Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.651 din 12 aprilie 2021  privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.651 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 20 aprilie 2021
    Având în vedere prevederile:
    - art. 158 şi 170 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare Adresa Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) nr. 10.696/6.04.2021, prin care se înaintează propunerea Consiliului ARACIS privind Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare,
    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă Sistemul de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesele de acreditare şi evaluare periodică a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 19 februarie 2020, precum şi orice altă prevedere contrară se abrogă.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu


    Bucureşti, 12 aprilie 2021.
    Nr. 3.651.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    SISTEMUL
    de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea
    şi evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat

┌────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────────────┐
│Domenii │Criterii │Standarde │Indicatori de performanţă │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*A.3.1.4. Ponderea │
│ │ │ │conducătorilor de doctorat │
│ │ │ │care coordonează concomitent │
│ │ │ │mai mult de 8 studenţi │
│ │ │ │doctoranzi, dar nu mai mult de│
│ │ │ │12, aflaţi în perioada │
│ │ │ │studiilor universitare de │
│ │ │ │doctorat^1, nu depăşeşte 20%. │
│ │ ├──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │A.3.2.1. Cel puţin 50% din │
│ │ │ │conducătorii de doctorat din │
│ │ │ │domeniul supus evaluării │
│ │ │ │prezintă minimum 5 publicaţii │
│ │ │ │indexate Web of Science sau │
│ │ │ │ERIH în reviste cu factor de │
│ │ │ │impact sau alte realizări cu │
│ │ │ │semnificaţie relevantă pentru │
│ │ │ │domeniul respectiv, în care se│
│ │ │ │regăsesc contribuţii de nivel │
│ │ │ │internaţional ce relevă un │
│ │ │ │progres în cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică-dezvoltare-inovare│
│ │ │ │pentru domeniul evaluat. │
│ │ │ │Conducătorii de doctorat │
│ │ │ │menţionaţi au vizibilitate │
│ │ │ │internaţională în ultimii 5 │
│ │ │ │ani, constând în: calitatea de│
│ │ │ │membru în comitetele │
│ │ │ │ştiinţifice ale publicaţiilor │
│ │ │ │şi conferinţelor │
│ │ │ │internaţionale; calitatea de │
│ │ │ │membru în board-urile │
│ │ │ │asociaţiilor profesionale │
│ │ │ │internaţionale; calitatea de │
│ │ │ │invitat în cadrul │
│ │ │ │conferinţelor sau grupurilor │
│ │ │ │de experţi desfăşurate în │
│ │ │A.3.2. │străinătate sau calitatea de │
│ │ │Conducătorii │membru al unor comisii de │
│ │ │de doctorat │susţinere a unor teze de │
│ │ │din cadrul │doctorat la universităţi din │
│ │ │domeniului │străinătate sau în cotutelă cu│
│ │ │desfăşoară o │o universitate din │
│ │ │activitate │străinătate. Pentru ramurile │
│ │ │ştiinţifică │de ştiinţă Arte şi Ştiinţa │
│ │ │vizibilă │sportului şi educaţiei fizice,│
│ │ │internaţional.│conducătorii de doctorat vor │
│ │ │ │proba vizibilitatea │
│ │ │ │internaţională în ultimii 5 │
│ │ │ │ani prin calitatea de membru │
│ │ │ │în board-urile asociaţiilor │
│ │ │ │profesionale, prin calitatea │
│ │ │ │de membru în comitetele de │
│ │ │ │organizare a evenimentelor │
│ │ │ │artistice şi competiţiilor │
│ │ │ │internaţionale, respectiv prin│
│ │ │ │calitatea de membru în jurii │
│ │ │ │sau echipe de arbitraj în │
│ │ │ │cadrul evenimentelor artistice│
│ │ │ │sau competiţiilor │
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │*A.3.2.2. Cel puţin 50% din │
│ │ │ │conducătorii de doctorat │
│ │ │ │arondaţi unui domeniu de │
│ │ │ │studii doctorale continuă să │
│ │ │ │fie activi în plan ştiinţific,│
│ │ │ │obţinând cel puţin 25% din │
│ │ │ │punctajul solicitat prin │
│ │ │ │standardele minimale CNATDCU │
│ │ │ │în vigoare la data evaluării, │
│ │ │ │necesare şi obligatorii pentru│
│ │ │ │obţinerea atestatului de │
│ │ │ │abilitare, pe baza │
│ │ │ │rezultatelor ştiinţifice din │
│ │ │ │ultimii 5 ani. │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │*B.1.1.1. Raportul dintre │
│ │ │B.1.1. │numărul absolvenţilor la nivel│
│ │ │Instituţia │de masterat ai altor │
│ │ │organizatoare │instituţii de învăţământ │
│ │ │de studii │superior din ţară sau din │
│ │ │doctorale are │străinătate care s-au înscris │
│ │ │capacitatea de│la concursul de admitere la │
│ │ │a atrage │studii universitare de │
│ │ │candidaţi din │doctorat în ultimii 5 ani şi │
│ │ │afara │numărul de locuri finanţate de│
│ │ │instituţiei de│la bugetul de stat scoase la │
│ │ │învăţământ │concurs în cadrul domeniului │
│ │ │superior sau │de studii doctorale este de │
│ │ │în număr mai │cel puţin 0,2 sau raportul │
│ │ │mare faţă de │dintre numărul candidaţilor în│
│ │ │numărul de │ultimii cinci ani şi numărul │
│ │ │locuri │de locuri finanţate de la │
│ │ │finanţate de │bugetul de stat scoase la │
│ │B.1. Numărul, │la bugetul de │concurs în cadrul domeniului │
│ │calitatea şi │stat. │de studii doctorale este de │
│ │diversitatea │ │cel puţin 1,2. │
│ │candidaţilor ├──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │care s-au │ │*B.1.2.1. Admiterea la │
│ │prezentat la │ │programele de studii de │
│ │concursul de │ │doctorat se face în baza unor │
│ │admitere │ │criterii de selecţie care │
│ │ │ │includ: performanţa academică,│
│ │ │B.1.2. │de cercetare şi profesională a│
│ │ │Candidaţii │candidaţilor, un interes al │
│ │ │admişi la │acestora pentru cercetarea │
│ │ │studiile │ştiinţifică sau artistică/ │
│ │ │universitare │sportivă, publicaţii în │
│ │ │de doctorat │domeniu şi o propunere de temă│
│ │ │demonstrează │de cercetare. Un interviu cu │
│ │ │performanţă │solicitantul este parte │
│ │ │academică, de │obligatorie a procedurii de │
│ │ │cercetare şi │admitere. │
│ │ │profesională. ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │B.1.2.2. Rata de exmatriculare│
│ │ │ │a studenţilor doctoranzi, │
│ │ │ │inclusiv în urma renunţării la│
│ │ │ │studii, la 3, respectiv 4 ani │
│ │ │ │de la admitere^2, nu depăşeşte│
│ │ │ │30%. │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programul de │
│ │ │ │pregătire bazat pe studii │
│B. │ │ │universitare avansate cuprinde│
│Eficacitatea│ │ │minimum 3 discipline relevante│
│educaţională│ │ │pentru pregătirea în │
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică a │
│ │ │ │doctoranzilor, dintre care cel│
│ │ │ │puţin o disciplină este │
│ │ │ │destinată studiului aprofundat│
│ │ │ │al metodologiei cercetării şi/│
│ │ │ │sau prelucrării statistice a │
│ │ │ │datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. Există cel puţin o │
│ │ │ │disciplină dedicată eticii în │
│ │ │ │cercetarea ştiinţifică şi │
│ │ │ │proprietăţii intelectuale sau │
│ │ │ │tematici bine delimitate pe │
│ │ │B.2.1. │aceste subiecte în cadrul unei│
│ │ │Programul de │discipline predate în │
│ │ │pregătire │programul de pregătire. │
│ │ │bazat pe │B.2.1.3. IOSUD are create │
│ │ │studii │mecanismele prin care se │
│ │ │universitare │asigură că programul de │
│ │B.2. │avansate este │pregătire bazat pe studii │
│ │Conţinutul │adecvat pentru│universitare avansate, aferent│
│ │programelor de│a îmbunătăţi │domeniului evaluat, vizează │
│ │studii │competenţele │„rezultatele învăţării“, │
│ │universitare │de cercetare │precizând cunoştinţele, │
│ │de doctorat │ale │abilităţile şi │
│ │ │doctoranzilor │responsabilitatea şi autonomia│
│ │ │şi pentru a │pe care studenţii doctoranzi │
│ │ │întări │ar trebui să le dobândească │
│ │ │comportamentul│după parcurgerea fiecărei │
│ │ │etic în │discipline sau prin │
│ │ │ştiinţă. │activităţile de cercetare^3. │
│ │ │ │B.2.1.4. Pe întreaga durată a │
│ │ │ │stagiului de pregătire │
│ │ │ │doctorală, studenţii │
│ │ │ │doctoranzi din domeniu │
│ │ │ │beneficiază de consilierea/ │
│ │ │ │îndrumarea unor comisii de │
│ │ │ │îndrumare funcţionale, aspect │
│ │ │ │reflectat prin îndrumare şi │
│ │ │ │puncte de vedere exprimate în │
│ │ │ │scris sau întâlniri regulate. │
│ │ │ │B.2.1.5. Pentru un domeniu de │
│ │ │ │studii universitare de │
│ │ │ │doctorat, raportul dintre │
│ │ │ │numărul de studenţi doctoranzi│
│ │ │ │şi numărul total al cadrelor │
│ │ │ │didactice/cercetătorilor care │
│ │ │ │asigură îndrumarea nu trebuie │
│ │ │ │să fie mai mare de 3:1. │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │B.3.1.1. Pentru domeniul │
│ │ │ │evaluat există minimum un │
│ │ │ │articol sau o altă contribuţie│
│ │ │ │relevantă per student │
│ │ │ │doctorand care a obţinut │
│ │ │ │titlul de doctor în ultimii 5 │
│ │ │ │ani. Membrii comisiei de │
│ │ │B.3.1. │evaluare selectează pentru │
│ │ │Cercetarea │analiză, aleatoriu, 5 astfel │
│ │ │este │de articole/contribuţii │
│ │ │valorificată │relevante per domeniu de │
│ │ │de către │studii universitare de │
│ │ │studenţii │doctorat. Cel puţin 3 dintre │
│ │ │doctoranzi │articolele selectate prezintă │
│ │ │prin │contribuţii originale │
│ │ │prezentări la │semnificative în domeniul │
│ │ │conferinţe │vizat. │
│ │ │ştiinţifice, │*B.3.1.2. Raportul dintre │
│ │ │publicaţii │numărul de prezentări ale │
│ │ │ştiinţifice, │studenţilor doctoranzi care │
│ │ │prin transfer │şi-au încheiat studiile │
│ │ │tehnologic, │doctorale în perioada evaluată│
│ │ │patente, │(ultimii 5 ani), inclusiv cele│
│ │ │produse, │de tip poster, expoziţii, │
│ │ │comenzi de │realizate la manifestări │
│ │ │servicii. │internaţionale de prestigiu │
│ │ │ │(desfăşurate în ţară sau în │
│ │ │ │străinătate), şi numărul │
│ │B.3. │ │studenţilor doctoranzi care │
│ │Rezultatele │ │şi-au încheiat studiile │
│ │studiilor │ │doctorale în perioada evaluată│
│ │doctorale şi │ │(ultimii 5 ani) este cel puţin│
│ │proceduri de │ │egal cu 1. │
│ │evaluare a ├──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │acestora │ │*B.3.2.1. Numărul de teze de │
│ │ │ │doctorat alocate unui anumit │
│ │ │ │referent provenind de la o │
│ │ │ │instituţie de învăţământ │
│ │ │ │superior, alta decât IOSUD │
│ │ │ │evaluată, nu trebuie să │
│ │ │ │depăşească două (2) pentru │
│ │ │B.3.2. Şcoala │tezele coordonate de acelaşi │
│ │ │doctorală │conducător de doctorat într-un│
│ │ │apelează la un│an. │
│ │ │număr │*B.3.2.2. Raportul dintre │
│ │ │semnificativ │numărul tezelor de doctorat │
│ │ │de referenţi │alocate unui anumit referent │
│ │ │ştiinţifici │ştiinţific provenit de la o │
│ │ │externi în │altă instituţie de învăţământ │
│ │ │comisiile de │superior decât cea în care se │
│ │ │susţinere │organizează susţinerea tezei │
│ │ │publică a │de doctorat şi numărul tezelor│
│ │ │tezelor de │de doctorat susţinute în │
│ │ │doctorat │acelaşi domeniu de studii │
│ │ │pentru │universitare de doctorat din │
│ │ │domeniul │cadrul şcolii doctorale nu │
│ │ │analizat. │trebuie să fie mai mare de │
│ │ │ │0,3, prin raportare la │
│ │ │ │situaţia înregistrată în │
│ │ │ │ultimii 5 ani. Se analizează │
│ │ │ │doar dacă în domeniul de │
│ │ │ │doctorat evaluat au fost │
│ │ │ │susţinute minimum 10 teze de │
│ │ │ │doctorat în ultimii 5 ani. │
├────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │C.1.1.1. Şcoala doctorală în │
│ │ │ │care se încadrează domeniul de│
│ │ │ │studii universitare de │
│ │ │ │doctorat face dovada │
│ │ │ │desfăşurării constante a │
│ │ │ │procesului de evaluare şi │
│ │ │ │asigurare internă a calităţii │
│ │ │ │acestuia în conformitate cu o │
│ │ │ │procedură dezvoltată şi │
│ │ │ │aplicată la nivel de IOSUD, │
│ │ │ │printre criteriile evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de doctorat; │
│ │ │ │b) infrastructura şi logistica│
│ │ │ │necesare desfăşurării │
│ │ │ │activităţii de cercetare; │
│ │ │ │c) regulamentele şi │
│ │ │ │procedurile pe baza cărora se │
│ │ │ │organizează studiile │
│ │ │C.1.1. Există │doctorale; │
│ │ │cadrul │d) activitatea ştiinţifică a │
│ │C.1. Existenţa│instituţional │studenţilor doctoranzi; │
│ │şi derularea │şi se aplică │e) programul de pregătire │
│ │periodică a │politici şi │bazat pe studii universitare │
│ │sistemului de │proceduri │avansate al studenţilor │
│ │asigurare │pentru │doctoranzi; │
│ │internă a │asigurarea │f) serviciile de sprijin │
│ │calităţii │internă a │social şi academic (inclusiv │
│ │ │calităţii │în privinţa participării la │
│ │ │relevante. │diferite manifestări, │
│ │ │ │publicarea de articole │
│ │ │ │ş.a.m.d.) şi de consiliere │
│ │ │ │puse la dispoziţia studenţilor│
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │*C.1.1.2. Pe parcursul │
│ │ │ │stagiului de pregătire │
│ │ │ │doctorală sunt implementate │
│ │ │ │mecanisme de evaluare care │
│ │ │ │vizează identificarea │
│ │ │ │nevoilor, precum şi nivelul │
│ │ │ │general de satisfacţie faţă de│
│ │ │ │programul de studii │
│ │ │ │universitare de doctorat ale │
│ │ │ │studenţilor doctoranzi, în │
│ │ │ │vederea îmbunătăţirii continue│
│ │ │ │a proceselor academice şi │
│ │ │ │administrative. În urma │
│ │ │ │analizei rezultatelor │
│ │ │ │obţinute, se dovedesc │
│ │ │ │elaborarea şi implementarea │
│ │ │ │unui plan de măsuri. │
│ ├──────────────┼──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. IOSUD publică, pe │
│ │ │ │website-ul instituţiei de │
│ │ │ │învăţământ superior, cu │
│C. │ │ │respectarea reglementărilor în│
│Managementul│ │ │vigoare cu privire la │
│calităţii │ │ │protecţia datelor, informaţii │
│ │ │ │precum: │
│ │ │ │a) regulamentul şcolii │
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de admitere; │
│ │ │ │c) contractul de studii │
│ │ │C.2.1. │doctorale; │
│ │ │Informaţiile │d) regulamentul de finalizare │
│ │ │de interes │a studiilor, incluzând şi │
│ │ │pentru │procedura de susţinere publică│
│ │ │studenţii │a tezei; │
│ │ │doctoranzi, │e) conţinutul programelor de │
│ │ │viitorii │pregătire bazate pe studii │
│ │ │candidaţi, │universitare avansate; │
│ │ │respectiv │f) profilul academic şi │
│ │ │informaţiile │ştiinţific, ariile tematice/ │
│ │ │de interes │temele de cercetare ale │
│ │ │public sunt │conducătorilor de doctorat din│
│ │ │disponibile │domeniu, precum şi date │
│ │ │spre │instituţionale de contact ale │
│ │ │consultare în │acestora; │
│ │ │format │g) lista doctoranzilor din │
│ │ │electronic. │domeniu cu informaţiile de │
│ │C.2. │ │bază (anul înmatriculării, │
│ │Transparenţa │ │conducător); │
│ │informaţiilor │ │h) informaţii despre │
│ │şi │ │standardele de elaborare a │
│ │accesibilitate│ │tezei de doctorat; │
│ │la resursele │ │i) linkuri către rezumatele │
│ │de învăţare │ │tezelor de doctorat care │
│ │ │ │urmează a fi susţinute public,│
│ │ │ │precum şi data, ora, locul │
│ │ │ │unde vor fi susţinute acestea,│
│ │ │ │cu cel puţin 20 de zile │
│ │ │ │înaintea susţinerii. │
│ │ ├──────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │C.2.2.1. Toţi studenţii │
│ │ │ │doctoranzi au acces gratuit la│
│ │ │ │o platformă cu baze de date │
│ │ │ │academice relevante pentru │
│ │ │ │domeniul de studii de doctorat│
│ │ │C.2.2. IOSUD/ │analizat. │
│ │ │Şcoala │C.2.2.2. Fiecare student │
│ │ │doctorală │doctorand are acces, la │
│ │ │asigură │cerere, la un sistem │
│ │ │studenţilor │electronic de verificare a │
│ │ │doctoranzi │gradului de similitudine cu │
│ │ │acces la │alte creaţii ştiinţifice sau │
│ │ │resursele │artistice existente. │
│ │ │necesare │C.2.2.3. Toţi studenţii │
│ │ │derulării │doctoranzi au acces la │
│ │ │studiilor │laboratoarele de cercetare │
│ │ │doctorale. │ştiinţifică sau alte │
│ │ │ │facilităţi, în funcţie de │
│ │ │ │specificul domeniului/ │
│ │ │ │domeniilor din cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform unor │
│ │ │ │reglementări interne. │
└────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────────────────────┘


    ^1 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate conform art. 39 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^3 Sau prin ceea ce trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să facă absolventul, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale 3.475/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a domeniilor de studii universitare de doctorat, în condiţiile art. 12 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către domeniile în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.

    ANEXA 3

    SISTEMUL
    de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în acreditarea
    şi evaluarea periodică a instituţiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)

┌──────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────────┐
│Domenii │Criterii │Standarde │Indicatori de │
│ │ │ │performanţă │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. IOSUD, │
│ │ │ │pentru domeniul de │
│ │ │ │studii evaluat, are │
│ │ │ │încheiate acorduri │
│ │ │ │de mobilitate cu │
│ │ │ │universităţi din │
│ │ │ │străinătate, cu │
│ │ │ │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu │
│ │ │ │companii care │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activităţi în │
│ │ │ │domeniul studiat, │
│ │ │ │care vizează │
│ │ │ │mobilitatea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │cadrelor didactice │
│ │ │ │(de exemplu, │
│ │ │ │acorduri ERASMUS │
│ │ │ │pentru ciclul de │
│ │ │ │studii doctorale). │
│ │ │ │Cel puţin 35% dintre│
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │au efectuat un │
│ │ │ │stagiu de pregătire │
│ │ │ │în străinătate sau o│
│ │ │ │altă formă de │
│ │ │ │mobilitate, precum │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │conferinţe │
│ │ │ │ştiinţifice │
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │IOSUD elaborează şi │
│ │ │ │implementează │
│ │ │ │politici şi planuri │
│ │ │ │de măsuri care │
│ │ │C.3.1. Există o │vizează creşterea │
│ │ │strategie şi este │numărului de │
│ │ │aplicată, pentru │studenţi doctoranzi │
│ │C.3. Gradul de │creşterea gradului │care participă la │
│ │internaţionalizare│de │stagii de pregătire │
│ │ │internaţionalizare │în străinătate, până│
│ │ │a studiilor │la cel puţin 20%, │
│ │ │doctorale. │care este ţinta la │
│ │ │ │nivelul Spaţiului │
│ │ │ │European al │
│ │ │ │Învăţământului │
│ │ │ │Superior. │
│ │ │ │C.3.1.2. În cadrul │
│ │ │ │domeniului de studii│
│ │ │ │evaluat este │
│ │ │ │sprijinită, inclusiv│
│ │ │ │financiar, │
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │doctorate în │
│ │ │ │cotutelă │
│ │ │ │internaţională, │
│ │ │ │respectiv invitarea │
│ │ │ │unor experţi de prim│
│ │ │ │rang care să susţină│
│ │ │ │cursuri/prelegeri │
│ │ │ │pentru studenţii │
│ │ │ │doctoranzi. C.3.1.3.│
│ │ │ │Internaţionalizarea │
│ │ │ │activităţilor din │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │doctorale este │
│ │ │ │susţinută şi prin │
│ │ │ │alte măsuri concrete│
│ │ │ │(de exemplu, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri educaţionale│
│ │ │ │pentru atragerea de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi │
│ │ │ │internaţionali; │
│ │ │ │includerea │
│ │ │ │experţilor │
│ │ │ │internaţionali în │
│ │ │ │comisii de îndrumare│
│ │ │ │sau de susţinere a │
│ │ │ │tezelor de doctorat │
│ │ │ │etc.). │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│Domenii │Criterii │Standarde │Indicatori de │
│ │ │ │performanţă │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor │
│ │ │ │specifice şi │
│ │ │ │aplicarea acestora │
│ │ │ │la nivelul IOSUD, │
│ │ │ │respectiv al şcolii/│
│ │ │ │şcolilor doctorale: │
│ │ │ │a) regulamente │
│ │ │ │interne ale │
│ │ │ │structurilor │
│ │ │ │administrative │
│ │ │ │(regulamentul │
│ │ │ │instituţional de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │de doctorat, │
│ │ │ │regulamentul/ │
│ │ │ │regulamentele şcolii│
│ │ │ │/şcolilor │
│ │ │ │doctorale); │
│ │ │ │b) metodologia de │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │concursului/ │
│ │ │ │alegerilor la │
│ │ │ │nivelul Consiliului │
│ │ │ │pentru studiile │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat (CSUD), │
│ │ │ │respectiv al şcolii/│
│ │ │ │şcolilor doctorale, │
│ │ │ │inclusiv a alegerii │
│ │ │ │de către studenţi a │
│ │ │ │reprezentanţilor în │
│ │ │ │CSUD/Consiliul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │(CSD), şi dovezi ale│
│ │ │ │derulării acestora; │
│ │ │ │c) metodologii de │
│ │ │ │organizare şi │
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat (de │
│ │ │ │admitere a │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │A.1.1. Instituţia │doctorat); │
│ │ │organizatoare de │d) existenţa │
│ │ │studii universitare│mecanismelor de │
│ │ │de doctorat (IOSUD)│recunoaştere a │
│ │ │a implementat │calităţii de │
│ │ │mecanismele de │conducător de │
│ │ │funcţionare │doctorat şi de │
│ │ │eficiente prevăzute│echivalare a │
│ │ │în legislaţia │doctoratului obţinut│
│ │ │specifică privind │în alte state; │
│ │ │organizarea │e) structuri de │
│ │ │studiilor │conducere │
│ │ │universitare de │funcţionale, la │
│ │ │doctorat. │nivelul CSUD/CSD, │
│ │A.1. Structurile │ │dovedind inclusiv │
│A. Capacitatea│instituţionale, │ │regularitatea │
│instituţională│administrative, │ │convocării │
│ │manageriale şi │ │şedinţelor; │
│ │resurse financiare│ │f) contractul de │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │de doctorat; │
│ │ │ │g) proceduri interne│
│ │ │ │de analiză şi │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │propunerilor privind│
│ │ │ │tematica programelor│
│ │ │ │de pregătire bazate │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate. │
│ │ │ │A.1.1.2. │
│ │ │ │Regulamentul şcolii/│
│ │ │ │şcolilor doctorale │
│ │ │ │componente include │
│ │ │ │criterii, proceduri │
│ │ │ │şi standarde │
│ │ │ │obligatorii pentru │
│ │ │ │aspectele │
│ │ │ │specificate în art. │
│ │ │ │17 alin. (5) din │
│ │ │ │Codul studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, aprobat │
│ │ │ │prin Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului nr. 681/ │
│ │ │ │2011, cu │
│ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ │ │*A.1.1.3. Şcolile │
│ │ │ │doctorale componente│
│ │ │ │ale IOSUD sunt │
│ │ │ │organizate pe │
│ │ │ │discipline sau │
│ │ │ │tematici │
│ │ │ │disciplinare şi │
│ │ │ │interdisciplinare, │
│ │ │ │în conformitate cu │
│ │ │ │art. 158 alin. (7) │
│ │ │ │din Legea educaţiei │
│ │ │ │naţionale nr. 1/ │
│ │ │ │2011, cu │
│ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ ├───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │A.1.2.1. Existenţa │
│ │ │ │şi eficacitatea unui│
│ │ │ │sistem informatic │
│ │ │ │adecvat pentru │
│ │ │ │evidenţa studenţilor│
│ │ │A.1.2. IOSUD │doctoranzi şi a │
│ │ │dispune de │parcursului lor │
│ │ │resursele logistice│academic │
│ │ │necesare pentru │A.1.2.2. Existenţa │
│ │ │îndeplinirea │şi utilizarea unui │
│ │ │misiunii studiilor │program informatic │
│ │ │universitare de │adecvat şi dovezi │
│ │ │doctorat. │ale utilizării sale │
│ │ │ │pentru verificarea │
│ │ │ │procentului de │
│ │ │ │similitudine în │
│ │ │ │toate tezele de │
│ │ │ │doctorat │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. IOSUD/ │
│ │ │ │Şcoala/Şcolile │
│ │ │ │doctorală/doctorale │
│ │ │ │prezintă dovezi │
│ │ │ │privind deţinerea │
│ │ │ │sau închirierea │
│ │ │ │spaţiilor pentru │
│ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │cercetare specifice │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │de doctorat │
│ │ │ │(laboratoare, │
│ │ │ │terenuri │
│ │ │ │experimentale, │
│ │ │ │staţiuni de │
│ │ │ │cercetare etc.). │
│ │ │ │A.2.1.2. IOSUD/ │
│ │ │ │Şcoala/Şcolile │
│ │ │ │doctorală/doctorale │
│ │ │ │are/au acorduri de │
│ │ │ │colaborare încheiate│
│ │ │ │cu instituţii de │
│ │ │ │învăţământ superior,│
│ │ │ │cu institute de │
│ │ │A.2.1. IOSUD/ │cercetare, cu reţele│
│ │ │Şcolile doctorale │de cercetare pentru │
│ │ │deţin o │exploatarea în │
│ │ │infrastructură │parteneriat a │
│ │A.2. │modernă de │diverselor │
│ │Infrastructura de │cercetare care să │infrastructuri de │
│ │cercetare │susţină derularea │cercetare şi îşi │
│ │ │activităţilor │prezintă public │
│ │ │specifice studiilor│oferta de servicii │
│ │ │universitare de │de cercetare prin │
│ │ │doctorat. │intermediul unei │
│ │ │ │platforme de profil.│
│ │ │ │A.2.1.3. IOSUD/ │
│ │ │ │Şcoala/Şcolile │
│ │ │ │doctorală/doctorale │
│ │ │ │demonstrează că este│
│ │ │ │/sunt preocupată/ │
│ │ │ │preocupate de │
│ │ │ │înnoirea permanentă │
│ │ │ │a infrastructurii de│
│ │ │ │cercetare prin care │
│ │ │ │se asigură │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi accesul │
│ │ │ │la resurse de │
│ │ │ │cercetare actuale, │
│ │ │ │prin aplicarea în │
│ │ │ │cadrul diverselor │
│ │ │ │competiţii de │
│ │ │ │finanţare a │
│ │ │ │infrastructurii de │
│ │ │ │cercetare şi prin │
│ │ │ │achiziţii pentru │
│ │ │ │infrastructura de │
│ │ │ │cercetare din │
│ │ │ │veniturile proprii │
│ │ │ │ale IOSUD. │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │*A.3.1.1. Ponderea │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat care │
│ │ │ │coordonează │
│ │ │ │concomitent mai mult│
│ │ │ │de 8 studenţi │
│ │ │ │doctoranzi, dar nu │
│ │ │ │mai mult de 12, │
│ │ │ │aflaţi în perioada │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat^1, nu │
│ │ │ │depăşeşte 20%. │
│ │ │A.3.1. La nivelul │A.3.1.2. Cel puţin │
│ │ │fiecărei şcoli │50% din cadrele │
│ │ │doctorale există │didactice/de │
│ │A.3. Calitatea │suficient personal │cercetare implicate │
│ │resursei umane │calificat astfel │în activităţi │
│ │ │încât să fie │didactice şi de │
│ │ │asigurat un proces │cercetare aferente │
│ │ │educaţional de │programelor de │
│ │ │calitate. │pregătire de studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate sau în │
│ │ │ │programele │
│ │ │ │individuale de │
│ │ │ │cercetare │
│ │ │ │ştiinţifică sau │
│ │ │ │creaţie artistică │
│ │ │ │sunt titulare ale │
│ │ │ │IOSUD, angajate cu │
│ │ │ │încheierea unui │
│ │ │ │contract de muncă pe│
│ │ │ │perioadă │
│ │ │ │nedeterminată. │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │*B.1.1.1. Admiterea │
│ │ │ │la programele de │
│ │ │ │studii de doctorat │
│ │ │ │se face în baza unor│
│ │ │ │criterii de selecţie│
│ │ │ │care includ: │
│ │ │ │performanţa │
│ │ │ │academică, de │
│ │ │ │cercetare şi │
│ │ │ │profesională │
│ │ │ │anterioară a │
│ │ │ │candidaţilor, un │
│ │ │ │interes al acestora │
│ │ │ │pentru cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică sau │
│ │ │ │artistică/sportivă, │
│ │ │B.1.1. Candidaţii │publicaţii în │
│ │ │admişi la studiile │domeniu şi o │
│ │ │universitare de │propunere de temă de│
│ │B.1. Numărul, │doctorat │cercetare. Un │
│ │calitatea şi │demonstrează │interviu cu │
│ │diversitatea │performanţă │solicitantul este o │
│ │candidaţilor care │academică, de │parte obligatorie a │
│ │s-au prezentat la │cercetare şi │procedurii de │
│ │concursul de │profesională, sunt │admitere. │
│ │admitere │diversificaţi ca │B.1.1.2. IOSUD/ │
│ │ │reprezentare de gen│Şcoala/Şcolile │
│ │ │şi socială. │doctorală/doctorale │
│ │ │ │are/au o politică de│
│ │ │ │stimulare a │
│ │ │ │înmatriculării │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi proveniţi│
│ │ │ │din medii sociale │
│ │ │ │dezavantajate, prin │
│ │ │ │alocarea de locuri │
│ │ │ │speciale la admitere│
│ │ │ │şi/sau acordarea │
│ │ │ │unor burse sociale, │
│ │ │ │precum şi │
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │programe de sprijin │
│ │ │ │care să prevină │
│ │ │ │abandonul │
│ │ │ │universitar. │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │B.2.1.1. Programele │
│ │ │ │de pregătire bazate │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate cuprind │
│ │ │ │minimum 3 discipline│
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │pregătirea în │
│ │ │ │cercetarea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │doctoranzilor, │
│ │ │ │dintre care cel │
│ │ │ │puţin o disciplină │
│ │ │ │este destinată │
│ │ │ │studiului aprofundat│
│ │ │ │al metodologiei │
│ │ │ │cercetării şi/sau │
│ │ │ │prelucrării │
│ │ │ │statistice a │
│ │ │ │datelor. │
│ │ │ │B.2.1.2. Există cel │
│ │ │B.2.1. Programul de│puţin o disciplină │
│ │ │pregătire bazat pe │dedicată eticii în │
│ │ │studii universitare│cercetarea │
│ │B.2. Conţinutul │avansate este │ştiinţifică şi │
│ │programelor de │adecvat pentru a │proprietăţii │
│ │studii │îmbunătăţi │intelectuale sau │
│ │universitare de │competenţele de │tematici bine │
│ │doctorat │cercetare ale │delimitate pe aceste│
│ │ │doctoranzilor şi │subiecte în cadrul │
│ │ │pentru a întări │unei discipline │
│ │ │comportamentul etic│predate în programul│
│B. │ │în ştiinţă. │de pregătire. │
│Eficacitatea │ │ │B.2.1.3. IOSUD are │
│educaţională │ │ │create mecanismele │
│ │ │ │prin care se asigură│
│ │ │ │că programele de │
│ │ │ │pregătire bazate pe │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │avansate vizează │
│ │ │ │„rezultatele │
│ │ │ │învăţării“, │
│ │ │ │precizând │
│ │ │ │cunoştinţele, │
│ │ │ │abilităţile, │
│ │ │ │responsabilitatea şi│
│ │ │ │autonomia pe care │
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │ar trebui să le │
│ │ │ │dobândească după │
│ │ │ │parcurgerea fiecărei│
│ │ │ │discipline sau prin │
│ │ │ │activităţile de │
│ │ │ │cercetare^2. │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │B.3.1.1. În cadrul │
│ │ │ │şcolii doctorale │
│ │ │ │există mecanisme │
│ │ │ │pentru valorificarea│
│ │ │ │rezultatelor │
│ │ │ │studiilor doctorale │
│ │ │ │în acord cu │
│ │ │ │specificul │
│ │ │ │domeniului (de │
│ │ │ │exemplu, transfer │
│ │ │ │tehnologic, produse,│
│ │ │ │patente în cazul │
│ │ │B.3.1. Cercetarea │ştiinţelor exacte; │
│ │ │este valorificată │produse şi servicii │
│ │ │de către studenţii │în cazul ştiinţelor │
│ │ │doctoranzi prin │sociale şi umaniste;│
│ │B.3. Rezultatele │prezentări la │festivaluri, │
│ │studiilor │conferinţe │concursuri, │
│ │universitare de │ştiinţifice, │recitaluri, │
│ │doctorat şi │publicaţii │competiţii sportive;│
│ │proceduri de │ştiinţifice, prin │comenzi │
│ │evaluare a │transfer │cultural-artistice │
│ │acestora │tehnologic, │în domeniul │
│ │ │patente, produse, │vocaţional; │
│ │ │comenzi de │prezentări la │
│ │ │servicii. │conferinţe naţionale│
│ │ │ │şi internaţionale, │
│ │ │ │publicarea │
│ │ │ │rezultatelor unor │
│ │ │ │cercetări în │
│ │ │ │publicaţii naţionale│
│ │ │ │şi internaţionale, │
│ │ │ │implicarea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi în │
│ │ │ │elaborarea │
│ │ │ │proiectelor de │
│ │ │ │cercetare-dezvoltare│
│ │ │ │etc.). │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │B.4.1.1. La nivelul │
│ │ │ │IOSUD, procentul de │
│ │ │ │teze invalidate, │
│ │ │ │fără drept de │
│ │ │ │refacere şi reluarea│
│ │ │ │procesului de │
│ │ │B.4.1. Tezele de │susţinere publică, │
│ │B.4. Calitatea │doctorat │la nivelul │
│ │tezelor de │îndeplinesc │Consiliului general │
│ │doctorat │standarde ridicate │al Consiliului │
│ │ │de calitate. │Naţional de Atestare│
│ │ │ │a Titlurilor, │
│ │ │ │Diplomelor şi │
│ │ │ │Certificatelor │
│ │ │ │Universitare │
│ │ │ │(CNATDCU), este de │
│ │ │ │cel mult 5% în │
│ │ │ │ultimii 5 ani. │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │C.1.1.1. IOSUD a │
│ │ │ │dezvoltat şi aplică │
│ │ │ │periodic o procedură│
│ │ │ │de evaluare şi │
│ │ │ │monitorizare internă│
│ │ │ │a activităţilor din │
│ │ │ │cadrul şcolilor │
│ │ │ │doctorale, între │
│ │ │ │criteriile evaluate │
│ │ │ │regăsindu-se │
│ │ │ │obligatoriu: │
│ │ │ │a) activitatea │
│ │ │ │ştiinţifică a │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │C.1.1. Există │b) infrastructura şi│
│ │C.1. Existenţa şi │cadrul │logistica necesare │
│C. │derularea │instituţional şi se│desfăşurării │
│Managementul │periodică a │aplică politici şi │activităţii de │
│calităţii │sistemului de │proceduri pentru │cercetare; │
│ │asigurare internă │asigurarea internă │c) regulamentele şi │
│ │a calităţii │a calităţii │procedurile pe baza │
│ │ │relevante. │cărora se │
│ │ │ │organizează studiile│
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │d) serviciile de │
│ │ │ │sprijin social şi │
│ │ │ │academic (inclusiv │
│ │ │ │în privinţa │
│ │ │ │participării la │
│ │ │ │diferite │
│ │ │ │manifestări, │
│ │ │ │publicarea de │
│ │ │ │articole ş.a.m.d.) │
│ │ │ │şi de consiliere │
│ │ │ │puse la dispoziţia │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi. │
├──────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │C.1.1.2. Asociaţiile│
│ │ │ │studenţeşti şi, după│
│ │ │ │caz, studenţii │
│ │ │ │reprezentanţi │
│ │ │ │organizează alegeri │
│ │ │ │în rândul │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, pentru │
│ │ │ │poziţii în CSUD, │
│ │ │ │prin vot universal, │
│ │ │ │direct şi secret, │
│ │ │ │toţi studenţii │
│ │ │ │doctoranzi având │
│ │ │ │dreptul să aleagă şi│
│ │ │ │să fie aleşi. │
│ │ │ │C.1.1.3. Asociaţiile│
│ │ │ │studenţeşti şi, după│
│ │ │ │caz, studenţii │
│ │ │ │reprezentanţi │
│ │ │ │organizează alegeri │
│ │ │ │în rândul │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, la │
│ │ │ │nivelul fiecărei │
│ │ │ │şcoli doctorale, │
│ │ │ │pentru poziţii în │
│ │ │ │consiliile şcolilor │
│ │ │ │doctorale, prin vot │
│ │ │ │universal, direct şi│
│ │ │ │secret, toţi │
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │având dreptul să │
│ │ │ │aleagă şi să fie │
│ │ │ │aleşi. │
│ │ │ │*C.1.1.4. În urma │
│ │ │ │evaluării interne, │
│ │ │ │atât IOSUD, cât şi │
│ │ │ │şcolile doctorale │
│ │ │ │elaborează strategii│
│ │ │ │şi politici de │
│ │ │ │acţiune în vederea │
│ │ │ │remedierii │
│ │ │ │deficienţelor │
│ │ │ │semnalate şi a │
│ │ │ │stimulării │
│ │ │ │performanţei │
│ │ │ │ştiinţifice şi │
│ │ │ │academice a IOSUD. │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │C.2.1.1. IOSUD │
│ │ │ │publică pe │
│ │ │ │website-ul │
│ │ │ │instituţiei de │
│ │ │ │învăţământ superior,│
│ │ │ │cu respectarea │
│ │ │ │reglementărilor în │
│ │ │ │vigoare cu privire │
│ │ │ │la protecţia │
│ │ │ │datelor, informaţii │
│ │ │ │despre: │
│ │ │ │a) regulamentul │
│ │ │ │IOSUD/şcolii │
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │b) regulamentul de │
│ │ │ │admitere; │
│ │ │ │c) contractul de │
│ │ │ │studii doctorale; │
│ │ │ │d) regulamentul de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor, incluzând│
│ │ │ │procedura de │
│ │ │ │susţinere publică a │
│ │ │ │tezei; │
│ │ │ │e) conţinutul │
│ │ │ │programelor de │
│ │ │ │pregătire bazate pe │
│ │ │ │studii universitare │
│ │ │ │avansate; │
│ │ │ │f) profilul academic│
│ │ │C.2.1. Informaţiile│şi ştiinţific, │
│ │ │de interes pentru │ariile tematice/ │
│ │ │studenţii │temele de cercetare │
│ │ │doctoranzi, │ale conducătorilor │
│ │ │viitorii candidaţi,│de doctorat din │
│ │ │respectiv │şcoală, precum şi │
│ │ │informaţiile de │date instituţionale │
│ │ │interes public sunt│de contact ale │
│ │ │disponibile spre │acestora; │
│ │ │consultare în │g) lista │
│ │ │format electronic. │doctoranzilor din │
│ │ │ │şcoală cu │
│ │ │ │informaţiile de bază│
│ │ │ │(anul │
│ │ │ │înmatriculării, │
│ │ │ │conducător); │
│ │ │ │h) informaţii despre│
│ │ │ │standardele de │
│ │ │ │elaborare a tezei de│
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │i) informaţii │
│ │C.2. Transparenţa │ │privind │
│ │informaţiilor şi │ │oportunităţile │
│ │accesibilitate la │ │pentru studenţii │
│ │resursele de │ │doctoranzi care │
│ │învăţare │ │vizează participarea│
│ │ │ │la conferinţe, │
│ │ │ │publicarea de │
│ │ │ │articole, acordarea │
│ │ │ │de burse etc.; │
│ │ │ │j) linkuri către │
│ │ │ │rezumatele tezelor │
│ │ │ │de doctorat care │
│ │ │ │urmează a fi │
│ │ │ │susţinute public, │
│ │ │ │precum şi data, ora,│
│ │ │ │locaţia unde vor fi │
│ │ │ │susţinute acestea, │
│ │ │ │cu cel puţin 20 de │
│ │ │ │zile înaintea │
│ │ │ │susţinerii. │
│ │ ├───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │C.2.2.1. Toţi │
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │au acces gratuit la │
│ │ │ │o platformă cu baze │
│ │ │ │de date academice │
│ │ │ │relevante pentru │
│ │ │ │domeniul de studii │
│ │ │ │de doctorat în care │
│ │ │ │îşi realizează teza.│
│ │ │ │C.2.2.2. Fiecare │
│ │ │ │student doctorand │
│ │ │ │are acces, la │
│ │ │ │cerere, la un sistem│
│ │ │ │electronic de │
│ │ │C.2.2. IOSUD/Şcoala│verificare a │
│ │ │doctorală asigură │gradului de │
│ │ │studenţilor │similitudine cu alte│
│ │ │doctoranzi acces la│creaţii ştiinţifice │
│ │ │resursele necesare │sau artistice │
│ │ │derulării studiilor│existente. │
│ │ │doctorale. │C.2.2.3. Toţi │
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │au acces la │
│ │ │ │laboratoarele de │
│ │ │ │cercetare │
│ │ │ │ştiinţifică sau alte│
│ │ │ │facilităţi în │
│ │ │ │funcţie de │
│ │ │ │specificul │
│ │ │ │domeniului/ │
│ │ │ │domeniilor din │
│ │ │ │cadrul şcolii │
│ │ │ │doctorale, conform │
│ │ │ │unor reguli de │
│ │ │ │ordine interioară. │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │*C.3.1.1. IOSUD, │
│ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │şcoală doctorală, │
│ │ │ │are încheiate │
│ │ │ │acorduri de │
│ │ │ │mobilitate cu │
│ │ │ │universităţi din │
│ │ │ │străinătate, cu │
│ │ │ │institute de │
│ │ │ │cercetare, cu │
│ │ │ │companii care │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activităţi în │
│ │ │ │domeniul studiat, │
│ │ │ │care vizează │
│ │ │ │mobilitatea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi şi a │
│ │ │ │cadrelor didactice │
│ │ │ │(de exemplu, │
│ │ │ │acorduri ERASMUS │
│ │ │ │pentru ciclul de │
│ │ │ │studii doctorale). │
│ │ │ │Cel puţin 35% dintre│
│ │ │ │studenţii doctoranzi│
│ │ │ │au efectuat un │
│ │ │ │stagiu de pregătire │
│ │ │ │în străinătate sau o│
│ │ │ │altă formă de │
│ │ │ │mobilitate, precum │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │conferinţe │
│ │ │ │ştiinţifice │
│ │ │ │internaţionale. │
│ │ │ │IOSUD elaborează şi │
│ │ │ │implementează │
│ │ │ │politici şi planuri │
│ │ │ │de măsuri care │
│ │ │ │vizează creşterea │
│ │ │ │numărului de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi │
│ │ │ │care participă la │
│ │ │ │stagii de pregătire │
│ │ │ │în străinătate, până│
│ │ │C.3.1. IOSUD/Şcoala│la cel puţin 20%, │
│ │ │doctorală are o │care este ţinta la │
│ │ │strategie şi o │nivelul Spaţiului │
│ │C.3. Gradul de │aplică pentru │European al │
│ │internaţionalizare│creşterea gradului │Învăţământului │
│ │ │de │Superior. │
│ │ │internaţionalizare │C.3.1.2. IOSUD │
│ │ │a studiilor │sprijină, inclusiv │
│ │ │doctorale. │financiar, │
│ │ │ │organizarea unor │
│ │ │ │doctorate în │
│ │ │ │cotutelă │
│ │ │ │internaţională, │
│ │ │ │respectiv invitarea │
│ │ │ │unor experţi │
│ │ │ │recunoscuţi care să │
│ │ │ │susţină cursuri/ │
│ │ │ │prelegeri pentru │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │*C.3.1.3. Cel puţin │
│ │ │ │10% din tezele de │
│ │ │ │doctorat din cadrul │
│ │ │ │fiecărei şcoli │
│ │ │ │doctorale din cadrul│
│ │ │ │IOSUD sunt redactate│
│ │ │ │şi/sau prezentate │
│ │ │ │într-o limbă de │
│ │ │ │circulaţie │
│ │ │ │internaţională sau │
│ │ │ │sunt realizate în │
│ │ │ │cotutelă. │
│ │ │ │C.3.1.4. │
│ │ │ │Internaţionalizarea │
│ │ │ │activităţilor din │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │doctorale este │
│ │ │ │susţinută de către │
│ │ │ │IOSUD şi prin alte │
│ │ │ │măsuri concrete (de │
│ │ │ │exemplu, │
│ │ │ │participarea la │
│ │ │ │târguri educaţionale│
│ │ │ │pentru atragerea de │
│ │ │ │studenţi doctoranzi │
│ │ │ │internaţionali; │
│ │ │ │includerea │
│ │ │ │experţilor │
│ │ │ │internaţionali în │
│ │ │ │comisii de îndrumare│
│ │ │ │sau de susţinere a │
│ │ │ │tezelor de doctorat │
│ │ │ │etc.). │
│ ├──────────────────┼───────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │C.4.1.1. IOSUD pune │
│ │ │ │în aplicare │
│ │ │ │prevederile în │
│ │ │ │vigoare cu privire │
│ │ │ │la etică şi │
│ │ │ │deontologie/ │
│ │ │ │integritate │
│ │ │ │academică, respectiv│
│ │ │ │la libertatea │
│ │ │ │academică şi dispune│
│ │ │ │de: │
│ │ │ │- politici bazate pe│
│ │ │ │prevenţie cu privire│
│ │ │ │la eventuala │
│ │ │ │încălcare a codului │
│ │ │ │de etică şi │
│ │ │ │integritate │
│ │ │ │academică, │
│ │ │ │demonstrând prin │
│ │ │ │poziţionări publice,│
│ │ │ │studii, analize sau │
│ │ │ │măsuri acest fapt; │
│ │ │C.4.1. IOSUD/Şcoala│- practici şi │
│ │ │doctorală are un │mecanisme pentru │
│ │C.4. Sistemul de │sistem funcţional │prevenirea fraudelor│
│ │asigurare a │şi eficient de │atât din perspectiva│
│ │respectării │prevenire şi │instituţională, cât │
│ │normelor de etică │asigurare a │şi din perspectiva │
│ │şi integritate │respectării │studenţilor │
│ │academică │normelor de etică │doctoranzi; │
│ │ │şi integritate │- practici pentru │
│ │ │academică. │prevenirea │
│ │ │ │eventualelor fraude │
│ │ │ │în activităţile │
│ │ │ │academice, de │
│ │ │ │cercetare sau de │
│ │ │ │orice altă natură, │
│ │ │ │inclusiv măsuri │
│ │ │ │active de prevenire │
│ │ │ │şi eliminare a │
│ │ │ │oricăror forme de │
│ │ │ │plagiat, precum şi │
│ │ │ │de promovare a │
│ │ │ │principiilor de │
│ │ │ │etică şi integritate│
│ │ │ │/deontologie sau de │
│ │ │ │respectare a │
│ │ │ │proprietăţii │
│ │ │ │intelectuale, a │
│ │ │ │dreptului de autor │
│ │ │ │şi a drepturilor │
│ │ │ │conexe în rândul │
│ │ │ │tuturor membrilor │
│ │ │ │comunităţii sale │
│ │ │ │academice; │
├──────────────┼──────────────────┴─────────┬─────────┼────────────────────┤
│ │ │ │- instrumente │
│ │ │ │administrative care │
│ │ │ │să asigure aplicarea│
│ │ │ │unor sancţiuni │
│ │ │ │efective şi │
│ │ │ │eliminatorii; │
│ │ │ │- mecanisme şi │
│ │ │ │măsuri pentru │
│ │ │ │asigurarea │
│ │ │ │egalităţii de şanse │
│ │ │ │şi protejarea │
│ │ │ │împotriva │
│ │ │ │intoleranţei şi a │
│ │ │ │discriminării de │
│ │ │ │orice fel. │
│ │ │ │IOSUD monitorizează │
│ │ │ │şi evaluează │
│ │ │ │permanent aceste │
│ │ │ │practici şi poate │
│ │ │ │face dovada │
│ │ │ │aplicării lor pentru│
│ │ │ │toate activităţile │
│ │ │ │desfăşurate şi a │
│ │ │ │implicării │
│ │ │ │studenţilor în toate│
│ │ │ │aceste procese, iar │
│ │ │ │rezultatele │
│ │ │ │monitorizării sunt │
│ │ │ │făcute publice anual│
│ │ │ │sau ori de câte ori │
│ │ │ │este necesar. │
│ │ │ │C.4.1.2. Toate │
│ │ │ │sesizările cu │
│ │ │ │privire la │
│ │ │ │suspiciunile de │
│ │ │ │plagiat aferente │
│ │ │ │unor teze de │
│ │ │ │doctorat au fost │
│ │ │ │analizate şi │
│ │ │ │soluţionate de IOSUD│
│ │ │ │în termenul legal │
│ │ │ │prevăzut pentru │
│ │ │ │exprimarea punctului│
│ │ │ │de vedere scris faţă│
│ │ │ │de sesizarea │
│ │ │ │primită. │
│ │ │ │C.4.1.3. În │
│ │ │ │rapoartele anuale │
│ │ │ │ale Comisiei de │
│ │ │ │etică din cadrul │
│ │ │ │IOSUD se regăsesc │
│ │ │ │informaţii privind │
│ │ │ │stadiul soluţionării│
│ │ │ │fiecărui caz în care│
│ │ │ │a existat o sesizare│
│ │ │ │sau o autosesizare │
│ │ │ │relevantă pentru │
│ │ │ │studiile │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat cu privire │
│ │ │ │la încălcarea unor │
│ │ │ │norme şi aspecte │
│ │ │ │etice. │
│ │ │ │C.4.1.4. Măsurile │
│ │ │ │întreprinse de IOSUD│
│ │ │ │în urma deciziilor │
│ │ │ │definitive ale │
│ │ │ │CNATDCU de retragere│
│ │ │ │a titlului de doctor│
│ │ │ │în urma sesizărilor │
│ │ │ │de plagiat au vizat │
│ │ │ │toate aspectele │
│ │ │ │prevăzute în decizia│
│ │ │ │CNADTCU şi în │
│ │ │ │legislaţia în │
│ │ │ │vigoare. │
│ │ │ │C.4.1.5. Măsurile │
│ │ │ │menite să prevină │
│ │ │ │frauda academică în │
│ │ │ │cadrul studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, adoptate │
│ │ │ │de IOSUD, pot fi: │
│ │ │ │a) suspendarea │
│ │ │ │dreptului de a │
│ │ │ │coordona noi │
│ │ │ │doctoranzi, pentru o│
│ │ │ │perioadă de 3 ani, │
│ │ │ │în cazul │
│ │ │ │conducătorilor de │
│ │ │ │doctorat care au │
│ │ │ │coordonat o teză de │
│ │ │ │doctorat cu decizie │
│ │ │ │definitivă de │
│ │ │ │retragere a titlului│
│ │ │ │de doctor pentru │
│ │ │ │plagiat; │
│ │ │ │b) excluderea din │
│ │ │ │IOSUD a │
│ │ │ │conducătorului de │
│ │ │ │doctorat care a │
│ │ │ │coordonat cel puţin │
│ │ │ │două teze de │
│ │ │ │doctorat cu decizie │
│ │ │ │definitivă de │
│ │ │ │retragere a titlului│
│ │ │ │de doctor pentru │
│ │ │ │plagiat; │
│ │ │ │c) suspendarea │
│ │ │ │organizării │
│ │ │ │procesului de │
│ │ │ │admitere pentru │
│ │ │ │domeniul de doctorat│
│ │ │ │respectiv, pentru o │
│ │ │ │perioadă de 2 ani, │
│ │ │ │în cazul în care în │
│ │ │ │domeniul de doctorat│
│ │ │ │respectiv a fost │
│ │ │ │finalizată şi │
│ │ │ │susţinută o teză de │
│ │ │ │doctorat cu decizie │
│ │ │ │definitivă de │
│ │ │ │retragere a titlului│
│ │ │ │de doctor pentru │
│ │ │ │plagiat. │
│ │ │ │*C.4.1.6. Referenţii│
│ │ │ │ştiinţifici care au │
│ │ │ │făcut parte din │
│ │ │ │comisiile de │
│ │ │ │susţinere publică a │
│ │ │ │două sau mai multe │
│ │ │ │teze de doctorat cu │
│ │ │ │decizie definitivă │
│ │ │ │de retragere a │
│ │ │ │titlului de doctor │
│ │ │ │pentru plagiat nu au│
│ │ │ │mai fost numiţi în │
│ │ │ │comisii de susţinere│
│ │ │ │publică a tezelor de│
│ │ │ │doctorat pentru o │
│ │ │ │perioadă de cel │
│ │ │ │puţin 3 ani. │
│ │ │ │C.4.1.7. IOSUD │
│ │ │ │deţine o bază de │
│ │ │ │date publică în care│
│ │ │ │sunt cuprinse toate │
│ │ │ │tezele de doctorat │
│ │ │ │susţinute în │
│ │ │ │instituţie, începând│
│ │ │ │cel puţin cu anul │
│ │ │ │2016, într-un format│
│ │ │ │care conţine: │
│ │ │ │domeniul, autorul, │
│ │ │ │conducătorul de │
│ │ │ │doctorat, titlul │
│ │ │ │tezei şi teza de │
│ │ │ │doctorat în format │
│ │ │ │electronic (dacă │
│ │ │ │există acordul │
│ │ │ │autorului). │
└──────────────┴────────────────────────────┴─────────┴────────────────────┘


    ^1 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate conform art. 39 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Sau prin ceea ce trebuie să cunoască, să înţeleagă şi să fie capabil să facă absolventul, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    * Indicatorii semnalizaţi prin asterisc au un statut special, exclusiv cu referire la procesul de evaluare a şcolilor doctorale, în condiţiile art. 12 din anexa nr. 1 la ordin. În cazul neîndeplinirii lor, Agenţia acordă IOSUD o perioadă de cel mult 3 ani pentru corectarea respectivelor deficienţe. Pe parcursul acestei perioade, Agenţia va urmări progresul realizat de către şcolile doctorale în cauză, prin rapoarte periodice transmise de către IOSUD şi/sau prin vizite la faţa locului, analiza finală a îndeplinirii indicatorilor realizându-se în momentul respectării integrale a acestora, dar fără a se depăşi perioada de graţie acordată de Agenţie în urma evaluării iniţiale.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016