Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 4.213 din 3 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 4.213 din 3 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1233 din 15 decembrie 2020
    Având în vedere:
    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 14.165 din 17.11.2020;
    – Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante,

    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6.510/2017 privind stabilirea unei scheme transparente de ajutor de stat destinate finanţării priorităţilor de investiţii 6/c - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural şi 8/b - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice prin Programul Interreg V-A România-Ungaria, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 2 noiembrie 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Schema se aplică în cele 8 judeţe eligibile ale Programului Interreg V-A România-Ungaria şi va fi implementată până la data de 31.12.2023. Conform Programului Interreg V-A România-Ungaria, judeţele eligibile sunt următoarele:
    a) patru judeţe din România - Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş;
    b) patru judeţe din Ungaria - Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar şi Szabolcs-Szatmár-Bereg.
    ................................................................................................
(4) Acordarea ajutorului de stat în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor de acordare privind categoriile de ajutor exceptate, respectiv ajutor pentru cultură şi conservarea patrimoniului şi ajutor pentru investiţii în infrastructuri locale, prevăzute la art. 53 şi 56 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.084/2017 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile."

    2. La articolul 4, după litera w) se introduc trei noi litere, literele x)-z), cu următorul cuprins:
    "x) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;
y) ajutor indirect - este atunci când o terţă parte (care nu este inclusă în parteneriatul de proiect) ajunge să primească un avantaj economic din proiect, acest avantaj reprezentând ajutor de stat;
z) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condiţiilor de acordare."

    3. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) informaţiilor menţionate în anexa III a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte 500.000 EUR.
    În ceea ce priveşte ajutoarele acordate pentru proiectele de cooperare teritorială europeană, informaţiile menţionate la prezentul alineat trebuie să fie plasate pe site-ul internet al statului membru în care se află autoritatea de gestionare în cauză, astfel cum este stabilit la articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Alternativ, statele membre participante pot, de asemenea, să decidă că fiecare dintre ele oferă informaţii privind măsurile de ajutor de pe teritoriul lor pe site-urile internet respective."

    4. La articolul 9, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Perioada de valabilitate a schemei în care se acordă ajutoare de stat este de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023.
(2) Plăţile rambursate de furnizor către beneficiari, aferente ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, se vor efectua până cel târziu la data de 31 decembrie 2024."

    5. La articolul 10 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) nu sunt rezidente în scopuri fiscale sau înmatriculate în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene^1 a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
    ^1 Recomandarea CE nr. 4.885 final din data de 14.07.2020."

    6. La articolul 10, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă de a verifica condiţiile de eligibilitate a beneficiarului de ajutor este prevăzută în contractul de finanţare/cofinanţare încheiat între Autoritatea de management şi beneficiarul de finanţare nerambursabilă şi în contractul dintre beneficiarul de finanţare nerambursabilă şi beneficiarul de ajutor. Normele metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9) reglementează mecanismul prin care se asigură recuperarea ajutorului de stat de la beneficiarul final al ajutorului de stat, dacă este cazul.
    .................................................................................................
(5) În situaţia în care beneficiarul finanţării este el însuşi beneficiar de ajutor de stat, obligaţiile sale în calitate de beneficiar de ajutor de stat sunt introduse în contractul de finanţare/cofinanţare încheiat cu Autoritatea de management."

    7. La articolul 11, alineatul (8) litera a), alineatul (9) literele b) şi c) şi alineatul (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) pentru situaţia descrisă la alin. (7) lit. a), acordarea ajutorului de stat se realizează în baza contractului de finanţare/cofinanţare, definit în prezenta schemă de ajutor de stat;
    .................................................................................................
b) pentru situaţia descrisă la alin. (8) lit. b): verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează în cadrul procesului de evaluare şi selecţie a cererilor de finanţare pentru partea de finanţare care reprezintă ajutorul de stat acordat beneficiarului de finanţare nerambursabilă. Pentru partea remanentă a ajutorului de stat, transferat de către beneficiarul finanţării nerambursabile către beneficiarul ajutorului de stat, în baza contractului de acordare a ajutorului de stat, verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutorului de stat se realizează de către beneficiarul de finanţare nerambursabilă. În continuare, respectarea condiţiilor acordării ajutorului de stat în baza contractului de acordare a ajutorului de stat, între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul de ajutor de stat, face obiectul verificării de către Autoritatea de management, pe parcursul implementării şi al rambursării cheltuielilor. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat între beneficiarul de ajutor de stat şi cel al finanţării nerambursabile este condiţie obligatorie prevăzută în contractul de finanţare dintre beneficiarul finanţării nerambursabile şi Autoritatea de management şi este monitorizată în timpul perioadei de implementare şi sustenabilitate a proiectului. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat este condiţionată de furnizarea de către beneficiarul de ajutor de stat a Declaraţiei privind întreprinderea în dificultate;
c) pentru situaţia descrisă la alin. (8) lit. c): verificarea îndeplinirii condiţiilor de acordare a ajutorului de stat se realizează de către beneficiarul de finanţare nerambursabilă. În continuare, respectarea condiţiilor acordării ajutorului de stat în baza contractului de acordare a ajutorului de stat, între beneficiarul finanţării nerambursabile şi beneficiarul de ajutor de stat, face obiectul verificării de către Autoritatea de management, pe parcursul implementării şi al rambursării cheltuielilor. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat între beneficiarul de ajutor de stat şi cel al finanţării nerambursabile este condiţie obligatorie prevăzută în contractul de finanţare dintre beneficiarul finanţării nerambursabile şi Autoritatea de management şi este monitorizată în timpul perioadei de implementare şi sustenabilitate a proiectului. Semnarea contractului de acordare a ajutorului de stat este condiţionată de furnizarea de către beneficiarul de ajutor de stat a Declaraţiei privind întreprinderea în dificultate.
    .................................................................................................
(11) Contractul prin care se acordă ajutorul de stat, încheiat fie între Autoritatea de management şi beneficiarul finanţării nerambursabile, fie între beneficiarul finanţării nerambursabile şi fiecare beneficiar de ajutor exceptat conform prezentei scheme, conform situaţiilor menţionate anterior, cuprinde clauze prin care se asigură îndeplinirea funcţiilor de monitorizare a ajutorului de stat de către furnizorul/administratorul schemei, inclusiv pentru cazurile de transfer al ajutorului de stat sau de ajutor indirect."

    8. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Valoarea estimativă a bugetului schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 22.089.292,30 euro, defalcată după cum urmează:
    a) axa prioritară 1 (prioritatea de investiţie 6/c): fonduri FEDR: 3.446.612,50 euro, cofinanţare naţională: 304.113 euro;
    b) axa prioritară 3 (prioritatea de investiţie 8/b): fonduri FEDR: 16.851.656,40 euro, cofinanţare naţională: 1.486.910,40 euro.
(3) Valoarea anuală estimată a bugetului este după cum urmează:
    - pentru anul 2017 - 0,00 euro (nu au fost acordate ajutoare în baza schemei);
    – pentru anul 2018 - 0,00 euro (nu au fost acordate ajutoare în baza schemei);
    – pentru anul 2019 - 130.876,01 euro;
    – pentru anul 2020 - 14.500.000,01 euro;
    – pentru anul 2021 - 2.486.138,76 euro;
    – pentru anul 2022 - 2.486.138,76 euro;
    – pentru anul 2023 - 2.486.138,76 euro.
    Pentru echivalentul în lei al bugetului schemei se utilizează cursul InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte, respectiv 3.11.2017."

    9. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Numărul beneficiarilor
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor este de 50 de beneficiari eligibili."

    10. La articolul 20, alineatele (1), (2), (6), (8) şi (9) semodifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Administratorul schemei de ajutor de stat informează Comisia Europeană, prin intermediul sistemului electronic de notificare State Aid Notification Interactive stabilit de Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme, potrivit art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, respectiv Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste informaţii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Comisiei Europene.
(2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat acordate în baza prezentei scheme se realizează de către administratorul schemei de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu prevederile normelor metodologice prevăzute la alin. (9).
    .................................................................................................
(6) Beneficiarul ajutorului de stat are obligaţia de a raporta beneficiarului finanţării nerambursabile toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei. Beneficiarul finanţării nerambursabile pune datele şi informaţiile respective la dispoziţia administratorului schemei, în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor de raportare şi monitorizare prevăzute la alin. (2).
    .................................................................................................
(8) Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de stat acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv. Acestea se realizează în conformitate cu prevederile din contractul încheiat în condiţiile descrise în art. 11 alin. (10).
(9) Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii acestuia până la data recuperării sau a rambursării integrale. Furnizorul/Administratorul schemei de ajutor de stat elaborează norme metodologice, aprobate prin acte administrative cu caracter normativ, pentru stoparea/recuperarea ajutoarelor. Dobânda se calculează conform prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 11 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999.“"

    11. La articolul 20, alineatele (10), (17) şi (18) se abrogă.
    12. Articolul 21 se abrogă.
    13. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contractele de finanţare, actele de acordare a ajutoarelor, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se încarcă în RegAS de către administratorul schemei, în termen de maximum 7 (şapte) zile de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii."

    14. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Recuperarea ajutorului de stat
    (1) În situaţia în care se constată nerespectarea criteriilor de acordare prevăzute în prezenta schemă se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare. Recuperarea ajutorului de stat de la beneficiarii români se realizează de către furnizorul de ajutor de stat pe baza monitorizării efectuate de către administratorul schemei, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ale normelor metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9) şi celelalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Recuperarea ajutorului de stat de la beneficiarii statului partener se realizează de către furnizorul de ajutor de stat, pe baza prevederilor Memorandumului de implementare - aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria (denumit în continuare Memorandum de implementare) şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.
    (2) În situaţia în care beneficiarul de ajutor de stat este similar cu beneficiarul finanţării nerambursabile, recuperarea ajutorului de stat prevăzut în actuala schemă se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9), respectiv în baza prevederilor Memorandumului de implementare, în cazul partenerilor din Ungaria. Recuperarea se realizează în baza contractului de finanţare încheiat între Autoritatea de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria şi beneficiarul finanţării nerambursabile, în conformitate cu regulile Programului şi cu normele metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9).
    (3) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este diferit de cel de ajutor de stat, revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de stat, în baza contractului de acordare a ajutorului de stat. Recuperarea se realizează în conformitate cu regulile Programului şi cu normele metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9), precum şi cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcţie de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de stat.
    (4) În situaţia în care beneficiarul de finanţare nerambursabilă este beneficiar de ajutor de stat pentru o parte din finanţare, dar şi transmite o parte a ajutorului/avantajului către un alt beneficiar de ajutor de stat, revine obligaţia beneficiarului de finanţare nerambursabilă să asigure această recuperare de la beneficiarul ajutorului de stat, în baza contractului de acordare a ajutorului de stat. Recuperarea ajutorului de stat/avantajului transferat se realizează în conformitate cu regulile Programului şi cu normele metodologice prevăzute la art. 20 alin. (9), precum şi cu prevederile Memorandumului de implementare, în funcţie de statul membru în care este locat beneficiarul de ajutor de stat.
    (5) În toate situaţiile prevăzute la alin. (1)-(4) se va urmări recuperarea ajutorului de stat şi a dobânzilor aferente, astfel încât să se asigure reinstaurarea situaţiei existente anterior."

    15. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    Nereguli şi restituirea finanţării care nu incumbă regulile de ajutor de stat
    (1) În situaţia în care se constată nereguli în cadrul proiectelor aferente priorităţilor de investiţii 6/c şi 8/b finanţate prin prezenta schemă de ajutor de stat, acestea se analizează prin prisma regimului neregulilor şi/sau fraudelor şi se va dispune recuperarea sumelor plătite necuvenit.
    (2) În situaţia existenţei unei suspiciuni de nereguli sau fraude, după semnarea contractului de finanţare/de cofinanţare naţională/de acordare a ajutorului de stat, Autoritatea de management efectuează verificări în ceea ce priveşte eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiarii români ai schemei de ajutor de stat pe parcursul implementării tehnice şi financiare a proiectelor (utilizarea bugetului schemei de ajutor de stat aprobat), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Activitatea de constatare a neregulilor sau fraudelor şi de stabilire a creanţelor bugetare/corecţiilor financiare rezultate din neregulile identificate în decursul implementării proiectelor sau ulterior finalizării implementării acestora se desfăşoară conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli de la beneficiarii români ai schemei de ajutor de stat se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, iar de la beneficiarii ungari, în conformitate cu prevederile Memorandumului de implementare."

    16. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Dispoziţii finale
    (1) Având în vedere faptul că acest ajutor de stat se acordă pentru proiecte de cooperare teritorială europeană, România, în calitate de stat membru pe teritoriul căruia este localizată Autoritatea de management, aşa cum a fost definită aceasta în art. 21 din Regulamentul (UE) nr. 1.299/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziţii specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, este considerată ca fiind furnizorul de ajutor de stat pentru partea de finanţare FEDR şi, ca urmare, Autoritatea de management se conformează acestor prevederi.
    (2) Fiecare stat membru furnizează informaţia necesară către Autoritatea de management în vederea conformării la nivel naţional cu prevederile respective.
    (3) Fiecare stat membru este considerat ca fiind furnizor de ajutor de stat cu privire la cofinanţarea naţională aferentă proiectelor de cooperare teritorială europeană şi răspunde de conformarea cu respectivele proceduri.
    (4) Fiecare furnizor (Autoritate de management, respectiv stat membru) răspunde de monitorizarea proiectelor sau părţilor de proiecte finanţate prin schema de ajutor de stat, în conformitate cu regulile naţionale ale fiecăruia stabilite în acord cu prevederile prezentului articol.
    (5) Textul prezentei scheme, Ghidurile solicitantului, precum şi alte documente relevante ale Programului se publică integral pe site-ul Programului Interreg V-A România-Ungaria, la adresa http://interreg-rohu.eu/ro/home/."

    17. În cuprinsul ordinului, denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene“ se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Florin Nicolae Creţ,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 3 decembrie 2020.
    Nr. 4.213.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016