Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 471 din 11 noiembrie 2020  privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate  în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 471 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C.
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1080 din 14 noiembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 83 şi 90 din Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare;
    – art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare;
    – Referatului de aprobare al Direcţiei financiar, contabilitate, administrativ nr. 815.288 din 26.10.2020,

    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Alineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităţilor de autorizare pentru serviciile de transport public local, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Pentru eliberarea autorizaţiei, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizaţiei de:
    a) 3.045 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;
    b) 1.535 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 50.000 şi 300.000 de locuitori inclusiv;
    c) 775 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având între 10.000 şi 50.000 de locuitori inclusiv;
    d) 325 lei pentru unităţi administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv."


    ART. III
    Tarifele prevăzute la art. I şi II se aplică începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
                    Ionel Tescaru

    Bucureşti, 11 noiembrie 2020.
    Nr. 471.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la regulament)
    TARIFE
    pentru acordarea şi menţinerea licenţelor
    A.1. Tarifele pentru acordarea licenţelor, respectiv tarifele anuale pentru menţinerea licenţelor sunt cele din tabelul următor:

┌─────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────────┬───────────────────┤
│ │ │Valoare tarif │
│Nr. │Serviciul/ │eliberare licenţă │
│crt.│Activitatea ├──────┬──────┬─────┤
│ │ │Clasa │Clasa │Clasa│
│ │ │I │II │III │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │serviciul public│ │ │ │
│1 │de alimentare cu│35.550│15.800│1.910│
│ │apă şi de │ │ │ │
│ │canalizare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │serviciul public│ │ │ │
│2 │de alimentare cu│23.800│12.000│1.590│
│ │apă │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │captarea şi │ │ │ │
│3 │tratarea apei │15.800│7.950 │1.130│
│ │brute │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│4 │captarea apei │6.400 │3.350 │1.130│
│ │brute │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│5 │tratarea apei │9.600 │4.950 │1.590│
│ │brute │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │transportul apei│ │ │ │
│6 │potabile şi/sau │10.400│5.250 │740 │
│ │industriale │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │distribuţia apei│ │ │ │
│7 │potabile şi/sau │10.400│5.250 │740 │
│ │industriale │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│8 │serviciul public│14.350│4.950 │980 │
│ │de canalizare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │colectarea şi │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │
│9 │apelor uzate de │7.200 │2.500 │500 │
│ │la utilizatori │ │ │ │
│ │la staţiile de │ │ │ │
│ │epurare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │epurarea apelor │ │ │ │
│ │uzate şi │ │ │ │
│10 │evacuarea apei │7.200 │2.500 │500 │
│ │epurate în │ │ │ │
│ │emisar │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │colectarea, │ │ │ │
│ │evacuarea şi │ │ │ │
│ │tratarea │ │ │ │
│ │adecvată a │ │ │ │
│ │deşeurilor din │ │ │ │
│11 │gurile de │3.050 │1.150 │500 │
│ │scurgere a │ │ │ │
│ │apelor meteorice│ │ │ │
│ │şi asigurarea │ │ │ │
│ │funcţionalităţii│ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │evacuarea apelor│ │ │ │
│ │pluviale şi de │ │ │ │
│12 │suprafaţă din │3.050 │1.150 │500 │
│ │intravilanul │ │ │ │
│ │localităţilor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │evacuarea, │ │ │ │
│ │tratarea şi │ │ │ │
│ │depozitarea │ │ │ │
│ │nămolurilor şi a│ │ │ │
│ │altor deşeuri │ │ │ │
│13 │similare │3.050 │1.150 │500 │
│ │derivate din │ │ │ │
│ │activităţile │ │ │ │
│ │serviciului │ │ │ │
│ │public de │ │ │ │
│ │canalizare │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│14 │furnizarea apei │1.800 │1.250 │500 │
│ │potabile │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │serviciul public│ │ │ │
│15 │de salubrizare a│47.200│23.800│2.400│
│ │localităţilor │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │precolectarea, │ │ │ │
│ │colectarea, │ │ │ │
│16 │transportul şi │31.600│15.750│1.910│
│ │depozitarea │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │
│ │municipale │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │înfiinţarea │ │ │ │
│ │depozitelor de │ │ │ │
│17 │deşeuri menajere│15.750│7.950 │1.590│
│ │şi administrarea│ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │colectarea, │ │ │ │
│ │transportul şi │ │ │ │
│ │depozitarea │ │ │ │
│18 │deşeurilor │- │- │- │
│ │rezultate din │ │ │ │
│ │activităţi de │ │ │ │
│ │construcţii şi │ │ │ │
│ │demolări* │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │organizarea │ │ │ │
│ │prelucrării, │ │ │ │
│ │neutralizării şi│ │ │ │
│19 │valorificării │- │- │- │
│ │materiale şi │ │ │ │
│ │energetice a │ │ │ │
│ │deşeurilor* │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │măturatul, │ │ │ │
│ │spălatul, │ │ │ │
│20 │stropitul şi │11.150│5.650 │820 │
│ │întreţinerea │ │ │ │
│ │căilor publice │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │depozitarea │ │ │ │
│21 │controlată a │- │- │- │
│ │deşeurilor │ │ │ │
│ │menajere* │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │curăţarea şi │ │ │ │
│ │transportul │ │ │ │
│ │zăpezii de pe │ │ │ │
│ │căile publice şi│ │ │ │
│22 │menţinerea în │12.700│6.400 │980 │
│ │funcţiune a │ │ │ │
│ │acestora pe timp│ │ │ │
│ │de polei sau │ │ │ │
│ │îngheţ │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │sortarea │ │ │ │
│23 │deşeurilor │- │- │- │
│ │municipale* │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │dezinsecţia, │ │ │ │
│24 │dezinfecţia şi │15.750│7.950 │1.270│
│ │deratizarea │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │serviciul public│ │ │ │
│ │de alimentare cu│ │ │ │
│25 │energie termică │- │- │- │
│ │produsă │ │ │ │
│ │centralizat** │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │producerea │ │ │ │
│26 │energiei termice│- │- │- │
│ │în sistem │ │ │ │
│ │centralizat** │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │transportul, │ │ │ │
│ │distribuţia şi │ │ │ │
│27 │furnizarea │- │- │- │
│ │energiei termice│ │ │ │
│ │produse │ │ │ │
│ │centralizat** │ │ │ │
├────┼────────────────┼──────┼──────┼─────┤
│ │serviciul de │ │ │ │
│28 │iluminat public │47.200│19.050│3.140│
│ │local │ │ │ │
└────┴────────────────┴──────┴──────┴─────┘


    * Activităţi exceptate de la licenţiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    ** Activităţile de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice sunt supuse licenţierii, reglementării şi controlului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puţin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenţei un tarif unic de 474 lei şi un tarif anual de menţinere a licenţei de 159 lei.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016