Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.494 din 10 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.494 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 497 din 11 iunie 2020
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020;
    – măsurile cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de urgenţă nr. 545/DGIP/2020,

    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Prin derogare de la dispoziţiile art. 15, în sesiunile din anul şcolar 2019-2020, componenţa comisiilor de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate/instituţie de învăţământ acreditată, este următoarea:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii/ instituţiei de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte - reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social pentru formarea profesională (CLDPS) sau un reprezentant al AJOFM/ANOFM, după caz; în cazul în care nu este posibilă prezenţa persoanelor amintite, poziţia de vicepreşedinte va fi ocupată de directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
    c) membrii examinatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectului pentru examenul de certificare şi un evaluator extern; în cazul în care nu poate fi asigurată prezenţa în comisie a unui evaluator extern, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din altă unitate/instituţie de învăţământ;
    d) secretar: secretarul unităţii/instituţiei de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate/ instituţie de învăţământ."

    2. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    Prin derogare de la prevederile art. 22, pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, examenul de certificare a absolvenţilor învăţământului postliceal constă în realizarea şi susţinerea unui proiect. Proba practică şi proba scrisă se echivalează."

    3. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, proba practică a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din planurile de învăţământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), anii I şi II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II şi III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:
    - pentru calificări profesionale cu durata studiilor de un an: (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anul I;
    n = 1 (durata de şcolarizare);
    – pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani: (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare);
    – pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani: (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).
    (2) Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fişa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 6.
    (3) Dacă media calculată conform formulei prevăzute la art. 23^1 alin. (1) este minimum 6 (şase), candidatul este declarat «admis» pentru proba practică şi are dreptul să participe la următoarea etapă a examenului de certificare.
    (4) Dacă media este strict mai mică decât 6 (şase), candidatul este declarat «respins"

    4. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 24, pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, proba scrisă a examenului de certificare a calificării profesionale se echivalează prin calculul mediei aritmetice a mediilor tuturor modulelor din planurile de învăţământ pentru anul I (calificări profesionale cu durata studiilor de un an), pentru anii I şi II (calificări profesionale cu durata studiilor de doi ani) sau I, II şi III (calificări profesionale cu durata studiilor de trei ani), după formula:
    - pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an: (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI - media aritmetică a tuturor modulelor din anul I;
    n = 1 (durata de şcolarizare);
    – pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani: (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare);
    – pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani: (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).
    (2) Pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fişa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 7.
    (3) Dacă media calculată conform alin. (1) este minimum 5 (cinci), candidatul este declarat «admis» pentru proba scrisă şi are dreptul să participe la următoarea probă a examenului de certificare."

    5. La articolul 26, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin derogare de la prevederile alin. (5), pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, depunerea proiectului în vederea susţinerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii/instituţiei de învăţământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ."

    6. La articolul 27, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (1^1)-(1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, susţinerea proiectului în cadrul examenului de certificare a calificării profesionale se face online. În situaţiile în care elevii nu deţin calculatoare, laptopuri, tablete, telefoane şi/sau nu au conexiune la internet şi nu este posibilă organizarea susţinerii on-line a proiectului, unitatea/instituţia de învăţământ, centru de examen, va asigura condiţiile necesare desfăşurării probei cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirii. Fiecare comisie de examinare va realiza o programare orară riguroasă a candidaţilor care nu pot susţine examenul de certificare on-line. Candidaţii vor intra în sala de examen în ordinea afişată, respectându-se ora prevăzută.
(1^2) Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, pentru fiecare candidat se completează Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator.
(1^3) Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, preşedintele comisiei de examinare mediază situaţiile în care apar diferenţe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fişa de evaluare. Hotărârea preşedintelui este definitivă.
(1^4) Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, punctajul final, pentru fiecare candidat, se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, iar apoi se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 8."

    7. La articolul 49, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, un candidat se consideră «neprezentat» dacă nu a depus proiectul."

    8. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) După încheierea tuturor probelor se comunică rezultatul final al examenului prin afişare on-line şi la avizierul unităţii/instituţiei de învăţământ a listelor nominale finale, care conţin: numele, iniţiala/iniţialele tatălui şi prenumele candidatului, şcoala de provenienţă, rezultatul final. Eliminarea de pe pagina de internet şi de la avizierul unităţii/instituţiei de învăţământ se realizează după împlinirea unui termen de 30 de zile de la data afişării."

    9. La articolul 52, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru sesiunile din anul şcolar 2019-2020, prevederile alin. (1) nu se aplică în ceea ce priveşte arhivarea lucrărilor scrise."

    10. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    11. După anexa nr. 5 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 6-8, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru anul şcolar 2019-2020 se suspendă aplicarea prevederilor art. 13 lit. s), ş) şi t), art. 16 lit. e), f), g), r) şi s), art. 28, art. 30-40, art. 44, 45, 46, 47 şi ale art. 57 pct. 2 lit. b), c), d) şi e) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 10 iunie 2020.
    Nr. 4.494.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ....................
    FIŞA
    de echivalare a probei practice
    Numele şi prenumele candidatului: .................................................
    Centrul de examen: ...................................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ...................................
    Calificarea profesională: .............................................................
    a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor │proba │probei practice│
│anul I │practică │(admis/respins)│
│(M_pI) │(M_pp) │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴──────────┴───────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I şi II;
    n = 1 (durata de şcolarizare).

    b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:

┌─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │practică│practice │
│(M_pI) │(M_pII) │(M_pp) │(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴──────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare).

    c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Media │Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │anul III │practică│practice │
│(M_pI) │(M_pII) │(M_pIII) │(M_pp) │(admis/ │
│ │ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ......................
    Evaluator 2: .......................
    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 7 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ......................
    FIŞA
    de echivalare a probei scrise
    Numele şi prenumele candidatului: ................................................
    Centrul de examen: ..................................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ..................................
    Calificarea profesională: ............................................................
    a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor │proba │probei scrise │
│anul I │scrisă │(admis/respins)│
│(M_tI) │(M_ps) │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴──────────┴───────────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II;
    n = 1 (durata de şcolarizare).

    b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:

┌─────────┬─────────┬──────┬───────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │scrisă│scrise │
│(M_tI) │(M_tII) │(M_ps)│(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────┴───────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare).

    c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┐
│Media │Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │anul III │scrisă│scrise │
│(M_tI) │(M_tII) │(M_tIII) │(M_ps)│(admis/ │
│ │ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┘

 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: ..........................
    Evaluator 2: ..........................

    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 8 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ..........................
    FIŞA
    de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale
    Numele şi prenumele candidatului: ................................................
    Centrul de examen: ..................................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ...................................
    Calificarea profesională: .............................................................
    Competenţe vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. ...................................................................................
    2. ...................................................................................
    3. ...................................................................................

    Tema proiectului:
    .............................................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect: ............................................

┌────┬────────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────────────────┐
│ │A. Criterii │ │ │Punctaj acordat │
│ │de evaluare^│ │Punctaj │ │
│Nr. │1 a │Indicatori de │maxim pe ├─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│proiectului │realizare^2 │indicator│Evaluator│Evaluator│Evaluator│
│ │realizat de │ │ │1 │2 │3 │
│ │candidat │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Planificarea│Indicator 1 │... p │ │ │ │
│ │elaborării ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │proiectului │Indicator 2 │... p │ │ │ │
│ │(20 p) ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │................│... p │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Realizarea │Indicator 1 │... p │ │ │ │
│ │părţii ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │scrise a │Indicator 2 │... p │ │ │ │
│ │proiectului ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │(50 p) │................│... p │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM REALIZARE PROIECT^3 │70 p │ │ │ │
├────┬────────────┬────────────────┼─────────┼─────────┴─────────┴─────────┤
│ │B. Criterii │ │ │ │
│ │de apreciere│ │ │Punctaj acordat │
│ │a │ │ │ │
│ │performanţei│ │Punctaj │ │
│Nr. │candidatului│Indicatori de │maxim pe ├─────────┬─────────┬─────────┤
│crt.│la proba │realizare │indicator│ │ │ │
│ │orală de │ │ │Evaluator│Evaluator│Evaluator│
│ │susţinere a │ │ │1 │2 │3 │
│ │proiectului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │Prezentarea │Indicator 1 │... p │ │ │ │
│ │şi ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │promovarea │Indicator 2 │... p │ │ │ │
│ │proiectului ├────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │(30 p) │................│... p │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM SUSŢINERE PROIECT^4 │30 p │ │ │ │
├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL^5 │100 p │ │ │ │
├──────────────────────────────────┴─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ FINAL^6 │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    ^3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.
    ^6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei trei evaluatori.

    Întrebările Comisiei^7
    ^7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală.

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Observaţii referitoare la │
│Întrebare│răspunsurile la întrebări │
│ │ale candidatului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────┴────────────────────────────┘

    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de realizare a proiectului şi a susţinerii orale: (a se vedea imaginea asociată)

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: .................................
    Evaluator 2: .................................

    Preşedinte de comisie (numele, prenumele şi semnătura):
    Data:

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016