Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 42 din 16 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 42 din 16 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 367 din 9 aprilie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 338 din 19 ianuarie 2021, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b), ale art. 18 alin. (5), precum şi ale art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după alineatul (1^2) se introduc două noi alineate, alineatele (1^3) şi (1^4), cu următorul cuprins:
    "(1^3) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a adăposturilor pentru câini fără stăpân, aparţinând consiliilor locale, precum şi a celor ale asociaţiilor sau fundaţiilor, reprezentantul legal al acestora va depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) copia actului constitutiv, statutul asociaţiei în care să figureze că aceasta desfăşoară activităţi de protecţie a animalelor, în cazul adăposturilor aparţinând asociaţiilor/fundaţiilor;
    c) copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;
    d) schiţa unităţii;
    e) copia actului doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    f) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru desfăşurarea activităţii;
    g) copia contractului de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, care asigură asistenţă sanitar-veterinară şi efectuează acţiunile cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) declaraţie pe propria răspundere că, în cazul animalelor moarte, va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării.
(1^4) În vederea înregistrării sanitar-veterinare a adăposturilor pentru animale aparţinând consiliilor judeţene, consiliilor locale sau asociaţiilor şi fundaţiilor, reprezentantul legal depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar care cuprinde următoarele documente:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6;
    b) copia actului constitutiv, statutul asociaţiei în care să figureze că aceasta desfăşoară activităţi de protecţie a animalelor, în cazul adăposturilor aparţinând asociaţiilor/fundaţiilor;
    c) copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care cuprinde codul de identificare fiscală - CIF;
    d) schiţa unităţii;
    e) copia actului doveditor al dreptului de proprietate/folosinţă asupra spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea, deţinut în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    f) declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile minime de funcţionare prevăzute în anexa nr. 51;
    g) declaraţie pe propria răspundere că dispune de personal suficient, care este instruit astfel încât să deţină aptitudinile şi capacităţile adecvate asigurării activităţilor de preluare a animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, precum şi cunoştinţele necesare îngrijirii speciilor de animale domestice care urmează a fi plasate în adăpost;
    h) copia contractului încheiat cu unul sau mai multe adăposturi publice/private pentru câini fără stăpân, în vederea preluării acestora atunci când sunt emise ordine de plasare în adăpost pentru animale domestice din specia canide;
    i) copia contractului de servicii încheiat cu un medic veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii, care asigură asistenţa sanitar-veterinară şi, după caz, efectuează acţiunile cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) în cazul adăposturilor aparţinând asociaţiilor/fundaţiilor, declaraţie pe propria răspundere că va apela la serviciile unităţilor de neutralizare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman, autorizate sanitar-veterinar, în vederea ecarisării, pentru animalele moarte."

    2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pentru unităţile de tip adăpost de câini, adăpost pentru animale, canisă, pensiune, hipodrom, menajerie sau circ, pet-shop, acvariu public, instalaţii, altele decât exploataţiile de acvacultură, bazine pentru pescuit sportiv, exploataţii de acvacultură care pun pe piaţă animale de acvacultură exclusiv pentru consum uman, în conformitate cu art. 1 alin. (3) lit. (c) din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), personalul sanitar-veterinar responsabil din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică dosarul şi se deplasează la faţa locului; în urma acestei acţiuni se întocmeşte un referat de evaluare, conform modelelor A-F prevăzute în anexa nr. 9, precum şi modelului B prevăzut în anexa nr. 42, în care se precizează dacă unitatea respectă normele sanitare veterinare specifice în vigoare."

    3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru înregistrarea sanitar-veterinară a mijloacelor de transport utilizate de serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul consiliilor locale, precum şi a celor care aparţin asociaţiilor/fundaţiilor cărora le-au fost încredinţate activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului va fi înlocuit cu copia documentului de înregistrare la administraţia fiscală, care conţine codul de identificare fiscală."

    4. În anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:
    "9^1. Adăpost pentru animale - unitate aparţinând consiliilor judeţene, consiliilor locale sau asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor, amenajată şi dotată astfel încât să asigure adăpostirea, hrănirea, asistenţa sanitar-veterinară şi protecţia animalelor din speciile ecvidee, bovine, ovine, caprine, suine şi pisici domestice."

    5. În anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară, la numărul curent 2 - Alte activităţi/servicii, în a doua coloană din tabel, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│ │ │DENUMIREA UNITĂŢII/ │
│NR. │DENUMIREA │MIJLOCULUI DE │
│CRT.│ACTIVITĂŢII│TRANSPORT CONFORM │
│ │ │LEGISLAŢIEI SPECIFICE│
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │Alte │3. Adăpost pentru │
│2. │activităţi/│animale │
│ │servicii │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

"

    6. În anexa nr. 9 la norma sanitară veterinară, după modelul E se introduce un nou model de referat de evaluare, modelul F, pentru înregistrarea/neînregistrarea sanitar-veterinară a unităţii adăpost pentru animale, cu următorul cuprins:
    "Modelul F
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    ......................................
    CIRCUMSCRIPŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR OFICIALĂ
    .......................................
    Nr. ......... data ..............
    REFERAT DE EVALUARE
    pentru înregistrarea/neînregistrarea sanitar-veterinară a unităţii de tip adăpost pentru animale Subsemnatul, .............................................., medic veterinar oficial în cadrul ....................................., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................. cu nr. .......... din data de .......... privind solicitarea emiterii certificatului de înregistrare sanitar-veterinară pentru adăpostul pentru animale aparţinând:
    Operatorul economic, .................................................., adresa ...................., CNP/C.U.I. nr. ............................................, cod poştal .........., telefon ........................, fax ................, e-mail ................................, reprezentat legal de către ................................................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu
    modificările şi completările ulterioare, am verificat cerinţele pe care le îndeplineşte unitatea de tip adăpost pentru animale, constatând următoarele:
1. Personal:
    1.1. Există evidenţe din care rezultă că personalul a fost instruit şi deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor ............................. [] conform [] neconform
    1.2. Există evidenţe care atestă că personalul care deserveşte adăpostul a fost instruit astfel încât să intervină atunci când este necesară preluarea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost ........................... [] conform [] neconform
    1.3. Există evidenţe care atestă că personalul a fost instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor ............................. [] conform [] neconform
2. Clădiri şi adăposturi:
    a) numărul de clădiri .........................................................
    b) numărul total de ţarcuri/boxe ........................................
    din care: ecvidee .....................................................
    bovine ...
    rumegătoare mici ......................................................
    porcine ..........................................................
    2.1. Adăpostul este dotat cu o sală de chirurgie, care respectă normele sanitare veterinare în vigoare ............................................ [] conform [] neconform
    2.2. Spaţiile de cazare sunt construite din materiale rezistente, care pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă ................................................... [] conform [] neconform
    2.3. Există delimitare evidentă între boxele/ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite ................................... [] conform [] neconform
    2.4. Accesul animalelor din exteriorul adăpostului către spaţiile de cazare (boxe) se face cu uşurinţă, calea de acces nu permite contactul între animale din specii diferite ............................... [] conform [] neconform
    Materialele utilizate pentru pereţii boxelor/ţarcurilor/padocurilor sunt:
    .........................................
    ..........................................
    2.5. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor s-au realizat astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă .......................... [] conform [] neconform
    2.6. Clădirile şi echipamentele sunt construite astfel încât să nu existe margini ascuţite sau proeminente care pot produce leziuni traumatice animalelor .......................... [] conform [] neconform
    2.7. Se respectă cerinţele minime de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor, animalele pot fi evacuate rapid, în caz de urgenţă .................. [] conform [] neconform
    2.8. Boxele/Ţarcurile comune sunt construite astfel încât animalele să se poată aşeza şi ridica simultan, iar lungimea jgheaburilor de adăpare şi furajare permite accesul simultan la apă şi hrană .............................. [] conform [] neconform
    2.9. Pardoselile sunt construite din materiale care pot fi uşor curăţate/dezinfectate şi nu permit alunecarea animalelor .............................. [] conform [] neconform
    2.10. Animalele au acces permanent la lumina naturală, dar există şi surse pentru iluminatul artificial ........................ [] conform [] neconform
    2.11. Circulaţia aerului, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze pot fi menţinute în limite care nu dăunează animalelor ...................... [] conform [] neconform
    2.12. Animalelor li se asigură protecţia necesară împotriva intemperiilor ........................... [] conform [] neconform
    2.13. Libertatea de mişcare a animalelor nu este îngrădită într-o manieră care ar putea cauza suferinţe sau vătămări inutile ......................... [] conform [] neconform
    2.14. Există boxe special amenajate pentru adăpostirea pisicilor domestice, care corespund cerinţelor minime .................................. [] conform [] neconform
    2.15. Pentru animalele de talie mare (ecvidee/bovine) sunt amenajate boxe individuale astfel:
    boxe în sistem liber ...............................................
    boxe în sistem legat ..........................................................
    2.16. Boxele individuale pentru ecvidee corespund standardelor minime ......................... [] conform [] neconform
    2.17. Pentru ecvidee, boxele individuale oferă acces la un padoc exterior care are cel puţin 600 mp ................... [] conform [] neconform
    2.18. Incinta adăpostului este împrejmuită cu gard ............................... [] conform [] neconform
    2.19. Instalaţiile de furajare şi adăpare sunt proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei sau eventuale efecte dăunătoare ale competiţiei dintre animale ....... [] conform [] neconform
3. Transportul animalelor:
    Este asigurat prin intermediul propriului mijloc de transport rutier autorizat/înregistrat sanitar-veterinar .....................
    Este asigurat prin contract încheiat cu transportatori rutieri care deţin mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar..................................................

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Concluzii: │
│[] Unitatea de tip adăpost pentru animale îndeplineşte│
│cerinţele pentru înregistrarea sanitar-veterinară. │
│[] Unitatea de tip adăpost pentru animale nu │
│îndeplineşte cerinţele pentru înregistrarea │
│sanitar-veterinară. │
├──────────────────────────────────────────────────────┤
│5. Propuneri: │
│Se va emite certificatul de înregistrare │
│sanitar-veterinară: │
│Da │
│......................................................│
│[] │
│Nu │
│......................................................│
│[] │
└──────────────────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Medic veterinar oficial │ │
│............................................│ │
│(semnătura, parafa, ştampila) │ │
│Verificat: Şef Birou/Serviciu de sănătate şi│Reprezentantul legal al unităţii │
│bunăstare animală │............................................│
│............................................│(numele, semnătura, ştampila) │
│(semnătura, parafa, ştampila) │ │
│Director executiv, │ │
│............................................│ │
│(semnătura, parafa, ştampila) │ │
└────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

"

    7. După anexa nr. 50 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 51, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 51

    la norma sanitară veterinară
    CONDIŢII MINIME
    pentru funcţionarea adăposturilor pentru animale A. Personalul
    1. Animalele trebuie îngrijite de personal suficient şi instruit, care deţine aptitudini, capacităţi şi cunoştinţe adecvate privind protecţia şi bunăstarea animalelor.
    2. Personalul care deserveşte adăpostul este instruit astfel încât să intervină atunci când este necesară preluarea animalelor care fac obiectul ordinului de plasare în adăpost.
    3. Personalul este instruit să recunoască semnele de boală sau alte modificări survenite în comportamentul animalelor şi să le aducă la cunoştinţa medicului veterinar care asigură asistenţa de specialitate.
    B. Clădiri şi adăposturi
    1. Adăposturile şi spaţiile de cazare sunt construite din materiale rezistente, care pot fi curăţate şi dezinfectate cu uşurinţă.
    2. În incinta adăpostului trebuie să existe spaţii (boxe/ţarcuri) şi facilităţi pentru cazarea, hrănirea şi adăparea animalelor, în funcţie de specie.
    3. Trebuie să existe o delimitare evidentă între boxele/ţarcurile/padocurile în care sunt cazate animale din specii diferite.
    4. Accesul animalelor din exteriorul adăpostului către spaţiile de cazare (boxe) se face cu uşurinţă, iar calea de acces nu permite contactul între animale din alte specii.
    5. Materialele utilizate pentru pereţii boxelor/ţarcurilor/padocurilor pot fi următoarele:
    a) cărămida tencuită şi vopsită;
    b) beton;
    c) beton celular autoclavizat;
    d) lemn;
    e) lemn cu grilaje din metal.
    6. Proiectarea, construirea şi întreţinerea clădirilor şi echipamentelor se realizează astfel încât să se asigure condiţii corespunzătoare de igienă, să nu aibă margini ascuţite sau proeminente care să producă leziuni traumatice animalelor, să respecte condiţiile de securitate necesare pentru prevenirea şi protecţia împotriva incendiilor şi să permită ca animalele să fie evacuate rapid în caz de urgenţă.
    7. Boxele/Ţarcurile comune sunt construite astfel încât animalele să se poată aşeza şi ridica simultan, iar lungimea jgheaburilor de adăpare şi furajare să permită accesul simultan la apă şi hrană.
    8. Pereţii despărţitori ai boxelor vor fi construiţi astfel încât să prevină evadarea animalelor.
    9. Pardoselile trebuie să fie construite din materiale antiderapante şi care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.
    10. Adăposturile trebuie să dispună de ferestre, astfel încât animalele să aibă acces permanent la lumina naturală, dar şi de surse pentru iluminatul artificial.
    11. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.
    12. Circulaţia aerului, temperatura, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia de gaze trebuie să fie menţinute în limite care nu dăunează animalelor.
    13. Animalelor care au acces la zone de teren liber li se asigură, după caz, protecţia necesară împotriva intemperiilor şi posibilitatea de adăpare şi furajare.
    14. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie, cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În această sală medicul veterinar va efectua intervenţii chirurgicale, tratamente specifice, asistenţă sanitar-veterinară de urgenţă, vaccinări, deparazitări şi/sau alte manopere.
    15. În încăperea unde este amplasată sala de chirurgie, trebuie să existe un spaţiu distinct în care sunt amenajate boxe speciale pentru adăpostirea/întreţinerea pisicilor domestice.
    16. Boxele/Cuştile pentru pisici trebuie să corespundă următoarelor dimensiuni minime: 90 cm (lungime) - 70 cm (lăţime) - 160 cm (înălţime), iar cel puţin doi pereţi vor fi confecţionaţi din sârmă de fier rezistentă la rugină.
    17. Pentru animalele de talie mare (ecvidee/bovine) sunt amenajate boxe individuale în sistem liber sau în sistem legat.
    18. Boxele individuale pentru ecvidee trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
    a) caii de talie medie (350-450 kg şi 140-155 cm înălţime la greabăn) = 2,75 cm x 3,55 cmp;
    b) caii de talie mare (500-550 kg şi 150-160 cm înălţime la greabăn) = 2,95 cm x 3,85 cmp.
    19. Pentru ecvidee, boxele individuale trebuie să ofere acces la un padoc exterior care să aibă cel puţin 600 mp.
    20. Forma padocurilor trebuie să fie rotundă, fără colţuri sau unghiuri, padocurile trebuie să conţină întotdeauna zone uscate, fără noroi, unde caii să se poată odihni.
    21. Libertatea de mişcare a animalelor nu trebuie să fie îngrădită astfel încât să cauzeze suferinţe sau vătămări inutile.
    22. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
    23. Incinta adăpostului trebuie să fie împrejmuită cu gard.
    C. Hrănirea şi adăparea animalelor
    1. Animalele trebuie să primească o hrană nutritivă, corespunzătoare vârstei şi speciei acestora, care să le fie administrată în cantitate suficientă pentru a le menţine într-o stare bună de sănătate şi pentru a le satisface necesităţile nutriţionale.
    2. Animalele nu trebuie să fie hrănite sau adăpate într-un mod care să le producă suferinţe sau vătămări inutile, iar hrana şi/sau lichidele nu trebuie să conţină nicio substanţă ce ar putea produce suferinţe.
    3. Animalele trebuie să aibă acces la hrană la intervale de timp corespunzătoare necesităţilor lor fiziologice, iar apa trebuie administrată la discreţie.
    4. Hrana va fi administrată individual şi supravegheat.
    5. Instalaţiile de furajare şi adăpare trebuie să fie proiectate, construite şi amplasate astfel încât să fie reduse la minimum riscul de contaminare a hranei şi apei, precum şi eventualele efecte dăunătoare ale competiţiei dintre animale.
    D. Transportul animalelor
    În vederea preluării animalelor care fac obiectul ordinului de plasare, serviciile de transport sunt asigurate prin următoarele modalităţi:
    1. deţinerea unor mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru transportul următoarelor categorii de animale: solipede domestice şi animale domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine;
    2. încheierea unor contracte cu unul sau mai mulţi transportatori rutieri care deţin mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar pentru transportul solipedelor domestice şi animalelor domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert-Viorel Chioveanu

    Bucureşti, 16 martie 2021.
    Nr. 42.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016