Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 369 din 13 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 369 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 530 din 21 mai 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.000 din 19.03.2021 al Direcţiei transport rutier,
    în temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) şi f) şi alin. (3) lit. e) şi al prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, al prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, precum şi al prevederilor art. 57 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.058/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 25 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.821/85 şi (CE) nr. 2.135/98 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziţii ale legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 165/2014, ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (AETR), denumit în continuare Acordul AETR, ale Acordului comercial şi de cooperare între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de altă parte, denumit în continuare Acordul UE-UK, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007, se desfăşoară în trafic, în punctele unde oprirea, staţionarea sau parcarea pe drumul public este permisă, conform prevederilor legale în vigoare, în punctele de îmbarcare/debarcare a călătorilor, în punctele de trecere a frontierei de stat, în zonele adiacente acestora şi la sediile operatorilor de transport rutier/întreprinderilor de transport rutier în cont propriu."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Coordonatorul naţional al activităţilor de control cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi ale Acordului UE-UK este Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare Coordonator naţional."

    3. La articolul 4, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) transmite la fiecare 2 ani Comisiei Europene raportări statistice cu privire la activitatea de control, conform prevederilor art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi ale Deciziei de punere în aplicare (UE) 2017/1.013 a Comisiei din 30 martie 2017 de stabilire a formularului-tip pentru raportare menţionat la art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;
d) colaborează cu organismele similare din celelalte state membre ale Uniunii Europene în vederea depistării şi sancţionării unor eventuale încălcări ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Acordului AETR şi/sau ale Acordului UE-UK, acolo unde există indicii în acest sens;"

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    La controalele în trafic se vor verifica, în principal, următoarele:
    a) respectarea perioadelor de conducere zilnică şi săptămânală, a pauzelor şi a perioadelor de repaus zilnic şi săptămânal;
    b) foile de înregistrare pentru zilele precedente care trebuie deţinute la bordul vehiculului în conformitate cu art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014 şi/sau datele înregistrate pentru aceeaşi perioadă pe cardul conducătorului auto şi/sau în memoria aparatului de înregistrare, în conformitate cu anexa II la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006 privind condiţiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr. 3.820/85 şi (CEE) nr. 3.821/85 ale Consiliului privind legislaţia socială referitoare la activităţile de transport rutier şi de abrogare a Directivei 88/599/CEE a Consiliului, şi/sau pe foile imprimate;
    c) cazurile de depăşire a vitezei permise a vehiculului pentru perioada menţionată la art. 36 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N_3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M_3 [categoriile N_3 şi M_3, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/858 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind omologarea şi supravegherea pieţei autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi ale sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 595/2009 şi de abrogare a Directivei 2007/46/CE];
    d) funcţionarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii şi/sau a cardului conducătorului auto şi/sau a foilor de înregistrare sau, dacă este cazul, prezenţa documentelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006."

    5. Articolul 8^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    I.S.C.T.R. dotează echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie la distanţă a încălcărilor conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014."

    6. După articolul 14 se introductrei noi articole, articolele 14^1-14^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    (1) În cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune rezonabilă privind existenţa unei fraudări a tahografului sau a instalaţiei acestuia, echipajul de control al I.S.C.T.R. însoţeşte vehiculul care face obiectul controlului la un atelier autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecţia tipului de tahograf cu care este dotat autovehiculul, situat în apropiere, în intervalul programului de lucru al atelierului, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea existenţei dispozitivelor de fraudare, a integrităţii tahografului şi a instalaţiei acestuia.
    (2) Conducătorul auto are obligaţia să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoţit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la atelierul autorizat, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrităţii tahografului.
    (3) În caz de neconformare a conducătorului auto, inspectorul aplică dispoziţiile legale în vigoare privind refuzul deplasării vehiculului către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrităţii tahografului şi a instalaţiei acestuia.
    (4) Echipajul de control solicită atelierului autorizat, printr-o adresă al cărei model se stabileşte prin procedură internă de către I.S.C.T.R., să efectueze teste suplimentare, conform art. 38 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, teste care trebuie să includă şi verificări specifice destinate identificării prezenţei unor dispozitive de manipulare a tahografului sau a instalaţiei acestuia.
    (5) În cazul în care atelierul respectiv nu poate efectua din motive obiective testele prevăzute la alin. (4), motive care trebuie comunicate în scris, în maximum 30 de minute de la primirea solicitării, autovehiculul este însoţit de către echipajul de control al I.S.C.T.R. către un alt atelier autorizat situat în apropiere.
    (6) Inspectorul atelierului autorizat care verifică tahograful şi instalaţia acestuia trebuie să fie atestat de către Registrul Auto Român - R.A.R. pentru tipul de tahograf instalat pe autovehiculul respectiv.
    (7) Costurile verificărilor de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecţia tahografelor ori a limitatoarelor de viteză ale integrităţii tahografului şi ale instalaţiei acestuia, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul I.S.C.T.R., se achită conform prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007.
    (8) În cazul în care în urma verificării autovehiculului care face obiectul controlului nu se constată că integritatea tahografului sau instalaţia acestuia a fost afectată, I.S.C.T.R. achită atelierului autorizat contravaloarea verificării prevăzute la alin. (4) în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii.
    (9) În vederea aplicării prevederilor art. 38 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, dacă se detectează dispozitive de manipulare care afectează integritatea tahografului sau instalaţia acestuia, echipamentul, inclusiv dispozitivul în sine, unitatea montată pe vehicul sau componente ale acesteia şi cardul de conducător auto pot fi retrase din vehicul şi pot fi reţinute de inspectorii I.S.C.T.R. cu scopul utilizării, după caz, ca dovezi pentru susţinerea măsurilor aplicate.
    ART. 14^2
    În vederea aplicării prevederilor art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru asigurarea unei protecţii corespunzătoare în ceea ce priveşte perioadele de conducere permise, pauzele şi perioadele de repaus obligatorii, conducătorii auto ai vehiculelor utilizate pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, traseul liniei nedepăşind 50 km, respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier, cu modificările ulterioare.
    ART. 14^3
    (1) În vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, întreprinderile/ operatorii de transport rutier organizează activitatea conducătorilor auto în aşa fel încât aceştia să poată în fiecare perioadă de trei sau patru săptămâni consecutive, după caz, să se întoarcă la centrul operaţional al angajatorului unde se află locul normal de staţionare al conducătorului auto şi unde începe perioada de repaus săptămânal a conducătorului auto, în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reşedinţă al conducătorului auto, pentru a petrece cel puţin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore luată în compensaţie pentru perioadele de repaus săptămânal reduse.
    (2) Conducătorii auto au libertatea să aleagă una din cele două opţiuni, întoarcerea la centrul operaţional al întreprinderii/ operatorului de transport rutier în statul membru de stabilire al acesteia/acestuia sau la locul de reşedinţă al conducătorului auto, oferite de angajator prin transmiterea unei invitaţii în acest sens fie în format letric, fie în format electronic.
    (3) Dacă conducătorul auto nu optează pentru niciuna dintre opţiunile prevăzute la alin. (2), angajatorul poate alege în funcţie de ceea ce este considerat a fi mai convenabil.
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), angajatorul trebuie să demonstreze că i-a trimis conducătorului auto o invitaţie conform alin. (2), dar acesta nu i-a răspuns.
    (5) Organizarea conform alin. (1)-(4) trebuie să fie întreprinsă în mod activ, fără o cerere specială din partea conducătorului auto.
    (6) Conducătorul auto ia decizia unde efectuează repausul prevăzut la alin. (1), iar angajatorul sau conducătorul auto nu trebuie să păstreze dovezi privind locul în care a fost efectuat repausul.
    (7) Întreprinderea/Operatorul de transport rutier documentează modul în care îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi păstrează la sediu, pentru o perioadă de cel puţin un an, pentru a le prezenta autorităţilor de control, următoarele documente, după caz:
    a) înregistrări tahograf;
    b) bilete de călătorie, în cazul transportului cu avionul, trenul sau al curselor regulate de transport persoane;
    c) documentul de transport, în cazul transportului în cont propriu efectuat de întreprinderea/operatorul de transport rutier;
    d) dovada că un conducător auto a călătorit la domiciliul său cu un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, pus la dispoziţie de întreprinderea/operatorul de transport;
    e) orice altă dovadă a altor modalităţi de călătorie;
    f) invitaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), care dovedesc că întreprinderea/operatorul de transport rutier i-a oferit conducătorului auto o posibilitate reală de a se întoarce fie la locul de reşedinţă, fie la centrul operaţional al întreprinderii/ operatorului de transport, în cazul în care nu sunt prezentate documentele prevăzute la lit. a)-e), prin care se face dovada întoarcerii conducătorilor auto la centrul operaţional al întreprinderii/operatorului de transport rutier din statul membru de stabilire sau la locul de reşedinţă al conducătorului auto.
    (8) În cazul în care perioada de muncă anterioară întoarcerii în unul din cele două locuri prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie într-un loc situat departe de locul de întoarcere ales, obligaţia angajatorului de a organiza întoarcerea conducătorului auto implică responsabilitatea financiară de a acoperi cheltuielile de deplasare.
    (9) În cazul în care conducătorul auto decide să nu beneficieze de oferta angajatorului de a se întoarce la locul său de reşedinţă sau la centrul operaţional al angajatorului şi decide să îşi petreacă perioada de repaus într-un alt loc, eventualele costuri de călătorie către şi dinspre această destinaţie trebuie să fie acoperite de conducătorul auto."

    7. La articolul 18, după alineatul (2) se introductrei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În cazul în care în urma verificărilor efectuate se detectează un dispozitiv de manipulare a tahografului sau a instalaţiei acestuia, suplimentar faţă de măsura dispusă conform alin. (2), inspectorul aplică imobilizarea autovehiculului, prin reţinerea plăcuţelor de înmatriculare, până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea transportului.
(2^2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare se reţin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează agentul constatator şi conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză să semneze şi/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare care se păstrează de către agentul constatator se consemnează şi returnarea acestora.
(2^3) În cazul prevăzut la alin. (2^2), conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deţine vehiculul imobilizat are obligaţia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplineşte condiţiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării."

    8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 369.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016