Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN 438 din 30 martie 2021  privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării  de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN 438 din 30 martie 2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 826 din 30 august 2021
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică nr. VVV 3.806 din 29.03.2021,
    având în vedere:
    - prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – cap. I şi III ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 83 alin. (2) şi art. 205 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei emit următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Statul garantează drepturile preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la sănătate, educaţie, mediu sănătos, protecţia şi îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime şi atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile şi obligaţiile părinţilor sau ale reprezentanţilor legali cărora acesta le-a fost încredinţat.
    (2) Statul asigură în unităţile de învăţământ tuturor preşcolarilor, elevilor şi studenţilor accesul la asistenţă medicală primară gratuită, cu accent pe acţiunile medicale preventive.

    ART. 2
    (1) Asistenţa medicală şi asistenţa medicală stomatologică destinată preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele medicale şi în cabinetele medicale stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.
    (2) În unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior autorizate/acreditate, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) este asigurată de medici de medicină generală/medicină de familie, medici stomatologi şi asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale şi cabinete medicale stomatologice în unităţile de învăţământ preuniversitar, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală şi medicii stomatologi din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior particulare autorizate/acreditate respectă prevederile prezentului ordin şi asigură inclusiv încadrarea personalului medical şi dotarea cabinetelor medicale, conform baremelor prevăzute în prezentul ordin.
    (5) În vederea protecţiei datelor cu caracter personal, cabinetele medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior vor fi prevăzute cu echipament IT, mobilier şi spaţiu de arhivă a documentelor, dotate cu elemente de securitate.

    ART. 3
    Evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile de asistenţă medicală şi stomatologică şcolară, are următoarele componente:
    a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, asigurarea circuitelor funcţionale (spaţiu şi instrumente), verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;
    b) servicii profilactice de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective:
    (i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unităţile de învăţământ preşcolar, înainte de intrarea în colectivitate;
    (ii) efectuarea triajului epidemiologic în unităţile de învăţământ preuniversitar, după vacanţele şcolare şi ori de câte ori este nevoie;
    (iii) efectuarea imunizărilor în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea legii drepturilor pacienţilor;
    (iv) iniţierea măsurilor de control şi combatere a bolilor transmisibile, după caz;

    c) servicii de supraveghere şi evaluare a stării de sănătate, inclusiv sănătate orală, depistarea precoce a afecţiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecţiunilor cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
    d) acţiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a stării de sănătate, inclusiv a sănătăţii orale, acordarea de consultaţii medicale şi stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere către medici de alte specialităţi, eliberarea de reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor în caz de urgenţă;
    e) activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, sănătatea orală, şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos;
    f) consilierea în vederea aplicării precoce a tratamentelor curative şi de recuperare medicală.


    ART. 4
    (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor sunt următoarele:
    a) personalul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar sau instituţia de învăţământ superior;
    b) asistentul social responsabil de unitatea de învăţământ;
    c) personalul cu atribuţii specifice din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi al municipiului Bucureşti;
    d) personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul preuniversitar şi universitar, de stat;
    e) directorul unităţii de învăţământ preuniversitar/conducerea instituţiei de învăţământ superior;
    f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;
    g) personalul din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

    (2) Pentru asigurarea în condiţii optime a activităţii de medicină şcolară, autorităţile administraţiei publice locale numesc medici coordonatori, din rândul medicilor încadraţi în cabinetele medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.
    a) Medicul coordonator va fi desemnat de către autorităţile administraţiei publice locale în baza următoarelor criterii:
    - gradul profesional; se va desemna medicul cu cel mai mare grad profesional din cadrul medicilor încadraţi în cabinetele medicale şcolare din aria administrativ-teritorială;
    – titlul didactic, după caz;
    – competenţe, instruiri şi specializări în asistenţa medicală şcolară/asistenţa medicală stomatologică şcolară.

    b) La propunerea medicilor coordonatori vor fi desemnaţi asistenţi medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet.

    (3) Coordonarea activităţii medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior se va realiza după cum urmează:
    a) Se vor numi medici coordonatori diferiţi pentru:
    - cabinetele medicale şcolare;
    – cabinetele medicale studenţeşti,
    – cabinetele de stomatologie şcolară;
    – cabinetele de stomatologie studenţeşti.

    b) Medicii coordonatori, în funcţie de specialitate, coordonează medicii şi asistenţii medicali din cabinetele medicale respective, colaborând în vederea realizării obiectivelor şi indicatorilor, conform atribuţiilor prevăzute în prezentul ordin.
    c) Medicul coordonator şcolar/universitar pentru asistenţa de medicină generală asigură coordonarea activităţii de asistenţă medicală din cabinetele şcolare/universitare de medicină generală, medicul coordonator şcolar/universitar pentru asistenţa stomatologică asigură coordonarea activităţii de asistenţă medicală şcolară/universitară stomatologică, iar asistentul medical şcolar/universitar coordonator de medicină generală/stomatologie colaborează şi sprijină medicul coordonator, în desfăşurarea activităţii acestuia.
    d) Personalul medical care exercită funcţiile de medic coordonator/asistent medical coordonator, pe perioada cât exercită această funcţie, beneficiază de majorarea salariului de bază conform legii.

    (4) Atribuţiile categoriilor de personal medical implicat în asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, menţionate la alin. (1) lit. a), sunt prevăzute, pe categorii, în anexele nr. 1-6 şi 8.
    (5) Atribuţiile categoriilor de personal medical menţionate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.
    (6) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) are obligaţia profesională şi deontologică de păstrare a confidenţialităţii activităţilor prestate şi a secretului de serviciu.

    ART. 5
    Baremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate este prevăzut în anexele nr. 9-12.

    CAP. II
    Organizarea evaluării şi supravegherii stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate, de către personalul medical
    ART. 6
    (1) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate au ca scop menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătăţii colectivităţilor, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a unor afecţiuni sau deficienţe şi a factorilor de risc pentru sănătate, prin iniţierea rapidă a acţiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educaţie pentru sănătate.
    (2) Medicii din cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar vor prezenta în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a populaţiei şcolare, conform modelului din anexa nr. 13.
    (3) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate se realizează cu respectarea programelor naţionale de sănătate.
    (4) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare autorizate/acreditate, precum şi administrarea oricărui tratament medical curativ sau profilactic se realizează cu înştiinţarea şi acordul părinţilor.
    (5) Datele de contact ale părinţilor sau reprezentaţilor legali ai elevilor, cu acordul acestora, vor fi transmise de către conducerea unităţii de învăţământ şi personalului medical din cabinetele şcolare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (GDPR).

    ART. 7
    Medicii din cabinetele medicale şcolare vor elibera bilete de trimitere pentru preşcolarii, elevii şi studenţii depistaţi cu anumite afecţiuni medicale către cabinetele medicale de specialitate, în funcţie de patologia depistată, în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi luaţi în evidenţă specială şi supraveghere medicală la nivelul cabinetului medical şcolar.

    ART. 8
    Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele:
    a) examinările medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi preşcolarii din colectivităţi;
    b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual pentru toţi elevii;
    c) examinările medicale de bilanţ ale stării de sănătate efectuate pentru toţi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al şcolilor profesionale şi anul II de facultate;
    d) examinare periodică în cadrul dispensarizării afecţiunilor orodentare;
    e) examinări medicale în situaţii de risc epidemiologic.


    ART. 9
    Programarea evaluării medicale a stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se face de către medicul/asistentul medical împreună cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior care va asigura şi mobilizarea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la datele stabilite de comun acord.

    CAP. III
    Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate
    ART. 10
    Personalul care asigură examinarea este format din:
    a) medicul şi asistentul din cabinetul medical din colectivităţile de preşcolari şi din unităţile şcolare/instituţiile de învăţământ superior;
    b) medicul stomatolog şi asistentul medical din cabinetele stomatologice;
    c) profesorul pentru învăţământ preşcolar/educatorul/ psihologul/logopedul din cadrul grădiniţelor în care se efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului, în vederea stabilirii conduitei medicale, care va informa medicul şcolar asupra rezultatelor evaluării.


    ART. 11
    (1) Examinările medicale de bilanţ ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:
    a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au apărut în intervalul dintre ultima examinare medicală de bilanţ şi data examinării, deficienţe senzoriale, de limbaj, date sociofamiliale, factori de risc, alergii şi intoleranţe;
    b) efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia şi examenul endocrinologic;
    c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
    d) depistarea tulburărilor de vedere;
    e) depistarea tulburărilor de auz;
    f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihică la preşcolari.

    (2) Înregistrarea datelor obţinute în urma examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate se face în fişa de examinare medicală de bilanţ al stării de sănătate a copilului/elevului/studentului (conform anexei nr. 14) şi va fi comunicată părinţilor/reprezentanţilor legali direct sau prin mijloace de comunicare la distanţă.
    (3) În examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a elevilor se vor utiliza ca reper indicii de înălţime şi greutate conform referinţelor naţionale, prezentaţi în anexa nr. 14.1.
    (4) Lunar, asistenţii medicali din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior vor completa centralizatorul lunar al activităţii medicale pentru acţiunile desfăşurate în cabinetele din grădiniţe, şcoli, licee şi cabinete studenţeşti, după caz, conform anexelor nr. 15.1-15.4, care vor fi predate, conform specialităţii, medicului şcolar coordonator.

    ART. 12
    (1) Documentele medicale necesare înscrierii sau transferului în unităţile de învăţământ sunt prezentate în anexele nr. 16, 16.1-16.3.
    (2) Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 17.

    CAP. IV
    Rolul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor
    ART. 13
    (1) Înfiinţarea cabinetelor medicale şi stomatologice în cadrul unităţilor de învăţământ se face la solicitarea conducerii acestora adresată autorităţii administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Unităţile de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, asigură condiţiile igienico-sanitare privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, respectă în totalitate prevederile prezentului ordin privind acordarea asistenţei medicale în unităţile de învăţământ şi creează cadrul corespunzător de aplicare şi respectare a acestei legislaţii de către toate categoriile de personal din unitate.
    (3) Nerespectarea normelor de igienă şi a prevederilor prezentului ordin în unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior se constată conform competenţelor şi se sancţionează contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, de către personalul împuternicit de conducerea Ministerului Sănătăţii.
    (4) Conducea unităţilor de învăţământ preşcolar, în colaborare cu personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică, va stabili circuitele funcţionale corespunzătoare în vederea prezentării preşcolarilor cu părinţii la triajul epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate, iar unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura condiţiile necesare personalului medical în vederea efectuării triajului epidemiologic după vacanţe şi ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea elevilor/studenţilor şi cadrelor didactice.

    ART. 14
    În unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior se pot organiza activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical şi de medicină dentară şcolar/universitar şi autoritatea publică locală.

    ART. 15
    Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior vor prezenta în oferta educaţională activităţi formale/nonformale de educaţie pentru sănătate.

    ART. 16
    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior pot încheia parteneriate cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea promovării stilului de viaţă sănătos în rândul preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, informând atât personalul medical care deserveşte unitatea de învăţământ asupra agendei acestor activităţi, cât şi părinţii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) sunt excluse parteneriatele cu operatorii economici care produc sau comercializează produse din tutun, produse conexe sau băuturi alcoolice sau cu organizaţii nonguvernamentale care au primit sponsorizări sau alte beneficii materiale de la agenţii economici menţionaţi.

    ART. 17
    (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar colaborează cu autorităţile publice locale, precum şi cu părinţii sau reprezentanţii legali ai preşcolarilor şi elevilor pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior colaborează cu autorităţile publice locale şi organizaţiile studenţeşti pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.

    ART. 18
    (1) Unităţile de învăţământ preşcolar şi preuniversitar informează, în scris, părinţii sau reprezentanţii legali ai preşcolarilor/elevilor că semnarea contractului educaţional include şi responsabilitatea acestora faţă de sănătatea propriilor copii şi în afara şcolii.
    (2) Unităţile de învăţământ preuniversitar anexează la contractul educaţional, în două exemplare, fişa de prezentare a activităţilor cabinetului medical din cadrul grădiniţelor/şcolilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 şi fişa de prezentare a activităţilor cabinetului stomatologic conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 (după caz); un exemplar revine cabinetului medical/stomatologic, după semnarea şi completarea de către părintele sau reprezentantul legal, iar celălalt exemplar va fi înmânat părintelui sau reprezentantului legal.
    (3) Instituţiile de învăţământ superior anexează la contractul de studii universitare şi la regulamentul de ordine interioară şi fişa de prezentare a activităţilor cabinetului medical şi stomatologic studenţesc conform anexei nr. 20.
    (4) În timpul programului educativ preşcolarii şi elevii se află în supravegherea unităţilor de învăţământ, iar conducerea acestora, în colaborare cu comitetul de părinţi de la nivelul unităţii de învăţământ, stabileşte în regulamentul de ordine interioară următoarele:
    a) procedura privind informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai preşcolarilor şi elevilor minori privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora;
    b) procedura privind preluarea din cadrul unităţii de învăţământ de către părinţi/aparţinători a preşcolarilor şi elevilor cu probleme de sănătate sau depistaţi cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor şcolare;
    c) personalul medical din cabinetele medicale va fi informat asupra procedurilor menţionate la lit. a) şi b) stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.


    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 19
    (1) Copiii cetăţenilor rezidenţi pe teritoriul României, înscrişi în unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, în condiţiile legii şi a prezentului ordin.
    (2) Studenţii cetăţeni străini rezidenţi pe teritoriul României beneficiază de asistenţă medicală şi de medicină dentară gratuite în cabinetele medicale din instituţiile de învăţământ superior în condiţiile legii şi a acordului bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.

    ART. 20
    Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 21
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
    a) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 5 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) prevederile art. 9, art. 14 lit. a) şi b), art. 20 lit. a) din cap. III din Metodologia organizării şi desfăşurării activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.462/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 din 19 martie 2012.


    ART. 22
    Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    ANEXA 1-20

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016