Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.859 din 27 mai 2021  privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.859 din 27 mai 2021 privind completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 561 din 31 mai 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 77 alin. (6)-(8) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 42 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 1 pct. 6 lit. p) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 4.267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;
    – Referatul de aprobare nr. 3.052 din 14.05.2021,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 18 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru sesiunea de examen 2021, graficul de acţiuni privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmeşte şi se afişează cu cel puţin două zile înainte de începerea examenului."


    2. După articolul 23^1 se introduce un nou articol, articolul 23^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^2
    Prin derogare de la prevederile art. 23, pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, structura probelor de examen constă în:
    a) La liceele de artă, specializările: arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-conservare bunuri culturale:
    (i) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    (ii) proba practică în specializarea certificată.
    b) La liceele de artă, specializarea muzică, structura probelor de examen constă în:
    (i) instrumente:
    - susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    – proba practică în specializarea certificată;
    (ii) artă vocală interpretativă:
    - susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    – proba practică în specializarea certificată;
    (iii) muzică vocală de jazz şi muzică uşoară:
    - susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    – proba practică în specializarea certificată;
    (iv) muzică tradiţională românească:
    - susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    – proba practică în specializarea certificată;
    (v) teorie-solfegiu-dicteu:
    - susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    – proba practică în specializarea certificată.
    c) La liceele de artă, specializarea coregrafie, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    (ii) proba practică în specializarea certificată.
    d) La liceele de artă, specializarea arta actorului, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate, transmisă pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare;
    (ii) proba practică în specializarea certificată.
    e) La seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al Vechiului şi Noului Testament;
    (ii) proba practică de specialitate din tipic şi liturgică, muzică bisericească, catehetică şi omiletică.
    f) La seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din dogmatică şi din studiul biblic al Vechiului şi Noului Testament;
    (ii) proba practică de specialitate realizată în timpul anului şcolar.
    g) La liceele teologice penticostale, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din doctrine biblice, clasa a XI-a şi clasa a XII-a;
    (ii) proba practică de specialitate la disciplina pneumatologie.
    h) La seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, specializarea ghid turism religios, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate;
    (ii) proba practică de specialitate.
    i) La liceele pedagogice, specializarea învăţător-educatoare, structura probelor de examen constă în:
    (i) prezentarea strategiei didactice a lecţiei/lecţiilor demonstrative - proiecte de activitate didactică şi o scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
    (ii) proba practică - activitate didactică - susţinerea a două lecţii demonstrative - una în învăţământul preşcolar şi cealaltă în învăţământul primar, în conformitate cu programa de practică pedagogică specifică specializării şi cu planurile de învăţământ pentru cele două niveluri.
    j) La liceele pedagogice, specializarea educator-puericultor, structura probelor de examen constă în:
    (i) prezentarea strategiei didactice a lecţiei demonstrative - proiect de activitate didactică şi o scurtă analiză a resurselor didactice utilizate, elaborate şi transmise, prin intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
    (ii) proba practică - activitate didactică - susţinerea unei activităţi finale în învăţământul antepreşcolar, conform programei de practică pedagogică specifică specializării şi curriculumului pentru educaţie timpurie.
    k) La liceele pedagogice, specializările instructor de educaţie extraşcolară şi mediator şcolar, structura probelor de examen constă în:
    (i) prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
    (ii) proba practică - prezentarea complexă (proiectare, organizare, desfăşurare) a unei activităţi educative de timp liber/a unui caz supus medierii, pe o temă la alegere.
    l) La liceele pedagogice, specializările bibliotecar- documentarist şi pedagog şcolar, structura probelor de examen constă în:
    (i) prezentarea proiectului/lucrării de specialitate elaborate şi transmise, prin intermediul poştei electronice, comisiei de la nivelul unităţii de învăţământ;
    (ii) proba practică - prezentarea complexă (organizare şi desfăşurare) a unei activităţi de bibliotecă-inventariere, clasificare, îndrumare metodico- ştiinţifică/a unei activităţi educative, pe o temă la alegere.
    m) La liceele/clasele cu program sportiv, structura probelor de examen constă în:
    (i) susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate din pregătirea sportivă teoretică;
    (ii) proba practică de specialitate."
    3. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, probele de examen vor fi planificate în perioada 7-11 iunie 2021."

    4. După articolul 34^2 se introduc două noi articole, articolele 34^3 şi 34^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^3
    Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, la profilurile la care candidaţii nu trebuie să susţină proiectele/lucrările de specialitate sau transmit susţinerea proiectelor/lucrărilor de specialitate pe suport electronic, comisia de examinare din unitatea de învăţământ evaluează numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului/lucrării de specialitate.
    ART. 34^4
    Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, la seminariile/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program sportiv se susţin online numai proiectele/lucrările de specialitate care au obţinut calificativul admis, confirmat prin referatul de evaluare elaborat de profesorul coordonator al proiectului/lucrării de specialitate. Candidaţii intră online în examen în ordinea şi la ora stabilită de comisie. Preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei/subcomisiei de examinare verifică online identitatea fiecărui candidat."

    5. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile alin. (2), pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, în cazul susţinerii online a proiectului/lucrării de specialitate, membrii comisiei/ subcomisiei de examinare, cu drept de notare, pot adresa candidatului întrebări asupra conţinutului, rezultatelor obţinute etc., fără a depăşi un timp maxim de 15 minute pentru fiecare candidat (prezentare şi răspuns la întrebări)."

    6. La articolul 39, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, la profilul pedagogic, proba practică se poate realiza şi prin intermediul tehnologiei şi internetului ca: lecţie, activitate didactică, activitate de timp liber/de mediere etc. Calendarul de organizare şi desfăşurare a probei cuprinde:
    a) programarea pe zile şi ore a candidaţilor, în ordine alfabetică, pe clase (grupe) şi specializări;
    b) unitatea de învăţământ/clasa, cadrul didactic metodist şi disciplina la care se susţine/echivalează lecţia/activitatea educativă."

    7. După articolul 40^1 se introduce un nou articol, articolul 40^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 40^2
    Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, proba practică se echivalează după cum urmează:
    a) la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-conservare bunuri culturale, muzică, arta actorului, proba practică se echivalează cu media generală la disciplina principală de specialitate din clasa a XII-a. Pentru specializarea restaurare-conservare bunuri culturale, disciplina principală de specialitate este disciplina Atelier de specialitate (teorie şi tehnici de conservare-restaurare);
    b) la profilul artistic, specializarea coregrafie, proba practică se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute în clasa a XII-a la disciplinele Dans clasic sau Dans contemporan, în funcţie de specializare, şi Repertoriu individual;
    c) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea pastorală, proba practică se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute la disciplinele tipic şi liturgică (clasa a XII-a), muzică bisericească (clasa a XII-a), catehetică şi omiletică (clasa a XI-a), catehetică şi omiletică (clasa a XII-a);
    d) la seminarele/liceele teologice ortodoxe, specializarea patrimoniu cultural, proba practică va consta din prezentarea online a unei lucrări practice în specialitate (patrimoniu cultural), realizată în acest scop, în timpul anului şcolar;
    e) la liceele teologice penticostale, proba practică se echivalează cu media generală la disciplina pneumatologie, clasa a XII-a;
    f) la seminarele/liceele/colegiile teologice ortodoxe, romano-catolice şi greco-catolice, specializarea ghid turism religios, proba practică se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor obţinute la disciplina practica de specialitate, clasa a XI-a, şi la disciplina practică de specialitate, clasa a XII-a;
    g) la liceele/clasele cu program sportiv, proba practică de specialitate se echivalează cu media generală la disciplina Pregătire sportivă practică, clasa a XII-a."

    8. La articolul 43, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, la profilul artistic, specializări în arte plastice, arte decorative, arhitectură, arte ambientale, design, restaurare-conservare bunuri culturale, muzică, coregrafie, arta actorului, se consideră «neprezentat» un elev care nu a predat/transmis profesorului coordonator/unităţii de învăţământ proiectul/lucrarea de specialitate pe suport electronic, în formatul stabilit de comisia de organizare, până la data stabilită de unitatea de învăţământ.
(8) Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, la seminarele/liceele teologice şi la liceele/clasele cu program sportiv se consideră «neprezentat» un elev care a absentat de la susţinerea online a proiectului/lucrării de specialitate."    ART. II
    Pentru sesiunea 2021 a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, se suspendă aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) lit. j), art. 10 alin. (1) lit. f), art. 18 alin. (4), art. 22 alin. (2), art. 32, art. 33 alin. (2), art. 36, art. 37 alin. (1), art. 39 alin. (2)-(7), art. 40 alin. (2), art. 43 alin. (3), art. 44 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia generală infrastructură, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ care organizează examen de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    Nr. 3.859.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016