Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.532 din 15 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.532 din 15 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 521 din 18 iunie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile art. 76 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare<
    – prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 202 din 26.02.2020,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 5 septembrie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (18), cu următorul cuprins:
    "(18) Pentru admiterea în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti alocă, pentru integrarea individuală a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, locuri distincte în unităţile de învăţământ de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unităţi de învăţământ, cu respectarea prevederilor art. 63 alin. (1) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Repartizarea candidaţilor pe locurile distinct alocate în unităţile de învăţământ de masă pentru candidaţii cu CES se realizează de către comisia de admitere judeţeană/Comisia de admitere a municipiului Bucureşti, în baza unei proceduri stabilite de Comisia naţională de admitere."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 15 iunie 2020.
    Nr. 4.532.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.948/2019)
    CALENDARUL ADMITERII
    în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021

┌───────────┬──────────────────────────┐
│DATA-LIMITĂ│EVENIMENTUL │
│/PERIOADA │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│A. Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Anunţarea de către │
│ │inspectoratele şcolare a │
│ │metodologiei de organizare│
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│27 mai 2020│admitere a modelului fişei│
│ │de înscriere în clasa a │
│ │IX-a şi a anexei acesteia,│
│ │pentru elevii care doresc │
│ │să participe la probele de│
│ │aptitudini sau la probele │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei de │
│ │şcolarizare/ofertei de │
│ │formare profesională, │
│ │concretizată în profiluri,│
│ │domenii şi calificări │
│ │profesionale, pentru │
│ │învăţământul liceal, │
│ │filiera tehnologică │
│ │Stabilirea codurilor │
│ │pentru fiecare unitate de │
│ │învăţământ liceal sau │
│ │profesional pe filiere, │
│ │profiluri, specializări/ │
│ │domenii de pregătire, │
│ │limbă de predare │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor de │
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│27 mai 2020│din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea broşurii care │
│ │cuprinde informaţiile │
│ │despre admitere; postarea │
│ │broşurii pe site-urile │
│ │inspectoratelor şcolare. │
│ │În broşură se va regăsi şi│
│ │menţiunea că pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor/│
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon │
│ │sau e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile legate de │
│ │admitere │
│ │Transmiterea de către │
│ │inspectorate la şcolile │
│ │gimnaziale a listei │
│ │centrelor de înscriere, │
│ │precum şi a şcolilor │
│ │arondate fiecărui centru │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi pe│
│ │site-ul acestora a │
│27 mai-2 │graficului şedinţelor/ │
│iunie 2020 │acţiunilor de completare a│
│ │opţiunilor de către │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a şi părinţii │
│ │acestora, precum şi a │
│ │Metodologiei şi a │
│ │Calendarului admiterii în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat pentru anul şcolar │
│ │2020-2021, precum şi o │
│ │adresă de e-mail şi un │
│ │număr de telefon dedicate │
│ │admiterii în învăţământul │
│ │liceal de stat pentru anul│
│ │şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei şi Cercetării a │
│5 iunie │broşurilor de admitere ale│
│2020 │fiecărui judeţ, în │
│ │versiune electronică şi │
│ │tipărită │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii pentru prezentarea │
│ │procedurilor de admitere │
│2-12 iunie │şi a planului de │
│2020 │şcolarizare, organizate la│
│ │unitatea de învăţământ sau│
│ │prin mijloace electronice │
│ │de comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│17 iunie │generale de absolvire ale │
│2020 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│18 iunie │mediile generale de │
│2020 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │Comisia naţională de │
│ │admitere către comisiile │
│ │judeţene a bazei de date │
│ │cu mediile de admitere şi │
│ │a ierarhiei judeţene prin │
│ │activarea, în aplicaţia │
│ │informatică centralizată, │
│ │a secţiunilor şi │
│ │rapoartelor specifice │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │declaraţiilor de către │
│ │părinţii sau │
│ │reprezentanţii legali ai │
│ │candidaţilor care optează │
│ │pentru stabilirea mediei │
│ │la evaluarea naţională │
│ │fără a lua în calcul │
│ │rezultatul la proba de │
│ │limbă şi literatură │
│ │maternă la secretariatele │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │de provenienţă │
│ │NOTĂ: │
│ │După finalizarea etapei │
│ │speciale a evaluării │
│ │naţionale pentru │
│29 iunie │absolvenţii clasei a │
│2020 │VIII-a, în data de 4 iulie│
│ │2020, Comisia naţională de│
│ │admitere retransmite către│
│ │comisiile judeţene baza de│
│ │date cu mediile de │
│ │admitere şi ierarhia │
│ │judeţeană prin activarea, │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată, a │
│ │secţiunilor şi rapoartelor│
│ │specifice. │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │declaraţiilor de către │
│ │părinţii sau │
│ │reprezentanţii legali ai │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut evaluarea │
│ │naţională în etapa │
│ │specială şi care optează │
│ │pentru stabilirea mediei │
│ │la evaluarea naţională │
│ │fără a lua în calcul │
│ │rezultatul la proba de │
│ │limbă şi literatură │
│ │maternă la secretariatele │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │de provenienţă se face în │
│ │data de 4 iulie 2020. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Completarea de către │
│ │secretariatele şcolilor a │
│ │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, cu mediile │
│ │generale de absolvire, cu │
│ │notele şi mediile obţinute│
│ │la evaluarea naţională din│
│ │clasa a VIII-a, cu mediile│
│ │de admitere, prin │
│ │preluarea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
│ │NOTĂ: │
│ │Completarea de către │
│30 iunie │secretariatele şcolilor a │
│2020 │fişelor de înscriere cu │
│ │numele/codul unităţii de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │datele personale ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, cu mediile │
│ │generale de absolvire, cu │
│ │notele şi mediile obţinute│
│ │la evaluarea naţională din│
│ │clasa a VIII-a, cu mediile│
│ │de admitere, prin │
│ │preluarea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată, pentru │
│ │candidaţii care au │
│ │susţinut evaluarea │
│ │naţională în etapa │
│ │specială, se face în data │
│ │de 4 iulie 2020. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea ierarhiei la │
│ │nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, conform procedurii│
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
│ │NOTĂ: │
│1 iulie │După finalizarea etapei │
│2020 │speciale a evaluării │
│ │naţionale pentru │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a, în data de 4 iulie│
│ │2020 se reanunţă ierarhia │
│ │la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a │
├───────────┴──────────────────────────┤
│B. Probele de aptitudini │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea pentru probele │
│ │de aptitudini, direct la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │liceal/gimnazial sau prin │
│ │mijloace electronice de │
│2-5 iunie │comunicare, şi eliberarea/│
│2020 │transmiterea anexelor │
│ │fişelor de înscriere, │
│ │însoţite de documentul │
│ │prevăzut în anexa nr. 3 la│
│ │ordin, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│9-12 iunie │probelor de aptitudini, │
│2020 │conform prevederilor din │
│ │anexa nr. 3 la ordin │
├───────────┼──────────────────────────┤
│12 iunie │Comunicarea rezultatelor │
│2020 │la probele de aptitudini │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│15 iunie │Bucureşti a listei │
│2020 │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│ │au organizat probe de │
│ │aptitudini a listei │
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │activarea rapoartelor │
│17 iunie │specifice în aplicaţia │
│2020 │informatică centralizată │
│ │Actualizarea de către │
│ │comisiile din unităţile de│
│ │învăţământ liceal │
│ │vocaţional a listelor │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi la probele de │
│ │aptitudini, prin │
│ │eliminarea candidaţilor │
│ │corigenţi, repetenţi, │
│ │amânaţi sau exmatriculaţi,│
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile │
│ │de învăţământ liceal care │
│4 iulie │au organizat probe de │
│2020 │aptitudini a bazei de date│
│ │judeţene cuprinzând │
│ │mediile de admitere, prin │
│ │confirmarea finalizării │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │la liceele/clasele la care│
│5 iulie │s-au susţinut probe de │
│2020 │aptitudini şi comunicarea │
│ │rezultatelor în unitatea │
│ │de învăţământ liceal │
│ │respectivă, prin tipărire │
│ │din aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de la liceele│
│ │vocaţionale a │
│ │informaţiilor cu privire │
│ │la candidaţii care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini, │
│ │conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere. │
│ │Candidaţilor care nu au │
│ │fost admişi la clasele │
│ │pentru care au susţinut │
│ │probe de aptitudini li se │
│ │poate elibera de către │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │gimnazial fişa de │
│ │înscriere, pentru │
│ │completarea opţiunilor în │
│ │vederea repartizării │
│ │computerizate │
│ │NOTĂ: │
│5 iulie │Nu se eliberează fişă de │
│2020 │înscriere pentru │
│ │completarea opţiunilor │
│ │candidaţilor care au fost │
│ │admişi la clasele pentru │
│ │care au susţinut probe de │
│ │aptitudini, cu excepţia │
│ │candidaţilor admişi care │
│ │au declarat, în scris, că │
│ │renunţă la locul obţinut │
│ │pentru a participa la │
│ │etapa de repartizare │
│ │computerizată. │
│ │Transmiterea, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi, în │
│ │fiecare judeţ, la clasele │
│ │pentru care s-au susţinut │
│ │probe de aptitudini, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice în│
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│C. Probele de verificare a │
│cunoştinţelor de limbă modernă sau │
│maternă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi transmiterea/ │
│ │completarea anexelor │
│ │fişelor de înscriere, │
│ │conform prevederilor din │
│ │anexa nr. 4 la ordin │
│ │NOTĂ: │
│ │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│2-5 iunie │recunoaştere │
│2020 │internaţională pentru │
│ │certificarea competenţelor│
│ │lingvistice în limbi │
│ │străine cu proba de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă pentru │
│ │admiterea în clasele a │
│ │IX-a cu program bilingv de│
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă până la data │
│ │de 10 iunie 2020. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│ │probelor de verificare a │
│9-12 iunie │cunoştinţelor de limbă │
│2020 │modernă sau maternă, │
│ │conform prevederilor din │
│ │anexa nr. 4 la ordin │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│12 iunie │la probele de verificare a│
│2020 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listelor cu rezultatele │
│15 iunie │finale la probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă, prin completarea │
│ │acestora în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│19-23 iunie│înscriere de la unităţile │
│2020 │la care candidaţii au │
│ │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│25 iunie │care au participat la │
│2020 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă la │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │naţional de admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│26 iunie │au promovat probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│D. Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│27 mai 2020│speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romilor │
│ │Recomandările scrise de │
│ │apartenenţă la etnia │
│ │romilor pot fi eliberate │
│ │şi on-line. În această │
│ │situaţie, recomandarea │
│ │este transmisă, prin │
│ │e-mail, unităţii de │
│ │învăţământ din care │
│ │provine candidatul, în │
│ │format pdf., având │
│ │semnătura electronică a │
│ │emitentului. Răspunderea │
│27 mai │pentru autenticitatea şi │
│2020-16 │conţinutul recomandării │
│iunie 2020,│revine atât organizaţiei │
│ora 16 │romilor care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │tutorelui legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de apartenenţă│
│ │la etnia romilor. │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │ulterior acestei perioade │
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită înscrierea pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│30 iunie-5 │diriginţii claselor a │
│iulie 2020 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi se face │
│ │computerizat, într-o │
│ │sesiune distinctă, în │
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediei de admitere şi pe │
│6 iulie │baza opţiunilor completate│
│2020 │în fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite la nivel │
│ │naţional de către Comisia │
│ │naţională de admitere, │
│ │publicate pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 15 iunie │
│ │2020. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│E. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicate pe site-ul │
│5-6 iulie │inspectoratului şcolar │
│2020 │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 16 iunie │
│ │2020. Procedura poate să │
│ │prevadă inclusiv │
│ │posibilitatea de │
│ │repartizare computerizată │
│ │a candidaţilor, în funcţie│
│ │de opţiunile exprimate de │
│ │aceştia. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│E.1. Admiterea candidaţilor pe │
│locurile distinct alocate candidaţilor│
│cu CES în unităţile de învăţământ de │
│masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│19 iunie │distinct alocate în │
│2020 │unităţile de învăţământ de│
│ │masă pentru candidaţii cu │
│ │CES │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea, la comisia de │
│ │admitere judeţeană/Comisia│
│ │de admitere a municipiului│
│ │Bucureşti a cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │pentru admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Cererea de înscriere pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru integrarea │
│ │individuală a elevilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă trebuie să fie │
│ │însoţită de o copie a │
│ │certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de │
│ │centrul judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti de │
│ │resurse şi asistenţă │
│ │educaţională (CJRAE/ │
│ │CMBRAE), care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │Certificatul de orientare │
│ │şcolară şi profesională │
│30 iunie-5 │este singurul document │
│iulie 2020 │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Ordinul ministrului│
│ │educaţiei, cercetării, │
│ │tineretului şi sportului │
│ │nr. 5.574/2011, pentru │
│ │aprobarea Metodologiei │
│ │privind organizarea │
│ │serviciilor de sprijin │
│ │educaţional pentru copiii,│
│ │elevii şi tinerii cu │
│ │cerinţele educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, cu │
│ │modificările ulterioare, │
│ │şi trebuie să fi fost emis│
│ │până cel târziu la │
│ │începutul semestrului al │
│ │II-lea din anul şcolar în │
│ │curs. Documentele obţinute│
│ │ulterior perioadei │
│ │menţionate şi/sau │
│ │eliberate de alte │
│ │instituţii decât CJRAE/ │
│ │CMBRAE nu vor fi luate în │
│ │considerare la admiterea │
│ │pe locurile alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/Comisia de │
│ │admitere a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES │
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│6 iulie │alocate candidaţilor cu │
│2020 │CES se realizează conform │
│ │unei proceduri stabilite │
│ │de către comisia de │
│ │admitere judeţeană/Comisia│
│ │de admitere a municipiului│
│ │Bucureşti, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/ │
│ │Inspectoratului Şcolar al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│F. Etapa de repartizare computerizată │
│şi admitere în învăţământul liceal de │
│stat pentru candidaţii din seria │
│curentă, precum şi pentru cei din │
│seriile anterioare care nu împlinesc │
│18 ani până la data începerii │
│cursurilor anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişele de înscriere de │
│ │către absolvenţii clasei a│
│ │VIII-a şi de către │
│ │părinţii acestora, │
│ │asistaţi de diriginţii │
│ │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ sau│
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
│2-8 iulie │Orice opţiune greşită │
│2020 │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
│ │Completarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │absolvenţii clasei a │
│ │VIII-a care doresc să │
│ │participe la admitere în │
│ │alt judeţ şi depunerea/ │
│ │transmiterea fişelor, │
│ │conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│ │naţională de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Introducerea în baza de │
│2-8 iulie │date computerizată (în │
│2020 │aplicaţia informatică │
│ │centralizată) a datelor │
│ │din fişele de înscriere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea de către │
│ │părinţi şi candidaţi a │
│ │corectitudinii datelor din│
│ │fişa listată de │
│ │calculator, corectarea │
│3-8 iulie │eventualelor greşeli în │
│2020 │baza de date computerizată│
│ │şi listarea fişelor │
│ │corectate din calculator, │
│ │operaţiuni ce se vor │
│ │realiza utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Termenul-limită pentru │
│ │transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de │
│ │înscriere la centrul de │
│ │admitere judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │precum şi a listei │
│ │absolvenţilor care nu │
│ │participă la repartizarea │
│8 iulie │computerizată, prin │
│2020 │confirmarea operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
│ │Predarea/transmiterea de │
│ │către comisia din centrul │
│ │de înscriere a fişelor de │
│ │opţiuni originale la │
│ │centrul de admitere │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea bazei de date│
│ │de la centrele de admitere│
│ │judeţene/al municipiului │
│ │Bucureşti la Centrul │
│8 iulie │naţional de admitere prin │
│2020 │confirmarea, de către │
│ │acestea, a finalizării │
│ │operaţiunilor specifice, │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Verificarea şi corectarea │
│ │eventualelor erori din │
│ │bazele de date, precum │
│ │candidaţi înscrişi în mai │
│ │multe judeţe, candidaţi │
│ │aflaţi în baza de date │
│ │pentru admiterea │
│9 iulie │computerizată şi care au │
│2020 │fost deja admişi la │
│ │liceele la care se susţin │
│ │probe de aptitudini etc., │
│ │de către Comisia naţională│
│ │de admitere şi comisiile │
│ │de admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti; │
│ │transmiterea modificărilor│
│ │la comisia naţională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Corectarea erorilor şi │
│9 iulie │confirmarea încheierii │
│2020 │modificărilor în aplicaţia│
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea computerizată│
│ │în învăţământul liceal de │
│10 iulie │stat a absolvenţilor │
│2020 │clasei a VIII-a care nu │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │candidaţilor repartizaţi │
│ │computerizat în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat, conform procedurii │
│ │stabilite de Comisia │
│10 iulie │naţională de admitere │
│2020 │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial a │
│ │listei cu locurile │
│ │neocupate în unităţile de │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│13-20 iulie│dosarelor de înscriere la │
│2020 │şcolile la care candidaţii│
│ │au fost repartizaţi │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│21 iulie │liceal de stat a situaţiei│
│2020 │locurilor rămase libere în│
│ │urma neînscrierii │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│22-24 iulie│judeţeană/a municipiului │
│2020 │Bucureşti a situaţiilor │
│ │speciale apărute după │
│ │etapa de repartizare │
│ │computerizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│G. A doua etapă de admitere în │
│învăţământul liceal de stat pentru │
│candidaţii din seria curentă, precum │
│şi pentru cei din seriile anterioare │
│care nu împlinesc 18 ani până la data │
│începerii cursurilor anului şcolar │
│2020-2021 │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea centrului de │
│ │admitere, a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere, │
│ │inclusiv a celor destinate│
│ │candidaţilor romi, precum │
│ │şi a celor destinate │
│ │candidaţilor cu CES, a │
│ │locului de desfăşurare şi │
│ │a graficului probelor de │
│ │aptitudini sau de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă ori │
│ │maternă │
│ │În a doua etapă de │
│24 iulie │admitere în învăţământul │
│2020 │liceal de stat pentru │
│ │candidaţii din seria │
│ │curentă, precum şi pentru │
│ │cei din seriile anterioare│
│ │care nu împlinesc 18 ani │
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2020-2021, candidaţii romi│
│ │şi candidaţii cu CES îşi │
│ │păstrează prioritatea pe │
│ │locurile destinate │
│ │fiecărei categorii, care │
│ │au rămas libere după │
│ │soluţionarea situaţiilor │
│ │speciale. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│27 iulie │aptitudini sau probele de │
│2020 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│28-29 iulie│probelor de aptitudini sau│
│2020 │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Primirea cererilor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar │
│ │care nu şi-au depus │
│ │dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor │
│24-30 iulie│care nu au participat sau │
│2020 │au participat la │
│ │repartizarea computerizată│
│ │în prima etapă de │
│ │admitere, dar, din │
│ │diferite motive, nu au │
│ │fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a care nu au susţinut│
│ │evaluarea naţională │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │computerizat în prima │
│ │etapă de admitere, dar nu │
│ │şi-au depus/transmis │
│ │dosarele de înscriere în │
│ │termen şi a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau │
│ │au participat la │
│ │repartizarea computerizată│
│ │în prima etapă de │
│ │admitere, dar, din │
│30 iulie-3 │diferite motive, nu au │
│august 2020│fost repartizaţi │
│ │computerizat, precum şi a │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a care nu au susţinut│
│ │evaluarea naţională. │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 24 iulie │
│ │2020. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea către Centrul│
│ │naţional de admitere a │
│4 august │rezultatelor repartizării │
│2020 │prin confirmarea │
│ │încheierii operaţiunilor │
│ │specifice în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│H. Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul seral şi pentru cel cu │
│frecvenţă redusă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Anunţarea centrului │
│ │special de înscriere │
│ │pentru candidaţii din │
│27 mai 2020│seriile anterioare, care │
│ │împlinesc 18 ani până la │
│ │data începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea calendarului │
│ │admiterii la învăţământ │
│ │seral sau cu frecvenţă │
│3 iulie │redusă pentru candidaţii │
│2020 │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│ │18 ani până la data │
│ │începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea la învăţământul│
│ │seral sau cu frecvenţă │
│ │redusă a candidaţilor din │
│13-17 iulie│seriile anterioare care │
│2020 │împlinesc vârsta de 18 ani│
│ │până la data începerii │
│ │cursurilor anului şcolar │
│ │2020-2021 │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │din seriile anterioare │
│ │care împlinesc vârsta de │
│22-24 iulie│18 ani până la data │
│2020 │începerii cursurilor │
│ │anului şcolar 2020-2021 pe│
│ │locurile de la │
│ │învăţământul seral şi cu │
│ │frecvenţă redusă │
└───────────┴──────────────────────────┘

    NOTĂ:
    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi evenimentelor din calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016