Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 3.799 din 24 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.799 din 24 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1045 din 24 decembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ca zile libere,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.751/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din 17 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul capitolului I - Încasarea veniturilor bugetare, sintagma „2 ianuarie 2020“ se înlocuieşte cu sintagma „5 ianuarie 2020“, iar sintagma „3 ianuarie 2020“ se înlocuieşte cu sintagma „6 ianuarie 2020“.
    2. În tot cuprinsul capitolului al II-lea - Precizări privind deschiderea creditelor bugetare, sintagma „27 decembrie 2019 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „24 decembrie 2019 inclusiv“.
    3. La punctul 2.1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanţelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite pentru operaţiuni privind serviciul datoriei publice, pentru plata de contribuţii la organizaţiile internaţionale sau ca urmare a angajamentelor internaţionale, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi pentru operaţiuni finanţate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului."

    4. La punctul 2.4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităţilor Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea creditelor bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite aferente Programului Naţional de Dezvoltare Locală, precum şi cele determinate de suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului."

    5. La capitolul II, după litera C se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:
    "D. În zilele de 27 decembrie 2019 şi, respectiv, 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libere potrivit Hotărârii Guvernului nr. 970/2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 ca zile libere, nu se pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare şi dispoziţii bugetare privind repartizarea de credite la Ministerul Finanţelor Publice sau la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, după caz."

    6. La punctul 3.15, sintagma „până la data de 27 decembrie 2019“ se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019“.
    7. La punctul 3.16 alineatul (3), sintagma „până la data de 27 decembrie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019“.
    8. Punctul 3.23 se abrogă.
    9. Punctul 3.24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.24. (1) Operaţiunile de încasări prin virament aferente datei de 24 decembrie 2019 se înregistrează în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 24 decembrie 2019.
    (2) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la nivelul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în data de 24 decembrie 2019, inclusiv celor prevăzute la alin. (1), se întocmesc de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 27 decembrie 2019.
    (3) Operaţiunile de încasări prin virament aferente datei de 27 decembrie 2019 şi, respectiv, datei de 31 decembrie 2019 se înregistrează în contabilitatea unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 30 decembrie 2019 şi, respectiv, cu data de 31 decembrie 2019.
    (4) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la nivelul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în data de 30 decembrie 2019 se întocmesc de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 31 decembrie 2019.
    (5) Eventualele retururi la încasare aferente operaţiunilor înregistrate la nivelul unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 31 decembrie 2019 se întocmesc de unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu data de 3 ianuarie 2020.
    (6) Retururile la încasare prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) se întocmesc în condiţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.433/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind operaţiunile de decontare ale Trezoreriei Statului în sistemul electronic de plăţi, precum şi alte operaţiuni derulate prin Trezoreria Statului."

    10. La punctul 5.1 alineatul (2), sintagma „3 ianuarie 2020“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „6 ianuarie 2020“.
    11. La punctul 5.2 alineatul (2), sintagma „3 ianuarie 2020“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „6 ianuarie 2020“.
    12. La punctul 5.6, sintagma „până la data de 27 decembrie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019“.
    13. La punctul 5.10 alineatele (1), (3) şi (4), sintagma „până la data de 27 decembrie 2019 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019 inclusiv“.
    14. La punctul 5.17.3 alineatul (1) litera b), sintagma „până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020 inclusiv“.
    15. La punctul 9.1 alineatul (1), sintagma „Pe data de 27 decembrie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „Pe data de 30 decembrie 2019“.
    16. La punctul 9.6 alineatul (2), sintagma „până la data de 9 ianuarie 2020“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020“.
    17. La punctul 10.1, sintagma „până la data de 27 decembrie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019“.
    18. La punctul 10.2 alineatul (1), sintagma „până la data de 27 decembrie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 30 decembrie 2019“.
    19. La punctul 10.4.2 litera d), sintagma „până la data de 8 ianuarie 2019“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020“.
    20. La punctul 10.6.3 litera b), sintagma „până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020 inclusiv“.
    21. La punctul 11.1.4 litera d), sintagma „până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020 inclusiv“.
    22. La punctul 11.2.4 litera b), sintagma „până la data de 9 ianuarie 2020 inclusiv“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „până la data de 10 ianuarie 2020 inclusiv“.
    23. La punctul 12.1 alineatul (1), sintagma „În perioada 3-7 ianuarie 2020“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „În perioada 6-9 ianuarie 2020“.
    24. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gyorgy Attila,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 decembrie 2019.
    Nr. 3.799.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
    Program calendaristic pentru efectuarea prin unităţile Trezoreriei Statului
    a principalelor operaţiuni de încheiere a exerciţiului bugetar al anului 2019

┌────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │Data-limită │
│Nr. │Denumirea │pentru │
│crt.│operaţiunilor │efectuarea │
│ │ │operaţiunilor│
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│I. Operaţiuni în numerar │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Ridicarea sumelor │ │
│ │în numerar din │ │
│ │conturile │ │
│ │instituţiilor │ │
│ │publice deschise la│ │
│ │unităţile │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului. Centrul │până la 30 │
│ │de Investigaţii şi │decembrie │
│ │Analiză pentru │2019, cu │
│ │Siguranţa Aviaţiei │excepţia │
│1 │Civile poate ridica│zilei de 27 │
│ │sume în numerar şi │decembrie │
│ │în data de 31 │2019 │
│ │decembrie 2019, pe │stabilite ca │
│ │care, în cazul │zi liberă │
│ │neutilizării, le │ │
│ │depune la unitatea │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului în data de│ │
│ │6 ianuarie 2020, cu│ │
│ │data de 31 │ │
│ │decembrie 2019. │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea │ │
│ │încasărilor în │ │
│ │numerar ale │6 ianuarie │
│2 │unităţilor vamale -│2020 │
│ │din perioada 31 │ │
│ │decembrie 2019-5 │ │
│ │ianuarie 2020 │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Depunerea la │până la 31 │
│ │casieriile │decembrie │
│ │unităţilor │2019, ora │
│ │Trezoreriei │10,00, cu │
│3 │Statului a sumelor │excepţia │
│ │în numerar aflate │zilei de 27 │
│ │în casieriile │decembrie │
│ │proprii ale │2019 │
│ │instituţiilor │stabilite ca │
│ │publice │zi liberă │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Achitarea la │până la 31 │
│ │casieriile │decembrie │
│ │unităţilor │2019, ora │
│ │Trezoreriei │10,00, cu │
│4 │Statului a │excepţia │
│ │impozitelor, │zilei de 27 │
│ │taxelor, │decembrie │
│ │contribuţiilor şi │2019 │
│ │altor venituri în │stabilite ca │
│ │numerar │zi liberă │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │până la 31 │
│ │ │decembrie │
│ │ │2019, ora │
│ │Restituiri de sume │10,00, cu │
│5 │în numerar către │excepţia │
│ │contribuabili │zilei de 27 │
│ │ │decembrie │
│ │ │2019 │
│ │ │stabilite ca │
│ │ │zi liberă │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│II. Operaţiuni de încasări şi plăţi │
│prin virament │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Prezentarea la │ │
│ │Trezoreria Statului│ │
│ │a documentelor prin│ │
│ │care instituţiile │până la 31 │
│ │publice dispun │decembrie │
│ │plăţi către │2019, ora │
│ │beneficiari cu │10,00, cu │
│ │conturi deschise la│excepţia │
│1 │unităţi ale │zilei de 27 │
│ │Trezoreriei │decembrie │
│ │Statului din alte │2019 │
│ │judeţe, inclusiv │stabilite ca │
│ │pentru plăţi între │zi liberă │
│ │trezorerii ale │ │
│ │sectoarelor │ │
│ │municipiului │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea la │până la 30 │
│ │Trezoreria Statului│decembrie │
│ │a documentelor prin│2019, ora │
│ │care instituţiile │13,00, cu │
│2 │publice dispun │excepţia │
│ │plăţi către │zilei de 27 │
│ │beneficiari cu │decembrie │
│ │conturi deschise la│2019 │
│ │instituţii de │stabilite ca │
│ │credit │zi liberă │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea la │ │
│ │Trezoreria Statului│ │
│ │a documentelor prin│ │
│ │care operatorii │până la 31 │
│ │economici dispun │decembrie │
│ │plăţi către │2019, ora │
│ │beneficiari cu │10,00, cu │
│ │conturi deschise la│excepţia │
│3 │unităţi ale │zilei de 27 │
│ │Trezoreriei │decembrie │
│ │Statului din alte │2019 │
│ │judeţe, inclusiv │stabilite ca │
│ │pentru plăţi între │zi liberă │
│ │trezorerii ale │ │
│ │sectoarelor │ │
│ │municipiului │ │
│ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea la │ │
│ │Trezoreria Statului│ │
│ │a documentelor prin│până la 31 │
│ │care instituţiile │decembrie │
│ │publice dispun │2019, ora │
│ │plăţi către │11,00, cu │
│ │beneficiari cu │excepţia │
│4 │conturi deschise la│zilei de 27 │
│ │aceeaşi unitate a │decembrie │
│ │Trezoreriei │2019 │
│ │Statului sau la │stabilite ca │
│ │unităţi ale │zi liberă │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului din cadrul│ │
│ │aceluiaşi judeţ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea la │ │
│ │Trezoreria Statului│ │
│ │a documentelor prin│până la 31 │
│ │care operatorii │decembrie │
│ │economici dispun │2019, ora │
│ │plăţi către │11,00, cu │
│ │beneficiari cu │excepţia │
│5 │conturi deschise la│zilei de 27 │
│ │aceeaşi unitate a │decembrie │
│ │Trezoreriei │2019 │
│ │Statului sau la │stabilite ca │
│ │unităţi ale │zi liberă │
│ │trezoreriei │ │
│ │statului din cadrul│ │
│ │aceluiaşi judeţ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea de │ │
│ │către instituţiile │ │
│ │publice sau │ │
│ │operatorii │ │
│ │economici a │ │
│ │documentelor de │ │
│ │virare a │până la 31 │
│ │veniturilor │decembrie │
│ │bugetare │2019, ora │
│ │reprezentând │11,00, cu │
│6 │impozite, taxe, │excepţia │
│ │contribuţii şi alte│zilei de 27 │
│ │venituri, care se │decembrie │
│ │achită la unitatea │2019 │
│ │Trezoreriei │stabilite ca │
│ │Statului la care │zi liberă │
│ │îşi au contul │ │
│ │deschis sau la │ │
│ │unităţi ale │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului din cadrul│ │
│ │aceluiaşi judeţ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Prezentarea de │până la 31 │
│ │către operatorii │decembrie │
│ │economici la │2019, ora │
│ │unităţile │10,00, cu │
│ │Trezoreriei │excepţia │
│ │Statului a │zilei de 27 │
│7 │documentelor de │decembrie │
│ │transferare a │2019 │
│ │disponibilităţilor │stabilite ca │
│ │în conturi deschise│zi liberă │
│ │la instituţii de │(pentru plăţi│
│ │credit │de mică/mare │
│ │ │valoare) │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │ │până la 31 │
│ │ │decembrie │
│ │ │2019, ora │
│ │ │10,00, cu │
│ │Prezentarea la │excepţia │
│ │Trezoreria │zilei de 27 │
│ │operativă centrală │decembrie │
│ │a documentelor prin│2019 │
│ │care se dispun │stabilite ca │
│8 │plăţi din conturi │zi liberă în │
│ │de cheltuieli │care se │
│ │bugetare sau de │efectuează │
│ │disponibilităţi, │numai plăţile│
│ │după caz │stabilite la │
│ │ │art. 4 alin. │
│ │ │(1) din │
│ │ │Hotărârea │
│ │ │Guvernului │
│ │ │nr. 970/2019 │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│III. Închiderea execuţiei bugetelor │
│locale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │a) Regularizarea │ │
│ │subvenţiilor │30 decembrie │
│ │prevăzute la pct. │2019, cu │
│ │5.10 alin. (1) şi │excepţia │
│ │(2) din normele │zilei de 27 │
│ │metodologice, │decembrie │
│ │primite de bugetele│2019 │
│ │locale de la │stabilite ca │
│ │bugetul de stat şi │zi liberă │
│ │de la alte bugete │30 decembrie │
│ │b) Regularizarea │2019, cu │
│ │subvenţiilor │excepţia │
│1 │prevăzute la pct. │zilei de 27 │
│ │5.10 alin. (3) din │decembrie │
│ │normele │2019 │
│ │metodologice │stabilite ca │
│ │c) Regularizarea │zi liberă │
│ │subvenţiilor │30 decembrie │
│ │prevăzute la pct. │2019, cu │
│ │5.10 alin. (4) din │excepţia │
│ │normele │zilei de 27 │
│ │metodologice, │decembrie │
│ │primite de bugetele│2019 │
│ │locale, dacă prin │stabilite ca │
│ │acte normative nu │zi liberă │
│ │se prevede altfel │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Stabilirea şi │ │
│ │repartizarea │în primele 5 │
│ │excedentelor │zile │
│2 │bugetelor locale şi│lucrătoare │
│ │acoperirea │ale lunii │
│ │eventualelor │ianuarie 2020│
│ │deficite ale │ │
│ │acestora │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│IV. Închiderea execuţiei bugetului │
│asigurărilor sociale de stat aferent │
│sistemului public de pensii şi │
│sistemului de asigurare pentru │
│accidente de muncă şi boli │
│profesionale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului a soldului│ │
│ │contului 81.01.A. │ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale“ şi │ │
│ │81.02.A. „Excedent/│ │
│ │Deficit al │ │
│ │sistemului │14 ianuarie │
│ │asigurărilor │2020 (ca │
│1 │sociale de stat“ în│operaţiune a │
│ │/din contul │anului 2019) │
│ │81.01.A. „Excedent/│ │
│ │Deficit al │ │
│ │sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale“ şi, │ │
│ │respectiv, 81.02.A.│ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului │ │
│ │asigurărilor │ │
│ │sociale de stat“ │ │
│ │deschis pe numele │ │
│ │caselor judeţene de│ │
│ │pensii │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către casele de │ │
│ │pensii judeţene/a │ │
│ │municipiului │ │
│ │Bucureşti a │ │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │asigurărilor │16 ianuarie │
│ │sociale de stat │2020 (ca │
│2 │aferent sistemului │operaţiune a │
│ │public de pensii şi│anului 2019) │
│ │sistemului de │ │
│ │asigurare pentru │ │
│ │accidente de muncă │ │
│ │şi boli │ │
│ │profesionale în │ │
│ │contul Casei │ │
│ │Naţionale de Pensii│ │
│ │Publice │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│V. Închiderea execuţiei sistemului │
│asigurărilor pentru şomaj şi a │
│Fondului de garantare pentru plata │
│creanţelor salariale │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului a soldului│ │
│ │conturilor 86.01.A.│ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al Fondului de │ │
│ │garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale“ şi, │ │
│ │respectiv, 86.02.A.│ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului │14 ianuarie │
│ │asigurărilor pentru│2020 (ca │
│1 │şomaj“ în/din │operaţiune a │
│ │conturile 86.01.A. │anului 2019) │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al Fondului de │ │
│ │garantare pentru │ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale“ şi, │ │
│ │respectiv, 86.02.A.│ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al sistemului │ │
│ │asigurărilor pentru│ │
│ │şomaj“ deschise pe │ │
│ │numele agenţiei │ │
│ │pentru ocuparea │ │
│ │forţei de muncă │ │
│ │judeţene │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către agenţiile │ │
│ │teritoriale pentru │ │
│ │ocuparea forţei de │ │
│ │muncă a │ │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │asigurărilor pentru│16 ianuarie │
│2 │şomaj şi, │2020 (ca │
│ │respectiv, a │operaţiune a │
│ │rezultatului │anului 2019) │
│ │execuţiei Fondului │ │
│ │de garantare pentru│ │
│ │plata creanţelor │ │
│ │salariale în contul│ │
│ │Agenţiei Naţionale │ │
│ │pentru Ocuparea │ │
│ │Forţei de Muncă │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│VI. Închiderea execuţiei bugetului │
│Fondului naţional unic de asigurări │
│sociale de sănătate │
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către unităţile │ │
│ │operative ale │ │
│ │Trezoreriei │ │
│ │Statului a soldului│ │
│ │contului 87.A. │ │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al bugetului │ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │14 ianuarie │
│1 │sociale de │2020 (ca │
│ │sănătate“ în/din │operaţiune a │
│ │contul 87.A. │anului 2019) │
│ │„Excedent/Deficit │ │
│ │al bugetului │ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │ │
│ │sociale de │ │
│ │sănătate“ deschis │ │
│ │pe numele casei de │ │
│ │asigurări de │ │
│ │sănătate judeţene │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │Virarea/Încasarea │ │
│ │de către casele de │ │
│ │asigurări de │ │
│ │sănătate judeţene │ │
│ │şi a municipiului │ │
│ │Bucureşti, Casa │ │
│ │Asigurărilor de │ │
│ │Sănătate a │ │
│ │Apărării, Ordinii │ │
│ │Publice, Siguranţei│16 ianuarie │
│2 │Naţionale şi │2020 (ca │
│ │Autorităţii │operaţiune a │
│ │Judecătoreşti a │anului 2019) │
│ │rezultatului │ │
│ │execuţiei bugetului│ │
│ │Fondului naţional │ │
│ │unic de asigurări │ │
│ │sociale de sănătate│ │
│ │în contul Casei │ │
│ │Naţionale de │ │
│ │Asigurări de │ │
│ │Sănătate │ │
├────┴───────────────────┴─────────────┤
│VII. Operaţiunile efectuate de │
│unităţile Trezoreriei Statului │
│potrivit prevederilor Hotărârii │
│Guvernului nr. 970/2019 privind │
│stabilirea zilelor de 27 decembrie │
│2019 şi 3 ianuarie 2020 ca zile libere│
├────┬───────────────────┬─────────────┤
│ │Înregistrarea în │ │
│ │conturile │ │
│ │corespunzătoare de │ │
│ │venituri/cheltuieli│ │
│ │bugetare sau de │ │
│ │disponibilităţi de │potrivit │
│ │către unităţile │prevederilor │
│1 │Trezoreriei │pct. 3.24 din│
│ │Statului a │normele │
│ │operaţiunilor │metodologice │
│ │efectuate prin │ │
│ │virament bancar │ │
│ │aferente zilelor de│ │
│ │27 decembrie 2019 │ │
│ │şi 3 ianuarie 2020 │ │
├────┼───────────────────┼─────────────┤
│ │La conturile │ │
│ │purtătoare de │ │
│ │dobândă se │cu data de 3 │
│2 │calculează şi se │ianuarie 2020│
│ │înregistrează │ │
│ │dobânda cu data de │ │
│ │3 ianuarie 2020. │ │
└────┴───────────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016