Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 452 din 12 martie 2020  pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 452 din 12 martie 2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 229 din 20 martie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale deşeuri, situri contaminate şi substanţe periculoase nr. 105.616/DGDSCSP din 9.03.2020,
    în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
    – art. 24 din Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iulie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Punctul 8(e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Se │
│ │ │etichetează │
│ │Domeniul │sau se │
│ │de │identifică │
│Materiale şi │aplicare │potrivit │
│componente │şi data de│prevederilor│
│ │expirare a│art. 4 alin.│
│ │exceptării│(3) din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │212/2015. │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│„8(e). Plumbul│ │ │
│din aliajele │ │ │
│de sudură cu │ │ │
│temperatură │ │ │
│ridicată de │ │ │
│topire (şi │(^2) │X“ │
│anume aliajele│ │ │
│de plumb cu │ │ │
│conţinut de │ │ │
│plumb de cel │ │ │
│puţin 85% în │ │ │
│greutate) │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘

"

    2. Punctul 8(f)(b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Se │
│ │ │etichetează │
│ │Domeniul │sau se │
│ │de │identifică │
│Materiale şi │aplicare │potrivit │
│componente │şi data de│prevederilor│
│ │expirare a│art. 4 alin.│
│ │exceptării│(3) din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │212/2015. │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│„8(f)(b). │Vehicule │ │
│Plumbul din │omologate │ │
│sistemele │de tip │ │
│conforme de │înainte de│ │
│conectori cu │1 ianuarie│ │
│pini, altele │2024 şi │X“ │
│decât aria de │piese de │ │
│joncţiune a │schimb │ │
│conectorilor │pentru │ │
│cablurilor │aceste │ │
│vehiculului │vehicule │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘

"

    3. Punctul 8(g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Se │
│ │ │etichetează │
│ │Domeniul │sau se │
│ │de │identifică │
│Materiale şi │aplicare │potrivit │
│componente │şi data de│prevederilor│
│ │expirare a│art. 4 alin.│
│ │exceptării│(3) din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │212/2015. │
├───────────────┼──────────┼────────────┤
│„8(g)(i). │ │ │
│Plumbul din │ │ │
│aliajele de │Vehicule │ │
│sudură │omologate │ │
│utilizate │de tip │ │
│pentru │înainte de│ │
│realizarea unei│1 │ │
│conexiuni │octombrie │ │
│electrice │2022 şi │X │
│viabile între │piese de │ │
│purtător şi │schimb │ │
│pastila │pentru │ │
│semiconductoare│aceste │ │
│în capsulele de│vehicule │ │
│circuite │ │ │
│integrate tip │ │ │
│«flip chip» │ │ │
├───────────────┼──────────┼────────────┤
│8(g)(ii). │ │ │
│Plumbul din │ │ │
│aliajele de │ │ │
│sudură │ │ │
│utilizate │ │ │
│pentru │ │ │
│realizarea unei│ │ │
│conexiuni │ │ │
│electrice │ │ │
│viabile între │ │ │
│purtător şi │ │ │
│pastila │ │ │
│semiconductoare│ │ │
│în capsulele de│ │ │
│circuite │ │ │
│integrate tip │ │ │
│«flip chip», în│(^2) │ │
│cazul în care │Valabil │ │
│conexiunea │pentru │ │
│electrică │vehicule │ │
│respectivă │omologate │ │
│îndeplineşte │de tip │ │
│oricare dintre │începând │ │
│următoarele │cu 1 │X“ │
│condiţii: │octombrie │ │
│(i) există un │2022 şi │ │
│nod tehnologic │piese de │ │
│semiconductor │schimb │ │
│de 90 nm sau │pentru │ │
│mai mare; │aceste │ │
│(ii) există un │vehicule │ │
│substrat de 300│ │ │
│mm^2 sau mai │ │ │
│mare în orice │ │ │
│nod tehnologic │ │ │
│semiconductor; │ │ │
│(iii) există │ │ │
│carcase │ │ │
│suprapuse cu │ │ │
│substraturi de │ │ │
│300 mm^2 sau │ │ │
│mai mari sau │ │ │
│substraturi │ │ │
│(interposers) │ │ │
│din siliciu de │ │ │
│300 mm^2 sau │ │ │
│mai mari. │ │ │
└───────────────┴──────────┴────────────┘

"

    4. După punctul 8(j) se introduce un nou punct, punctul 8(k), cu următorul cuprins:

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Se │
│ │ │etichetează │
│ │Domeniul │sau se │
│ │de │identifică │
│Materiale şi │aplicare │potrivit │
│componente │şi data de│prevederilor│
│ │expirare a│art. 4 alin.│
│ │exceptării│(3) din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │212/2015. │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│„8(k). Plumbul│ │ │
│din sudarea │ │ │
│aplicaţiilor │ │ │
│termice care │ │ │
│utilizează un │ │ │
│curent cu o │ │ │
│intensitate │Vehicule │ │
│minimă de 0,5 │omologate │ │
│A per sudură │de tip │ │
│pe un singur │înainte de│ │
│geam din │1 ianuarie│ │
│sticlă │2024 şi │X (^4)“ │
│laminată cu o │piese de │ │
│grosime maximă│schimb │ │
│de 2,1 mm. │pentru │ │
│Această │aceste │ │
│exceptare nu │vehicule │ │
│se referă la │ │ │
│sudarea │ │ │
│contactelor │ │ │
│integrate în │ │ │
│polimerul │ │ │
│intermediar. │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘
    5. Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │Se │
│ │ │etichetează │
│ │Domeniul │sau se │
│ │de │identifică │
│Materiale şi │aplicare │potrivit │
│componente │şi data de│prevederilor│
│ │expirare a│art. 4 alin.│
│ │exceptării│(3) din │
│ │ │Legea nr. │
│ │ │212/2015. │
├──────────────┼──────────┼────────────┤
│„14. Crom │ │ │
│hexavalent ca │ │ │
│agent │ │ │
│anticoroziv, │ │ │
│cu o │ │ │
│concentraţie │ │ │
│de până la │ │ │
│0,75% în │ │ │
│greutate în │ │ │
│soluţia de │ │ │
│răcire, │ │ │
│utilizat în │ │ │
│sistemul de │ │ │
│răcire din │ │ │
│oţel-carbon al│ │ │
│frigiderelor │Vehicule │ │
│cu absorbţie: │omologate │ │
│(i) concepute │de tip │ │
│să funcţioneze│înainte de│ │
│integral sau │1 ianuarie│ │
│parţial cu │2020 şi │ │
│dispozitive de│piese de │ │
│încălzire │schimb │ │
│electrice, cu │pentru │ │
│o putere de │aceste │ │
│intrare │vehicule │X“ │
│utilizată │Vehicule │ │
│medie < 75 W, │omologate │ │
│în condiţii de│de tip │ │
│utilizare │înainte de│ │
│constantă; │1 ianuarie│ │
│(ii) concepute│2026 şi │ │
│să funcţioneze│piese de │ │
│integral sau │schimb │ │
│parţial cu │pentru │ │
│dispozitive de│aceste │ │
│încălzire │vehicule │ │
│electrice, cu │ │ │
│o putere de │ │ │
│intrare │ │ │
│utilizată │ │ │
│medie ≥ 75 W, │ │ │
│în condiţii de│ │ │
│utilizare │ │ │
│constantă; │ │ │
│(iii) │ │ │
│concepute să │ │ │
│funcţioneze │ │ │
│integral cu │ │ │
│dispozitive de│ │ │
│încălzire │ │ │
│neelectrice. │ │ │
└──────────────┴──────────┴────────────┘

"    ART. II
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 5 aprilie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei delegate (UE) 2020/362 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz în ceea ce priveşte exceptarea referitoare la utilizarea cromului hexavalent ca agent anticorosiv în sistemul de răcire din oţel-carbon al frigiderelor cu absorbţie pentru rulote, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020, şi ale Directivei delegate (UE) 2020/363 a Comisiei din 17 decembrie 2019 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase din uz în ceea ce priveşte anumite exceptări pentru plumbul şi compuşii plumbului din componente, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 67 din 5 martie 2020.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 12 martie 2020.
    Nr. 452.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016