Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.474 din 9 iunie 2020  privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.474 din 9 iunie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalist" şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 553 din 26 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.584/2014*), modificat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.142/2016**),
     *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.584/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    **) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.142/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 3 din 6.05.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 13 februarie-6 martie 2020,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG, cu sediul în municipiul Slobozia, Aleea Pieţii nr. 8, judeţul Ialomiţa, începând cu anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia are obligaţia ca, în termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să parcurgă procedurile de înregistrare fiscală şi să comunice Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală, în caz contrar se vor sesiza organele fiscale competente pentru luarea măsurilor care se impun.

    ART. 4
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 5
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, autorizate, se preiau la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical generalist“ şi „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia.

    ART. 6
    (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
    (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia revine fondatorilor.

    ART. 7
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 8
    Fundaţia Ecologică Green - Filiala Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia, Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Ialomiţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 9 iunie 2020.
    Nr. 4.474.
    ANEXA 1

    Judeţul Ialomiţa

┌────┬───────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬──────────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Nr. şi data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ordinului │Hotărârea │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │Nr. de │
│ │Denumirea │ministrului/ │ARACIP │Denumirea │unităţii │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │clase │
│Nr. │unităţii de│Decizia │de │persoanei │de │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/ │de │Forma de │şcolarizate│
│crt.│învăţământ │Inspectoratului│evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniu │de bază │Specializarea │predare│învăţământ│/ │
│ │ │şcolar │data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │ │ │ │ │număr de │
│ │ │judeţean de │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │elevi │
│ │ │autorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Asistent medical │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │generalist │ │ │3/64 │
│ │ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2002, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │Ordinul nr. │ │Fundaţia │Slobozia, │şi │Sănătate │ │ │ │ │ │
│ │ │4.584/2014, │4/ │Ecologică │Aleea │completările│şi │ ├──────────────────┤ │Cu ├───────────┤
│ │Şcoala │modificat │19.04.2020│Green - │Pieţii │ulterioare) │asistenţă │ │ │Română │frecvenţă │ │
│1. │Postliceală│prin Ordinul │ │Filiala │nr. 8, │Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │(zi) │ │
│ │FEG │nr. 3.142/2016 │ │Bucureşti │scoala_feg@│(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │yahoo.com │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Asistent medical │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │balneofiziokineto-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2013, │ │ │terapie şi │ │ │3/52 │
│ │ │ │ │ │ │cu │ │ │recuperare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────────────┴───────┴──────────┴───────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 8 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum 8 │
│ │ │formaţiuni de studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016