Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021  privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 434 din 26 martie 2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 311 din 26 martie 2021
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii cu nr. VVV 3.701 din 25.03.2021,
    având în vedere:
    - prevederile art. 10 şi 15 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Planul de măsuri pentru organizarea spitalelor şi unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Se aprobă Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Lista menţionată la alin. (1) cuprinde spitalele şi unităţile de dializă care raportează zilnic în platforma electronică a Ministerului Sănătăţii „Alerte MS“ şi care au cel puţin capacităţile de investigaţie şi tratament, precum şi resursele umane prevăzute în planul de măsuri.
    (3) Lista menţionată la alin. (1) se actualizează lunar, până în data de 10 a fiecărei luni, şi ori de câte ori este nevoie, prin ordin al ministrului sănătăţii, în vederea introducerii sau eliminării unor noi spitale şi unităţi de dializă şi a modificării clasificării, dacă este cazul, la propunerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    (4) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit lunar Ministerului Sănătăţii, până în data de 5 a fiecărei luni, lista actualizată a spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, precum şi nivelul de competenţă actualizat al acestor unităţi.
    (5) Propunerile privind actualizarea listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, precum şi a nivelului de competenţă al acestora sunt stabilite de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe baza avizelor pe care le emit pentru modificarea capacităţilor de investigaţii şi tratament şi a resurselor umane disponibile.
    (6) Numărul de paturi aferente îngrijirii pacienţilor cu COVID-19 din unităţile medicale cuprinse în anexa nr. 2 este cel avizat de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.

    ART. 3
    (1) Conducerea spitalelor care au capacităţile de investigaţie şi tratament minime prevăzute în anexa nr. 1 are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, să asigure personalul medical necesar pentru complinirea la cerinţele încadrării în nivelul corespunzător dotării tehnice şi să aprobe proceduri interne pentru consultul multidisciplinar, acolo unde acestea lipsesc.
    (2) Spitalele care nu au acele capacităţi de investigaţie şi tratament minime ce sunt prevăzute în anexa nr. 1 şi nu se regăsesc în anexa nr. 2 vor fi evaluate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, în vederea identificării soluţiilor care să permită asigurarea asistenţei medicale pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, în condiţiile prezentului ordin.

    ART. 4
    (1) Unităţile sanitare publice şi private menţionate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligaţia asigurării îngrijirilor medicale pacienţilor, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, cu respectarea planului de măsuri prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Toate unităţile sanitare, publice şi private, care nu sunt menţionate în lista prevăzută la art. 2 alin. (1) au obligaţia asigurării asistenţei medicale pacienţilor suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19 în decursul internării pentru o altă patologie. Asistenţa medicală este oferită potrivit competenţei, într-o zonă dedicată care respectă măsurile de prevenire a transmiterii infecţiei cu SARS-CoV-2, până la stabilirea diagnosticului şi transferul într-un spital adecvat fazei clinice a COVID-19.
    (3) Obligaţiile prevăzute la alin. (2) se aplică şi pacienţilor care necesită acordarea asistenţei medicale de urgenţă.

    ART. 5
    În spitalele şi unităţile de dializă care folosesc orice modalitate de administrare a oxigenului este interzisă utilizarea oricărui produs ori dispozitiv nemedical sau neautorizat care funcţionează cu flacără deschisă ori închisă sau cu orice modalitate de încălzire.

    ART. 6
    În tot cuprinsul actelor normative care fac referire la unităţile sanitare care acordă servicii medicale pacienţilor infectaţi cu COVID-19 se va lua în considerare Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţă medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 7
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 24 de ore de la publicare.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Andreea-Anamaria Moldovan,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 26 martie 2021.
    Nr. 434.
    ANEXA 1

    PLAN DE MĂSURI

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    Lista spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi,
    cazuri confirmate şi suspecte COVID-19

┌─────┬─────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐
│ │ │NIVEL │OBSTETRICĂ- │ │ │
│JUDEŢ│SPITAL │corectat │GINECOLOGIE │PSIHIATRIE │UNITATE DIALIZĂ│
│ │ │ NIVEL │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│AB │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │AIUD │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│AB │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │BLAJ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Toate centrele │
│AB │SPITALUL PNF AIUD │III │ │ │- tură │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │suplimentară │
│AB │SPITALUL MUNICIPAL │III │Spitalul │Spital Judeţean│Spitalul │
│ │SEBEŞ │ │Municipal Aiud │de Urgenţă Alba│Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Urgenţe Alba │
│AB │SPITALUL ORĂŞENESC │II │ │ │Iulia - cazuri │
│ │CUGIR │ │ │ │grave şi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│AB │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │ABRUD │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│AB │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ ALBA IULIA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│AG │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ PITEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│AG │SPITALUL DE PEDIATRIE│II │ │ │ │
│ │PITEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│AG │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │CÂMPULUNG │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Toate centrele │
│AG │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │Spitalul │- tură │
│ │MIOVENI │ │Spitalul │Judeţean de │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │Urgenţă Piteşti│Spitalul │
│ │SPITALUL DE │ │Câmpulung │Spitalul de │Judeţean de │
│AG │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │Psihiatrie │Urgenţă Piteşti│
│ │CÂMPULUNG │ │ │Vedea │- cazuri grave │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │şi critice │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│AG │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │"SF. ANDREI" VALEA │ │ │ │ │
│ │IAŞULUI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│AG │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │ │ │
│ │LEORDENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│AR │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │Dializa S.C. │
│ │ARAD │ │ │ │Avitum Braun - │
│ │ │ │ │ │centru local │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Spitalul │ │Arad, tură │
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Judeţean de │Spitalul │suplimentară │
│AR │INEU │II │Urgenţă Arad │Orăşenesc Ineu │Spitalul │
│ │ │ │ │ │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Urgenţă Arad - │
│ │EXPO ARAD - SPITAL DE│ │ │ │cazuri grave şi│
│AR │CAMPANIE │III │ │ │critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│B │SPITALUL CLINIC DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │INSTITUTUL NAŢIONAL │monospe- │ │ │ │
│B │DE NEUROLOGIE ŞI BOLI│cialitate│ │ │ │
│ │NEUROVASCULARE │ III │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │CETTT SF. STELIAN │III │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │URGENŢĂ SF. │I │ │ │ │
│ │PANTELIMON │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │INSTITUTUL NAŢIONAL │ │ │ │ │
│B │DE BOLI INFECŢIOASE │I │ │ │ │
│ │PROF. DR. MATEI BALŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│B │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │"SF. ŞTEFAN" │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │BOLI INFECŢIOASE ŞI │I │ │ │ │
│ │TROPICALE "DR. VICTOR│ │ │ │ │
│ │BABEŞ" │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │INSTITUTUL DE │ │ │ │ │
│B │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │ │ │
│ │MARIUS NASTA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │INSTITUTUL CLINIC │III │ │ │ │
│ │FUNDENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL CLINIC │III │ │ │ │
│ │DR.I.CANTACUZINO │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL UNIVERSITAR │I │ │ │ │
│ │DE URGENŢĂ BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL CLINIC DE │II │ │ │ │
│ │COPII DR.V.GOMOIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL DE URGENŢĂ │II │ │ │ │
│ │PROF.DR. D GEROTA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │URGENŢĂ PENTRU COPII │I │ │ │ │
│ │M.S. CURIE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL UNIVERSITAR │I │ │ │ │
│ │DE URGENŢĂ ELIAS │ │ │Spitalul clinic│ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │de Psihiatrie │ │
│ │INSTITUTUL DE URGENŢĂ│monospe- │Maternitatea │"Prof. Dr. │ │
│B │PENTRU BOLI │cialitate│Bucur │Alexandru │Spitalul Clinic│
│ │CARDIOVASCULARE PROF.│ III │INSMC │Obregia" │de Nefrologie │
│ │C.C. ILIESCU │ │"Alessandrescu │Spitalul de │"Dr. Carol │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Rusescu" │Psihiatrie │Davila" │
│B │SPITALUL CLINIC NR. 1│III │ │Titan "Dr. │ │
│ │CF WITTING │ │ │Constantin │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Gorgos" │ │
│B │SPITALUL CLINIC DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ "SF. IOAN" │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL PROF. DR. │III │ │ │ │
│ │CONSTANTIN ANGELESCU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL CLINIC │I │ │ │ │
│ │COLENTINA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL CLINIC │II │ │ │ │
│ │"NICOLAE MALAXA" │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SPITALUL CLINIC │II │ │ │ │
│ │COLŢEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │monospe- │ │ │ │
│B │NEFROLOGIE DR. CAROL │cialitate│ │ │ │
│ │DAVILA │ III │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │SC POLICLINICO DI │III │ │ │ │
│ │MONZA SRL │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │mono- │ │ │ │
│B │URGENŢE OFTALMOLOGICE│speciali-│ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │tate │ │ │ │
│ │ │ III │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│B │INSMC ALESSANDRESCU │II │ │ │ │
│ │RUSESCU - SP. POLIZU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │COPII GR. │I │ │ │ │
│ │ALEXANDRESCU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │monospe- │ │ │ │
│B │ORTOPEDIE, │cialitate│ │ │ │
│ │TRAUMATOLOGIE ŞI TBC │ II │ │ │ │
│ │OSTEOARTICULAR FOIŞOR│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │URGENŢE BAGDASAR │I │ │ │ │
│ │ARSENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│B │URGENŢĂ ''PROF. DR. │II │ │ │ │
│ │AGRIPPA IONESCU'' │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│B │SFÂNTA MARIA │III │ │ │ │
│ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │Spitalul Universitar │ │ │ │ │
│ │de Urgenţă Militar │ │ │ │ │
│ │Central "Dr. Carol │ │ │ │ │
│ │Davila" Bucureşti - │ │ │ │ │
│ │Spital militar de │ │ │ │ │
│B │campanie de nivel │I │ │ │ │
│ │ROL2-COVID-19, │ │ │ │ │
│ │amplasat în │ │ │ │ │
│ │perimetrul │ │ │ │ │
│ │Institutului de │ │ │ │ │
│ │Gerontologie şi │ │ │ │ │
│ │Geriatrie "Ana Aslan"│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │Toate centrele │
│BC │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │- tură │
│ │URGENŢĂ BACĂU │ │ │ │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Spitalul │Spitalul │
│BC │SPITALUL MUNICIPAL DE│III │ │Municipal "Sf. │Municipal «Sf. │
│ │URGENŢĂ MOINEŞTI │ │ │Ierarh Dr. │Ierarh dr. │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Luca" Oneşti │Luca» Oneşti - │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │cazuri grave şi│
│BC │SF. IERARH DR. LUCA │I │ │ │critice │
│ │ONEŞTI │ │Spitalul │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal «Sf. │ │ │
│BC │SPITALUL PROF DR │II │Ierarh dr. │ │ │
│ │EDUARD APETREI BUHUŞI│ │Luca» Oneşti │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│BC │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │BACĂU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│BC │SPITALUL IOAN LASCAR │III │ │ │ │
│ │COMĂNEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│BC │SC ELITYS CARE SRL │III │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│BH │SPITALUL CLINIC JUD. │I │ │ │ │
│ │DE URGENŢĂ ORADEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│BH │MUNICIPAL DR. GAVRIL │I │ │ │ │
│ │CURTEANU ORADEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│BH │SPITALUL PELICAN │I │ │ │ │
│ │ORADEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│BH │RECUPERARE BĂILE │III │Spitalul Clinic│Spitalul Clinic│Spitalul Clinic│
│ │FELIX │ │Municipal "Dr. │Municipal │Municipal "Dr. │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Gavril │"Dr.Gavril │Gavril │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Curteanu" │Curteanu" │Curteanu" │
│BH │EP.NICOLAE POPOVICI │II │Oradea │Oradea │Oradea │
│ │BEIUŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│BH │DR.POP MIRCEA │III │ │ │ │
│ │MARGHITA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│BH │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │SALONTA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│BH │SPITALUL ORĂŞENESC │II │ │ │ │
│ │ŞTEI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │Dializă │
│BN │URGENŢĂ BISTRIŢA │I │ │ │"Diaverum" - │
│ │ │ │ │ │tură │
│ │ │ │Spitalul │Spitalul │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Judeţean de │Judeţean de ├───────────────┤
│ │ │ │Urgenţă │Urgenţă │Spitalul │
│ │SPITAL ORĂŞENESC │ │Bistriţa │Bistriţa │Judeţean de │
│BN │"DR.GEORGE TRIFON" │III │ │ │Urgenţă │
│ │NĂSĂUD │ │ │ │Bistriţa - │
│ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │critice │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITAL PSIHIATRIE " │ │ │ │Centrul de │
│BR │SF. PANTELIMON " │III │ │ │dializă │
│ │BRĂILA │ │ │ │Diaverum, │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Spitalul │Spitalul de │Brăila - tură │
│ │SPITALUL DE │ │Judeţean de │Psihiatrie "Sf.│suplimentară │
│BR │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │Urgenţă Brăila │Pantelimon" │Spitalul │
│ │BRĂILA │ │ │Brăila │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Urgenţă Brăila │
│BR │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │- cazuri grave │
│ │URGENŢĂ BRĂILA │ │ │ │şi critice │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│BT │RECUPERARE "SF. │III │ │ │ │
│ │GHEORGHE" BOTOŞANI │ │ │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │- tură │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │Spitalul │Spitalul │suplimentară/ │
│BT │URGENŢĂ MAVROMATI │I │Judeţean de │Judeţean de │distinctă │
│ │BOTOŞANI │ │Urgenţă │Urgenţă │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤"Mavromati" │"Mavromati" │Judeţean de │
│ │SPITALUL DE │ │Botoşani │Botoşani │Urgenţă │
│BT │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │Botoşani - │
│ │BOTOŞANI │ │ │ │cazuri grave şi│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│BT │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │DOROHOI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL GENERAL CF │III │ │ │ │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│ │OBSTETRICĂ │I │ │ │ │
│ │GINECOLOGIE DR. I A │ │ │ │ │
│ │SBÂRCEA BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MILITAR DE │ │ │ │ │
│ │URGENŢĂ REGINA MARIA │I │ │ │Toate centrele │
│ │BRAŞOV │ │ │ │- tură │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │suplimentară │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │Centrul de │
│BV │SĂCELE │ │ │ │dializă │
│ ├─────────────────────┼─────────┤Spitalul Clinic│Spitalul Clinic│Spitalul │
│ │SPITALUL ORĂŞENESC DR│II │de Obstetrică │de Psihiatrie │Municipal │
│ │CT SPÂRCHEZ ZĂRNEŞTI │ │Ginecologie │şi Neurologie │Făgăraş │
│ ├─────────────────────┼─────────┤«Dr. A. I. │Braşov │Spitalul Clinic│
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │Sbârcea» Braşov│ │Judeţean de │
│ │PSIHIATRIE SI │II │ │ │Urgenţă Braşov │
│ │NEUROLOGIE BRAŞOV │ │ │ │- Centrul de │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │dializă - │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │pacienţi gravi │
│ │BOLI INFECŢIOASE │II │ │ │şi critici │
│ │BRAŞOV │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │III │ │ │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │FĂGĂRAŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │CODLEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │CENTRUL MEDICAL MARIA│III │ │ │ │
│ │SÂNPETRU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │dializă │
│BZ │URGENŢĂ BUZĂU │I │ │ │Diaverum Buzău │
│ │ │ │ │ │- tură │
│ │ │ │Spitalul │ │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │ │Spitalul │
│ │ │ │Râmnicu Sărat │ │Judeţean de │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Urgenţă Buzău -│
│BZ │RÂMNICU SĂRAT │III │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│CJ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Toate centrele │
│CJ │BOLI INFECŢIOASE │II │ │ │de dializă │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │private │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│CJ │RECUPERARE │III │ │Spitalul Clinic│ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │Spitalul Clinic│Municipal Cluj-│ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Judeţean de │Napoca ├───────────────┤
│ │ │ │Urgenţă Cluj- │Spitalul de │Spitalul │
│ │ │ │Napoca │Boli Psihice │Municipal │
│ │ │ │ │Cronice Borşa │Cluj-Napoca │
│ │ │ │ │ │pentru │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │pacienţii │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │ │ │ │suspecţi │
│CJ │LEON DANIELLO, │II │ │ │COVID-19 cu │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │urgenţe │
│ │ │ │ │ │nefrologie şi │
│ │ │ │ │ │pacienţii │
│ │ │ │ │ │dializaţi │
│ │ │ │ │ │cronic şi │
│ │ │ │ │ │acutizaţi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│CJ │MILITAR DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │"DR. CONSTANTIN │ │ │ │ │
│ │PAPILIAN" CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │INSTITUTUL REGIONAL │ │ │ │ │
│ │DE GASTROENTEROLOGIE │ │ │ │ │
│CJ │ŞI HEPATOLOGIE "PROF.│III │ │ │ │
│ │DR. O. FODOR" │ │ │ │ │
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Secţia de ATI/ │
│CJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │TI a Spitalului│
│ │HUEDIN │ │ │ │Clinic de Boli │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Infecţioase │
│CJ │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │Cluj- Napoca - │
│ │CÂMPIA TURZII │ │Spitalul │Spitalul de │hemodiafiltrare│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │Psihiatrie │ │
│CJ │SPITALUL CLINIC │I │Olteniţa │Săpunari │ │
│ │MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│CJ │URGENŢĂ PENTRU COPII │I │ │ │ │
│ │CLUJ- NAPOCA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│CJ │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │DEJ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ ├───────────────┤
│CL │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │OLTENIŢA │ │ │ │Centrul de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │dializă │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │Diaverum │
│CL │URGENŢĂ DR POMPEI │III │ │ │ │
│ │SAMARIAN CĂLĂRAŞI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │dializă Avitum │
│CS │URGENŢĂ REŞIŢA │I │ │ │Reşiţa - tură │
│ │ │ │Spitalul │ │suplimentară │
│ │ │ │Municipal de │ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Urgenţă │ │Judeţean │
│ │ │ │Caransebeş │ │Caraş-Severin -│
│ │SPITALUL MUNICIPAL DE│ │ │ │Reşiţa - │
│CS │URGENŢĂ CARANSEBEŞ │I │ │ │pacienţi gravi │
│ │ │ │ │ │şi critici │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│CT │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "│I │ │ │ │
│ │SF. ANDREI" CONSTANŢA│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ "│ │ │ │ │
│CT │SF. ANDREI" CONSTANŢA│III │ │ │ │
│ │- SECŢIA EXTERIOARĂ │ │ │ │ │
│ │AGIGEA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Spitalul Clinic│
│CT │BOLI INFECŢIOASE │I │ │ │Judeţean de │
│ │CONSTANŢA │ │Spitalul │Spitalul Clinic│Urgenţă │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │Judeţean de │Constanţa - │
│ │SPITALUL │ │Medgidia │Urgenţă "Sf. │Centrul de │
│CT │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │Andrei" │dializă - │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │pacienţi gravi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │şi critici │
│CT │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │MEDGIDIA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│CT │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │MANGALIA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MILITAR DE │ │ │ │ │
│CT │URGENŢĂ "DR. │I │ │ │ │
│ │ALEXANDRU GAFENCU " │ │ │ │ │
│ │CONSTANŢA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│CV │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │TÂRGU SECUIESC │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│ │RECUPERARE │ │ │ │ │
│CV │CARDIOVASCULARĂ "DR. │III │ │ │ │
│ │BENEDEK GEZA" DIN │ │ │ │ │
│ │COVASNA │ │ │ │Centrul de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │dializă Sfântu │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │Spitalul │ │Gheorghe Avitum│
│CV │URGENŢĂ "DR. FOGOLYAN│I │Judeţean de │ │- tură │
│ │KRISTOF" DIN SFÂNTU │ │Urgenţă │Spitalul │suplimentară │
│ │GHEORGHE │ │"Fogolyan │Municipal Târgu│Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Kristof" Sfântu│Secuiesc │Judeţean de │
│DB │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │Gheorghe │ │Urgenţă Sfântu │
│ │URGENŢĂ TÂRGOVIŞTE │ │ │ │Gheorghe - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │pacienţi gravi │
│DB │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │şi critici │
│ │MORENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│DB │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │PUCIOASA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│DB │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │GĂEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │ │ │
│DJ │"AŞEZĂMINTELE │III │ │ │ │
│ │BRÂNCOVENEŞTI" │ │ │ │ │
│ │DĂBULENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│DJ │"PROF. DR. IRINEL │III │ │Spitalul │ │
│ │POPESCU" BĂILEŞTI │ │ │Orăşenesc │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │"Aşezămintele │ │
│DJ │SPITALUL CLINIC CF │III │ │Brâncoveneşti" │ │
│ │CRAIOVA │ │ │Dăbuleni │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │Toate centrele │
│ │BOLI INFECŢIOASE ŞI │ │ │ │- tură │
│DJ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │Spitalul Clinic│ │suplimentară │
│ │"VICTOR BABEŞ" │ │Municipal │ │Spitalul Clinic│
│ │CRAIOVA │ │Filantropia │ │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Craiova ├───────────────┤Urgenţă Craiova│
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │- pacienţi │
│DJ │NEUROPSIHIATRIE │III │ │ │gravi şi │
│ │CRAIOVA │ │ │ │critici │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│DJ │MUNICIPAL FILANTROPIA│III │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │Spitalul de │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Neuropsihiatrie│ │
│ │SPITALUL DE │ │ │Craiova │ │
│DJ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │LEAMNA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│DJ │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │CRAIOVA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│GJ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ TÂRGU JIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│GJ │SPITALUL DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │TÂRGU CĂRBUNEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│GJ │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │MOTRU │ │ │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │- tură │
│GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │suplimentară │
│ │ROVINARI │ │Spitalul de │Spitalul de │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Urgenţă Târgu │Urgenţă Târgu │Judeţean de │
│GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III │Cărbuneşti │Cărbuneşti │Urgenţă Târgu │
│ │NOVACI │ │ │ │Jiu - cazuri │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │grave şi │
│GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │critice │
│ │TURCENI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│GJ │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │BUMBEŞTI-JIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│GJ │PNEUMOLOGIE T.V. │III │ │ │ │
│ │RUNCU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│GL │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │"SF. APOSTOL ANDREI "│ │ │ │ │
│ │GALAŢI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Centrul de │
│GL │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │dializă │
│ │"ANTON CINCU" TECUCI │ │ │ │Diaverum, │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Galaţi - tură │
│ │SPITALUL DE │ │Spitalul Clinic│ │suplimentară │
│GL │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │de Obstetrică │Spitalul de │Spitalul Clinic│
│ │GALAŢI │ │şi Ginecologie │Psihiatrie │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤"Buna Vestire" │Galaţi │Urgenţă «Sf. │
│ │SPITALUL MILITAR DE │ │Galaţi │ │Apostol Andrei»│
│GL │URGENŢĂ "DR. ARISTIDE│I │ │ │Galaţi - │
│ │SERFIOTI" GALAŢI │ │ │ │pacienţi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critici şi │
│GL │SPITALUL GENERAL CĂI │III │ │ │gravi │
│ │FERATE GALAŢI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│GL │URGENŢĂ PENTRU COPII │I │ │ │ │
│ │"SF. IOAN"" GALAŢI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│GL │OBSTETRICĂ │II │ │ │ │
│ │GINECOLOGIE "BUNA │ │ │ │ │
│ │VESTIRE" GALAŢI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │S.C. Fresenius │
│GL │BOLI INFECŢIOASE │III │ │ │Nefrocare │
│ │"SF.CUVIOASA │ │ │ │România - │
│ │PARASCHEVA" GALAŢI │ │ │ │S.R.L. - punct │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │de lucru │
│GR │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │Spitalul │ │Giurgiu - tură │
│ │URGENŢĂ GIURGIU │ │Orăşenesc │ │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Bolintin-Vale │ │Pacienţi gravi │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │şi critici - │
│GR │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │Spitalul Clinic│
│ │IZVORU │ │ │ │de Nefrologie │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │"Dr. Carol │
│ │S.C. QUALITY COMPAS │ │ │ │Davila" │
│GR │S.R.L. - OBSERVAŢII *│III │ │ │Bucureşti │
│ │CONTRACT CU MEDIC DE │ │ │ │ │
│ │BOLI INFECŢIOASE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│GR │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │BOLINTIN-VALE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│HD │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ DEVA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│HD │DR. ALEXANDRU │I │ │ │ │
│ │SIMIONESCU HUNEDOARA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL DE URGENŢĂ │III │ │ │ │
│ │PETROŞANI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL MUNICIPAL │II │ │ │ │
│ │ORĂŞTIE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │LUPENI │ │ │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │- tură │
│HD │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │suplimentară │
│ │HAŢEG │ │Spitalul │ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │Spitalul de │Municipal «Dr. │
│HD │SPITALUL MUNICIPAL │III │Lupeni │Psihiatrie Zam │A. Simionescu» │
│ │VULCAN │ │ │ │Hunedoara - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │cazuri grave şi│
│ │SANATORIUL DE │ │ │ │critice │
│HD │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │BRAD │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SANATORIUL DE │ │ │ │ │
│HD │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │GEOAGIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL GENERAL C.F.│II │ │ │ │
│ │SIMERIA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL DE │III │ │ │ │
│ │PSIHIATRIE ZAM │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│HD │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │ │
│ │BRAD │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│HR │ODORHEIU SECUIESC │II │ │ │Toate centrele │
│ │ │ │ │ │- tură │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │suplimentară │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │Spitalul │
│HR │URGENŢĂ │II │ │ │Municipal │
│ │MIERCUREA-CIUC │ │Spitalul │ │Odorheiu │
│ │ │ │Municipal │ │Secuiesc - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Odorheiu │ │centru dedicat │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Secuiesc │ │Spitalul │
│HR │TOPLIŢA │III │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │Urgenţă │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Miercurea- Ciuc│
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │- cazuri grave │
│HR │GHEORGHENI │III │ │ │şi critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │Spitalul Clinic│ │ │
│IF │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │II │Judeţean de │ │vezi Bucureşti │
│ │ILFOV │ │Urgenţă Ilfov │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Spitalul │ │S.C. Fresenius │
│IL │SPITALUL JUDEŢEAN DE │II │Judeţean de │ │Nephrocare │
│ │URGENŢĂ SLOBOZIA │ │Urgenţă │ │România - │
│ │ │ │Slobozia │ │S.R.L. - punct │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │de lucru │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Slobozia - tură│
│IL │ANGHEL SALIGNY │III │ │ │suplimentară │
│ │FETEŞTI │ │Spitalul │ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │ │Judeţean de │
│IL │SPITALUL MUNICIPAL │III │"Anghel │ │Urgenţă │
│ │URZICENI │ │Saligny" │ │Slobozia - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Feteşti │ │cazuri grave şi│
│IL │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │critice │
│ │ŢĂNDĂREI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│IS │URGENŢĂ "PROF. DR. N.│I │ │ │ │
│ │OBLU" IAŞI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│IS │SPITALUL MUNICIPAL DE│I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ PAŞCANI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│IS │SPITALUL CLINIC DE │II │ │ │ │
│ │RECUPERARE IAŞI │ │ │Institutul de │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Psihiatrie │ │
│IS │SPITALUL CLINIC C.F. │III │ │Socola │Spitalul Clinic│
│ │IAŞI │ │ │ │«Dr. C. I. │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Parhon» - │
│IS │SPITALUL GENERAL C.F.│III │ │ │centru de │
│ │PAŞCANI │ │ │ │dializă dedicat│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │COVID- 19 S.C. │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │Fresenius │
│IS │MILITAR DE URGENŢĂ │III │ │ │Nephrocare │
│ │"DR. IACOB CZIHAC" │ │ │ │România - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ ├───────────────┤S.R.L. - punct │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │de lucru Iaşi -│
│IS │BOLI INFECŢIOASE │II │ │ │tură │
│ │"SFÂNTA PARASCHEVA" │ │Spitalul Clinic│ │suplimentară │
│ │IAŞI │ │de Obstetrică │ │Spitalul Clinic│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤şi Ginecologie │ │de Urgenţă │
│ │SPITAL CLINIC DE │ │"Elena Doamna" │ │pentru Copii │
│IS │OBSTETRICĂ │III │Iaşi │ │«Sf. Maria» │
│ │GINECOLOGIE "ELENA │ │ │ │Iaşi - staţia │
│ │DOAMNA" │ │ │ │de hemodializă │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │S.C. Nefrocare │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │MS - S.R.L. cu │
│IS │PNEUMOFTIZIOLOGIE │II │ │Spitalul de │punctul de │
│ │IAŞI │ │ │Psihiatrie şi │lucru în Iaşi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │pentru Măsuri │S.C. Vital │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │de Siguranţă │Medical Center │
│IS │URGENŢĂ PENTRU COPII │II │ │Pădureni │Memory - S.R.L.│
│ │"SF. MARIA" IAŞI │ │ │Grajduri │Iaşi - centru │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │de dializă │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│IS │PSIHIATRIE ŞI PENTRU │III │ │ │ │
│ │MĂSURI DE SIGURANŢĂ │ │ │ │ │
│ │PĂDURENI GRAJDURI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│IS │JUDEŢEAN DE URGENŢE │I │ │ │ │
│ │SF. SPIRIDON IAŞI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│IS │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │HÂRLĂU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │ │
│MH │URGENŢĂ DROBETA-TURNU│II │Spitalul │ │Toate centrele │
│ │SEVERIN │ │Municipal │ │de dializă - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Orşova │ │tură │
│MH │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │suplimentară │
│ │ORŞOVA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Spitalul │ │ │
│MH │BAIA DE ARAMĂ │III │Orăşenesc Baia │ │ │
│ │ │ │de Aramă │ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │Judeţean de │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │Urgenţă │
│MM │URGENŢĂ "DR. │I │Spitalul │ │Drobeta- Turnu │
│ │CONSTANTIN OPRIŞ" │ │Judeţean de │ │Severin - │
│ │BAIA MARE │ │Urgenţă "Dr. │ │cazuri grave şi│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Constantin │Spitalul de │critice Toate │
│ │SPITALUL DE BOLI │ │Opriş" Baia │Boli │centrele de │
│MM │INFECŢIOASE ŞI │III │Mare │infecţioase şi │dializă - tură │
│ │PSIHIATRIE BAIA MARE │ │ │Psihiatrie │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │Spitalul │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │Judeţean de │
│MM │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │Spitalul de │ │Urgenţă Baia │
│ │"DR. NICOLAE RUSDEA" │ │Pneumoftiziolo-│ │Mare - cazuri │
│ │BAIA MARE │ │gie "Dr. │ │grave şi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Nicolae Ruşdea"│ │critice │
│MM │SPITALUL MUNICIPAL │III │Baia Mare │ │ │
│ │SIGHETU MARMAŢIEI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│MS │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │TÂRGU MUREŞ │ │Spitalul Clinic│ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Judeţean de │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │Urgenţă Târgu │ │ │
│MS │SIGHIŞOARA - │II │Mureş │ │ │
│ │COMPARTIMENT │ │ │ │ │
│ │PNEUMOLOGIE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │ │
│ │CLINICA BOLI │ │ │ │ │
│MS │INFECŢIOASE I TÂRGU │II │ │ │Toate centrele │
│ │MUREŞ │ │ │ │de dializă - │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │tură │
│MS │SPITALUL CLINIC │I │ │ │suplimentară │
│ │JUDEŢEAN MUREŞ │ │ │Spitalul Clinic│Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Judeţean Mureş │Judeţean de │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Urgenţă Târgu │
│MS │DR. GH. MARINESCU │III │ │ │Mureş - cazuri │
│ │TÂRNĂVENI │ │ │ │grave şi │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │ │
│MS │CARDIOVASCULARE TÂRGU│II │Spitalul Clinic│ │ │
│ │MUREŞ │ │Judeţean Mureş │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│MS │"DR. EUGEN NICOARĂ" │II │ │ │ │
│ │REGHIN │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│MS │DR. VALERIU RUSSU │III │ │ │ │
│ │LUDUŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Toate centrele │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │de dializă - │
│NT │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │tură │
│ │BISERICANI │ │Spitalul │Spitalul │suplimentară │
│ │ │ │Judeţean de │Judeţean de │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Urgenţă Piatra-│Urgenţă Piatra-│Judeţean de │
│ │ │ │Neamţ │Neamţ │Urgenţă │
│NT │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │Piatra-Neamţ - │
│ │URGENŢĂ PIATRA-NEAMŢ │ │ │ │pacienţi gravi │
│ │ │ │ │ │şi critici │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│OT │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ SLATINA │ │ │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │- tură │
│OT │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │suplimentară │
│ │CARACAL │ │Spitalul │Spitalul │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │Municipal │Judeţean de │
│OT │SPITALUL ORĂŞENESC │III │Caracal │Caracal │Urgenţă Olt - │
│ │CORABIA │ │ │ │cazuri grave şi│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│OT │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │BALŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│PH │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ PLOIEŞTI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │ │
│PH │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │ │
│ │DRAJNA │ │Spitalul │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Obstetrică │ │ │
│PH │DENTIRAD HOSPITAL │III │Ginecologie │ │ │
│ │S.R.L. │ │Ploieşti │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │de dializă - │
│PH │SPITALUL DE BOLI │III │ │ │tură │
│ │PULMONARE BREAZA │ │ │ │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Spitalul de │distinctă │
│PH │SC PATRIK MEDICAL │III │ │Psihiatrie │Spitalul Clinic│
│ │CENTER S.R.L. │ │ │Voila │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │Urgenţă │
│PH │SPITALUL GENERAL CF │III │ │ │Ploieşti - │
│ │PLOIEŞTI │ │ │ │cazuri grave şi│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│PH │SPITALUL DE │III │ │ │ │
│ │PSIHIATRIE VOILA │ │Spitalul │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Municipal │ │ │
│PH │SPITALUL MUNICIPAL │III │Câmpina │ │ │
│ │CÂMPINA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│PH │S.C. SFÂNTA SOFIA │III │ │ │ │
│ │HOSPITAL MED S.R.L │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│PH │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │BĂICOI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│SB │SPITALUL DE │III │ │ │ │
│ │PNEUMOFTIZIOLOGIE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│SB │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │CISNĂDIE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│SB │SPITALUL CLINIC DE │I │ │ │ │
│ │PEDIATRIE SIBIU │ │ │ │Toate centrele │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │de dializă - │
│ │SPITALUL MILITAR DE │ │Spitalul Clinic│Spitalul Clinic│tură │
│SB │URGENŢĂ "DR. │III │Judeţean de │de Psihiatrie │suplimentară │
│ │ALEXANDRU AUGUSTIN" │ │Urgenţă Sibiu │"Dr. Gheorghe │distinctă │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Preda" Sibiu │Spitalul Clinic│
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │Judeţean de │
│SB │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │Urgenţă Sibiu │
│ │SIBIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│SB │SPITALUL MUNICIPAL │I │ │ │ │
│ │MEDIAŞ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│SB │SPITALUL GENERAL CF │III │ │ │ │
│ │SIBIU │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │Spitalul Clinic│ │ │
│SJ │URGENŢĂ ZALĂU │I │Judeţean de │ │ │
│ │ │ │Urgenţă Zalău │ │Nefromed Sălaj │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┤ │- tură │
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │ │Spitalul Clinic│suplimentară │
│SJ │"PROF. DR. IOAN │III │Spitalul │Judeţean de │Spitalul │
│ │PUSCAS" ŞIMLEU │ │Orăşenesc │Urgenţă Zalău │Judeţean de │
│ │SILVANIEI │ │"Prof. Ioan │ │Urgenţă Zalău -│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Puşcaş" Şimleu │ │cazuri critice │
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Silvaniei │ │şi grave │
│SJ │JIBOU DR. TRAIAN │III │ │ │ │
│ │HERŢA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│SĂLAJ│SPITALUL DE BOLI │III │ │ │ │
│ │CRONICE CRASNA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │ │
│SM │URGENŢĂ SATU MARE │I │ │ │S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │ │Nefrocare │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │România - │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │S.R.L. - punct │
│SM │CAREI │III │ │ │de lucru Satu │
│ │ │ │ │ │Mare - tură │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Spitalul │Spitalul │suplimentară/ │
│ │SPITALUL ORĂŞENESC │ │Municipal Carei│Municipal Carei│distinctă │
│SM │NEGREŞTI-OAŞ │III │ │ │Spitalul Clinic│
│ │ │ │ │ │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Urgenţă Satu │
│ │SPITALUL DE │ │ │ │Mare - cazuri │
│SM │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │ │grave şi │
│ │SATU MARE │ │ │ │critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│SV │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │GURA HUMORULUI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Toate centrele │
│SV │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │- tură │
│ │VATRA DORNEI │ │ │ │suplimentară │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │(la nevoie) │
│SV │SPITALUL MUNICIPAL │III │Spitalul │ │Spitalul │
│ │CÂMPULUNG MOLDOVENESC│ │Judeţean de │ │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Urgenţă │ │Urgenţă │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │"Sfântul Ioan │ │"Sfântul Ioan │
│SV │"SF. DOCTORI COSMA ŞI│III │cel Nou" │ │cel Nou" │
│ │DAMIAN" RĂDĂUŢI │ │Suceava │ │Suceava Secţia │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │de dializă - │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │centru dedicat │
│SV │URGENŢĂ "SF. IOAN CEL│I │ │ │- cazuri grave │
│ │NOU" SUCEAVA │ │ │ │şi critice │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│SV │SPITALUL DE BOLI │III │ │ │ │
│ │CRONICE SIRET │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │S.C. Fresenius │
│ │ │ │ │ │Nephrocare │
│ │ │ │ │ │România - │
│ │ │ │ │ │S.R.L. - punct │
│ │ │ │ │ │de lucru Tulcea│
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │Spitalul │ │- tură │
│TL │URGENŢĂ TULCEA │I │Municipal │ │suplimentară │
│ │ │ │Medgidia │ │Spitalul Clinic│
│ │ │ │ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │Urgenţă │
│ │ │ │ │ │Constanţa - │
│ │ │ │ │ │cazuri grave şi│
│ │ │ │ │ │critice │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│TM │JUDEŢEAN DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │,,P.BRÂNZEU"TIMIŞOARA│ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC │ │ │ │ │
│TM │MUNICIPAL DE URGENŢĂ │I │ │ │ │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│TM │BOLI INFECŢIOASE ŞI │I │ │ │ │
│ │PNEUMOLOGIE │ │ │ │ │
│ │,,V.BABEŞ"TIMIŞOARA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL CLINIC DE │ │ │ │ │
│TM │URGENŢĂ PENTRU COPII │I │ │ │Toate centrele │
│ │"L.ŢURCANU" TIMIŞOARA│ │ │ │- tură │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │suplimentară │
│TM │SPITALUL CLINIC CF │III │ │ │distinctă │
│ │TIMIŞOARA │ │Maternitatea │ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Bega Timişoara │ │Judeţean de │
│ │INSTITUTUL DE BOLI │ │ │ │Urgenţă │
│TM │CARDIVASCULARE │II │ │ │Timişoara - │
│ │TIMIŞOARA │ │ │ │cazuri grave şi│
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │critice │
│TM │MATERNITATEA BEGA │II │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │ │
│TM │,,TEODOR ANDREI" │III │ │ │ │
│ │LUGOJ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│TM │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │DETA │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│TM │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │SÂNNICOLAU MARE │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │ │
│TM │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │FĂGET │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Toate centrele │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │- tură │
│TR │CARITAS ROŞIORI DE │II │ │ │suplimentară │
│ │VEDE │ │Spitalul │ │Spitalul │
│ │ │ │Caritas Roşiori│ │Judeţean de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤de Vede │ │Urgenţă │
│ │ │ │ │ │Alexandria - │
│TR │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │cazuri grave şi│
│ │TURNU MĂGURELE │ │ │ │critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│VL │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │ │
│ │URGENŢĂ VÂLCEA │ │ │ │S.C. Fresenius │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Nefrocare │
│VL │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │România - │
│ │DRĂGĂŞANI │ │ │ │S.R.L. - punct │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Spitalul │de lucru │
│VL │SPITALUL ORĂŞENESC │III │ │Judeţean de │Râmnicu Vâlcea │
│ │HOREZU │ │ │Urgenţă Vâlcea │- tură │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │Spital │suplimentară │
│ │SPITALUL DE │ │ │Psihiatrie │Spitalul │
│VL │PNEUMOFTIZIOLOGIE │III │ │Dragoeşti │Judeţean de │
│ │CONSTANTIN ANASTASATU│ │ │ │Urgenţă Vâlcea │
│ │MIHĂEŞTI │ │ │ │- cazuri grave │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │şi critice │
│VL │SPITAL ORĂŞENESC │III │ │ │ │
│ │BREZOI │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Centrul de │
│ │SPITALUL JUDEŢEAN DE │ │ │ │dializă │
│VN │URGENŢĂ "SF. │I │ │ │Diaverum │
│ │PANTELIMON" FOCŞANI- │ │ │ │Focşani - tură │
│ │JUDEŢ VRANCEA │ │Spitalul │ │suplimentară │
│ │ │ │Municipal Adjud│ │Spitalul │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤ │ │Judeţean de │
│ │ │ │ │ │Urgenţă Focşani│
│VN │SPITALUL MUNICIPAL │III │ │ │- cazuri grave │
│ │ADJUD- JUDEŢ VRANCEA │ │ │ │şi critice │
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤
│VS │SPITALUL JUDEŢEAN DE │I │ │ │Spitalul │
│ │URGENŢĂ VASLUI │ │ │ │Municipal de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Spitalul │Spitalul │Urgenţă "Elena │
│ │SPITALUL MUNICIPAL DE│ │Municipal de │Municipal de │Beldiman" │
│VS │URGENŢĂ "ELENA │I │Urgenţă "Elena │Urgenţă "Elena │Bârlad - │
│ │BELDIMAN" BÂRLAD │ │Beldiman" │Beldiman" │Centrul de │
├─────┼─────────────────────┼─────────┤Bârlad │Bârlad │hemodializă │
│ │SPITALUL MUNICIPAL │ │ │ │Nefromed │
│VS │"DIMITRIE CASTROIAN" │II │ │ │Dialysis Center│
│ │HUŞI │ │ │ │Bârlad - │
├─────┼─────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┤
│ │Listă întocmită conform datelor raportate de direcţiile de sănătate publică │
│ │judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti la data de 19.03.2021 │
└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016