Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.384 din 3 iulie 2019  privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.384 din 3 iulie 2019 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "postliceal", domeniul "mecanică", calificarea profesională "tehnician proiectant în construcţia de maşini", domeniul "electronică automatizări", calificarea profesională "tehnician electronist echipamente de autorizări", domeniul "textile-pielărie", calificarea profesională "designer vestimentar", respectiv nivelul de învăţământ "liceal", profilul "servicii", domeniul "turism şi alimentaţie", calificarea profesională "tehnician în gastronomie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 701 din 26 august 2019
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţi de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.469/2014*) privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 21 octombrie 2013-28 februarie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015,
    *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.469/2014 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 5 din 17.04.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 14-29 martie 2019,
    în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ „postliceal“ (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini“, domeniul „electronică automatizări“, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări“, domeniul „textile-pielărie“, calificarea profesională „designer vestimentar“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“, respectiv nivelul de învăţământ „liceal“ (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4 conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare), profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în gastronomie“, limba de predare „română“, forma de învăţământ „cu frecvenţă“ din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1, cu sediul în oraşul Balş, strada Nicolae Bălcescu nr. 213, judeţul Olt, începând cu anul şcolar 2019-2020, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini“, domeniul „electronică automatizări“, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări“, domeniul „textile-pielărie“, calificarea profesională „designer vestimentar“, respectiv nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în gastronomie“, autorizate, se preia la nivelul de învăţământ „postliceal“, domeniul „mecanică“, calificarea profesională „tehnician proiectant în construcţia de maşini“, domeniul „electronică automatizări“, calificarea profesională „tehnician electronist echipamente de autorizări“, domeniul „textile-pielărie“, calificarea profesională „designer vestimentar“, respectiv nivelul de învăţământ „liceal“, profilul „servicii“, domeniul „turism şi alimentaţie“, calificarea profesională „tehnician în gastronomie“, acreditate în cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş.

    ART. 3
    Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş are obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2023-2024.

    ART. 4
    Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 5
    Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial din Ministerul Educaţiei Naţionale, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Balş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei naţionale,
                    Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 4.384.
    ANEXA 1

    Judeţul Olt

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┬───────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │Numărul de │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │clase │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii │profesională/│de │învăţământ│şcolarizate│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │/ Numărul │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │de elevi │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │Tehnician │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │proiectant în│ │Cu │ │
│ │ │ │ │ │(conform │Mecanică │ │construcţia │Română │frecvenţă │1/28 │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │de maşini │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu ├────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Tehnician │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │electronist │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Electronică │ │echipamente │Română │Cu │2/46 │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │automatizări │ │de │ │frecvenţă │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │automatizări │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ ├────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul │modificările│ │ │Designer │ │Cu │ │
│ │ │ │ │Balş, str. │şi │Textile-pielărie│ │vestimentar │Română │frecvenţă │2/56 │
│ │ │6/ │ │Nicolae │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │13.03.2019│ │Bălcescu │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │ │ │nr. 213, ├────────────┼────────────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┼───────────┤
│1. │Tehnologic│ │ │tel.: 0249/│Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │451287 │3 (conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/2002│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Servicii │Turism şi │Tehnician în │Română │Cu │4/101 │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │alimentaţie│gastronomie │ │frecvenţă │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/2013│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cu │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┴───────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu în două │
│ │ │schimburi (30 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi 30 de formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016