Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.714 din 15 iulie 2020  privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.714 din 15 iulie 2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 673 din 29 iulie 2020
    În baza dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2014 privind înfiinţarea şi funcţionarea lectoratelor de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 34/1999 privind înfiinţarea Institutului Limbii Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 952 din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) contract de misiune în străinătate - contractul individual de muncă încheiat între Institutul Limbii Române şi lectorul de limba română, în urma promovării concursului, a desemnării de către universitatea parteneră şi a emiterii ordinului ministrului educaţiei şi cercetării."

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În interesul promovării limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei româneşti în străinătate, Institutul Limbii Române organizează concursuri pentru ocuparea, pe perioada misiunii în străinătate, a posturilor de lector de limba română."

    3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Scoaterea la concurs a posturilor vacante, cuprinse în statul de funcţii aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, se face cu aprobarea directorului general al Institutului Limbii Române."

    4. La articolul 4^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În interesul învăţământului, concursul se poate organiza înainte de vacantarea postului, în condiţiile în care sunt date certe de încetare a contractului de misiune în străinătate."

    5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anunţul afişat la sediul Institutului Limbii Române şi, după caz, pe paginile de internet ale Institutului Limbii Române şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:
    a) descrierea postului scos la concurs (ţara, universitatea);
    b) atribuţiile aferente postului scos la concurs, incluzând tipurile de activităţi didactice, de cercetare şi de promovare;
    c) cerinţele generale ale postului, precum şi cele specifice, formulate de către universitatea din străinătate, dacă este cazul;
    d) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
    e) calendarul concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestaţii şi cel în care se afişează rezultatele acestora, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale;
    f) descrierea procedurii de concurs;
    g) lista completă a documentelor din dosarul de concurs;
    h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs;
    i) datele de contact la care se pot obţine informaţii."

    6. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Anunţul publicat în presa scrisă şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, va conţine următoarele elemente:
    a) descrierea postului scos la concurs (ţara, universitatea);
    b) atribuţiile aferente postului scos la concurs, incluzând tipurile de activităţi didactice, de cercetare şi de promovare;
    c) cerinţele generale ale postului, precum şi cele specifice, formulate de către universitatea din străinătate, dacă este cazul;
    d) salariul minim de încadrare a postului la momentul angajării;
    e) calendarul concursului, respectiv data-limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs, datele de desfăşurare a probelor de concurs, termenele în care se afişează rezultatele pentru fiecare probă, termenele în care se pot depune contestaţii şi cel în care se afişează rezultatele acestora, precum şi termenul în care se afişează rezultatele finale;
    f) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs;
    g) datele de contact la care se pot obţine informaţii."

    7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Dosarul de concurs se depune la Institutul Limbii Române, în format tipărit şi pe suport electronic, în termenul stabilit prin calendarul concursului, personal sau prin intermediul serviciilor de poştă ori curierat."

    8. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.
    9. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), precum şi a cerinţelor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. e) este avizată de secretariatul comisiei de concurs.
    (2) Avizul este acordat şi comunicat candidatului, prin publicare pe pagina web a Institutului Limbii Române privitoare la concursuri, cu 3 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului."

    10. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia de concurs este formată din 7 membri permanenţi şi 3 membri supleanţi:
    - directorul general al Institutului Limbii Române - preşedinte;
    – 2 reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – 1 reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe;
    – 3 specialişti în predarea limbii române (cadre didactice universitare, cercetători etc.);
    – 3 membri supleanţi."

    11. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Secretariatul comisiei de concurs se asigură de reprezentanţi ai Institutului Limbii Române, care sunt numiţi prin decizie a directorului general."

    12. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 13^1
    (1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care:
    a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;
    b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs;
    c) sunt implicate în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;
    d) sunt implicate în soluţionarea contestaţiilor.
    (2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:
    a) sunt soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;
    b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;
    c) au semnat scrisori de recomandare, ca parte a dosarului de concurs, unuia sau mai multor candidaţi.
    (3) În cazul în care se constată situaţii de incompatibilitate în perioada prealabilă evaluării candidatului, membrul din comisia de concurs care se află într-o atare situaţie se înlocuieşte cu un supleant. În caz contrar, Institutul Limbii Române invalidează concursul."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    a) evaluează dosarele candidaţilor, pe baza consultării acestora la sediul Institutului Limbii Române sau on-line, în urma transmiterii electronice a acestora de către secretariatul comisiei;
    b) evaluează candidaţii la proba de interviu;
    c) întocmeşte, în urma fiecărei probe, documentele de concurs, conform anexelor nr. 2 şi 3, şi transmite rezultatele secretarului comisiei de concurs, pentru publicarea pe pagina web a Institutului Limbii Române."

    14. La articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, acesta poate formula contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului probei de concurs."

    15. La articolul 15, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Comisia de contestaţii este numită prin decizie a directorului general al Institutului Limbii Române şi este alcătuită din 3 membri şi un secretar."

    16. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 16^1
    În perioadele în care dispoziţiile legale, recomandările de sănătate publică şi/sau măsurile de limitare a deplasărilor nu permit organizarea concursului prin prezenţa fizică a membrilor comisiei şi a candidaţilor, desfăşurarea concursurilor se face cu respectarea următoarelor măsuri:
    a) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de lectori de limba română, atât proba de evaluare a dosarelor, cât şi proba de interviu, se poate organiza în sistem on-line.
    b) Candidaţii transmit dosarele de concurs scanate integral prin e-mail la adresele electronice menţionate în anunţul concursului, cu obligaţia depunerii sau trimiterii ulterioare a dosarului de concurs prin serviciile de poştă ori curierat.
    c) Secretariatul comisiei de concurs transmite către comisie dosarele candidaţilor, în format electronic.
    d) Membrii comisiei de evaluare transmit electronic Institutului Limbii Române rezultatele evaluării dosarelor, cu semnătură electronică.
    e) Proba interviului susţinută de către candidaţi în sistem online se va realiza prin mijloacele tehnice comunicate în anunţul concursului şi puse la dispoziţie de Institutul Limbii Române, în prezenţa în mediul virtual a membrilor comisiei.
    f) Desfăşurarea în sistem on-line a interviului este înregistrată integral şi arhivată la nivelul Institutului Limbii Române.
    g) Depunerea contestaţiilor se face prin e-mail, conform calendarului de concurs.
    h) Soluţionarea contestaţiilor se va derula tot în sistem online, în prezenţa tuturor membrilor comisiei de contestaţii în mediul virtual.
    i) Toate documentele comisiei de concurs vor fi semnate electronic şi transmise Institutului Limbii Române, spre publicare şi arhivare."

    17. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Institutul Limbii Române încheie cu lectorii de limba română, pe perioada misiunii acestora la universităţi din străinătate, contracte de misiune în străinătate."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. III
    Institutul Limbii Române duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 15 iulie 2020.
    Nr. 4.714.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016