Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.654 din 12 aprilie 2021  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.654 din 12 aprilie 2021 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 416 din 20 aprilie 2021
    Având în vedere:
    - prevederile art. 26 şi art. 62 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 559/2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.811/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar;
    – Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi pilot, experimentale şi de aplicaţie;
    – Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice;
    – Contractul de finanţare nr. 32.811 din 31.03.2021, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Direcţia generală programe europene capital uman şi Ministerul Educaţiei, pentru proiectul POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF;
    – Referatul de aprobare nr. 1.963/DGIP din 31.03.2021 pentru proiectul de ordin privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică,

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea bazelor de practică pedagogică, numite în continuare BPP, care funcţionează cu statut de consorţii şcolare pentru practica pedagogică şi pentru mentoratul didactic.

    ART. 2
    (1) BPP se constituie în jurul unei unităţi de învăţământ preuniversitar liceal cu statut de şcoală de aplicaţie, denumită şcoală de aplicaţie coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unităţi de învăţământ, în scopul organizării şi desfăşurării activităţilor de practică pedagogică şi de mentorat didactic, constituind un consorţiu şcolar.
    (2) O unitate de învăţământ nu poate fi cuprinsă decât întrun consorţiu şcolar de tip BPP.
    (3) BPP funcţionează pe o durată cel puţin egală cu durata de implementare şi de sustenabilitate a proiectului POCU/904/6/25/Operaţiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 - Profesionalizarea carierei didactice - PROF, proiect în care Ministerul Educaţiei este beneficiar.
    (4) Lista unităţilor de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie coordonatoare pentru BPP este cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (5) Şcolile de aplicaţie coordonatoare pentru BPP, precizate la alin. (4), sunt unităţi de învăţământ preuniversitar prevăzute şi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie, cu următoarele caracteristici:
    1. au profil pedagogic;
    2. au un alt profil decât profilul pedagogic şi fac dovada:
    a) existenţei unor cadre didactice cu statut de profesori mentori şi/sau profesori cu experienţă didactică şi cu activitate metodică;
    b) existenţei unei baze materiale adecvate organizării şi desfăşurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare iniţială şi continuă;
    c) accesibilităţii şi versatilităţii instrumentelor, resurselor şi mijloacelor educaţionale;
    d) participării la programe/proiecte educaţionale internaţionale de mobilitate a elevilor şi a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte şi programe organizate de organisme internaţionale cu profil educaţional, ştiinţific sau cultural.    ART. 3
    (1) Numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar constituite într-o bază de practică pedagogică este minimum 4 şi nu mai mare de 6.
    (2) Structura unui consorţiu şcolar de tip BPP cu un număr de unităţi de învăţământ egal cu numărul minim prevăzut la alin. (1) include obligatoriu următoarele tipuri de unităţi de învăţământ preuniversitar:
    a) şcoala de aplicaţie coordonatoare - unitatea de învăţământ liceal după care se va identifica şi va fi denumită BPP;
    b) o unitate de învăţământ care şcolarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (şcoală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic;
    c) o unitate de învăţământ care şcolarizează pentru nivelurile primar şi gimnazial;
    d) unitate de învăţământ de tip vocaţional.

    (3) Pentru constituirea unei BPP care cuprinde un număr de unităţi de învăţământ mai mare decât 4, pe lângă tipurile de unităţi de învăţământ prevăzute la alin. (2), şcoala de aplicaţie coordonatoare se poate asocia şi cu unităţi de învăţământ din mediul rural şi/sau cu unităţi care au structuri pentru educaţie timpurie şi/sau cu alte unităţi de învăţământ de acelaşi tip (unităţi de învăţământ liceal teoretic, vocaţional, tehnologic), aflate în acelaşi judeţ/în municipiul Bucureşti sau în judeţe învecinate.
    (4) Unităţile de învăţământ nominalizate în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.813/2020, care nu sunt şcoli de aplicaţie coordonatoare, pot intra, cu prioritate, în componenţa unui consorţiu de tip BPP.

    ART. 4
    (1) Pentru stabilirea componenţei unui consorţiu şcolar de tip BPP, şcolile de aplicaţie coordonatoare vor avea în vedere asigurarea de contexte practice diverse: şcolarizare pe niveluri de învăţământ diferite, tipuri de comunităţi şcolare variate (rural-urban, centru-periferie), alternative educaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei şi diverse modalităţi de organizare a procesului de învăţământ (învăţământ simultan, şcolarizarea în grupe/clase în spitale, învăţământ particular acreditat).
    (2) Fiecare şcoală de aplicaţie coordonatoare precizată în anexă va identifica unităţi de învăţământ care respectă criteriile prevăzute de prezentul ordin pentru a înfiinţa un consorţiu şcolar de tip BPP.
    (3) BPP se înfiinţează prin decizie a inspectoratului şcolar pe raza căruia funcţionează şcoala de aplicaţie coordonatoare, la propunerea conducerii şcolii de aplicaţie coordonatoare, emisă pe baza acordurilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar componente.
    (4) Decizia inspectoratului şcolar de înfiinţare a BPP se transmite la Direcţia formare continuă din cadrul Ministerului Educaţiei, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 5
    (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a practicii pedagogice pentru studenţi şi a activităţilor de mentorat didactic sunt precizate în contractul încheiat între instituţiile de învăţământ superior şi şcoala coordonatoare a BPP - la nivel de consorţiu şcolar. Contractul va avea avizul inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.
    (2) Coordonatorul BPP este directorul/directorul adjunct al unităţii de învăţământ coordonatoare.
    (3) Profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la şcoala de aplicaţie coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experienţă metodică relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează şi se efectuează stagii practice pedagogice/activităţi pedagogice.
    (4) În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea şi desfăşurarea activităţilor de mentorat didactic.
    (5) Componenţa grupului de profesori mentori din cadrul BPP şi repartizarea activităţilor metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităţilor de învăţământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităţilor de învăţământ componente ale BPP.

    ART. 6
    BPP, prin şcoala de aplicaţie coordonatoare, are următoarele responsabilităţi:
    a) să asigure resursele materiale şi umane pentru buna derulare a activităţilor practice pedagogice şi de mentorat didactic;
    b) să faciliteze colaborarea între unităţile de învăţământ din structura consorţiului şcolar pentru realizarea activităţilor practice pedagogice şi de mentorat didactic;
    c) să construiască şi să dezvolte o comunitate de învăţare la nivelul consorţiului şcolar;
    d) să asigure suport didactic şi metodic pentru elevii şi profesorii implicaţi în procesul de predare-învăţare-evaluare;
    e) să fie centru de resurse educaţionale şi didactice pentru componenta practică, aplicată, a formării cadrelor didactice;
    f) să faciliteze accesul la informaţii/resurse de specialitate pentru cadre didactice şi pentru elevi;
    g) să încurajeze participarea cadrelor didactice la conferinţe/proiecte, reţele internaţionale de formare profesională;
    h) să organizeze ateliere, activităţi de informare/diseminare, webinare în scopul formării profesionale de tip mentoral a cadrelor didactice, la nivelul unităţilor de învăţământ din consorţiul şcolar;
    i) să dezvolte colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior cu care sunt încheiate contracte pentru stagii practice pedagogice şi/sau activitate de mentorat didactic;
    j) să încheie parteneriate educaţionale cu diverse tipuri de instituţii: universităţi, instituţii culturale, institute de cercetare, structuri ale autorităţii locale/regionale, organizaţii nonguvernamentale, în scopul asigurării unei educaţii de calitate elevilor şi al formării şi dezvoltării profesionale în cariera didactică.


    ART. 7
    Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice domeniului mentoratului didactic, pentru elaborarea şi aplicarea unor proiecte de cercetare în domeniul ştiinţelor educaţiei şi pentru alte activităţi de tip practic-pedagogic, academic sau ştiinţific, BPP pot colabora, în temeiul unor acorduri de parteneriat, cu asociaţii sau fundaţii cu activitate în domeniul educaţional, cu instituţii de învăţământ universitar naţionale şi internaţionale, cu institute de cercetare şi cu instituţii din domeniul cultural, cu alte unităţi de învăţământ.

    ART. 8
    Direcţia formare continuă din cadrul Direcţiei generale învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ nominalizate în anexă duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 12 aprilie 2021.
    Nr. 3.654.
    ANEXA 1

    LISTA
    unităţilor de învăţământ cu statut de şcoală de aplicaţie coordonatoare pentru baza de practică pedagogică - BPP

┌───────┬────┬──────────────┬─────────────┐
│Judeţul│Nr. │Unitatea de │Localitatea │
│ │crt.│învăţământ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │1. │NAŢIONAL │ALBA IULIA │
│ │ │„HOREA, CLOŞCA│ │
│ │ │ŞI CRIŞAN“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│AB │2. │NAŢIONAL │BLAJ │
│ │ │„INOCHENTIE │ │
│ │ │MICU CLAIN“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │3. │NAŢIONAL │AIUD │
│ │ │„BETHLEN │ │
│ │ │GABOR“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │4. │„PREPARANDIA -│ARAD │
│ │ │DIMITRIE │ │
│ │ │ŢICHINDEAL“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│AR │5. │TEORETIC „ADAM│ARAD │
│ │ │MÜLLER │ │
│ │ │GUTENBRUNN“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │6. │NAŢIONAL │ARAD │
│ │ │„MOISE │ │
│ │ │NICOARĂ“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │7. │NAŢIONAL │CÂMPULUNG │
│ │ │PEDAGOGIC │MUSCEL │
│ │ │„CAROL I“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │CURTEA DE │
│ │8. │NAŢIONAL │ARGEŞ │
│ │ │„VLAICU VODĂ“ │ │
│AG ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │9. │TEHNIC „ARMAND│PITEŞTI │
│ │ │CĂLINESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │10. │NAŢIONAL │PITEŞTI │
│ │ │„ZINCA │ │
│ │ │GOLESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │11. │PEDAGOGIC │BACĂU │
│ │ │„ŞTEFAN CEL │ │
│BC │ │MARE“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │12. │SPORTIV „NADIA│ONEŞTI │
│ │ │COMĂNECI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │13. │NAŢIONAL │ORADEA │
│ │ │„IOSIF VULCAN“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │ │VOCAŢIONAL │ │
│BH │14. │PEDAGOGIC │BEIUŞ │
│ │ │„NICOLAE │ │
│ │ │BOLCAŞ“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │15. │NAŢIONAL │ORADEA │
│ │ │„EMANUIL │ │
│ │ │GOJDU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │16. │NAŢIONAL │NĂSĂUD │
│ │ │„GEORGE │ │
│ │ │COŞBUC“ │ │
│BN ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │17. │NAŢIONAL │BISTRIŢA │
│ │ │„LIVIU │ │
│ │ │REBREANU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │18. │PEDAGOGIC │BOTOŞANI │
│ │ │„NICOLAE │ │
│BT │ │IORGA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │19. │NAŢIONAL „A. │BOTOŞANI │
│ │ │T. LAURIAN“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │20. │LICEUL „ANDREI│BRAŞOV │
│ │ │MUREŞANU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │21. │NAŢIONAL │BRAŞOV │
│BV │ │„ANDREI │ │
│ │ │ŞAGUNA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │22. │NAŢIONAL │BRAŞOV │
│ │ │„JOHANNES │ │
│ │ │HONTERUS“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│BR │23. │PEDAGOGIC „D. │BRĂILA │
│ │ │P. │ │
│ │ │PERPESSICIUS“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │24. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„ELENA CUZA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │25. │GERMAN │BUCUREŞTI │
│ │ │„GOETHE“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │26. │TEORETIC │BUCUREŞTI │
│ │ │„DANTE │ │
│ │ │ALIGHIERI“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │27. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„GHEORGHE │ │
│ │ │LAZĂR“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │28. │TEORETIC „ADY │BUCUREŞTI │
│ │ │ENDRE“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │29. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„ŞCOALA │ │
│ │ │CENTRALĂ“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │30. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„IULIA HAŞDEU“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │31. │NAŢIONAL DE │BUCUREŞTI │
│ │ │INFORMATICĂ │ │
│ │ │„TUDOR VIANU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │ │TEORETIC │ │
│ │32. │BILINGV │BUCUREŞTI │
│ │ │„MIGUEL DE │ │
│ │ │CERVANTES“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │33. │BILINGV │BUCUREŞTI │
│ │ │„GEORGE │ │
│ │ │COŞBUC“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│B │ │COLEGIUL │ │
│ │34. │NAŢIONAL DE │BUCUREŞTI │
│ │ │MUZICĂ „GEORGE│ │
│ │ │ENESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │35. │ECONOMIC │BUCUREŞTI │
│ │ │„VIRGIL │ │
│ │ │MADGEARU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │SEMINARUL │ │
│ │36. │TEOLOGIC │BUCUREŞTI │
│ │ │ORTODOX │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │37. │ROMANO-CATOLIC│BUCUREŞTI │
│ │ │„SFÂNTUL │ │
│ │ │IOSIF“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │38. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„SFÂNTUL SAVA“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │39. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„GHEORGHE │ │
│ │ │ŞINCAI“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL DE ARTE│ │
│ │40. │PLASTICE │BUCUREŞTI │
│ │ │„NICOLAE │ │
│ │ │TONITZA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │TEHNIC DE │ │
│ │41. │ARHITECTURĂ ŞI│BUCUREŞTI │
│ │ │LUCRĂRI │ │
│ │ │PUBLICE „IOAN │ │
│ │ │N. SOCOLESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │ │TEHNOLOGIC │ │
│ │42. │SPECIAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„REGINA │ │
│ │ │ELISABETA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │43. │NAŢIONAL │BUCUREŞTI │
│ │ │„GRIGORE │ │
│ │ │MOISIL“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│BZ │44. │PEDAGOGIC │BUZĂU │
│ │ │„SPIRU HARET“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│CL │45. │PEDAGOGIC │CĂLĂRAŞI │
│ │ │„ŞTEFAN │ │
│ │ │BĂNULESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │46. │PEDAGOGIC │CLUJ-NAPOCA │
│ │ │„GHEORGHE │ │
│ │ │LAZĂR“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │47. │NAŢIONAL │CLUJ-NAPOCA │
│ │ │„GEORGE │ │
│ │ │BARIŢIU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│CJ │ │COLEGIUL │ │
│ │48. │NAŢIONAL „EMIL│CLUJ-NAPOCA │
│ │ │RACOVIŢĂ“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │49. │NAŢIONAL │CLUJ-NAPOCA │
│ │ │„GEORGE │ │
│ │ │COŞBUC“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │50. │TEHNIC │CLUJ-NAPOCA │
│ │ │„NAPOCA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│CS │51. │„CONSTANTIN │CARANSEBEŞ │
│ │ │DIACONOVICI │ │
│ │ │LOGA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │52. │PEDAGOGIC │CONSTANŢA │
│ │ │„CONSTANTIN │ │
│ │ │BRĂTESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│CT │53. │NAŢIONAL │CONSTANŢA │
│ │ │„MIRCEA CEL │ │
│ │ │BĂTRÂN“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │54. │NAŢIONAL │CONSTANŢA │
│ │ │„MIHAI │ │
│ │ │EMINESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │55. │NAŢIONAL │SFÂNTU │
│ │ │„MIHAI │GHEORGHE │
│CV │ │VITEAZUL“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │TÂRGU │
│ │56. │PEDAGOGIC „BOD│SECUIESC │
│ │ │PETER“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │57. │NAŢIONAL │TÂRGOVIŞTE │
│ │ │„CONSTANTIN │ │
│ │ │CANTACUZINO“ │ │
│DB ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │58. │NAŢIONAL │TÂRGOVIŞTE │
│ │ │„IENĂCHIŢĂ │ │
│ │ │VĂCĂRESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │59. │PEDAGOGIC │CRAIOVA │
│ │ │„ŞTEFAN │ │
│ │ │VELOVAN“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│DJ │ │COLEGIUL │ │
│ │60. │NAŢIONAL │CRAIOVA │
│ │ │„CAROL I“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │61. │NAŢIONAL │CRAIOVA │
│ │ │„FRAŢII │ │
│ │ │BUZEŞTI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │62. │NAŢIONAL │GALAŢI │
│ │ │„COSTACHE │ │
│ │ │NEGRI“ │ │
│GL ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │63. │NAŢIONAL │GALAŢI │
│ │ │„VASILE │ │
│ │ │ALECSANDRI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│GJ │64. │NAŢIONAL │TÂRGU JIU │
│ │ │„SPIRU HARET“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│GR │65. │TEORETIC │GIURGIU │
│ │ │„NICOLAE │ │
│ │ │CARTOJAN“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │66. │LICEUL „MARIN │ODORHEIU │
│ │ │PREDA“ │SECUIESC │
│HR ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ODORHEIU │
│ │67. │PEDAGOGIC │SECUIESC │
│ │ │„BENEDEK ELEK“│ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│HD │68. │NAŢIONAL │DEVA │
│ │ │PEDAGOGIC │ │
│ │ │„REGINA MARIA“│ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│IL │69. │PEDAGOGIC │SLOBOZIA │
│ │ │„MATEI │ │
│ │ │BASARAB“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │70. │PEDAGOGIC │IAŞI │
│ │ │„VASILE LUPU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │71. │NAŢIONAL │IAŞI │
│ │ │„COSTACHE │ │
│ │ │NEGRUZZI“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│IS │72. │COLEGIUL │IAŞI │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │73. │NAŢIONAL │IAŞI │
│ │ │„MIHAI │ │
│ │ │EMINESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │74. │TEHNIC „IOAN │IAŞI │
│ │ │C. ŞTEFĂNESCU“│ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │75. │PEDAGOGIC │SIGHETU │
│ │ │„TARAS │MARMAŢIEI │
│ │ │SEVCENKO“ │ │
│MM ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │76. │NAŢIONAL │BAIA MARE │
│ │ │„MIHAI │ │
│ │ │EMINESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │DROBETA-TURNU│
│MH │77. │PEDAGOGIC │SEVERIN │
│ │ │„ŞTEFAN │ │
│ │ │ODOBLEJA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │78. │PEDAGOGIC │TÂRGU MUREŞ │
│ │ │„MIHAI │ │
│ │ │EMINESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│MS │ │COLEGIUL │ │
│ │79. │NAŢIONAL │TÂRGU MUREŞ │
│ │ │„ALEXANDRU │ │
│ │ │PAPIU ILARIAN“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │80. │NAŢIONAL │TÂRGU MUREŞ │
│ │ │„UNIREA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│NT │81. │NAŢIONAL │PIATRA-NEAMŢ │
│ │ │„GHEORGHE │ │
│ │ │ASACHI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│OT │82. │VOCAŢIONAL │SLATINA │
│ │ │„NICOLAE │ │
│ │ │TITULESCU“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │83. │NAŢIONAL │PLOIEŞTI │
│ │ │PEDAGOGIC │ │
│ │ │„REGINA MARIA“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│PH │84. │NAŢIONAL │PLOIEŞTI │
│ │ │„MIHAI │ │
│ │ │VITEAZUL“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │85. │NAŢIONAL „ION │PLOIEŞTI │
│ │ │LUCA │ │
│ │ │CARAGIALE“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │86. │PEDAGOGIC │SIBIU │
│ │ │„ANDREI │ │
│ │ │ŞAGUNA“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│SB │87. │NAŢIONAL │SIBIU │
│ │ │„SAMUEL │ │
│ │ │BRUKENTHAL“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │88. │NAŢIONAL │SIBIU │
│ │ │„OCTAVIAN │ │
│ │ │GOGA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│SJ │89. │PEDAGOGIC │ZALĂU │
│ │ │„GHEORGHE │ │
│ │ │ŞINCAI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│SM │90. │NAŢIONAL „IOAN│SATU MARE │
│ │ │SLAVICI“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │91. │NAŢIONAL │SUCEAVA │
│ │ │„MIHAI │ │
│SV │ │EMINESCU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │92. │NAŢIONAL │SUCEAVA │
│ │ │„PETRU RAREŞ“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│TR │93. │PEDAGOGIC │ALEXANDRIA │
│ │ │„MIRCEA │ │
│ │ │SCARLAT“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │94. │NAŢIONAL │TIMIŞOARA │
│ │ │PEDAGOGIC │ │
│ │ │„CARMEN SYLVA“│ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│ │95. │TEORETIC │TIMIŞOARA │
│TM │ │„NIKOLAUS │ │
│ │ │LENAU“ │ │
│ ├────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL │ │
│ │96. │„CONSTANTIN │TIMIŞOARA │
│ │ │DIACONOVICI │ │
│ │ │LOGA“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│TL │97. │TEORETIC „ION │TULCEA │
│ │ │CREANGĂ“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │LICEUL │ │
│VS │98. │PEDAGOGIC │BÂRLAD │
│ │ │„IOAN POPESCU“│ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│ │ │NAŢIONAL DE │RÂMNICU │
│VL │99. │INFORMATICĂ │VÂLCEA │
│ │ │„MATEI │ │
│ │ │BASARAB“ │ │
├───────┼────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │COLEGIUL │ │
│VN │100.│NAŢIONAL │FOCŞANI │
│ │ │PEDAGOGIC │ │
│ │ │„SPIRU HARET“ │ │
└───────┴────┴──────────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016