Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.323 din 22 mai 2020  privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.323 din 22 mai 2020 privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 439 din 26 mai 2020
    Având în vedere:
    - Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – prevederile art. 1 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020;
    – Măsurile cu privire la reluarea activităţii în sistemul de educaţie după încetarea stării de urgenţă nr. 545/DGIP din 28.04.2020,

    în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi al prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 619 din 31 august 2011, cu modificările ulterioare, pentru anul şcolar 2019-2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Comisiile de examinare din centrele de examen, constituite în fiecare unitate de învăţământ acreditată, au următoarea componenţă:
    a) preşedinte: directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ desemnate centru de examen, de regulă cadru didactic de specialitate;
    b) vicepreşedinte: reprezentantul operatorului economic pentru una dintre calificările profesionale certificate sau, în lipsa acestuia, un reprezentant al CDLPS sau un reprezentant al AJOFM/AMOFM; în cazul în care nu se poate asigura participarea persoanelor amintite, vicepreşedinte poate fi directorul adjunct/responsabilul ariei curriculare «Tehnologii»;
    c) membri evaluatori: un cadru didactic de specialitate care a îndrumat realizarea proiectelor şi un evaluator extern, cadru didactic de specialitate din altă unitate de învăţământ. În cazul în care nu poate fi asigurată prezenţa în comisie a unui evaluator extern, cadru didactic din altă unitate de învăţământ, acesta va fi înlocuit cu un cadru didactic de specialitate din unitatea de învăţământ;
    d) secretar: secretarul unităţii de învăţământ în care se organizează centrul de examen sau un cadru didactic de specialitate cu competenţe digitale din respectiva unitate de învăţământ."

    2. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Examenul de certificare pentru obţinerea certificatului de calificare de nivel 3 constă într-o probă practică - realizarea unui proiect pe durata ultimului semestru de pregătire.
    (2) Depunerea proiectului de certificare în format pdf se realizează on-line, urmând a fi arhivat în format digital şi păstrat timp de 3 (trei) ani. În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf pe adresa de e-mail a unităţii de învăţământ, acesta va fi depus fizic la secretariatul unităţii de învăţământ."

    3. La articolul 31, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Evaluarea calităţii proiectului candidatului se realizează conform fişei de evaluare prevăzute în anexa nr. 3 prin acordarea de punctaje pentru fiecare indicator aferent criteriilor de evaluare.
    (2) Candidatul este declarat «admis» dacă punctajul total rezultat ca medie aritmetică a punctajelor oferite de cei 2 evaluatori este de minimum 60 de puncte."

    4. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru anul şcolar 2019-2020, prevederile art. 12 alin. (2), art. 15 lit. d) şi e), art. 22 alin. (2), art. 24, 27, art. 30 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 31 alin. (3) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

    ART. III
    Modificările prevăzute la art. I şi II se aplică doar pentru certificarea calificării absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, pentru anul şcolar 2019-2020.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 mai 2020.
    Nr. 4.323.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3
    la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
    FIŞA DE EVALUARE
    în vederea certificării calificării profesionale
    Anul şcolar: ............................; sesiunea: .........................................
    Numele şi prenumele candidatului: ........................................................................................................................................
    Centrul de examen unde se susţine examenul: ....................................................................................................................
    Unitatea de învăţământ de unde provine candidatul: .............................................................................................................
    Calificarea profesională: ........................................................................................................................................................
    Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 ale Cadrului naţional al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul profesional şi tehnic
    Rezultatele învăţării vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. ...................................................................................
    2. ...........................................................................................
    3. .................................................................................

    Titlul proiectului:
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:
    ..............................................................................


┌────┬────────────┬───────────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │Criterii de │ │ │Punctaj acordat │
│ │evaluare^1 a│ │Punctaj │ │
│Nr. │proiectului │Indicatori de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│realizat de │realizare^2 │indicator│Evaluator│Evaluator│
│ │candidat │ │ │1 │2 │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Respectarea │ │ │ │
│ │ │structurii │10 p │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Documentarea în│ │ │ │
│ │ │vederea │ │ │ │
│ │Planificarea│realizării │ │ │ │
│1. │elaborării │temei de │ │ │ │
│ │proiectului │proiect este │ │ │ │
│ │(20 p) │corespunzătoare│10 p │ │ │
│ │ │(existenţa unei│ │ │ │
│ │ │bibliografii │ │ │ │
│ │ │adecvate, │ │ │ │
│ │ │colecţii de │ │ │ │
│ │ │standarde, │ │ │ │
│ │ │linkuri etc.). │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Modul de │ │ │ │
│ │ │dezvoltare a │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │se raportează │15 p │ │ │
│ │ │adecvat şi │ │ │ │
│ │ │echilibrat la │ │ │ │
│ │ │tema │ │ │ │
│ │ │proiectului. │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Dezvoltarea │ │ │ │
│ │ │conţinuturilor │ │ │ │
│ │ │este realizată │ │ │ │
│ │ │astfel încât să│ │ │ │
│ │ │fie abordate │30 p │ │ │
│ │ │toate aspectele│ │ │ │
│ │ │esenţiale │ │ │ │
│ │ │necesare unei │ │ │ │
│ │Realizarea │corecte │ │ │ │
│ │părţii │argumentări. │ │ │ │
│2. │scrise a ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │proiectului │Proiectul poate│ │ │ │
│ │(80 p) │avea │10 p │ │ │
│ │ │aplicabilitate │ │ │ │
│ │ │practică. │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Prezentarea │ │ │ │
│ │ │normelor de │ │ │ │
│ │ │sănătate şi │ │ │ │
│ │ │securitate în │ │ │ │
│ │ │muncă, PSI şi │15 p │ │ │
│ │ │protecţia │ │ │ │
│ │ │mediului │ │ │ │
│ │ │aplicabile la │ │ │ │
│ │ │tema dată │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Utilizarea │ │ │ │
│ │ │terminologiei │ │ │ │
│ │ │de specialitate│10 p │ │ │
│ │ │în redactarea │ │ │ │
│ │ │proiectului │ │ │ │
├────┴────────────┴───────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL │100 p │ │ │
├─────────────────────────────────┴─────────┼─────────┴─────────┤
│PUNCTAJ FINAL │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────────────────┘


    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:
 (a se vedea imaginea asociată)
    Evaluatori
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Evaluator 1: ......................................
    Evaluator 2: ......................................
    Data: ..............................
    Preşedinte de comisie
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ...........................................

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016