Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.685 din 19 aprilie 2021  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ,  specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat  evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.685 din 19 aprilie 2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 557 din 31 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    având în vedere dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 21 din 11.11.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020, prevăzute în anexele nr. 1-12, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-12 la prezentul ordin sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele ordinului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 aprilie 2021.
    Nr. 3.685.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Bacău

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────────────────┬────────────┬────────┬───────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │/ │pregătirii │profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │Profilul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────────────────┼────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │ │completările│ │Turism şi │Tehnician în │ │Cu │
│ │ │13.10.2020│ │ │ulterioare) │Servicii│alimentaţie│gastronomie │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Bacău, str. V.│completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Alecsandri nr. 18, │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Liceul ├──────────┤ │tel./fax: 0234/581381, ├────────────┼────────┼───────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Tehnologic│ │ │ctanghelsaligny@yahoo.com│Profesional/│ │ │ │ │ │
│1. │„Anghel │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │Saligny“ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Operator la │ │ │
│ │ │17/ │ │ │completările│ │ │maşini cu │ │Cu │
│ │ │13.10.2020│ │ │ulterioare) │Mecanică│ │comandă │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │numerică │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────────────────┴────────────┴────────┴───────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 128 de formaţiuni de studiu în 2 schimburi │
│ │ │(maximum 64 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 64 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Bihor

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│predare │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │Profilul│de bază │Specializarea│ │ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │Fabricarea│Tehnician în │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Tehnic │produselor│prelucrarea │Română │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │de lemn │lemnului │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Satul Cadea, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │18/ │ │Str. De Jos nr. 48,│ulterioare) │ │ │ │ │Cu │
│ │ │20.10.2020│ │tel./fax.: 0259/ ├────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼────────┤frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │321559 │Profesional/│ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │gra.cadea@yahoo.com│Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │Mecanic │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică│ │agricol │Maghiară│ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 39 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 22 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 17 formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2). Există resursă umană pentru 3 formaţiuni de studiu - │
│ │ │calificarea mecanic agricol. │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Botoşani

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │Adresa unităţii de învăţământ,│de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │tel./fax, e-mail │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Ospătar │ │ │
│ │ │16/ │ │Comuna Truşeşti, Str. 2 nr. │completările│Turism şi │ │(chelner) │ │Cu │
│ │ │6.10.2020│ │11, tel./fax: 0231567929, │ulterioare) │alimentaţie│ │vânzător în │Română │frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │grupscolartrusesti@yahoo.com19│Nivel 3 │ │ │unităţi de │ │ │
│1. │„Demostene│ │ │ │(conform │ │ │alimentaţie │ │ │
│ │Botez“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴──────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 49 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 47 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 2 formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 4

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Municipiul Bucureşti

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Instructor │ │ │
│ │ │ │ │Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 3, │şi │ │ │sportiv │ │ │
│ │ │17/ │ │sectorul 2, tel.: 0730/ │completările│Sportiv │ │(discipline │ │Cu │
│ │Colegiul │13.10.2020│ │098129, │ulterioare) │(filieră │ │sportive - │Română │frecvenţă │
│ │Tehnic │ │ │edmond_nicolau2005@yahoo.com│Nivel 4 │vocaţională)│ │fotbal, │ │ │
│1. │„Edmond │ │ │ │(conform │ │ │baschet) │ │ │
│ │Nicolau“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 38 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 19 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 5

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Municipiul Bucureşti

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │unităţii de│de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │învăţământ,│învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │6.10.2020│ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │Şcoala │ │ │Aleea Istru│şi │ │ │Tipăritor │ │ │
│ │Profesională│ │ │nr. 6, │completările│Tehnici │ │ofset │ │Cu │
│ │Specială ├─────────┤ │sectorul 6,│ulterioare) │poligrafice│ │(învăţământ │Română │frecvenţă │
│1. │pentru │ │ │tel.: 021/ │Nivel 3 │ │ │special) │ │ │
│ │Deficienţi │ │ │4440331 │(conform │ │ │ │ │ │
│ │de Auz │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │„Sfânta │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │Maria“ │16/ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │6.10.2020│ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 21 de formaţiuni de studiu/1 schimb (maximum │
│ │ │21 de formaţiuni de studiu/schimbul 1) │
└────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 6

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Dolj

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna Daneţi, Str. │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │Târgului nr. 2, tel.: 0745/│completările│ │ │Agricultor │ │Cu │
│ │ │6.10.2020 │ │812395, │ulterioare) │Agricultură│ │culturi de │Română │frecvenţă │
│ │Şcoala │ │ │amolaru2001@yahoo.com │Nivel 3 │ │ │câmp │ │ │
│1. │Profesională│ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 30 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 15 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 15 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
├────┼────────────┼──────────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │Economic │ │Agent fiscal │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Craiova, str. │şi ├───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │17/ │ │Constantin Brâncuşi nr. 17,│completările│ │ │ │ │ │
│ │Liceul │13.10.2020│ │tel.: 0251/599199, │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Tehnologic │ │ │craiovactbrancusi@yahoo.com│Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│2. │„Constantin │ │ │ │(conform │ │ │Organizator │ │ │
│ │Brâncuşi“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │de │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Turism şi │ │conferinţe, │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │alimentaţie│ │congrese, │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │târguri şi │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │expoziţii │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 58 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 29 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 29 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 7

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Gorj

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de învăţământ, │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │învăţământ/ │Profilul │pregătirii │profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │Nivelul de │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │Turism şi │Tehnician în │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │alimentaţie│turism │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna Baia de Fier, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │Str. Principală nr. 367, tel./fax: │ulterioare) │Servicii ├───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │Liceul │13.10.2020│ │0253/461328, │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │grup_scolar_ind_baia_de_fier@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Baia de │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │Fier │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │Tehnician │ │Cu │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │Economic │activităţi │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │economice │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 64 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 32 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 32 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
├────┼──────────┼──────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬───────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │Sudor │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ ├──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Operator la │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │extracţia, │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │tratarea, │ │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică │ │transportul şi│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │distribuirea │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │gazelor │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ ├──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │Operator sonde│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Umanist │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │Oraşul Ţicleni, Str. Stadionului │nr. 918/ │(filieră │ │Filologie │Română │frecvenţă │
│ │ │16/ │ │nr. 1, tel.: 0765/457881, │2013, cu │teoretică) │ │ │ │ │
│ │Liceul │6.10.2020 │ │gsipt@yahoo.com │modificările│ │ │ │ │ │
│2. │Tehnologic│ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Ţicleni │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Administrator │ │ │
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │reţele locale │ │Cu │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │şi de │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │comunicaţii │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │Informatică │ ├──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │echipamente │ │Cu │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │periferice şi │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │birotică │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) ├────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │Electronică │ │electronist │ │Cu │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │automatizări│ │echipamente de│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │automatizare │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu ├────────────┼───────────┼──────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Tehnician │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │transporturi │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│Transporturi│ │auto interne │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │şi │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │ │ │ │internaţionale│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 18 formaţiuni de studiu/2 schimburi (maximum │
│ │ │9 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 9 formaţiuni de studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 8

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Iaşi

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │Nivelul de │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Ţibana, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │satul │şi │ │ │Brutar-patiser-│ │ │
│ │ │17/ │ │Ţibana, │completările│Industrie │ │preparator │ │Cu │
│ │Şcoala │13.10.2020│ │str. Preot │ulterioare) │alimentară│ │produse │Română │frecvenţă │
│ │Profesională│ │ │Ghe. Moga │Nivel 3 │ │ │făinoase │ │ │
│1. │de Industrie│ │ │nr. 3, │(conform │ │ │ │ │ │
│ │Alimentară │ │ │tel.: 0741/│Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │214134 │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare – 54 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 27 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 27 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 9

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Hunedoara

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │unităţii de│de │Domeniul/│Domeniul │ │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │învăţământ,│învăţământ/ │Profilul │pregătirii│Calificarea profesională/ Specializarea│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │Nivelul de │ │de bază │ │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │Estetica │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │şi igiena│ │Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist│ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │corpului │ │(învăţământ special) │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │omenesc │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările├─────────┤ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Petroşani, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │str. 22 │completările│Industrie│ │ │ │Cu │
│ │Liceul │6.10.2020│ │Decembrie │ulterioare) │textilă │ │Confecţioner produse textile │Română │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │nr. 6, │Nivel 3 │şi │ │(învăţământ special) │ │ │
│1. │„Dimitrie │ │ │tel.: 0740/│(conform │pielărie │ │ │ │ │
│ │Leonida“ │ │ │959279 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ ├─────────┤ ├───────────────────────────────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Lăcătuş mecanic prestări servicii │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │Mecanică │ │(învăţământ special) │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 70 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 35 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 35 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 10

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Mehedinţi

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna Corlăţel, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │Str. Principală nr.│completările│ │ │ │ │Cu │
│ │ │13.10.2020│ │107, tel.: 0743/ │ulterioare) │Agricultură│ │Horticultor │Română │frecvenţă │
│ │Şcoala │ │ │100541, │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│1. │Profesională│ │ │scorlatel@yahoo.com│(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 22 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 11 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 11 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 11

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Olt

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Slatina, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │Str. Primăverii nr. 5,│completările│Industrie │ │Tehnician │ │Cu │
│ │Liceul │13.10.2020│ │tel.: 0766/428385, │ulterioare) │alimentară│ │dietetician │Română │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │cepsaurelian@yahoo.com│Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│1. │„Petre S. │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │Aurelian“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 90 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 45 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 45 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 12

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale
    ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Vâlcea

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │ │Nivelul │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │Adresa unităţii de │de │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │învăţământ, │învăţământ/ │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, e-mail │Nivelul de │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼─────────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Râmnicu Vâlcea, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │Aleea Teilor nr. 1, │completările│ │ │Analist │ │Cu │
│ │Liceul │6.10.2020│ │tel.: 0742/773416, │ulterioare) │Informatică│ │programator │Română │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │secretariatferdinad@yahoo.com│Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│1. │„Ferdinand│ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │I“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴─────────────────────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 32 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 16 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 16 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016