Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 398 din 11 martie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 398 din 11 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 235 din 23 martie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 3.186 din 10.03.2020 al Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi desfăşurare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Iniţierea unui nou program de pregătire complementară se face la propunerea fundamentată a Ministerului Sănătăţii, a Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau a unei instituţii de învăţământ superior din domeniul de sănătate, acreditată, după caz, cu avizul Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
    (2) Acreditarea programului prevăzut la alin. (1) se face prin ordin al ministrului sănătăţii."

    2. Anexa nr. VI se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. VII se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    4. Anexa nr. VIII se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    5. Anexa nr. IX se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache

    Bucureşti, 11 martie 2020.
    Nr. 398.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. VI la Ordinul nr. 418/2005)
    NORME METODOLOGICE
    de organizare şi desfăşurare a programelor de studii complementare
    în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti
    1. Atestatele de studii complementare reprezintă finalitatea programelor de pregătire postuniversitară prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar de specialitate medical, medico-dentar şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Programele de atestate de studii complementare, definite ca forme de educaţie medicală continuă a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, au ca scop dobândirea de noi cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice atât pentru creşterea performanţelor profesionale individuale, cât şi, implicit, a calităţii serviciilor de sănătate acordate populaţiei.
    3. Programele de studii complementare se organizează de către Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate, acreditate conform Hotărârii Guvernului nr. 899/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. (1) Fiecare program de pregătire în vederea obţinerii atestatului de studii complementare are minimum 2 sau maximum 4 responsabili naţionali propuşi de Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii şi acreditaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Lista de responsabili naţionali se actualizează la 5 ani.

    5. Ca urmare a acreditării, responsabililor şi lectorilor li se conferă atestatul de studii complementare corespunzător programului respectiv de către Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii.
    6. Prin efectul prezentului ordin responsabilii şi lectorii programelor de competenţe şi supraspecializări acreditaţi de Ministerul Sănătăţii în baza normelor anterioare devin responsabili, respectiv lectori ai programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate.
    7. Pregătirea se desfăşoară sub formă unimodulară sau plurimodulară, în centre de pregătire şi în instituţii acreditate de conducerea Ministerului Sănătăţii în acest scop.
    8. Pe durata de desfăşurare a programelor de studii complementare, responsabilitatea activităţilor efectuate de cursanţi, a calităţii instruirii şi a evaluării acesteia este asumată prin contract şi revine responsabililor naţionali de program, respectiv responsabililor locali şi lectorilor direct implicaţi în pregătirea teoretică sau practică.
    9. (1) Responsabilul/Responsabilii naţional/naţionali acreditat/ acreditaţi conform pct. 4 elaborează curriculumul de pregătire a programului de studii complementare, potrivit anexei nr. VII la ordin, acesta urmând a fi validat de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Curriculumul de pregătire prevăzut la alin. (1) se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii.

    10. (1) Certificarea absolvirii programului de studii complementare pentru obţinerea unui atestat se face de către Ministerul Sănătăţii, la finalul programului de instruire, cu condiţia absolvirii tuturor modulelor conform curriculei aprobate.
    (2) Programele de pregătire pentru obţinerea de atestate nu se creditează de către Colegiul Medicilor din România, respectiv de Colegiul Medicilor Dentişti din România sau de Colegiul Farmaciştilor din România. Beneficiază de creditare numai atestatul obţinut în urma examenului organizat de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care au urmat într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spaţiul Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Republica Moldova un program de pregătire similar, ca tematică şi durată, pe baza documentelor doveditoare emise de autorităţile competente, pot solicita Ministerului Sănătăţii echivalarea studiilor în baza unui referat semnat de responsabilul naţional de program cu avizul Comisiei de specialitate a Ministerul Sănătăţii şi cu aprobarea conducerii Ministerului Sănătăţii.
    (4) Responsabilii de program, lectorii sau formatorii nominalizaţi vor fi acreditaţi de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii.
    (5) Eventualele modificări ale programelor de pregătire complementară se fac cu respectarea prevederilor art. 11 din ordin.
    (6) Responsabilul de program trebuie să fie persoană fizică sau juridică acreditată de Ministerul Sănătăţii pentru a presta activităţi de învăţământ în domeniul său de specialitate.
    (7) Ministerul Sănătăţii, prin comisiile de specialitate, îşi rezervă dreptul de a vizita în scopul evaluării centrele de pregătire acreditate în care se desfăşoară activitatea de studii complementare.

    11. Înscrierile la programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate se fac potrivit anexei nr. VIII la ordin.
    12. (1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii încadraţi în unităţi sanitare nu pot participa concomitent la două programe de studii complementare care implică scoaterea din activitate a cursanţilor.
    (2) Pe durata efectuării programului de studii complementare în vederea obţinerii de atestate care necesită scoaterea din activitate, contractul individual de muncă al cursantului poate fi suspendat, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările ulterioare.

    13. (1) Programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate se finalizează prin examen organizat de Ministerul Sănătăţii. Nota minimă necesară pentru obţinerea atestatului este 7,00. Rezidenţii confirmaţi în specialităţi în al căror curriculum este prevăzut un modul în domeniul în care se obţin atestate de studii complementare sunt îndreptăţiţi să practice abilităţile respective, cu excepţiile prevăzute în anexa nr. 1 (# şi *).
    (2) Absolvenţii programelor de studii complementare se pot prezenta la examenul pentru obţinerea atestatului numai în primii 2 ani de la finalizarea pregătirii.
    (3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care la data apariţiei prezentului ordin au efectuat sau efectuează programe de pregătire similare programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi care nu au susţinut examenul final în vederea certificării vor putea fi incluşi în sesiunile de examen organizate de Ministerul Sănătăţii.

    14. În urma promovării examenului de atestare, Ministerul Sănătăţii eliberează atestatele de studii complementare.
    15. (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate şi susţinerea examenelor de finalizare se percep taxe stabilite conform legii.
    (2) Taxa de instruire, conform bugetului de cheltuieli aferent programului de pregătire propus de responsabilul de program, se stabileşte de către organizatorul de program.
    (3) Din sumele reprezentând taxe de participare la programele de pregătire pentru obţinerea de atestate, 33% revine organizatorului pentru acoperirea cheltuielilor indirecte privind managementul programelor la nivel naţional sau regional, iar 67% revine responsabilului de program, persoană fizică, pentru cheltuielile generate de program: prestaţie lectori şi cheltuieli materiale directe.

    16. Certificatele de competenţă şi certificatele de supraspecializare eliberate în baza normelor anterioare conferă posesorilor aceleaşi drepturi ca şi atestatele de studii complementare, fiind echivalente. Acestea pot fi înlocuite, la cerere, cu atestate de studii complementare.
    17. Documentele care atestă instruirea similară ca durată, conţinut şi evaluare a programelor de studii complementare în vederea obţinerii de atestate, însuşită într-un stat membru al Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, în Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă şi Republica Moldova de medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cetăţeni români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, se recunosc de către Ministerul Sănătăţii, pe baza referatului întocmit de responsabilul/responsabilii naţional/naţionali şi cu avizul Comisiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. VII la Ordinul nr. 418/2005)
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Anul

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    CURRICULUM DE PROGRAM DE STUDII COMPLEMENTARE
    Titlul programului:
    (Maximum 200 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Rezumatul programului: (Maximum 3.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Organizarea programului
    1.1. Durata programului

┌────────────────────────────────────┬─┐
│1.1.1. NUMĂRUL TOTAL DE LUNI │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.2. NUMĂRUL DE MODULE/TOTAL │ │
│PROGRAM (dacă programul este │ │
│plurimodular) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.3. NUMĂRUL DE SĂPTĂMÂNI/LUNI/ │ │
│MODUL │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.4. ORE DE CURS/LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ │ │
│(după caz) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.5. ORE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ/ │ │
│LUNĂ/SĂPTĂMÂNĂ (după caz) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.6. ORE DE CURS/ZI/MODUL │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.7. ORE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ/ZI │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.8. Total ore curs/program │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│1.1.9. Total ore practică/program │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│ │0│
└────────────────────────────────────┴─┘


    1.2. Perioada de desfăşurare -
    1.3. Centre de pregătire (conform anexelor nr. I-IV la ordin) propuse spre acreditare.
    Criterii de eligibilitate specifice programului:
    • numărul personalului didactic;
    • dotări;
    • experienţă, număr de intervenţii;
    • facilităţi etc.


┌───────────────────┬──────────────────┐
│1.3.1. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.2. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.3. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.4. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.5. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.6. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie sanitară│denumirea │
│: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.7. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
├───────────────────┼──────────────────┤
│1.3.8. U.M.F./ │[completaţi │
│Instituţie │denumirea │
│sanitară: │instituţiei] │
└───────────────────┴──────────────────┘


    1.4. Responsabilul naţional al programului:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.4.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.4.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.4.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.4.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.4.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    1.5. Responsabili de program - în centrele de pregătire propuse de responsabilul naţional:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


┌────────────────────┬─────────────────┐
│1.5.1. Numele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.2. Prenumele: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.3. Data/Locul │/ [ZZ.LL.AAAA/ │
│naşterii: │Localitate, │
│ │judeţ] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.4. Titlu │ │
│didactic şi/sau │(selectaţi) │
│ştiinţific: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.5. Doctor în │(selectaţi) │
│ştiinţe medicale: │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.6. Specialitate/│ │
│specialităţi │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.7. Grad │(selectaţi) │
│profesional │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │[completaţi │
│1.5.8. Loc de muncă │denumirea │
│ │instituţiei] │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.5.9. U.M.F./ │ │
│Instituţie sanitară:│ │
└────────────────────┴─────────────────┘


    1.6. Lectori propuşi spre acreditare
    Criterii de eligibilitate specifice programului, stabilite de responsabilul naţional:
    - specialitate
    – experienţă în domeniul propus ... nr. ani
    – studii atestate în domeniu, în ţară sau în străinătate
    – ...


┌────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────┐
│Nr. │Numele şi│Titlul │ │ │Grad │Loc │
│crt.│prenumele│didactic/ │Specialitatea│Doctorat**│profesional│de │
│ │ │ştiinţific*│ │ │ │muncă│
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│6 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│7 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│8 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│9 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│10 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│11 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│12 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│13 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│14 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│15 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│16 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│17 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│18 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│19 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│20 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│21 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│22 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│23 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│24 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│25 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────┘

    * La „Titlul didactic/ştiinţific“ completaţi cu una dintre variantele:
    Profesor/Conferenţiar/Şef lucrări/Asistent/Lector/CS I/Alte situaţii.

    ** La „Doctorat“ completaţi cu una din variantele: DA/NU.

    1.7. Metodologie
    1.7.1. Tehnici şi metode de lucru (maximum 2.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    1.7.2. Structura programului
    - cu extragere totală din activitate
    – cu extragere parţială din activitate
    – fără extragere din activitate

    1.7.3. Programul de instruire se va desfăşura conform anexei nr. 1 (Programa analitică a cursurilor) şi anexei nr. 2 (baremului de manevre, tehnici şi activităţi practice) care fac parte integrantă din prezentul curriculum

    1.8. Evaluarea cunoştinţelor/abilităţilor
    Vă rugăm să precizaţi dacă:
    • este sau nu necesară evaluarea iniţială a unor aptitudini şi/sau a unui nivel de cunoştinţe, minim acceptabil, pentru accesul la program
    • este necesară o anumită perioadă de practică medicală, în afara specializării deţinute, anterioară accesului la program ani luni

    1.8.1. în timpul programului (evaluare formativă):

┌──────────────────────────────────────┐
│Seminare, colocvii, teste intermediare│
└──────────────────────────────────────┘


    1.8.2. la sfârşitul programului (evaluare sumativă):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    Precizare: evaluarea sumativă permite sau nu (condiţia este obţinerea unei note mai mari sau egale cu 7) participarea la examenul pentru obţinerea atestatului, organizat de Ministerul Sănătăţii.
    .....


    1.8.3. Tematica de examen pentru obţinerea atestatului, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezentul curriculum
    1.8.4. Probe de evaluare, specifice programului:
    - probă scrisă
    – examen clinic - probă de abilităţi/manualităţi
    – probă pe suport video
    – probă operatorie
    – dizertaţie
    Precizare: Se pot înscrie la examenul final numai absolvenţii programului de pregătire care au obţinut la evaluarea sumativă minimum nota 7. Participanţii la programul de pregătire pot susţine examenul de obţinere a atestatului în limita a 2 ani de la absolvire.    2. Scopul şi obiectivele educaţionale generale ale programului
    2.1. Utilitatea programului de studii complementare ca dezvoltare profesională ulterioară specializării/specializărilor în: (maximum 500 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│Vor fi descrise obiective generale. │
└──────────────────────────────────────┘    3. Scopul şi obiectivele educaţionale specifice ale programului:
    (ce anume se aşteaptă de la absolvenţii programului de pregătire complementară):

┌──────────────────────────────────────┐
│Vor fi descrise specific obiective │
│cognitive (la sfârşitul programului, │
│cursantul va trebui să cunoască ...) │
│şi operaţionale (la sfârşitul │
│programului, cursantul va trebui să │
│aibă următoarele abilităţi practice), │
│suplimentare faţă de competenţa │
│profesională standard ca medic │
│specialist. │
└──────────────────────────────────────┘


    4. Estimarea bugetului/program - se face de către instituţia organizatoare acreditată.
    5. Organizatorul şi coordonatorul programului de studii complementare:
    Instituţiile de învăţământ superior din domeniul sănătate acreditate/Şcoala Naţională de Management Sanitar şi Sănătate Publică

    6. Validarea ştiinţifică se face de către:
    Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii

    7. Acreditarea atestatului se face de către:
    Ministerul Sănătăţii

    8. Drepturile şi obligaţiile deţinătorului de atestat
    8.1. Drepturi

┌──────────────────────────────────────┐
│Vor fi descrise drepturile conferite │
│prin dobândirea atestatului. │
└──────────────────────────────────────┘


    8.2. Obligaţii

┌──────────────────────────────────────┐
│Vor fi descrise obligaţiile implicate │
│de dobândirea atestatului. │
└──────────────────────────────────────┘    9. Condiţii de înscriere la programul de pregătire (alcătuirea dosarului candidatului la program):
    Acces din grupa de specialităţi (selectaţi)
    Specificaţi:
    Alergologie şi imunologie clinică
    Anestezie şi terapie intensivă
    Boli infecţioase
    Cardiologie
    Dermatovenerologie
    Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
    Endocrinologie
    Expertiza capacităţii de muncă
    Farmacologie clinică
    Gastroenterologie
    Genetică medicală
    Geriatrie şi gerontologie
    Hematologie
    Medicină de familie
    Medicină de urgenţă
    Medicină internă
    Medicina muncii
    Medicină sportivă
    Nefrologie
    Neonatologie
    Neurologie
    Neurologie pediatrică
    Oncologie medicală
    Pediatrie
    Pneumologie
    Psihiatrie
    Psihiatrie pediatrică
    Radioterapie
    Recuperare, medicină fizică şi balneologie
    Reumatologie
    Chirurgie cardiovasculară
    Chirurgie generală
    Chirurgie orală şi maxilo-facială
    Chirurgie pediatrică
    Chirurgie plastică - microchirurgie reconstructivă
    Chirurgie toracică
    Chirurgie vasculară
    Neurochirurgie
    Obstetrică-ginecologie
    Oftalmologie
    Chirurgie şi ortopedie pediatrică
    Ortopedie şi traumatologie
    Otorinolaringologie
    Urologie
    Anatomie patologică
    Epidemiologie
    Igienă
    Medicină de laborator
    Medicină legală
    Medicină nucleară
    Radiologie-imagistică medicală
    Sănătate publică şi management
    Chirurgie dento-alveolară
    Ortodonţie şi ortopedie dento-facială
    Farmacie clinică
    Laborator farmaceutic
    Medic medicină generală cu drept de liberă practică
    Medic dentist cu drept de liberă practică
    Farmacist cu drept de liberă practică

    Selectaţi:

┌──────────────────────────────────────┐
│• Medic specialist în specialitatea/ │
│specialităţile - copie după │
│certificatul de confirmare │
│• Medic primar în specialitatea/ │
│specialităţile - copie după │
│certificatul de confirmare │
│• Certificat de membru al Colegiului │
│Medicilor din România - copie │
│• Acordul angajatorului privind │
│participarea la program │
│• Certificatul de înregistrare al │
│cabinetului medical individual, pentru│
│cei care nu se află în relaţie │
│contractuală cu Casa Naţională de │
│Asigurări de Sănătate sau alt │
│angajator │
│• CV - dacă este impus de prevederile │
│curriculare │
│• Adeverinţa de vechime în │
│specialitate (dacă este impusă de │
│prevederile curriculare) │
│• Aparatură în dotarea sau la │
│dispoziţia solicitantului - dacă este │
│impusă de prevederile curriculare │
│• Certificat de sănătate fizică şi │
│psihică - dacă este impus de │
│prevederile curriculare │
│• Cartea de identitate - copie │
│• Dovada achitării taxei de instruire │
└──────────────────────────────────────┘    Prin aceasta se certifică legalitatea şi corectitudinea datelor cuprinse în programul de studii complementare.
    Responsabil de program,
    ..............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    ANEXA 1

    Programa analitică a cursurilor (maximum 2.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Responsabil de program,
    ..........................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 2

    Baremul de manevre, tehnici şi activităţi practice (maximum 2.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Responsabil de program,
    .................................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3

    Tematica de examen pentru obţinerea atestatului de studii complementare (maximum 3.000 de caractere)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    Responsabil de program,
    ...........................
    (numele, prenumele şi semnătura)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. VIII la Ordinul nr. 418/2005)
    DOSAR DE ÎNSCRIERE
    la pregătirea în programele de studii complementare în vederea obţinerii de atestate
    Pentru înscrierea la program participanţii vor depune la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate acreditate următoarele documente:
    1. cerere în care se precizează programul de studii complementare pentru care se solicită înscrierea, instituţia organizatoare şi perioada de desfăşurare, însoţită de angajamentul de plată a taxei de instruire;
    2. copie de pe diploma de medic/medic stomatolog/farmacist;
    3. acordul angajatorului privind participarea la program, cu menţionarea existenţei sau nu a unui act adiţional la contractul de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    4. documente solicitate expres pentru anumite programe, documente din care rezultă modificarea numelui sau a statutului profesional;
    5. copie de pe autorizaţia de liberă practică;
    6. dovada de achitare a taxei de instruire (integral sau parţial, în funcţie de specificul programului respectiv).
    În cazul în care solicitantul nu accede la programul de pregătire, dosarul de înscriere se restituie.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. IX la Ordinul nr. 418/2005)
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în
    Domeniul Sanitar Bucureşti/Instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate acreditate
    Seria ............ nr. ............/............
    ADEVERINŢĂ
    Domnul/Doamna ..................................., specialist/primar în specialitatea ........................., născut/născută la data de ........................ în localitatea .................................., judeţul ............................, a absolvit programul de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii atestatului de studii complementare în .............................., desfăşurat la ................................. în perioada ............................, sub coordonarea ................................
    Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.

┌────────────────────────┬──────────────────────┐
│Conducător unitate, │Întocmit, │
├────────────────────────┼──────────────────────┤
│........................│......................│
└────────────────────────┴──────────────────────┘

    Data eliberării ...............
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar
    Bucureşti/Instituţiile de învăţământ superior din domeniul de sănătate acreditate
    Seria ............ nr. ............/............
    ADEVERINŢĂ
    Domnul/Doamna dr./farm. ...................................................., specialist/primar în specialitatea ..............................................., născut/născută la data de ........................................ în localitatea ............................., judeţul ..............................., a absolvit programul de pregătire teoretică şi practică în vederea obţinerii atestatului de studii complementare în ........................, desfăşurat la .......................... în perioada ......................., sub coordonarea .....................................
    Pentru admiterea la examenul final de atestare, pregătirea trebuie completată cu realizarea în minimum ......... luni a ............................ manopere supravegheate şi confirmate de un medic primar cu atestat în ....................................
    Se eliberează prezenta, în conformitate cu prevederile legale, pentru a servi celor în drept.

┌────────────────────────┬──────────────────────┐
│Conducător unitate, │Întocmit, │
├────────────────────────┼──────────────────────┤
│........................│......................│
└────────────────────────┴──────────────────────┘

    Data eliberării ...............
    ROMÂNIA
    MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
    (Structură de specialitate)
    Seria ............ nr. ............/............
    ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE ÎN:
    ..........................................................
    obţinut de domnul/doamna dr./farm. ........................., specialist/primar/cu drept de practică în specialitatea ................................, născut/născută la data de .................. în localitatea ......................., judeţul .............................., în urma absolvirii programului de pregătire şi promovării examenului de evaluare, sesiunea ............
    Prezentul atestat a fost eliberat în conformitate cu prevederile legale.

┌───────────────────────┬───────────────────────┐
│Conducător structură de│Întocmit, │
│specialitate, │ │
├───────────────────────┼───────────────────────┤
│.......................│.......................│
└───────────────────────┴───────────────────────┘

    Data eliberării ...............

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016