Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 383 din 19 martie 2021  privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 383 din 19 martie 2021 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 305 din 26 martie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 3.382/2021 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:


    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 şi 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Finanţarea testării de laborator prin metoda RT-PCR a persoanelor suspecte de infectare cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a testării genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare se realizează pe baza cererilor fundamentate ale unităţilor de specialitate, întocmite distinct şi însoţite de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 8^1 la prezentele norme tehnice."

    2. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Din fondurile alocate la titlul 20 «Bunuri şi servicii», D.S.P. pot încheia contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice, cu următoarele unităţi de specialitate:
    a) unităţi sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, definite conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) unităţi sanitare private;
    c) autorităţile administraţiei publice locale;
    d) instituţii publice.
    Pentru testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României D.S.P. încheie acte adiţionale la contractul încheiat cu unităţile de specialitate pentru testarea RT-PCR standard prevăzută în Programul naţional de supraveghere şi control a bolilor transmisibile prioritare. Actul adiţional se întocmeşte după modelul contractului prevăzut la litera A din anexa nr. 9 la prezentele norme tehnice, adaptat."

    3. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Achiziţionarea medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altora asemenea, necesare pentru derularea programelor naţionale de sănătate cărora nu le sunt aplicabile prevederile art. 12 şi 14, se realizează după cum urmează:
    a) de unităţile de specialitate prin care se derulează programele, cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiei publice, la preţul de achiziţie;
    b) de Ministerul Sănătăţii în baza Regulamentului (UE, Euratom) nr. 2018/1046 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, prin încheierea de contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Comisia Europeană cu ofertanţii selectaţi pentru livrarea vaccinurilor împotriva COVID-19, a testelor rapide pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2, precum şi a altor materiale sanitare sau dispozitive medicale utilizate pentru controlul pandemiei COVID-19."

    4. În anexa nr. 2, la capitolul I ,,Programele naţionale de boli transmisibile“, titlul I.1 „Programul naţional de vaccinare“, la litera C „Activităţi“, punctul 2 „Vaccinarea grupelor populaţionale la risc“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Vaccinarea grupelor populaţionale la risc

┌────────────────────────┬────────────────┐
│ │Grupe │
│Tipul de vaccinare │populaţionale la│
│ │risc │
├────────────────────────┼────────────────┤
│Vaccin │ │
│diftero-tetano-pertussis│gravide │
│acelular pentru adulţi │ │
│(DTPa) │ │
├────────────────────────┼────────────────┤
│ │fete din grupa │
│HPV^1 │de vârstă 11-14 │
│ │ani │
├────────────────────────┼────────────────┤
│ │persoanele din │
│ │grupele │
│ │populaţionale la│
│ │risc stabilite │
│ │de Organizaţia │
│ │Mondială a │
│ │Sănătăţii │
│ │conform │
│ │metodologiei, │
│ │precum şi │
│ │personalul │
│ │implicat în │
│ │asigurarea şi │
│ │menţinerea │
│ │capacităţii │
│ │operaţionale a │
│Vaccin gripal │structurilor din│
│ │cadrul │
│ │Ministerului │
│ │Afacerilor │
│ │Interne, │
│ │Ministerului │
│ │Apărării │
│ │Naţionale, │
│ │Serviciului de │
│ │Protecţie şi │
│ │Pază, │
│ │Serviciului │
│ │Român de │
│ │Informaţii şi │
│ │Serviciului de │
│ │Telecomunicaţii │
│ │Speciale │
├────────────────────────┼────────────────┤
│Vaccin │contacţii din │
│rujeolic-rubeolic-oreion│focar │
│(ROR) │ │
├────────────────────────┼────────────────┤
│ │persoane cu │
│ │susceptibilitate│
│ │crescută, │
│ │indiferent de │
│ │antecedentele │
│ │vaccinale sau de│
│ │boală │
│ │infecţioasă │
│ │(campanii de tip│
│ │catch-up, │
│ │mopping-up sau │
│ │follow-up), │
│ │personalul din │
│ │cadrul │
│ │instituţiilor cu│
│ │reţele sanitare │
│ │proprii care │
│ │desfăşoară │
│ │misiuni la │
│ │frontieră sau în│
│ │afara graniţelor│
│ │ţării, │
│ │imigranţi, │
│ │refugiaţi, │
│ │azilanţi; │
│ │vaccinarea │
│Alte vaccinări aprobate │împotriva │
│de Ministerul Sănătăţii │COVID-19 se │
│şi aplicabile în │realizează la │
│situaţii epidemiologice │grupele │
│deosebite şi/sau în │populaţionale │
│urgenţe de sănătate │prevăzute la │
│publică de importanţă │Secţiunea 2 │
│internaţională │„Descrierea │
│ │grupelor │
│ │populaţionale │
│ │pentru │
│ │vaccinarea │
│ │împotriva │
│ │COVID-19“, Cap. │
│ │XI „Organizarea │
│ │şi desfăşurarea │
│ │campaniilor de │
│ │vaccinarea │
│ │împotriva │
│ │COVID-19“ din │
│ │anexa la │
│ │Hotărârea │
│ │Guvernului nr. │
│ │1.031/2020 │
│ │privind │
│ │aprobarea │
│ │Strategiei de │
│ │vaccinare │
│ │împotriva │
│ │COVID-19 în │
│ │România, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare │
└────────────────────────┴────────────────┘


    ^1 Vaccinarea anti-HPV pentru prevenirea infecţiilor determinate de HPV:
    a) se realizează la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor legali care vor formula o cerere la medicul de familie; cererile vor fi centralizate în ordinea cronologică a datei de înregistrare şi trimestrial se va solicita direcţiei de sănătate publică numărul de doze de vaccin necesare;
    b) o schemă de vaccinare integrală se realizează cu acelaşi produs vaccinal în vederea respectării principiului echităţii;
    c) se achiziţionează cantitatea corespunzătoare întregii scheme de vaccinare anti-HPV;
    d) vaccinarea va fi disponibilă numai pentru fetele care, la data solicitării, se încadrează în grupa de vârstă 11-14 ani, părinţii urmând să decidă individual când anume în acest interval se va face vaccinarea."

    5. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, la litera C, punctul 2.4 „Activităţi desfăşurate la nivelul centrelor de vaccinare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.4. Activităţi desfăşurate la nivelul centrelor de vaccinare în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naţionale şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 2.171/181/M.223/ 4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare"

    6. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.1, litera E „Indicatori de evaluare:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "E. Indicatori de evaluare:
    1. Indicatori fizici:
    1.1. număr de vaccinări (fără includerea vaccinării împotriva COVID-19): 2.500.000 vaccinări/an;
    1.2. număr carnete de vaccinări tipărite de INSP/an: 130.000;
    1.3. număr de activităţi desfăşurate de către INSP/an: 350;
    1.4. număr doze de vaccin împotriva COVID-19 achiziţionate: 46.798.222 doze;
    2. Indicatori de eficienţă:
    2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1: 65 lei;
    ^1 Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate şi numărul de vaccinări efectuate, fără a fi luate în calcul şi cheltuielile efectuate de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţionarea dozelor de vaccin împotriva COVID-19. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin şi seringilor utilizate şi prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care ţin de transportul vaccinurilor şi întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum şi cheltuieli rezultate din întreţinerea sistemului informaţional şi informatic necesar derulării programului.
    2.2. cost mediu estimat/carnet tipărit de către INSP: 1 leu;
    2.3. cost mediu estimat/activitate desfăşurată de către INSP: 970 lei;
    2.4. cost mediu estimat/doză de vaccin împotriva COVID-19 achiziţionat: 49 lei;
    3. Indicatori de rezultat:
    3.1. acoperirea vaccinală cu antigenele din Calendarul naţional de vaccinare la vârstele de 12 luni: 95%;
    3.2. acoperirea vaccinală cu antigenele din vaccinurile opţionale la grupurile la risc incluse în program (fără includerea vaccinului împotriva COVID-19): 50%;
    3.3. acoperirea vaccinală pentru vaccinul împotriva COVID-19: 70%. "

    7. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2 „Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare“, litera C „Activităţi“, la punctul 2 „Activităţi implementate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din DSP“, după subpunctul 2.23 se introduc 5 noi subpuncte, subpunctele 2.24-2.28, cu următorul cuprins:
    "2.24. realizează distribuirea testelor rapide pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2 către unităţile de specialitate care implementează programul;
2.25. identificarea cazurilor care îndeplinesc criteriile epidemiologice prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP, colectarea probelor biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 şi transportul acestora către DSP-ul regional, conform arondării teritoriale a judeţelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante; DSP-urile din regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Sud Muntenia asigură transportul probelor biologice direct la laboratoarele arondate; arondarea teritorială a judeţelor şi municipiului Bucureşti în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante este prevăzută în anexa la prezenta anexă;
2.26. selectarea unui număr de 25 de probe biologice recoltate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 de la cazurile simptomatice, conform definiţiei de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP şi transportul acestora către laboratorul care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă, conform arondării teritoriale a judeţelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante, prevăzută în anexa la prezenta anexă;
2.27. DSP-urile regionale organizează colectarea probelor biologice pozitive la RT-PCR standard evaluate prin RT-PCR specific de variantă în vederea efectuării secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS de la laboratoarele care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă aflate în teritoriul administrativ-teritorial al acestora;
2.28. DSP-urile regionale asigură transportul probelor biologice prevăzute la pct. 2.25, precum şi al probelor biologice prevăzute la pct. 2.27 către laboratorul care efectuează secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2, conform arondării teritoriale a judeţelor în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante, prevăzută în anexa la prezenta anexă."

    8. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, litera C, punctul 4 „Activităţi desfăşurate la nivelul unităţilor de specialitate pentru identificarea virusului SARS-COV-2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Activităţi desfăşurate la nivelul unităţilor de specialitate pentru identificarea virusului SARS-CoV-2 şi a variantelor circulante pe teritoriul României:
    4.1. testarea de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 a persoanelor stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de INSP, prin CNSCBT sau prin ordin al ministrului sănătăţii;
    4.2. testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României prin:
    4.2.1. RT-PCR specific de variantă pentru selecţionarea cazurilor de interes dintre cele la care testul RT-PCR standard este pozitiv;
    4.2.2. secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS (next generation sequencing) la cazurile pozitive selectate prin test RT-PCR specific de variantă."

    9. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera D „Beneficiarii programului“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Pentru testarea de laborator efectuată în scopul stabilirii diagnosticului infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 sunt eligibile persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 1, precum şi criteriile pentru iniţierea testării pentru SARS-CoV-2 stabilite prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de INSP sau prin ordin al ministrului sănătăţii; efectuarea testelor genetice pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante se realizează numai la cazurile ce îndeplinesc criteriile epidemiologice şi de laborator recomandate prin metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus."

    10. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E „Indicatori de evaluare“, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.3. pentru unităţile de specialitate care realizează testarea de laborator în scopul stabilirii diagnosticului infecţiei cu virusul SARS-CoV-2:
    1.3.1. număr teste rapide pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2 achiziţionate: 3.000.000;
    1.3.2. număr testări RT-PCR standard pentru identificarea SARS-CoV-2: 1.500.000;
    1.3.3. număr testări RT-PCR specific de variantă: 78.000;
    1.3.4. număr secvenţieri ale întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 9.000."

    11. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, punctul 2.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3. pentru unităţile de specialitate care realizează testarea de laborator în scopul stabilirii diagnosticului infecţiei cu virusul SARS-CoV-2:
    2.3.1. cost/test rapid pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2: 7,26 lei;
    2.3.2. cost/testare RT-PCR standard efectuată pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: 200 lei; începând cu data de 1 aprilie 2021 cost/testare RT-PCR standard efectuată pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: 175 lei;
    2.3.3. cost/testare RT-PCR specific de variantă: 100 lei;
    2.3.4. cost/secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: 1.000 lei."

    12. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, la punctul 3, subpunctul 3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. pentru unităţile de specialitate care realizează testarea RT-PCR standard pentru identificarea virusului SARS-CoV-2: ponderea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2: minimum 1%."

    13. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera E, la punctul 3, după subpunctul 3.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.3, cu următorul cuprins:
    "3.3. pentru unităţile de specialitate care realizează testarea genetică pentru identificarea variantelor SARS-CoV-2 circulante: ponderea variantelor mutante confirmate prin secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici de nouă generaţie (NGS): 50%."

    14. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera F „Natura cheltuielilor eligibile“, la punctul 8, subpunctul 8.11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8.11. serviciul de testare de laborator prin metoda RT-PCR standard pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 se finanţează de Ministerul Sănătăţii, respectiv se decontează de către direcţiile de sănătate publică după cum urmează:
    8.11.1. la un tarif de 200 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată în cazul probelor biologice recoltate până la data de 31 martie 2021;
    8.11.2. la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată în cazul probelor biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021."

    15. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera F, la punctul 8, după subpunctul 8.11 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 8.12 şi 8.13, cu următorul cuprins:
    "8.12. serviciul de testare genetică prin metoda RT-PCR specific de variantă se finanţează de Ministerul Sănătăţii, respectiv se decontează de către direcţiile de sănătate publică la un tarif de 100 lei/testare realizată şi raportată;
8.13. serviciul de testare genetică prin metoda secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2 se finanţează de Ministerul Sănătăţii, respectiv se decontează de către direcţiile de sănătate publică la un tarif de 1.000 lei/testare realizată şi raportată;"

    16. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera G „Unităţi de specialitate care implementează:“, titlul punctului 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. unităţi de specialitate care efectuează testarea RT-PCR standard, evaluate în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii:
    ...."

    17. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, la litera G, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins:
    "5. unităţi de specialitate care efectuează testarea genetică prin RT-PCR specific de variantă:
    5.1. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
    5.2. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca;
    5.3. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie «Dr. Victor Babeş», Timişoara;
    5.4. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova;
    5.5. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase «Sfânta Parascheva», Iaşi;
    5.6. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»;
    5.7. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale «Dr. Victor Babeş», Bucureşti;
    5.8. Institutul de Virusologie «Ştefan S. Nicolau», Bucureşti;
    5.9. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino», Bucureşti;
    5.10. Institutul Naţional de Sănătate Publică, prin laboratoarele CRSP;
6. unităţi de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2:
    6.1. Institutul Naţional de Boli Infecţioase «Prof. Dr. Matei Balş»;
    6.2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară «Cantacuzino»;
7. unităţi de specialitate ce efectuează testarea rapidă pentru detecţia antigenului SARS-CoV-2:
    7.1. unităţi sanitare publice sau private care au calitatea de furnizori de servicii medicale în cadrul sistemului de sănătate;
    7.2. instituţii publice din cadrul sistemului de sănătate publică."

    18. În anexa nr. 2, la capitolul I, titlul I.2, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:
    "H. Criterii de selecţie a unităţilor de specialitate care implementează testarea genetică în vederea identificării variantelor SARS-CoV-2 circulante pe teritoriul României:
    1. pentru RT-PCR specific de variantă: instituţii sau unităţi sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor următoare:
    1.1. are experienţă de cel puţin 5 ani în diagnosticul molecular;
    1.2. deţine acreditare SR EN ISO 9001:2015/SR EN ISO 15189:2013 pentru cel puţin o tehnică de diagnostic molecular (poate fi alta decât SARS-CoV-2) sau face parte din structura Institutului Naţional de Sănătate Publică, a reţelei de genetică medicală, organizată conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.358/2014 privind înfiinţarea reţelei de genetică medicală sau din reţeaua laboratoarelor de mare performanţă pentru diagnosticarea infecţiei HIV şi monitorizarea terapiei anti-HIV;
    1.3. deţine expertiză şi capacitate de instruire/formare teoretică şi practică în diagnostic molecular individual sau în parteneriat cu o instituţie de învăţământ superior;
    1.4. are capacitate de testare prin RT-PCR standard de minimum 400 de probe biologice/zi şi prin RT-PCR specific de variantă de minimum 200 de probe biologice/zi;
    1.5. are capacitate de stocare a probelor biologice lucrate într-un interval de 6 luni la o temperatură de –80^0C;
    2. pentru secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS: instituţii sau unităţi sanitare publice care au în structura organizatorică un laborator ce face dovada îndeplinirii criteriilor prevăzute la punctul 1, precum şi a următoarelor criterii:
    2.1. are istoric de încărcare de secvenţe SARS-CoV-2 de bună calitate în baze de date recunoscute internaţional precum „Global initiative on sharing all influenza data“ (GISAID) şi altele asemenea;
    2.2. are publicaţii relevante pentru activitatea curentă în jurnale ştiinţifice peer-reviewed."

    19. În anexa nr. 2, la final, se introduce o nouă anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    20. În anexa nr. 4, la capitolul III ,,Programul naţional de securitate transfuzională’’, litera C „Activităţi“, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. controlul imunologic şi virusologic suplimentar pentru plasma proaspăt congelată recoltată de la donator vindecat de COVID-19, denumită în continuare PPC-DV-COVID-19, conform legislaţiei în vigoare."

    21. În anexa nr. 4, la capitolul III, litera D „Indicatori de evaluare:“, punctele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Indicatori fizici:
    1.1. număr donări/unităţi recoltate şi testate pe an: 410.000 donări;
    1.2. număr donări/unităţi recoltate şi testate pe an de PPC-DV-COVID-19:10.000 donări.
2. Indicatori de eficienţă:
    2.1. cost mediu estimat/unitate de sânge recoltată şi testată: 285 lei;
    2.2. cost mediu estimat/unitate PPC-DV-COVID-19 testată suplimentar: 987 lei."

    22. Anexa nr. 8^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 martie 2021.
    Nr. 383.
    ANEXA 1

    (Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice)
    Arondarea teritorială a judeţelor din regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov, Sud-Est şi Sud Muntenia în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante:

┌───────────────┬──────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Laboratorul care │
│ │ │Laboratorul care │efectuează │
│Regiunea de │Judeţul/ │efectuează testarea │secvenţierea │
│dezvoltare │municipiul│RT-PCR specific de │întregului genom │
│ │ │variantă │SARS-CoV-2 prin │
│ │ │ │tehnici NGS │
├───────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │Institutul Naţional │ │
│ │Bucureşti │de Boli Infecţioase │ │
│Bucureşti-Ilfov│ │«Prof. Dr. Matei │ │
│ │ │Balş», Bucureşti │ │
│ ├──────────┼────────────────────┤ │
│ │Ilfov │INSP-CRSP Bucureşti │ │
├───────────────┼──────────┼────────────────────┤Institutul Naţional │
│ │Brăila │Institutul de │de Boli Infecţioase │
│ │Constanţa │Virusologie «Ştefan │«Prof. Dr. Matei │
│ │Tulcea │S. Nicolau», │Balş» │
│ │ │Bucureşti │ │
│Sud-Est ├──────────┼────────────────────┤ │
│ │ │Spitalul Clinic de │ │
│ │Buzău │Boli Infecţioase şi │ │
│ │Galaţi │Tropicale «Dr. │ │
│ │Vrancea │Victor Babeş», │ │
│ │ │Bucureşti │ │
├───────────────┼──────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │Argeş │Institutul Naţional │ │
│ │Călăraşi │de │Institutul Naţional │
│ │Dâmboviţa │Cercetare-Dezvoltare│de │
│Sud Muntenia │Giurgiu │Medico-Militară │Cercetare-Dezvoltare│
│ │Ialomiţa │«Cantacuzino», │Medico-Militară │
│ │Prahova │Bucureşti │«Cantacuzino» │
│ │Teleorman │ │ │
└───────────────┴──────────┴────────────────────┴────────────────────┘    Diagrama*^) procesului de secvenţiere a genomului SARS-CoV-2: se aplică pentru judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman şi municipiul Bucureşti. (a se vedea imaginea asociată)

    Diagrama*^) procesului de secvenţiere a genomului SARS-COV2: se aplică pentru judeţele Ilfov, Brăila, Constanţa, Tulcea, Buzău, Galaţi, Vrancea. (a se vedea imaginea asociată)
    *^) Diagramele sunt reproduse în facsimil.

    LEGENDĂ:
    (a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;
    (b): 25 de probe biologice recoltate de la cazurile simptomatice, conform definiţiei de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;
    (c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard şi evaluate prin RT-PCR specific de variantă. Pentru fiecare regiune de dezvoltare se transmit către laboratorul care efectuează secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS un număr de 15 probe biologice testate pozitiv la RT-PCR specific de variantă/zi.

    Arondarea teritorială pentru judeţele din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Centru, Nord-Vest, Vest şi Sud-Vest Oltenia în vederea efectuării testelor genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante:

┌──────────┬───────────────┬────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ │ │Laboratorul│Laboratorul │
│ │ │ │care │care efectuează│
│Regiunea │Judeţul/ │DSP │efectuează │secvenţierea │
│de │Municipiul │regional│testarea │întregului │
│dezvoltare│ │ │RT-PCR │genom │
│ │ │ │specific de│SARS-CoV-2 prin│
│ │ │ │variantă │tehnici NGS │
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Spitalul │ │
│ │Iaşi │ │Clinic de │ │
│ │Bacău │ │Boli │ │
│ │Botoşani │DSP Iaşi│Infecţioase│ │
│Nord-Est │Suceava │ │Sf. │ │
│ │ │ │Parascheva,│Institutul │
│ │ │ │Iaşi │Naţional de │
│ ├───────────────┼────────┼───────────┤Boli │
│ │Vaslui │DSP Iaşi│INSP-CRSP │Infecţioase │
│ │Neamţ │ │Iaşi │Prof. Dr. Matei│
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┤Balş │
│ │Alba │ │Spitalul │ │
│ │Braşov │ │Clinic │ │
│Centru │Covasna │DSP │Judeţean de│ │
│ │Harghita │Mureş │Urgenţă │ │
│ │Mureş │ │Târgu Mureş│ │
│ │Sibiu │ │ │ │
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │Spitalul │Institutul │
│ │Cluj │ │Clinic de │Naţional de │
│Nord-Vest │Maramureş │DSP Cluj│Boli │Cercetare │
│ │Satu Mare │ │Infecţioase│Dezvoltare │
│ │Sălaj │ │Cluj-Napoca│Medico-Militară│
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┼───────────────┤
│ │Bistriţa-Năsăud│DSP Cluj│INSP-CRSP │ │
│ │Bihor │ │Cluj-Napoca│ │
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ │
│ │Dolj │ │Spitalul │ │
│Sud-Vest │Gorj │ │Clinic │ │
│Oltenia │Mehedinţi │DSP Dolj│Judeţean de│ │
│ │Olt │ │Urgenţă │ │
│ │Vâlcea │ │Craiova │ │
├──────────┼───────────────┼────────┼───────────┤ │
│ │ │ │Spitalul │ │
│ │ │ │Clinic de │ │
│ │Timiş │DSP │Boli │ │
│ │Caraş-Severin │Timiş │Infecţioase│ │
│Vest │ │ │Victor │ │
│ │ │ │Babeş, │ │
│ │ │ │Timişoara │ │
│ ├───────────────┼────────┼───────────┤ │
│ │Arad │DSP │INSP-CRSP │ │
│ │Hunedoara │Timiş │Timişoara │ │
└──────────┴───────────────┴────────┴───────────┴───────────────┘    Diagrama*^) procesului de secvenţiere a genomului SARS-CoV-2: se aplică pentru judeţele din regiunile de dezvoltare: Nord-Est, Nord-Vest, Centru, Vest, Sud-Vest Oltenia: (a se vedea imaginea asociată)
    *^) Diagrama este reprodusă în facsimil.

    LEGENDĂ:
    (a): probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;
    (b): 25 de probe biologice recoltate, la nivelul fiecărui judeţ, de la cazurile simptomatice, conform definiţiei de caz prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;
    (c): probe biologice pozitive la RT-PCR standard şi evaluate prin RT-PCR specific de variantă. Pentru fiecare regiune de dezvoltare se transmit către laboratorul care efectuează secvenţierea întregului genom SARS-CoV-2 prin tehnici NGS un număr de 15 probe biologice testate pozitiv la RT-PCR specific de variantă/zi.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 8^1 la normele tehnice)
    UNITATEA DE SPECIALITATE^1 ............................................
    JUDEŢUL ............................................
    CERERE DE FINANŢARE FUNDAMENTATĂ
    pentru serviciile medicale de testare RT-PCR standard şi, după caz, de testare RT-PCR specific de variantă
    şi secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate şi raportate în cadrul Programului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare
    Sursa de finanţare: buget de stat, titlul de cheltuieli^2 ......................... pentru luna .........................
    Nr. .................. din ...................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├─────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Plăţi │ │ │Sume necesare pentru luna │
│ │ │Prevedere │ │efectuate │ │Disponibil │curentă │
│ │ │bugetară │Sume │(cumulat de │ │ │ │
│ │ │aprobată în │finanţate│la 1 │Gradul de ├────────────┬──────────┼────────┬───────────┬─────────┤
│ │Prevedere│trimestrul │(cumulat │ianuarie │utilizare │Total │ │ │ │ │
│Denumirea │bugetară │...., │de la 1 │până în │a │disponibil │Se │Total │ │ │
│programului/ │aprobată │inclusiv │ianuarie,│ultima zi a │fondurilor│din cont │utilizează│necesar │ │ │
│activităţii │pentru │disponibilul│inclusiv │lunii │puse la │rămas │în luna │pentru │Se acoperă │Necesar │
│ │anul …. │din │luna │precedente │dispoziţie│neutilizat │pentru │luna │din │de │
│ │ │trimestrele │curentă) │celei pentru│anterior │la data │care se │curentă,│disponibil.│alimentat│
│ │ │anterioare │ │care se face│ │solicitării,│solicită │din │ │ │
│ │ │ │ │solicitarea)│ │din care: │finanţarea│care: │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 = 4/3 │6 = 3 – 4 │7 │8 = 9 + │9 = 7 │10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │10 │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│supraveghere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi control al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│bolilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transmisibile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│prioritare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│TOTAL, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│RT-PCR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│RT-PCR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│specific de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│variantă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│Secvenţierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│integrală a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│genomului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SARS-CoV-2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele .....................
    Funcţia ...........................................
    Semnătura ...................................

    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ......................
    Funcţia ...........................................
    Semnătura ......................................

    NOTE:
    1. Macheta se va completa distinct, pentru fiecare titlu de cheltuieli cu încadrarea în bugetul aprobat, în două exemplare, din care unul se depune la DSP, în situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică şi, respectiv, la unitatea de asistenţă tehnică şi management (UATM) din cadrul INSP, după caz.
    2. Cererea de finanţare fundamentată va fi însoţită de anexele:
    2.1. borderou centralizator al testelor RT-PCR standard şi, după caz, al testelor RT-PCR specific de variantă şi de secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2, realizate şi raportate;
    2.2. desfăşurătorul sau, după caz, desfăşurătoarele privind evidenţa persoanelor testate RT-PCR standard şi, după caz, a persoanelor testate RT-PCR specific de variantă şi prin secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2 generat(e) din aplicaţia informatică Corona Forms, conform prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, validat(e) de direcţiile de sănătate publică. Validarea numărului de teste RT-PCR standard, şi, după caz, a numărului de teste RT-PCR specific de variantă şi de secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate şi raportate de o unitate de specialitate, indiferent de subordonarea acesteia, se efectuează de către direcţia de sănătate publică care asigură coordonarea asistenţei medicale în teritoriul la nivelul căruia s-a realizat recoltarea probelor biologice, în termen de maximum 2 săptămâni de la transmiterea solicitărilor de validare de către unităţile de specialitate care au realizat testările;
    2.3. factură pentru contravaloarea testării RT-PCR standard şi, după caz, a testării RT-PCR specific de variantă şi de secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate şi raportate, în situaţia în care unitatea de specialitate a încheiat contract cu direcţia de sănătate publică.


    ^1 Unitatea de specialitate este, după caz:
    a) direcţia de sănătate publică (DSP);
    b) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii;
    c) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii;
    e) furnizorii privaţi de servicii medicale;
    f) Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP);
    g) alte instituţii publice aflate în relaţie contractuală cu direcţiile de sănătate publică.

    ^2 Se consemnează titlul de cheltuieli:
    a) „Bunuri şi servicii - AAPL“ - pentru activitatea implementată de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale;
    b) „Bunuri şi servicii - DSP“ - pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de direcţiile de sănătate publică, furnizorii publici de servicii medicale din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii, furnizori privaţi de servicii medicale sau Institutul Naţional de Sănătate Publică;
    c) „Transferuri“ pentru programele naţionale de sănătate publică implementate de furnizorii publici de servicii medicale din subordinea Ministerului Sănătăţii.

    Unitate de specialitate .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR standard şi, după caz, al testelor RT-PCR specific de variantă şi de secvenţiere integrală a genomului SARS-CoV-2 realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ..................

┌───────────┬───────────┬───────────┬────────┐
│ │Numărul de │ │ │
│ │teste │Tarif/test │ │
│RT-PCR │RT-PCR │RT-PCR │Sumă de │
│standard │standard │standard^1 │decontat│
│pentru │realizate │(lei) │(lei) │
│ │şi │ │ │
│ │raportate │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│persoanele │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
│din │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │
│arondat │ │200 │ │
│Direcţiei │ │ │ │
│de Sănătate│ │ │ │
│Publică 1 │ │ │ │
│...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│persoanele │ │ │ │
│eligibile │ │ │ │
│din │ │ │ │
│teritoriul │ │ │ │
│arondat │ │200 │ │
│Direcţiei │ │ │ │
│de Sănătate│ │ │ │
│Publică 2 │ │ │ │
│...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│1. TOTAL │ │ │ │
│RT-PCR │ │200 │ │
│standard: │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│ │Numărul de │ │ │
│ │teste │Tarif/test │ │
│RT-PCR │RT-PCR │RT-PCR │Sumă de │
│specific de│specific de│specific │decontat│
│variantă │variantă │de variantă│(lei) │
│ │realizate │(lei) │ │
│ │şi │ │ │
│ │raportate │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│probe │ │ │ │
│biologice │ │ │ │
│transmise │ │100 │ │
│din judeţul│ │ │ │
│1 ...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│probe │ │ │ │
│biologice │ │ │ │
│transmise │ │100 │ │
│din judeţul│ │ │ │
│2 ...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│…… │ │100 │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│2. TOTAL │ │ │ │
│RT-PCR │ │100 │ │
│specific de│ │ │ │
│variantă: │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│ │Numărul de │Tarif/ │ │
│Secvenţiere│secvenţieri│secvenţiere│Sumă de │
│integrală a│integrale │integrală │decontat│
│genomului │ale │a genomului│(lei) │
│SARS-CoV-2 │genomului │SARS-CoV-2 │ │
│ │SARS-CoV-2 │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│probe │ │ │ │
│biologice │ │ │ │
│transmise │ │1.000 │ │
│din judeţul│ │ │ │
│1 ...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│probe │ │ │ │
│biologice │ │ │ │
│transmise │ │1.000 │ │
│din judeţul│ │ │ │
│2 ...... │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│…… │ │1.000 │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│3. TOTAL │ │ │ │
│secvenţiere│ │ │ │
│integrală a│ │ │ │
│genomului │ │ │ │
│SARS-CoV-2 │ │ │ │
├───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │ │
│GENERAL (1 │X │X │ │
│+ 2 + 3) │ │ │ │
└───────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ................................................
    Semnătura .........................................

    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia ................................................
    Semnătura .........................................

    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura .........................................

    ^1 Finanţarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul bunuri şi servicii DSP

┌─────────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │Număr │Tarif/ │ │
│ │teste │test │ │
│Testare │RT-PCR │RT-PCR │Sumă de │
│RT-PCR pentru│standard │standard│decontat│
│ │realizate│^1 │(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│A. Direcţia │ │ │ │
│de Sănătate │ │200 │ │
│Publică │ │ │ │
│...... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2. furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│..... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│B. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale din │ │ │ │
│subordinea │ │ │ │
│ministerelor │ │200 │ │
│şi │ │ │ │
│instituţiilor│ │ │ │
│cu reţele │ │ │ │
│sanitare │ │ │ │
│proprii = 1 +│ │ │ │
│2 + ..... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2. Furnizor │ │ │ │
│privat de │ │ │ │
│servicii │ │200 │ │
│medicale │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│..... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│C. Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│privaţi de │ │200 │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale = 1 │ │ │ │
│+ 2 + ... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. UMF ......│ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2. IML ......│ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│..... │ │200 │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│D. Total alte│ │ │ │
│instituţii = │ │200 │ │
│1 + 2 + .... │ │ │ │
├─────────────┼─────────┼────────┼────────┤
│TOTAL = A + B│ │200 │ │
│+ C + D │ │ │ │
└─────────────┴─────────┴────────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura .........................................

    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ........................................

    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura .........................................

    ^1 Finanţarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.
    Direcţia de Sănătate Publică .....................
    BORDEROU CENTRALIZATOR
    al testelor RT-PCR standard realizate şi raportate
    Raportare pentru luna ...................... pentru sursa buget de stat, titlul bunuri şi servicii AAPL

┌──────────┬─────────┬────────┬────────┐
│ │Număr │Tarif/ │ │
│ │teste │test │ │
│Testare │RT-PCR │RT-PCR │Sumă de │
│RT-PCR │standard │standard│decontat│
│pentru │realizate│^1 │(lei) │
│ │şi │(lei) │ │
│ │raportate│ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 = C1 │
│ │ │ │x C2 │
├──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │
│Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale │ │200 │ │
│din │ │ │ │
│subordinea│ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │
│Furnizor │ │ │ │
│public de │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale │ │200 │ │
│din │ │ │ │
│subordinea│ │ │ │
│AAPL │ │ │ │
│......... │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│...... │ │200 │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │
│furnizori │ │ │ │
│publici de│ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│medicale │ │200 │ │
│din │ │ │ │
│subordinea│ │ │ │
│AAPL = 1 +│ │ │ │
│2 + ... │ │ │ │
└──────────┴─────────┴────────┴────────┘


    Răspundem de realitatea, regularitatea şi exactitatea datelor raportate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ................................................
    Semnătura .........................................

    Responsabil financiar
    Numele şi prenumele ........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ..........................................

    Coordonatorul activităţii/şef laborator
    Numele şi prenumele ..........................
    Funcţia ...............................................
    Semnătura ..........................................

    ^1 Finanţarea testelor RT-PCR standard se realizează la un tarif de 175 lei/testare RT-PCR standard realizată şi raportată pentru probele biologice recoltate începând cu data de 1 aprilie 2021.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016