Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.974 din 1 aprilie 2020  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.974 din 1 aprilie 2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 356 din 5 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    în temeiul prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.044/2019 privind aprobarea Metodologiei specifice de aplicare a prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 24 din 9.12.2019 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării,
    ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2020-2021.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2024-2025.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 1 aprilie 2020.
    Nr. 3.974.
    ANEXA 1

    Judeţul Arad

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/ │de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea │predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│Mecanică │ │proiectant în │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │construcţia de│ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │maşini │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Arad, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │bd. Decebal nr. │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │34/ │ │31A, tel.: 0257/ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │28.11.2019│ │281437, ├────────────┼────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│1. │Tehnologic│ │ │licvlaicu@yahoo.com│Profesional/│ │ │ │ │Cu │
│ │„Aurel │ │ │ │Nivel 2 │ │ │Sudor │Română │frecvenţă │
│ │Vlaicu“ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ ├──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Operator la │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │maşini cu │ │Cu │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │comandă │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│Mecanică │ │numerică │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ ├──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │Mecanic │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │utilaje şi │ │Cu │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │instalaţii în │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │industrie │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ ├────────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │Electromecanic│ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │utilaje şi │ │Cu │
│ │ │ │ │ │şi │Electro-mecanică│ │instalaţii │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │industriale │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 26 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Bacău

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │învăţământ, tel./fax,│învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Bacău, │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. George Bacovia │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │ │35/ │ │nr. 45, tel./fax: │nr. 918/ │(filiera │ │Ştiinţe ale │Română │Cu │
│ │Colegiul │5.12.2019│ │0234/513565 │2013, cu │teoretică)│ │naturii │ │frecvenţă │
│1. │Naţional │ │ │ferdinandbc@yahoo.com│modificările│ │ │ │ │ │
│ │„Ferdinand│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │I“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴─────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 71 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 39 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 32 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Bistriţa-Năsăud

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/ │de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea │predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Bistriţa, str.│şi │ │ │controlul │ │ │
│ │ │34/ │ │Drumul Tărpiului nr. 21, │completările│Industrie │ │calităţii │Română │Cu │
│ │Liceul │27.11.2019│ │tel./fax: 0263/238101 │ulterioare) │alimentară│ │produselor │ │frecvenţă │
│1. │Tehnologic│ │ │scoala@agricolbistrita.ro│Nivel 5 │ │ │agro-alimentare│ │ │
│ │Agricol │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 40 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 20 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 20 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Braşov

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │Sudor │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică│ ├─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Săcele, │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │aleea │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │Episcop │nr. 918/ │ │ │Turnător │Română │Cu │
│ │Liceul │20.11.2019│ │Popeea nr. │2013, cu │ │ │ │ │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │20, tel./ │modificările│ │ │ │ │ │
│1. │„Victor │ │ │fax: 0368/ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Jinga“ │ │ │461100 │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Gimnazial/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 30 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 30 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Municipiul Bucureşti

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │Profilul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │învăţământ/ │/ │pregătirii │profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, tel./fax, e-mail│Nivelul de │Domeniul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Calea Giuleşti nr. 10, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │sectorul 1, tel.: 021/ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │34/ │ │6370484, │ulterioare) │Servicii│Turism şi │Organizator │Română │Cu │
│ │Colegiul │28.11.2019│ │colegiultehmatrul@yahoo.com,│Nivel 4 │ │alimentaţie│banqueting │ │frecvenţă │
│1. │Tehnic │ │ │golescu@ctmr.ro │(conform │ │ │ │ │ │
│ │„Dinicu │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Golescu“ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 44 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Caraş-Severin

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │de învăţământ, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Moldova │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Nouă, str. George│şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │33/ │ │Coşbuc nr. 1, │completările│Transporturi│ │diagnostic │Română │Cu │
│ │Liceul │20.11.2019│ │tel./fax: 0255/ │ulterioare) │ │ │auto │ │frecvenţă │
│1. │Tehnologic│ │ │540822 │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │„Clisura │ │ │grmold9@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Dunării“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 130 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 68 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 62 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Constanţa

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │diagnostic │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │auto │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ ├──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │transporturi │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │interne şi │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │internaţionale│ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Constanţa, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Aleea │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │34/ │ │Pelicanului├────────────┤Transporturi│ ├──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Liceul │28.11.2019│ │nr. 8, tel.│Şcoala de │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │/fax: 0341/│maiştri/ │ │ │ │ │ │
│ │„Dimitrie │ │ │427401 │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │Leonida“ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Maistru │ │Cu │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │electromecanic│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │auto │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Galaţi

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────┬──────────┬───────────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de │învăţământ/ │Profilul│Domeniul │Calificarea profesională/ │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │Nivelul de │/ │pregătirii│Specializarea │de │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │Domeniul│de bază │ │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────┼──────────┼───────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │Estetica│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │igiena │ │Frizer-coafor-manichiurist-│Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2002, cu │corpului│ │pedichiurist │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│omenesc │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Bereşti, Str.│completările│ │ │ │ │ │
│ │ │34/ │ │Trandafirilor│ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │28.11.2019│ │nr. 210, tel.│Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │/fax: 0236/ │(conform ├────────┤ ├───────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │„Paul │ │ │342345 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Bujor“ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │modificările│Comerţ │ │Comerciant-vânzător │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────┴──────────┴───────────────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 48 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 22 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Iaşi

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii de│ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de învăţământ, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│învăţământ │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │ │dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Iaşi, str. Costache │completările│Real │ │ │ │ │
│ │ │35/ │ │Negri nr. 50, tel./fax: 0332/ │ulterioare) │(filiera │ │Ştiinţe ale │Română │Cu │
│ │Liceul │05.12.2019│ │418760 │Nivel 4 │teoretică) │ │naturii │ │frecvenţă │
│1. │Teoretic │ │ │vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │„Vasile │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Alecsandri“│ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 64 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 32 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
├────┼───────────┼──────────┬───────────┬────────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Resurse │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │naturale şi│ │Tehnician în │ │Cu │
│ │ │ │ │ │2002, cu │protecţia │ │agricultură │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│mediului │ │ecologică │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │Colegiul │34/ │ │Municipiul Iaşi, aleea Mihail │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Agricol şi │28.11.2019│ │Sadoveanu nr. 41, tel./fax: 0332│Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │/402577 │(conform ├───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│2. │Industrie │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Alimentară │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │„Vasile │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │Adamachi“ │ │ │ │2013, cu │Turism şi │ │Organizator │ │Cu │
│ │ │ │ │ │modificările│alimentaţie│ │banqueting │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 54 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 27 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 27 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴───────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Ilfov

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────┬────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii │profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │Construcţii,│Tehnician în │ │ │
│ │ │33/ │ │ │nr. 844/ │Tehnic │instalaţii │construcţii │Română │Cu │
│ │ │20.11.2019│ │ │2002, cu │ │şi lucrări │şi lucrări │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │publice │publice │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │ │ │Comuna Ciorogârla, Str.│completările│ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │Şcolii nr. 15, tel.: │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │„Pamfil ├──────────┤ │021/3159114, │Nivel 4 ├───────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Şeicaru“ │ │ │pamfilseicaru@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │ │nr. 918/ │ │ │Tehnician în │ │Cu │
│ │ │20.11.2019│ │ │2013, cu │Servicii │Economic │activităţi │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │economice │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │33/ │ │ │completările│Agricultură│ │protecţia │Română │Cu │
│ │ │20.11.2019│ │ │ulterioare) │ │ │plantelor │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┴───────────┴───────────────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 52 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 26 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 26 de formaţiuni/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Mureş

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Profilul/ │Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Domeniul │pregătirii│profesională/│predare │învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │Arta │Română, │Cu │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │actorului │Maghiară│frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Târgu │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │33/ │ │Mureş, Str.│ulterioare) │Artistic │ │ │ │ │
│ │ │20.11.2019│ │Revoluţiei │Nivel 4 │(filieră │ ├─────────────┼────────┼──────────┤
│ │Liceul │ │ │nr. 9, │(conform │vocaţională)│ │ │ │ │
│1. │Vocaţional│ │ │tel.: 0365/│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │de Artă │ │ │882693 │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │Arhitectură │Română, │Cu │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │Maghiară│frecvenţă │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 50 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 25 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 25 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Neamţ

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de│Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/ │de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea │predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Târgu │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Neamţ, str. Radu │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Teoharie nr. 3, │completările│Pedagogic │ │ │ │ │
│ │ │35/ │ │tel./fax: 0233/ │ulterioare) │(filiera │ │Educator-învăţător│Română │Cu │
│ │Liceul │05.12.2019│ │791228 │Nivel 4 │vocaţională)│ │ │ │frecvenţă │
│1. │„Vasile │ │ │liceulvasileconta@│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Conta“ │ │ │yahoo.com │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 57 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 36 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 21 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Prahova

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │(filiera │ │Ştiinţe ale │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │teoretică)│ │naturii │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Câmpina, Str. │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │34/ │ │Griviţei nr. 1, tel.: 0244│Guvernului │ │ │ │ │Cu │
│ │ │28.11.2019│ │/333924, │nr. 844/ │ │ │ │Română │frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │energeticcampina@yahoo.com│2002, cu │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │Energetic │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │Tehnician în │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Servicii │Econo-mic │activităţi │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │economice │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 21 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 21 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    Judeţul Timiş

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │Profilul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Domeniul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│dată │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │Comuna Şag, Str. a │ │ │ │ │ │ │
│ │ │29/ │ │III-a nr. 43, tel.: │Preşcolar │ │ │ │Română │PN şi PP │
│ │ │20.10.2019│ │0256/395118 │ │ │ │ │ │ │
│1. │Şcoala │ │ │scoala_sag@yahoo.com│ │ │ │ │ │ │
│ │Gimnazială├──────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 24 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 14 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 10 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
├────┼──────────┼──────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Timişoara, bd. │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Constantin │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │Colegiul │33/ │ │Diaconovici Loga nr.│nr. 918/ │(filieră │ │Ştiinţe ale │Română │Cu │
│ │Naţional │20.11.2019│ │45, tel.: 0256/ │2013, cu │teoretică)│ │naturii │ │frecvenţă │
│2. │Pedagogic │ │ │490027 │modificările│ │ │ │ │ │
│ │„Carmen │ │ │lped_tm@yahoo.com │şi │ │ │ │ │ │
│ │Sylva“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 85 de formaţiuni de studiu/două schimburi │
│ │ │(maximum 45 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 40 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în două schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016