Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.775 din 6 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.775 din 6 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 479 din 10 mai 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 76 alin. (4) şi (5) şi ale art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,

    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.449/2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 11 septembrie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 8 se introduc patru noi articole, articolele 8^1-8^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învăţământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să îşi exprime intenţia de depunere a dosarului, prin telefon sau e-mail, în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă.
    (2) Depunerea dosarelor se poate realiza şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail, cu documente scanate.
    (3) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, cartea de identitate şi certificatul de naştere se depun în copie.
    (4) Candidaţilor care au transmis dosarele de înscriere prin poştă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situaţia înscrierii.
    (5) În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poştă, candidaţii/părinţii/reprezentanţii legali ai acestora au obligaţia de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învăţământul liceal, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.
    (6) Prezentarea de înscrisuri false se pedepseşte conform legii şi atrage pierderea locului obţinut prin fraudă.
    ART. 8^2
    Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă şi maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba maternă respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în unităţile de învăţământ profesional sau dual care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale se organizează în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu în limba respectivă, pentru admiterea în anul şcolar 2021-2022 în liceele care organizează clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale, prevăzută în anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8^3
    Probele de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, pentru candidaţii care nu au studiat în gimnaziu limba maternă respectivă, care, conform prevederilor anexei nr. 6 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, se susţin on-line, pot fi susţinute la domiciliul candidatului, dacă acesta dispune de mijloacele electronice necesare, sau cu ajutorul mijloacelor electronice puse la dispoziţia candidatului de către unitatea de învăţământ din care provine candidatul, la cererea acestuia, dacă acesta nu dispune de mijloacele electronice necesare.
    ART. 8^4
    (1) Pentru absolvenţii clasei a VIII-a din seria curentă şi din seriile anterioare, internaţi în spital sau aflaţi în izolare, în contextul epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, şi care, din această cauză, nu pot depune documentele necesare înscrierii şi participării la etapele de admitere prevăzute în Calendarul admiterii pentru învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi dosarul de înscriere la unitatea de învăţământ la care au fost admişi, transmiterea şi completarea documentelor se fac prin mijloace electronice. În această situaţie, părintele/reprezentantul legal transmite unităţii de învăţământ şi o declaraţie-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, cu privire la veridicitatea informaţiilor introduse în fişa de înscriere şi în celelalte documente transmise.
    (2) La susţinerea on-line a probelor de verificare a cunoştinţelor de limba maternă, de către absolvenţii prevăzuţi la alin. (1), se aplică în mod corespunzător şi prevederile procedurii speciale elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii pentru susţinerea examenelor naţionale în condiţii de izolare.
    (3) În situaţia în care candidatul nu dispune de mijloacele electronice necesare desfăşurării activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), acestea sunt asigurate de către unitatea de învăţământ din care provine candidatul.
    (4) Situaţia excepţională menţionată la alin. (1) trebuie să fie confirmată de către direcţia de sănătate publică din judeţul/municipiul Bucureşti în care candidatul se află în spital sau în izolare."

    2. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Comisiile de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti, comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ gimnazial, comisiile din centrele zonale şi din centrele speciale de înscriere şi comisiile de admitere din unităţile de învăţământ profesional şi dual au obligaţia aplicării întocmai a tuturor procedurilor referitoare la asigurarea securităţii sanitare a elevilor şi a întregului personal implicat în desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022, prevăzute în ordinele comune emise de ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS–CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, precum şi a celor comunicate de către Comisia Naţională de Admitere.

    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul profesional de stat sau în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 se abrogă.

    ART. IV
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat


    Bucureşti, 6 mai 2021.
    Nr. 3.775.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 5.449/2020)
    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│10 mai 2021│metodologiei de organizare│
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat aprobate, │
│ │concretizată în domenii de│
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor din│
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│ │privind elevii şi │
│10 mai 2021│formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în broşura│
│ │care va cuprinde, în │
│ │secţiuni distincte, │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Postarea broşurii pe │
│ │site-urile inspectoratelor│
│ │şcolare. │
│ │În broşură se va regăsi şi│
│ │menţiunea că pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor/│
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon │
│ │sau e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual, pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial şi pe│
│ │site-ul acestora a │
│ │graficului şedinţelor de │
│10-14 mai │informare a elevilor şi │
│2021 │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a │
│ │modului de completare a │
│ │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de stat,│
│ │precum şi a unei adrese de│
│ │e-mail şi unui număr de │
│ │telefon dedicate admiterii│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei a broşurilor │
│ │care cuprind informaţii │
│21 mai 2021│despre admitere, pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul │
│profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2020-2021, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a, învăţământ│
│ │gimnazial, organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere cu│
│ │elevii de clasa a VIII-a, │
│ │cu accent pe │
│ │conştientizarea cerinţelor│
│ │pieţei muncii şi a │
│ │oportunităţilor pentru │
│ │carieră şi pe continuarea │
│ │pregătirii prin │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, cu evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite de│
│ │învăţământul dual. │
│ │Activităţile de orientare │
│ │şi consiliere se derulează│
│1 martie-14│cu sprijinul consilierilor│
│mai 2021 │şcolari ai centrului │
│ │judeţean de resurse şi de │
│ │asistenţă educaţională │
│ │(CJRAE)/Centrului │
│ │Municipiului Bucureşti de │
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională (CMBRAE) şi │
│ │urmăresc pregătirea │
│ │înscrierii elevilor în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi în învăţământul│
│ │dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare [e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │CJRAE, inspectoratelor │
│ │şcolare judeţene (ISJ) │
│ │etc.]. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a │
│ │procedurilor de │
│ │preselecţie şi/sau de │
│ │admitere şi a planului de │
│ │şcolarizare la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, şi a │
│17 mai-11 │modului de completare a │
│iunie 2021 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi │
│ │învăţământul dual de stat.│
│ │În judeţele în care există│
│ │plan de şcolarizare pentru│
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, şi aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ISJ/Inspectoratul Şcolar │
│ │al Municipiului Bucureşti │
│ │(ISMB) organizează târgul │
│ │ofertelor educaţionale. │
│ │Pentru prezentarea ofertei│
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi/sau dual vor │
│ │implica şi operatori │
│17-28 mai │economici parteneri. │
│2021 │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o │
│ │secţiune dedicată ofertei │
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │CJRAE, ISJ etc.). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│16 iunie │generale de absolvire ale │
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne; │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să │
│ │participe la probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│31 mai-4 │model de anexă la fişa de │
│iunie 2021 │înscriere precum modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal („Anexa la fişa de │
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele de│
│ │aptitudini sau la probele │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi transmiterea/ │
│ │completarea anexelor │
│ │fişelor de înscriere, │
│ │conform prevederilor din │
│ │anexa nr. 4 şi anexa nr. 6│
│ │la Ordinul ministrului │
│ │educaţiei şi cercetării │
│ │nr. 5.457/2020 privind │
│ │organizarea şi │
│ │desfăşurarea admiterii în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat pentru anul şcolar │
│ │2021-2022, cu modificările│
│ │şi completările ulterioare│
│7-14 iunie │NOTĂ: │
│2021 │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│ │recunoaştere │
│ │internaţională pentru │
│ │certificarea competenţelor│
│ │lingvistice în limbi │
│ │străine cu proba de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă pentru │
│ │admiterea în clasele a │
│ │IX-a cu program bilingv de│
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă până la data │
│ │de 16 iunie 2021. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│ │probelor de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│15-18 iunie│conform prevederilor din │
│2021 │anexa nr. 4 şi anexa nr. 6│
│ │la Ordinul ministrului │
│ │educaţiei şi cercetării │
│ │nr. 5.457/2020, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│18 iunie │la probele de verificare a│
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a listelor cu │
│18 iunie │rezultatele finale la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│28 iunie-2 │la care candidaţii au │
│iulie 2021 │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│2 iulie │care au participat la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă la unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial de │
│ │provenienţă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│13 iulie │au promovat probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de │
│ │către inspectorii şcolari │
│ │pentru minorităţi privind │
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile │
│2 octombrie│speciale pentru romi │
│2020- │Şedinţe de informare şi │
│23 aprilie │instruire cu părinţii şi │
│2021 │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă, se │
│ │va întocmi proces-verbal │
│ │de informare/instruire. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romă │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia romă pot fi │
│ │eliberate şi on-line. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ din│
│ │care provine candidatul, │
│5 octombrie│în format .pdf, având │
│2020- │semnătura electronică a │
│29 aprilie │emitentului. Răspunderea │
│2021 │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │romilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de apartenenţă│
│ │la etnia romă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea│
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │recomandării scrise, de │
│ │apartenenţă la etnia romă,│
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │de provenienţă, în vederea│
│ │înscrierii elevilor pe │
│29 aprilie │locurile speciale pentru │
│2021, │romi │
│ora 16,00 │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │ulterior acestei perioade │
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare pentru nicio │
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022! │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca │
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat │
│ │prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare la│
│10 mai 2021│clasă. Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi la clasele/unităţile │
│ │de învăţământ profesional │
│ │la care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care sunt prevăzute │
│ │probe eliminatorii sau │
│ │probe de admitere │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile speciale pentru │
│romi │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi de către candidaţii │
│ │care solicită acest lucru │
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│16-19 iulie│diriginţii claselor a │
│2021 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│19 iulie │pe locurile speciale │
│2021 │pentru romi la ISJ/ISMB - │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi şi comunicarea│
│ │rezultatelor candidaţilor.│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │face în şedinţă publică în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediei de admitere şi pe │
│ │baza opţiunilor completate│
│ │în fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│ │judeţeană de admitere, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicată │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 11 iunie │
│ │2021. Şedinţa publică se │
│ │poate organiza on-line. │
│ │Pentru candidaţii care nu │
│ │dispun de mijloace pentru │
│ │conectarea on-line, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial de provenienţă a│
│20 iulie │candidaţilor vor asigura │
│2021 │pentru aceştia mijloacele │
│ │necesare conectării │
│ │on-line. │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii romi care │
│ │candidează pe locurile │
│ │speciale pentru romi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat se │
│ │calculează conform art. 12│
│ │alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia de organizare │
│ │şi desfăşurare a admiterii│
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale şi cercetării │
│ │ştiinţifice nr. 5.068/ │
│ │2016, cu completările │
│ │ulterioare, indiferent │
│ │dacă la acea calificare │
│ │profesională se │
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distinct alocate candidaţilor cu │
│cerinţe educaţionale speciale (CES) în│
│unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distinct alocate în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă pentru candidaţii │
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/ │
│ │fiecare clasă/grupă pentru│
│ │fiecare filieră/profil/ │
│ │specializare/domeniu de │
│ │pregătire/calificare) │
│ │NOTĂ: │
│ │Locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti ca │
│ │locuri alocate peste │
│ │numărul de locuri acordat │
│10 mai 2021│prin planul de │
│ │şcolarizare, în limita a │
│ │1-2 locuri suplimentare la│
│ │clasă. Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES la clasele/ │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional la care se │
│ │organizează preselecţie şi│
│ │nici la calificările din │
│ │oferta pentru învăţământul│
│ │dual la care sunt │
│ │prevăzute probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru elevii cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│12 aprilie-│locuri distinct alocate în│
│18 iunie │unităţi de învăţământ de │
│2021 │masă şi la acestea pot │
│ │participa, în calitate de │
│ │invitaţi, reprezentanţi ai│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │liceal, profesional şi │
│ │profesional dual de masă, │
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile distinct alocate│
│candidaţilor cu CES în unităţile de │
│învăţământ de masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe locuri │
│ │distinct alocate pentru │
│ │elevii cu CES în unităţi │
│ │de învăţământ de masă de │
│ │către candidaţii şi de │
│ │către părinţii acestora, │
│16-19 iulie│asistaţi de diriginţii │
│2021 │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ sau│
│ │prin formular transmis │
│ │electronic. │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită! │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru │
│18-19 iulie│locurile alocate pentru │
│2021 │candidaţii cu CES la ISJ/ │
│ │ISMB - comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES se face în şedinţă │
│ │publică, în ordinea │
│ │descrescătoare a mediei de│
│ │admitere şi pe baza │
│ │opţiunilor completate în │
│ │fişa de înscriere, conform│
│ │unei proceduri stabilite │
│ │de către comisia judeţeană│
│ │de admitere, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data de│
│ │11 iunie 2021. │
│ │Şedinţa publică se poate │
│ │organiza on-line. Pentru │
│ │candidaţii care nu dispun │
│20 iulie │de mijloace pentru │
│2021 │conectarea on line, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial de provenienţă a│
│ │candidaţilor vor asigura │
│ │pentru aceştia mijloacele │
│ │necesare conectării │
│ │on-line. │
│ │NOTĂ: │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii cu CES, care │
│ │candidează pe locurile │
│ │special destinate │
│ │acestora, se calculează │
│ │conform art. 12 alin. (1) │
│ │lit. a) din Metodologia de│
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, aprobată prin │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei naţionale şi │
│ │cercetării ştiinţifice nr.│
│ │5.068/2016, cu │
│ │completările ulterioare, │
│ │indiferent dacă la acea │
│ │calificare profesională se│
│ │organizează probă │
│ │suplimentară de admitere. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au│
│ │fost repartizaţi, dar care│
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul │
│ │profesional şi dual pentru│
│ │participarea la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au│
│ │fost repartizaţi dar care │
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul │
│ │profesional şi dual pentru│
│ │participarea la admiterea │
│ │în învăţământul de masă. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special. │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/ a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicată │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 11 iunie │
│ │2021. Procedura poate să │
│ │prevadă inclusiv │
│15-19 iulie│posibilitatea de │
│2021 │repartizare computerizată │
│ │a candidaţilor, în funcţie│
│ │de opţiunile exprimate de │
│ │aceştia. │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │special sunt similare cu │
│ │cele prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │Metodologia de organizare │
│ │şi desfăşurare a admiterii│
│ │în învăţământul liceal de │
│ │stat. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul profesional de stat │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minori, fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│5-14 iulie │stat, pentru candidaţii │
│2021 │care solicită aceasta │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │pe baza fişei de înscriere│
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│5-14 iulie │către candidaţi a │
│2021 │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale │
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii romi│
│ │- nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât şi│
│ │candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional │
│ │La unităţile de învăţământ│
│ │şi calificările la care nu│
│ │se organizează │
│ │preselecţie, iar numărul │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, se afişează │
│ │şi precizări detaliate │
│ │privind organizarea │
│ │probelor suplimentare de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul │
│ │de desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte detalii│
│ │organizatorice). Se va │
│ │preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările │
│14 iulie │sau doar la calificarea/ │
│2021 │calificările profesională │
│ │(e) la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri, cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia │
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de înscriere│
│ │pentru aceste calificări. │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │preselecţie afişează lista│
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat la calificările │
│ │pentru care se organizează│
│ │preselecţie, precum şi │
│ │procedura de preselecţie. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15-16 iulie │ │
│2021 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie, în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o unitate de│
│ │învăţământ şi calificări │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau probe eliminatorii în│
│ │învăţământ dual până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul profesional,│
│ │respectiv în învăţământul│
│15-16 iulie │dual. │
│2021 │În situaţia în care │
│Pentru │numărul celor admişi în │
│candidaţii │urma preselecţiei este │
│care optează│mai mare decât numărul │
│pentru │locurilor disponibile, │
│unităţile de│comunicarea rezultatelor │
│învăţământ │sesiunii de preselecţie │
│şi │va fi însoţită de │
│calificările│precizarea că urmează o │
│la care se │probă suplimentară de │
│organizează │admitere şi de informaţii│
│sesiune de │detaliate privind │
│preselecţie │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie (respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual). │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea, de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │preselecţie, a fişelor de│
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de la unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│15-20 iulie │candidaţii au completat │
│2021 │mai multe opţiuni, │
│Pentru │inclusiv pentru │
│candidaţii │calificări profesionale │
│care optează│la care unitatea de │
│pentru │învăţământ nu a organizat│
│unităţile de│preselecţie, aceştia nu │
│învăţământ │vor ridica fişele de │
│şi │înscriere, fiind │
│calificările│consideraţi înscrişi │
│la care se │pentru celelalte │
│organizează │calificări profesionale │
│sesiune de │pe care le-au marcat în │
│preselecţie │fişa de înscriere. În │
│ │cazul retragerii fişelor │
│ │de înscriere de către │
│ │candidaţii admişi la │
│ │preselecţie, pe locurile │
│ │eliberate de aceştia pot │
│ │fi admişi alţi candidaţi │
│ │care au susţinut şi │
│ │promovat proba respectivă│
│ │de preselecţie, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la această │
│ │probă. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la preselecţie │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe de preselecţie, │
│ │respectiv eliminatorii, │
│ │pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul│
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi, │
│ │care nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│ │prevăzute mai sus, precum│
│ │şi cei care au renunţat │
│ │la locul ocupat în │
│ │sesiunea de preselecţie. │
│15-20 iulie │De asemenea, se pot │
│2021 │înscrie şi candidaţi care│
│ │au fost respinşi la probe│
│ │eliminatorii organizate │
│ │în învăţământul dual. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat preselecţie şi │
│ │care au ridicat fişa de │
│ │înscriere se face pe baza│
│ │aceleiaşi fişe, prin │
│ │completarea casetelor │
│ │pentru următoarea unitate│
│ │de învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale pentru care │
│ │optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probei suplimentare de │
│ │admitere, la unităţile de│
│ │învăţământ unde numărul │
│ │de candidaţi înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor oferite│
│ │- situaţie în care se va │
│ │preciza dacă se │
│20 iulie │organizează proba │
│2021 │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările│
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri, cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-a │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară, în situaţia│
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de │
│ │înscriere pentru aceste │
│ │calificări │
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Proba suplimentară de │
│ │admitere se organizează │
│ │numai la unităţile de │
│ │învăţământ pentru care │
│ │numărul celor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│21-22 iulie│disponibile, în condiţiile│
│2021 │mai sus menţionate │
│ │referitoare la anunţarea │
│ │candidaţilor cu privire la│
│ │organizarea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│ │pentru toate calificările │
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│22 iulie │proba suplimentară de │
│2021 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării contestaţiilor,│
│ │de către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din │
│ │unităţile de învăţământ a │
│23 iulie │mediilor finale de │
│2021 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul din│
│ │metodologia de admitere în│
│ │învăţământul profesional │
│ │Transmiterea, la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu │
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional a│
│ │listei candidaţilor admişi│
│ │şi a celor respinşi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi │
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│26 iulie │care în urma primei etape │
│2021 │de admitere se află sub │
│ │efectivul minim necesar │
│ │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii sunt înştiinţaţi│
│ │că după depunerea │
│ │dosarelor de înscriere vor│
│ │fi înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării în │
│ │urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu se│
│ │vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru constituirea│
│ │efectivelor minime se │
│ │poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase │
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │către candidaţii declaraţi│
│ │respinşi. Candidaţii │
│ │respinşi la etapa I de │
│27-28 iulie│admitere în învăţământul │
│2021 │profesional şi în │
│ │învăţământul dual se pot │
│ │înscrie în etapa a II-a de│
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional, în │
│ │învăţământul dual, sau în │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în liceu. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│27-28 iulie│înscriere de către │
│2021 │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│28 iulie │învăţământul profesional │
│2021 │de stat a situaţiei │
│ │locurilor rămase libere în│
│ │urma finalizării depunerii│
│ │dosarelor de înscriere a │
│ │candidaţilor admişi în │
│ │această etapă de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza │
│ │candidaţi la clasele/ │
│29 iulie │unităţile de învăţământ │
│2021 │profesional la care se │
│ │organizează preselecţie şi│
│ │nici la calificările din │
│ │oferta pentru învăţământul│
│ │dual la care sunt │
│ │prevăzute probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea de către │
│29 iulie │comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul Bucureşti│
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a listei │
│ │candidaţilor înmatriculaţi│
│ │şi a situaţiei cu locurile│
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere în etapa I de│
│ │admitere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru calificări│
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│30 iulie │a organizat preselecţie, │
│2021 │aceştia vor fi consideraţi│
│ │înscrişi pentru celelalte │
│ │calificări profesionale pe│
│ │care le-au marcat în fişa │
│ │de înscriere. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│30 iulie │locurilor libere pentru │
│2021 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│30 iulie │judeţ/municipiul Bucureşti│
│2021 │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a II-a│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul profesional de stat │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau în│
│ │învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│26-30 iulie│susţinut şi au promovat │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar nu│
│ │au fost repartizaţi/admişi│
│ │sau au fost admişi, dar nu│
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional, │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │pe baza fişei de înscriere│
│ │în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│30 iulie-3 │învăţământul profesional │
│august 2021│oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale │
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii romi│
│ │- nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât şi│
│ │candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional, │
│ │a listei candidaţilor │
│ │înscrişi în învăţământul │
│ │profesional. Pentru │
│ │unităţile de învăţământ şi│
│ │calificările profesionale │
│ │la care se organizează │
│ │probe de preselecţie/probe│
│ │eliminatorii şi/sau probe │
│ │de admitere, indiferent de│
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi, precum şi pentru│
│ │cele la care se │
│ │organizează probă de │
│ │admitere ca urmare a │
│ │depăşirii numărului de │
│ │candidaţi înscrişi faţă de│
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile, se vor afişa │
│ │împreună cu lista │
│ │candidaţilor înscrişi şi │
│ │informaţiile privind │
│ │derularea acestor probe │
│ │(data, ora, locul de │
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările │
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/ │
│ │calificările respectivă │
│ │(e), cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│3 august │celelalte calificări │
│2021 │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară, în situaţia │
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de înscriere│
│ │pentru aceste calificări. │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere │
│ │la care se organizează │
│ │sesiune de preselecţie, │
│ │însoţită de menţiunea că │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │proba de preselecţie în │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │care nu au completat mai │
│ │multe opţiuni, inclusiv │
│ │pentru calificări │
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│ │organizează preselecţie │
│ │vor fi repartizaţi de │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de admitere.│
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, pentru │
│ │fiecare calificare │
│ │profesională. Unităţile de│
│ │învăţământ care │
│ │organizează preselecţie │
│ │afişează lista │
│ │candidaţilor înscrişi la │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat la calificările │
│ │pentru care se organizează│
│ │preselecţie, precum şi │
│ │procedura de preselecţie. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│4-5 august │ │
│2021 │ │
│Pentru │Derularea probei de │
│candidaţii │preselecţie, în unităţile│
│care optează│de învăţământ în care s-a│
│pentru │decis organizarea │
│unităţile de│acesteia, conform │
│învăţământ │graficului stabilit şi │
│şi │afişat de fiecare unitate│
│calificările│de învăţământ care │
│la care se │organizează preselecţie │
│organizează │ │
│sesiune de │ │
│preselecţie │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │de către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat sesiunea de │
│ │preselecţie │
│ │Rezultatele probelor de │
│ │preselecţie se afişează │
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de │
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│ │finalizarea etapei a II-a│
│ │de admitere de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti. │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul profesional │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │preselecţie, fişele de │
│ │înscriere la învăţământul│
│ │profesional şi dual în │
│ │vederea participării la │
│4-5 august │etapa de repartizări şi │
│2021 │redistribuiri pe locurile│
│Pentru │libere. │
│candidaţii │Rezolvarea cazurilor │
│care optează│speciale, după etapa a │
│pentru │II-a de admitere, de │
│unităţile de│către comisia de admitere│
│învăţământ │judeţeană/a municipiului │
│şi │Bucureşti │
│calificările│În situaţia în care │
│la care se │candidaţii au completat │
│organizează │mai multe opţiuni, │
│sesiune de │inclusiv pentru │
│preselecţie │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a organizat│
│ │preselecţie, aceştia nu │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere, fiind │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul celor admişi în │
│ │urma preselecţiei este │
│ │mai mare decât numărul │
│ │locurilor disponibile, │
│ │comunicarea rezultatelor │
│ │sesiunii de preselecţie │
│ │va fi însoţită de │
│ │precizarea că urmează o │
│ │probă suplimentară de │
│ │admitere şi de informaţii│
│ │detaliate privind │
│ │organizarea acesteia │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele de preselecţie nu│
│ │pot fi contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Derularea probei │
│ │suplimentare de admitere │
│6-9 august │în unităţile de │
│2021 │învăţământ la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│9 august │proba suplimentară de │
│2021 │admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Rezolvarea contestaţiilor│
│ │la proba suplimentară de │
│ │admitere │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │proba suplimentară de │
│ │admitere în urma │
│ │rezolvării │
│ │contestaţiilor, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere din│
│ │unităţile de învăţământ a│
│10 august │mediilor finale de │
│2021 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în învăţământul│
│ │profesional de stat, de │
│ │către toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau nu│
│ │proba de preselecţie/ │
│ │admitere │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │a listei candidaţilor │
│ │admişi şi a celor │
│ │respinşi la învăţământul │
│ │profesional de stat │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de│
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi│
│11 august │Afişarea de precizări │
│2021 │prin care candidaţii │
│ │admişi la clase/grupe cu │
│ │efective care în urma │
│ │etapei a II-a de admitere│
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că, după│
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere, vor fi │
│ │înmatriculaţi sub rezerva│
│ │completării numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti - prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de│
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│ │înscriere de către │
│12-16 august│candidaţii admişi, pe │
│2021 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul de│
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere│
│17 august │judeţeană/a municipiului │
│2021 │Bucureşti a listelor │
│ │finale cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate în învăţământul│
│ │profesional de stat, │
│ │inclusiv în învăţământul │
│ │dual │
└────────────┴─────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ, │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere se │
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatorii economici şi │
│ │cu acordul acestora - │
│ │sunt interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │listei cu locurile libere│
│ │şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│18 august │redistribuire pe locurile│
│2021 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admişi, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiilor │
│ │de la nivelul unităţilor │
│ │de învăţământ la care, în│
│ │urma celor două etape de │
│ │admitere, nu s-au │
│ │constituit în limitele │
│ │legale formaţiuni de │
│ │studiu, prin │
│ │redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale. Rezolvarea│
│ │situaţiilor se face în │
│ │şedinţă publică la care │
│19-20 august│sunt invitaţi candidaţii │
│2021 │care au fost admişi la │
│(conform │calificări pentru care nu│
│graficului │s-au întrunit condiţiile │
│afişat de │minime de constituire a │
│comisia de │formaţiunilor de studiu, │
│admitere │precum şi părinţii/ │
│judeţeană/a │tutorii legali ai │
│municipiului│acestora. │
│Bucureşti) │NOTĂ: │
│ │Repartizarea şi │
│ │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual probe│
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile, vor │
│ │fi posibile doar cu │
│ │acordul scris al unităţii│
│ │de învăţământ, transmis │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatorii economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a │
│ │candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│20 august │învăţământul profesional,│
│2021 │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│20 august │repartizărilor şi │
│2021 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021-2022.
    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 5.449/2020)
    CALENDARUL
    admiterii în învăţământul dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3,
    conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2021-2022

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Anunţarea, de către │
│ │inspectoratele şcolare, a │
│10 mai 2021│metodologiei de organizare│
│ │a probei de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea ofertei │
│ │educaţionale aprobate │
│ │pentru învăţământul dual, │
│ │concretizată în domenii de│
│ │pregătire şi calificări │
│ │profesionale, cu │
│ │evidenţierea operatorilor │
│ │economici parteneri şi a │
│ │locurilor de practică │
│ │disponibile la fiecare │
│ │dintre aceştia, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │gimnazial şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │cu ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │Crearea bazei de date la │
│ │nivelul fiecărei unităţi │
│ │de învăţământ gimnazial şi│
│ │la nivel judeţean, │
│ │cuprinzând datele │
│ │personale ale elevilor din│
│ │clasa a VIII-a, în │
│ │Sistemul informatic │
│ │integrat al învăţământului│
│ │din România (SIIIR), prin │
│ │verificarea şi corectarea,│
│ │după caz, a informaţiilor │
│10 mai 2021│privind elevii şi │
│ │formaţiunile de studiu la │
│ │care aceştia sunt asociaţi│
│ │Tipărirea informaţiilor │
│ │despre admitere în broşura│
│ │care va cuprinde în │
│ │secţiuni distincte │
│ │informaţii despre │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Postarea broşurii pe │
│ │site-urile inspectoratelor│
│ │şcolare │
│ │În broşură se va regăsi şi│
│ │menţiunea că pentru │
│ │acţiunile care presupun │
│ │prezenţa la unitatea de │
│ │învăţământ a candidaţilor/│
│ │părinţilor este necesară │
│ │informarea, prin telefon │
│ │sau e-mail, a unităţii de │
│ │învăţământ cu privire la │
│ │intenţia de depunere/ │
│ │completare/preluare a │
│ │documentelor, în vederea │
│ │planificării accesului în │
│ │unitatea de învăţământ. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea în unităţile │
│ │de învăţământ gimnazial a │
│ │broşurilor cuprinzând │
│ │informaţiile privind │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal, în învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022 │
│ │Afişarea în unităţile de │
│10-14 mai │învăţământ gimnazial a │
│2021 │graficului şedinţelor de │
│ │informare a elevilor şi │
│ │părinţilor cu privire la │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │profesional, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
│ │(metodologia şi calendarul│
│ │admiterii, modul de │
│ │completare a opţiunilor │
│ │din fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat) │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la Ministerul│
│ │Educaţiei a broşurilor │
│ │care cuprind informaţii │
│21 mai 2021│despre admitere pentru │
│ │fiecare judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, în versiune │
│ │electronică şi tipărită │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Informarea şi consilierea elevilor cu │
│privire la oportunitatea de continuare│
│a studiilor în învăţământul dual │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Fiecare unitate de │
│ │învăţământ care, în anul │
│ │şcolar 2020-2021, │
│ │şcolarizează elevi în │
│ │clasa a VIII-a învăţământ │
│ │gimnazial organizează şi │
│ │desfăşoară activităţi de │
│ │orientare şi consiliere cu│
│ │elevii de clasa a VIII-a, │
│ │cu accent pe │
│ │conştientizarea cerinţelor│
│ │pieţei muncii şi a │
│ │oportunităţilor pentru │
│ │carieră şi pe continuarea │
│ │pregătirii prin │
│ │învăţământul profesional, │
│ │cu evidenţierea │
│ │oportunităţilor oferite de│
│ │învăţământul dual, dar şi │
│ │prin învăţământul │
│ │profesional de stat. │
│1 martie-14│Activităţile de orientare │
│mai 2021 │şi consiliere se derulează│
│ │cu sprijinul consilierilor│
│ │şcolari ai centrului │
│ │judeţean de resurse şi de │
│ │asistenţă educaţională │
│ │(CJRAE)/Centrului │
│ │Municipiului Bucureşti de │
│ │Resurse şi Asistenţă │
│ │Educaţională (CMBRAE) şi │
│ │urmăresc pregătirea │
│ │înscrierii elevilor în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat şi învăţământul │
│ │dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │CJRAE, ISJ etc.). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe/Acţiuni de │
│ │instruire organizate de │
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial, cu │
│ │elevii de clasa a VIII-a │
│ │şi părinţii acestora, │
│ │pentru prezentarea │
│ │metodologiei şi a │
│ │calendarului admiterii, a │
│ │procedurilor de admitere │
│ │şi a planului de │
│ │şcolarizare în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual, a │
│17 mai-11 │modului de completare a │
│iunie 2021 │opţiunilor din fişa de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │În judeţele care au plan │
│ │de şcolarizare în │
│ │învăţământul dual se │
│ │prezintă, în mod │
│ │obligatoriu, aspectele │
│ │specifice privind │
│ │învăţământul dual. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (telefon, │
│ │e-mail, videoconferinţă │
│ │on-line etc.). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │ISJ/ISMB organizează │
│ │târgul ofertelor │
│ │educaţionale. Pentru │
│ │prezentarea ofertei │
│ │educaţionale în cadrul │
│ │acestui eveniment, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual şi/sau │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat vor │
│ │implica şi operatorii │
│17-28 mai │economici parteneri. │
│2021 │Târgul ofertelor │
│ │educaţionale va avea şi o │
│ │secţiune dedicată ofertei │
│ │educaţionale la nivel │
│ │regional. │
│ │Acţiunile menţionate se │
│ │pot organiza şi prin │
│ │mijloace electronice de │
│ │comunicare (e-mail, │
│ │videoconferinţă on-line, │
│ │materiale postate pe │
│ │paginile de internet ale │
│ │unităţilor de învăţământ, │
│ │CJRAE, ISJ etc.). │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ gimnazial către│
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a bazei de date │
│ │cuprinzând mediile │
│16 iunie │generale de absolvire ale │
│2021 │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, precum şi a listei│
│ │elevilor corigenţi, │
│ │repetenţi, cu situaţia │
│ │neîncheiată sau │
│ │exmatriculaţi, prin │
│ │completarea acestor │
│ │informaţii în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti către Comisia │
│ │naţională de admitere a │
│ │bazei de date cuprinzând │
│17 iunie │mediile generale de │
│2021 │absolvire ale │
│ │absolvenţilor clasei a │
│ │VIII-a, prin confirmarea │
│ │finalizării operaţiunilor │
│ │specifice completării │
│ │acestor date în aplicaţia │
│ │informatică centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Proba de verificare a cunoştinţelor de│
│limbă modernă sau maternă │
│- numai pentru situaţiile în care │
│oferta educaţională aprobată cuprinde │
│clase cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale sau clase cu │
│predare în regim bilingv a unei limbi │
│moderne; │
│- pentru candidaţii interesaţi de │
│înscrierea la unităţile de învăţământ/│
│clasele cu predare în limbile │
│minorităţilor naţionale, care nu au │
│studiat în gimnaziu în limba maternă │
│respectivă (calendar şi organizare │
│comune pentru înscrierea în │
│învăţământul liceal, profesional de │
│stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │candidaţii care doresc să │
│ │participe la probe de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va utiliza acelaşi │
│31 mai-4 │model de anexă la fişa de │
│iunie 2021 │înscriere ca modelul │
│ │aprobat ca anexă la fişa │
│ │de înscriere pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │liceal („Anexa la fişa de │
│ │înscriere pentru │
│ │participarea la probele de│
│ │aptitudini sau la probele │
│ │de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă“). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │pentru probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi transmiterea/ │
│ │completarea anexelor │
│ │fişelor de înscriere, │
│ │conform prevederilor din │
│ │anexele nr. 4 şi 6 la │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei şi cercetării │
│ │nr. 5.457/2020 privind │
│ │organizarea şi │
│ │desfăşurarea admiterii în │
│ │învăţământul liceal de │
│ │stat pentru anul şcolar │
│ │2021-2022, cu modificările│
│ │şi completările ulterioare│
│7-14 iunie │NOTĂ: │
│2021 │Documentele necesare │
│ │pentru recunoaşterea şi │
│ │echivalarea rezultatelor │
│ │obţinute la examene cu │
│ │recunoaştere │
│ │internaţională pentru │
│ │certificarea competenţelor│
│ │lingvistice în limbi │
│ │străine cu proba de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă pentru │
│ │admiterea în clasele a │
│ │IX-a cu program bilingv de│
│ │predare a unei limbi │
│ │moderne de circulaţie │
│ │internaţională pot fi │
│ │depuse/transmise la │
│ │unitatea de învăţământ de │
│ │provenienţă până la data │
│ │de 16 iunie 2021. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea/Echivalarea │
│ │probelor de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│15-18 iunie│conform prevederilor din │
│2021 │anexele nr. 4 şi 6 la │
│ │Ordinul ministrului │
│ │educaţiei şi cercetării │
│ │nr. 5.457/2020, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│18 iunie │la probele de verificare a│
│2021 │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea, către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a listelor cu │
│18 iunie │rezultatele finale la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, prin │
│ │completarea acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere de la unităţile │
│28 iunie-2 │la care candidaţii au │
│iulie 2021 │susţinut probele de │
│ │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea/Transmiterea │
│ │anexelor fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│2 iulie │care au participat la │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │maternă la unităţile de │
│ │învăţământ gimnazial │
│ │absolvite │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │judeţene/a municipiului │
│ │Bucureşti, în format │
│ │electronic, către Centrul │
│ │Naţional de Admitere a │
│ │listei candidaţilor care │
│13 iulie │au promovat probele de │
│2021 │verificare a cunoştinţelor│
│ │de limbă modernă sau │
│ │maternă şi a rezultatelor │
│ │acestora la probe, prin │
│ │introducerea şi │
│ │confirmarea finalizării │
│ │introducerii acestora în │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│speciale pentru romi │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de instruire a │
│ │profesorilor diriginţi de │
│ │către inspectorii şcolari │
│ │pentru minorităţi privind │
│ │prezentarea procedurilor │
│ │de admitere pe locurile │
│2 octombrie│speciale pentru romi │
│2020- │Şedinţe de informare şi │
│23 aprilie │instruire cu părinţii şi │
│2021 │elevii privind admiterea │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi │
│ │NOTĂ: │
│ │După fiecare şedinţă se va│
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Eliberarea recomandărilor │
│ │scrise de apartenenţă la │
│ │etnia romă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Recomandările scrise │
│ │vizând apartenenţa la │
│ │etnia romă pot fi │
│ │eliberate şi on-line. În │
│ │această situaţie, │
│ │recomandarea este │
│ │transmisă, prin e-mail, │
│ │unităţii de învăţământ din│
│ │care provine candidatul, │
│5 octombrie│în format .pdf, având │
│2020- │semnătura electronică a │
│29 aprilie │emitentului. Răspunderea │
│2021 │pentru autenticitatea şi │
│ │conţinutul recomandării │
│ │revine atât organizaţiei │
│ │romilor, care o emite, │
│ │potrivit statutului şi │
│ │procedurilor interne │
│ │proprii cu privire la │
│ │eliberarea recomandării, │
│ │cât şi părintelui/ │
│ │reprezentantului legal al │
│ │elevului care solicită │
│ │eliberarea unei │
│ │recomandări de apartenenţă│
│ │la etnia romă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea│
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │recomandării scrise de │
│ │apartenenţă la etnia romă │
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │de provenienţă, în vederea│
│ │înscrierii elevilor pe │
│29 aprilie │locurile speciale pentru │
│2021, │romi │
│ora 16,00 │NOTĂ: │
│ │Orice recomandare depusă │
│ │la unitatea de învăţământ │
│ │ulterior acestei perioade │
│ │nu va mai fi luată în │
│ │considerare pentru nicio │
│ │etapă de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pentru │
│ │anul şcolar 2021-2022. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual, │
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii romi se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│ │operatori, ca locuri │
│ │alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin planul│
│ │de şcolarizare, în limita │
│10 mai 2021│a 1-2 locuri suplimentare │
│ │la clasă/grupă de │
│ │calificare. │
│ │Nu se alocă locuri │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │romi la clasele/unităţile │
│ │de învăţământ profesional │
│ │la care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, se│
│ │organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile speciale pentru │
│romi │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe │
│ │locurile speciale pentru │
│ │romi de către candidaţii │
│ │care solicită acest lucru │
│ │şi de către părinţii │
│ │acestora, asistaţi de │
│16-19 iulie│diriginţii claselor a │
│2021 │VIII-a, la unitatea de │
│ │învăţământ sau prin │
│ │formular transmis │
│ │electronic. │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere ale candidaţilor│
│19 iulie │pe locurile speciale │
│2021 │pentru romi la ISJ/ISMB - │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile speciale │
│ │pentru romi şi comunicarea│
│ │rezultatelor candidaţilor.│
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru romi se │
│ │face în şedinţă publică în│
│ │ordinea descrescătoare a │
│ │mediei de admitere şi pe │
│ │baza opţiunilor completate│
│ │în fişa de înscriere, │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către Comisia│
│ │judeţeană de admitere, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/ al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicate │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data 11 iunie │
│ │2021. Şedinţa publică se │
│ │poate organiza on-line. │
│ │Pentru candidaţii care nu │
│ │dispun de mijloace pentru │
│ │conectarea online │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial de provenienţă a│
│ │candidaţilor vor asigura │
│ │pentru aceştia mijloacele │
│ │necesare conectării │
│ │on-line. │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii romi care │
│ │candidează pe locurile │
│ │speciale pentru romi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat se │
│ │calculează conform art. 12│
│20 iulie │alin. (1) lit. a) din │
│2021 │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale de│
│ │nivel 3, conform Cadrului │
│ │naţional al calificărilor,│
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 3.556/2017, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi romi la clasele │
│ │de învăţământ dual la │
│ │care, conform procedurii │
│ │de admitere, nu se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea de│
│ │învăţământ dual respectivă│
│ │de alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru romi │
│ │peste numărul de locuri │
│ │solicitate iniţial de │
│ │operatorul economic │
│ │respectiv pentru │
│ │şcolarizarea în │
│ │învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere în vederea │
│ │participării la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pe locurile │
│distincte alocate candidaţilor cu │
│cerinţe educaţionale speciale (CES) în│
│unităţile de învăţământ de masă │
├──────────────────────────────────────┤
│Pregătirea admiterii │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Obţinerea certificatului │
│ │de orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de CJRAE│
│ │/CMBRAE, care atestă │
│ │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului │
│ │NOTĂ: │
│ │Certificatul de orientare │
│ │şcolară şi profesională │
│ │este singurul document │
│ │acceptat, conform │
│ │prevederilor art. 3 lit. │
│ │m) din Metodologia privind│
│8 februarie│organizarea serviciilor de│
│2021 │sprijin educaţional pentru│
│ │copiii, elevii şi tinerii │
│ │cu cerinţe educaţionale │
│ │speciale integraţi în │
│ │învăţământul de masă, │
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei, │
│ │cercetării, tineretului şi│
│ │sportului nr. 5.574/2011, │
│ │cu modificările │
│ │ulterioare, pentru │
│ │admiterea pe locurile │
│ │distinct alocate │
│ │candidaţilor cu CES în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea şi înregistrarea│
│ │de către părinte/ │
│ │reprezentantul legal a │
│ │certificatului de │
│ │orientare şcolară şi │
│ │profesională emis de CJRAE│
│8 februarie│/CMBRAE, care atestă │
│2021 │existenţa unei cerinţe │
│ │educaţionale speciale a │
│ │elevului, în vederea │
│ │înscrierii acestuia pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │în unităţi de învăţământ │
│ │de masă │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea locurilor │
│ │distinct alocate în │
│ │unităţile de învăţământ de│
│ │masă pentru candidaţii │
│ │elevi cu CES (1-2 locuri/ │
│ │fiecare clasă/grupă pentru│
│ │fiecare filieră/profil/ │
│ │specializare/domeniu de │
│ │pregătire/calificare) │
│ │NOTĂ: │
│ │Pentru învăţământul dual, │
│ │locurile speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES se │
│ │stabilesc de comisiile de │
│ │admitere judeţene/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │împreună cu operatorii │
│ │economici şi se alocă │
│ │numai după acordul în │
│ │scris al respectivilor │
│ │operatori ca locuri │
│10 mai 2021│alocate peste numărul de │
│ │locuri acordat prin planul│
│ │de şcolarizare, în limita │
│ │a 1-2 locuri suplimentare │
│ │la clasă/grupă de │
│ │calificare. Nu se alocă │
│ │locuri speciale pentru │
│ │candidaţii cu CES la │
│ │clasele/unităţile de │
│ │învăţământ profesional la │
│ │care se organizează │
│ │preselecţie şi nici la │
│ │calificările din oferta │
│ │pentru învăţământul dual │
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, se│
│ │organizează probe │
│ │eliminatorii sau probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Şedinţe de informare şi │
│ │instruire cu părinţii şi │
│ │elevii, organizate de │
│ │profesorii diriginţi, │
│ │privind admiterea pe │
│ │locurile distinct alocate │
│ │pentru elevii cu CES │
│ │NOTĂ: │
│ │Şedinţele vizează │
│ │orientarea şcolară a │
│ │elevilor cu CES care │
│ │doresc să candideze pe │
│12 aprilie-│locuri distinct alocate în│
│18 iunie │unităţi de învăţământ de │
│2021 │masă şi la acestea pot │
│ │participa în calitate de │
│ │invitaţi reprezentanţi ai │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │liceal, profesional şi │
│ │profesional dual de masă, │
│ │specialişti din cadrul │
│ │CJRAE/CMBRAE, precum şi │
│ │alţi factori │
│ │reprezentativi. După │
│ │fiecare şedinţă se va │
│ │întocmi proces-verbal de │
│ │informare/instruire. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea pe locurile distinct alocate│
│candidaţilor cu CES în unităţile de │
│învăţământ de masă │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Completarea opţiunilor în │
│ │fişa de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat pe locuri │
│ │distinct alocate pentru │
│ │elevii cu CES în unităţi │
│ │de învăţământ de masă de │
│ │către candidaţii care │
│ │solicită acest lucru şi de│
│ │către părinţii acestora, │
│16-19 iulie│asistaţi de diriginţii │
│2021 │claselor a VIII-a, la │
│ │unitatea de învăţământ sau│
│ │prin formular transmis │
│ │electronic │
│ │NOTĂ: │
│ │Orice fişă depusă după │
│ │această dată nu va mai fi │
│ │luată în considerare. │
│ │Orice opţiune greşită │
│ │poate conduce la o │
│ │repartizare nedorită. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea fişelor de │
│ │înscriere însoţite de │
│ │anexele cu opţiuni pentru │
│18-19 iulie│locurile alocate pentru │
│2021 │candidaţii cu CES la ISJ/ │
│ │ISMB - comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Repartizarea candidaţilor │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES în învăţământul de │
│ │masă şi comunicarea │
│ │rezultatelor candidaţilor │
│ │NOTĂ: │
│ │Repartizarea pe locurile │
│ │speciale pentru candidaţii│
│ │cu CES se face în şedinţă │
│ │publică, în ordinea │
│ │descrescătoare a mediei de│
│ │admitere şi pe baza │
│ │opţiunilor completate în │
│ │fişa de înscriere, conform│
│ │unei proceduri stabilite │
│ │de către comisia judeţeană│
│ │de admitere, publicată pe │
│ │site-ul inspectoratului │
│ │şcolar judeţean/al │
│ │Municipiului Bucureşti şi │
│ │comunicată unităţilor de │
│ │învăţământ până la data 11│
│ │iunie 2021. │
│ │Şedinţa publică se poate │
│ │organiza on-line. Pentru │
│20 iulie │candidaţii care nu dispun │
│2021 │de mijloace pentru │
│ │conectarea on-line, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial de provenienţă a│
│ │candidaţilor vor asigura │
│ │pentru aceştia mijloacele │
│ │necesare conectării │
│ │on-line. │
│ │NOTĂ: │
│ │Mediile de admitere pentru│
│ │candidaţii cu CES care │
│ │candidează pe locurile │
│ │special destinate acestora│
│ │se calculează conform art.│
│ │12 alin. (1) lit. a) din │
│ │Metodologia-cadru de │
│ │organizare şi desfăşurare │
│ │a admiterii în │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │calificări profesionale de│
│ │nivel 3, conform Cadrului │
│ │naţional al calificărilor,│
│ │aprobată prin Ordinul │
│ │ministrului educaţiei │
│ │naţionale nr. 3.556/2017, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Pot fi repartizaţi │
│ │candidaţi cu CES la │
│ │clasele de învăţământ dual│
│ │la care, conform │
│ │procedurii de admitere, nu│
│ │se organizează probe de │
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile numai │
│ │după primirea acordului │
│ │scris din partea │
│ │operatorului economic │
│ │implicat în formaţiunea de│
│ │învăţământ dual respectivă│
│ │de alocare a locurilor │
│ │suplimentare pentru │
│ │candidaţi cu CES peste │
│ │numărul de locuri acordate│
│ │prin planul de şcolarizare│
│ │în învăţământul dual. │
│ │Candidaţii nerepartizaţi │
│ │pe locurile distinct │
│ │alocate candidaţilor cu │
│ │CES, precum şi cei care au│
│ │fost repartizaţi, dar care│
│ │solicită, în scris, │
│ │renunţarea la locul pe │
│ │care au fost repartizaţi │
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere la învăţământul │
│ │profesional şi dual pentru│
│ │participarea la etapele │
│ │ulterioare de admitere. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Admiterea candidaţilor pentru │
│învăţământul special │
│(calendar şi organizare comune pentru │
│înscrierea în învăţământul liceal, │
│profesional de stat şi dual) │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul special │
│ │Repartizarea se face │
│ │conform unei proceduri │
│ │stabilite de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/ a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │publicată pe site-ul │
│ │inspectoratului şcolar │
│ │judeţean/al Municipiului │
│ │Bucureşti şi comunicată │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │până la data de 11 iunie │
│ │2021. Procedura poate să │
│ │prevadă inclusiv │
│15-19 iulie│posibilitatea de │
│2021 │repartizare computerizată │
│ │a candidaţilor, în funcţie│
│ │de opţiunile exprimate de │
│ │aceştia. │
│ │NOTĂ: │
│ │Înscrierea şi repartizarea│
│ │candidaţilor pentru │
│ │învăţământul profesional │
│ │special sunt similare cu │
│ │cele prevăzute de │
│ │reglementările pentru │
│ │învăţământul liceal │
│ │special, incluse în │
│ │metodologia de organizare │
│ │şi desfăşurare a admiterii│
│ │în învăţământul liceal de │
│ │stat. │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Înscrierea şi admiterea elevilor la │
│învăţământul dual │
├──────────────────────────────────────┤
│Etapa I de admitere în învăţământul │
│dual │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Secretariatele unităţilor │
│ │de învăţământ gimnazial │
│ │completează, la cererea │
│ │elevilor şi a părinţilor/ │
│ │reprezentanţilor legali │
│ │pentru minorii care │
│ │solicită înscrierea în │
│ │învăţământul dual, fişa de│
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat cu informaţiile │
│ │privind datele personale │
│ │ale absolvenţilor claselor│
│ │a VIII-a, mediile generale│
│ │de absolvire, notele şi │
│ │mediile obţinute la │
│ │evaluarea naţională din │
│ │clasa a VIII-a, prin │
│ │tipărirea acestora din │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată. │
│ │Eliberarea, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial, a fişei de │
│ │înscriere în învăţământul │
│5-14 iulie │profesional şi dual de │
│2021 │stat, pentru candidaţii │
│ │care solicită înscrierea │
│ │în învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│ │susţinut şi au promovat │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă. │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. Nu se │
│ │eliberează fişe de │
│ │înscriere elevilor din │
│ │clasa a VIII-a cu situaţia│
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor la│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, pe baza│
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual oferă │
│ │informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│5-14 iulie │opţiunilor pentru │
│2021 │calificările profesionale │
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii romi│
│ │- nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât şi│
│ │candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea, la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │În situaţia în care │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi la unitatea de │
│ │învăţământ este mai mare │
│ │decât numărul de locuri │
│ │disponibile, precum şi în │
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere, inclusiv a │
│ │eventualelor probe │
│ │eliminatorii (data, locul │
│ │de desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│14 iulie │candidaţilor, alte detalii│
│2021 │organizatorice). Se va │
│ │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri de la │
│ │calificarea/calificările │
│ │respectivă(e), cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu s-au │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări. │
│ │Transmiterea către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională │
└───────────┴──────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│15-16 iulie │ │
│2021 │Derularea probelor │
│Pentru │eliminatorii, în │
│candidaţii │unităţile de învăţământ │
│care optează│în care s-a decis │
│pentru │organizarea acestora, │
│unităţile de│conform graficului │
│învăţământ │stabilit şi afişat de │
│şi │fiecare unitate de │
│calificările│învăţământ care │
│la care se │organizează probe │
│organizează │eliminatorii │
│probe │ │
│eliminatorii│ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Comunicarea rezultatelor │
│ │probelor eliminatorii la │
│ │sediul unităţii de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii susţinute în│
│ │cadrul admiterii în │
│ │învăţământul dual se │
│ │afişează la sfârşitul │
│ │fiecărei zile, împreună │
│ │cu precizarea privind │
│ │posibilitatea înscrierii │
│ │candidaţilor respinşi, în│
│ │aceeaşi etapă de │
│ │admitere, la o altă │
│ │unitate de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual la care │
│ │nu s-au organizat probe │
│ │eliminatorii sau în │
│ │învăţământul profesional │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, până la │
│ │termenul stabilit prin │
│ │calendarul admiterii în │
│ │învăţământul dual, │
│15-16 iulie │respectiv în învăţământul│
│2021 │profesional. │
│Pentru │În situaţia în care │
│candidaţii │numărul candidaţilor │
│care optează│admişi în urma probelor │
│pentru │eliminatorii este mai │
│unităţile de│mare decât numărul de │
│învăţământ │locuri disponibile, │
│şi │precum şi în cazul în │
│calificările│care s-a decis susţinerea│
│la care se │de probe de admitere │
│organizează │indiferent de numărul de │
│probe │candidaţi admişi în urma │
│eliminatorii│probelor eliminatorii se │
│ │afişează şi precizări │
│ │detaliate privind │
│ │organizarea probelor de │
│ │admitere (data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice). │
│ │Secretariatele unităţilor│
│ │de învăţământ care │
│ │organizează admiterea în │
│ │învăţământul dual │
│ │eliberează, la cererea │
│ │candidaţilor respinşi la │
│ │probele eliminatorii, │
│ │fişele de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat în │
│ │vederea înscrierii la │
│ │alte unităţi de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează învăţământ │
│ │profesional sau dual la │
│ │calificări la care nu │
│ │s-au organizat probe de │
│ │preselecţie, respectiv │
│ │probe eliminatorii în │
│ │cazul învăţământului │
│ │dual. Rezultatele │
│ │obţinute la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Ridicarea, de către │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │probele eliminatorii, a │
│ │fişelor de înscriere la │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat de la │
│ │unitatea de învăţământ │
│ │care a organizat probele │
│ │NOTĂ: │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│15-20 iulie │învăţământ nu a organizat│
│2021 │probe eliminatorii, │
│Pentru │aceştia nu vor ridica │
│candidaţii │fişele de înscriere, │
│care optează│fiind consideraţi │
│pentru │înscrişi pentru celelalte│
│unităţile de│calificări profesionale │
│învăţământ │pe care le-au marcat în │
│şi │fişa de înscriere. │
│calificările│Candidaţii vor fi │
│la care se │informaţi că, în cazul în│
│organizează │care numărul candidaţilor│
│probe │care se vor înscrie la │
│eliminatorii│calificarea/calificările │
│ │profesională(e) pentru │
│ │care au optat va fi mai │
│ │mare decât numărul de │
│ │locuri, se va organiza o │
│ │probă de admitere. │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi │
│ │la probele eliminatorii, │
│ │pe locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi care au │
│ │susţinut şi promovat │
│ │probele respective, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la aceste probe.│
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la probele │
│ │eliminatorii la unităţile│
│ │de învăţământ care │
│ │şcolarizează în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat, inclusiv dual, │
│ │la care nu s-au organizat│
│ │probe eliminatorii în │
│ │învăţământul dual sau, │
│ │respectiv, de preselecţie│
│ │în învăţământul │
│ │profesional, pe baza │
│ │fişei de înscriere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │şi dual de stat │
│ │Se pot înscrie şi alţi │
│ │candidaţi interesaţi care│
│ │nu s-au înscris în │
│ │perioadele de înscriere │
│15-20 iulie │prevăzute mai sus. │
│2021 │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie.│
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │respinşi la unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii şi care au │
│ │ridicat fişa de înscriere│
│ │se face pe baza aceleiaşi│
│ │fişe, prin completarea │
│ │casetelor pentru │
│ │următoarea unitate de │
│ │învăţământ şi a │
│ │calificărilor │
│ │profesionale din │
│ │învăţământul dual pentru │
│ │care optează. │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Actualizarea şi afişarea,│
│ │la sediul unităţilor de │
│ │învăţământ care au ofertă│
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământul dual, a │
│ │listei candidaţilor │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea informaţiilor │
│ │(data, locul de │
│ │desfăşurare, ora, acte │
│ │necesare de identitate a │
│ │candidaţilor, alte │
│ │detalii organizatorice) │
│ │privind organizarea │
│ │probelor de admitere la │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │unde numărul de candidaţi│
│ │înscrişi este mai mare │
│ │decât numărul locurilor │
│ │oferite, precum şi în │
│ │cazul în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│ │admitere indiferent de │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile - │
│20 iulie │situaţie în care se va │
│2021 │preciza dacă se │
│ │organizează probe de │
│ │admitere pentru toate │
│ │calificările sau doar la │
│ │calificarea/calificările │
│ │la care numărul de │
│ │candidaţi depăşeşte │
│ │numărul de locuri de la │
│ │calificarea/calificările │
│ │respectivă(e), cu │
│ │posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu sau │
│ │organizat probe de │
│ │admitere, în situaţia în │
│ │care candidaţii au optat │
│ │în fişa de înscriere │
│ │pentru aceste calificări.│
│ │Transmiterea către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a situaţiei cu │
│ │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi la învăţământul │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională. │
└────────────┴─────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Desfăşurarea probelor de │
│ │admitere │
│ │NOTĂ: │
│ │Probele de admitere se │
│ │organizează numai la │
│ │unităţile de învăţământ şi│
│ │pentru calificările │
│ │profesionale pentru care │
│ │numărul elevilor înscrişi │
│ │este mai mare decât │
│ │numărul locurilor │
│ │disponibile sau în cazul │
│ │în care s-a decis │
│ │susţinerea de probe de │
│21-22 iulie│admitere indiferent de │
│2021 │numărul de candidaţi │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile în │
│ │condiţiile mai sus │
│ │menţionate referitoare la │
│ │anunţarea candidaţilor cu │
│ │privire la organizarea de │
│ │probe de admitere pentru │
│ │toate calificările sau │
│ │doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│ │depăşeşte numărul de │
│ │locuri de la calificarea/ │
│ │calificările respectivă │
│ │(e). │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│22 iulie │învăţământul dual, de │
│2021 │către unităţile de │
│ │învăţământ care au │
│ │organizat aceste probe │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor │
│ │la probele de admitere. │
│ │Rezultatele obţinute la │
│ │probele eliminatorii şi la│
│ │probele orale nu pot fi │
│ │contestate. │
│ │Rezolvarea contestaţiilor │
│ │Afişarea rezultatelor la │
│ │probele de admitere în │
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor, de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care le-au organizat │
│ │Calcularea, de către │
│ │comisiile de admitere din │
│ │unităţile de învăţământ, a│
│23 iulie │mediilor finale de │
│2021 │admitere, conform │
│ │precizărilor de calcul din│
│ │metodologia de admitere în│
│ │învăţământul dual │
│ │Transmiterea, utilizând │
│ │aplicaţia informatică │
│ │centralizată, la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi şi a celor respinşi│
│ │la admiterea în │
│ │învăţământul dual de către│
│ │toate unităţile de │
│ │învăţământ, indiferent │
│ │daca au desfăşurat sau nu │
│ │probe de admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, a candidaţilor │
│ │declaraţi admişi în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care organizează │
│ │învăţământ dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a │
│ │celor respinşi │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere de │
│ │către candidaţii admişi, │
│ │respectiv ridicarea │
│ │fişelor de înscriere de │
│ │către candidaţii respinşi │
│ │Afişarea precizării prin │
│ │care candidaţii admişi la │
│ │clase/grupe cu efective │
│ │care în urma primei etape │
│ │de admitere se află sub │
│26 iulie │efectivul minim necesar │
│2021 │constituirii formaţiunilor│
│ │de studii sunt înştiinţaţi│
│ │că după depunerea │
│ │dosarelor de înscriere vor│
│ │fi înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării în │
│ │urma etapei a II-a de │
│ │admitere a numărului de │
│ │locuri minim necesar │
│ │pentru constituirea │
│ │formaţiunilor de studii, │
│ │iar în situaţia în care │
│ │nici în etapa a II-a nu se│
│ │vor ocupa suficiente │
│ │locuri pentru constituirea│
│ │efectivelor minime se │
│ │poate decide │
│ │redistribuirea, prin │
│ │comisia judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti de │
│ │admitere, a candidaţilor │
│ │în limita locurilor │
│ │disponibile la alte clase │
│ │sau unităţi şcolare în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ridicarea fişelor de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat de către candidaţii │
│ │declaraţi respinşi. │
│ │Candidaţii respinşi la │
│27-28 iulie│etapa I de admitere în │
│2021 │învăţământul profesional │
│ │şi în învăţământul dual se│
│ │pot înscrie în etapa a │
│ │II-a de admitere în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │în învăţământul dual sau │
│ │în etapa a II-a de │
│ │admitere în liceu. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile de │
│ │învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau │
│ │nedepunerii dosarelor de │
│27-28 iulie│înscriere de către │
│2021 │candidaţii admişi, pe │
│ │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi alţi│
│ │candidaţi, în ordinea │
│ │rezultatelor obţinute la │
│ │admiterea organizată în │
│ │această etapă, cu condiţia│
│ │încadrării în termenul de │
│ │depunere a dosarelor de │
│ │înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea la comisia │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti de admitere, de │
│ │către unităţile de │
│ │învăţământ care au ofertă │
│28 iulie │educaţională pentru │
│2021 │învăţământul dual, a │
│ │situaţiei locurilor rămase│
│ │libere în urma finalizării│
│ │depunerii dosarelor de │
│ │înscriere a candidaţilor │
│ │admişi în această etapă de│
│ │admitere │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Pentru rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│29 iulie │comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti nu va repartiza │
│ │candidaţi la calificări │
│ │profesionale pentru care │
│ │s-au organizat probe │
│ │eliminatorii şi/sau de │
│ │admitere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la unităţile de │
│ │învăţământ profesional a │
│ │situaţiei rezolvării │
│ │cazurilor speciale │
│ │Transmiterea, de către │
│29 iulie │comisia de admitere │
│2021 │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│ │locurilor libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat şi în │
│ │învăţământul dual din │
│ │judeţ/municipiul Bucureşti│
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional a candidaţilor│
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│ │învăţământul dual şi în │
│ │învăţământul profesional, │
│ │după depunerea dosarelor │
│30 iulie │de înscriere în etapa I de│
│2021 │admitere şi rezolvarea │
│ │cazurilor speciale │
│ │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a II-a│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti. │
└───────────┴──────────────────────────┘┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data-limită│Activitatea │
│/Perioada │ │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru calificări│
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│ │a organizat probă │
│ │eliminatorie, aceştia vor │
│ │fi consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale pe│
│ │care le-au marcat în fişa │
│ │de înscriere. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a listelor │
│ │actualizate cu candidaţii │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei locurilor │
│ │neocupate la învăţământul │
│ │profesional de stat şi, în│
│ │mod distinct, în │
│ │învăţământul dual │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti la toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a situaţiei │
│30 iulie │locurilor libere pentru │
│2021 │etapa a II-a de admitere │
│ │la învăţământul │
│ │profesional de stat, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual din judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea de către toate │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a listei cu │
│ │locurile libere pentru │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │în învăţământul │
│ │profesional de stat din │
│ │judeţ/municipiul │
│ │Bucureşti, cu evidenţierea│
│ │distinctă a celor din │
│30 iulie │învăţământul dual │
│2021 │ISJ/ISMB afişează şi │
│ │publică pe pagina sa de │
│ │internet lista locurilor │
│ │libere pentru etapa a II-a│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul profesional │
│ │de stat din judeţ/ │
│ │municipiul Bucureşti, cu │
│ │evidenţierea distinctă a │
│ │celor din învăţământul │
│ │dual │
├───────────┴──────────────────────────┤
│Etapa a II-a de admitere în │
│învăţământul dual │
├───────────┬──────────────────────────┤
│ │Eliberarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial a fişelor de │
│ │înscriere pentru │
│ │învăţământ profesional şi │
│ │dual de stat pentru │
│ │candidaţii cărora nu li │
│ │s-au eliberat fişe de │
│ │înscriere în etapa I de │
│ │admitere în învăţământul │
│ │profesional de stat sau în│
│ │învăţământul dual │
│ │La solicitarea │
│ │candidaţilor care au │
│26-30 iulie│susţinut şi au promovat │
│2021 │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │gimnazial eliberează, │
│ │împreună cu fişa de │
│ │înscriere, şi anexa fişei │
│ │de înscriere completată cu│
│ │rezultatul la proba/ │
│ │probele de verificare a │
│ │cunoştinţelor de limbă │
│ │modernă sau maternă │
│ │NOTĂ: │
│ │Se va elibera o singură │
│ │fişă de înscriere. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Înscrierea candidaţilor │
│ │care nu au participat la │
│ │etapa I de admitere sau │
│ │care au participat, dar nu│
│ │au fost repartizaţi/admişi│
│ │sau au fost admişi, dar nu│
│ │şi-au depus dosarele de │
│ │înscriere la liceu sau │
│ │învăţământul profesional, │
│ │la unităţile de învăţământ│
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│ │învăţământ profesional de │
│ │stat şi/sau învăţământ │
│ │dual, pe baza fişei de │
│ │înscriere în învăţământul │
│ │profesional şi dual de │
│ │stat │
│ │Unităţile de învăţământ │
│ │care au ofertă │
│ │educaţională pentru │
│30 iulie-3 │învăţământul profesional │
│august 2021│oferă informaţiile şi │
│ │îndrumările necesare │
│ │pentru completarea de │
│ │către candidaţi a │
│ │opţiunilor pentru │
│ │calificările profesionale │
│ │din oferta şcolii. │
│ │NOTĂ: │
│ │Nu pot fi înscrişi │
│ │candidaţii cu situaţia │
│ │şcolară neîncheiată, │
│ │aflaţi în stare de │
│ │corigenţă sau repetenţie. │
│ │Pot participa la această │
│ │etapă atât candidaţii romi│
│ │- nerepartizaţi pe │
│ │locurile speciale │
│ │destinate acestora, cât şi│
│ │candidaţii cu CES - │
│ │nerepartizaţi pe locurile │
│ │speciale destinate │
│ │acestora. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Afişarea, la centrele de │
│ │înscriere şi la sediul │
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │care au ofertă pentru │
│ │învăţământ dual, a listei │
│ │candidaţilor înscrişi în │
│ │învăţământul dual │
│ │Pentru unităţile de │
│ │învăţământ şi calificările│
│ │la care se organizează │
│ │probe eliminatorii şi/sau │
│ │probe de admitere │
│ │indiferent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi, │
│ │precum şi pentru cele la │
│ │care se organizează probă │
│ │suplimentară de admitere │
│ │ca urmare a depăşirii │
│ │numărului de candidaţi │
│ │înscrişi faţă de numărul │
│ │locurilor disponibile se │
│ │vor afişa, împreună cu │
│ │lista candidaţilor │
│ │înscrişi, informaţiile │
│ │privind derularea acestor │
│ │probe (data, ora, locul de│
│ │desfăşurare a probelor, │
│ │acte de identitate │
│ │necesare candidaţilor, │
│ │alte detalii │
│ │organizatorice). │
│ │Se va preciza dacă se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară de admitere │
│ │pentru toate calificările │
│ │sau doar la calificarea/ │
│ │calificările la care │
│ │numărul de candidaţi │
│3 august │depăşeşte numărul de │
│2021 │locuri de la calificarea/ │
│ │calificările respectivă │
│ │(e), cu posibilitatea │
│ │redistribuirii la │
│ │celelalte calificări │
│ │pentru care nu se │
│ │organizează proba │
│ │suplimentară, în situaţia │
│ │în care candidaţii au │
│ │optat în fişa de înscriere│
│ │pentru aceste calificări. │
│ │În situaţia locurilor │
│ │rămase libere se va │
│ │preciza în mod expres │
│ │situaţia locurilor libere │
│ │la care se organizează │
│ │probe eliminatorii │
│ │însoţită de menţiunea că │
│ │candidaţii respinşi la │
│ │proba de preselecţie în │
│ │etapa a II-a de admitere │
│ │care nu au completat mai │
│ │multe opţiuni, inclusiv │
│ │pentru calificări │
│ │profesionale la care │
│ │unitatea de învăţământ nu │
│ │organizează preselecţie, │
│ │vor fi repartizaţi de │
│ │către comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti pe locurile │
│ │libere după finalizarea │
│ │etapei a II-a de admitere.│
│ │Transmiterea către comisia│
│ │judeţeană de admitere a │
│ │situaţiei cu numărul de │
│ │candidaţi înscrişi pentru │
│ │admiterea în învăţământul │
│ │dual, pentru fiecare │
│ │calificare profesională │
└───────────┴──────────────────────────┘┌─────────────┬────────────────────────┐
│Data-limită/ │Activitatea │
│Perioada │ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Derularea probelor │
│ │eliminatorii, în │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │în care s-a decis │
│ │organizarea acestora, │
│ │conform graficului │
│ │stabilit şi afişat de │
│ │fiecare unitate de │
│ │învăţământ care │
│ │organizează probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │din învăţământul dual │
│ │Comunicarea rezultatelor│
│ │probelor eliminatorii de│
│ │către unitatea de │
│ │învăţământ care a │
│ │organizat probele │
│ │eliminatorii pentru │
│ │calificările respective │
│ │Rezultatele probelor │
│ │eliminatorii se afişează│
│ │la sfârşitul fiecărei │
│ │zile, împreună cu │
│ │precizarea privind │
│ │posibilitatea │
│ │candidaţilor respinşi de│
│ │a fi repartizaţi pe │
│ │locurile libere după │
│ │finalizarea etapei a │
│ │II-a de admitere de │
│4-5 august │către comisia de │
│2021 │admitere judeţeană/a │
│Pentru │municipiului Bucureşti. │
│candidaţii │Secretariatele │
│care optează │unităţilor de învăţământ│
│pentru │care organizează │
│unităţile de │admiterea în │
│învăţământ şi│învăţământul profesional│
│calificările │şi dual eliberează, la │
│la care se │cererea candidaţilor │
│organizează │respinşi la probele │
│probe │eliminatorii, fişele de │
│eliminatorii │înscriere la │
│ │învăţământul profesional│
│ │şi dual de stat în │
│ │vederea participării la │
│ │etapa de repartizări şi │
│ │redistribuiri pe │
│ │locurile libere şi │
│ │rezolvarea cazurilor │
│ │speciale, după etapa a │
│ │II-a de admitere, de │
│ │către comisia de │
│ │admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti. │
│ │În situaţia în care │
│ │candidaţii au completat │
│ │mai multe opţiuni, │
│ │inclusiv pentru │
│ │calificări profesionale │
│ │la care unitatea de │
│ │învăţământ nu a │
│ │organizat probe │
│ │eliminatorii, aceştia nu│
│ │vor ridica fişele de │
│ │înscriere, fiind │
│ │consideraţi înscrişi │
│ │pentru celelalte │
│ │calificări profesionale │
│ │pe care le-au marcat în │
│ │fişa de înscriere. │
│ │NOTĂ │
│ │Rezultatele la probele │
│ │eliminatorii nu pot fi │
│ │contestate. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Derularea probelor │
│6-9 august │suplimentare de │
│2021 │admitere, în cazul în │
│Pentru │care numărul de │
│candidaţii │candidaţi depăşeşte │
│care optează │numărul de locuri sau în│
│pentru │cazul în care este │
│unităţile de │prevăzută organizarea │
│învăţământ şi│acestora indiferent de │
│calificările │numărul de candidaţi │
│la care se │înscrişi pe numărul de │
│organizează │locuri disponibile, │
│probe de │conform graficului │
│admitere şi │stabilit şi afişat de │
│probe │fiecare unitate de │
│suplimentare │învăţământ care │
│de admitere │organizează probe │
│ │suplimentare │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Afişarea rezultatelor la│
│ │probele de admitere şi │
│9 august 2021│la probele suplimentare │
│ │de admitere de către │
│ │unităţile de învăţământ │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Depunerea contestaţiilor│
│ │la proba de admitere sau│
│ │la proba suplimentară de│
│ │admitere │
│ │Rezolvarea │
│ │contestaţiilor │
│ │Afişarea rezultatelor în│
│ │urma rezolvării │
│ │contestaţiilor, de către│
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au organizat proba │
│ │de admitere sau proba │
│ │suplimentară de admitere│
│ │Calcularea de către │
│ │comisiile de admitere │
│ │din unităţile de │
│ │învăţământ a mediilor de│
│10 august │admitere, conform │
│2021 │precizărilor de calcul │
│ │din metodologia de │
│ │admitere în învăţământul│
│ │dual │
│ │Transmiterea la comisia │
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti a│
│ │listei candidaţilor │
│ │declaraţi admişi şi a │
│ │celor respinşi la │
│ │admiterea în │
│ │învăţământul profesional│
│ │de stat şi în │
│ │învăţământul dual, de │
│ │către toate unităţile de│
│ │învăţământ, indiferent │
│ │dacă au desfăşurat sau │
│ │nu proba eliminatorie/de│
│ │admitere │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Validarea, de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a │
│ │municipiului, a listei │
│ │candidaţilor declaraţi │
│ │admişi în învăţământul │
│ │dual │
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │dual a listei │
│ │candidaţilor admişi şi a│
│ │celor respinşi la │
│ │învăţământul dual │
│ │Afişarea precizărilor │
│ │privind depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │de către candidaţii │
│ │admişi, respectiv │
│ │ridicarea fişelor de │
│ │înscriere de către │
│ │candidaţii respinşi │
│ │Afişarea de precizări │
│ │prin care candidaţii │
│11 august │admişi la clase/grupe cu│
│2021 │efective care în urma │
│ │primei etape de admitere│
│ │se află sub efectivul │
│ │minim necesar │
│ │constituirii │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │sunt înştiinţaţi că după│
│ │depunerea dosarelor de │
│ │înscriere vor fi │
│ │înmatriculaţi sub │
│ │rezerva completării │
│ │numărului de locuri │
│ │minim necesar pentru │
│ │constituirea │
│ │formaţiunilor de studii │
│ │prin comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului│
│ │Bucureşti - prin │
│ │repartizarea de alţi │
│ │candidaţi şi, după caz, │
│ │prin redistribuiri în │
│ │cadrul unei şedinţe │
│ │publice la care vor fi │
│ │invitaţi să participe │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Depunerea dosarelor de │
│ │înscriere la unităţile │
│ │de învăţământ la care │
│ │candidaţii au fost │
│ │declaraţi admişi │
│ │În cazul retragerii │
│ │fişelor de înscriere sau│
│ │nedepunerii dosarelor de│
│ │înscriere de către │
│12-16 august │candidaţii admişi, pe │
│2021 │locurile eliberate de │
│ │aceştia pot fi admişi │
│ │alţi candidaţi, în │
│ │ordinea rezultatelor │
│ │obţinute la admiterea │
│ │organizată în această │
│ │etapă, cu condiţia │
│ │încadrării în termenul │
│ │de depunere a dosarelor │
│ │de înscriere. │
├─────────────┼────────────────────────┤
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere în │
│ │învăţământul profesional│
│ │de stat din unitatea de │
│ │învăţământ, în format │
│ │electronic şi în scris, │
│ │către comisia de │
│17 august │admitere judeţeană/a │
│2021 │municipiului Bucureşti a│
│ │listelor finale cu │
│ │candidaţii înmatriculaţi│
│ │şi a situaţiei locurilor│
│ │neocupate la │
│ │învăţământul profesional│
│ │de stat, inclusiv în │
│ │învăţământul dual │
└─────────────┴────────────────────────┘┌────────────┬─────────────────────────┐
│Data-limită/│Activitatea │
│Perioada │ │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Cu acest prilej, │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │care au în ofertă │
│ │calificări la care │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere se │
│ │organizează sesiune de │
│ │preselecţie în │
│ │învăţământul profesional │
│ │sau calificări în │
│ │învăţământul dual la care│
│ │au prevăzut probe │
│ │eliminatorii şi/sau probe│
│ │de admitere în │
│ │învăţământul dual │
│ │independent de numărul │
│ │candidaţilor înscrişi pe │
│ │numărul de locuri │
│ │disponibile, dar care - │
│ │în urma consultării cu │
│ │operatori economici şi cu│
│ │acordul acestora - sunt │
│ │interesate să îşi │
│ │completeze locurile │
│ │libere în cadrul │
│ │acţiunilor de repartizare│
│ │şi redistribuire │
│ │organizate de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti, informează în │
│ │scris comisia de admitere│
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti cu privire la │
│ │acest acord. │
├────────────┴─────────────────────────┤
│Repartizări şi redistribuiri pe │
│locurile libere şi rezolvarea │
│cazurilor speciale de către comisia de│
│admitere judeţeană/a municipiului │
│Bucureşti │
├────────────┬─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti, │
│ │pe pagina de internet a │
│ │ISJ, a listei cu locurile│
│ │libere şi a graficului │
│ │activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│18 august │redistribuire pe locurile│
│2021 │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
│ │Afişarea graficului, pe │
│ │zile şi intervale orare, │
│ │a activităţilor de │
│ │repartizare şi │
│ │redistribuire pe locurile│
│ │libere şi de rezolvare a │
│ │cazurilor speciale │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Rezolvarea cazurilor │
│ │speciale de către comisia│
│ │de admitere judeţeană/a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │Repartizarea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti a candidaţilor │
│ │care nu au participat sau│
│ │nu au fost admişi la │
│ │etapele anterioare sau au│
│ │fost admişi, dar nu au │
│ │confirmat locurile │
│ │ocupate prin depunerea │
│ │dosarelor de înscriere │
│ │Rezolvarea de către │
│ │comisia judeţeană a │
│ │situaţiilor de la nivelul│
│ │unităţilor de învăţământ │
│ │la care, în urma celor │
│ │două etape de admitere, │
│ │nu s-au constituit în │
│ │limitele legale │
│ │formaţiuni de studiu, │
│ │prin redistribuirea │
│ │candidaţilor admişi la │
│ │clase/grupe şi calificări│
│ │la care nu s-au │
│ │constituit efectivele │
│ │minime legale. │
│ │Rezolvarea situaţiilor se│
│ │face în şedinţă publică │
│19-20 august│la care sunt invitaţi │
│2021 │candidaţii care au fost │
│(conform │admişi la calificări │
│graficului │pentru care nu s-au │
│afişat de │întrunit condiţiile │
│comisia de │minime de constituire a │
│admitere │formaţiunilor de studiu. │
│judeţeană/a │NOTĂ: │
│municipiului│Repartizarea şi │
│Bucureşti) │redistribuirea elevilor │
│ │la unităţile de │
│ │învăţământ şi │
│ │calificările la care, │
│ │conform propriilor │
│ │proceduri de admitere, │
│ │este prevăzută sesiune de│
│ │preselecţie la admiterea │
│ │în învăţământul │
│ │profesional, iar în cazul│
│ │învăţământului dual probe│
│ │eliminatorii sau probe de│
│ │admitere independent de │
│ │numărul candidaţilor │
│ │înscrişi pe numărul de │
│ │locuri disponibile vor fi│
│ │posibile doar cu acordul │
│ │scris al unităţii de │
│ │învăţământ, transmis în │
│ │urma consultării cu │
│ │operatori economici. │
│ │Transmiterea de către │
│ │comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti către unităţile│
│ │de învăţământ care au │
│ │ofertă educaţională │
│ │pentru învăţământul │
│ │profesional de stat a │
│ │situaţiei finale privind │
│ │candidaţii admişi, pe │
│ │formaţiuni de studiu │
│ │legal constituite │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Afişarea de către │
│ │unităţile de învăţământ │
│ │profesional, inclusiv │
│ │dual, a candidaţilor │
│ │înmatriculaţi şi a │
│ │situaţiei cu locurile │
│ │rămase libere în │
│20 august │învăţământul profesional │
│2021 │şi învăţământul dual, │
│ │după depunerea dosarelor │
│ │de înscriere, rezolvarea │
│ │cazurilor speciale, │
│ │repartizările şi │
│ │redistribuirile realizate│
│ │prin comisia de admitere │
│ │judeţeană/a municipiului │
│ │Bucureşti │
├────────────┼─────────────────────────┤
│ │Transmiterea către │
│ │Centrul Naţional de │
│ │Admitere a rezultatelor │
│20 august │repartizărilor şi │
│2021 │redistribuirilor, prin │
│ │confirmarea încheierii │
│ │operaţiunilor specifice │
│ │în aplicaţia informatică │
│ │centralizată │
└────────────┴─────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Pentru cazurile excepţionale în care se înregistrează absolvenţi ai clasei a VIII-a din seria curentă care nu au fost înmatriculaţi nici la învăţământul liceal şi nici la învăţământul profesional sau dual până la data de 20 august 2021 şi care solicită înmatricularea în învăţământul profesional sau dual de stat, în anul şcolar 2021-2022, inspectoratele şcolare vor soluţiona solicitările acestora, pe locurile libere la învăţământul profesional sau dual, cu acordul unităţilor de învăţământ şi al operatorilor economici parteneri ai unităţilor de învăţământ până la data începerii anului şcolar 2021-2022.
    La solicitarea comisiilor de admitere judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia naţională de admitere poate aproba, în situaţii justificate, modificarea datelor-limită/perioadelor şi activităţilor din calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2021-2022.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 5.449/2020)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................................, părintele/reprezentantul legal al copilului ............................. domiciliat(ă) în localitatea ................................, str. ................................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., ap. ...., judeţul/sectorul ..........................., legitimat(ă) cu ......... seria ...... nr. ............., CNP ................................ declar pe proprie răspundere că datele şi informaţiile cuprinse în documentul/documentele ............................................*) transmise prin mijloace electronice de comunicare, în vederea participării fiicei mele/fiului meu la procesul de admitere pentru învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 sunt corecte.
    *) Se vor completa, după caz: fişa de înscriere, documentele care intră în componenţa dosarului de înscriere, anexa la fişa de înscriere, documente pentru desfăşurarea/echivalarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.

    Totodată, declar că am înţeles următoarele:
    • la data comunicată de inspectoratul şcolar/unitatea de învăţământ voi prezenta la secretariatul unităţii de învăţământ gimnazial/profesional de stat şi în învăţământul dual de stat documentele care au stat la baza admiterii fiicei mele/fiului meu .......................... în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat, pentru anul şcolar 2021-2022, inclusiv documentele medicale necesare înscrierii.

    Cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere şi sub sancţiunea nulităţii înscrierii faptul că datele din prezenta cerere de înscriere sunt reale.
    Semnătura
    ..................
    Data
    .................
    • Sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării cererii de înscriere a minorului.
    • Sunt de acord ca datele cu caracter personal ale minorului să fie prelucrate de unitatea de învăţământ, în vederea soluţionării prezentei cereri şi ulterior, pe parcursul şcolarizării.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016