Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 482/C din 11 februarie 2020  privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare  a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei  sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării  unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 482/C din 11 februarie 2020 privind stabilirea condiţiilor de acordare în beneficiul poliţiştilor de penitenciare a compensaţiei lunare a chiriei, precum şi a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 129 din 19 februarie 2020
    Având în vedere prevederile art. 111 alin. (13) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Compensarea lunară a chiriei
    ART. 1
    (1) Poliţiştii de penitenciare au dreptul, în condiţiile legii, la compensarea lunară a chiriei pentru o locuinţă închiriată în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, în cuantum de până la 50% din salariul lunar net, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere, încheiat în condiţiile legii.
    (2) Compensarea lunară a chiriei se acordă, în condiţiile legii, şi pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu. Cererea privind acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru locuinţele atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţele de serviciu se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare şi va fi însoţită de o declaraţie a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 2, şi o declaraţie autentificată la notar a soţului/soţiei/copilului major aflat în întreţinere, după caz, conform anexei nr. 3.
    (3) Sumele încasate în numerar prin casierie din chiriile plătite de persoanele care beneficiază de locuinţă de serviciu se vor vira la bugetul de stat în prima zi lucrătoare de la încasare, cu excepţia unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare care nu se află în aceeaşi localitate cu unitatea Trezoreriei Statului la care sunt arondate, pentru care termenul de depunere este de două zile lucrătoare. Sumele încasate în conturile de disponibilităţi ale unităţilor vor fi virate, prin ordin de plată, la bugetul de stat, în termen de trei zile lucrătoare de la data încasării.
    (4) Prin excepţie de la alin. (1), în situaţia inexistenţei unui fond locativ corespunzător în localitatea unde poliţistul de penitenciare îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată într-o localitate aflată la o distanţă de maximum 70 km, în cazul în care nici poliţistul de penitenciare şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate personală o locuinţă în acea localitate sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă.
    (5) Inexistenţa fondului locativ corespunzător, potrivit alin. (4), se atestă de către solicitant printr-o declaraţie pe propria răspundere prin care acesta declară că a efectuat, în vederea închirierii, demersuri de identificare a unei locuinţe situate în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi că nu a identificat o locuinţă adecvată.
    (6) Distanţa prevăzută la alin. (4) se stabileşte între centrul localităţii unde se află unitatea în care este încadrat poliţistul de penitenciare şi centrul localităţii în care a fost închiriat imobilul pentru care se solicită compensarea lunară a chiriei, pe distanţa cea mai scurtă dintre localităţi, folosindu-se un calculator de rute utilizat la decontarea cheltuielilor de transport.
    (7) De prevederile alin. (1) şi (4) beneficiază şi poliţiştii de penitenciare cărora li s-a atribuit o locuinţă de serviciu din fondul locativ al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţii penitenciare în cauză, care nu mai corespunde nevoilor locative ale poliţistului de penitenciare, soţului/soţiei acestuia şi copiilor aflaţi în întreţinere şi la care cel în cauză renunţă.

    ART. 2
    Prin locuinţă de serviciu care corespunde nevoilor locative ale poliţistului de penitenciare, soţului/soţiei acestuia şi copiilor aflaţi în întreţinere, în înţelesul art. 111 alin. (7) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege locuinţa aflată în stare corespunzătoare de folosinţă şi care respectă cerinţele minimale de suprafaţă prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Poliţistului de penitenciare căruia nici lui şi nici soţului/soţiei sau copiilor aflaţi în întreţinere nu li s-a acordat locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea i se acordă compensaţia lunară pentru chirie, potrivit legii, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    b) nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare, sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, nici el şi nici soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere nu au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    c) nu a încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv, ale sale ori ale soţului/soţiei;
    d) locuieşte în locuinţa pentru care prezintă contractul de închiriere;
    e) a întreprins demersurile necesare pentru închirierea unei locuinţe în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, însă nu a reuşit să identifice o locuinţă corespunzătoare nevoilor sale locative, în cazul excepţiei prevăzute la art. 1 alin. (4);
    f) soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de angajator în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.


    ART. 4
    (1) Poliţiştii de penitenciare, îndreptăţiţi să beneficieze de compensaţia lunară pentru chirie, solicită acordarea acestui drept prin cererea scrisă prevăzută în anexa nr. 1, adresată conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Cererea se înregistrează la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare şi trebuie însoţită de următoarele documente:
    a) contractul de închiriere, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane. Contractul de închiriere se încheie în condiţiile legii cu o persoană fizică sau juridică şi cuprinde inclusiv informaţii cu privire la suprafaţa imobilului şi cota-parte închiriată;
    b) declaraţie pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 4;
    c) declaraţia pe propria răspundere, autentificată la notar, a soţiei/soţului poliţistului de penitenciare sau, după caz, a copilului major aflat în întreţinere, conform anexei nr. 5;
    d) angajamentul poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 6;
    e) documente justificative din care să rezulte situaţia de fapt şi de drept în urma căreia poliţistul de penitenciare a pierdut dreptul de proprietate asupra unei locuinţe aflate în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau, în situaţia prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care se află locuinţa pentru care poliţistul de penitenciare solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, după caz.

    (3) În cazul în care cererea nu a fost însoţită, la data depunerii, de documentele prevăzute la alin. (2) sau în cazul în care declaraţiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge.

    ART. 5
    (1) Analizarea documentaţiei prevăzute la art. 4 se realizează de către compartimentul de resurse umane al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau al unităţii subordonate în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, fiind urmată de efectuarea unor verificări la adresa locuinţei ce face obiectul contractului de închiriere. Dacă în urma analizării documentaţiei şi verificărilor efectuate se constată neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, cererea se respinge.
    (2) Verificările prevăzute la alin. (1) se realizează de către o comisie desemnată prin decizie de zi a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare. Comisia este formată dintr-un lucrător de resurse umane şi un alt lucrător desemnat de către conducătorul unităţii.
    (3) În cazul în care solicitantul este conducătorul unităţii, comisia este formată din doi lucrători din cadrul compartimentului de resurse umane, competenţa emiterii actului administrativ fiind a şefului ierarhic superior.
    (4) În urma efectuării verificărilor, comisia stabileşte dacă poliţistul de penitenciare locuieşte la adresa prevăzută în contractul de închiriere.
    (5) Verificările la adresa locuinţei ce face obiectul contractului de închiriere se efectuează la acordarea dreptului, precum şi ori de câte ori există informaţii că nu sunt respectate condiţiile de acordare a acesteia, în baza dispoziţiei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau a directorului unităţii, conform competenţelor.
    (6) Rezultatul analizării documentaţiei şi a verificărilor prevăzute la alin. (1) se consemnează într-un proces-verbal care se prezintă conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia prevăzută la alin. (3), şefului ierarhic superior, pentru a hotărî, după caz:
    a) acordarea compensaţiei lunare pentru chirie poliţiştilor de penitenciare care îndeplinesc condiţiile legale şi emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, specificându-se în mod expres data de la care începe plata compensaţiei lunare a chiriei;
    b) respingerea solicitărilor care nu îndeplinesc condiţiile legale de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi comunicarea în scris a motivelor care au stat la baza respingerii cererii.

    (7) Actul administrativ privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie este vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.
    (8) Dreptul la compensaţia lunară a chiriei se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare, dar nu mai devreme de data de la care contractul de închiriere produce efecte.
    (9) Termenul maxim pentru emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, precum şi pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.
    (10) În cazul prevăzut la art. 1 alin. (4), comisia stabilită la alin. (2) verifică dacă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare nu există fond locativ corespunzător, prin consultarea site-urilor şi a publicaţiilor de specialitate, şi va putea solicita informaţii suplimentare în acest sens autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia se află unitatea ori agenţiilor imobiliare, concluziile rezultate fiind consemnate într-un proces-verbal. Existenţa sau, după caz, inexistenţa fondului locativ corespunzător se stabileşte prin raportare la oferte de închiriere a unor locuinţe cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisfac nevoile de locuit ale unei persoane sau familii, potrivit Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (11) Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate elabora instrucţiuni privind procedura efectuării verificărilor prevăzute de prezentul articol, care vor fi aprobate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 6
    (1) Ancheta socială efectuată în baza art. 111 alin. (8) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către o comisie desemnată de către conducătorul unităţii şi are ca scop cunoaşterea situaţiei locative şi identificarea motivelor care au dus la pierderea dreptului de proprietate al poliţistului de penitenciare, asupra locuinţei proprietate personală, aflată în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se desemnează prin act al conducătorului unităţii şi este formată dintr-un lucrător de resurse umane, un lucrător din sectorul unde poliţistul de penitenciare îşi desfăşoară activitatea şi un alt lucrător desemnat de către conducătorul unităţii. În urma efectuării anchetei sociale comisia stabileşte dacă motivele care au dus la pierderea dreptului de proprietate al poliţistului de penitenciare sunt imputabile sau neimputabile acestuia şi dacă acesta poate beneficia de decontarea compensaţiei lunare a chiriei.
    (3) În aplicarea art. 111 alin. (8) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, nu constituie impedimente pentru acordarea compensaţiei lunare a chiriei pierderea dreptului de proprietate asupra locuinţei, din motive neimputabile, precum pierderea dreptului de proprietate asupra locuinţelor provenite din fondul locativ de stat ca urmare a redobândirii acestora de către foştii proprietari, în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive, distrugerea locuinţei în urma unei calamităţi naturale, de natură a-l pune pe poliţistul de penitenciare în imposibilitatea satisfacerii nevoilor de locuit, pierderea, din motive neimputabile, a dreptului de proprietate asupra locuinţei în temeiul unui titlu executoriu.

    ART. 7
    Nu se acordă compensaţia lunară a chiriei în cazul în care soţul/soţia încadrat/încadrată în altă autoritate sau instituţie publică ori în sectorul privat beneficiază de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă, asigurată de angajator, în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.

    ART. 8
    Pentru aceeaşi locuinţă, astfel cum este definită de Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o singură compensaţie lunară pentru chirie, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin.

    ART. 9
    (1) Alocarea la plată şi încetarea plăţii compensaţiei lunare a chiriei se fac prin act administrativ al conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare.
    (2) În cazurile prevăzute la art. 12 lit. d) şi h), încetarea plăţii compensaţiei lunare pentru chirie operează de drept, fără a mai fi necesară emiterea actului administrativ.
    (3) Actele administrative prevăzute la alin. (1), însoţite de o copie a contractului de închiriere, se transmit la compartimentul financiar al unităţii.

    ART. 10
    (1) În situaţia modificării prin act adiţional a contractului de închiriere ce impune modificarea actului administrativ de alocare la plată, poliţistul de penitenciare beneficiază de plata compensaţiei lunare pentru chirie, în continuare, în baza unei cereri adresate conducătorului unităţii depuse înainte de expirarea duratei contractului de închiriere/actului adiţional anterior, fără a mai fi necesară depunerea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2); în baza cererii formulate şi a actului adiţional, conducătorul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, după caz, şeful ierarhic superior emite un nou act administrativ de alocare la plată.
    (2) Actul adiţional se depune în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane.
    (3) În situaţia în care actul adiţional este depus după expirarea contractului de închiriere, solicitantul depune o nouă cerere la care anexează documentele prevăzute la art. 4 alin. (2).

    ART. 11
    (1) Compensaţia lunară pentru chirie se plăteşte în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Plata se efectuează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 7, care trebuie însoţită de chitanţa de plată a chiriei, întocmită conform anexei nr. 8, sau, după caz, de chitanţa emisă de casieria autorităţii publice locale sau a unităţii penitenciare în patrimoniul căreia este locuinţa atribuită poliţistului de penitenciare ori de extrasul de cont al beneficiarului chiriei sau de documentul de plată emis de instituţia bancară, din care să reiasă atât datele de identificare ale proprietarului, cât şi cele ale chiriaşului şi luna pentru care se efectuează plata. Documentele menţionate anterior se depun lunar la compartimentul de salarizare al unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare, în perioada 1-3 a lunii.
    (2) În situaţia în care cuantumul chiriei a fost stabilit în valută, decontarea contravalorii chiriei se efectuează în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data menţionată în documentul prin care se face dovada plăţii.
    (3) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, calculul compensaţiei zilnice se face raportându-se compensaţia lunară pentru chirie la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

    ART. 12
    Dreptul la compensaţia lunară pentru chirie încetează în următoarele situaţii:
    a) la data dobândirii de către beneficiar sau de către soţul/soţia/copilul aflat în întreţinere a unei locuinţe proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care se află locuinţa pentru care acesta beneficiază de compensaţia lunară a chiriei sau într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    b) la data încheierii căsătoriei, dacă soţul/soţia are locuinţă în proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în ipoteza prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, în localitatea în care se află locuinţa pentru care acesta beneficiază de compensaţia lunară a chiriei sau într-o altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    c) la data când se refuză nejustificat, în scris, atribuirea unei locuinţe de serviciu care satisface cerinţele de locuit ale solicitantului şi ale familiei sale, potrivit art. 2;
    d) la încetarea contractului de închiriere a locuinţei;
    e) în cazul în care, în urma verificărilor efectuate, se constată că poliţistul de penitenciare nu locuieşte la adresa locuinţei care face obiectul închirierii;
    f) în cazul în care se constată că declaraţiile anexate cererii de acordare a compensaţiei lunare a chiriei nu corespund realităţii;
    g) în cazul în care soţului/soţiei beneficiarului încadrat într-o altă autoritate sau instituţie publică sau în sectorul privat i se atribuie o locuinţă sau i se decontează chiria în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    h) în cazul modificării raportului de serviciu prin mutare/detaşare;
    i) în cazul încetării raportului de serviciu;
    j) în orice alte cazuri în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea compensaţiei lunare a chiriei.


    ART. 13
    Documentele depuse în vederea acordării compensaţiei lunare a chiriei se constituie într-un dosar care se păstrează în cadrul compartimentului resurse umane.

    ART. 14
    Sumele plătite necuvenit, reprezentând compensaţie lunară a chiriei, se recuperează de la persoana care a beneficiat de aceste sume, conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. II
    Compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe
    ART. 15
    (1) Poliţiştii de penitenciare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe beneficiază de compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei se acordă pentru o singură locuinţă achiziţionată pe timpul carierei. Compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei nu se poate acorda concomitent cu compensaţia lunară a chiriei prevăzută la art. 1, caz în care poliţistul de penitenciare optează pentru una dintre aceste situaţii.
    (3) Compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei se acordă în continuare poliţiştilor de penitenciare care sunt detaşaţi sau mutaţi în interesul serviciului în altă localitate decât cea în care au achiziţionat imobilul, în cazul în care aceştia nu optează pentru acordarea compensaţiei pentru chirie în localitatea unde au fost detaşaţi sau mutaţi în interesul serviciului.

    ART. 16
    În sensul prezentului ordin, prin rată lunară se înţelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe conform scadenţarului de plată, mai puţin cele legate de rambursările anticipate şi de eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadenţarul de plată a ratelor lunare.

    ART. 17
    Poliţistul de penitenciare care îndeplineşte condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei beneficiază de acest drept dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 3.

    ART. 18
    Nu se acordă compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată în situaţia în care contractul de vânzare-cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate este încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv ale poliţistului de penitenciare ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia.

    ART. 19
    (1) Poliţiştii de penitenciare care îndeplinesc condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie şi optează pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei au obligaţia să anexeze la cererea prevăzută la art. 4 alin. (2) următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 9;
    b) declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar, a soţului/soţiei sau copilului major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 10;
    c) angajamentul poliţistului de penitenciare, conform anexei nr. 11;
    d) copia contractului de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe şi copia contractului de vânzare-cumpărare sau, după caz, copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, încheiat în nume propriu sau împreună cu soţia/soţul. La contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei se anexează, obligatoriu, scadenţarul de plată a ratelor sau documentul similar din care să rezulte suma şi scadenţa ratelor;
    e) copie de pe actul de identitate;
    f) extras de carte funciară care face dovada dreptului de proprietate asupra imobilului achiziţionat/dovada notării în cartea funciară a vânzării făcută cu rezerva dreptului de proprietate, în cazul contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei în care vânzătorul îşi rezervă proprietatea bunului până la plata integrală a preţului;
    g) copii ale altor documente, după caz.

    (2) Copiile documentelor anexate la cerere se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane.
    (3) În cazul în care cererea nu a fost însoţită, la data depunerii, de documentele prevăzute la alin. (1) sau în cazul în care se constată că declaraţiile depuse sunt neconforme cu realitatea, cererea se respinge.

    ART. 20
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se realizează conform prevederilor art. 5 alin. (2).
    (2) Actul administrativ prin care se acordă dreptul prevăzut la alin. (1) este vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.
    (3) Dreptul la compensaţia lunară de chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se acordă începând cu data înregistrării cererii la secretariatul unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare.
    (4) Termenul maxim pentru emiterea actului administrativ de acordare a acestui drept, precum şi pentru comunicarea în scris a răspunsului referitor la respingerea cererii este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

    ART. 21
    (1) În cazul apariţiei oricăror modificări în contractul de credit ipotecar/imobiliar sau în contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate, inclusiv privind valoarea ratei, poliţiştii de penitenciare beneficiari ai compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei au obligaţia de a comunica schimbările survenite, în termen de 5 zile lucrătoare, prin cerere adresată conducerii unităţii la care se anexează noul scadenţar de plată sau alte documente justificative.
    (2) În baza documentelor prevăzute la alin. (1) se emite un act administrativ al conducătorului unităţii sau, după caz, al şefului ierarhic superior, prin care se constată modificarea intervenită.

    ART. 22
    (1) Compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate se plăteşte în luna în curs pentru luna anterioară, odată cu plata drepturilor salariale. Decontarea se efectuează în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 7, însoţită de extrasul de cont sau de documentul de plată emis de instituţia bancară din care să reiasă plata ratei aferente lunii pentru care s-a efectuat plata, conform scadenţarului de plată aplicabil la data plăţii ratei. Documentele se depun lunar la compartimentul de salarizare al unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare, în perioada 1-3 a lunii.
    (2) În situaţia în care compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă unui contract de credit ipotecar/imobiliar sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a fost stabilită în valută, decontarea contravalorii chiriei pentru plata ratei se efectuează în lei, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data plăţii.
    (3) În situaţia plăţilor pentru fracţiuni de lună, calculul compensaţiei zilnice se face raportându-se la numărul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

    ART. 23
    (1) Alocarea şi încetarea plăţii compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se fac prin act administrativ al conducătorului unităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare căruia i-a fost acordat acest drept.
    (2) Actele administrative prevăzute la alin. (1) şi copia contractului de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau copia contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei, însoţită de scadenţarul de plată, se transmit compartimentului financiar în vederea efectuării plăţii.
    (3) În cazul încheierii căsătoriei între doi poliţişti de penitenciare care au beneficiat, fiecare, de plata compensaţiei lunare de chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, acest drept se acordă, de la data căsătoriei, doar unuia dintre soţi.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (3), fiecare soţ are obligaţia de a depune la secretariatul unităţii în care îşi desfăşoară activitatea o cerere în care va solicita acordarea în continuare sau încetarea plăţii compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată, în termen de 15 zile calendaristice de la încheierea căsătoriei.
    (5) În cazul încetării raportului de serviciu al poliţistului de penitenciare care beneficiază de acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, soţul/soţia acesteia/acestuia, care are calitatea de poliţist de penitenciare şi care nu a beneficiat de acest drept în virtutea căsătoriei cu titularul, poate continua exercitarea acestui drept cu privire la imobilul în cauză, dacă a fost dobândit împreună de soţi, opţiunea acestuia în acest sens fiind exprimată printr-o cerere scrisă.

    ART. 24
    Dreptul la compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată încetează în următoarele situaţii:
    a) la data dobândirii de către poliţistul de penitenciare sau de către soţia/soţul/copiii aflaţi în întreţinere, pe orice cale, a unei locuinţe, alta decât cea achiziţionată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care beneficiază de acordarea compensaţiei lunare a chiriei în vederea achitării ratei sau unei fracţiuni din rată, aflată în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea;
    b) la data dobândirii de către poliţistul de penitenciare sau de către soţia/soţul/copiii aflaţi în întreţinere, pe orice cale, a unei locuinţe, alta decât cea achiziţionată prin creditul imobiliar/ipotecar sau prin contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care beneficiază de acordarea compensaţiei lunare a chiriei în vederea achitării ratei sau unei fracţiuni din rată, aflată în localitatea în care beneficiază de acest drept sau într-o localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege, atunci când nu există fond locativ corespunzător în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea;
    c) la data încheierii căsătoriei, dacă soţul/soţia are locuinţă în proprietate personală în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    d) în ziua următoare celei în care încetează contractul de credit ipotecar/imobiliar sau contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei pentru care se acordă compensaţia lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni de rată;
    e) la data pierderii dreptului de proprietate asupra locuinţei achiziţionate prin credit ipotecar/imobiliar sau prin contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni de rată;
    f) la data încetării obligaţiei de plată a ratelor creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni de rată;
    g) la data închirierii sau schimbării destinaţiei locuinţei achiziţionate prin credit ipotecar/imobiliar sau contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate pentru care se acordă compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni de rată;
    h) în cazul în care soţului/soţiei beneficiarului încadrat/ încadrată într-o altă autoritate sau instituţie publică ori în sectorul privat i se atribuie o locuinţă sau i se decontează chiria de către angajator în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea poliţistul de penitenciare sau, în situaţia în care nu există fond locativ corespunzător în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, în localitatea unde solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    i) în cazul încetării raporturilor de serviciu ale poliţistului de penitenciare, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 23 alin. (5);
    j) dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile de alocare la plata compensaţiei lunare a chiriei.


    ART. 25
    (1) Poliţiştii de penitenciare care au contractat un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe după data intrării în vigoare a Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, şi până la intrarea în vigoare a prezentului ordin beneficiază de compensaţia lunară a chiriei care poate fi utilizată pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată, de la data depunerii cererii la compartimentul resurse umane, dacă la acel moment îndeplineau condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie.
    (2) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia de a completa documentaţia necesară în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    (3) În situaţia nerespectării termenului prevăzut la alin. (2), plata compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată se va realiza, în condiţiile legii şi ale prezentului ordin, începând cu data înregistrării ultimului document din componenţa documentaţiei.

    ART. 26
    (1) Orice declaraţie care nu este conformă cu realitatea atrage răspunderea penală potrivit dispoziţiilor Codului penal.
    (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea penală, materială sau disciplinară a celor vinovaţi, potrivit dispoziţiilor legale.

    ART. 27
    Prevederile prezentului ordin se aplică în mod corespunzător şi poliţiştilor de penitenciare din Ministerul Justiţiei.

    ART. 28
    Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 29
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.443/C din 26 mai 2008 privind condiţiile de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenită funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

    ART. 30
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 11 februarie 2020.
    Nr. 482/C.
    ANEXA 1

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ………………………
    Nr. ………../………………….
    Domnului/Doamnei director al unităţii penitenciare
    Stimate domnule/doamnă director,
    Subsemnatul/Subsemnata, ................, .....(funcţia)............ în cadrul Direcţiei/Serviciului/Biroului/Compartimentului ...............…,
    vă rog să aprobaţi plata compensaţiei lunare a chiriei/compensaţia lunară a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, în conformitate cu art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Depun alăturat următoarele documente:

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ │A se bifa │
│crt.│Document │documentul │
│ │ │depus │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Contractul de │ │
│1. │închiriere, în │ │
│ │original; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Copia contractului │ │
│ │de închiriere │ │
│ │certificată pentru │ │
│2. │conformitate cu │ │
│ │originalul de către│ │
│ │compartimentul │ │
│ │resurse umane, după│ │
│ │caz; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Declaraţia pe │ │
│ │propria răspundere │ │
│3. │a solicitantului, │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │4 la ordin; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Angajamentul │ │
│ │poliţistului de │ │
│4. │penitenciare, │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │6 la ordin; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Declaraţia pe │ │
│ │propria răspundere,│ │
│ │autentificată la │ │
│ │notar, a soţului/ │ │
│ │soţiei sau a │ │
│5. │copilului major │ │
│ │aflat în │ │
│ │întreţinere a │ │
│ │solicitantului, │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │5 la ordin, după │ │
│ │caz; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Document/e │ │
│ │justificativ/e din │ │
│ │care să rezulte │ │
│ │situaţia de fapt în│ │
│6. │urma căreia │ │
│ │poliţistul de │ │
│ │penitenciare şi-a │ │
│ │pierdut dreptul de │ │
│ │proprietate, după │ │
│ │caz. │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│Următoarele documente se vor depune în│
│situaţia în care se optează pentru │
│compensaţia lunară a chiriei în │
│vederea plăţii ratei sau a unei │
│fracţiuni din rata aferentă creditului│
│ipotecar/imobiliar sau contractului de│
│vânzare-cumpărare cu plata în rate. │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Contractul de │ │
│ │credit ipotecar/ │ │
│ │imobiliar destinat │ │
│ │achiziţionării unei│ │
│ │locuinţe, după caz,│ │
│1. │în copie │ │
│ │certificată pentru │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │originalul de │ │
│ │compartimentul │ │
│ │resurse umane; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Contractul de │ │
│ │vânzare-cumpărare │ │
│ │cu plata în rate a │ │
│ │unei locuinţe, │ │
│ │încheiat în nume │ │
│ │propriu sau │ │
│2. │împreună cu soţia/ │ │
│ │soţul, în copie │ │
│ │certificată pentru │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │originalul de │ │
│ │compartimentul │ │
│ │resurse umane; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Declaraţia pe │ │
│ │propria răspundere │ │
│3. │a solicitantului, │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │9 la ordin; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Angajamentul │ │
│ │poliţistului de │ │
│4. │penitenciare │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │11 la ordin; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Declaraţia pe │ │
│ │propria răspundere,│ │
│ │autentificată la │ │
│ │notar, a soţului/ │ │
│ │soţiei sau a │ │
│5. │copilului major │ │
│ │aflat în │ │
│ │întreţinere a │ │
│ │solicitantului, │ │
│ │conform anexei nr. │ │
│ │10 la ordin, după │ │
│ │caz; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Scadenţarul de │ │
│ │plată a ratelor sau│ │
│6. │documentul similar │ │
│ │din care să rezulte│ │
│ │suma şi scadenţa │ │
│ │ratelor, în copie; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│7. │Copie de pe actul │ │
│ │de identitate; │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Extras de carte │ │
│ │funciară pentru │ │
│8. │imobilul │ │
│ │achiziţionat, în │ │
│ │copie; │ │
├────┼──────────────────┬┼─────────────┤
│ │Alte documente, ├┼─────────────┤
│9. │după caz ├┼─────────────┤
│ │ ├┼─────────────┤
└────┴──────────────────┴┴─────────────┘


    Data
    ................................
    Semnătura
    .......................................

    ANEXA 2

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ..............................................
    Nr. ...................../......................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare pentru locuinţă atribuită
    de către autorităţile administraţiei publice locale sau pentru locuinţă de serviciu
    Subsemnatul/Subsemnata, .................................., .........(funcţia)........ în cadrul Direcţiei/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..................................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare;
    b) nu deţin o locuinţă în proprietate, în localitatea în care îmi desfăşor activitatea;
    c) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^1;
    ^1 La lit. c)-f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei solicitantului.

    d) am/nu am copii în întreţinere;
    e) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu deţine/nu deţin o locuinţă în proprietate, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea^2;
    ^2 Ipotezele prevăzute la lit. e) şi f) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreţinere.

    f) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu a/au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, după data încadrării mele în sistemul administraţiei penitenciare.

    Declaraţia a fost dată în faţa lucrătorului de resurse umane ...........(grad/nume, prenume/semnătură)..........
    Data
    .....................................
    Semnătura
    ..........................

    ANEXA 3

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ...........................................................
    Nr. ...................../..............................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere autentificată la notar a soţului/soţiei
    sau a copilului major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare
    pentru locuinţă atribuită de către autorităţile
    administraţiei publice locale sau pentru locuinţă de serviciu
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, căsătorit/ă cu doamna/domnul ......................../ fiul/fiica domnului/doamnei ..............., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu deţin o locuinţă în proprietate în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ..............;
    b) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ....................., după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) deţin/nu deţin calitatea de poliţist de penitenciare^1;
    ^1 La lit. c) şi d) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei solicitantului.

    d) îmi desfăşor/nu îmi desfăşor activitatea în aceeaşi localitate cu soţul/soţia.

    Data
    .....................................
    Semnătura
    ..........................

    ANEXA 4

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ..........................................................................
    Nr. ...................../.......................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare care solicită plata compensaţiei lunare a chiriei
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................., ...............(funcţia).............. în cadrul Direcţiei/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îmi desfăşor activitatea;
    b) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;^1
    ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d), k), l) şi m) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în situaţia de excepţie a inexistenţei fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    d) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    e) nu am încheiat contractul de închiriere cu rude de până la gradul II inclusiv, ale mele ori ale soţului/soţiei;
    f) locuiesc în imobilul pentru care prezint contractul de închiriere, singur(ă)/împreună cu soţul sau soţia/rude de până la gradul II inclusiv/alte persoane, după caz;
    g) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^2;
    ^2 La lit. f), g) şi h) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei solicitantului.

    h) am/nu am copii în întreţinere;
    i) soţul/soţia/copiii^3 aflaţi în întreţinerea mea nu deţine/nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îmi desfăşor activitatea;
    ^3 Ipotezele prevăzute la lit. i)-l) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreţinere.

    j) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu a/au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea;
    k) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu deţine/nu deţin o locuinţă în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    l) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu a/au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    m) am întreprins demersurile necesare pentru închirierea unei locuinţe în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, însă nu am reuşit să identific o locuinţă corespunzătoare nevoilor mele locative.

    Declaraţia a fost dată în faţa lucrătorului de resurse umane .............(grad/nume, prenume/semnătură).....
    Data
    ......................................
    Semnătura
    .........................

    ANEXA 5

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere autentificată la notar a soţului/soţiei
    sau a copilului major aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare
    care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................................., căsătorit/ă cu doamna/domnul .............................................../ fiul/fiica domnului/doamnei ......................................................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ...............................................................;
    b) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea .........................................., după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) nu deţin o locuinţă în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ............................................................................. solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1;
    ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d) şi h) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în situaţia de excepţie a inexistenţei fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    d) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ............................................................... solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    e) deţin/nu deţin calitatea de poliţist de penitenciare^2;
    ^2 La lit. e) şi f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei declarantului.

    f) îmi desfăşor/nu îmi desfăşor activitatea în aceeaşi localitate cu soţul/soţia;
    g) nu beneficiez de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de către angajator în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea .........................................................................;
    h) nu beneficiez de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de către angajator în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea ............................................................................ solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege.

    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................

    ANEXA 6

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    ANGAJAMENT
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................., ..............(funcţia)........... în cadrul Direcţiei/Serviciului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, mă angajez:
    a) să restitui integral şi necondiţionat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale;
    b) să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul chiriei şi calitatea mea de beneficiar al compensaţiei lunare pentru chirie;

    Angajamentul a fost dat în faţa lucrătorului de resurse umane …............(grad/nume, prenume/semnătură)..........…,
    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................

    ANEXA 7

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    CERERE/DECONT
    pentru plata compensaţiei lunare a chiriei cuvenite poliţiştilor de penitenciare
    sau a compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni
    din rata aferentă unui credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe
    sau unui contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a locuinţei
    Subsemnatul(a), ............................................... având calitatea de poliţist de penitenciare, fiind în drept să beneficiez de compensaţia lunară a chiriei potrivit art. 111 din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare, vă rog să dispuneţi plata sumei ce mi se cuvine pentru luna ......
    Menţionez următoarele^1:
    1. La data prezentei solicitări, condiţiile care au stat la baza acordării compensaţiei lunare a chiriei/compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată se menţin nemodificate, conform prevederilor Contractului de închiriere/Contractului de credit imobiliar/ipotecar/Contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe nr. ……..
    2. Suma achitată proprietarului/instituţiei bancare/vânzătorului, respectiv - …….. lei/euro, potrivit clauzelor contractuale.
    3. Ataşez chitanţa de plată/extrasul de cont/un alt document emis de către instituţia bancară, reprezentând dovada plăţii chiriei/ratei/unei fracţiuni din rată pe luna …..…, în valoare de …..... lei/euro.
    ^1 Se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei solicitantului.

    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................

    ANEXA 8

    CHITANŢĂ
    Subsemnatul(a) …........................., legitimat(ă) cu C.I. seria ……, nr. …..............., CNP …...................., proprietar(ă) al/a imobilului situat în oraşul …........................................................., str. …...................................................... nr. …..., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul/sectorul .......................…, declar pe propria răspundere că am primit de la domnul (doamna) ................................, legitimat(ă) cu C.I. seria ....., nr. …............., CNP ........................, chiria aferentă lunii ….. anul …..... în sumă de …...(Se va completa în moneda prevăzută în contractul de închiriere.)....… lei/................................... euro.
    Decontarea contravalorii chiriei se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data menţionată în chitanţa de plată (pentru plata în valută).
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din prezentul înscris sunt corecte şi complete.
    Chiriaş,
    …............................…..
    (nume, prenume, semnătură)
    Proprietar,
    …..............................…
    (nume, prenume, semnătură)
    Data …....................…

    ANEXA 9

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a poliţistului de penitenciare care solicită acordarea
    compensaţiei lunare a chiriei în vederea plăţii ratelor sau a unei fracţiuni din rată
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., ................(funcţia).............. în cadrul Direcţiei/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, cu excepţia locuinţei pentru care am încheiat contractul de credit imobiliar/ipotecar/contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuinţe, anexat cererii;
    b) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea unde am achiziţionat locuinţa pentru care solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei în vederea plăţii ratei sau a unei fracţiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1;^
    ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d), j), k) şi l) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în situaţia de excepţie a inexistenţei fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    d) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea unde am achiziţionat locuinţa pentru care solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei în vederea plăţii ratei sau a unei fracţiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    e) nu am încheiat contractul de vânzare-cumpărare a locuinţei cu rude de până la gradul II inclusiv, ale mele ori ale soţului/soţiei;
    f) sunt/nu sunt căsătorit(ă)^2;
    ^2 La lit. f) şi g) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei solicitantului.

    g) am/nu am copii în întreţinere;
    h) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu deţine/nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îmi desfăşor activitatea^3;
    ^3 Ipotezele prevăzute la lit. h)-k) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare căsătorit sau care are copii în întreţinere.

    i) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu a/au înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îmi desfăşor activitatea;
    j) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu deţine/nu deţin o locuinţă în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    k) soţul/soţia/copiii aflaţi în întreţinerea mea nu a/au înstrăinat o locuinţă în localitatea unde solicit acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    l) am întreprins demersurile necesare pentru cumpărarea unei locuinţe în localitatea în care îmi desfăşor activitatea, însă nu am reuşit să identific o locuinţă corespunzătoare nevoilor mele locative;
    m) în perioada în care beneficiez de compensaţia lunară pentru chirie pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată, locuinţa achiziţionată nu va fi închiriată sau nu va dobândi o altă destinaţie.

    Declaraţia a fost dată în faţa lucrătorului de resurse umane ….......(grad/nume, prenume/semnătură).......…..
    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................

    ANEXA 10

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere autentificată la notar a soţului/soţiei sau a copilului major
    aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare
    a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată
    Subsemnatul/Subsemnata, ................................, căsătorit/ă cu doamna/domnul/ ........................./ fiul/fiica domnului/doamnei …........................................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele:
    a) nu deţin o locuinţă în proprietate, locuinţă de serviciu sau locuinţă atribuită de către autorităţile administraţiei publice locale în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …..................…;
    b) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …..............…, după data încadrării acestuia/acesteia în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) nu deţin o locuinţă în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …...................… solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege^1;
    ^1 Ipotezele prevăzute la lit. c), d) şi h) vizează doar situaţia poliţistului de penitenciare care solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei într-o altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea, în situaţia de excepţie a inexistenţei fondului locativ corespunzător, prevăzută la art. 111 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    d) nu am înstrăinat o locuinţă în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …....................… solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată sau în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;
    e) deţin/nu deţin calitatea de poliţist de penitenciare;
    f) îmi desfăşor/nu îmi desfăşor activitatea în aceeaşi localitate cu soţul/soţia;
    g) nu beneficiez de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de către angajator în aceeaşi localitate în care îşi desfăşoară activitatea soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …................…..;
    h) nu beneficiez de locuinţă sau de decontarea chiriei pentru locuinţă asigurată de către angajator în localitatea unde soţul/soţia/tatăl/mama meu/mea …................… solicită acordarea compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată ori în altă localitate situată mai aproape de locul de muncă, în limita prevăzută de lege;

    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................
    La lit. e) şi f) se taie cu o linie orizontală ipoteza care nu corespunde situaţiei declarantului.

    ANEXA 11

    Administraţia Naţională a Penitenciarelor
    Unitatea ......................................................................
    Nr. ...................../................................
    ANGAJAMENT
    (în situaţia în care se solicită acordarea compensaţiei lunare
    a chiriei pentru plata ratelor sau a unei fracţiuni din rată )
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, ............(funcţia)......... în cadrul Direcţiei/Serviciului/Biroului/Compartimentului ..........................., cunoscând dispoziţiile Codului penal privind falsul în declaraţii, mă angajez:
    a) să comunic în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice dreptul, cuantumul ratei şi calitatea mea de beneficiar al compensaţiei lunare a chiriei pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rată;
    b) să restitui integral şi necondiţionat sumele încasate fără temei legal, în cazul constatării că datele înscrise nu sunt reale.

    Declaraţia a fost dată în faţa lucrătorului de resurse umane …...............(grad/nume, prenume/semnătură)......... .
    Data
    .............................
    Semnătura
    ..................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016