Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.214 din 3 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.214 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1237 din 16 decembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 14.165 din 17.11.2020;
    – Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante,

    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.509/2017 privind stabilirea schemei de ajutor de minimis pentru activităţi din cadrul priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, 7/c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) şi cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne şi maritime, porturile, legăturile multimodale şi infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilităţii regionale şi locale durabile şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice, prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 1 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Schema se aplică în cele 8 judeţe eligibile ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi va fi implementată până la data de 31 decembrie 2023. Conform Programului Interreg V-A România-Ungaria, judeţele eligibile sunt următoarele:
    a) patru judeţe din România - Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş;
    b) patru judeţe din Ungaria - Bekes, Csongrad-Csanad, Hajdu-Bihar şi Szabolcs-Szatmar-Bereg.
    (...)
(4) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor de acordare privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013."

    2. La articolul 4, după litera r) se introduc trei noi litere, literele s)-u), cu următorul cuprins:
    "s) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;
t) ajutor indirect - este atunci când o terţă parte (care nu este inclusă în parteneriatul de proiect) ajunge să primească un avantaj economic din proiect, acest avantaj reprezentând ajutor de stat;
u) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare."

    3. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Perioada de valabilitate a schemei, în care se acordă ajutoare de minimis, este de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023.
(2) Plăţile rambursate de furnizor către beneficiari, aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, se vor efectua până cel târziu la data de 31 decembrie 2024."

    4. La articolul 8 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) nu sunt rezidente în scopuri fiscale sau înmatriculate în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene^1 a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
    ^1 Recomandarea CE nr. 4.885 final din data de 14.07.2020"

    5. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Cheltuieli eligibile
    Cheltuielile eligibile în cadrul schemei sunt cele menţionate în ghidurile solicitantului aferente priorităţilor de investiţii menţionate în cadrul schemei, respectiv: cheltuieli de pregătire, cheltuieli cu personalul, cheltuieli de birou şi cheltuieli administrative; costuri de deplasare şi de cazare; costuri de consultanţă şi servicii externe; cheltuieli cu echipamentele, cheltuieli cu infrastructura şi lucrări."

    6. La articolul 11, alineatul (3), partea introductivă a alineatului (5), alineatul (6) litera a) punctul (ii), alineatul (6) litera b) punctul (i), alineatul (7), partea introductivă a alineatului (8), alineatele (9) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Propunerile de proiect sunt evaluate din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii de către administratorul schemei de minimis. Evaluarea propunerilor de proiecte din punct de vedere calitativ şi al ajutorului de minimis se realizează de către evaluatori externi, în baza unor criterii de evaluare aprobate de către Comitetul de monitorizare a programului.
    (...)
(5) Din punctul de vedere al ajutorului de minimis, în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, beneficiarul de finanţare nerambursabilă se poate afla în una dintre următoarele situaţii:
    (...)
(ii) beneficiarul de finanţare nerambursabilă în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, în cazul în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă transferă parţial sau integral ajutorul/avantajul către un beneficiar de ajutor de minimis care nu poate fi identificat în faza de aplicare. În continuare, respectarea condiţiilor acordării ajutorului de minimis în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis, între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul de ajutor de minimis, face obiectul verificării de către Autoritatea de management, pe parcursul implementării şi al rambursării cheltuielilor. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de minimis între beneficiarul de ajutor de minimis şi cel al finanţării nerambursabile este condiţie obligatorie prevăzută în contractul de finanţare dintre beneficiarul finanţării nerambursabile şi Autoritatea de management şi este monitorizată în timpul perioadei de implementare şi sustenabilitate a proiectului. Semnarea contractului de acordare a ajutorului va fi condiţionată de furnizarea de către beneficiarul de ajutor de minimis a declaraţiei de minimis;
    (...)
(i) Autoritatea de management şi beneficiarul finanţării nerambursabile, în cazul în care beneficiarul de ajutor de minimis este şi beneficiar al finanţării nerambursabile, iar în această situaţie contractul de acordare îmbracă forma contractului de finanţare (inclusiv acordul de parteneriat)/contractului de cofinanţare;
    (...)
(7) Contractul prin care se acordă ajutorul de minimis, încheiat fie între AM şi beneficiarul finanţării nerambursabile, fie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar final de ajutor de minimis în baza prezentei scheme, conform situaţiilor menţionate anterior, cuprinde clauze prin care se asigură îndeplinirea funcţiilor de monitorizare a ajutorului de minimis de către furnizorul/administratorul schemei, inclusiv pentru cazurile de transfer al ajutorului de minimis sau de ajutor indirect.
(8) Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului final de ajutor de minimis (declaraţia de minimis) va privi următoarele aspecte:
    (...)
(9) În situaţia în care beneficiarii finali ai ajutorului de minimis nu pot fi identificaţi la momentul depunerii propunerii de proiect, ca urmare a specificului activităţilor descrise, beneficiarul principal/beneficiarul finanţării nerambursabile are obligaţia de a colecta declaraţiile de minimis, conform contractului încheiat cu AM/Acordului de parteneriat. Administratorul schemei de minimis va urmări îndeplinirea acestei cerinţe, prin intermediul monitorizării şi controlului de prim nivel.
    (...)
(12) Beneficiarul finanţării nerambursabile va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii (declaraţia de minimis), faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei."

    7. La articolul 11, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16), cu următorul cuprins:
    "(16) Obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă de a verifica condiţiile de eligibilitate a beneficiarului de ajutor de minimis este prevăzută în contractul de finanţare/cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarul de finanţare nerambursabilă şi in contractul de acordare a ajutorului de minimis între beneficiarul de ajutor de minimis şi cel al finanţării nerambursabile. Normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8) reglementează mecanismul prin care se asigură recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarul final."

    8. La articolul 13, titlul articolului şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Bugetul schemei de ajutor de minimis
    (...)
    (3) Valoarea estimativă a bugetului schemei de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 6.779.058,75 euro, defalcată după cum urmează:
    a) axa prioritară 1 (prioritatea de investiţie 6/c): fonduri FEDR: 1.723.306,25 euro, cofinanţare naţională: 152.056,50 euro;
    b) axa prioritară 2 (prioritatea de investiţie 7/c): fonduri FEDR: 995.337,50 euro, cofinanţare naţională: 87.823,75 euro;
    c) axa prioritară 3 (prioritatea de investiţie 8/b): fonduri FEDR: 3.510.761,75 euro, cofinanţare naţională: 309.773,00 euro.
    Pentru echivalentul în lei al bugetului schemei se utilizează cursul InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv 3.11.2017."

    9. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Numărul beneficiarilor
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis este de 200 de beneficiari eligibili."

    10. La articolul 16, alineatele (1), (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează de către administratorul schemei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu prevederile normelor metodologice prevăzute la alin. (8).
    (...)
(5) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei. Beneficiarul finanţării nerambursabile pune datele şi informaţiile respective la dispoziţia administratorului schemei, în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de raportare şi monitorizare prevăzute la alin. (1).
    (...)
(8) Ajutorul de minimis care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de minimis elaborează norme metodologice, aprobate prin acte administrative cu caracter normativ, pentru stoparea/recuperarea ajutoarelor. Dobânda se calculează conform prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999."

    11. La articolul 16, alineatele (9), (16) şi (17) se abrogă.
    12. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Furnizorul de ajutor de minimis sau, după caz, administratorul schemei de minimis, în acest caz, BRECO, are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se încarcă în RegAS de către administratorul schemei de ajutor de minimis în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii."

    13. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Recuperarea ajutorului de minimis
    (1) În situaţia în care se constată nerespectarea criteriilor de acordare prevăzute în prezenta schemă se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii români se realizează de către furnizorul de ajutor de minimis, pe baza monitorizării efectuate de administratorul schemei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8) şi celelalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Recuperarea ajutorului de minimis de la beneficiarii statului partener se realizează de către furnizorul de ajutor de minimis, pe baza prevederilor Memorandumului de implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România - Ungaria (denumit în continuare Memorandum de implementare) şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.
    (2) În situaţia în care beneficiarul de ajutor de minimis este similar cu beneficiarul finanţării nerambursabile, recuperarea ajutorului de minimis prevăzut în actuala schemă se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), respectiv în baza prevederilor Memorandumului de implementare în cazul beneficiarilor din Ungaria. Recuperarea se realizează în baza contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi beneficiarul finanţării nerambursabile, în conformitate cu regulile Programului şi în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8).
    (3) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este diferit de cel de ajutor de minimis, revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea se realizează în conformitate cu regulile programului şi în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), precum şi cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcţie de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de minimis.
    (4) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de minimis pentru o parte din finanţare, dar şi transmite o parte a ajutorului/avantajului către un alt beneficiar de ajutor de minimis, revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de minimis, în baza contractului de acordare a ajutorului de minimis. Recuperarea ajutorului de minimis/avantajului transferat se realizează în conformitate cu regulile programului şi în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 16 alin. (8), precum şi cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcţie de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de minimis.
    (5) În toate situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) se va urmări recuperarea ajutorului de minimis şi a dobânzilor aferente, astfel încât să se asigure reinstaurarea situaţiei existente anterior."

    14. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    Nereguli şi restituirea finanţării care nu incumbă regulile de ajutor de minimis
    (1) În situaţia în care se constată nereguli în cadrul proiectelor aferente priorităţilor de investiţii 6/c, 7/c şi 8/b finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis, acestea se analizează prin prisma regimului neregulilor şi/sau fraudelor şi se va dispune recuperarea sumelor plătite necuvenit.
    (2) În situaţia existenţei unei suspiciuni de nereguli sau fraude, după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă/de cofinanţare naţională/de acordare a ajutorului de minimis, Autoritatea de management efectuează verificări în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români ai schemei de ajutor de minimis pe parcursul implementării tehnice şi financiare a proiectelor (utilizarea bugetului schemei de ajutor de minimis aprobat), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Activitatea de constatare a neregulilor sau fraudelor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare rezultate din neregulile identificate în decursul implementării proiectelor sau ulterior finalizării implementării acestora se desfăşoară conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli de la beneficiarii români ai schemei de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, iar de la beneficiarii ungari, în conformitate cu prevederile Memorandumului de implementare."

    15. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Dispoziţii finale
    (1) Având în vedere faptul că acest ajutor de minimis se acordă pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, România, în calitate de stat membru pe teritoriul căruia este localizată Autoritatea de management, aşa cum a fost definită aceasta în art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, este considerată ca fiind furnizorul de ajutor de minimis pentru partea de finanţare FEDR şi, ca urmare, Autoritatea de management se conformează acestor prevederi.
    (2) Fiecare stat membru furnizează informaţia necesară către Autoritatea de management în vederea conformării la nivel naţional cu prevederile respective.
    (3) Fiecare stat membru este considerat ca fiind furnizor de ajutor de minimis cu privire la cofinanţarea naţională aferentă proiectelor de cooperare teritorială europeană şi răspunde de conformarea cu respectivele proceduri.
    (4) Fiecare furnizor (Autoritate de management, respectiv stat membru) răspunde de monitorizarea proiectelor sau părţilor de proiecte finanţate prin schema de ajutor de minimis, în conformitate cu regulile naţionale ale fiecăruia stabilite în acord cu prevederile prezentului articol.
    (5) Textul prezentei scheme, Ghidurile solicitantului, precum şi alte documente relevante ale programului se publică integral pe site-ul Programului Interreg V-A România-Ungaria, la adresa http://interreg-rohu.eu/ro/home/."

    16. În cuprinsul ordinului denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Florin Nicolae Creţ,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 decembrie 2020.
    Nr. 4.214.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016