Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.641 din 23 decembrie 2020  pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.641 din 23 decembrie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 8 din 5 ianuarie 2021
    Având în vedere:
    - art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Regulamentul (UE) nr. 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante,

    în temeiul:
    - art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,

    ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 25 iunie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Schemele prevăzute la art. 1 nu au în vedere ajutoarele destinate înfiinţării şi exploatării unei reţele de distribuţie în alte state membre sau în ţări terţe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările ulterioare."

    2. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute la art. 1, în care se va statua dreptul legal de acordare şi se va preciza valoarea finală a ajutorului de minimis în termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin."

    3. Anexa nr. 1 se modifică după cum urmează:
    a) Articolul 5 va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Implementarea schemei este necesară în vederea susţinerii acţiunilor operatorilor economici români pentru promovarea pe pieţele externe a produselor/serviciilor realizate în România."

    b) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare."

    c) La articolul 8, litera e) va avea următorul cuprins:
    "e) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;"

    d) Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 3.000."

    e) La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, pe baza unei proceduri transparente şi nediscriminatorii.
    (2) Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii), va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici. MEEMA va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat."

    f) Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023."

    g) Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 250 milioane lei, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat."

    h) La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare."

    i) Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."


    4. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare."

    b) Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 1.500."

    c) La articolul 11, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Selectarea operatorilor economici participanţi la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al ministrului, pe baza unei proceduri transparente şi nediscriminatorii.
    (2) Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat/de minimis, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii), va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici. MEEMA va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat."

    d) Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023."

    e) Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 30 milioane lei, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat."

    f) La articolul 17, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2), ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare."

    g) Articolul 22 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."


    5. Anexa nr. 3 se modifică după cum urmează:
    a) La articolul 7, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta. Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare."

    b) La articolul 9, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;"

    c) Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin această schemă este de 1.000."

    d) La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) MEEMA va încheia şi va derula contracte cu prestatori de servicii pentru realizarea de studii de piaţă şi pe produse, conform legislaţiei în vigoare. Prestatorii de servicii vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri de licitaţie publică, pe baza unei proceduri transparente şi nediscriminatorii."

    e) La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) MEEMA, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat/de minimis, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de o întreprindere unică pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali, în anul fiscal în curs şi suma care urmează a se acorda în baza schemei fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost."

    f) Articolul 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2023."

    g) Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 10 milioane lei, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat."

    h) La articolul 19, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat/de minimis, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
    ………………………………......................................…………
(4) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (3), ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat/ de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu
    executoriu. MEEMA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare."

    i) Articolul 24 va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEEMA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare."


    6. Anexa nr. 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE^1
    privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului,
    administrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA)
    ^1 Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condiţiilor înscrise în cererea de înscriere, precum şi completarea eronată sau parţială a rubricilor atrag respingerea solicitantului de către comisia de selecţie din cadrul MEEMA.
    Acţiunea promoţională (târg internaţional/misiune economică/ titlul studiului de piaţă sau pe produse): ....................................
    Perioada de desfăşurare a acţiunii promoţionale: ...................
    I. Datele de identificare ale solicitantului
    1. Denumirea societăţii^2: ......................................................
    ^2 Se înscrie denumirea completă a societăţii conform înregistrării acesteia în registrul comerţului.
    Organizaţiile cooperatiste cu activitate de export, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.
    2. Adresa (sediul social): ......................................................, tel.: ......................., fax: ........................, e-mail: ........................
    3. Numărul de ordine din registrul comerţului: ......................
    4. Codul de identificare fiscală (CUI): ...................................
    5. Persoana de contact (numele, prenumele, tel., adresa de e-mail): ..............................
    6. Codurile CAEN (codurile CAEN principal şi/sau secundar autorizate/autorizat, conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, de la ONRC, care corespund profilului acţiunii promoţionale)
    Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menţionat de dumneavoastră.
    Detaliaţi codurile CAEN (în cifre şi cuvinte): ............................
    II. Condiţii de eligibilitate ale solicitantului
    Societatea/Întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate din Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020, cu modificările ulterioare, şi cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare, după cum urmează:
    1. Forma de constituire a societăţii (completaţi «DA» în dreptul variantei alese):
    a) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ...................
    b) Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare ...................
    2. Societatea/Întreprinderea unică NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvenţă colectivă şi NU îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor.
    3. La data prezentei cereri de înscriere, societatea/ întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local^3.
    ^3 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
    4. Împotriva societăţii/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
    5. Societatea/Întreprinderea unică are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export.
    6. Societatea/Întreprinderea unică nu este în dificultate^4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.
    ^4 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    – în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.
    7. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii la care se solicită participarea.
    8. Produsele/Serviciile sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată.
    Enumeraţi produsele/serviciile promovate de societatea dumneavoastră în cadrul acţiunii (acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6 din prezenta cerere):
    ....................................................................................................................
    9. Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.
    10. Societatea/Întreprinderea unică cunoaşte şi respectă normele privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile comerciale participante la acţiuni din programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul de stat, elaborate de MEEMA.
    11. Societatea/Întreprinderea unică a obţinut rezultate privind eficienţa în urma participării la acţiunile din programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.
    Se vor menţiona următoarele:
    - valoarea estimată a contractelor de export:............... euro;
    – alte avantaje:...............................
    III. Condiţii de participare ale solicitantului la acţiunea promoţională
    1. Societatea/Întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu, podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.): .................................
    2. Societatea/Întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acţiunii următoarele materiale promoţionale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.): ...................................
    3. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfăşurare a acţiunii, să completeze formularul de eficienţă şi să îl predea patronatului/delegaţilor MEEMA coordonatori ai respectivei acţiuni.
    4. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acţiunii, să transmită MEEMA o situaţie actualizată privind eficienţa participării la acţiune.
    5. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării şi asigurării medicale pentru delegatul desemnat şi să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către minister a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
    6. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să păstreze evidenţa informaţiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MEEMA pentru a participa la acţiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.
    IV. Documente anexate şi depuse în acelaşi timp cu cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere
    1. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 5 la ordin. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării, prin sondaj, de către MEEMA şi este asumată de beneficiar. La data intrării în funcţiune a RegAS (Registrul ajutoarelor de stat), MEEMA va verifica declaraţia tuturor aplicanţilor.
    2. Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (fără obligaţii de plată restante^5 şi valabil la data înscrierii)^6
    ^5 Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, art. 157 alin. (3), nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
    ^6 Certificatul de atestare fiscală eliberat de ANAF se va transmite la MEEMA, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF şi de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii «conform cu originalul» ale acestor documente şi indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.
    3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă^7 (fără obligaţii de plată restante şi valabil la data înscrierii)
    ^7 Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la MEEMA, în original.
    4. Certificat constatator de la registrul comerţului (format extins)
    5. Dovada plăţii garanţiei bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaţionale)^8
    ^8 Garanţia se depune în contul MEEMA deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti nr. RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garanţia se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    6. Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 8 din prezenta cerere
    7. Înscrisuri sub semnătură privată, însuşite de operatorul economic, privind calitatea şi valoarea adăugată ridicată a produselor
    8. Nomenclatorul de produse/servicii la export
    Completarea prezentei cereri de înscriere - declaraţie pe propria răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia cunoştinţă despre faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere - declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente.
    Data: .................
    Reprezentantul societăţii:
    .........................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    sau, acolo unde este cazul,
    Reprezentantul întreprinderii unice^9
    ....................................................
    (numele şi prenumele, semnătura) ^9 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, o «întreprindere unică» include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice."

    7. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii
    privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis şi situaţia de dificultate
    Subsemnatul/a, ....................................., având funcţia de ....................................., posesor/posesoare al BI/CI seria ...... nr. .............. domiciliat(ă) în ...................................................., în calitate de reprezentant legal, declar pe propria răspundere că până la data înscrierii la acţiunea .....................................................................
    societatea/întreprinderea unică^1 ................................................................................................ :
    - a beneficiat, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de o valoare cumulată^2 de ajutor de minimis de ............. euro;
    – nu va beneficia de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
    – nu se află în dificultate conform definiţiei din Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, cu modificările ulterioare.
    Data: .....................................
    Reprezentantul legal al societăţii
    ...................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    şi/sau, acolo unde este cazul,
    Reprezentantul întreprinderii unice
    ........................................................
    (numele şi prenumele, semnătura)
    ^1 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările ulterioare, o «întreprindere unică» include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
    ^2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările ulterioare, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităţilor locale sau din surse comunitare a ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi sau întreprinderi unice nu trebuie să depăşească, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost."    ART. II
    Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2023. Plăţile în cadrul schemelor prevăzute la art. I se pot efectua până la data de 31 decembrie 2024.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 3.641.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016