Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.663 din 14 aprilie 2021  pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.663 din 14 aprilie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 456 din 28 aprilie 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 94 alin. (2) lit. e) şi ale art. 77 alin. (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    – prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ, cu modificările ulterioare;
    – prevederile art. 38 şi 39 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.460/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 25 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În anul şcolar 2020-2021, înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică de către elevii claselor a XII-a cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi de către elevii claselor a XII-a cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către elevii claselor a XII-a cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular, se desfăşoară în perioada 10-31 mai 2021."

    2. La anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Atestatul de competenţă lingvistică este actul de studii prin care se confirmă competenţele lingvistice dobândite de absolvenţii unităţilor de învăţământ liceal, cursuri de zi. Acesta se eliberează elevilor claselor menţionate la art. 1, care au promovat probele de specialitate prevăzute la art. 8."

    3. La anexa nr. 1, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Candidaţii din unităţile de învăţământul de stat şi particular susţin probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică într-un centru de examen organizat astfel:
    a) pentru unităţile de învăţământ de nivel liceal acreditate, care au în planul de şcolarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase cu predare în limbile minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, în unitatea respectivă;
    b) pentru unităţile de învăţământ autorizate provizoriu, înfiinţate conform legii, care au în planul de şcolarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase cu predare în limbile minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, într-un centru de examen aparţinând învăţământului de stat, prevăzut la lit. a), stabilit de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB).
    (2) Candidaţii proveniţi din unităţile de învăţământul de stat şi particular pot susţine probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică fără taxă, de două ori. Prezentările ulterioare la acest examen sunt condiţionate de achitarea unei taxe de examen.
    (3) Taxa prevăzută la alin. (2) este stabilită de fiecare inspectorat şcolar. La stabilirea cuantumului taxei se iau în calcul toate cheltuielile per candidat."

    4. La anexa nr. 1, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Examenul prevăzut la art. 1 se organizează şi se desfăşoară la nivelul unităţii de învăţământ liceal desemnate centru de examen, la care sunt înscrişi elevii care susţin examenul pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică, cu respectarea prevederilor art. 4."

    5. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ liceal de stat şi particular acreditat, care au în planul de şcolarizare clase cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv şi bilingv, clase cu predare în limbile minorităţilor sau clase cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, se constituie, prin decizie internă, Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea probelor din cadrul examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică/atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar, alcătuită din:
    a) preşedinte - directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ (fără drept de evaluare/examinare şi notare);
    b) membri:
    - profesori de specialitate - limba modernă/limba maternă la care se solicită atestarea, de regulă din aceeaşi unitate de învăţământ în care învaţă elevii, cu drept de examinare/evaluare şi notare;
    – un cadru didactic/didactic auxiliar/nedidactic desemnat responsabil cu respectarea normelor de protecţie a muncii şi a normelor sanitare legal prevăzute de către membrii comisiei (fără drept de evaluare/examinare şi notare);
    c) secretar - responsabilul catedrei de specialitate din unitatea de învăţământ respectivă (fără drept de evaluare/examinare şi notare)."

    6. În anexa nr. 1, la articolul 7, litera a) a alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să fi efectuat asistenţe la ore/să fi susţinut ore la disciplina Limba modernă la care solicită atestarea în cadrul practicii pedagogice;
    .....................................
(3) La momentul înscrierii, în funcţie de scenariul de funcţionare a unităţii de învăţământ - centru de examen:
    a) în cazul în care elevii se înscriu online, transmit la adresa de e-mail a unităţii de învăţământ cererea de înscriere şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a), semnate şi scanate;
    b) în cazul în care elevii se înscriu prin prezenţă fizică, aceştia depun la secretariatul unităţii de învăţământ - centru de examen cererea de înscriere şi documentele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) sau la alin. (2) lit. a), semnate."

    7. La anexa nr. 1, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Pentru candidaţii din clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru candidaţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, probele pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică constau în:
    a) elaborarea unui proiect de 8-10 pagini, pe o temă de cultură şi civilizaţie, pregătit sub îndrumarea profesorului de limba modernă care predă la clasa la care este şcolarizat candidatul, care să reflecte una dintre temele din programa şcolară de cultură şi civilizaţie stabilite de catedra de specialitate din unitatea de învăţământ;
    b) prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului, stocată pe un dispozitiv de tip CD/DVD/USB-stick.
    (2) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, probele pentru obţinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne constau în:
    a) susţinerea unei lecţii la grupe/clase din învăţământul preşcolar sau primar la limba modernă pentru care se solicită atestarea, în baza unui proiect didactic, care va fi stocat pe un dispozitiv tip CD/DVD/USB-stick şi depus la înscrierea pentru obţinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne;
    b) echivalarea probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea."

    8. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Probele sunt evaluate separat, de către doi profesori evaluatori - membri ai comisiei de examen."

    9. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru cei provenind de la clasele cu predare în limbile minorităţilor, media finală pentru evaluarea proiectului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, la probele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) şi b), note care se obţin prin transformarea punctelor de la 10 la 100 în note de la 1 la 10.
    (2) Media pentru promovarea examenului şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este 7 (şapte)."

    10. La anexa nr. 1, articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru candidaţii provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei notelor acordate de fiecare evaluator pentru proiectul didactic prevăzut la art. 8 alin. (2) lit. a) şi a notei obţinute în urma echivalării probei scrise cu media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu (IX-XII) la limba modernă la care se solicită atestarea.
    (2) Media pentru promovarea probelor şi obţinerea atestatului de competenţă lingvistică este 8 (opt)."

    11. La anexa nr. 1, articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Atestatul de competenţă lingvistică se eliberează de către unitatea de învăţământ liceal - centru de examen, în care au fost susţinute probele, după absolvirea de către candidaţi a clasei a XII-a."

    12. La anexa nr. 1, articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Documentele aferente susţinerii probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică de către candidaţii provenind de la clasele cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi de către cei ai claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi pentru cei provenind de la clasele cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare, inclusiv proiectele elevilor, se arhivează şi se păstrează pe o perioadă de 2 ani."

    13. La anexa nr. 2, partea introductivă a punctelor 1 şi 2, precum şi litera c) a punctului 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. Redactarea proiectului/proiectului didactic
    .....................................
2. Prezentarea, în format PowerPoint, a proiectului prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 1 la ordin
    .....................................
    c) capacitatea de a ilustra ideile principale cu exemple adecvate - 5 puncte;"    ART. II
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu Parlamentul, inspectoratele şcolare şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2021.
    Nr. 3.663.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016