Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.666 din 7 octombrie 2020  privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate  în activitatea de verificare documentară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.666 din 7 octombrie 2020 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 938 din 13 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 895.658 din data de 2.10.2020,
    în temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară, reglementată la titlul VI capitolul V „Verificarea documentară“ din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    a) Solicitare de documente/informaţii, prevăzut în anexa nr. 1;
    b) Invitaţie pentru audiere, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) Dispoziţie de măsuri ca urmare a verificării documentare, prevăzut în anexa nr. 3;
    d) Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare, prevăzut în anexa nr. 4.


    ART. 2
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia generală control venituri persoane fizice, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora, precum şi Direcţia generală antifraudă fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 7 octombrie 2020.
    Nr. 3.666.
    ANEXA 1


┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│SIGLA │ │Nr. │
│D.G.R.F.P./ │Direcţia………………………… │.........................│
│D.G.A.M.C./ │Administraţia……………………...│Data .......... │
│D.G.A.F./ │ │/.........../............│
│D.G.C.V.P.F.│ │ │
└────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘


    SOLICITARE DE DOCUMENTE/INFORMAŢII
    Domnului/Doamnei …………………………………….........., în calitate de/având funcţia de …………….........................…
    Denumirea contribuabilului/plătitorului ........................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Domiciliul fiscal ...................................
    Vă aducem la cunoştinţă că în urma verificării documentare aflate în curs de desfăşurare au fost constatate următoarele: .........................................................
    În temeiul prevederilor art. 58, 64 şi 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru stabilirea situaţiei de fapt fiscale, vă rugăm să transmiteţi următoarele documente/înscrisuri/informaţii: .................................................
    Documentele/Înscrisurile pot fi transmise, în copie, la sediul nostru din ...................................................... fie prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (în situaţia în care sunteţi înrolat în SPV), fie prin e-mail la adresa ........................, fie prin poştă sau prin depunere la registratura organului fiscal din ........................, .................................................,
    în termenul legal de maximum 30 de zile de la data primirii prezentei solicitări.
    Nerespectarea prevederilor art. 58 şi 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, constituie contravenţie conform art. 336 alin. (1) din acelaşi act normativ, dacă fapta/faptele nu a/au fost săvârşită/săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni.
    Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informaţii în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul ………………………………, număr de telefon ………………, adresa de e-mail …………………., camera …………….. .
    Conducătorul structurii care efectuează verificarea documentară,
    ....................................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 2


┌────────────┬─────────────┬─────────────────────────┐
│SIGLA │Direcţia │Nr. │
│D.G.R.F.P./ │………………………… │.........................│
│D.G.A.M.C./ │Administraţia│Data .......... │
│D.G.A.F./ │……………………... │/.........../............│
│D.G.C.V.P.F.│ │ │
└────────────┴─────────────┴─────────────────────────┘


    INVITAŢIE PENTRU AUDIERE
    Domnului/Doamnei ......….., în calitate de/având funcţia de ...............................
    Denumirea contribuabilului/plătitorului ..............................................................
    Codul de identificare fiscală ....................................
    Domiciliul fiscal ..........................................
    În vederea finalizării verificării documentare pentru clarificarea situaţiei de fapt fiscale, în baza prevederilor art. 9 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, aveţi posibilitatea de a vă exprima punctul de vedere cu privire la constatările cuprinse în proiectul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziţiei de măsuri ca urmare a verificării documentare, pe care o anexăm la prezenta invitaţie.
    Punctul dumneavoastră de vedere poate fi prezentat în scris până la data de ………………….. sau poate fi susţinut oral, cu ocazia audierii, programată la aceeaşi dată.
    Dacă până la data de mai sus nu aţi prezentat în scris punctul dumneavoastră de vedere şi nici nu v-aţi prezentat pentru susţinerea orală a acestuia, vă informăm că următorul termen stabilit pentru prezentarea în scris a punctului de vedere sau pentru susţinerea orală a acestuia este în data de ……………….. .
    Vă precizăm că, potrivit prevederilor în vigoare, audierea este considerată îndeplinită şi în situaţia în care nu aţi transmis în scris punctul dumneavoastră de vedere sau nu v-aţi prezentat pentru susţinerea orală a acestuia la niciunul din termenele de mai sus stabilite pentru audiere.
    Punctul dumneavoastră de vedere faţă de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziţiei de măsuri ca urmare a verificării documentare poate fi transmis prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (în situaţia în care sunteţi înrolat în SPV), prin e-mail la adresa ........, prin poştă sau prin depunere la registratura organului fiscal din .............................................
    ...............................................................
    ...................................................

    Susţinerea orală a punctului dumneavoastră de vedere faţă de constatările din proiectul Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare/Dispoziţiei de măsuri ca urmare a verificării documentare poate avea loc fie prin prezentarea la sediul nostru din ............................................................................................... fie prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanţă care asigură conexiunea audiovideo, în funcţie de modalitatea aleasă de dumneavoastră.
    În situaţia în care veţi opta pentru susţinerea orală a punctului dumneavoastră de vedere prin intermediul sistemelor electronice de comunicare la distanţă, anterior datei stabilite pentru audiere, se vor stabili detaliile tehnice ale întâlnirii, de comun acord cu reprezentantul desemnat din cadrul organului fiscal.
    Pentru solicitarea/comunicarea oricăror informaţii în legătură cu această solicitare, persoana desemnată care poate fi contactată este doamna/domnul ……………………………, număr de telefon ………………………, adresa de e-mail ………………., camera …………………….. .
    Conducătorul structurii care efectuează verificarea documentară,
    ...................................................................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 3


┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐
│SIGLA │ │Nr. │
│D.G.R.F.P./ │Direcţia………………………… │.........................│
│D.G.A.M.C./ │Administraţia……………………...│Data .......... │
│D.G.A.F./ │ │/.........../............│
│D.G.C.V.P.F.│ │ │
└────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────┘


    DISPOZIŢIE DE MĂSURI
    ca urmare a verificării documentare
    1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
    Denumirea contribuabilului/plătitorului ...............................................
    Codul de identificare fiscală .....................................................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ......................................................
    Domiciliul fiscal .......................................................

    2. Constatări
    Ca urmare a acţiunii de verificare documentară efectuate de către organele fiscale din cadrul ........................., au fost constatate următoarele:
    .........................................................................
    .........................................................................
    .........................................................................


    3. Măsuri dispuse
    În baza art. 149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dispunem următoarele măsuri:
    3.1. Măsura nr. 1
    3.1.1. Prezentarea măsurii nr. 1: ............................................................
    3.1.2. Termen: ........................................................
    3.1.3. Motivul de fapt: ...............................................................
    3.1.4. Temeiul de drept: ......................................................................

    3.2. Măsura nr. 2
    3.2.1. Prezentarea măsurii nr. 2: ................................................
    3.2.2. Termen: ........................................................
    3.2.3. Motivul de fapt: ................................
    3.2.4. Temeiul de drept: ..................................................................
    Despre modalitatea de ducere la îndeplinire, în termenul stabilit, a măsurilor dispuse prin prezenta ne veţi informa în termen de 3 zile de la data îndeplinirii acestora.
    4. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condiţiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    5. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi măsurile dispuse
    ..................................
    ..................................

    6. În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    Dispoziţia de măsuri ca urmare a verificării documentare conţine un număr de ............... pagini.

┌────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│Aprobat │Avizat │Întocmit │
├────────────┼─────────┼────────────┬─────────┤
│Conducătorul│ │Funcţionarul│ │
│structurii │ │/ │ │
│care a │ │Funcţionarii│ │
│efectuat │Şef de │public/ │Semnătura│
│verificarea │serviciu │publici care│ │
│documentară │ │a/au │ │
│Funcţia │ │efectuat │ │
│ │ │verificarea │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│Numele şi │Numele şi│Numele şi │ │
│prenumele │prenumele│prenumele │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│Semnătura │Semnătura│ │ │
└────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘    NOTĂ:
    În situaţia comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistraţi în spaţiul privat virtual, acest tabel nu va fi afişat.

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    ANEXA 4


┌────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│SIGLA │ │Nr. │
│D.G.R.F.P./ │Direcţia………………………… │înregistrare.........................│
│D.G.A.M.C./ │Administraţia……………………...│Data ........../........... │
│D.G.A.F./ │ │/............ │
│D.G.C.V.P.F.│ │ │
└────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    DECIZIE DE IMPUNERE
    privind obligaţiile fiscale principale stabilite ca urmare a verificării documentare
    1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului
    Denumirea/Numele şi prenumele contribuabilului/plătitorului ....................................................
    Codul de identificare fiscală .................................................................
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului ....................................................
    Domiciliul fiscal: localitatea ............................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul …………

    2. Date privind obligaţia fiscală
    Ca urmare a verificării documentare efectuate conform prevederilor art. 148-149 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, au fost stabilite următoarele obligaţii fiscale principale:

┌────┬────────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬────────┬────────┐
│ │ │ │Obligaţia │ │ │ │
│ │ │ │fiscală │Diferenţa │ │ │
│ │ │ │declarată de │de │ │ │
│ │ │Perioada │contribuabil/ │obligaţie │ │ │
│ │Denumirea │impozabilă│stabilită de │fiscală │Codul │ │
│Nr. │impozitului/│lună/ │organul fiscal │stabilită │contului│Termenul│
│crt.│taxei/ │trimestru/│- lei - │ca urmare a│bugetar │scadent │
│ │contribuţiei│semestru/ ├──────────┬────┤verificării│ │ │
│ │ │an │Nr./data │Suma│documentare│ │ │
│ │ │ │declaraţie│(+/ │(+/–) - lei│ │ │
│ │ │ │/deciziei │–) │- │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┼────┼───────────┼────────┼────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┴────┴───────────┴────────┴────────┘
    3. Motivul de fapt
    .........................................................................
    .........................................................................

    4. Temeiul de drept
    .........................................................................
    .........................................................................

    5. Data comunicării
    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă letrică în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    - data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ-fiscal emis în formă electronică în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
    - data la care expiră termenul de 15 zile de la data comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul/plătitorul a optat pentru această modalitate de comunicare, în condiţiile art. 47 alin. (15) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.


    6. Termenul de plată
    Diferenţele de impozit, taxă sau contribuţie stabilite de organele fiscale ca urmare a verificării documentare se plătesc, potrivit art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:
    - până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;
    – până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    7. Menţiuni privind audierea contribuabilului şi, respectiv, informarea acestuia despre aspectele constatate şi consecinţele fiscale
    8. În conformitate cu art. 268 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului act administrativ-fiscal se poate formula contestaţie, care se depune, în termen de 45 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.
    Prezenta decizie reprezintă titlu de creanţă şi este emisă, potrivit prevederilor art. 149 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sub rezerva verificării ulterioare.
    Decizia de impunere conţine un număr de ............... pagini.

┌────────────┬─────────┬──────────────────────┐
│Aprobat │Avizat │Întocmit │
├────────────┼─────────┼────────────┬─────────┤
│Conducătorul│ │Funcţionarul│ │
│structurii │ │/ │ │
│care a │ │Funcţionarii│ │
│efectuat │Şef de │public/ │Semnătura│
│verificarea │serviciu │publici care│ │
│documentară │ │a/au │ │
│Funcţia │ │efectuat │ │
│ │ │verificarea │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│Numele şi │Numele şi│Numele şi │ │
│prenumele │prenumele│prenumele │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼────────────┼─────────┤
│Semnătura │Semnătura│ │ │
└────────────┴─────────┴────────────┴─────────┘    NOTĂ:
    În situaţia comunicării documentului în format electronic contribuabililor înregistraţi în spaţiul privat virtual, acest tabel nu va fi afişat.

    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016