Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.621 din 23 iunie 2020  pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.621 din 23 iunie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 564 din 29 iunie 2020
    Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Panelurile pe domenii fundamentale, comisiile de specialitate şi domeniile arondate sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.482/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 4 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.990/2017 privind componenţa nominală a comisiilor de contestaţii ale Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 12 iunie 2017, cu modificările ulterioare, şi orice alte prevederi contrare.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ universitar, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 23 iunie 2020.
    Nr. 4.621.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

    ANEXA 2

    Paneluri pe domenii fundamentale, comisii de specialitate şi domenii arondate

┌────────────┬───────────────┬───────────────┐
│Paneluri pe │Comisii de │Domeniile │
│domenii │specialitate │arondate │
│fundamentale│ │ │
├────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Matematică │Matematică │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Informatică │Informatică │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Fizică │Fizică │
│P1 - ├───────────────┼───────────────┤
│Matematică │Chimie │Chimie │
│şi ştiinţe ├───────────────┼───────────────┤
│ale naturii │ │Geografie │
│ │ ├───────────────┤
│ │Ştiinţele │Geologie │
│ │pământului ├───────────────┤
│ │ │Ştiinţa │
│ │ │mediului │
├────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Inginerie │ │
│ │civilă şi │Inginerie │
│ │managementul │civilă şi │
│ │lucrărilor de │instalaţii │
│ │construcţii │ │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Ingineria şi │Ingineria │
│ │ştiinţa │materialelor │
│ │materialelor │ │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Inginerie │Inginerie │
│ │chimică │chimică │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Inginerie │Inginerie │
│ │electrică │electrică │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Inginerie │Inginerie │
│ │energetică │energetică │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │Inginerie │electronică, │
│ │electronică şi │telecomunicaţii│
│ │telecomunicaţii│şi tehnologii │
│ │ │informaţionale │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │Inginerie │geologică │
│ │geologică, ├───────────────┤
│ │inginerie │Inginerie │
│ │geodezică, │geodezică │
│ │mine, petrol şi├───────────────┤
│ │gaze │Mine, petrol şi│
│ │ │gaze │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │Inginerie │aerospaţială │
│ │aerospaţială, a├───────────────┤
│ │autovehiculelor│Ingineria │
│ │şi a │autovehiculelor│
│ │transporturilor├───────────────┤
│ │ │Ingineria │
│ │ │transporturilor│
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │ │forestieră │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Ingineria │
│ │ │produselor │
│ │ │alimentare │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Biotehnologii │
│P2 - Ştiinţe│ ├───────────────┤
│inginereşti │Ingineria │Agronomie │
│ │resurselor ├───────────────┤
│ │vegetale şi │Horticultură │
│ │animale ├───────────────┤
│ │ │Silvicultură │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Zootehnie │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Inginerie şi │
│ │ │management în │
│ │ │agricultură şi │
│ │ │dezvoltare │
│ │ │rurală │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Calculatoare, │Calculatoare şi│
│ │tehnologia │tehnologia │
│ │informaţiei şi │informaţiei │
│ │ingineria ├───────────────┤
│ │sistemelor │Ingineria │
│ │ │sistemelor │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │Ingineria şi │industrială │
│ │managementul ├───────────────┤
│ │producţiei │Inginerie şi │
│ │ │management │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │ │Inginerie │
│ │ │mecanică │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Mecatronică şi │
│ │ │robotică │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Ştiinţe │
│ │ │inginereşti │
│ │Inginerie │aplicate │
│ │mecanică, ├───────────────┤
│ │mecatronică şi │Inginerie │
│ │robotică şi │navală şi │
│ │inginerie │navigaţie │
│ │genistică şi de├───────────────┤
│ │armament │Inginerie │
│ │ │genistică, │
│ │ │inginerie de │
│ │ │armament, │
│ │ │rachete şi │
│ │ │muniţii │
│ │ ├───────────────┤
│ │ │Arhitectură │
│ │ │navală │
│ ├───────────────┼───────────────┤
│ │Ingineria │Ingineria │
│ │mediului │mediului │
└────────────┴───────────────┴───────────────┘┌────────────┬──────────────┬──────────────┐
│Paneluri pe │Comisii de │Domeniile │
│domenii │specialitate │arondate │
│fundamentale│ │ │
├────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Biologie şi │Biologie │
│ │biochimie ├──────────────┤
│ │ │Biochimie │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Medicină │Medicină │
│P3 - Ştiinţe├──────────────┼──────────────┤
│biomedicale │Medicină │Medicină │
│ │veterinară │veterinară │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Medicină │Medicină │
│ │dentară │dentară │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Farmacie │Farmacie │
├────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Ştiinţe │Drept │
│ │juridice │ │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Sociologie │
│ │ ├──────────────┤
│ │Sociologie, │Asistenţă │
│ │ştiinţe │socială │
│ │administrative├──────────────┤
│ │şi ştiinţe ale│Ştiinţe │
│ │comunicării │administrative│
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Ştiinţe ale │
│ │ │comunicării │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Relaţii │
│ │ │internaţionale│
│ │ │şi studii │
│ │ │europene │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Ştiinţe │
│ │Ştiinţe │politice │
│ │politice, ├──────────────┤
│ │studii de │Studii de │
│ │securitate, │securitate │
│ │ştiinţe ├──────────────┤
│ │militare, │Ştiinţe │
│ │informaţii şi │militare │
│ │ordine publică├──────────────┤
│ │ │Informaţii şi │
│ │ │securitate │
│ │ │naţională │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Ordine publică│
│P4 - Ştiinţe│ │şi siguranţă │
│sociale │ │naţională │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Economie │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Administrarea │
│ │ │afacerilor │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Finanţe │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Contabilitate │
│ │ ├──────────────┤
│ │Ştiinţe │Cibernetică şi│
│ │economice şi │statistică │
│ │administrarea ├──────────────┤
│ │afacerilor │Economie şi │
│ │ │afaceri │
│ │ │internaţionale│
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Informatică │
│ │ │economică │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Management │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Marketing │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Psihologie │
│ │Psihologie, ├──────────────┤
│ │ştiinţe ale │Ştiinţe ale │
│ │educaţiei, │educaţiei │
│ │educaţie ├──────────────┤
│ │fizică şi │Ştiinţa │
│ │sport │sportului şi │
│ │ │educaţiei │
│ │ │fizice │
├────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Filologie │Filologie │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Filosofie │Filosofie │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Istorie şi │Istorie │
│ │studii ├──────────────┤
│ │culturale │Studii │
│ │ │culturale │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Teologie │Teologie │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │Arhitectură şi│Arhitectură │
│ │urbanism ├──────────────┤
│P5 - Ştiinţe│ │Urbanism │
│umaniste ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Arte vizuale │
│ │Arte vizuale ├──────────────┤
│ │ │Istoria şi │
│ │ │teoria artei │
│ ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │Teatru şi │
│ │ │artele │
│ │Artele │spectacolului │
│ │spectacolului ├──────────────┤
│ │şi muzică │Cinematografie│
│ │ │şi media │
│ │ ├──────────────┤
│ │ │Muzică │
└────────────┴──────────────┴──────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016