Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.617 din 22 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 545 din 25 iunie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii nr. 202 din 26.02.2020 a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
    – prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 18 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 4^1
    Pentru admiterea în învăţământul profesional şi învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2020-2021, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se realizează de către comisia de admitere judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, în baza unei proceduri stabilite de Comisia naţională de admitere."

    2. Anexa nr. 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se modifică şi se înlocuieşte cu Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021 se modifică şi se înlocuieşte cu Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 iunie 2020.
    Nr. 4.617.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.087/2019)
    Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Actualizarea procedurilor │
│ │de admitere de la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │cu eliminarea din │
│ │proceduri a probelor de │
│ │preselecţie, precum şi │
│ │actualizarea componenţei │
│ │Comisiei de admitere din │
│ │unitatea de învăţământ, │
│ │după caz. │
│ │NOTĂ: │
│ │Actualizarea procedurilor │
│ │se realizează în │
│ │concordanţă cu precizările│
│ │din: │
│ │- Metodologia de │
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│25 mai 2020│5.068/2016, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
│ │- Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale, │
│ │interimar, nr. 5.087/2019 │
│ │privind organizarea, │
│ │desfăşurarea şi calendarul│
│ │admiterii în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
│ │- Metodologia de │
│ │organizare şi funcţionare │
│ │a învăţământului │
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.033/ │
│ │2016, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Reconfirmarea implicării │
│ │operatorilor economici în │
│ │învăţământul profesional │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │contactează operatorii │
│ │economici cu care au │
│ │încheiat contracte-cadru │
│ │şi le solicită │
│ │reconfirmarea contractelor│
│ │semnate. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │centralizează răspunsurile│
│ │operatorilor economici, │
│ │completează şi transmit la│
│25 mai 2020│inspectoratul şcolar │
│ │situaţia proiectului │
│ │planului de şcolarizare │
│ │actualizat pentru anul │
│ │şcolar 2020-2021, pe baza │
│ │răspunsurilor operatorilor│
│ │economici (cu menţionarea │
│ │operatorilor economici şi │
│ │a numărului de elevi │
│ │pentru care sunt încheiate│
│ │contracte-cadru sau a │
│ │faptului că practica în │
│ │anul şcolar 2020-2021 se │
│ │va desfăşura în unitatea │
│ │de învăţământ). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Inspectoratele şcolare │
│ │transmit la Ministerul │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(MEC) şi la Centrul │
│ │Naţional de Dezvoltare a │
│ │Învăţământului Profesional│
│ │şi Tehnic (CNDIPT) │
│ │situaţia proiectului │
│ │planului de şcolarizare │
│ │actualizat pentru anul │
│ │şcolar 2020-2021, pe baza │
│ │răspunsurilor operatorilor│
│ │economici, cu menţionarea │
│ │operatorilor economici şi │
│ │a numărului de elevi │
│ │pentru care sunt încheiate│
│ │contracte-cadru. │
│ │NOTĂ: │
│ │1. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în │
│ │care, din motive │
│ │obiective, există │
│ │operatori economici care │
│ │denunţă contractul de │
│ │parteneriat încheiat │
│ │pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul dual sau│
│ │contractul-cadru încheiat │
│ │pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional, unitatea de │
│ │învăţământ va identifica │
│ │alţi operatori economici │
│ │interesaţi cu care va │
│ │încheia alte contrate în │
│ │locul celor denunţate. │
│ │2. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în │
│ │care, din motive │
│ │obiective, există │
│ │operatori economici care │
│ │denunţă contractul de │
│ │parteneriat încheiat │
│ │pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul dual, │
│ │iar unitatea de învăţământ│
│ │nu a identificat alţi │
│ │operatori economici │
│ │interesaţi pentru │
│ │încheierea altor contrate │
│ │de parteneriat în locul │
│ │celor denunţate, clasele/ │
│ │grupele la care a fost │
│ │denunţat contractul se pot│
│ │transforma în clase/grupe │
│ │de învăţământ profesional.│
│ │3. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia │
│ │menţionată la pct. 2, │
│ │unitatea de învăţământ are│
│ │obligaţia realizării de │
│ │contracte-cadru pentru │
│ │formarea prin învăţământ │
│ │profesional cu alţi │
│ │operatori economici │
│ │interesaţi sau cu │
│ │operatorii economici care │
│ │au denunţat contractul de │
│ │parteneriat pentru │
│ │învăţământ dual. În │
│ │situaţia în care nu se pot│
│ │încheia contracte-cadru, │
│27 mai 2020│unitatea de învăţământ va │
│ │asigura derularea │
│ │stagiilor de pregătire │
│ │practică în atelierele │
│ │şcolare, cu asigurarea │
│ │condiţiilor pentru │
│ │dobândirea de către elevi │
│ │a competenţelor │
│ │profesionale descrise în │
│ │Standardele de pregătire │
│ │profesională. În situaţia │
│ │în care unitatea de │
│ │învăţământ nu poate │
│ │asigura condiţiile │
│ │necesare pentru │
│ │desfăşurarea stagiilor de │
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare pentru │
│ │calificările profesionale │
│ │aprobate, se poate │
│ │solicita, în condiţiile │
│ │legislaţiei în vigoare, │
│ │aprobarea inspectoratului │
│ │şcolar/Ministerului │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(după caz) de funcţionare │
│ │a claselor/grupelor │
│ │respective la altă │
│ │calificare profesională - │
│ │pentru care unitatea de │
│ │învăţământ este autorizată│
│ │/acreditată - decât cea │
│ │aprobată iniţial. │
│ │4. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în │
│ │care nu se pot încheia │
│ │contracte-cadru, pentru │
│ │formarea profesională prin│
│ │învăţământul profesional │
│ │cu alţi operatori │
│ │economici în locul celor │
│ │care au denunţat │
│ │contractele-cadru │
│ │existente, unitatea de │
│ │învăţământ va asigura │
│ │derularea stagiilor de │
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare, cu │
│ │asigurarea condiţiilor │
│ │pentru dobândirea de către│
│ │elevi a competenţelor │
│ │profesionale descrise în │
│ │Standardele de pregătire │
│ │profesională. În situaţia │
│ │în care unitatea de │
│ │învăţământ nu poate │
│ │asigura condiţiile │
│ │necesare pentru │
│ │desfăşurarea stagiilor de │
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare pentru │
│ │calificările profesionale │
│ │aprobate, se poate │
│ │solicita, în condiţiile │
│ │legislaţiei în vigoare, │
│ │aprobarea inspectoratului │
│ │şcolar/Ministerului │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(după caz) de funcţionare │
│ │a claselor/grupelor │
│ │respective la altă │
│ │calificare profesională - │
│ │pentru care unitatea de │
│ │învăţământ este autorizată│
│ │/acreditată - decât cea │
│ │aprobată iniţial. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat aprobate, │
│ │concretizată în domenii de│
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat. │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor din│
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt │
│27 mai 2020│asociaţi. │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere, în │
│ │broşura care va cuprinde, │
│ │în secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021. │
│ │În broşură se va regăsi şi│
│ │menţiunea că pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor/│
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon │
│ │sau e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ. │
│ │Broşura va fi postată pe │
│ │site-urile inspectoratelor│
│ │şcolare, ale unităţilor de│
│ │învăţământ profesional şi │
│ │tehnic şi ale unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual, pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│27-2 iunie │învăţământ gimnazial a │
│2020 │graficului şedinţelor/ │
│ │sesiunilor de informare a │
│ │elevilor şi părinţilor cu │
│ │privire la admiterea în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual (metodologia şi │
│ │calendarul admiterii, │
│ │modul de completare a │
│ │opţiunilor din Fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei şi Cercetării a │
│ │broşurilor care cuprind │
│5 iunie │informaţii despre │
│2020 │admitere, ale fiecărui │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul │
│profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Informarea de către │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │judeţean (ISJ)/ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │(ISMB) a unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │despre posibilitatea │
│ │continuării studiilor de │
│ │către absolvenţii claselor│
│ │a VIII-a în învăţământul │
│17-21 │profesional de stat. Se │
│februarie │vor prezenta următoarele: │
│2020 │- modul de organizare şi │
│ │funcţionare a │
│ │învăţământului profesional│
│ │de stat; │
│ │- calendarul şi modul de │
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat; │
│ │- posibilitatea │
│ │continuării studiilor după│
│ │finalizarea învăţământului│
│ │profesional de stat. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Crearea pe site-ul ISJ/ │
│ │ISMB a unei secţiuni │
│ │dedicate promovării │
│ │învăţământului profesional│
│ │şi tehnic, a meseriilor şi│
│ │a ofertei educaţionale │
│ │care să permită │
│ │vizualizarea acţiunilor de│
│2-12 iunie │promovare a învăţământului│
│2020 │profesional şi tehnic │
│ │(IPT), a meseriilor şi a │
│ │ofertei unităţilor de │
│ │învăţământ realizate în │
│ │parteneriat cu operatorii │
│ │economici. │
│ │Activitatea va fi │
│ │promovată prin mijloace de│
│ │comunicare online. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ care│
│ │are ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional în anul şcolar│
│ │2020-2021 se desfăşoară │
│ │online acţiunea „Săptămâna│
│ │meseriilor“. │
│ │Acţiunea constă în │
│ │afişarea pe site-ul │
│ │unităţilor de învăţământ a│
│2-12 iunie │unei secţiuni dedicate │
│2020 │promovării învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, a │
│ │meseriilor şi a ofertei de│
│ │şcolarizare şi va fi │
│ │realizată în parteneriat │
│ │cu operatorii economici, │
│ │fiind evidenţiate modele │
│ │de succes, exemple de bună│
│ │practică, experienţe │
│ │relevante ale │
│ │parteneriatului │
│ │şcoală-operator economic. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2019-2020, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ │
│ │gimnazial va desfăşura │
│ │sesiuni de orientare şi │
│ │consiliere cu elevii de │
│ │clasa a VIII-a, folosind, │
│ │în principal, mijloace │
│ │electronice de comunicare │
│ │(telefon, e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line │
│2-12 iunie │etc). │
│2020 │Sesiunile vor urmări │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual, cu │
│ │accent pe conştientizarea │
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuare a pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite de│
│ │învăţământul dual. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Sesiuni de instruire cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │organizate la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial sau prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │email, videoconferinţă │
│ │on-line etc), pentru │
│ │prezentarea metodologiei │
│ │şi a calendarului │
│ │admiterii, a procedurilor │
│2-12 iunie │de admitere şi a planului │
│2020 │de şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual şi a │
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din Fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual. În │
│ │judeţele care au plan de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, şi aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│17 iunie │generale de absolvire ale │
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│18 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi transmiterea/ │
│ │completarea anexelor │
│ │fişelor de înscriere, cu │
│ │respectarea aceloraşi │
│ │prevederi stabilite pentru│
│ │învăţământul liceal │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│2-5 iunie │obţinute la examene cu │
│2020 │recunoaştere │
│ │internaţională pentru │
│ │certificarea competenţelor│
│ │lingvistice în limbi │
│ │străine cu proba de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă pentru │
│ │admiterea în clasele a │
│ │IX-a cu program bilingv de│
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă până la data │
│ │de 10 iunie 2020. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/echivalarea │
│ │probelor de verificare a │
│9-12 iunie │cunoştinţelor de limbă │
│2020 │modernă sau maternă, cu │
│ │respectarea aceloraşi │
│ │prevederi stabilite pentru│
│ │învăţământul liceal │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│12 iunie │la probele de verificare a│
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│15 iunie │finale la probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│19-23 iunie│înscriere de la unităţile │
│2020 │la care candidaţii au │
│ │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│25 iunie │care au participat la │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă maternă la │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│26 iunie │au promovat probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special (calendar │
│şi organizare comune pentru înscrierea│
│în învăţământul liceal, profesional de│
│stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│27 mai 2020│admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti, ca│
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat │
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare la│
│ │clasă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romilor │
│ │Recomandările scrise de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │romilor pot fi eliberate │
│ │şi on-line. În această │
│ │situaţie, recomandarea │
│ │este transmisă, prin │
│ │e-mail, unităţii de │
│ │învăţământ din care │
│ │provine candidatul, în │
│ │format PDF, având │
│ │semnătura electronică a │
│27 mai │emitentului. Răspunderea │
│2020-16 │pentru autenticitatea şi │
│iunie 2020,│conţinutul recomandării │
│ora 16,00 │revine atât organizaţiei │
│ │romilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │tutorelui legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de apartenenţă│
│ │la etnia romilor. │
│ │• Orice recomandare depusă│
│ │ulterior acestei perioade │
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare! │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │Formatul fişei de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care solicită │
│ │înscrierea pe locurile │
│ │speciale pentru romi este │
│ │stabilit de către MEC. │
│ │Fişele de înscriere se │
│ │depun sau se transmit în │
│30 iunie-5 │format electronic la ISJ/ │
│iulie 2020 │ISMB - comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, de către │
│ │candidaţi. │
│ │• Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare! │
│ │• Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi se realizează │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/Comisia│
│ │de admitere a municipiului│
│ │Bucureşti, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTE: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediilor de admitere şi în│
│ │baza opţiunilor exprimate │
│ │de candidaţi. Repartizarea│
│ │candidaţilor pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/Comisia de │
│ │admitere a municipiului │
│ │Bucureşti, conform │
│ │procedurii stabilite de │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere. Mediile de │
│ │admitere pentru candidaţii│
│ │romi, care candidează pe │
│6 iulie │locurile speciale pentru │
│2020 │romi, se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1) │
│ │lit. a) din Metodologia de│
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│ │5.068/2016, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională se│
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii care nu au fost│
│ │repartizaţi pe locurile │
│ │speciale pentru elevii │
│ │romi pot participa la │
│ │etapa de repartizare │
│ │computerizată şi admitere │
│ │în învăţământul liceal, în│
│ │învăţământul profesional │
│ │sau în învăţământul dual. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│5-6 iulie │de admitere judeţeană/a │
│2020 │municipiului Bucureşti, │
│ │publicate pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 16 iunie │
│ │2020. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu CES │
│în unităţile de învăţământ de masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│25 iunie │distinct alocate în │
│2020 │unităţile de învăţământ de│
│ │masă pentru candidaţii cu │
│ │CES │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea la comisia de │
│ │admitere judeţeană/Comisia│
│ │de admitere a municipiului│
│ │Bucureşti a cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │pentru admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES │
│ │NOTE: │
│ │Cererea de înscriere pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru integrarea │
│ │individuală a elevilor cu │
│ │CES în învăţământul │
│ │profesional trebuie să fie│
│ │însoţită de o copie a │
│ │certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │centrul judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE), care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului. │
│ │Certificatul de orientare │
│ │şcolară şi profesională │
│30 iunie-5 │este singurul document │
│iulie 2020 │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia privind│
│ │organizarea serviciilor de│
│ │sprijin educaţional pentru│
│ │copiii, elevii şi tinerii │
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului şi│
│ │sportului nr. 5.574/2011, │
│ │cu modificările │
│ │ulterioare, şi trebuie să │
│ │fi fost emis până cel │
│ │târziu la începutul │
│ │semestrului al II-lea din │
│ │anul şcolar în curs. │
│ │Documentele obţinute │
│ │ulterior perioadei │
│ │menţionate şi/sau │
│ │eliberate de alte │
│ │instituţii decât CJRAE/ │
│ │CMBRAE nu vor fi luate în │
│ │considerare la admiterea │
│ │pe locurile alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/Comisia de │
│ │admitere a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│6 iulie │alocate candidaţilor cu │
│2020 │CES se realizează conform │
│ │unei proceduri stabilite │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/Comisia│
│ │de admitere a municipiului│
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/ │
│ │Inspectoratului Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul profesional de stat │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │pe baza Fişei de înscriere│
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual şi a │
│ │foii matricole: │
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│29 iunie-3 │reprezentanţilor legali │
│iulie şi │pentru minori, Fişa de │
│6-7 iulie │înscriere în învăţământul │
│2020 │profesional şi dual cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată, precum şi a │
│ │foii matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Opţiunile elevilor pentru │
│ │o unitate de învăţământ │
│ │care are ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi calificările din oferta│
│ │acesteia se completează de│
│ │către candidaţi asistaţi │
│ │de diriginţi/cadrele │
│ │didactice din unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial pe │
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi ore a tuturor │
│ │elevilor. │
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │pentru care au optat se │
│ │realizează numai de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial prin │
│ │transmiterea electronică │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional a│
│ │fişelor de înscriere a │
│ │candidaţilor, însoţite de │
│ │foile matricole. │
│ │Candidaţii nu se prezintă │
│ │şi nu depun personal │
│ │documentele de înscriere │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │pentru care optează. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a foii matricole│
│ │şi a Fişei de înscriere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, în original, │
│ │pentru absolvenţii care │
│ │solicită aceasta │
│ │Eliberarea acestor │
│ │documente se realizează pe│
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi ore a │
│ │absolvenţilor, afişată de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial. │
│ │Documentele mai sus │
│ │menţionate se vor │
│ │transmite şi în format │
│ │electronic tuturor │
│ │candidaţilor care solicită│
│ │acest lucru - opţiune │
│ │promovată, ca recomandare │
│ │importantă, prin anunţuri │
│ │postate pe paginile de │
│ │internet ale unităţilor de│
│ │învăţământ şi ale │
│ │inspectoratelor şcolare. │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │absolvite şi a unităţilor │
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă pentru învăţământul│
│ │profesional pentru care au│
│ │optat a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │La unităţile de învăţământ│
│ │şi calificările la care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind probele │
│ │suplimentare de admitere. │
│ │Se va preciza dacă proba │
│ │suplimentară de admitere │
│7 iulie │este luată în considerare │
│2020 │pentru toate calificările │
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/ │
│ │calificările respective, │
│ │cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări, în │
│ │situaţia în care │
│ │candidaţii au optat în │
│ │fişa de înscriere pentru │
│ │aceste calificări. │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din │
│ │unităţile de învăţământ a │
│ │mediilor finale de │
│ │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul din│
│ │metodologia de admitere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │Mediile finale se vor │
│ │calcula cu Proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │numai la unităţile de │
│9 iulie │învăţământ pentru care │
│2020 │numărul celor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile. │
│ │Transmiterea la comisia de│
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│10 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │de stat │
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │şi a celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape │
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii, sunt │
│ │înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva │
│ │completării în urma etapei│
│ │a II-a de admitere a │
│ │numărului de locuri minim │
│ │necesar pentru │
│ │constituirea formaţiunilor│
│ │de studii, iar în situaţia│
│ │în care nici în etapa a │
│ │II-a nu se vor ocupa │
│ │suficiente locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime se poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de │
│ │admitere, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase │
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în format │
│ │electronic de către │
│ │unităţile de învăţământ cu│
│ │ofertă pentru învăţământul│
│ │profesional către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │privind rezultatele │
│ │elevilor la admiterea în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │în scopul asigurării │
│ │posibilităţii de înscriere│
│ │pentru etapa a II-a de │
│ │admitere a absolvenţilor │
│ │respinşi în etapa I, │
│ │precum şi a celor care au │
│ │renunţat sau nu şi-au │
│ │depus/transmis prin poştă │
│ │dosarele de înscriere la │
│13-17 iulie│unităţile la care au fost │
│2020 │declaraţi admişi │
│ │NOTĂ: │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial vor realiza │
│ │transmiterea documentelor │
│ │de înscriere pentru etapa │
│ │a II-a la unităţile de │
│ │învăţământ profesional, │
│ │numai pentru absolvenţii │
│ │menţionaţi anterior. │
│ │Candidaţii respinşi la │
│ │etapa I de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual se│
│ │pot înscrie în etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea/Depunerea de │
│ │către candidaţii declaraţi│
│ │admişi a dosarelor de │
│ │înscriere, la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │Transmiterea documentelor │
│ │se poate realiza prin │
│ │poştă, cu confirmare de │
│ │primire. │
│ │Dosarul de înscriere │
│ │conţine: │
│ │a) fişa de înscriere, în │
│ │original; │
│ │b) certificatul de │
│ │naştere, în copie │
│ │legalizată sau certificată│
│ │conform cu originalul de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial sau │
│ │de unitatea de învăţământ │
│ │la care a fost declarat │
│ │admis (este necesară │
│ │prezentarea originalului │
│ │pentru certificare); │
│ │c) adeverinţă cu notele la│
│ │tezele cu subiect unic din│
│ │clasa a VIII-a/testele │
│ │naţionale/ examenul de │
│ │capacitate, pentru │
│ │candidaţii din seriile │
│ │anterioare care nu au │
│ │susţinut evaluarea │
│13-20 iulie│naţională; │
│2020 │d) fişa medicală. │
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere se realizează │
│ │după un program detaliat │
│ │pe zile şi ore, afişat de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
│ │NOTĂ: │
│ │Unităţile de învăţământ la│
│ │care candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi vor afişa│
│ │la sfârşitul fiecărei zile│
│ │tabelul nominal cu │
│ │candidaţii care au depus │
│ │dosarele de înscriere. │
│ │Candidaţilor care au │
│ │transmis dosarele de │
│ │înscriere prin poştă li se│
│ │va comunica telefonic sau │
│ │prin e-mail situaţia │
│ │înscrierii. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│21 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │de stat a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere în│
│ │urma finalizării depunerii│
│ │dosarelor de înscriere a │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere.│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│22-24 iulie│speciale de către comisia │
│2020 │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│24 iulie │judeţeană/ a municipiului │
│2020 │Bucureşti la unităţile de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │candidaţilor înmatriculaţi│
│ │şi a situaţiei cu locurile│
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I de│
│ │admitere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│24 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Listele actualizate cu │
│ │candidaţii înmatriculaţi │
│ │la clase/grupe cu efective│
│ │care se află sub efectivul│
│ │minim la finalul primei │
│ │etape se afişează şi se │
│ │comunică sub rezerva │
│ │completării în urma etapei│
│ │a II-a de admitere a │
│ │numărului de locuri minim │
│ │necesar pentru │
│ │constituirea formaţiunilor│
│ │de studii. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│24 iulie │gimnazial a situaţiei │
│2020 │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul Bucureşti│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile libere │
│ │pentru etapa a II-a de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul Bucureşti│
│ │ISJ/ ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a IIa │
│ │de admitere în │
│24 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ cu ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau │
│ │învăţământul dual a │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a, pe domenii │
│ │de pregătire şi calificări│
│ │profesionale şi a │
│ │informaţiilor privind │
│ │etapa a II-a de admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │pe baza Fişei de înscriere│
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual şi a │
│ │foii matricole: │
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, Fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată, precum şi a │
│ │foii matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII, pentru candidaţii │
│ │cărora nu li s-au eliberat│
│ │fişe de înscriere în etapa│
│ │I de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat sau în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Opţiunile elevilor pentru │
│ │o unitate de învăţământ │
│ │care are ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi calificările din oferta│
│ │acesteia se completează de│
│ │către candidaţi asistaţi │
│ │de diriginţi/cadrele │
│ │didactice din unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial pe │
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi ore a tuturor │
│ │elevilor. │
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │pentru care au optat se │
│24-30 iulie│realizează numai de către │
│2020 │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial prin │
│ │transmiterea electronică │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional a│
│ │fişelor de înscriere a │
│ │candidaţilor, însoţite de │
│ │foile matricole. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a foii matricole│
│ │şi a Fişei de înscriere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, în original, │
│ │pentru absolvenţii care │
│ │solicită aceasta. │
│ │Eliberarea acestor │
│ │documente se realizează pe│
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi ore a │
│ │absolvenţilor, afişată de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial. │
│ │Documentele mai sus │
│ │menţionate se vor │
│ │transmite şi în format │
│ │electronic tuturor │
│ │candidaţilor care solicită│
│ │acest lucru - opţiune │
│ │promovată, ca recomandare │
│ │importantă, prin anunţuri │
│ │postate pe paginile de │
│ │internet ale unităţilor de│
│ │învăţământ şi ale │
│ │inspectoratelor şcolare. │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│27 iulie │aptitudini sau probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│28-29 iulie│de limbă maternă cu │
│2020 │respectarea aceloraşi │
│ │prevederi stabilite pentru│
│ │învăţământul liceal │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │absolvite şi a unităţilor │
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă pentru învăţământul│
│ │profesional a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │Se va preciza dacă proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │este luată în considerare │
│ │doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│30 iulie │locuri de la calificarea/ │
│2020 │calificările respective, │
│ │cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări, în │
│ │situaţia în care │
│ │candidaţii au optat în │
│ │fişa de înscriere pentru │
│ │aceste calificări. │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din │
│ │unităţile de învăţământ a │
│ │mediilor de admitere, │
│31 iulie │conform precizărilor de │
│2020 │calcul din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea la comisia de│
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea la sediile şi pe │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │listei candidaţilor admişi│
│31 iulie │şi a celor respinşi la │
│2020 │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea de │
│ │către candidaţii respinşi │
│ │a fişelor de înscriere, de│
│ │la sediile unităţilor │
│ │respective de învăţământ, │
│ │sau prin formular transmis│
│ │electronic tuturor │
│ │candidaţilor care solicită│
│ │acest lucru │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea/Depunerea │
│ │dosarelor de înscriere la │
│ │unităţile de învăţământ la│
│ │care candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │Transmiterea documentelor │
│ │se poate realiza prin │
│ │poştă, cu confirmare de │
│ │primire. │
│ │Dosarul de înscriere │
│ │conţine: │
│ │a) fişa de înscriere, în │
│ │original; │
│ │b) certificatul de │
│ │naştere, în copie │
│ │legalizată sau certificată│
│ │conform cu originalul de │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ gimnazial sau │
│ │de unitatea de învăţământ │
│ │la care a fost declarat │
│ │admis (este necesară │
│ │prezentarea originalului │
│ │pentru certificare); │
│ │c) adeverinţă cu notele la│
│ │tezele cu subiect unic din│
│ │clasa a VIII-a/testele │
│ │naţionale/ examenul de │
│ │capacitate, pentru │
│ │candidaţii din seriile │
│ │anterioare care nu au │
│ │susţinut evaluarea │
│ │naţională; │
│ │d) fişa medicală. │
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere se realizează │
│ │după un program detaliat │
│3-4 august │pe zile şi ore, afişat de │
│2020 │către unitatea de │
│ │învăţământ. În cazul │
│ │retragerii fişelor de │
│ │înscriere sau nedepunerii │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
│ │Afişarea de precizări prin│
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma etapei a II-a│
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii sunt înştiinţaţi│
│ │că după depunerea │
│ │dosarelor de înscriere vor│
│ │fi înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării │
│ │numărului de locuri minim │
│ │necesar pentru │
│ │constituirea formaţiunilor│
│ │de studii prin comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti - │
│ │prin repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual. │
│ │Cu acest prilej, unităţile│
│ │de învăţământ care au în │
│ │ofertă calificări în │
│ │învăţământul dual la care │
│ │au prevăzut probe │
│4 august │eliminatorii şi/sau probe │
│2020 │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - în│
│ │urma consultării cu │
│ │operatorii economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile libere│
│ │în cadrul acţiunilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire organizate │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │informează în scris │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere de către comisia de │
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│6 august │municipiului Bucureşti, la│
│2020 │sediul inspectoratului │
│ │şcolar şi pe site-ul │
│ │propriu, a listei cu │
│ │locurile libere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a care nu s-au │
│ │înscris la unităţile la │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │sau nu au participat la │
│ │cele două etape de │
│ │admitere şi care, din │
│ │diferite motive, nu se │
│ │adresează comisiei de │
│ │admitere judeţene/a │
│24 august -│municipiului Bucureşti în │
│până la │etapele anterioare şi │
│începerea │solicită un loc în │
│anului │învăţământul profesional │
│şcolar │vor fi repartizaţi de │
│2020-2021 │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │rămase libere. │
│ │Rezultatele repartizărilor│
│ │efectuate de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti se │
│ │transmit Centrului │
│ │Naţional de Admitere, până│
│ │la data începerii anului │
│ │şcolar. │
└───────────┴──────────────────────────┘


    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/ perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.087/2019)
    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2020-2021

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Revizuirea planului de │
│ │măsuri judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │pentru pregătirea şi │
│ │organizarea admiterii │
│ │Reconfirmarea sau │
│ │actualizarea, după caz, a│
│ │componenţei comisiei de │
│ │admitere din unitatea de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │dual, avizată de │
│ │consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│ │de învăţământ │
│ │Revizuirea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici/instituţiile │
│ │publice partenere, a │
│ │Procedurii de admitere, │
│ │cu respectarea tuturor │
│ │prevederilor în vigoare │
│ │Parcurgerea etapelor de │
│ │aprobare a Procedurii de │
│ │admitere în consiliul de │
│ │administraţie al unităţii│
│25 mai 2020 │de învăţământ care are │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual,│
│ │transmiterea procedurii │
│ │spre avizare la │
│ │inspectoratul şcolar │
│ │judeţean (ISJ)/ │
│ │Inspectoratul Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti │
│ │(ISMB) şi comunicarea │
│ │avizului ISJ/ISMB către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │Procedura de admitere │
│ │Afişarea la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual a │
│ │Procedurii de admitere, a│
│ │numărului de locuri │
│ │propuse pe domenii de │
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │perioadelor de înscriere │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021 şi a │
│ │calendarului probelor de │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Reconfirmarea implicării │
│ │operatorilor economici în│
│ │învăţământul dual │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │contactează operatorii │
│ │economici cu care au │
│ │încheiat contracte de │
│ │parteneriat şi le │
│ │solicită reconfirmarea │
│ │contractelor semnate. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │centralizează │
│ │răspunsurile operatorilor│
│25 mai 2020 │economici, completează şi│
│ │transmit la inspectoratul│
│ │şcolar situaţia │
│ │proiectului planului de │
│ │şcolarizare actualizat │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, pe baza │
│ │răspunsurilor │
│ │operatorilor economici │
│ │(cu menţionarea │
│ │operatorilor economici şi│
│ │a numărului de elevi │
│ │pentru care sunt │
│ │încheiate contracte de │
│ │parteneriat). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Inspectoratele şcolare │
│ │transmit la Ministerul │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(MEC) şi la Centrul │
│ │Naţional de Dezvoltare a │
│ │Învăţământului │
│ │Profesional şi Tehnic │
│ │(CNDIPT) situaţia │
│ │proiectului planului de │
│ │şcolarizare actualizat │
│ │pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, pe baza │
│ │răspunsurilor │
│ │operatorilor economici, │
│ │cu menţionarea │
│ │operatorilor economici şi│
│ │a numărului de elevi │
│ │pentru care sunt │
│ │încheiate contracte de │
│ │parteneriat în │
│ │învăţământul dual. │
│ │NOTE: │
│ │1. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în│
│ │care, din motive │
│ │obiective, există │
│ │operatori economici care │
│ │denunţă contractul de │
│ │parteneriat încheiat │
│ │pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul dual │
│ │sau contractul-cadru │
│ │încheiat pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional, unitatea de │
│ │învăţământ va identifica │
│ │alţi operatori economici │
│ │interesaţi cu care va │
│ │încheia alte contracte în│
│ │locul celor denunţate. │
│ │2. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în│
│ │care, din motive │
│ │obiective, există │
│ │operatori economici care │
│ │denunţă contractul de │
│ │parteneriat încheiat │
│ │pentru formarea │
│ │profesională a elevilor │
│ │prin învăţământul dual, │
│ │iar unitatea de │
│ │învăţământ nu a │
│ │identificat alţi │
│ │operatori economici │
│ │interesaţi pentru │
│27 mai 2020 │încheierea altor │
│ │contracte de parteneriat │
│ │în locul celor denunţate,│
│ │clasele/grupele la care a│
│ │fost denunţat contractul │
│ │se pot transforma în │
│ │clase/grupe de învăţământ│
│ │profesional. │
│ │3. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia │
│ │menţionată la pct. 2, │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │are obligaţia realizării │
│ │de contracte-cadru pentru│
│ │formarea prin învăţământ │
│ │profesional cu alţi │
│ │operatori economici │
│ │interesaţi sau cu │
│ │operatorii economici care│
│ │au denunţat contractul de│
│ │parteneriat pentru │
│ │învăţământ dual. În │
│ │situaţia în care nu se │
│ │pot încheia │
│ │contracte-cadru, unitatea│
│ │de învăţământ va asigura │
│ │derularea stagiilor de │
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare, cu │
│ │asigurarea condiţiilor │
│ │pentru dobândirea de │
│ │către elevi a │
│ │competenţelor │
│ │profesionale descrise în │
│ │Standardele de pregătire │
│ │profesională. În situaţia│
│ │în care unitatea de │
│ │învăţământ nu poate │
│ │asigura condiţiile │
│ │necesare pentru │
│ │desfăşurarea stagiilor de│
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare pentru│
│ │calificările profesionale│
│ │aprobate, se poate │
│ │solicita, în condiţiile │
│ │legislaţiei în vigoare, │
│ │aprobarea inspectoratului│
│ │şcolar/Ministerului │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(după caz) de funcţionare│
│ │a claselor/grupelor │
│ │respective la altă │
│ │calificare profesională -│
│ │pentru care unitatea de │
│ │învăţământ este │
│ │autorizată/acreditată - │
│ │decât cea aprobată │
│ │iniţial. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │4. Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, în situaţia în│
│ │care nu se pot încheia │
│ │contracte-cadru pentru │
│ │formarea profesională │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional cu alţi │
│ │operatori economici în │
│ │locul celor care au │
│ │denunţat │
│ │contractele-cadru │
│ │existente, unitatea de │
│ │învăţământ va asigura │
│ │derularea stagiilor de │
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare, cu │
│ │asigurarea condiţiilor │
│ │pentru dobândirea de │
│ │către elevi a │
│ │competenţelor │
│ │profesionale descrise în │
│ │Standardele de pregătire │
│ │profesională. În situaţia│
│ │în care unitatea de │
│ │învăţământ nu poate │
│ │asigura condiţiile │
│ │necesare pentru │
│ │desfăşurarea stagiilor de│
│ │pregătire practică în │
│ │atelierele şcolare pentru│
│ │calificările profesionale│
│ │aprobate, se poate │
│ │solicita, în condiţiile │
│ │legislaţiei în vigoare, │
│ │aprobarea inspectoratului│
│ │şcolar/Ministerului │
│ │Educaţiei şi Cercetării │
│ │(după caz) de funcţionare│
│ │a claselor/grupelor │
│ │respective la altă │
│ │calificare profesională -│
│ │pentru care unitatea de │
│ │învăţământ este │
│ │autorizată/acreditată - │
│ │decât cea aprobată │
│ │iniţial. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul dual │
│ │aprobate, concretizată în│
│ │domenii de pregătire şi │
│ │calificări profesionale, │
│ │cu evidenţierea │
│ │operatorilor economici │
│ │parteneri şi a locurilor │
│ │de practică disponibile │
│ │la fiecare dintre │
│ │aceştia, la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │şi la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor │
│ │din clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al │
│ │învăţământului din │
│ │România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi │
│ │corectarea, după caz, a │
│ │informaţiilor privind │
│ │elevii şi formaţiunile de│
│ │studiu la care aceştia │
│27 mai 2020 │sunt asociaţi │
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în │
│ │broşura care va cuprinde,│
│ │în secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2020-2021 │
│ │În broşură se va regăsi │
│ │şi menţiunea că, pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor│
│ │/reprezentanţilor legali │
│ │ai acestora, este │
│ │necesară informarea prin │
│ │telefon sau e-mail a │
│ │unităţii de învăţământ cu│
│ │privire la intenţia de │
│ │depunere/completare/ │
│ │preluare a documentelor │
│ │în vederea planificării │
│ │accesului în unitatea de │
│ │învăţământ. │
│ │Broşura va fi postată pe │
│ │paginile web ale │
│ │inspectoratelor şcolare, │
│ │ale unităţilor de │
│ │învăţământ profesional şi│
│ │tehnic şi ale unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile│
│ │de învăţământ gimnazial a│
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual, pentru│
│ │anul şcolar 2020-2021 │
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │site-urile unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │graficului şedinţelor/ │
│27 mai-2 │sesiunilor de informare │
│iunie 2020 │pentru elevi şi părinţi │
│ │cu privire la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
│ │(metodologia şi │
│ │calendarul admiterii, │
│ │modul de completare a │
│ │opţiunilor din Fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual, cu │
│ │asigurarea informării │
│ │acestora inclusiv prin │
│ │utilizarea de mijloace │
│ │alternative de comunicare│
│ │(telefon, e-mail) │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la │
│ │Ministerul Educaţiei şi │
│ │Cercetării a broşurilor │
│5 iunie 2020│care cuprind informaţii │
│ │despre admitere pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Crearea pe site-ul ISJ/ │
│ │ISMB a unei secţiuni │
│ │dedicate promovării │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, a │
│ │meseriilor şi a ofertei │
│ │educaţionale care să │
│ │permită vizualizarea │
│ │acţiunilor de promovare a│
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic │
│ │(ÎPT), a meseriilor şi a │
│ │ofertei unităţilor de │
│ │învăţământ realizate în │
│ │parteneriat cu operatorii│
│ │economici │
│ │Activitatea va fi │
│ │promovată prin mijloace │
│ │de comunicare on-line, │
│ │iar informaţiile vor fi │
│ │axate pe: │
│ │- promovarea │
│ │învăţământului │
│ │profesional şi tehnic, în│
│ │general, şi, în special, │
│ │a modului de organizare │
│ │şi funcţionare a │
│ │învăţământului │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual; │
│ │- informarea privind │
│ │condiţiile în care elevii│
│ │pot avea acces la │
│2-12 iunie │învăţământul dual şi │
│2020 │profesional şi │
│ │beneficiile acestor forme│
│ │de pregătire; │
│ │- conştientizarea │
│ │elevilor din clasa a │
│ │VIII-a, învăţământ │
│ │gimnazial, cu privire la │
│ │oportunitatea continuării│
│ │studiilor în învăţământul│
│ │dual şi profesional de │
│ │stat; │
│ │- oferta de şcolarizare │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │şi pentru învăţământul │
│ │profesional, condiţii de │
│ │admitere. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care îşi propun să │
│ │şcolarizeze în │
│ │învăţământul dual în anul│
│ │şcolar 2020-2021 │
│ │colaborează cu operatorii│
│ │economici parteneri de │
│ │practică, promovând pe │
│ │paginile web proprii │
│ │exemple de bună practică │
│ │(testimoniale, materiale │
│ │video de prezentare, │
│ │exemple de succes), │
│ │menţionând suplimentar │
│ │faţă de cele menţionate │
│ │anterior şi aspecte │
│ │privind perspectivele de │
│ │angajare după finalizarea│
│ │studiilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │La nivelul fiecărei │
│ │unităţi de învăţământ │
│ │care are ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual în anul│
│ │şcolar 2020-2021 se │
│ │desfăşoară on-line │
│ │acţiunea „Săptămâna │
│ │meseriilor“. │
│ │Acţiunea constă în │
│ │afişarea pe site-ul │
│2-12 iunie │unităţilor de învăţământ │
│2020 │a unei secţiuni dedicate │
│ │promovării învăţământului│
│ │profesional şi tehnic, a │
│ │meseriilor şi ofertelor │
│ │de şcolarizare şi va fi │
│ │realizată în parteneriat │
│ │cu operatorii economici, │
│ │fiind evidenţiate modele │
│ │de succes, exemple de │
│ │bună practică, experienţe│
│ │relevante ale │
│ │parteneriatului şcoală - │
│ │operatori economici. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2019-2020, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ│
│ │gimnazial va desfăşura │
│ │sesiuni de orientare şi │
│ │consiliere cu elevii de │
│ │clasa a VIII-a, folosind,│
│ │în principal, mijloace │
│ │electronice de comunicare│
│ │(telefon, e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line │
│2-12 iunie │etc.). │
│2020 │Sesiunile vor urmări │
│ │pregătirea înscrierii │
│ │elevilor în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în│
│ │învăţământul dual, cu │
│ │accent pe conştientizarea│
│ │cerinţelor pieţei muncii │
│ │şi a oportunităţilor │
│ │pentru carieră şi pe │
│ │continuarea pregătirii │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite │
│ │de învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Sesiuni de instruire │
│ │organizate de toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, inclusiv prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.) cu părinţii│
│ │şi elevii de clasa a │
│ │VIII-a, pentru │
│ │prezentarea metodologiei │
│ │şi a calendarului │
│ │admiterii, a procedurilor│
│2-12 iunie │de admitere şi a planului│
│2020 │de şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv la │
│ │învăţământul dual, a │
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din Fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual. În │
│ │judeţele care au plan de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date│
│ │cuprinzând mediile │
│17 iunie │generale de absolvire ale│
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a │
│ │listei elevilor │
│ │corigenţi, repetenţi, cu │
│ │situaţia neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│18 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor│
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi │
│ │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere, cu respectarea│
│ │aceloraşi prevederi │
│ │stabilite pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│2-5 iunie │obţinute la examene cu │
│2020 │recunoaştere │
│ │internaţională pentru │
│ │certificarea │
│ │competenţelor lingvistice│
│ │în limbi străine cu proba│
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă pentru admiterea │
│ │în clasele a IX-a cu │
│ │program bilingv de │
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de│
│ │provenienţă până la data │
│ │de 10 iunie 2020. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│ │probelor de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│9-12 iunie │modernă sau maternă, cu │
│2020 │respectarea aceloraşi │
│ │prevederi stabilite │
│ │pentru învăţământul │
│ │liceal │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│12 iunie │la probele de verificare │
│2020 │a cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor cu │
│15 iunie │rezultatele finale la │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin│
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile│
│19-23 iunie │la care candidaţii au │
│2020 │susţinut probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale │
│ │candidaţilor care au │
│25 iunie │participat la probele de │
│2020 │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │de provenienţă │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul│
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│26 iunie │au promovat probele de │
│2020 │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă şi a │
│ │rezultatelor acestora la │
│ │probe, prin introducerea │
│ │şi confirmarea │
│ │finalizării introducerii │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi şi a candidaţilor│
│pentru învăţământul special (calendar │
│şi organizare comune pentru înscrierea│
│în învăţământul liceal, profesional de│
│stat şi dual) │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru │
│ │candidaţii romi │
│ │NOTĂ: │
│ │LOCURILE SPECIALE PENTRU │
│ │CANDIDAŢII ROMI SE │
│ │STABILESC DE COMISIILE DE│
│ │ADMITERE JUDEŢENE/A │
│ │MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, │
│ │CA LOCURI ALOCATE PESTE │
│ │NUMĂRUL DE LOCURI ACORDAT│
│ │PRIN PLANUL DE │
│ │ŞCOLARIZARE, ÎN LIMITA A │
│27 mai 2020 │1-2 LOCURI SUPLIMENTARE │
│ │LA CLASĂ. NU SE ALOCĂ │
│ │LOCURI SPECIALE PENTRU │
│ │CANDIDAŢII ROMI LA │
│ │CLASELE/UNITĂŢILE DE │
│ │ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL LA│
│ │CARE SE ORGANIZEAZĂ │
│ │PRESELECŢIE ŞI NICI LA │
│ │CALIFICĂRILE DIN OFERTA │
│ │PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL │
│ │LA CARE, CONFORM │
│ │PROCEDURII DE ADMITERE, │
│ │SUNT PREVĂZUTE PROBE │
│ │ELIMINATORII SAU PROBE DE│
│ │ADMITERE. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor│
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romilor │
│ │Recomandările scrise de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │romilor pot fi eliberate │
│ │şi on-line. În această │
│ │situaţie, recomandarea │
│ │este transmisă, prin │
│ │e-mail, unităţii de │
│ │învăţământ din care │
│ │provine candidatul, în │
│ │format pdf., având │
│ │semnătura electronică a │
│ │emitentului. Răspunderea │
│27 mai │pentru autenticitatea şi │
│2020-16 │conţinutul recomandării │
│iunie 2020, │revine atât organizaţiei │
│ora 16,00 │romilor care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │tutorelui legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │romilor. │
│ │• Orice recomandare │
│ │depusă ulterior acestei │
│ │perioade nu va mai fi │
│ │luată în considerare! │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi şi de către părinţii│
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │Fişele de înscriere se │
│ │depun sau se transmit în │
│30 iunie-5 │format electronic la ISJ/│
│iulie 2020 │ISMB - comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │către candidaţi. │
│ │• Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare! │
│ │• Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
│ │NOTĂ: │
│ │Inspectoratele şcolare │
│ │afişează programarea │
│ │candidaţilor pe zile şi │
│ │ore pentru repartizarea │
│ │în şedinţă publică. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │realizează de comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │în ordinea descrescătoare│
│ │a mediilor de admitere şi│
│ │în baza opţiunilor │
│ │exprimate de candidaţi. │
│ │Repartizarea candidaţilor│
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi se realizează│
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/ │
│ │Comisia de admitere a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere. │
│ │Mediile de admitere │
│ │pentru candidaţii romi, │
│ │care candidează pe │
│6 iulie 2020│locurile speciale pentru │
│ │romi, se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1)│
│ │lit. a) din Metodologia │
│ │de organizare şi │
│ │desfăşurare a admiterii │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională │
│ │se organizează probă │
│ │suplimentară de admitere.│
│ │Candidaţii care nu au │
│ │fost repartizaţi pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │elevii romi pot participa│
│ │la etapa de repartizare │
│ │computerizată şi admitere│
│ │în învăţământul liceal, │
│ │profesional de stat şi │
│ │dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi │
│ │repartizarea candidaţilor│
│ │pentru învăţământul │
│ │special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către │
│5-6 iulie │comisia de admitere │
│2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, publicate pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi│
│ │comunicate unităţilor de │
│ │învăţământ până la data │
│ │de 16 iunie 2020. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distincte alocate elevilor cu cerinţe │
│educaţionale speciale (CES) în │
│unităţile de învăţământ de masă │
├────────────┬─────────────────────────┤
│25 iunie │Afişarea locurilor │
│2020 │speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea la unitatea de │
│ │învăţământ din care │
│ │provine candidatul sau │
│ │transmiterea prin email, │
│ │în format pdf., a copiei │
│ │certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │centrul judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE) care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului. │
│ │• Certificatul de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională este │
│ │singurul document │
│ │acceptat şi trebuie să │
│ │fie emis până cel târziu │
│ │la începutul semestrului │
│ │al II-lea din anul şcolar│
│ │în curs. Documentele │
│ │obţinute ulterior │
│ │perioadei menţionate şi/ │
│ │sau eliberate de alte │
│ │instituţii decât CJRAE/ │
│ │CMBRAE nu vor fi luate în│
│ │considerare la admiterea │
│ │pe locurile destinate │
│30 iunie - 5│elevilor cu CES. │
│iulie 2020 ├─────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ a fişelor │
│ │de înscriere cu numele/ │
│ │codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, cu mediile │
│ │generale de absolvire, cu│
│ │notele şi mediile │
│ │obţinute la evaluarea │
│ │naţională din clasa a │
│ │VIII-a, cu mediile de │
│ │admitere, prin preluarea │
│ │acestora din aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ ├─────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în│
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile pentru elevii cu│
│ │CES şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│ │diriginţii claselor a │
│ │VIIIa, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │• Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi│
│ │luată în considerare. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor│
│6 iulie 2020│pe locurile destinate │
│ │pentru elevii cu CES │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul dual │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe │
│ │baza fişei de înscriere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional şi dual, │
│ │însoţită de foaia │
│ │matricolă │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea din aplicaţia │
│ │informatică centralizată,│
│ │precum şi a foii │
│ │matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII. │
│ │Opţiunile elevilor pentru│
│ │o unitate de învăţământ │
│ │care are ofertă pentru │
│ │învăţământul dual şi │
│ │pentru calificări din │
│ │oferta unităţii se │
│ │completează de către │
│ │candidaţi asistaţi de │
│ │către diriginţi/cadrele │
│ │didactice din unitatea de│
│ │învăţământ gimnazial, pe │
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi intervale orare │
│ │realizate pentru toţi │
│ │absolvenţii unităţii. │
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care au│
│ │optat se realizează numai│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial de │
│ │la care provin │
│ │absolvenţii, prin │
│ │transmiterea electronică │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │pentru învăţământul dual │
│ │şi profesional a fişei de│
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, precum şi a foii│
│ │matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII. Candidaţii nu se │
│ │prezintă şi nu depun │
│ │personal documentele de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ pentru care │
│ │optează. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a foii │
│29 iunie-3 │matricole, a fişei de │
│iulie 2020 │înscriere în învăţământul│
│şi │profesional şi dual, │
│6-7 iulie │pentru candidaţii care │
│2020 │solicită aceasta şi a │
│ │foii matricole │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a foii │
│ │matricole, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual, în │
│ │original, pentru │
│ │absolvenţii care solicită│
│ │aceasta │
│ │Eliberarea acestor │
│ │documente se realizează │
│ │pe baza unei programări │
│ │pe zile şi intervale │
│ │orare, afişată de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │gimnazial. │
│ │Documentele anterior │
│ │menţionate se vor │
│ │transmite şi în format │
│ │electronic tuturor │
│ │candidaţilor care │
│ │solicită acest lucru - │
│ │opţiune promovată, ca │
│ │recomandare importantă, │
│ │prin anunţuri postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │şi ale inspectoratelor │
│ │şcolare. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual pun la │
│ │dispoziţie unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │informaţii şi îndrumări │
│ │necesare pentru │
│ │completarea de către │
│ │candidaţi a opţiunilor │
│ │pentru calificările │
│ │profesionale din oferta │
│ │de învăţământ dual, │
│ │inclusiv informaţiile │
│ │complete privind │
│ │organizarea de probe │
│ │eliminatorii sau de │
│ │admitere şi privind modul│
│ │de desfăşurare a │
│ │acestora. │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o fişă │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional şi dual. Nu │
│ │se eliberează respectiva │
│ │fişă elevilor din clasa a│
│ │VIII-a cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, precum │
│ │şi informarea unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │de la care provin │
│ │candidaţii privind lista │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care s-a │
│ │decis susţinerea de probe│
│ │de admitere se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind probele de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii. Se va │
│7 iulie 2020│preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere şi posibilitatea│
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor │
│ │eliminatorii în unităţile│
│ │de învăţământ în care s-a│
│ │decis organizarea │
│ │acestora │
│ │Desfăşurarea probelor se │
│ │va realiza în baza │
│ │graficului şi unei │
│ │programări prealabile a │
│ │candidaţilor, stabilite, │
│ │afişate şi comunicate de │
│ │fiecare unitate de │
│7-8 iulie │învăţământ care │
│2020 │organizează probele │
│Pentru │eliminatorii către │
│candidaţii │candidaţi şi către │
│care optează│unităţile de învăţământ │
│pentru │gimnazial de la care │
│unităţile de│aceştia provin, în │
│învăţământ │vederea asigurării │
│şi │informării candidaţilor │
│calificările│privind susţinerea │
│la care se │probelor în format │
│organizează │on-line. │
│probe │Candidatul care nu are │
│eliminatorii│acces la tehnologie │
│ │pentru susţinerea probei │
│ │în format on-line va │
│ │susţine proba on-line la │
│ │şi cu sprijinul unităţii │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │de la care provine, fiind│
│ │informat în prealabil │
│ │despre graficul şi │
│ │programarea │
│ │corespunzătoare de către │
│ │unitatea de învăţământ la│
│ │care şi-a depus dosarul │
│ │de înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii, │
│ │prin afişare la sediul │
│ │unităţii de învăţământ │
│ │care a organizat probele,│
│ │precum şi către candidaţi│
│ │şi către unităţile de │
│ │învăţământ gimnaziale de │
│ │la care provin aceştia, │
│ │prin utilizarea │
│ │mijloacelor electronice │
│ │de comunicare │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii susţinute în│
│ │cadrul admiterii în │
│ │învăţământul dual se │
│ │afişează şi se comunică, │
│ │după caz, prin utilizarea│
│ │mijloacelor electronice │
│ │de comunicare, la │
│ │sfârşitul fiecărei zile, │
│ │către candidaţi/împreună │
│ │cu precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │9 iulie 2020, la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual la care │
│ │nu s-au organizat probe │
│ │eliminatorii sau în │
│ │învăţământul profesional │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul dual, │
│ │respectiv în învăţământul│
│ │profesional. │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │asigură comunicarea cu │
│ │proprii absolvenţi care │
│ │au participat la această │
│ │etapă şi, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │probele eliminatorii, │
│ │consiliază şi sprijină │
│ │elevii şi reprezentanţii │
│ │legali ai acestora pentru│
│ │înscrierea, pe baza fişei│
│ │iniţiale, prin │
│ │completarea casetelor │
│ │pentru următoarea unitate│
│ │de învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
│8 iulie 2020│Înscrierea candidaţilor │
│Pentru │la unităţile de │
│candidaţii │învăţământ pentru care au│
│care au │optat se realizează numai│
│optat │de către unităţile de │
│iniţial │învăţământ gimnazial de │
│pentru │la care provin │
│unităţile de│absolvenţii, prin │
│învăţământ │transmiterea electronică │
│şi │la unităţile de │
│calificările│învăţământ care au ofertă│
│la care se │pentru învăţământul dual │
│organizează │şi profesional a fişei de│
│probe │înscriere pentru │
│eliminatorii│învăţământul profesional │
│ │şi dual, precum şi a foii│
│ │matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII. Candidaţii nu se │
│ │prezintă şi nu depun │
│ │personal documentele de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ pentru care │
│ │optează. │
│ │NOTE: │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi, │
│ │care nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│ │prevăzute mai sus, cu │
│ │respectarea aceloraşi │
│ │prevederi de înscriere. │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii nu │
│ │pot fi contestate. │
│ │În situaţia în care, în │
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, candidaţii au │
│ │completat mai multe │
│ │opţiuni, inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │probe eliminatorii, │
│ │aceştia vor fi │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │Candidaţii vor fi │
│ │informaţi că, în cazul în│
│ │care numărul candidaţilor│
│ │care se vor înscrie la │
│ │calificarea/calificările │
│ │profesională(e) pentru │
│ │care au optat va fi mai │
│ │mare decât numărul de │
│ │locuri, se va organiza o │
│ │probă de admitere. │
│ │În cazul comunicării de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la probele eliminatorii │
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ la care au │
│ │susţinut etapa de │
│ │admitere a renunţării/ │
│ │retragerii fişelor de │
│ │înscriere, pe locurile │
│ │eliberate de aceştia pot │
│ │fi admişi alţi candidaţi │
│ │care au susţinut şi │
│ │promovat probele │
│ │respective, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │aceste probe. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea │
│ │la sediile şi pe pagina │
│ │web a site-urile │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul dual a │
│ │listei candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │dual. │
│ │Afişarea tuturor │
│ │informaţiilor privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere, cu precizarea │
│ │calificării/calificărilor│
│ │la care se organizează │
│ │probe, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│9 iulie 2020│profesional, inclusiv │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, proba de │
│ │admitere - proba │
│ │suplimentară, în cazul în│
│ │care aceasta a fost │
│ │decisă la nivelul │
│ │unităţii de învăţământ cu│
│ │ofertă pentru │
│ │învăţământul dual, va │
│ │consta în una sau mai │
│ │multe discipline studiate│
│ │în clasele V-VIII; │
│ │disciplina/disciplinele │
│ │este/sunt stabilită/e de │
│ │unitatea de învăţământ şi│
│ │de operatorul economic, │
│ │după caz, în raport cu │
│ │relevanţa acesteia/ │
│ │acestora pentru │
│ │calificarea profesională │
│ │în care se vor pregăti │
│ │elevii; nota obţinută la │
│ │proba suplimentară │
│ │reprezintă media │
│ │aritmetică a mediilor │
│ │obţinute de candidaţi la │
│ │disciplina/disciplinele │
│ │stabilită/e. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, desfăşurarea │
│ │acestor probe reprezintă │
│ │calculul mediei finale de│
│9 iulie 2020│admitere, în condiţiile │
│ │în care, prin procedura │
│ │de admitere elaborată la │
│ │nivelul unităţii de │
│ │învăţământ care are │
│ │ofertă de locuri în │
│ │învăţământul dual, s-a │
│ │decis organizarea de │
│ │probe de admitere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin afişare│
│ │la sediu şi prin mijloace│
│ │electronice de │
│ │comunicare, către │
│ │candidaţi şi către │
│ │unităţile de învăţământ │
│9 iulie 2020│gimnazial de la care │
│ │provin candidaţii a │
│ │rezultatelor la probele │
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual, de │
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat aceste probe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor finale de │
│ │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│9 iulie 2020│dual │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │dual, de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │dual şi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea la sediile │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind transmiterea/ │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi │
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la│
│ │clase/grupe cu efective, │
│ │care în urma primei etape│
│ │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │transmiterea/depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│10 iulie │vor fi înmatriculaţi sub │
│2020 │rezerva completării în │
│ │urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu │
│ │se vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru │
│ │constituirea efectivelor │
│ │minime se poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de│
│ │admitere, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase│
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe. │
│ │Informarea candidaţilor │
│ │asupra rezultatelor │
│ │finale ale admiterii în │
│ │etapa I de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │cu ofertă în învăţământul│
│ │dual la care au susţinut │
│ │admiterea, prin mijloace │
│ │alternative de comunicare│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea în format │
│ │electronic de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │cu ofertă pentru │
│ │învăţământul dual către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │privind rezultatele │
│ │candidaţilor la admiterea│
│ │în învăţământul dual, în │
│ │scopul asigurării │
│ │posibilităţii de │
│ │înscriere pentru etapa a │
│ │II-a de admitere a │
│ │absolvenţilor respinşi în│
│ │etapa I, precum şi a │
│ │celor care au renunţat │
│ │sau nu şi-au transmis/ │
│ │depus dosarele de │
│ │înscriere la unităţile la│
│ │care au fost declaraţi │
│13-17 iulie │admişi │
│2020 │NOTĂ: │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial vor realiza │
│ │transmiterea documentelor│
│ │de înscriere pentru etapa│
│ │a II-a la unităţile de │
│ │învăţământ profesional, │
│ │inclusiv dual, numai │
│ │pentru absolvenţii │
│ │menţionaţi anterior, în │
│ │urma solicitărilor │
│ │acestora. │
│ │Candidaţii respinşi la │
│ │etapa I de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual │
│ │se pot înscrie în etapa a│
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │în învăţământul dual, sau│
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea/Depunerea de│
│ │către candidaţii │
│ │declaraţi admişi a │
│ │dosarelor de înscriere la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │la care candidaţii au │
│ │fost declaraţi admişi │
│ │Transmiterea documentelor│
│ │se poate realiza prin │
│ │poştă, cu confirmare de │
│ │primire │
│ │Dosarul conţine: │
│ │a) fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, în copie; │
│ │b) certificatul de │
│ │naştere, în copie │
│ │legalizată sau │
│ │certificată conform cu │
│ │originalul de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │gimnazial sau de către │
│ │unitatea de învăţământ la│
│ │care a fost declarat │
│ │admis (este necesară │
│ │prezentarea originalului │
│ │pentru certificare); │
│ │c) adeverinţă cu notele │
│ │la tezele cu subiect unic│
│ │din clasa a VIII-a/ │
│ │testele naţionale/ │
│ │examenul de capacitate, │
│ │pentru candidaţii din │
│ │seriile anterioare care │
│ │nu au susţinut evaluarea │
│13-20 iulie │naţională; │
│2020 │d) fişa medicală. │
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere se realizează │
│ │după un program detaliat │
│ │pe zile şi intervale │
│ │orare, afişat de către │
│ │unitatea de învăţământ. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │netransmiterii/ │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │transmitere/depunere a │
│ │dosarelor de înscriere. │
│ │NOTĂ: │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │la care candidaţii au │
│ │fost declaraţi admişi vor│
│ │afişa la sfârşitul │
│ │fiecărei zile tabelul │
│ │nominal cu candidaţii │
│ │care au depus dosarele de│
│ │înscriere. Candidaţilor │
│ │care au transmis dosarele│
│ │de înscriere prin poştă │
│ │li se va comunica │
│ │telefonic sau prin email │
│ │situaţia înscrierilor. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea la comisia │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti de admitere de │
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│21 iulie │educaţională pentru │
│2020 │învăţământul dual a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │rămase libere în urma │
│ │finalizării depunerii │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│22-24 iulie │Bucureşti nu va repartiza│
│2020 │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-au organizat probe │
│ │eliminatorii şi/sau de │
│ │admitere decât cu acordul│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │respective, după │
│ │consultarea cu operatorii│
│ │economici parteneri. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│24 iulie │judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti la unităţile de│
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I │
│ │de admitere şi rezolvarea│
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│24 iulie │către comisia de admitere│
│2020 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat şi, │
│ │în mod distinct, în │
│ │învăţământul dual │
│ │Listele actualizate cu │
│ │candidaţii înmatriculaţi │
│ │la clase/grupe cu │
│ │efective care se află sub│
│ │efectivul minim la │
│ │finalul primei etape se │
│ │afişează şi se comunică │
│ │sub rezerva completării │
│ │în urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│24 iulie │locurilor libere pentru │
│2020 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul│
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a IIa│
│ │de admitere în │
│24 iulie │învăţământul profesional │
│2020 │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual. │
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor învăţământ cu │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat şi/ │
│ │sau învăţământul dual a │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a, pe domenii │
│ │de pregătire şi │
│ │calificări profesionale │
│ │şi a informaţiilor │
│ │privind etapa a II-a de │
│ │admitere │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul dual │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe │
│ │baza fişei de opţiuni │
│ │pentru învăţământ dual, │
│ │însoţită de foaia │
│ │matricolă: │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/│
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual cu │
│ │informaţiile privind │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor claselor a │
│ │VIII-a, mediile generale │
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea din aplicaţia │
│ │informatică centralizată,│
│ │precum şi a foii │
│ │matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII, pentru candidaţii│
│ │cărora nu li s-a eliberat│
│ │fişa de înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual în etapa I de │
│ │admitere. │
│ │Opţiunile elevilor pentru│
│ │o unitate de învăţământ │
│ │care are ofertă pentru │
│ │învăţământul dual şi │
│ │pentru calificări din │
│ │oferta unităţii se │
│ │completează de către │
│ │candidaţi asistaţi de │
│ │către diriginţi/cadrele │
│ │didactice din unitatea de│
│ │învăţământ gimnazial, pe │
│ │baza unei programări pe │
│ │zile şi intervale orare │
│ │realizate pentru toţi │
│ │absolvenţii unităţii. │
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care au│
│ │optat se realizează numai│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial de │
│ │la care provin │
│ │absolvenţii, prin │
│ │transmiterea electronică │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │pentru învăţământul dual │
│ │şi profesional a fişei de│
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual, │
│ │precum şi a foii │
│ │matricole cu mediile │
│ │obţinute în clasele │
│ │V-VIII. Candidaţii nu se │
│ │prezintă şi nu depun │
│24-30 iulie │personal documentele de │
│2020 │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ pentru care │
│ │optează. │
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a foii │
│ │matricole, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual, în │
│ │original, pentru │
│ │absolvenţii care solicită│
│ │aceasta │
│ │Eliberarea acestor │
│ │documente se realizează │
│ │pe baza unei programări │
│ │pe zile şi intervale │
│ │orare, afişată de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │gimnazial. │
│ │Documentele anterior │
│ │menţionate se vor │
│ │transmite şi în format │
│ │electronic tuturor │
│ │candidaţilor care │
│ │solicită acest lucru - │
│ │opţiune promovată, ca │
│ │recomandare importantă, │
│ │prin anunţuri postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │şi ale inspectoratelor │
│ │şcolare. │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual pun la │
│ │dispoziţie unităţilor de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │informaţii şi îndrumări │
│ │necesare pentru │
│ │completarea de către │
│ │candidaţi a opţiunilor │
│ │pentru calificările │
│ │profesionale din oferta │
│ │de învăţământ dual, │
│ │inclusiv informaţiile │
│ │complete privind │
│ │organizarea de probe │
│ │eliminatorii sau de │
│ │admitere şi privind modul│
│ │de desfăşurare a │
│ │acestora. │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei│
│ │de înscriere completată │
│ │cu rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Absolvenţilor li se va │
│ │elibera o fişă de opţiuni│
│ │de înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│27 iulie │modernă sau maternă şi │
│2020 │transmiterea/completarea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere, cu respectarea│
│ │aceloraşi prevederi │
│ │stabilite pentru │
│ │învăţământul liceal │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │verificare a │
│28-29 iulie │cunoştinţelor de limbă │
│2020 │maternă cu respectarea │
│ │aceloraşi prevederi │
│ │stabilite pentru │
│ │învăţământul liceal │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, precum │
│ │şi informarea unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │de la care provin │
│ │candidaţii privind lista │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care s-a │
│ │decis susţinerea de probe│
│ │de admitere se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind probele de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│30 iulie │eliminatorii. Se va │
│2020 │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere şi posibilitatea│
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia judeţeană de │
│ │admitere/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pentru admiterea│
│ │în învăţământul dual, │
│ │pentru fiecare calificare│
│ │profesională │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor │
│ │eliminatorii/probelor de │
│ │admitere, în aceleaşi │
│ │condiţii cu cele │
│ │prevăzute la etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │dual, conform celor │
│ │prevăzute de procedura de│
│31 iulie │admitere elaborată de │
│2020 │unitatea de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │admiterea │
│ │Informarea candidaţilor │
│ │asupra rezultatelor │
│ │probelor de admitere prin│
│ │afişare la sediu şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│ │mediilor de admitere, │
│ │conform precizărilor de │
│31 iulie │calcul din metodologia de│
│2020 │admitere în învăţământul │
│ │dual, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │dual şi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea la sediile şi pe│
│ │paginile web ale │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│31 iulie │celor respinşi în │
│2020 │învăţământul dual │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind transmiterea/ │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea de │
│ │către candidaţii respinşi│
│ │a fişei de înscriere │
│ │pentru învăţământ │
│ │profesional şi dual de la│
│ │sediile unităţilor de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic tuturor celor │
│ │care solicită acest lucru│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea/Depunerea de│
│ │către candidaţii │
│ │declaraţi admişi a │
│ │dosarelor de înscriere la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │la care candidaţii au │
│ │fost declaraţi admişi │
│ │Transmiterea documentelor│
│ │se poate realiza prin │
│ │poştă, cu confirmare de │
│ │primire. │
│ │Dosarul conţine: │
│ │a) fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual, în copie; │
│ │b) certificatul de │
│ │naştere, în copie │
│ │legalizată sau │
│ │certificată conform cu │
│ │originalul de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │gimnazial sau de către │
│ │unitatea de învăţământ la│
│ │care au fost declaraţi │
│ │admişi (este necesară │
│ │prezentarea originalului │
│ │pentru certificare); │
│ │c) adeverinţă cu notele │
│ │la tezele cu subiect unic│
│ │din clasa a VIII-a/ │
│ │testele naţionale/ │
│ │examenul de capacitate │
│ │pentru candidaţii din │
│ │seriile anterioare care │
│ │nu au susţinut evaluarea │
│ │naţională; │
│ │d) fişa medicală. │
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere se realizează │
│ │după un program detaliat │
│ │pe zile şi intervale │
│3-4 august │orare, afişat de către │
│2020 │unitatea de învăţământ. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │netransmiterii/ │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │transmitere/depunere a │
│ │dosarelor de înscriere. │
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│ │admişi la clase/grupe cu │
│ │efective care în urma │
│ │primei etape de admitere │
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după │
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti - prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, se│
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│4 august │sau calificări în │
│2020 │învăţământul dual la care│
│ │prin procedura de │
│ │admitere au prevăzut │
│ │probe eliminatorii şi/sau│
│ │probe de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, care - în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatori economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│6 august │municipiului Bucureşti, │
│2020 │la sediul inspectoratului│
│ │şcolar şi pe site-ul │
│ │propriu, a listei cu │
│ │locurile libere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a care nu s-au │
│ │înscris la unităţile la │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │sau nu au participat la │
│ │cele două etape de │
│ │admitere şi care, din │
│ │diferite motive, nu se │
│ │adresează comisiei de │
│ │admitere judeţene/a │
│24 august │municipiului Bucureşti în│
│2020 - până │etapele anterioare şi │
│la începerea│solicită un loc în │
│anului │învăţământul profesional │
│şcolar │vor fi repartizaţi de │
│2020-2021 │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │rămase libere. │
│ │Rezultatele │
│ │repartizărilor efectuate │
│ │de comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti se transmit │
│ │Centrului Naţional de │
│ │Admitere, până la data │
│ │începerii anului şcolar. │
└────────────┴─────────────────────────┘


    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016