Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.684 din 19 aprilie 2021  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 6-23 octombrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.684 din 19 aprilie 2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 547 din 27 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    având în vedere dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 22 din 13.11.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020, prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-3 la prezentul ordin sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele ordinului, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 aprilie 2021.
    Nr. 3.684.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
    profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Braşov

┌────┬────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│unităţii de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │Profilul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Braşov, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. 13 │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │Decembrie │ulterioare) │Tehnic │Mecanică │Tehnician │Română │Cu │
│ │Şcoala │06.10.2014│ │nr. 131, │Nivel 4 │ │ │mecatronist │ │frecvenţă │
│1. │Profesională│ │ │tel.: 0368/│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Germană │ │ │457497 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │„Kronstadt“ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 26 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 13 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 13 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
    profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Bihor

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │învăţământ, tel./fax, │învăţământ/ │Domeniul/ │pregătirii│profesională/│Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │e-mail │Nivelul de │Profilul │de bază │Specializarea│predare │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 (conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Salonta, │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. 7 iunie 1944 nr. │Guvernului │Real │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │2, str. Aurel Lazăr │nr. 918/ │(filiera │ │Ştiinţe ale │Maghiară│Cu │
│ │ │14.10.2020│ │nr. 1, tel./fax.: 0359│2013, cu │teoretică)│ │naturii │ │frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │/405134, │modificările│ │ │ │ │ │
│1. │Teoretic │ │ │ltaranyjanos@gmail.com│şi │ │ │ │ │ │
│ │„Arany │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │Janos“ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴──────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 87 de formaţiuni de studiu/2 schimburi ( │
│ │ │maximum 51 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 36 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
│ │ │Există resursă umană pentru 4 formaţiuni de studiu - nivel liceal: ştiinţe ale │
│ │ │naturii. │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările
    profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6-23 octombrie 2020

    Judeţul Sibiu

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ARACIP de│persoanei │unităţii de │învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│unităţii de │evaluare/│juridice │învăţământ, │Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/ │de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea │predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Ospătar │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │(chelner) │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │vânzător în │Română │Cu │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │unităţi de │ │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │alimentaţie │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Sibiu, Str. │completările│ │ │ │ │ │
│ │Liceul │16/ │ │Postăvarilor│ulterioare) │Turism şi │ │ │ │ │
│ │Tehnologic │6.10.2020│ │nr. 18, tel.│Nivel 3 │alimentaţie│ │ │ │ │
│1. │de Industrie│ │ │/fax: 0269/ │(conform │ │ ├───────────────┼───────┼──────────┤
│ │Alimentară │ │ │218797 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │„Terezianum“│ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Cofetar-patiser│Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare - 62 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 31 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 31 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016