Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 37 din 18 februarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 37 din 18 februarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 241 din 10 martie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. 976 din 18.11.2020, întocmit de către Direcţia coordonare laboratoare şi produse medicinale veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 205/2007 privind aprobarea laboratoarelor naţionale de referinţă şi a atribuţiilor acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Laboratoarele naţionale de referinţă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor, prevăzute în cap. I din anexă, se organizează în cadrul Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, laboratoarele naţionale de referinţă pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, prevăzute la pct. 1-32 ale cap. III din anexă, se organizează în cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, iar cele prevăzute în cap. IV din anexă se organizează în cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor menţionate la acest capitol.
    (2) Responsabilităţile şi atribuţiile laboratoarelor naţionale de referinţă sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005,(CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului şi în anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 543/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare a cărnii de pasăre."

    3. În anexă, capitolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Laboratoare naţionale de referinţă pentru sănătatea şi bunăstarea animalelor
    1. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Pesta Porcină Clasică şi Pesta Porcină Africană;
    2. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Gripa Aviară şi Boala de Newcastle;
    3. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Febra Aftoasă şi alte boli veziculoase ale animalelor;
    4. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Arboviroze;
    5. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Pesta Micilor Rumegătoare;
    6. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Capripoxviroze;
    7. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Rabie;
    8. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Leucoza Enzootică Bovină;
    9. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Anemia Infecţioasă Ecvină;
    10. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Herpesviroze (boala lui Aujeszky, IBR, Rinopneumonia ecvină);
    11. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Encefalopatii Spongiforme Transmisibile;
    12. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Antrax;
    13. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Salmonelozele Animalelor;
    14. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Bruceloză;
    15. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Tuberculoză şi Paratuberculoză;
    16. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Campylobacter;
    17. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Pleuropneumonia Contagioasă Bovină;
    18. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Rezistenţa la Antimicrobiene;
    19. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Leptospiroză;
    20. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Paraziţi (în special Echinoccocus);
    21. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Boli Micotice şi Micotoxicoze;
    22. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Bolile Peştilor, Moluştelor şi Crustaceelor;
    23. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Monitorizarea Biotoxinelor Marine şi a Contaminării Microbiene a Moluştelor Bivalve;
    24. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Sănătatea Albinelor şi a Altor Insecte Utile;
    25. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Organisme Modificate Genetic;
    26. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Boli Tumorale la Animale;
    27. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Medicină Legală Veterinară;
    28. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Animale Utilizate în Scopuri Ştiinţifice şi Alternative la Testarea pe Animale;
    29. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Biologie Moleculară;
    30. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Bunăstarea Animalelor;
    31. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Coronaviroze."

    4. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală se asigură că agenţii etiologici sau genomul acestora, pentru care laboratoarele naţionale de referinţă au competenţe specifice, vaccinurile pentru cercetare, materialele pentru diagnostic sau pentru producerea de vaccin sunt manipulate sau utilizate numai în spaţii specifice destinate manipulării agenţilor etiologi cu risc şi în laboratoarele desemnate să lucreze în control oficial, spaţii şi laboratoare în care sunt aplicate cerinţele de biosecuritate corespunzătoare."

    5. În anexă, la articolul 2, punctele 11, 13 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "11. prepară anumite materiale de referinţă, pe care le furnizează laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate şi desemnate pentru testarea probelor prelevate în control oficial;
    ................................................................................................
13. organizează testele comparative interlaboratoare cu laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate şi desemnate pentru testarea probelor prelevate în control oficial;
    ................................................................................................
21. realizează activităţi de instruire şi formare a specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor autorizate şi desemnate pentru testarea probelor prelevate în control oficial;"

    6. În anexă, la articolul 2, după punctul 30 se introduc două noi puncte, punctele 31 şi 32, cu următorul cuprins:
    "31. elaborează diagramele flux şi stabilesc modul de lucru, diferenţiat pentru laboratoarele naţionale de referinţă şi pentru laboratoarele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor desemnate în controlul oficial, în funcţie de strategiile de control al bolilor la animale şi resursele financiare necesare, stabilite şi alocate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
32. pentru clarificarea situaţiilor neconcludente cauzate de două sau mai multe rezultate contradictorii, realizează atâtea teste sau analize de laborator câte sunt necesare pentru stabilirea unui diagnostic de laborator cert."

    7. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
    8. În anexă, la articolul 5, alineatul (3) se abrogă.
    9. În anexă, la articolul 7, alineatul (2) se abrogă.
    10. În anexă, la articolul 8, alineatul (2) se abrogă.
    11. În anexă, articolul 9 se abrogă.
    12. În anexă, articolul 10 se abrogă.
    13. În anexă, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Atribuţiile speciale ale Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Rabie sunt prevăzute la art. 1-4 şi în anexa nr. 2 la Norma sanitară veterinară care desemnează instituţia specifică responsabilă pentru stabilirea criteriilor necesare pentru standardizarea testelor serologice în scopul monitorizării eficienţei vaccinurilor antirabice, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 6/2003 şi în Norma sanitară veterinară referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Testele serologice pentru monitorizarea eficienţei vaccinării antirabice efectuate la carnasiere pentru mişcarea intracomunitară a acestora se realizează numai de către Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Rabie."

    14. În anexă, după articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 12^1 şi 12^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Atribuţiile speciale ale Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Animale Utilizate în Scopuri Ştiinţifice şi Alternative la Testarea pe Animale sunt următoarele:
    a) coordonează şi promovează elaborarea şi aplicarea metodelor alternative la procedurile de testare pe animale, inclusiv în domeniile cercetării de bază, al cercetării aplicate şi al testării reglementate;
    b) realizează sau participă la validarea metodelor alternative la nivelul României;
    c) coordonează validarea metodelor alternative la nivelul României;
    d) promovează metodele alternative şi principiile celor trei R (reducere, reutilizare, reciclare) în context naţional şi internaţional;
    e) coordonează la nivel naţional schimbul de informaţii privind elaborarea metodelor alternative;
    f) creează, administrează şi gestionează bazele de date publice şi ale sistemelor informatice aferente metodelor alternative şi stadiului de dezvoltare a acestora;
    g) efectuează cercetări şi colaborează la iniţiativele de cercetare ale Uniunii Europene şi/sau ale comunităţii internaţionale;
    h) diseminează informaţii şi asigură schimbul de cunoştinţe între diferite discipline şi sectoare de activitate;
    i) promovează dialogul între instituţii cu iniţiativă legislativă şi toate părţile interesate, reprezentanţii industriei, cercetătorii din domeniul biomedical, organizaţiile consumatorilor şi organizaţiile de apărare a animalelor, în vederea dezvoltării, validării, aprobării normative, recunoaşterii internaţionale şi aplicării metodelor alternative.
    ART. 12^2
    Atribuţiile speciale ale Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Bunăstarea Animalelor sunt următoarele:
    a) coordonează şi promovează elaborarea şi aplicarea metodelor analitice pentru stabilirea bunăstării animalelor, respectiv pentru evaluarea aplicării principiilor de calitate a bunăstării: alimentaţie adecvată, adăpostire adecvată, sănătate bună, comportament corespunzător, respectiv pentru evaluarea curăţeniei, a confortului termic şi calităţii aerului din adăposturi, a dietei, a statusului nutriţional, a stării de sănătate sau a altor metode decât cele care se referă la metodologia de diagnostic al bolilor infecţioase;
    b) coordonează, realizează sau participă la validarea metodelor la nivelul României;
    c) coordonează la nivel naţional schimbul de informaţii privind elaborarea metodelor de evaluare a bunăstării animalelor;
    d) creează, administrează şi gestionează bazele de date publice şi sistemele informatice aferente metodelor de evaluare a bunăstării animalelor şi a stadiului de dezvoltare a acestora;
    e) iniţiază sau efectuează cercetări şi colaborează la iniţiativele de cercetare naţionale, ale Uniunii Europene şi/sau ale comunităţii internaţionale;
    f) diseminează informaţii şi asigură schimbul de cunoştinţe între diferite discipline şi sectoare de activitate;
    g) promovează dialogul între instituţii cu iniţiativă legislativă şi toate părţile interesate, reprezentanţii industriei, cercetătorii din domeniul biomedical, organizaţiile consumatorilor şi organizaţiile de apărare a animalelor, în vederea dezvoltării, validării, aprobării normative, recunoaşterii internaţionale şi aplicării metodelor de evaluare a bunăstării animalelor."

    15. În anexă, capitolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Laboratoare naţionale de referinţă pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale
    1. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Lapte şi Produse Lactate;
    2. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Salmonella din Hrana pentru Animale şi Alimente de Origine Animală;
    3. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Listeria Monocytogenes;
    4. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Staphylococcus Aureus şi Enterotoxine Stafilococice;
    5. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Escherichia coli, inclusiv E. coli verotoxinogenă (VTEC);
    6. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Campylobacter;
    7. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Antibiorezistenţă;
    8. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Paraziţi (în special Trichinella şi Anisakis);
    9. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Proteine Animale Procesate din Hrana pentru Animale;
    10. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Micotoxine şi Toxine din Plante din Produse Alimentare de Origine Animală şi Hrană pentru Animale;
    11. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Metale Grele din Produse Alimentare de Origine Animală şi Hrana pentru Animale;
    12. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Determinarea Reziduurilor de Pesticide şi PCB Neasemănătoare Dioxinelor din Produse Alimentare de Origine Animală şi Hrană pentru Animale;
    13. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de A1 (Stilbene, Derivaţi Stilbenici, Săruri şi Esteri ai Acestora) din Produse de Origine Animală;
    14. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de A4 (Lactone ale Acidului Rezorcilic) din Produse de Origine Animală;
    15. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de A6 (Nitrofurani) din Produse de Origine Animală;
    16. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de A6 (Nitroimidazoli) din Produse de Origine Animală;
    17. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B1 (Substanţe Antibacteriene) din Produse de Origine Animală;
    18. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B2a (Antihelmintice) din Produse de Origine Animală;
    19. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B2b (Anticoccidiene) din Produse de Origine Animală şi Hrană pentru Animale;
    20. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B2e (Antiinflamatoare Nesteroidiene) din Produse de Origine Animală;
    21. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B3e (Coloranţi) din Produse de Acvacultură;
    22. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B2f (Corticosteroizi) din Produse de Origine Animală;
    23. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de B2f (Carbadox/Olaquindox) din Produse de Origine Animală;
    24. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Reziduuri de Pesticide prin Metode Monoreziduale din Produse de Origine Animală;
    25. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Virusuri Transmisibile prin Alimente;
    26. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Apa din Carnea de Pasăre;
    27. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Impurităţi Botanice din Hrana pentru Animale şi Produse Alimentare;
    28. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Alergeni din Produse Alimentare;
    29. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Controlul Contaminării Radioactive prin Spectrometrie Gama şi pentru Detecţia Tratamentului cu Radiaţii Ionizante din Produse Alimentare şi Hrana pentru Animale;
    30. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Analize Fizico-Chimice din Produse Alimentare;
    31. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Determinarea Speciei de Provenienţă pentru Produse Alimentare;
    32. Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Determinarea Proteinei Vegetale din Produse Alimentare prin Tehnici de Biologie Moleculară."

    16. În anexă, articolul 13 se abrogă.
    17. În anexă, după articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 15, cu următorul cuprins:
    "ART. 15
    În caz de incapacitate de lucru cauzată de situaţii specifice de urgenţă sau criză provocate de dezastre naturale sau antropice, activitatea laboratoarelor naţionale de referinţă pentru siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale este preluată de către laboratorul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor judeţean desemnat de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru o perioadă de timp necesară eliminării efectelor situaţiei specifice de urgenţă sau ale crizei şi refacerii capacităţii de lucru."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Robert-Viorel Chioveanu

    Bucureşti, 18 februarie 2021.
    Nr. 37.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016