Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 46 din 1 martie 2021  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 46 din 1 martie 2021 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 203 din 1 martie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 6.582 din 1.03.2021 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    în temeiul prevederilor:
    - Regulamentului nr. 2.220/2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/1998, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2.333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control;
    – Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii tranzitorii;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificări şi completări ulterioare;
    – Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, PNDR 2014-2020, aprobat conform Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă formularul-tip al cererii unice de plată pentru anul 2021, elaborat în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Cererea unică de plată completată de fermieri, conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 1 martie-17 mai 2021, conform prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 17 mai 2021, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 17 mai 2021, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 31 mai 2021 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 31 mai 2021, până la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 31 mai 2021.
    (3) Cererea unică de plată se depune la centrele judeţene ale APIA, pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de peste 50 de hectare teren agricol şi la centrele locale ale APIA pentru fermierii care solicită la plată o suprafaţă de până la 50 de hectare teren agricol.
    (4) În cazul în care producătorul agricol foloseşte apă pentru irigaţii, odată cu depunerea cererii unice de plată sau până la data-limită de depunere a acesteia, trebuie să prezinte documente doveditoare ale dreptului de utilizare a apei pentru irigaţii, respectiv: autorizaţia de utilizare a apei pentru irigaţii eliberată de către Administraţia Naţională „Apele Române“, calitatea de membru al unei organizaţii a utilizatorilor de apă pentru irigaţii, contractul de irigaţii al acesteia încheiat cu Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau contractul de irigaţii încheiat între beneficiar şi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, după caz.

    ART. 3
    (1) APIA primeşte cererea unică de plată, autorizează cererile de ajutor/sprijin prin controale administrative şi pe teren, calculează şi efectuează plata către fermier numai în contul bancar al acestuia, conform legislaţiei.
    (2) Depunerea cererilor unice de plată în anul 2021 se realizează on-line, prin utilizarea aplicaţiei IPA on-line şi a mijloacelor electronice de comunicaţii. În situaţii excepţionale, cererea unică de plată poate fi depusă în format letric, de către fermieri, la centrele judeţene/locale APIA.
    (3) Documentele care dovedesc că terenul agricol se află la dispoziţia solicitanţilor se pot transmite la APIA prin mijloacele electronice disponibile, pe adresele de e-mail ale centrelor judeţene/locale APIA. Adeverinţele conform înscrisurilor din registrul agricol vor fi trimise de primării la solicitarea APIA.

    ART. 4
    (1) Beneficiarii măsurilor de reconversie/ restructurare a plantaţiilor viticole, membrii organizaţiilor de producători din sectorul fructe şi legume, precum şi cei ai măsurii 221 - „Prima împădurire a terenurilor agricole“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată şi anexele acesteia, după caz, indiferent dacă cererea unică de plată întruneşte criteriile de eligibilitate.
    (2) Beneficiarii submăsurii 8.1 - „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite“, care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2, precum şi beneficiarii submăsurii „15.1 - Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, care deţin terenuri agricole şi/sau animale, au obligaţia de a completa şi depune cererea unică de plată şi anexele acesteia, indiferent dacă solicită sau nu plăţi directe.
    (3) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii măsurii de restructurare/reconversie vor completa codul numeric al parcelei viticole, denumit în continuare CNPV, pentru toate parcelele agricole ce au codul de cultură 965 - Suprafeţe viticole realizate prin programul de restructurare/reconversie, conform anexei nr. 1 la Instrucţiunile de completare a formularului-tip de cerere unică de plată pentru anul 2021, pct. II A1, şi instrucţiunilor de completare aferente prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) Nedepunerea de către beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) a cererii unice de plată, în perioada prevăzută la art. 2 alin. (1), determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Nerespectarea de către beneficiarii menţionaţi la alin. (1) a normelor de ecocondiţionalitate determină aplicarea de sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 39 şi 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Cererea unică de plată pentru anul 2021 se completează, în format electronic, de către fermieri, prin aplicaţia electronică pusă la dispoziţie de către APIA, în urma completării datelor din declaraţia sector zootehnic privind animalele din exploataţie pentru care solicită sprijin/ajutor financiar şi a digitizării parcelelor agricole declarate numai după ce au fost completate în prealabil datele din declaraţia sectorul zootehnic.
    (2) Cererea unică de plată pentru anul 2021 completată electronic de fermieri se listează la centrele APIA şi va conţine numai datele declarate de către fermieri şi schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor solicitate.
    (3) Documentele specifice schemelor de plată pentru sectorul zootehnic, respectiv ajutorul naţional tranzitoriu, sprijinul cuplat şi Pachetul 8 al Măsurii 10 - „Agro-mediu şi climă“ din cadrul PNDR 2014-2020, se pot transmite la APIA de către solicitanţi prin mijloace electronice disponibile. Adeverinţele pot fi transmise, după caz, prin mijloace electronice disponibile de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic emitentă sau de oficiul pentru zootehnie judeţean, cu informarea fermierului.

    ART. 6
    În scopul efectuării eficiente a controalelor administrative preliminare prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2.333/2015 din 14 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea şi pentru a veni în sprijinul solicitanţilor, APIA va furniza fermierilor implicaţi în cazurile de suprapunere a parcelelor agricole declarate sau de supradeclarare a blocurilor fizice numele şi prenumele celorlalţi fermieri cu care se află în aceste situaţii, la nivel de parcelă/bloc fizic, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

    ART. 7
    Potrivit prevederilor alin. (3) al art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, informăm fermierii cu privire la intenţia de a transfera fonduri între măsurile de sprijin cuplat, aferente anului de cerere 2021.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 1 martie 2021.
    Nr. 46.
    ANEXA 1

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016