Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.244 din 12 mai 2020  pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.244 din 12 mai 2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 390 din 14 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 23,art. 29 şi art. 94 alin. (2) lit. s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 98 alin. (1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020 privind aprobarea calendarului şi metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 21 februarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Părinţii divorţaţi depun/transmit la înscriere o copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului."

    3. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
    (2) În situaţia copiilor menţionaţi la alin. (1) care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute în anexa nr. 1 poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.
    (3) Părinţii/Tutorii legal instituiţi/Împuterniciţii legali, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul şcolar 2020-2021, sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare, vor fi consiliaţi în vederea înscrierii copiilor la grădiniţă, în grupa mare."

    4. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    5. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatele (1), (3), (4), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menţionată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) doar în situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învăţământul primar.
    ............................................................
    (3) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de înscriere a copiilor în învăţământul primar, denumită în continuare comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti, poate decide organizarea activităţii de evaluare a dezvoltării copiilor în locaţii accesibile pentru a evita deplasarea pe distanţe lungi a copiilor şi părinţilor acestora.
    (4) Părinţii/Tutorii legal instituiţi/Reprezentanţii legali ai copiilor menţionaţi la alin. (1) depun/transmit prin e-mail, prin poştă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în anexa nr. 2.
    (5) Perioada de desfăşurare a activităţii de evaluare a dezvoltării copiilor, efectuată de CJRAE/CMBRAE, precum şi adresele acestor instituţii la care se desfăşoară evaluarea sunt afişate la avizierul şi pe site-ul unităţilor de învăţământ, CJRAE/CMBRAE şi al inspectoratului şcolar. Activitatea va fi realizată în intervalul orar 10,00-18,00, în baza unei programări telefonice, astfel încât programul de desfăşurare să poată fi adaptat pentru asigurarea tuturor măsurilor de siguranţă şi sănătate a copiilor şi părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali.
    (6) La încheierea activităţii de evaluare a dezvoltării pentru fiecare copil, rezultatul este comunicat în scris, prin e-mail sau prin poştă, cu confirmare de primire, după caz, sau este înmânat direct părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat.
    (7) Unităţile de învăţământ preşcolar şi CJRAE/CMBRAE transmit comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti listele nominale ale copiilor cărora li s-au eliberat recomandări, respectiv procesele-verbale cu numele copiilor şi rezultatele evaluării, după caz."

    6. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură instituirea şi funcţionarea unui telverde, care va funcţiona până la data de 31 iulie 2020, la care părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar."

    7. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatele (1), (2), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea copilului.
    (2) Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situaţia menţionată la art. 6 alin. (1).
    (3) Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.
    (4) În situaţia depunerii cererii-tip de înscriere şi a documentelor justificative direct la unitatea de învăţământ, verificarea şi validarea datelor introduse se fac în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit/reprezentantului legal şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv, alături de documentele menţionate la alin. (2), părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune/transmite şi o copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare.
(4) În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3), părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali depun/transmit pe e-mail sau prin poştă şi documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 15, alineatele (1), (3), (4), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ informează părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, după caz, cu privire la faptul că aplicaţia informatică nu permite înscrierea la mai multe unităţi de învăţământ.
    ..............................................................
    (3) Inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ informează părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali prin afişare la avizier şi postare pe site-urile instituţiilor, după caz, cu privire la următoarele aspecte:
    a) prevederile prezentei metodologii privind înscrierea în învăţământul primar;
    b) modalitatea de stabilire a numărului de locuri libere;
    c) criteriile de departajare generale şi specifice care sunt utilizate în cazul în care numărul de opţiuni pentru respectiva unitate de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri libere.
    (4) Pentru validarea cererii-tip de înscriere, în situaţia în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal depune direct documentele la unitatea de învăţământ, un membru al comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ tipăreşte fişa completată în aplicaţia informatică, în prezenţa părintelui.
    (5) Validarea fişei tipărite din aplicaţia informatică poate fi realizată prin semnătură la sediul unităţii de învăţământ sau prin mijloace electronice, după caz.
    (6) În situaţia în care comisia de înscriere din unitatea de învăţământ identifică erori sau neclarităţi în completarea cererii-tip sau în documentele depuse/transmise, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali vor fi contactaţi de către comisia de înscriere în învăţământul primar din unitatea de învăţământ în vederea remedierii acestora, iar procesul de validare se reia în conformitate cu prevederile alin. (4) şi (5) şi cu încadrarea în termenele prevăzute de Calendarul înscrierii în învăţământul primar, prevăzut în anexa nr. 1 la ordin."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali, folosind aplicaţia informatică, şi pe baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;"

    11. În anexa nr. 2, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) În prima etapă, procesarea cererilor-tip de înscriere se desfăşoară la Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar, denumită în continuare Comisia naţională, cu ajutorul aplicaţiei informatice, şi la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali."

    12. În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În a doua fază de înscriere, în conformitate cu calendarul înscrierii şi cu programul afişat, la fiecare unitate de învăţământ la care au rămas locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învăţământ analizează cererile-tip de înscriere şi documentele depuse/transmise de părinţi/tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai copiilor care au domiciliul în afara circumscripţiei şcolare."

    13. În anexa nr. 2, la articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) Părinţii/Tutorii legal instituiţi/Reprezentanţii legali ai copiilor menţionaţi la art. 24 depun/transmit cererea-tip de înscriere în învăţământul primar online sau la secretariatul şcolii aflate pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua.
    ........................................................
    (3) Validarea cererii-tip de înscriere se face la unitatea de învăţământ aflată pe prima poziţie din cele 3 opţiuni exprimate pentru etapa a doua, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii. Modalitatea de validare va fi cea prevăzută la art. 15 alin. (4), (5) şi (6)."

    14. În anexa nr. 2, la articolul 28, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti asigură informarea publicului interesat referitor la procedurile ce trebuie aplicate şi la calendarul depunerii/transmiterii şi soluţionării cererilor de înscriere ale părinţilor/tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali menţionaţi la alin. (1)."

    15. În anexa nr. 2, la articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) CJRAE/CMBRAE asigură, la solicitarea părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii. Având în vedere faptul că, din punctul de vedere al nivelului de dezvoltare al copilului, schimbările care intervin la vârsta de 5-6 ani sunt continue şi, în unele situaţii, alerte, la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/reprezentanţilor legali, copiii care nu au primit recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare pot să se adreseze unităţii de învăţământ cu nivel preşcolar pentru eliberarea recomandării prevăzute la art. 6 alin. (2)."

    16. În anexa nr. 2, la articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Validarea cererilor-tip de înscriere se realizează conform modalităţii prevăzute la art. 15 alin. (4), (5) şi (6)."

    17. În anexa nr. 2, la articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) În cazul în care părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal doreşte înscrierea la o unitate de învăţământ particular care nu a optat pentru includerea ofertei sale de şcolarizare în aplicaţia informatică, înscrierea se face de către părinte/tutorele legal instituit/reprezentantul legal în conformitate cu procedurile stabilite de unitatea de învăţământ."

    18. În anexa nr. 2, la articolul 41, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unităţilor de învăţământ alternativ de stat care nu au constituită circumscripţie şcolară, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali se adresează pentru înscriere unităţii de învăţământ dorite. Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la aceste unităţi de învăţământ se face în prima etapă de înscriere."

    19. În anexa nr. 2, la articolul 53, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care validarea cererii-tip de înscriere se face în baza declaraţiei pe propria răspundere, părinţii/tutorii legal instituiţi/reprezentanţii legali ai copiilor au obligaţia de a prezenta în format fizic documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul primar în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor. Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă."

    20. În anexa nr. 2, la articolul 55 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ asigură respectarea măsurilor igienico-sanitare, în contextul pandemiei cu noul coronavirus."

    21. În anexa nr. 2, după articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins:
    "ART. 59
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    22. În anexa nr. 2, după capitolul XIV se introduc trei noi anexe, anexele nr. 1-3, al căror conţinut este prevăzut în anexele nr. 2-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 12 mai 2020.
    Nr. 4.244.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.277/2020)
    CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
    pentru anul şcolar 2020-2021

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Postarea pe site-ul CJRAE/ │
│ │CMBRAE a modelului de │
│ │cerere-tip (anexa nr. 2 la │
│ │ordin) pentru evaluarea │
│ │copiilor care împlinesc │
│ │vârsta de 6 ani în perioada│
│ │1 septembrie-31 decembrie │
│ │2020 inclusiv, care nu au │
│ │fost evaluaţi până la data │
│ │instituirii stării de │
│ │urgenţă şi care: │
│ │● nu au frecventat │
│ │grădiniţa; │
│ │● s-au întors din │
│ │străinătate │
│25 mai │Afişarea programului de │
│2020 │evaluare a copiilor la │
│ │avizierul şi pe site-ul │
│ │CJRAE/CMBRAE │
│ │Postarea pe site-ul │
│ │inspectoratelor şcolare, │
│ │respectiv al unităţilor de │
│ │învăţământ cu nivel │
│ │preşcolar/primar a │
│ │modelului de cerere-tip │
│ │(anexa nr. 2) pentru │
│ │evaluarea copiilor care au │
│ │frecventat grădiniţa şi │
│ │care împlinesc vârsta de 6 │
│ │ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2020 inclusiv şi care nu au│
│ │fost evaluaţi │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Evaluarea dezvoltării │
│ │copiilor care împlinesc 6 │
│ │ani în perioada 1 │
│ │septembrie-31 decembrie │
│ │2020 şi eliberarea │
│ │recomandării pentru │
│ │înscrierea în învăţământul │
│ │primar │
│ │Pentru copiii care au │
│ │frecventat grădiniţa │
│ │● Înregistrarea cererilor │
│ │transmise/depuse la │
│ │unităţile de învăţământ cu │
│ │nivel preşcolar pentru │
│ │obţinerea recomandării de │
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare │
│ │● Eliberarea/Transmiterea │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ cu nivel │
│ │preşcolar a recomandării de│
│ │înscriere în clasa │
│ │pregătitoare sau în grupa │
│26 mai-30 │mare, după caz │
│iunie 2020│Pentru copiii care nu au │
│ │frecventat grădiniţa sau au│
│ │revenit din străinătate │
│ │● Înregistrarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a cererilor de│
│ │evaluare, depuse/transmise │
│ │de părinţi pentru copiii │
│ │care îndeplinesc criteriile│
│ │prevăzute la art. 7 alin. │
│ │(1) din ordin; │
│ │● Planificarea de către │
│ │CJRAE/CMBRAE a organizării │
│ │evaluării; afişarea şi │
│ │comunicarea programării │
│ │pentru participarea la │
│ │evaluare │
│ │● Desfăşurarea evaluării │
│ │copiilor de către CJRAE/ │
│ │CMBRAE │
│ │● Eliberarea/transmiterea │
│ │de către CJRAE/CMBRAE a │
│ │recomandării de înscriere │
│ │în clasa pregătitoare sau │
│ │în grupa mare, după caz │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Transmiterea │
│ │proceselor-verbale care │
│ │cuprind listele cu numele │
│ │copiilor şi rezultatele │
│ │evaluării, respectiv │
│3 iulie │recomandarea de înscriere │
│2020 │în clasa pregătitoare sau │
│ │în grupa mare, după caz, de│
│ │la unităţile de învăţământ │
│ │preşcolar sau CJRAE/CMBRAE,│
│ │către comisiile judeţene/ │
│ │Comisia Municipiului │
│ │Bucureşti │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Completarea şi validarea cererilor-tip│
│de înscriere în învăţământul primar │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Completarea cererilor-tip │
│ │de înscriere de către │
│ │părinţi/tutorii legali │
│ │instituiţi/reprezentanţi │
│ │legali, online sau la │
│ │unitatea de învăţământ la │
│ │care solicită înscrierea │
│ │copiilor │
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererilor-tip de înscriere │
│4 martie-7│la unitatea de învăţământ │
│iulie 2020│la care solicită înscrierea│
│ │copiilor, inclusiv a │
│ │recomandării de înscriere │
│ │în clasa pregătitoare, după│
│ │caz, respectiv a │
│ │declaraţiei pe propria │
│ │răspundere şi a │
│ │documentelor necesare, în │
│ │copie simplă │
│ │Validarea fişelor de │
│ │înscriere generate de │
│ │aplicaţia informatică │
├──────────┴───────────────────────────┤
│Prima etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Procesarea de către Comisia│
│ │naţională a cererilor-tip │
│8 iulie │de înscriere, cu ajutorul │
│2020 │aplicaţiei informatice, şi │
│ │repartizarea copiilor la │
│ │şcoala de circumscripţie │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │pe baza informaţiilor din │
│ │cererile-tip de înscriere │
│ │şi din documentele depuse/ │
│ │transmise de părinţi/ │
│ │tutorii legal instituiţi/ │
│ │reprezentanţii legali, a │
│ │cererilor prin care se │
│ │solicită înscrierea la o │
│ │altă unitate de învăţământ │
│ │decât şcoala de │
│ │circumscripţie, pe locurile│
│ │rămase libere. Admiterea │
│9 iulie-15│sau respingerea cererilor │
│iulie 2020│acestora, la nivelul │
│ │comisiei de înscriere din │
│ │unităţile de învăţământ, │
│ │prin aplicarea criteriilor │
│ │generale şi specifice de │
│ │departajare şi validarea de│
│ │către consiliul de │
│ │administraţie al unităţii │
│ │de învăţământ a listei │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această fază │
│ │Marcarea, în aplicaţia │
│ │informatică, a │
│ │cererilor-tip de înscriere │
│ │pentru candidaţii admişi în│
│ │această fază. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Procesarea de către Comisia│
│ │naţională a cererilor-tip │
│ │de înscriere, cu ajutorul │
│ │aplicaţiei informatice şi │
│ │repartizarea la şcoala de │
│ │circumscripţie a copiilor │
│ │ai căror părinţi/tutori │
│ │legal instituiţi/ │
│16 iulie │reprezentanţi legali au │
│2020 │solicitat înscrierea la o │
│ │altă unitate de învăţământ │
│ │decât şcoala de │
│ │circumscripţie, dar nu au │
│ │fost admişi din lipsă de │
│ │locuri şi care au exprimat │
│ │în această fază opţiunea │
│ │pentru înscrierea în şcoala│
│ │de circumscripţie │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ şi pe site-ul │
│20 iulie │inspectoratului şcolar a │
│2020 │copiilor înmatriculaţi, a │
│ │numărului de locuri rămase │
│ │libere │
├──────────┴───────────────────────────┤
│A doua etapă de înscriere în │
│învăţământul primar │
├──────────┬───────────────────────────┤
│ │Comunicarea, prin afişare │
│ │la unităţile de învăţământ │
│ │şi pe site-ul │
│ │inspectoratului, a │
│ │procedurii specifice de │
│ │repartizare a copiilor pe │
│ │locurile disponibile, │
│ │elaborată de inspectoratul │
│ │şcolar │
│21 iulie │Informarea Ministerului │
│2020 │Educaţiei şi Cercetării de │
│ │către comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, cu │
│ │privire la procedura │
│ │specifică de repartizare a │
│ │copiilor pe locurile │
│ │disponibile, în etapa a │
│ │doua. Procedurile vor viza │
│ │modalităţi de comunicare şi│
│ │transfer de documente │
│ │on-line, după caz. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │cererii-tip de înscriere la│
│ │secretariatul unităţii de │
│ │învăţământ aflate pe prima │
│ │poziţie dintre cele trei │
│ │opţiuni exprimate pentru │
│ │etapa a doua, de către │
│ │părinţii copiilor care nu │
│22-28 │au fost cuprinşi în nicio │
│iulie 2020│unitate de învăţământ în │
│ │etapa anterioară sau care │
│ │nu au participat la prima │
│ │etapă │
│ │Validarea cererilor-tip de │
│ │înscriere la unitatea de │
│ │învăţământ aflată pe prima │
│ │poziţie în opţiunile │
│ │privind înscrierea copiilor│
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Procesarea la nivelul │
│ │unităţilor de învăţământ a │
│ │cererilor-tip de înscriere │
│ │depuse de părinţi/tutorii │
│ │legal instituiţi/ │
│ │reprezentanţii legali, │
│ │aplicând procedura │
│29 │specifică elaborată de │
│iulie-30 │inspectoratul şcolar, pe │
│iulie 2020│baza criteriilor generale │
│ │şi a celor specifice de │
│ │departajare, în limita │
│ │locurilor disponibile │
│ │Completarea în aplicaţia │
│ │informatică a datelor din │
│ │cererile-tip de înscriere │
│ │pentru candidaţii admişi în│
│ │această etapă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea la fiecare unitate│
│31 iulie │de învăţământ a listelor │
│2020 │finale ale copiilor │
│ │înscrişi în clasa │
│ │pregătitoare │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Centralizarea şi │
│ │soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │cererilor părinţilor/ │
│ │tutorilor legal instituiţi/│
│ │reprezentanţilor legali ai │
│ │copiilor care nu au fost │
│1-4 │încă înscrişi la vreo │
│septembrie│unitate de învăţământ │
│2020 │Soluţionarea de către │
│ │inspectoratul şcolar a │
│ │oricărei alte situaţii │
│ │referitoare la înscrierea │
│ │în învăţământul primar, │
│ │având în vedere, cu │
│ │prioritate, interesul │
│ │educaţional al copilului │
└──────────┴───────────────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    Nr. ……....../.....……2020
    DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,
    Subsemnatul/Subsemnata, ..............., domiciliat(ă) în localitatea ......................, str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul .............., legitimat(ă) cu ......... seria ..... nr. ....., CNP ....................., nr. de telefon ..................., adresă de e-mail ........................, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ..............., născut la data de ..................., solicit eliberarea recomandării de înscriere a acestuia în anul şcolar 2020-2021 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez că fiica mea/fiul meu ............................ este înscris(ă) în anul şcolar 2019-2020 la ......................... (unitatea de învăţământ), la grupa ............................ .
    Solicit obţinerea recomandării prin:
    - ridicare de la sediul unităţii de învăţământ;
    – prin transmitere pe e-mailul ..............................;
    – prin poştă la adresa menţionată mai sus.

    Semnătura ...................... Data ...................
    ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
    ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri.
    ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare.
    NOTĂ:
    Prezenta cerere se depune/transmite la unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar frecventată de copil.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    DOAMNĂ/DOMNULE DIRECTOR,
    Subsemnatul/Subsemnata, ......................., domiciliat(ă) în localitatea .........................., str. .................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., judeţul/sectorul .............., legitimat(ă) cu ....... seria ...... nr. ....., CNP ....................., nr. de telefon ..................., adresă de e-mail ..................., părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ................, născut la data de ................., solicit evaluarea nivelului de dezvoltare a acestuia în vederea înscrierii în anul şcolar 2020-2021 în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Menţionez faptul că fiica mea/fiul meu ......................... se află în următoarea situaţie:
    - nu a frecventat grădiniţa;
    – s-a întors din străinătate.

    Semnătura ...................... Data ...............
    ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
    ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri
    ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare.
    NOTĂ:
    Prezenta cerere se depune/transmite la centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, după caz.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    Nr. ............/.........2020
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal al copilului ......................, domiciliat(ă) în localitatea ....................., str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................, legitimat(ă) cu ...... seria ..... nr. ....., CNP ......................, declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în cererea-tip de înscriere în învăţământul primar sunt corecte.
    Totodată, declar că am înţeles următoarele:
    ● validarea cererii de înscriere se face numai în baza documentelor la care face referire cererea-tip de înscriere, transmise în copie simplă prin e-mail sau prin poştă, conform Calendarului înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    ● la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ documentele care au stat la baza înscrierii fiicei mele/fiului meu ....................... în învăţământul primar, inclusiv avizul de la medicul de familie/medicul şcolar din care rezultă faptul că fiica mea/fiul meu este aptă/apt de şcoală.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
    Semnătura ...................... Data .................
    ● Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
    ● Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri
    ● Sunt de acord/Nu sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor mele cu caracter personal în scopuri de arhivare.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016