Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.516 din 22 iulie 2019  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.516 din 22 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 702 din 27 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 11 din 27.06.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019,
    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2019-2020.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 22 iulie 2019.
    Nr. 4.516.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ
    preuniversitar de stat evaluate în perioada 15 noiembrie 2018-14 iunie 2019

    Municipiul Bucureşti

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/ │Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea │predare │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bd. Ferdinand nr. 89, │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │sectorul 2, tel./fax: │nr. 918/ │(filieră │ │Ştiinţe ale │Maghiară│Cu │
│ │Liceul │10.06.2019│ │021/2520192 │2013, cu │teoretică) │ │naturii │ │frecvenţă │
│1. │Teoretic │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │„Ady │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Endre“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 29 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
├────┼──────────┼──────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │diagnostic │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │auto │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bd. Theodor Pallady nr.│şi │ │ │ │ │ │
│ │ │14/ │ │250, sectorul 3, tel./ │completările│Transporturi│ ├──────────────┤Română │Cu │
│ │Liceul │22.05.2019│ │fax: 021/3453080, │ulterioare) │ │ │ │ │frecvenţă │
│2. │Tehnologic│ │ │liceulpallady@yahoo.com│Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │„Theodor │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │Pallady“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │transporturi │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │interne şi │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │internaţionale│ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 28 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 14 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Ialomiţa

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Fierbinţi-Târg, │completările│ │ │Tehnician în │ │ │
│ │ │15/ │ │calea Urziceni nr. 5, │ulterioare) │Servicii│Economic │activităţi │Română │Cu │
│ │ │29.05.2019│ │tel: 0243/280161, │Nivel 4 │ │ │economice │ │frecvenţă │
│1. │Liceul │ │ │gs_ag_fierbinti@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Tehnologic│ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 55 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 19 formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016