Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.471 din 9 iunie 2020  privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.471 din 9 iunie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 541 din 24 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.035/2013*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificările profesionale „asistent medical de farmacie“, „asistent medical de laborator“, „asistent medical de radiologie“, „asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.035/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 3 din 6.05.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 13 februarie-6 martie 2020,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă (zi)“, din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară Carol Davila“, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, strada Islaz nr. 2, judeţul Gorj, cod de identificare fiscală 5374510, începând cu anul şcolar 2020-2021, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 4
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, autorizate, se preiau la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „sănătate şi asistenţă pedagogică“, calificarea profesională „asistent medical de farmacie“, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu.

    ART. 5
    (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.
    (2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular acreditate Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu revine fondatorilor.

    ART. 6
    Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 7
    Asociaţia Femeilor Gorjene din municipiul Târgu Jiu, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila“ din municipiul Târgu Jiu, Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 9 iunie 2020.
    Nr. 4.471.
    ANEXA 1

    Judeţul Gorj

┌────┬───────────┬───────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Nr. şi data │ │ │Adresa │ │ │ │ │ │ │Nr. de │
│ │ │Ordinului │Hotărârea │Denumirea │unităţii │Nivelul de │ │ │ │ │ │clase │
│Nr. │Denumirea │ministrului/ │ARACIP de │persoanei │de │învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │şcolarizate│
│crt.│unităţii de│Decizia │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│/ │
│ │învăţământ │inspectoratului│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │număr de │
│ │ │şcolar judeţean│ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │elevi │
│ │ │de autorizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Asociaţia │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Femeilor │Târgu Jiu, │şi │Sănătate │ │Asistent │ │Cu │ │
│ │Şcoala │4.035/ │5/ │Gorjene din│str. Islaz │completările│şi │ │medical de │Română │frecvenţă │3/74 │
│ │Postliceală│28.06.2013 │26.02.2020│municipiul │nr. 2, │ulterioare) │asistenţă │ │farmacie │ │(zi) │ │
│1. │Sanitară │ │ │Târgu Jiu │tel.: 0253/│Nivel 5 │pedagogică│ │ │ │ │ │
│ │„Carol │ │ │ │219286 │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │Davila“ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├───────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 13 formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum │
│ │ │13 formaţiuni de studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016