Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 461 din 19 august 2019  privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 461 din 19 august 2019 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 699 din 26 august 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 8.327 din 7.08.2019,
    în baza:
    - art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 lit. G. e) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Pescuitul în scop ştiinţific definit la art. 2 pct. 18^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se practică în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
    (2) Pescuitul în scop ştiinţific poate fi practicat de instituţiile de cercetare în vederea atingerii obiectivelor de cercetare prevăzute la art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cantităţile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării.

    ART. 2
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, instituţiile de cercetare depun la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) datele de identificare ale instituţiei de cercetare: actul normativ în baza căruia funcţionează din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniile resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail;
    b) extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu domenii definite şi termene stabilite care corespund obiectivelor cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii;
    c) regulamentul de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare instituţie de cercetare;
    d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei privind obligaţia de a transmite Agenţiei, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea valabilităţii autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific, o sinteză care să cuprindă activităţile desfăşurate, stadiul resurselor acvatice vii şi rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului în scop ştiinţific care certifică realizarea temei de cercetare;
    e) lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul reprezentat de cercetători şi pescari care participă la pescuit, navele/ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la pescuit;
    f) pentru speciile protejate şi strict protejate o copie a ordinului ministrului mediului de derogare de la măsurile de protecţie a speciilor strict protejate şi/sau privind utilizarea metodelor de capturare interzise a speciilor de peşti şi alte vieţuitoare acvatice, conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) o copie a licenţei de pescuit în scop ştiinţific valabilă pentru nava/ambarcaţiunea folosită în activitatea de pescuit în scop ştiinţific.

    (2) În perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ activitatea de pescuit în scop ştiinţific se desfăşoară în baza permisului de cercetare eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a documentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Navele/Ambarcaţiunile folosite la pescuitul în scop ştiinţific în baza unui document de proprietate/comodat/închiriere se înscriu în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi primesc licenţă de pescuit în scop ştiinţific.
    (4) Pentru desfăşurarea activităţii de pescuit ştiinţific, nava/ambarcaţiunea de pescuit comercial va fi radiată din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit comercial şi va fi înscrisă în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit ştiinţific, licenţa de pescuit comercial fiind suspendată şi înlocuită cu licenţa de pescuit în scop ştiinţific.
    (5) Documentaţiile necesare înscrierii navelor/ ambarcaţiunilor în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi obţinerii licenţei de pescuit în scop ştiinţific se depun la sediul Direcţiei politici inspecţii maritime/serviciilor regionale/punctelor de lucru din cadrul Agenţiei, după caz.
    (6) Modelul licenţei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 1.
    (7) Instituţiile de cercetare pot folosi la pescuitul în scop ştiinţific un număr limitat de nave/ambarcaţiuni de pescuit, dimensionat în funcţie de complexitatea temelor de cercetare ştiinţifică şi de zonele în care se realizează pescuitul în scop ştiinţific.
    (8) Cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţii de pescuit ştiinţific, instituţiile de cercetare au obligaţia notificării atât a Agenţiei, cât şi a direcţiilor/serviciilor regionale din cadrul acesteia, specificându-se perioada pe zile şi ore, zona, nava/ambarcaţiunea şi personalul care va desfăşura activitatea de pescuit în scop ştiinţific.

    ART. 3
    (1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează ordine de serviciu individuale personalului înscris în autorizaţie, conform planului de cercetare aprobat de conducerea instituţiei de cercetare.
    (2) Pescuitul în scop ştiinţific se practică strict în prezenţa personalului de cercetare înscris în autorizaţie, desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
    (3) Personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei controlează prin sondaj modul în care se desfăşoară activităţile de pescuit în scop ştiinţific şi supraveghează în mod obligatoriu operaţiunile de marcare/cipare, inclusiv eliberarea în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile strict protejate.
    (4) Notificarea personalului Agenţiei, Direcţiei inspecţie ape interioare/Direcţiei politici şi inspecţii maritime, în funcţie de zona în care se desfăşoară activitatea de pescuit în scop ştiinţific, în vederea participării la operaţiunea de marcare/cipare, respectiv eliberare în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile protejate şi strict protejate se face de către cercetătorul ştiinţific responsabil pentru tema de cercetare, stabilindu-se un termen rezonabil pentru întâlnirea cu echipa de marcare/cipare.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), operaţiunea de marcare/cipare, inclusiv eliberarea în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile strict protejate, se poate efectua fără participarea personalului Agenţiei, în cazuri excepţionale, când personalul de cercetare constată că, din motive bine întemeiate, sănătatea şi viaţa exemplarelor capturate, marcate/cipate ar putea fi pusă în pericol, motivele fiind consemnate într-un raport care va fi anexat procesului-verbal de capturare/marcare/cipare/eliberare.
    (6) Ambarcaţiunile de pescuit în scop ştiinţific implicate în activitatea de capturare a speciilor protejate şi strict protejate pleacă şi se întorc de la pescuit din aceeaşi locaţie, aceasta fiind comunicată Agenţiei odată cu notificarea menţionată la art. 2 alin. (8).

    ART. 4
    Autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordanţă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare pentru fiecare zonă de pescuit.

    ART. 5
    Licenţa de pescuit în scop ştiinţific are valabilitate 4 ani şi se vizează anual.

    ART. 6
    La propunerea personalului cu drept de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei, prin decizie a preşedintelui Agenţiei, în cazul nerespectării condiţiilor care au stat la baza eliberării, autorizaţia/licenţa de pescuit în scop ştiinţific poate fi suspendată pe o durată de maximum 90 de zile.

    ART. 7
    Instituţiile de cercetare care nu transmit Agenţiei sinteza menţionată la art. 2 alin. (1) lit. d) nu vor mai putea obţine autorizaţie de pescuit în scop ştiinţific la următoarea solicitare.

    ART. 8
    Modelul autorizaţiei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 9
    Licenţele şi autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific emise anterior prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilităţii acestora.

    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 867/2016 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 10 august 2016, se abrogă.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 august 2019.
    Nr. 461.
    ANEXA 1

    (faţă)
    ROMÂNIA
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
    LICENŢĂ DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC
    Nr. ........ din ......
    Numărul de identificare din fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (CFR): ................................

    DATE DE IDENTIFICARE
    1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul Autorităţii Navale Române: ........../.............
    2. Tipul ambarcaţiunii: ..........................................................................................................................
    3. Marcajul exterior: ............................................................................................................................
    4. Numele proprietarului: ........................................................................................................................
    5. Adresa proprietarului: ........................................................................................................................

    CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE
    1. Puterea motorului principal: ................. kW
    2. Lungimea maximă: ............................. m
    3. Tonajul brut: ................................ TRB
    4. Unelte de pescuit: ............................................................................................................................
    Tipul: ............................... Marca: .................

    5. Zona de pescuit: ..............................................................................................................................
    Preşedinte,
    ………………….

    (verso)
    Valabilitate

┌──────────────┬────┬──────────────┬────┐
│Anul │ │Anul │ │
├──────────────┤ ├──────────────┤ │
│De la ……………… │Viza│De la ……………… │Viza│
│Până la ………………│ │Până la ………………│ │
│Inspector │ │Inspector │ │
│……………… │ │……………… │ │
├──────────────┼────┼──────────────┼────┤
│Anul │ │Anul │ │
├──────────────┤ ├──────────────┤ │
│De la ……………… │Viza│De la ……………… │Viza│
│Până la ………………│ │Până la ………………│ │
│Inspector │ │Inspector │ │
│……………… │ │……………… │ │
└──────────────┴────┴──────────────┴────┘

    Menţiuni*
    * Se vor înscrie modificările privind tipul, numărul şi mărcile uneltelor, zona de pescuit, care au suferit modificări, data şi motivul suspendării licenţei de pescuit, după caz.


    ANEXA 2

    ROMÂNIA
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ
    AUTORIZAŢIE DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC
    Nr. ........ din ......
    Valabilitate ……………………..
    Instituţia de cercetare: ..........................................................................................................................................................
    Adresa: .................................................................................................................................................................................
    Înregistrare fiscală: ...............................................................................................................................................................
    Poate practica pescuitul în scop ştiinţific în zona: ................................................................................................................
    În vederea realizării tematicii/temei de cercetare: .................................................................................................................
    I. Responsabil temă: .............................................................................................................................................................
    CNP .............................................................

    II. Personalul care participă la pescuit:

┌─────────┬────────────────┬───────┬───┐
│Nr. crt. │Nume şi prenume │Funcţia│CNP│
├─────────┼────────────────┼───────┼───┤
│ │ │ │ │
└─────────┴────────────────┴───────┴───┘


    III. Nave şi ambarcaţiuni folosite la pescuitul în scop ştiinţific:

┌──────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │Nr. licenţă de │Marcaj │
│crt. │pescuit │exterior │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────┴──────────────────┴────────────┘


    IV. Unelte, dispozitive şi metode de pescuit:

┌────┬──────────────┬───────┬──────────────┬──────┐
│Nr. │Denumirea │Metode │ │Nr. │
│crt.│uneltelor/ │de │Caracteristici│bucăţi│
│ │dispozitivelor│pescuit│ │ │
├────┼──────────────┼───────┼──────────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────┴──────────────┴──────┘


    V. Observaţii:
    a) Specii capturate (denumire):
    b) Nr./kg exemplare:

    VI. Alte observaţii:
    a) cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea activităţii de pescuit ştiinţific, instituţiile de cercetare au obligaţia notificării atât a Agenţiei, cât şi a direcţiilor/serviciilor regionale din cadrul acesteia, specificându-se perioada pe zile şi ore, zona, nava/ambarcaţiunea şi personalul care va desfăşura activitatea de pescuit în scop ştiinţific;
    b) titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează ordine de serviciu individuale personalului înscris în autorizaţie, conform planului de cercetare aprobat de conducerea instituţiei de cercetare;
    c) pescuitul în scop ştiinţific se practică strict în prezenţa personalului de cercetare înscris în autorizaţie, desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific;
    d) personalul cu atribuţii de inspecţie şi control din cadrul Agenţiei controlează prin sondaj modul în care se desfăşoară activităţile de pescuit în scop ştiinţific şi supraveghează în mod obligatoriu operaţiunile de marcare/cipare, inclusiv eliberarea în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile strict protejate;
    e) notificarea personalului Agenţiei, Direcţiei inspecţie ape interioare/Direcţiei politici şi inspecţii maritime, în funcţie de zona în care se desfăşoară activitatea de pescuit în scop ştiinţific, în vederea participării la operaţiunea de marcare/cipare, respectiv eliberare în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile protejate şi strict protejate se face de către cercetătorul ştiinţific responsabil pentru tema de cercetare, stabilindu-se un termen rezonabil pentru întâlnirea cu echipa de marcare/cipare;
    f) prin excepţie de la prevederile menţionate la lit. d), operaţiunea de marcare/cipare, inclusiv eliberarea în mediul natural a exemplarelor de peşti din speciile strict protejate, se poate efectua fără participarea personalului Agenţiei, în cazuri excepţionale, când personalul de cercetare constată că, din motive bine întemeiate, sănătatea şi viaţa exemplarelor capturate, marcate/cipate ar putea fi pusă în pericol, motivele fiind consemnate într-un raport care va fi anexat procesului-verbal de capturare/marcare/cipare/eliberare;
    g) ambarcaţiunile de pescuit în scop ştiinţific implicate în activitatea de capturare a speciilor protejate şi strict protejate pleacă şi se întorc de la pescuit din aceeaşi locaţie, aceasta fiind comunicată Agenţiei odată cu notificarea menţionată la lit. e);
    h) cantităţile de peşte şi alte vieţuitoare acvatice obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării;
    i) în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“ activitatea de pescuit în scop ştiinţific se desfăşoară în baza permisului de cercetare eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 461/2019 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.

    Preşedinte,
    …………….

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016