6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
    "s) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Apostol Andrei» Galaţi;"

    7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“ punctul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins;
    "l) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;"

    8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“, la subtitlul „Activităţi“, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:
    "30) mucoviscidoză (cost-volum) - bolnavi cu fibroză chistică (FC) cu vârstă de cel puţin 6 ani, cu infecţii pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa;"

    9. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1) „Indicatori fizici“, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
    "ai) număr bolnavi cu mucoviscidoză (cost-volum)/an: 200;"

    10. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 2) „indicatori de eficienţă“, după litera ah) se introduce o nouă literă, litera ai), cu următorul cuprins:
    "ai) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (cost-volum): 35.293,44 lei*);"

    11. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“, nota din subsolul punctului 2) „Indicatori de eficienţă“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ş), t), ţ), v), w), y), z) şi ai) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel naţional, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcţie de doza necesară recomandată individual."

    12. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 18), după litera u) se introduce o nouă literă, litera v), cu următorul cuprins:
    "v) Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa;"

    13. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 31), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare;
e) Institutul Oncologic «Prof. Dr. I. Chiricuţă» Cluj-Napoca;"

    14. La capitolul IX, titlul „Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă“ - „Subprogramul de radiologie intervenţională“, la subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după litera ţ) se introduc două noi litere, literele u) şi v), cu următorul cuprins:
    "u) Spitalul Militar de Urgenţă «Dr. Constantin Papilian» Cluj [activităţile a), e), f), g) şi h)];
v) Spitalul Judeţean de Urgenţă «Dr. Constantin Opriş» Baia Mare [activităţile a) şi e)];"    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    Bucureşti, 28 aprilie 2021.
    Nr. 484.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016