Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.779 din 10 mai 2021  pentru instituirea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.779 din 10 mai 2021 pentru instituirea unor măsuri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal şi modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 din 13 mai 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare;
    – Referatul de aprobare al OrdinuluiprivindmodificareaMetodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificăriiprofesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014;
    – prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin:
    ART. I
    Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021 se suspendă aplicarea prevederilor art. 13 lit. l), s), ş), t), v), y), z), art. 15^2, art. 16 lit. e), f), g), r), s), art. 22, art. 23^1 alin. (2), art. 24^1 alin. (2), art. 24^2, art. 25 alin. (2), (6), (8) şi (10), art. 26 alin. (7), art. 27 alin. (1^4)-(1^9), art. 28, art. 30-40, art. 44, 45, 46, 47, art. 49 alin. (4), art. 52 alin. (1^2), art. 57 pct. 2 lit. b), c), d) şi e) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. II
    Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, prevederile art. 15^1, art. 22^1, art. 23^1 alin. (1), (3) şi (4), art. 24^1 alin. (1) şi (3), art. 25 alin. (1), (3), (4), (5), (7), (9), (11) şi (12),art. 26 alin. (6), art. 27 alin. (1^1)-(1^3), art. 49 alin. (3), art. 50 alin. (1), art. 52 alin. (1^1) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar pentru certificarea calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal.

    ART. III
    Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământuluip ostliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, publicat în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 23^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format .pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei practice care se consemnează în Fişa de echivalare a probei practice, conform anexei nr. 12."

    2. La articolul 24^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, pe baza situaţiei şcolare a candidaţilor, pusă la dispoziţie de către secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ care organizează examenul sau secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ arondate, transmisă on-line, în format .pdf (copie după foaia matricolă sau o adeverinţă ce conţine mediile modulelor studiate), comisia de examinare realizează calculul mediei pentru echivalarea probei scrise care se consemnează în Fişa de echivalare a probei scrise, conform anexei nr. 13."

    3. La articolul 27, alineatul (1^4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^4) Pentru sesiunile anului şcolar 2020-2021, punctajul final, pentru fiecare candidat, se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei doi membri evaluatori ai comisiei de examinare şi se consemnează în Fişa de evaluare a proiectului şi a susţinerii orale, iar apoi se stabileşte calificativul obţinut, conform anexei nr. 14."

    4. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Comisiile de examinare şi CJEC/CMBEC au obligaţia să informeze telefonic şi în cel mai scurt timp CNEC cu privire la neregulile apărute în organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare."

    5. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta metodologie."

    6. Anexele nr. 6-8 se abrogă.
    7. După anexa nr. 11 se introduc trei noi anexe, anexele nr. 12-14, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. IV
    Atribuţiile comisiei metodice de specialitate prevăzute la art. 23 alin. (3), art. 24 alin. (3) şi (4) şi la art. 25 alin. (2),(8) şi (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt preluate de cadre didactice din aria curriculară „Tehnologii“, desemnate prin decizia directorului unităţii de învăţământ cu avizul consiliului de administraţie.

    ART. V
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Direcţia învăţământ dual, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 10 mai 2021.
    Nr. 3.779.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 12 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ..................................
    FIŞA DE ECHIVALARE A PROBEI PRACTICE
    Numele şi prenumele candidatului: .....................................
    Centrul de examen: ..............................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ....................................
    Calificarea profesională: .............................................
    a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor │proba │probei practice│
│anul I │practică │(admis/respins)│
│(M_pI) │(M_pp) │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴──────────┴───────────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică;
    n = 1 (durata de şcolarizare).

    b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:

┌─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │practică│practice │
│(M_pI) │(M_pII) │(M_pp) │(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴────────┴──────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare).

    c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:

┌─────────┬─────────┬─────────┬────────┬──────────┐
│Media │Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │anul III │practică│practice │
│(M_pI) │(M_pII) │(M_pIII) │(M_pp) │(admis/ │
│ │ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴────────┴──────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_pp - media aritmetică a probei practice;
    M_pI, M_pII, M_pIII - media aritmetică a modulelor care conţin instruire practică, pregătire practică sau învăţământ clinic din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).

    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: .................................
    Evaluator 2: ...............................
    Preşedinte de comisie,
    ………………………………..
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Data:
    ……………..

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 13 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ..................................
    FIŞA DE ECHIVALARE A PROBEI SCRISE
    Numele şi prenumele candidatului: ................................................
    Centrul de examen: ...............................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: .................................
    Calificarea profesională: .....................................................
    a) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de un an:

┌───────────┬──────────┬───────────────┐
│Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor │proba │probei scrise │
│anul I │scrisă │(admis/respins)│
│(M_tI) │(M_ps) │ │
├───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │
└───────────┴──────────┴───────────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI - media aritmetică a tuturor modulelor;
    n = 1 (durata de şcolarizare).

    b) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de doi ani:

┌─────────┬─────────┬──────┬───────────┐
│Media │Media │Medie │Rezultatul │
│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │scrisă│scrise │
│(M_tI) │(M_tII) │(M_ps)│(admis/ │
│ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼──────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴──────┴───────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII - media aritmetică a tuturor modulelor din anii I şi II;
    n = 2 (durata de şcolarizare).

    c) Calculul mediei pentru calificările profesionale cu durata studiilor de trei ani:

┌─────────┬─────────┬─────────┬──────┬──────────┐
│Media │Media │Media │Medie │Rezultatul│
│modulelor│modulelor│modulelor│proba │probei │
│anul I │anul II │anul III │scrisă│scrise │
│(M_tI) │(M_tII) │(M_tIII) │(M_ps)│(admis/ │
│ │ │ │ │respins) │
├─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴─────────┴──────┴──────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    M_ps - media aritmetică a probei scrise;
    M_tI, M_tII, M_tIII - media aritmetică a tuturor a modulelor din anii I, II şi III;
    n = 3 (durata de şcolarizare).
    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: .................................
    Evaluator 2: ...........................................

    Preşedinte de comisie,
    ...........................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Data:
    ............................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 14 la metodologie)
    MINISTERUL EDUCAŢIEI
    Examenul de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal
    Sesiunea ..................................
    FIŞA DE EVALUARE A PROIECTULUI ŞI A SUSŢINERII ORALE
    Numele şi prenumele candidatului: .............................................
    Centrul de examen: .............................................................
    Unitatea/Instituţia de învăţământ absolvită: ..................................
    Calificarea profesională: ..........................................................
    Competenţe vizate a fi atinse (conform SPP):
    1. ........................
    2. ........................
    3. ............................

    Tema proiectului:
    ..............................................................................................

    Numele, prenumele şi specializarea îndrumătorului de proiect:
    ..............................................................................................


┌────┬────────────┬──────────┬─────────┬───────────────────┐
│ │A. Criterii │ │ │Punctaj acordat │
│ │de evaluare^│Indicatori│Punctaj │ │
│Nr. │1 a │de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│proiectului │realizare^│indicator│Evaluator│Evaluator│
│ │realizat de │2 │ │1 │2 │
│ │candidat │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │... p │ │ │
│ │Planificarea│1 │ │ │ │
│ │elaborării ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │proiectului │Indicator │... p │ │ │
│ │(20 p) │2 │ │ │ │
│ │ ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │....... │... p │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │... p │ │ │
│ │Realizarea │1 │ │ │ │
│ │părţii ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│2. │scrise a │Indicator │... p │ │ │
│ │proiectului │2 │ │ │ │
│ │(50 p) ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │.... │... p │ │ │
├────┴────────────┴──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM REALIZARE │70 p │ │ │
│PROIECT^3 │ │ │ │
├────┬────────────┬──────────┼─────────┼─────────┴─────────┤
│ │B. Criterii │ │ │ │
│ │de apreciere│ │ │Punctaj acordat │
│ │a │ │ │ │
│ │performanţei│Indicatori│Punctaj │ │
│Nr. │candidatului│de │maxim pe ├─────────┬─────────┤
│crt.│la proba │realizare │indicator│ │ │
│ │orală de │ │ │Evaluator│Evaluator│
│ │susţinere a │ │ │1 │2 │
│ │proiectului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Indicator │... p │ │ │
│ │Prezentarea │1 │ │ │ │
│ │şi ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│1. │promovarea │Indicator │... p │ │ │
│ │proiectului │2 │ │ │ │
│ │(30 p) ├──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │....... │... p │ │ │
├────┴────────────┴──────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL MAXIM SUSŢINERE │30 p │ │ │
│PROIECT^4 │ │ │ │
├────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│PUNCTAJ TOTAL^5 │100 p │ │ │
├────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
│PUNCTAJ FINAL^6 │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘


    Întrebările comisiei^7

┌─────────┬────────────────────────────┐
│ │Observaţii referitoare la │
│Întrebare│răspunsurile la întrebări │
│ │ale candidatului │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
├─────────┼────────────────────────────┤
│ │ │
└─────────┴────────────────────────────┘


    ^1 Criteriile de evaluare sunt enunţuri asociate competenţelor/rezultatelor învăţării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenţei. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.
    ^2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiţi în relaţie cu competenţele/rezultatele învăţării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.
    ^3 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^4 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total obţinut de candidat pentru toate criteriile.
    ^5 Se trece de către fiecare evaluator punctajul total acordat pentru candidat.
    ^6 Se calculează punctajul final ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori.
    ^7 Se completează de un membru al comisiei de examinare. Răspunsurile la întrebări vor fi luate în considerare la acordarea punctajului la proba orală.
    Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării probei de realizare a proiectului şi a susţinerii orale:
 (a se vedea imaginea asociată)
    Profesori evaluatori (numele, prenumele şi semnătura):
    Evaluator 1: .................................
    Evaluator 2: ...........................................
    Preşedinte de comisie,
    ...........................................................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    Data:
    ................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016