Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.852 din 27 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.852 din 27 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 555 din 28 mai 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 77 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021;
    – prevederile art. 2 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 3.168 din 19.05.2021 referitor la proiectul de ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 11 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În conformitate cu Regulamentul-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.812/2020, absolvenţii specializării educator-puericultor din cadrul filierei vocaţionale, profil pedagogic, susţin probele scrise ale examenului de bacalaureat la disciplinele: Limba şi literatura română, Istorie şi discipline la alegere, comune profilului uman din filiera teoretică."

    2. La articolul 2, după alineatul (4) se introduc zece noi alineate, alineatele (5)-(14), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră centru de examen unitatea de învăţământ la care s-au înscris cel puţin 30 de candidaţi şi maximum 450 de candidaţi, proveniţi din seria curentă şi/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unităţile de învăţământ care asigură următoarele condiţii:
    a) sălile de examen şi sălile în care îşi desfăşoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeaşi clădire;
    b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo;
    c) îndeplinesc condiţiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul naţional de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021.
(6) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre unităţile de învăţământ care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (5) şi centrele zonale de evaluare, precum şi unităţile de învăţământ arondate acestora şi transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic, scanată şi ştampilată, până la aceeaşi dată, Comisiei Naţionale de Bacalaureat şi Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.
(7) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte prin decizia inspectorului şcolar general, până la data de 7 iunie 2021, componenţa nominală a Comisiei de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase de final de ciclu de învăţământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
(8) Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilităţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri şi care administrează baza de date, sunt desemnaţi de către Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, cel mai târziu până la data de 10 iunie 2021.
(9) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte în şedinţă publică organizată în cadrul unei videoconferinţe, prin tragere la sorţi, componenţa comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor şi a persoanelor de contact.
(10) Tragerea la sorţi a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti. Lista se alcătuieşte la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti din listele transmise inspectoratelor şcolare de către unităţile de învăţământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat naţional şi care nu sunt în situaţie de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de bacalaureat şi nici nu au fost sancţionate disciplinar pentru fapte săvârşite în sesiunile anterioare de examen.
(11) Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorţi, cu cel mult şapte zile înainte de începerea examenului.
(12) Componenţa comisiilor se consemnează într-un procesverbal în care se menţionează şi reprezentanţi ai societăţii civile, respectiv ai Consiliului judeţean/al municipiului Bucureşti al elevilor, ai asociaţiilor reprezentative ale elevilor, ai organizaţiilor reprezentative la nivel naţional ale părinţilor şi reprezentanţi ai sindicatelor afiliate la federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ai presei scrise şi audiovizuale care au participat la tragerea la sorţi organizată în cadrul videoconferinţei.
(13) Numărul candidaţilor înscrişi într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaţilor din seria curentă şi/sau din seriile anterioare din unitatea de învăţământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizaţi de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de bacalaureat - 2021, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (5).
(14) Pentru unităţile de învăţământ - centre de examen care au un număr de candidaţi mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, conform prevederilor de la alin. (5) lit. a), Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învăţământ care dispune de spaţii suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naţionale de Bacalaureat."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Programele pentru susţinerea probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat - 2021 sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.237/2021 privind aprobarea programelor pentru susţinerea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi pentru probele scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2020-2021.
    (2) Recunoaşterea şi echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale se realizează conform Metodologiei pentru echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul naţional de bacalaureat 2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.842/2021."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Probele specifice susţinute de elevii claselor a XII-a din secţiile speciale din România, care funcţionează în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/1999, aprobată prin Legea nr. 205/1999, se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.262/2009 privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat, şi cu Instrucţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea probelor examenului de bacalaureat susţinut de absolvenţii secţiilor speciale germane din România, în anul şcolar 2020-2021*, aprobate cu nr. 28.262 din 27.04.2021.
    * Instrucţiunile referitoare la organizarea şi desfăşurarea probelor examenului de bacalaureat susţinut de absolvenţii secţiilor speciale germane din România, în anul şcolar 2020-2021, nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Pentru elevii secţiilor bilingve francofone care fac parte din proiectul bilateral franco-român. «De la învăţământul bilingv către filierele universitare francofone», echivalarea probei scrise la una dintre disciplinele nonlingvistice (DNL) susţinute în limba franceză, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv francofon, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal.
    (3) Pentru elevii secţiilor bilingve româno-spaniole, echivalarea probei scrise de cultură spaniolă, din cadrul examenului de bacalaureat bilingv româno-spaniol, se realizează de către Comisia de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi digitale, constituită la nivelul unităţii de învăţământ liceal."

    5. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru candidaţii care provin de la specializările/calificările autorizate provizoriu, echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se fac în cadrul comisiei de bacalaureat pentru recunoaşterea şi echivalarea competenţelor lingvistice şi digitale de la nivelul unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi candidaţii, de către o subcomisie care îşi va desfăşura activitatea în unitatea de învăţământ de unde provin aceşti candidaţi, în care vor fi incluşi obligatoriu profesori din această unitate."

    6. La articolul 9, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorţi în şedinţă publică organizată în cadrul unei videoconferinţe, care poate fi înregistrată. La şedinţa publică sunt invitaţi, în scris, şi reprezentanţi ai societăţii civile.
(3) Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact şi informaticienii, sunt selectate din alte unităţi de învăţământ decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor. Pentru examenul naţional de bacalaureat - 2021, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent."

    7. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Înregistrarea videoconferinţei menţionate la alin. (2) se păstrează la nivelul inspectoratelor şcolare judeţene/al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, în condiţii de maximă siguranţă, pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data efectuării acesteia, şi se transmite doar la solicitarea instanţelor de judecată sau a organelor de control, fiind exceptată de la comunicare către alte persoane fizice sau juridice."

    8. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Candidaţii care depun/transmit prin mijloace electronice contestaţii completează, semnează şi depun/ transmit prin mijloace electronice o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată, ca urmare a soluţionării contestaţiei, poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin."

    9. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) Ştergerea de pe paginile de internet ale Ministerului Educaţiei, ale inspectoratelor şcolare şi ale unităţilor de învăţământ a informaţiilor menţionate la alin. (2) se realizează după împlinirea termenului de 2 (doi) ani de la data afişării. Afişarea în format letric la avizierul unităţilor de învăţământ-centre de examen a acestor informaţii se realizează pentru o perioadă de o lună de la data publicării."

    10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    11. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Comisiile de bacalaureat judeţene/Comisia de bacalaureat a municipiului Bucureşti, comisiile de bacalaureat din centrele de examen, comisiile de bacalaureat din centrele zonale de evaluare, Comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de contestaţii au obligaţia aplicării prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 3.235/93/2021 privind aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru examenul naţional de bacalaureat - 2021, orice alte prevederi contrare se abrogă.

    ART. IV
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 27 mai 2021.
    3.852.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.453/2020)
    CALENDARUL
    examenului naţional de bacalaureat - 2021
    Sesiunea iunie-iulie 2021

┌─────┬────────────────────────────────┐
│31 │ │
│mai-4│Înscrierea candidaţilor la prima│
│iunie│sesiune de examen │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│4 │Încheierea cursurilor pentru │
│iunie│clasa a XII-a/a XIII-a │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│14-25│Echivalarea şi recunoaşterea │
│iunie│competenţelor lingvistice şi │
│2021 │digitale │
├─────┼────────────────────────────────┤
│28 │Limba şi literatura română - │
│iunie│proba E.a) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│29 │Proba obligatorie a profilului -│
│iunie│proba E.c) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│30 │Proba la alegere a profilului şi│
│iunie│specializării - proba E.d) - │
│2021 │proba scrisă │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1 │Limba şi literatura maternă - │
│iulie│proba E.b) - proba scrisă │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│5 │Afişarea rezultatelor la probele│
│iulie│scrise (până la ora 12,00) şi │
│2021 │depunerea contestaţiilor în │
│ │intervalul orar 12,00-18,00 │
├─────┼────────────────────────────────┤
│6-9 │ │
│iulie│Rezolvarea contestaţiilor │
│2021 │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│9 │ │
│iulie│Afişarea rezultatelor finale │
│2021 │ │
└─────┴────────────────────────────────┘


    Sesiunea august-septembrie 2021

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │Înscrierea candidaţilor la │
│19-26 │a doua sesiune de examen, │
│iulie 2021│inclusiv a candidaţilor │
│ │care au promovat examenele │
│ │de corigenţe │
├──────────┼───────────────────────────┤
│16 august │Limba şi literatura română │
│2021 │- proba E.a) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│17 august │Proba obligatorie a │
│2021 │profilului - proba E.c) - │
│ │proba scrisă │
├──────────┼───────────────────────────┤
│18 august │Proba la alegere a │
│2021 │profilului şi specializării│
│ │- proba E.d) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│19 august │Limba şi literatura maternă│
│2021 │- proba E.b) - proba scrisă│
├──────────┼───────────────────────────┤
│23-31 │Echivalarea şi │
│august │recunoaşterea competenţelor│
│2021 │lingvistice şi digitale │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│31 august │probele scrise (până la ora│
│2021 │12,00) şi depunerea │
│ │contestaţiilor (orele │
│ │12,00-18,00) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│1-3 │ │
│septembrie│Rezolvarea contestaţiilor │
│2021 │ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│3 │Afişarea rezultatelor │
│septembrie│finale │
│2021 │ │
└──────────┴───────────────────────────┘


    NOTĂ:
    La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/comisiei de bacalaureat a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba, în situaţii excepţionale, prelungirea/reducerea perioadelor de evaluare a lucrărilor scrise ori de afişare a rezultatelor.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.453/2020)
    Nr. .........../.......... .2021
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/Subsemnata, ................. ...................., vă rog să dispuneţi recorectarea lucrării mele la proba* ......................, disciplina** ........ ........... ............ şi tipul de subiect*** ......................... ............., din cadrul examenului naţional de bacalaureat - 2021, sesiunea ............... .............
    Declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat - 2021, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere, şi reprezintă nota finală obţinută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.
    Data
    ................................
    Semnătura
    ................................
    Domnului preşedinte al Centrului de examen din ........................................
    * Proba: E.a); E.b); E.c); E.d).
    ** Disciplina: Matematică, Biologie, ................ .
    *** Subiect: M_mate-info, M_şt-nat., Chimie, ................ .
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016