Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.567 din 18 iunie 2020  pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.567 din 18 iunie 2020 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 555 din 26 iunie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 25 alin. (6), precum şi art. 33, 63 şi 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;
    – prevederile art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,

    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 4 aprilie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, în cazul în care numărul de candidaţi depăşeşte numărul de locuri disponibile, se organizează probă de admitere suplimentară."

    2. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Înscrierea candidaţilor pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 se va face la unitatea de învăţământ gimnazial de unde provine candidatul."

    3. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, înscrierea în vederea admiterii în învăţământul dual a absolvenţilor clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare se realizează pe baza fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual, eliberată de către unitatea de învăţământ gimnazial de la care provine candidatul."

    4. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, la nivelul unităţii de învăţământ gimnazial, pentru fiecare absolvent de clasa a VIII-a se asigură consilierea sa şi a reprezentanţilor legali ai acestuia pentru completarea fişei de înscriere în învăţământul profesional şi dual, precum şi transmiterea acesteia, în format electronic, către unitatea de învăţământ profesional/dual la care absolventul doreşte să facă înscrierea în vederea admiterii.
(7) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, în condiţiile în care, în urma etapelor de admitere specifice învăţământului dual, candidatul este respins la proba eliminatorie din cadrul probei de admitere în învăţământul dual şi nu îndeplineşte condiţiile de a fi distribuit la alte calificări în oferta unităţii de învăţământ profesional/dual, unitatea de învăţământ care organizează admiterea comunică unităţilor de învăţământ gimnazial lista candidaţilor respinşi, iar unităţile de învăţământ gimnazial care au absolvenţi respinşi la această etapă consiliază şi completează, după caz, fişa de înscriere în învăţământul profesional şi dual pentru altă unitate de învăţământ care are ofertă pentru învăţământul dual, respectiv profesional, unde nu s-au organizat probe eliminatorii.
(8) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, în procesul de înscriere a candidaţilor în vederea admiterii, unitatea de învăţământ la care se face înscrierea va lua toate măsurile de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ prevăzute în ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii, în vigoare la data admiterii, măsuri care vor include cel puţin:
    a) informarea candidaţilor prin mijloace alternative de comunicare despre orice modificare adusă etapei de înscriere;
    b) informarea candidaţilor privind etapa de înscriere propriuzisă, respectiv pentru toate activităţile care necesită prezenţa candidaţilor şi, după caz, a reprezentanţilor legali ai acestora în unitatea de învăţământ la care se face admiterea."

    5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, procedura de admitere va cuprinde informaţii privind:
    a) cazurile în care se susţin probe de admitere, cu precizarea expresă dacă aceste probe se organizează doar în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de unitatea de învăţământ sau dacă se organizează indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile;
    b) modul de calcul al mediei de admitere, conform art. 10 şi, respectiv, art. 12 din prezenta metodologie, precum şi modalităţile de departajare a candidaţilor cu medii de admitere egale, conform art. 11 din prezenta metodologie;
    c) tipul, numărul şi conţinutul probelor de admitere, eventuale condiţii de promovare a acestora;
    d) calculul mediei probelor de admitere, ca medie aritmetică sau ca medie ponderată a notelor obţinute la probele de admitere, în cazul în care se stabilesc mai multe probe de admitere;
    e) modul de organizare a fiecărei probe de admitere şi durata acesteia. Proba eliminatorie se va realiza exclusiv prin intermediul aplicaţiilor on-line."

    6. La articolul 10, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, în situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite se va susţine o probă suplimentară ce va consta în una sau mai multe discipline studiate în clasele V-VIII; disciplina/disciplinele este/sunt stabilită(e) de unitatea de învăţământ şi de operatorul economic, după caz, în raport cu relevanţa acesteia/acestora pentru calificarea profesională în care se vor pregăti elevii; nota obţinută la proba suplimentară reprezintă media aritmetică a mediilor obţinute de candidaţi la disciplina/disciplinele stabilită(e)."

    7. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual de stat, nu au posibilitatea de a se prezenta la unitatea de învăţământ la care au fost admişi pot transmite dosarele de înscriere prin poştă cu confirmare de primire."

    8. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, nu transmit prin poştă dosarele de înscriere se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul dual."

    9. La articolul 24 alineatul (2), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) asigură prelucrarea bazelor de date cuprinzând listele cu candidaţii admişi, respectiv respinşi la învăţământul dual, la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 94/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), care cuprind:
    1. date personale ale candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ care organizează învăţământ dual;
    2. date personale ale membrilor comisiei de admitere;
h) pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, asigurarea conformităţii organizării şi desfăşurării întregului proces de admitere, prin luarea tuturor măsurilor pentru prevenirea îmbolnăvirii/răspândirii COVID-19, precum şi identificarea tuturor soluţiilor de informare a candidaţilor prin mijloace alternative de comunicare."

    10. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 30, cu următorul cuprins:
    "ART. 30
    Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, calendarul admiterii în învăţământul dual de stat se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării."    ART. II
    Pentru admiterea în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, prevederile art. 13 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 rămân valabile, cu excepţia alin. (3) şi (4), care se suspendă.

    ART. III
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia minorităţi, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 18 iunie 2020.
    Nr. 4.567.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016