Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.423 din 23 decembrie 2020  privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională  a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.423 din 23 decembrie 2020 privind stabilirea structurii care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada de programare 2021-2027

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1322 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere necesitatea stabilirii cadrului instituţional pentru programarea şi implementarea fondurilor externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2021-2027, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităţilor locale,
    întrucât utilizarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile şi implementarea procesului decizional al utilizării şi al managementului fondurilor la nivel local constituie una dintre priorităţile asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare,
    având în vedere faptul că în prezent România derulează etapele de negociere cu Comisia Europeană pentru stabilirea cadrului partenerial, a programelor operaţionale, a arhitecturii instituţionale, precum şi a tuturor mecanismelor necesare pentru utilizarea fondurilor externe nerambursabile începând cu 1 ianuarie 2021,
    întrucât unul dintre obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. a) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare, este diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social ale zonelor mai puţin dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre,
    în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 122/2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităţilor şi instituţiilor din România în procesul de programare şi negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 şi a cadrului instituţional de coordonare, gestionare şi control al acestor fonduri,
    ţinând cont de prevederile art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se desemnează Direcţia generală Programul operaţional regional din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei ca structură de specialitate care asigură coordonarea operaţională a programelor operaţionale regionale pentru perioada 2021-2027.

    ART. 2
    Structura desemnată la art. 1 are rolul de a asigura uniformitatea necesară în procesul de pregătire, dezvoltare, funcţionare a cadrului legislativ, instituţional, procedural de planificare şi implementare a fondurilor aferente celor 8 programe regionale, în toate etapele necesare (negociere şi aprobare programe, implementare, monitorizare ex-post, evaluare, închidere).

    ART. 3
    În îndeplinirea atribuţiilor de coordonare operaţională a procesului de elaborare şi implementare a programelor operaţionale regionale, structura desemnată la art. 1 emite avize obligatorii privind:
    a) asigurarea uniformităţii şi a caracterului unitar al programelor operaţionale, cu respectarea specificului regional;
    b) asigurarea conformităţii cu politica naţională în domeniul dezvoltării regionale şi cu programele INTERREG şi de cooperare teritorială, precum şi cu alte programe gestionate la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi al instituţiilor coordonate/subordonate;
    c) asigurarea complementarităţii între programele operaţionale regionale, precum şi prin raportare la domeniile sale de competenţă;
    d) asigurarea uniformităţii orientărilor metodologice şi procedurale specifice procesului de elaborare şi implementare a programelor.


    ART. 4
    Structura desemnată la art. 1 supervizează/ evaluează stadiul implementării programelor operaţionale regionale, semnalând riscuri sau deficienţe identificate şi realizând recomandări pentru îmbunătăţirea procesului de implementare şi pentru atingerea ţintelor anuale de contractare/absorbţie.

    ART. 5
    Structura desemnată la art. 1 asigură uniformitatea poziţiilor autorităţilor de management pentru programele operaţionale regionale în relaţia cu instituţiile/autorităţile naţionale/internaţionale privind fondurile europene nerambursabile.

    ART. 6
    (1) Structura desemnată la art. 1 coordonează procesul de planificare şi implementare a schemelor de ajutor de stat/de minimis, inclusiv prin clarificarea aspectelor specifice legate de pregătirea, aprobarea, implementarea schemelor de finanţare şi a proiectelor, în scopul asigurării unor abordări integrate la nivelul autorităţilor de management regionale; în acest scop se realizează comunicarea de puncte de vedere/interpretări necesare în gestionarea acestor forme de sprijin, elaborarea de recomandări, urmărirea şi comunicarea materialelor relevante în domeniu.
    (2) Structura desemnată la art. 1 realizează schemele de ajutor de stat/de minimis în mod unitar pentru toate programele operaţionale regionale, le supune avizării Consiliului Concurenţei şi propune proiecte de ordine în vederea aprobării.

    ART. 7
    Structura desemnată la art. 1 coordonează în mod unitar relaţia autorităţilor de management pentru programele operaţionale regionale cu Consiliul Concurenţei şi cu celelalte instituţii abilitate în vederea propunerii de proiecte de acte normative pe problematica specifică implementării programelor regionale respective.

    ART. 8
    Structura desemnată la art. 1 elaborează principiile standard pentru dezvoltarea metodologiilor şi procedurilor de lucru unitare pentru sprijinirea îndeplinirii funcţiilor autorităţilor de management din cadrul agenţiilor pentru dezvoltare regională, după caz, elaborează manuale/metodologii/proceduri, propuneri pentru simplificare/eficientizare, formulează interpretări cu caracter unitar, puncte de vedere şi recomandări, inclusiv recomandări legate de cele mai bune practici în domeniile vizate, asigurând îndrumarea metodologică şi asistenţa de specialitate necesară în procesul de pregătire şi implementare a programelor/proiectelor.

    ART. 9
    Structura desemnată la art. 1 realizează misiuni de monitorizare orientată spre rezultate, elaborează recomandări în urma desfăşurării acestui proces şi, după caz, facilitează implementarea acestora, punând astfel bazele unui instrument de management concentrat asupra atingerii rezultatelor vizate de programe, capitalizării acestora la nivel naţional, asigurării sinergiei măsurilor luate în implementare, îmbunătăţirii capacităţii de management pentru cele 8 autorităţi de management din cadrul agenţiilor pentru dezvoltare regională.

    ART. 10
    Structura desemnată la art. 1 elaborează raportări/documente de specialitate pentru sprijinirea activităţii Ministerului Fondurilor Europene în procesul implementării fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, participă la grupuri de lucru, comitete, furnizează expertiză în domeniul planificării şi pregătirii programelor, managementului şi implementării.

    ART. 11
    Structura desemnată la art. 1 asigură coordonarea comitetelor de monitorizare a celor 8 programe operaţionale regionale, având calitatea de membru cu drept de vot pentru asigurarea unei abordări unitare şi implementarea deciziilor luate în cadrul comitetelor.

    ART. 12
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor de mai sus, structura desemnată la art. 1 beneficiază de aplicarea prevederilor art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu procedura prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 29/2018 pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora se aplică majorarea prevăzută la art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 13
    Pentru îndeplinirea atribuţiilor din prezentul ordin, se modifică şi se completează Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.506/2020*), cu modificările şi completările ulterioare, conform activităţilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din acest ordin.
    *) Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.506/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 4.423.
    ANEXA 1

    ACTIVITĂŢI
    care se vor realiza pentru asigurarea coordonării operaţionale a programelor operaţionale regionale
    pentru perioada 2021-2027
    Serviciul gestionare program:
    - asigură coordonarea elaborării celor 8 programe operaţionale regionale;
    – contribuie la elaborarea şi transmiterea spre aprobare către Comisia Europeană a celor 8 programe operaţionale regionale;
    – stabileşte reuniuni pentru discutarea bilaterală cu fiecare autoritate de management a programelor operaţionale regionale, înainte de transmiterea la Comisia Europeană;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul de negociere cu Comisia Europeană aferent perioadei de programare 2021-2027;
    – participă la reuniunile privind negocierile fiecărui program operaţional regional şi propune abordări unitare la nivelul acestora;
    – sprijină autorităţile de management regionale în elaborarea răspunsurilor pentru solicitările din partea Comisiei Europene survenite în procesul de negociere;
    – asigură coordonarea la nivelul programelor operaţionale regionale a aspectelor orizontale reieşite în procesul de negociere cu Comisia Europeană;
    – sprijină autorităţile de management regionale pentru desfăşurarea procesului partenerial de elaborare a programelor operaţionale regionale (de exemplu, elaborează procedura de selecţie a partenerilor);
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul de asigurare a corelării şi complementarităţilor între programele operaţionale regionale şi alte programe operaţionale aferente Acordului de parteneriat 2021-2027 şi/sau naţionale;
    – elaborează/revizuieşte metodologiile pentru elaborarea planurilor de dezvoltare regională;
    – analizează şi avizează planurile de dezvoltare regională şi asigură corelarea acestora cu documente strategice naţionale sau europene, cu strategiile regionale de specializare inteligentă şi programele operaţionale regionale;
    – asigură un cadru unitar pentru elaborarea strategiilor regionale de specializare inteligentă şi existenţa unei corelări între strategiile de specializare inteligentă şi conţinutul programelor operaţionale regionale;
    – participă activ, împreună cu autorităţile de management regionale, în cadrul Comitetului Naţional pentru Coordonarea Specializării Inteligente, pentru a asigura corelarea între
    Strategia Naţională de Specializare Inteligentă şi strategiile regionale de specializare inteligentă;

    – asigură un cadru unitar pentru evaluarea ex-ante a strategiilor de specializare inteligentă prin participarea la formularea criteriilor de evaluare;
    – asigură corelarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a strategiilor regionale de specializare inteligentă, precum şi corelarea între acestea şi cele aferente Strategiei naţionale de specializare inteligentă;
    – asigură respectarea la nivelul tuturor programelor operaţionale regionale a condiţionalităţilor favorizante aplicabile;
    – sprijină autorităţile de management regionale pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii privind evaluarea strategică de mediu;
    – sprijină autorităţile de management regionale în elaborarea schemelor de ajutor de stat aplicabile programelor operaţionale regionale (de exemplu, îndeplineşte funcţia de punct de contact în relaţia cu Consiliul Concurenţei);
    – sprijină autorităţile de management regionale în identificarea, formularea şi implementarea instrumentelor financiare finanţate prin POR-uri, după caz (de exemplu, îndeplineşte funcţia de punct de contact în relaţia cu BEI/FEI etc.);
    – asigură sprijin unitar autorităţilor de management regionale pentru creşterea capacităţii administrative a acestora prin proiecte de asistenţă tehnică (de exemplu, sprijin proiect JRC);
    – asigură sprijin unitar autorităţilor de management regionale pentru alinierea investiţiilor în infrastructură, de la nivelul programelor operaţionale regionale, cu liniile strategice ale politicilor naţionale în domeniile respective;
    – elaborează orientări metodologice şi procedurale specifice funcţiilor autorităţilor de management regionale;
    – asigură un cadru unitar pentru descrierea funcţiilor şi procedurilor autorităţilor de management regionale;
    – asigură măsurile necesare pentru încadrarea bugetelor programelor operaţionale regionale în obiectivele de concentrare tematică, cu respectarea liniilor de intervenţie specifice;
    – asigură măsurile necesare pentru realocarea eventualelor sume între programele operaţionale regionale, la propunerea autorităţilor de management regionale şi cu respectarea procedurilor prevăzute în reglementările europene aplicabile;
    – asigură măsurile necesare implementării deciziilor Guvernului privind cele 8 programe operaţionale regionale;
    – iniţiază proiecte de acte normative la propunerea autorităţilor de management ale programelor operaţionale regionale şi sprijină derularea circuitului legislativ de aprobare a acestora;
    – asigură măsurile necesare pentru coordonarea comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale regionale şi monitorizează implementarea deciziilor acestor comitete;
    – sprijină autorităţile de management regionale pentru constituirea comitetelor de monitorizare (de exemplu, elaborează procedura de selecţie a partenerilor, regulamentul de organizare şi funcţionare al comitetelor de monitorizare etc.);
    – participă la şedinţele comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale regionale;
    – sprijină autorităţile de management regionale pentru a asigura o completare uniformă a informaţiilor/datelor în sistemul unic de management al informaţiilor (SMIS);
    – realizează raportări cu privire la implementarea programelor operaţionale regionale (de exemplu, contribuţie dezvoltare regională la implementarea Programului naţional de reformă);
    – contribuie la realizarea evaluărilor orizontale ale implementării programelor operaţionale regionale, precum şi a evaluărilor naţionale asupra impactului descentralizării implementării programelor operaţionale regionale.
    Serviciul evaluare şi selecţie şi contractare:

    – elaborează orientări metodologice şi procedurale specifice procesului de evaluare, selecţie şi contractare, inclusiv de îmbunătăţire a ghidurilor solicitanţilor şi de corelare a acestora cu programele operaţionale;
    – realizează propuneri de clauze contractuale pentru contractele de finanţare pentru programele operaţionale regionale în vederea asigurării uniformităţii acestora;
    – realizează propuneri de uniformizare a criteriilor de evaluare, selecţie şi contractare ale programelor operaţionale pe specificul tipurilor de investiţii şi de apeluri;
    – realizează propuneri de modificare/actualizare a ghidurilor specifice, prevederilor procedurale, a criteriilor de evaluare şi selecţie, a clauzelor contractuale, inclusiv recomandări de modificare a programelor în funcţie de evoluţia implementării acestora;
    – supervizează activitatea de evaluare, selecţie, contractare în cadrul programelor operaţionale regionale, semnalează riscurile şi realizează recomandări pentru îmbunătăţirea procesului şi pentru atingerea ţintelor anuale de contractare/ absorbţie;
    – emite opinii consultative asupra contestaţiilor depuse asupra procesului de evaluare, selecţie şi contractare/poate soluţiona contestaţiile la solicitarea autorităţilor de management;
    – realizează recomandări asupra profilelor de evaluatori în vederea asigurării unei selecţii adecvate şi uniforme a evaluatorilor în funcţie de specificul tipurilor de investiţii;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale pentru implementarea sau pentru susţinerea unor poziţii comune în ceea ce priveşte recomandările rezultate în urma misiunilor de audit asupra procesului de evaluare, selecţie şi contractare din perspectiva asigurării uniformităţii programelor operaţionale;
    – participă, la solicitarea autorităţilor de management regionale, la reuniuni/întâlniri de lucru cu instituţii/autorităţi abilitate (de exemplu, Comisia Europeană, Autoritatea de Audit, consultanţi ai Comisiei Europene - de exemplu, JASPERS, la reuniuni EGESIF/alte grupuri de lucru/comitete), pentru susţinerea poziţiei autorităţilor de management/intereselor României, în limita mandatului acordat şi a responsabilităţilor specifice;
    – propune uniformizarea calendarului de lansări ale apelurilor de proiecte în cadrul programelor operaţionale regionale;
    – sprijină activitatea comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale regionale, prin participarea ca observator/invitat şi oferirea de expertiză specifică domeniului;
    – participă la reuniuni/întâlniri de lucru cu instituţii/autorităţi abilitate pe problematica implementării regionale a programelor operaţionale, asigurând coordonarea poziţiilor autorităţilor de management pe problematica specifică.
    Direcţia monitorizare proiecte:

    – elaborează metodologii şi proceduri de lucru pentru sprijinirea îndeplinirii funcţiilor autorităţilor de management (de exemplu, manuale de implementare, metodologii/proceduri de monitorizare) sau, după caz, asigură îndrumarea metodologică şi asistenţa de specialitate necesară elaborării manualelor de proceduri interne, actualizării acestora sau modificării, în funcţie de recomandările rezultate în urma unor misiuni de evaluare/audit, recomandările Comisiei Europene sau ale altor instituţii abilitate, prevederile legislative relevante sau ţinând cont de necesităţile implementării;
    – sprijină activitatea autorităţilor de management regionale, prin interpretări cu caracter unitar legate de procesul de implementare/monitorizare a proiectelor, luând în calcul legislaţia europeană şi naţională relevantă, şi elaborează puncte de vedere şi recomandări pentru procesul de implementare, inclusiv recomandări legate de cele mai bune practici în domeniu, pentru eficientizarea activităţii specifice legate de managementul/implementarea/monitorizarea proiectelor;
    – având în vedere modelul adoptat la nivelul Comisiei Europene şi pentru susţinerea autorităţilor de management regionale în îndeplinirea funcţiilor specifice, realizează misiuni de monitorizare orientată spre rezultate (Results Oriented Monitoring), elaborează recomandări în urma desfăşurării acestui proces şi, după caz, facilitează implementarea acestora, punând astfel bazele unui sistem extern general de management/monitorizare orientat pe atingerea rezultatelor, independent de structurile autorităţilor de management, având scopul de a sprijini îndeplinirea corespunzătoare a responsabilităţilor ce incumbă autorităţilor de management în procesul de implementare/monitorizare a proiectelor, a îmbunătăţi capacitatea acestora de management, a consolida procesul de atingere a rezultatelor vizate de proiectele/ programele operaţionale regionale;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale în clarificarea aspectelor cu caracter general în procesul de implementare/monitorizare a proiectelor, inclusiv prin întocmirea documentelor specifice/comunicarea cu autorităţile publice centrale responsabile la nivel naţional, cu reprezentanţii Comisiei Europene sau ai altor instituţii responsabile la nivel naţional sau internaţional pe problematica specifică şi/sau prin elaborarea de puncte de vedere fundamentate;
    – participă la activităţile specifice coordonării procesului de planificare şi implementare a schemelor de ajutor de stat/ de minimis, inclusiv prin clarificarea aspectelor legate de implementarea schemelor de finanţare şi a proiectelor, în scopul asigurării unor abordări integrate la nivelul autorităţilor de management regionale, comunicarea de puncte de vedere/interpretări necesare în gestionarea acestor forme de sprijin, elaborarea de recomandări, urmărirea şi comunicarea materialelor relevante în domeniu, contribuie la iniţierea de proiecte de acte normative pe problematica specifică implementării programelor regionale respective;
    – contribuie la realizarea de evaluări orizontale ale implementării programelor operaţionale regionale;
    – comunică în atenţia autorităţilor de management regionale orice materiale şi informaţii considerate necesare în vederea îndeplinirii de către acestea a obligaţiilor ce le revin şi organizează periodic întâlniri cu reprezentanţii acestora, în vederea discutării aspectelor legate de implementarea/monitorizarea proiectelor, identificării unor probleme comune şi măsurilor de implementare, schimbului de experienţă în problematica implementării;
    – poate asigura/organiza/participa la instruiri ale reprezentanţilor autorităţilor de management regionale în domeniul implementare/monitorizare;
    – sprijină activitatea comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale regionale, prin participarea ca membru de drept şi oferirea de expertiză specifică domeniului;
    – participă, la solicitarea autorităţilor de management regionale, la reuniuni/întâlniri de lucru cu instituţii/autorităţi abilitate (de exemplu, Comisia Europeană, Autoritatea de Audit, consultanţi ai Comisiei Europene - de exemplu, JASPERS, la reuniuni EGESIF/alte grupuri de lucru/comitete), pentru susţinerea poziţiei autorităţilor de management regionale/intereselor României, în limita mandatului acordat şi a responsabilităţilor specifice;
    – sprijină, la cerere, autorităţile de management regionale în susţinerea misiunilor de audit, inclusiv prin asistenţă în elaborarea documentelor specifice (de exemplu, poziţii legate de recomandări) sau pregătirea şi participarea la concilieri, în domeniul implementare/monitorizare;
    – furnizează puncte de vedere, observaţii/propuneri la documentele legate de programele operaţionale regionale (de exemplu, propuneri legislative - inclusiv legislaţia europeană, ghiduri privind implementarea sau închiderea programelor, decizii elaborate de Comisia Europeană), în susţinerea intereselor României în procesul de gestiune partajată.
    Direcţia autorizare proiecte
    Serviciul autorizare proiecte:

    – coordonează metodologic procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul verificării şi autorizării cheltuielilor, metodologiilor de eşantionare/monitorizare financiară a proiectelor, inclusiv revizuirea acestora în funcţie de recomandările rezultate în urma unor misiuni de evaluare/audit, recomandările Comisiei Europene sau ale altor instituţii abilitate, prevederile legislative relevante sau ţinând cont de necesităţile implementării;
    – în vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul tuturor programelor operaţionale regionale, în ceea ce priveşte corectitudinea cheltuielilor autorizate ce vor fi incluse în declaraţiile de cheltuieli, elaborează formatele standard ale fişelor de calcul şi ale notelor de autorizare care vor reflecta valoarea cheltuielilor eligibile autorizate pe surse de finanţare, recuperări de debite din cererile de plată/rambursare curente ca urmare a emiterii unor titluri de creanţă, a aplicării de corecţii financiare/reduceri procentuale, cheltuieli neeligibile, recuperări de prefinanţare, sume autorizate de la bugetul de stat în cazul unor suspiciuni de fraudă, după caz;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul gestionării unitare a acţiunilor în instanţă, soluţionate cu decizii definitive în favoarea beneficiarilor/autorităţilor de management, şi întocmirii documentaţiilor necesare în vederea autorizării sumelor stabilite prin decizie a instanţei, inclusiv analiza privind includerea în declaraţiile de cheltuieli a acestora sau suportarea de la bugetul de stat, după caz/poate asigura desfăşurarea integrală a acestui proces în scopul asigurării unei abordări unitare la nivelul tuturor programelor operaţionale regionale;
    – elaborează puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la contestaţiile/plângerile prealabile formulate de beneficiari pentru cheltuielile neeligibile/poate soluţiona contestaţiile cu privire la eligibilitatea cheltuielilor, la solicitarea autorităţilor de management regionale;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la recomandările formulate de Autoritatea de Audit în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor în vederea asigurării unei abordări unitare între programele operaţionale;
    – poate asigura/organiza/participa la instruiri ale reprezentanţilor autorităţilor de management regionale în domeniul verificării eligibilităţii cheltuielilor şi autorizării cheltuielilor;
    – la solicitarea autorităţilor de management regionale, pentru asigurarea unui cadru unitar, face propuneri legislative privind mecanismele de rambursare/prefinanţare/plată, precum şi în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale în clarificarea discrepanţelor identificate în implementarea şi execuţia bugetelor proiectelor;
    – coordonează procesul de verificare a cheltuielilor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, astfel încât Autoritatea de Certificare şi Plată să primească, în scopul certificării, toate informaţiile necesare cu privire la procedurile şi verificările derulate privind cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale regionale;
    – coordonează procesul de verificare a cheltuielilor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, astfel încât conturile anuale transmise organismului contabil să furnizeze asigurări cu privire la procedurile şi verificările derulate privind legalitatea, regularitatea şi realitatea cheltuielilor efectuate în cadrul programelor operaţionale regionale;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale la întocmirea rezumatului anual, pe domeniul său de activitate;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale în ceea ce priveşte parcurgerea etapelor şi întocmirea documentelor specifice închiderii programelor operaţionale regionale;
    – la solicitarea autorităţilor de management regionale, participă la comitetele de monitorizare, reuniuni de conciliere, întâlniri de lucru etc.
    Serviciul verificare achiziţii şi conflict de interese:

    – coordonează metodologic procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul verificării achiziţiilor şi conflictului de interese, metodologiilor de eşantionare a proiectelor, inclusiv revizuirea acestora în funcţie de recomandările rezultate în urma unor misiuni de evaluare/audit, recomandările Comisiei Europene sau ale altor instituţii abilitate, prevederile legislative relevante sau ţinând cont de necesităţile implementării;
    – în vederea asigurării unui cadru unitar la nivelul tuturor programelor operaţionale regionale în ceea ce priveşte verificarea procedurilor de achiziţii, elaborează formatele standard ale documentelor ce reflectă verificarea acestora (note de conformitate/neconformitate, liste de verificare etc.), conform recomandărilor Comisiei Europene, după caz;
    – la solicitarea autorităţilor de management, elaborează puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la conformitatea procedurilor de achiziţie publică cu reglementările legale specifice europene şi naţionale, inclusiv conflictul de interese;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la situaţiile de încălcare a legislaţiei europene şi naţionale privind achiziţiile publice şi măsurile care se impun, în vederea asigurării unei abordări unitare între programele operaţionale regionale;
    – la solicitarea autorităţilor de management regionale, elaborează puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la contestaţiile/plângerile prealabile formulate de beneficiari pentru corecţiile financiare ca urmare a verificării procedurilor de achiziţie publică în procesul de autorizare a cheltuielilor;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la recomandările formulate de Autoritatea de Audit în ceea ce priveşte corecţiile financiare ca urmare a procedurilor de achiziţie publică în vederea asigurării unei abordări unitare între programele operaţionale regionale;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale în ceea ce priveşte parcurgerea etapelor şi întocmirea documentelor specifice închiderii programelor operaţionale regionale;
    – coordonează procesul de verificare a cheltuielilor cuprinse în declaraţiile de cheltuieli, astfel încât Autoritatea de Certificare şi Plată să primească, în scopul certificării, toate informaţiile necesare cu privire la contractele de achiziţii privind cheltuielile efectuate în cadrul programelor operaţionale regionale;
    – asigură/organizează/participă la instruiri ale reprezentanţilor autorităţilor de management regionale în domeniul verificării achiziţiilor publice şi conflictului de interese.
    Direcţia management financiar:

    – asigură coordonarea metodologică a procesului de elaborare a procedurilor de lucru în managementul financiar al programelor operaţionale regionale, inclusiv revizuirea acestora în funcţie de recomandările rezultate în urma unor misiuni de evaluare/audit, recomandările Comisiei Europene sau ale altor instituţii abilitate, prevederile legislative relevante sau ţinând cont de necesităţile implementării;
    – colaborează cu autorităţile de management regionale în clarificarea aspectelor financiare în implementarea programelor operaţionale regionale, inclusiv prin întocmirea documentelor specifice/comunicarea cu autorităţile publice centrale responsabile la nivel naţional sau cu reprezentanţii Comisiei Europene sau ai altor instituţii responsabile la nivel naţional sau internaţional pe problematica specifică şi/sau prin elaborarea de puncte de vedere fundamentate;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul de elaborare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora în vederea asigurării resurselor financiare necesare efectuării plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate prin programele operaţionale regionale, inclusiv în ceea ce priveşte întocmirea situaţiilor financiare specifice;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul de elaborare a declaraţiilor de cheltuieli pentru programele operaţionale regionale;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul de elaborare a conturilor anuale, pe domeniul său de activitate;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale la întocmirea rezumatului anual, pe domeniul său de activitate;
    – sprijină autorităţile de management regionale în procesul execuţiei bugetare;
    – sprijină autorităţile de management regionale în organizarea şi evidenţa angajamentelor bugetare şi legale;
    – acordă sprijin autorităţilor de management regionale în ceea ce priveşte întocmirea documentelor specifice închiderii programelor operaţionale regionale, pe domeniul său de activitate;
    – în vederea asigurării unei abordări unitare între programele operaţionale, astfel încât Autoritatea de Certificare şi Plată să primească, în scopul certificării, toate informaţiile necesare, coordonează procesul referitor la: înregistrarea debitelor în registrul debitorilor şi în REGAS, după caz, acordă sprijin autorităţilor de management regionale în ceea ce priveşte reconcilierea datelor din registrul debitorilor, SMIS şi contabilitate referitoare la debitele constituite şi cele recuperate, precum şi în stabilirea modului de calcul al dobânzilor, după caz (cheltuieli neeligibile, debit stabilit în baza unui ajutor de stat acordat etc.);
    – sprijină activitatea comitetelor de monitorizare a programelor regionale prin participarea ca observator/invitat şi oferirea de expertiză specifică domeniului;
    – elaborează puncte de vedere, adrese către instituţiile abilitate cu caracter consultativ privind recuperarea creanţelor;
    – la solicitarea autorităţilor de management regionale, propune modificări legislative în domeniul său specific de activitate;
    – asigură/organizează/participă la instruiri ale reprezentanţilor autorităţilor de management regionale în domeniul recuperării creanţelor;
    – sprijină elaborarea şi implementarea procedurilor de lucru la nivelul autorităţilor de management regionale privind activitatea de recuperare a creanţelor la nivelul programelor regionale;
    – acordă sprijin pentru implementarea metodologiei de management al riscurilor de corupţie şi de evaluare a incidenţelor de integritate.
    Serviciul constatare nereguli şi antifraudă:

    – coordonează metodologic procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul constatării neregulilor şi antifraudă;
    – elaborează puncte de vedere cu caracter consultativ cu privire la abordarea unitară în domeniul constatării neregulilor şi antifraudă;
    – gestionează activitatea de verificare în ARACHNE şi este punct de contact în relaţia cu reprezentanţii Comisiei Europene;
    – colaborează cu autorităţile de management pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la recomandările formulate de Autoritatea de Audit în ceea ce priveşte corecţiile financiare ca urmare a procedurilor de achiziţie publică în vederea asigurării unei abordări unitare între programele operaţionale;
    – coordonează metodologic, în colaborare cu Serviciul nereguli şi monitorizare audit, procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul combaterii riscului de fraudă şi aplicare proporţionată a măsurilor antifraudă pentru programele operaţionale regionale şi colaborează la întocmirea planului de măsuri generale de prevenire şi combatere a riscurilor de fraudă identificate la nivelul programelor operaţionale regionale;
    – acordă sprijin autorităţilor de management la întocmirea rezumatului anual, pe domeniul său de activitate.
    Serviciul nereguli şi monitorizare audit:

    – coordonează metodologic procesul de elaborare, implementare şi respectare a procedurilor de lucru în domeniul managementului neregulilor pentru programele operaţionale regionale;
    – în cooperare cu celelalte structuri din Direcţia generală Programul operaţional regional elaborează şi actualizează procedurile, instrucţiunile şi metodologiile interne de lucru;
    – coordonează metodologic, în colaborare cu Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul riscului de fraudă şi aplicare proporţionată a măsurilor antifraudă pentru programele operaţionale regionale; colaborează la întocmirea planului de măsuri generale de prevenire şi combatere a riscurilor de fraudă identificate la nivelul programelor operaţionale regionale;
    – coordonează metodologic procesul de întocmire a rapoartelor de nereguli pentru programele operaţionale regionale;
    – coordonează metodologic procesul de introducere a suspiciunilor de nereguli în sistemul unic de management al informaţiilor (SMIS);
    – sprijină autorităţile de management în procesul de elaborare a declaraţiilor de cheltuieli pentru programele operaţionale regionale, pe domeniul său de activitate;
    – acordă sprijin autorităţilor de management la întocmirea rezumatului anual, pe domeniul său de activitate;
    – acordă sprijin autorităţilor de management în ceea ce priveşte parcurgerea etapelor şi întocmirea documentelor specifice închiderii programelor operaţionale regionale;
    – coordonează metodologic procesul de elaborare a procedurii privind relaţia cu instituţiile de audit, analiza deficienţelor identificate în urma misiunilor de audit extern şi a măsurilor corective planificate pentru programele operaţionale regionale;
    – urmăreşte activităţile care se derulează la nivelul entităţilor auditate pentru implementarea recomandărilor formulate de instituţiile cu atribuţii de audit intern şi extern naţionale şi europene; actualizează stadiul îndeplinirii recomandărilor formulate în colaborare cu celelalte direcţii implicate din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei;
    – colaborează cu autorităţile de management pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la recomandările formulate de Autoritatea de Audit;
    – sprijină, la cerere, autorităţile de management în susţinerea misiunilor de audit, inclusiv prin asistenţă în elaborarea documentelor specifice (de exemplu, poziţii legate de recomandări) sau pregătirea şi participarea la concilieri;
    – menţine contacte cu autorităţile naţionale relevante, cu autorităţile de management, prin intermediul întâlnirilor pentru monitorizarea implementării programelor.
    Serviciul asistenţă tehnică:

    – asigură coordonarea metodologică unitară a procesului de elaborare a procedurilor de lucru în gestionarea asistenţei tehnice, inclusiv revizuirea acestora în funcţie de recomandările rezultate în urma unor misiuni de evaluare/audit, recomandările Comisiei Europene sau ale altor instituţii abilitate, prevederile legislative relevante sau ţinând cont de necesităţile implementării;
    – asigură coordonarea metodologică unitară a procesului de elaborare şi actualizare a descrierii sistemelor de management şi control aferente programelor operaţionale regionale, emite recomandări şi puncte de vedere;
    – asigură coordonarea unitară a planurilor de comunicare şi a planurilor de instruire pentru programele operaţionale regionale;
    – asigură centralizarea necesităţilor de sprijin din asistenţă tehnică la nivelul Direcţiei generale Programul operaţional regional, pe baza cărora elaborează şi depune cereri de finanţare, asigură implementarea contractelor de finanţare pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei/Direcţia generală Programul operaţional regional are calitatea de beneficiar, prin elaborarea cererilor de rambursare, participarea la desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractelor de livrare/servicii necesare, gestionarea contractelor de livrare/servicii.
    Biroul evaluare program:

    – propune, desfăşoară evaluări ad-hoc şi elaborează rapoarte de evaluare a programelor operaţionale regionale privind impactul finanţărilor acordate din perspectiva comparativă a dezvoltării regiunilor şi atingerea obiectivului de reducere a disparităţilor regionale;
    – realizează evaluări orizontale ale implementării programelor operaţionale regionale, precum şi evaluări naţionale asupra impactului descentralizării implementării programelor operaţionale regionale;
    – participă la informarea comitetelor de monitorizare a programelor operaţionale regionale asupra rezultatelor evaluărilor, asupra modalităţilor propuse pentru implementarea acestora şi asupra stadiului de aplicare a recomandărilor din rapoartele de evaluare.
    Compartiment soluţionare contestaţii:

    – coordonează metodologic procesul de elaborare a procedurilor de lucru în domeniul soluţionării contestaţiilor;
    – colaborează cu autorităţile de management pentru elaborarea unor puncte de vedere comune cu privire la modul de soluţionare a contestaţiilor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016