Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 3.630 din 13 august 2020  privind aprobarea Îndrumărilor metodologice  pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.630 din 13 august 2020 privind aprobarea Îndrumărilor metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 770 din 24 august 2020
    Ţinând cont de prevederile Memorandumului nr. 20/4.180/T.G. din 8.03.2019 cu tema „Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante «Buna guvernanţă a strategiei naţionale sau regionale de specializare inteligent㻓,
    luând în considerare Referatul de aprobare nr. 101.578 din 23.07.2020,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Îndrumările metodologice pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Mariana Cotoi,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 august 2020.
    Nr. 3.630.
    ANEXA 1

    ÎNDRUMĂRI METODOLOGICE
    pentru organizarea focus grupurilor de descoperire antreprenorială la nivel regional
    NOTĂ:
    Acest document este destinat să servească drept material de orientare. Ajustările pot fi făcute în funcţie de contextul regional specific şi de experienţa acumulată până în prezent pe baza discuţiilor anterioare.

    1. Ce sunt specializarea Smart şi procesul de descoperire antreprenorială?
    Conceptul de specializare inteligentă sau strategiile de cercetare şi inovare pentru specializarea inteligentă (RIS3) oferă o nouă abordare de politici şi practici pentru cercetare şi inovare în regiuni/ţări care au drept scop promovarea schimbărilor structurale şi a dezvoltării regionale şi creşterea capacităţii lor interne şi a avantajului comparativ regional prin investiţii direcţionate în domenii strategice de forţă locală în cercetare, inovare şi potenţialului în afaceri.
    Astfel de puncte forte locale existente sau viitoare sunt identificate printr-un proces de descoperire antreprenorială (EDP), care apare ca un proces de învăţare care angrenează actorii locali Quadruple Helix (universităţi şi instituţii de cercetare, companii, grupuri, autorităţi publice, societatea civilă).
    Un EDP facilitează stabilirea priorităţilor strategice, accesul pe piaţă, dezvoltarea capitalului social, mecanisme de guvernare a mai multor părţi interesate şi utilizarea combinată a diferitelor resurse şi canale de finanţare pentru a atinge obiectivele stabilite (Foray, David şi Hall, 2009). Aceasta aduce astfel o nouă viziune asupra inovării regionale, prin „îndepărtarea de o abordare tradiţională bazată în principal pe măsuri orizontale şi politici neutre, menite să îmbunătăţească condiţiile şi capacităţile cadru generale (universităţi bune, capital uman, drepturi de proprietate intelectuală, cercetare şi infrastructură TIC, concurenţă şi deschidere etc.) către o logică de intervenţie mai verticală şi nonneutră, adică un proces de identificare şi selecţie a zonelor dezirabile pentru intervenţie, implicând alegeri de tehnologii, câmpuri, subsisteme care ar putea fi favorizate în cadrul politicii regionale“ (Foray şi Goenaga, 2013, p. 2).
    EDP se află la baza elaborării şi implementării RIS3. În primul rând, este antreprenorial, întrucât se bazează pe „antreprenori“ în sensul cel mai larg, în calitate de producători şi utilizatori de cunoştinţe (firme inovatoare, cercetători universitari, inventatori etc.) care lucrează în beneficiul regiunii lor şi se angajează în parteneriate cu alte regiuni şi parteneri externi pentru îmbunătăţirea capacităţilor şi a activelor productive existente (a se vedea figura 1). Aceasta implică o bază solidă de cunoştinţe economice (adică cunoştinţe care funcţionează din punct de vedere economic) şi diverse moduri în care cunoştinţele antreprenoriale pot fi combinate şi legate de alte tipuri de cunoştinţe, cum ar fi ştiinţific, tehnologic, inginerie sau cunoştinţe despre potenţial de creştere a pieţei, despre concurenţi, despre inputuri şi servicii necesare pentru lansarea unei noi activităţi (Foray, 2015). În al doilea rând, implică o descoperire antreprenorială în sensul unei abordări ascendente/descentralizate şi moderne de elaborare a politicilor, care trece de la politicile orizontale care vizează doar subvenţionarea costurilor de cercetare şi dezvoltare şi inovare şi stimularea potenţialilor inovatori şi „proiecte bune“ la politicile verticale care încurajează explorarea, experimentarea şi învăţarea noilor modalităţi prin care cercetarea şi dezvoltarea şi inovarea pot ajuta economia şi dezvoltarea regională.
    Figura 1*): Persoanele de la Quadruple Helix implicate întrun focus grup EDP
    *) Figura 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
    Sursa: Centrul comun de cercetare


    2. Ghiduri metodologice pentru un focus grup EDP
    Din punct de vedere metodologic, un focus grup EDP este un proces transparent şi ascendent, caracterizat printr-o abordare interactivă şi sistemică, cu accent principal pe nevoile de afaceri, cercetare şi inovare, încurajând învăţarea prin colaborare, cooperare şi stabilire de parteneriate, discuţii bazate pe discuţii argumentate şi consens obţinut prin cunoştinţe.

    2.1. Organizarea unui focus grup EDP
    Un grup concentrat EDP este de obicei organizat pentru identificarea zonelor prioritare RIS3 potenţiale sau pentru implementarea zonelor prioritare RIS3 deja identificate. Mai mult, pentru a genera efecte de răspândire şi diversificare, acesta poate fi organizat şi pe baza unei abordări intersectoriale, care poate include organizarea de-a lungul unui aspect orizontal, o tehnologie de activare cheie, tehnologia digitală, o provocare a societăţii etc.
    Focus grup EDP operează de regulă cu grupuri-ţintă care reunesc reprezentanţi din Quadruple Helix (universităţi şi instituţii de cercetare, companii, agenţii guvernamentale şi reprezentanţi ai societăţii civile). Numărul de participanţi la un grup-ţintă EDP variază de obicei între 50/60 şi 80/100 de persoane. Relevanţa EDP pentru grupurile-ţintă se bazează pe faptul că:
    - participanţii pot primi feedback imediat de la alţi participanţi din grupul-ţintă la ideea lor de proiect, pot avea ocazia să îl perfecţioneze în continuare după eveniment pe baza observaţiilor formulate de agenţia de dezvoltare regională (ADR) care coordonează procesul şi pot ajuta la identificarea opţiunilor de finanţare adecvate;
    – participanţii au posibilitatea de a interacţiona, de a coopera şi de a forma parteneriate de durată cu diferite organizaţii din Quadruple Helix.


    2.2. Obiectivele unui focus grup EDP
    RIS3 se caracterizează printr-un proces EDP continuu, ciclic, iar diferite etape ale acestui proces pot avea obiective diferite. Cu toate acestea, pot fi identificate o serie de obiective comune:
    - în faza de elaborare a priorităţilor RIS3, accentul principal ar trebui să fie colectarea de contribuţii pentru definirea priorităţilor de specializare inteligentă, în termeni de validare şi restrângere a domeniilor propuse sau de a face alegeri solide despre domenii noi;
    – în faza de implementare şi monitorizare a priorităţilor RIS3, accentul principal ar trebui pus pe activarea, diversificarea priorităţilor de specializare, pe generarea de noi idei de proiect care să sprijine implementarea strategiei, precum şi colectarea de feedback în scopuri de monitorizare. Informaţiile colectate într-o etapă ulterioară a punerii în aplicare pot fi, de asemenea, utilizate pentru îmbunătăţirea strategiei, în special pentru perioada post-2020, nu numai pe linia recomandărilor EC-DG REGIO, dar şi pentru a reflecta schimbările priorităţilor, dacă este necesar. Acestea se pot schimba în timp, astfel unele activităţi sau priorităţi pot înceta să mai facă parte din RIS3, în timp ce altele noi ar putea fi introduse. Un EDP poate constitui astfel şi un instrument pentru evaluare şi evaluarea priorităţilor identificate. În plus, poate servi drept mijloc pentru evaluare şi evaluarea relevanţei acţiunilor, intervenţiilor propuse în cadrul combinaţiei de politici.

    În general, focus grupurile EDP reprezintă, de asemenea, o modalitate de menţinere a implicării părţilor interesate şi de atragere a noilor părţi interesate în proces, precum şi un cadru pentru menţinerea dialogului cu actorii-cheie în spiritul unui proces ascendent.

    2.3. Etapele pregătitoare ale unui focus grup EDP
    Pregătirea unui focus grup cuprinde mai multe etape, inclusiv:
    - alegerea zonei sau câmpului prioritar RIS3 vizat, precum şi descompunerea acesteia în mai multe subzone/subcâmpuri bazate pe nişele de specializare care sunt incluse în RIS3 (sau - în faza de pregătire - care sunt propuse să fie examinate pe baza datelor colectate şi a tendinţelor de dezvoltare existente);
    – coordonarea problemelor administrative, cum ar fi alegerea locaţiei, asigurarea faptului că echipamentul tehnic necesar este prezent la locul dorit şi funcţionează bine etc.;
    – configurarea agendei;
    – invitarea persoanelor din exterior ce vor susţine un discurs;
    – invitarea sau numirea internă a unui moderator şi a unui raportor pentru sesiunile paralele de grup;
    – elaborarea listei de participanţi la focus grup care urmează să fie invitaţi de la nivel regional, care acoperă Quadruple Helix. Este recomandabil să specificaţi în invitaţia pentru părţile interesate scopul focus grupului EDP, menţionând de ce este important pentru ei să participe. Subliniază faptul că obiectivul principal este generarea de idei viabile şi fezabile de proiect pentru a sprijini implementarea strategiei regiunii, precum şi pentru a-i ajuta pe termen lung în identificarea surselor de finanţare celor mai potrivite pentru ideile lor.

    O descriere detaliată a celor mai importanţi paşi este oferită mai jos.
    a) Configurarea agendei pentru focus grup EDP
    Un focus grup EDP este în general organizat pe o zi şi cuprinde:
    - două şedinţe plenare (una introductivă la început şi una finală la sfârşit). Şedinţa plenară introductivă se recomandă să nu dureze mai mult de o oră şi ar trebui să fie precedată de observaţiile de deschidere ale instituţiei gazdă şi de prezentarea ordinii de zi. Plenul de închidere, în funcţie de conţinut, poate fi de 30 de minute până la o oră;
    – două până la patru sesiuni paralele, care sunt sesiuni de grup de lucru, bazate pe subzone/subcâmpuri concentrate ale principalului domeniu prioritar RIS3 din grupul-ţintă. Numărul exact al sesiunilor grupului de lucru depinde de numărul de participanţi, precum şi de numărul de subzone/subcâmpuri care trebuie examinate în profunzime de către participanţi într-un mod interactiv. Timpul total disponibil pentru fiecare şedinţă paralelă este de 3 ore, împărţit în două prin pauza de prânz;
    – pauzele de cafea şi pauzele de prânz între şedinţele plenare şi cele paralele, lăsând suficient timp pentru interacţiune şi discuţii informale.

    Tabelul 1 oferă o descriere mai detaliată a şedinţelor.

    Tabelul 1: Formatul şi obiectivele sesiunilor focus grupului

┌────────────┬─────────────┬──────────────┐
│Şedinţă │Format │Scopul │
│ │ │şedinţei │
├────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Pentru a se │
│ │ │familiariza │
│ │ │participanţii │
│ │ │cu zona │
│ │ │prioritară şi │
│ │ │cu subzonele │
│ │ │alese ca părţi│
│ │ │importante │
│ │ │pentru grup, │
│ │ │inclusiv │
│ │ │informaţii │
│ │ │relevante din │
│ │ │RIS3, precum │
│ │ │şi │
│ │ │principalele │
│ │ │tendinţe │
│ │ │tehnologice şi│
│ │ │de dezvoltare │
│ │ │în domeniu. În│
│ │ │cazul în care │
│ │ │EDP este │
│ │ │organizat în │
│ │ │timpul punerii│
│ │ │în aplicare a │
│ │ │Strategiei │
│ │ │RIS3, sunt │
│ │ │prezentate, de│
│ │ │asemenea, │
│ │ │informaţii │
│ │ │despre │
│ │ │acţiunile │
│ │ │propuse în │
│ │ │cadrul │
│ │ │combinaţiei de│
│ │ │politici. │
│ │ │Şedinţa ar │
│ │ │trebui să │
│ │ │includă o │
│ │ │prezentare a │
│ │ │una-două idei │
│ │ │de proiecte │
│ │ │inovatoare │
│Plenară │Toţi │care pot fi │
│introductivă│participanţii│considerate │
│ │ │cele mai bune │
│ │ │practici, │
│ │ │prezentate de │
│ │ │vorbitori │
│ │ │invitaţi. │
│ │ │O introducere │
│ │ │în aspectele │
│ │ │metodologice │
│ │ │ale celor două│
│ │ │grupuri de │
│ │ │lucru paralele│
│ │ │care vor urma │
│ │ │şi o │
│ │ │prezentare a │
│ │ │principalelor │
│ │ │caracteristici│
│ │ │ale tipului de│
│ │ │proiecte │
│ │ │(cercetare, │
│ │ │dezvoltare şi │
│ │ │inovare - │
│ │ │CDI), precum │
│ │ │şi, dacă este │
│ │ │necesar, │
│ │ │furnizarea de │
│ │ │clarificări cu│
│ │ │privire la │
│ │ │definiţia │
│ │ │inovaţiei (vă │
│ │ │rugăm a se │
│ │ │vedea │
│ │ │Proiectul │
│ │ │fişei de │
│ │ │orientare │
│ │ │tematică │
│ │ │pentru │
│ │ │obiectivul │
│ │ │tematic 1: │
│ │ │consolidarea │
│ │ │cercetării, │
│ │ │dezvoltării │
│ │ │tehnologice şi│
│ │ │inovării). │
├────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Colectarea │
│ │ │unui grup de │
│ │ │idei de │
│ │ │proiecte │
│ │ │relevante şi │
│ │ │inovatoare, │
│ │ │care pot fi │
│ │ │prioritare, de│
│ │Participanţii│către │
│ │împărţiţi în │participanţi │
│ │2-4 grupuri │pentru a le │
│ │de lucru pe │selecta pe │
│ │baza │cele mai │
│ │interesului │relevante şi │
│Grupuri de │lor pentru │viabile. │
│lucru │subzonele │Ideile sunt │
│paralele │respective. │generate pe │
│interactive │În mod ideal,│baza/ │
│ │fiecare grup │interconectate│
│ │ar trebui să │cu provocările│
│ │cuprindă │şi blocajele │
│ │reprezentanţi│identificate │
│ │din Quadruple│pentru │
│ │Helix. │subzonă. │
│ │ │Cele mai │
│ │ │relevante idei│
│ │ │rezultate din │
│ │ │exerciţiul de │
│ │ │prioritizare │
│ │ │vor fi │
│ │ │dezvoltate în │
│ │ │a doua şedinţă│
│ │ │paralelă. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Pentru a │
│ │ │dezvolta în │
│ │ │parteneriat, │
│ │ │prezentând │
│ │ │perspective │
│ │ │din diferite │
│ │ │perspective │
│ │ │(afaceri, CDI,│
│ │ │administraţie,│
│ │ │societatea │
│ │Participanţii│civilă), o │
│ │împărţiţi în │descriere a │
│ │aceleaşi 2-4 │fiecăreia │
│ │grupuri de │dintre ideile │
│Grupuri de │lucru vor │proiectului │
│lucru │continua să │selectate. │
│paralele │lucreze în │În acest scop,│
│interactive │grupuri mai │ca o etapă │
│ │mici, formate│preliminară, │
│ │în jurul unei│se formează │
│ │idei de │parteneriate │
│ │proiect │de idei de │
│ │particular. │proiect (mici │
│ │ │grupuri de │
│ │ │lucru) în │
│ │ │jurul celor │
│ │ │mai relevante │
│ │ │idei de │
│ │ │proiect care │
│ │ │urmează să fie│
│ │ │dezvoltate pe │
│ │ │o fişă de │
│ │ │proiect. │
├────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │Pentru a │
│ │ │raporta │
│ │ │rezultatele │
│ │ │principale ale│
│ │ │sesiunilor │
│ │ │paralele. │
│ │ │Pentru a │
│ │ │încheia, │
│ │ │wrap-up şi │
│ │ │explicarea │
│Încheierea │Toţi │paşilor │
│plenului │participanţii│suplimentari. │
│ │ │Alternativ, │
│ │ │pot fi │
│ │ │prezentate şi │
│ │ │1-2 idei de │
│ │ │proiecte │
│ │ │dezvoltate în │
│ │ │cea de-a doua │
│ │ │şedinţă de │
│ │ │grup paralel │
│ │ │de lucru. │
└────────────┴─────────────┴──────────────┘


    Pentru fiecare dintre sarcinile din cadrul grupurilor de lucru paralele, timpul indicativ disponibil este menţionat la punctul 2.4 „Descrierea metodologică a sesiunilor grupului de lucru paralel“.

    b) Rolul moderatorilor şi raportorilor
    Fiecare grup de lucru va fi ghidat de un moderator, asistat de un raportor. Experţii din cadrul agenţiilor de dezvoltare regională care organizează focus grupul EDP îşi vor asuma acest rol sau, în mod alternativ, pot invita experţi din alte ADRuri sau pot implica experţi externi.
    Poate fi separat un singur raportor general, care să introducă metodologia generală în timpul sesiunii plenare introductive şi să raporteze rezultatele fiecărui grup de lucru în plenul de închidere. Acest rol poate fi asumat şi de oricare dintre moderatorii sau raportorii desemnaţi să asiste la activităţile grupului de lucru.
    Rolurile moderatorului:
    - explică pe scurt procesul de la începutul fiecărei sesiuni de grup paralel;
    – explică la începutul fiecărei sarcini obiectivul sarcinii şi timpul disponibil;
    – efectuează un timp strict, inclusiv alertarea participanţilor cu câteva minute înainte de expirarea timpului;
    – moderează orice discuţii legate de prezentarea ideilor de proiect şi propune gruparea ideilor conexe;
    – pe baza rezultatului votării ideilor de proiect, luând în considerare necesitatea formării de parteneriate mixte (ale diferitelor organizaţii din Quadruple Helix), planifică în timpul pauzei de prânz o propunere pentru formarea parteneriatelor de idei;
    – organizează gruparea de parteneriate de idei la începutul celei de-a doua sesiuni paralele, luând în considerare planificarea, precum şi cerinţele, sugestiile participanţilor;
    – asistă parteneriatele de idei, clarificând orice aspecte legate de conţinutul informaţiilor care trebuie introduse în diferite părţi ale fişei de proiect, precum şi prin comentarii, observaţii cu privire la ideea în sine, dacă sunt solicitate de participanţi.

    Rolul raportorului:
    - ajută moderatorul să completeze formularele Excel furnizate pe ecran, notând ideile propuse, numele participanţilor, votarea şi gruparea ideilor;
    – trimite, furnizează şablonul completat în Excel persoanei responsabile din ADR, în scopul păstrării înregistrărilor şi raportării EDP.

    În cazul în care evenimentul este bilingv (RO/EN) datorită participării experţilor străini, inclusiv a reprezentanţilor Comisiei Europene:
    - traduce ideile iniţiale şi regrupează ideile în engleză;
    – înmânează traducerile în limba engleză raportorului unic final, care va integra toate ideile într-o singură prezentare în plen.


    c) Cerinţe privind spaţiul şi echipamentele necesare
    Locul de desfăşurare a reuniunii ar trebui să permită organizarea şedinţelor plenare în format conferinţă şi organizarea de sesiuni paralele de grup de lucru în format rotund sau în format U. Aranjamentele pot fi făcute într-o sală de conferinţe mai mare şi/sau folosind (de asemenea) săli de întâlnire mai mici şi separate.
    În ceea ce priveşte echipamentele necesare, atât pentru şedinţa plenară, cât şi pentru fiecare dintre grupurile de lucru, ar trebui să existe un laptop/PC, un proiector şi un ecran de proiectare, precum şi un flipchart şi o hârtie flipchart. Flipchartul sau hârtia flipchart este necesară pentru lipirea post-ului cu provocări/blocaje şi titluri de idei de proiect.
    Pentru descrierea ideilor de proiect, laptopurile pot fi furnizate fiecărui parteneriat de idei de proiect în a doua şedinţă paralelă sau participanţilor li se poate cere să aducă un laptop în acest scop. Descrierile pot fi furnizate şi pe hârtie, pe formularele tipărite anterior; cu toate acestea, în cazul în care sunt completate şi predate într-un formular digital, puteţi economisi mult timp mai târziu, deoarece pentru etapele de urmărire acestea ar trebui să fie disponibile într-un format electronic.
    Dimensiuni mari ale afişelor (76 x 102 mm) sunt necesare pentru prima şedinţă de grup paralel de lucru (până la patru bucăţi pe participant). Participanţii ar trebui să ofere markere negre sau albastre pentru a scrie provocări şi blocaje pe afişe. Trebuie să fie prevăzute markere colorate pentru scrierea pe flipchart.
    Dacă este posibil, participanţilor ar trebui să li se ofere dosare, care să conţină cel puţin: ordinea de zi, formularul 1, şablonul de fişă de proiect, câteva foi de hârtie pentru note, un stilou. Orice alt material poate fi adăugat, de exemplu prezentare scurtă a RIS3, prezentări PowerPoint etc. Aceste materiale suplimentare pot fi trimise şi după eveniment într-un format digital.
    În cazul în care evenimentul este bilingv, datorită faptului că participă experţi străini sau experţi din Comisia Europeană, este necesară o traducere simultană pentru sesiunile plenare.    2.4. Descrierea metodologică a sesiunilor grupului de lucru paralel
    Şedinţa paralelă 1
    NOTĂ INTRODUCTIVĂ (5’per total: 3’ introducere şi 2’ înainte de fiecare sarcină):
    Moderatorul prezintă în scurt timp metodologia sesiunii şi prima sarcină în mai multe detalii. Apoi, la începutul fiecărei sarcini noi se oferă o introducere pentru fiecare dintre ele.

    Sarcina 1. Evaluarea blocajelor, nevoilor şi provocărilor (10’)
    În sarcina 1, fiecare participant primeşte până la două afişe (sau unul, dacă grupul este foarte mare) şi i se cere:
    - să noteze în colţul din dreapta sus al fiecărui afiş un simbol de literă pentru profilul lui instituţional (E: antreprenor, U: universitate, R: organizaţie de cercetare; P: sector public; O: altul);
    – să descrie în unul sau câteva cuvinte-cheie o nevoie, o provocare sau un blocaj cu care se confruntă organizaţia (organizaţiile) cu care este reprezentat sau o provocare cu care se confruntă societatea în general. Problema ar trebui să fie una care poate fi depăşită printr-o inovaţie de produs, proces sau serviciu sau o combinaţie de inovaţie de produs, proces şi servicii. În plus, problema ar trebui să fie clar legată de zona prioritară RIS3 sub atenţie.


    Sarcina 2. Generarea individuală de idei (15’)
    În sarcina 2, fiecare participant primeşte până la două afişe (sau unul, dacă grupul este foarte mare) şi i se cere:
    - să noteze în colţul din dreapta sus al fiecărui afiş un simbol de literă pentru profilul lui instituţional (E: antreprenor, U: universitate, R: organizaţie de cercetare; P: sector public; O: altul);
    – să descrie în unul sau câteva cuvinte-cheie o idee pentru inovaţia produsului şi/sau a proceselor şi/sau serviciilor (legate de cercetare sau noncercetare) ca răspuns la o provocare (fiecare participant poate pregăti până la două idei pe două afişe diferite);
    – să utilizeze formularul 1 (anexa 1) pentru a descrie detalii suplimentare ale ideii. Formularele vor fi colectate la sfârşitul fiecărei sesiuni paralele.


    Sarcina 3. Prezentarea ideilor (40’)
    Fiecare participant este rugat să prezinte pe scurt restului grupului una/două provocări/nevoi/blocaje, precum şi ideile propuse de proiect şi să lipească post-ul corespunzător pe un flipchart.
    Pentru a asigura un mediu deschis şi creativ, ideile nu trebuie comentate sau criticate în această etapă. Ideile conexe pot fi grupate sau apropiate unele de altele pe flipchart, pentru a facilita gruparea de idei similare în următoarea etapă. Moderatorul stă la flipchart şi păstrează un timp strict şi, dacă este util, marchează cu markere colorate grupuri de idei grupate.
    În timpul prezentării ideilor, raportorul scrie în foaia Excel proiectată pe ecran titlul scurt al fiecărei idei. Dacă o idee are legătură cu o idee prezentată anterior, sub prima idee este introdusă o linie suplimentară, astfel încât să poată fi grupate în format electronic. De asemenea, raportorul adaugă numele participanţilor şi profilul acestora (E, U, R, P, O) pe ecran. În acest scop, raportorul foloseşte formularul 2 (anexa 2).

┌───────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Grup de lucru │ │
│Număr şi tema │ │
├───────┬───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │Numele participanţilor │
│Numărul│Titlul ├───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬───┬─┤
│ideii │ideii │P1 │P2 │P3 │P4 │P5 │P6│P7│P8│P9│P10│…│
│ │ │(E)│(O)│(U)│(P)│(E)│… │… │… │… │… │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│1. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│2. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│3. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│4. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│5. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│... │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│... │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴─┘    Sarcina 4. Evaluarea/Prioritizarea ideilor de proiect (20’)
    Pe baza rezultatelor sarcinii 3, o listă consolidată de idei este creată în formularul 2, în care propuneri similare sau complementare sunt grupate (în exemplul de mai jos, ideile 5 şi 6 sunt grupate). După aceasta, participanţii sunt rugaţi să identifice acele idei care sunt interesante, pentru a le dezvolta în continuare. Moderatorul întreabă fiecare participant care idei sunt de cel mai mare interes pentru el. Raportorul adaugă la ecran interesele fiecărui participant: 3 (Prima alegere a parteneriatului); 2 (a doua alegere); 1 (a treia alegere).

┌───────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Grup de lucru │ │
│Număr şi tema │ │
├───────┬───────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │Numele participanţilor │
│Numărul│Titlul ├───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┬──┬──┬───┬─┤
│ideii │ideii │P1 │P2 │P3 │P4 │P5 │P6│P7│P8│P9│P10│…│
│ │ │(E)│(O)│(U)│(P)│(E)│… │… │… │… │… │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│1. │Titlul │ │ │2 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│2. │Titlul │2 │1 │3 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│3. │Titlul │3 │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│4. │Titlul │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 4│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│5. │Titlul │1 │3 │ │3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 5│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│6. │Titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ideii 6│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼───────┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼───┼─┤
│7. │… │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴───┴─┘

    Scorurile finale ale fiecărei idei de proiect sunt calculate în ultima coloană a tabelului Excel. Luând în considerare cel mai mare şi cel mai mic scor, numărul de idei, numărul de participanţi, moderatorul împreună cu participanţii decid câte dintre ideile de proiect cu un clasament superior vor fi dezvoltate în următoarea şedinţă paralelă.    Şedinţa paralelă 2
    Sarcina 5. Formarea de „parteneriate de idei“ (20’)
    Sarcina 5 este pregătită în timpul pauzei de prânz de către moderator şi raportor. Pentru fiecare idee de proiect care urmează să fie dezvoltată, ei vor selecta „parteneriatele de idei“ care vor fi propuse la începutul următoarei sesiuni paralele şi convenite în comun prin implicarea participanţilor, lăsând loc flexibilităţii.
    Fiecare parteneriat de idei de proiect va fi format din:
    - participantul care propune ideea;
    – participanţii votând ideea prioritizată, acordând prioritate primei şi apoi celei de-a doua alegeri;
    – restul participanţilor, luând în considerare necesitatea de a avea cât mai multe parteneriate mixte (adică cuprinzând persoane în numele diferitelor tipuri de organizaţii din Quadruple Helix - de exemplu, cercetare şi industrie şi/sau societatea civilă/sfera publică), precum şi interesul personal al participanţilor exprimat prin opţiunile provocării/ideii. Ar trebui acordată atenţie pentru a evita alocarea unei persoane mai multor grupuri. Sarcina va începe cu promotorul proiectului.

    În exemplul de mai sus, P1 şi P3 ar putea colabora la ideea numărul 2, iar P2 ar trebui să fie grupat cu P4 pentru a dezvolta ideile grupate 5 şi 6.
    Pe baza propunerilor moderatorului şi raportorului şi după discuţii şi acorduri comune, grupul - ghidat de moderator - continuă să se organizeze în diferite subgrupuri sau „parteneriate de idei“.

    Sarcina 6. Dezvoltarea ideilor (70’)
    Fiecare dintre „parteneriatele de idei“ formate în sarcina 5 discută apoi ideea în continuare, defineşte un titlu concret pentru idee, o scurtă descriere a proiectului, componentele de cercetare ale ideii, o estimare aproximativă a resurselor necesare, o cronologie pentru implementarea ideilor, grupurile de părţi interesate implicate şi oportunităţi de interacţiune Quadruple-Helix pe termen mediu/lung. Pentru dezvoltarea ideilor, se foloseşte fişa de proiect furnizată (anexa 3).
    În mod ideal, fiecare grup face descrierea proiectului într-un format electronic. Dacă acest lucru nu este posibil, descrierea trebuie să fie scrisă manual pe formularele tipărite.
    Moderatorul merge în jurul grupurilor pentru a verifica orice întrebări şi neclarităţi, pentru a ajuta participanţii să completeze formularul. La sfârşitul sesiunii, moderatorul colectează formularele în format electronic sau pe hârtie.
    În timpul sarcinii 5, raportorul traduce titlurile ideilor iniţiale şi noile denumiri ale ideilor grupate din limba română în engleză (dacă este necesar), în scopuri de prezentare ulterior. Traducerile în engleză ar trebui să fie înmânate raportorului final unic, care va integra toate ideile într-o singură prezentare la şedinţă plenară.


    2.5. Urmărirea după un focus grup EDP
    a) Elaborarea raportului focus grup EDP
    Ca urmare a focus grupului EDP, trebuie să se pregătească un raport şi să fie trimis participanţilor împreună cu prezentările PowerPoint realizate în timpul evenimentului.
    Un formular de sugestie pentru raport este prezentat în anexa 4. Scopul său este de a oferi îndrumări, astfel încât acesta să poată fi modificat în funcţie de nevoile proprii. Se recomandă totuşi să acopere următoarele aspecte principale:
    - date despre numărul de participanţi şi tipul de organizaţii reprezentate la eveniment;
    – data, locul şi agenda focus grupului EDP;
    – prezentare generală a blocajelor, nevoilor şi problemelor identificate în sesiunile paralele, aşa cum este discutat în cadrul sarcinii 1;
    – lista şi descrierea succintă a tuturor ideilor individuale propuse în timpul sarcinii 3;
    – prezentare generală a parteneriatelor de idei, inclusiv titlul ideii, scurtă descriere. Compoziţia consorţiului poate fi adăugată de asemenea;
    – concluzii şi recomandări în vederea obiectivelor iniţiale şi a etapelor următoare.


    b) Paşi spre organizarea unui laborator de dezvoltare a proiectelor
    Un laborator de dezvoltare a proiectelor (PDL) este un eveniment care îşi propune să îi ajute pe promotorii de proiect să identifice surse de finanţare adecvate pentru proiectele lor. Dezvoltarea ulterioară a ideilor de proiect este recomandată pentru construirea unui portofoliu bun de proiecte care să fie prezentate într-un PDL.
    Ca prim pas, poate fi oferit participanţilor la focus grup feedback cu privire la modul în care îşi pot îmbunătăţi ideile şi ar trebui să fie oferită promotorilor ale căror idei nu au fost dezvoltate în timpul EDP posibilitatea de a trimite o descriere detaliată a acestora folosind acelaşi formular de fişă de proiect. De asemenea ar trebui să li se ofere feedback.
    Ca un al doilea pas, ar trebui să ceară detalii suplimentare de la promotori, pentru a duce la dezvoltarea ideilor lor de proiect la un pas următor.
    Alte etape posibile acoperă prioritizarea ideilor, bazate pe criterii obiective şi stadiu de dezvoltare.    ANEXE:
    Formularul 1 - Scurtă descriere a unei idei de proiect

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numărul grupului de lucru ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele participantului ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele organizaţiei ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul organizaţiei [antreprenor (E), ││
│universitate (U), cercetare (R), ││
│sector public (P), alt (O)] ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Scurt titlu al ideii inovatoare (legată de cercetare sau noncercetare)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Descrierea ideii inovatoare

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Dimensiunea cercetării

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Expertiză externă/Parteneri necesari

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    Formularul 2 - Tabel Excel pentru raportori

┌────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│Numărul şi tema grupului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lucru │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┬──────┬─────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │Numele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Numărul│Titlul│participanţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ideii │ideii ├─────┬─────┬─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ │ │P1 │P2 │P3 │P4 │P5 │P6 │P7 │P8 │P9 │P10│...│
│ │ │(E) │(O) │(U) │(P)│(E)│...│...│...│...│...│ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘


    Formularul 3 - Fişă proiect

    I. Date de bază

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Numărul grupului de lucru: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele promotorului ideii de proiect:││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa de e-mail a promotorului: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Denumirea organizaţiei reprezentate: ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul organizaţiei: ││
│[antreprenor (E), universitate (U), ││
│cercetare (R), sectorul public (P), ││
│altul (O)] ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele membrilor grupului, tipul ││
│organizaţiei şi adresele de e-mail: ││
└─────────────────────────────────────┴┘


    Titlul ideii inovatoare:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Prioritate de specializare relevantă:
    (numai pentru ideile generate în cadrul EDP organizate în timpul implementării strategiei)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    II. Descrierea ideii proiectului
    Justificarea ideii de proiect:
    (descrie necesitatea proiectului din perspectiva problemelor, provocărilor, blocajelor identificate)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Obiective generale şi specifice:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Tipul de inovaţie:
    (Bifează caseta corespunzătoare sau casetele în cazul în care există mai multe tipuri de inovaţii propuse.)
    [] inovaţia produsului
    [] inovarea proceselor
    [] inovarea serviciilor
    [] alt tip de idee de proiect, vă rugăm să specificaţi: .........................................................

    Caracterul inovator al ideii de proiect:
    (argumentaţi şi explicaţi de ce rezultatele propuse sunt inovatoare)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Contribuţia la obiectivele şi indicatorii RIS3:
    (numai pentru ideile generate în cadrul EDP organizate în timpul implementării strategiei)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Principalele activităţi şi rezultate:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Activităţi │Rezultate │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴──────────────────┘    Descrierea detaliată a activităţilor:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Perioada proiectului (în luni):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Descrierea clară a componentei de cercetare:
    (Includeţi în descriere informaţii despre disponibilitatea capacităţilor necesare de cercetare - la nivel regional, naţional, UE, internaţional , faceţi referire la tehnologiile utilizate, cu accent pe tehnologiile-cheie de activare şi digital.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Drepturi de proprietate intelectuală şi obligaţii legale:
    (Descrieţi-vă planurile de protecţie a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile legale care trebuie luate în considerare înainte de comercializarea produsului, procesului, serviciilor - de exemplu, teste, autorizaţii, certificări care trebuie obţinute.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Punctele forte regionale pe baza cărora se construieşte ideea:
    (Menţionaţi activele regionale, avantajele competitive care vor fi utilizate, exploatate; acestea pot fi resurse naturale, infrastructurale sau umane.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    III. Parteneriat şi resurse
    Identificarea rolului la diferiţi parteneri:
    (Menţionaţi, de asemenea, dacă este necesar să se implice alţi parteneri decât cei deja identificaţi.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Resurse umane, infrastructurale şi financiare din cadrul parteneriatului, care urmează să fie utilizate:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Resursele umane şi infrastructurale suplimentare necesare implementării ideii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘
    IV. Buget
    Buget total estimat (RON/EUR):

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Buget defalcat pe principalele categorii bugetare:
    (vezi fişa Excel)


    V. Stadiul ideii proiectului
    Paşi făcuţi deja pentru dezvoltarea ideii:
    (Menţionează rezultatele cercetărilor existente, studii existente, precum studii de fezabilitate, studii de piaţă, planuri de comercializare etc.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    VI. Pregătirea pieţei
    Descrierea pieţelor şi clienţilor vizaţi:
    (Includeţi şi informaţii despre impactul preconizat pe piaţă, numărul clienţilor, comportamentul preconizat al clienţilor.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    Politica de preţuri:
    (Includeţi informaţii despre structura costurilor şi fluxurile de venituri.)

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    Formularul 4 - Ghid privind conţinutul unui raport EDP
    FOCUS GRUPUL DE DESCOPERIRE ANTREPRENORIALĂ
    Domeniu: ...............................
    Introducere
    Data, loc de desfăşurare, agendă
    Număr de participanţi în funcţie de tipurile de organizaţii din Quadruple Helix
    Necesităţi, provocări, blocaje
    Pentru fiecare grup şi în funcţie de tipul organizaţiei din Quadruple Helix se sintetizează provocările, nevoile şi blocajele, dacă este necesar.

    De exemplu:
    Grup de lucru 1 - .................

┌──────────────────────────────────────┐
│NECESITĂŢI, PROVOCĂRI, BLOCAJE │
├────────────────────────────────────┬─┤
│Mediu de afaceri │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Universităţi, instituţii de │ │
│cercetare-dezvoltare, entităţi de │ │
│transfer de tehnologie │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Sferă publică │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Altele (de exemplu, ONG-uri, │ │
│societatea civilă) │ │
└────────────────────────────────────┴─┘    Idei de proiect
    Ideile de proiect propuse ar trebui prezentate şi grupate în subzone pentru fiecare grup de lucru. În cazul în care ideile au fost grupate, acest lucru ar trebui semnalat. De asemenea, etapa de dezvoltare a ideii ar trebui să fie notată, adică dacă a fost dezvoltată în timpul EDP sau a rămas în stadiul de descriere a formularului 1.
    Se poate adăuga de asemenea şi construcţia consorţiului.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│SUBDOMENIU/Ideea │ │
│proiectului (titlul şi │Etapă de │
│descrierea într-o │dezvoltare│
│propoziţie) │ │
├───────────────────────────┴──────────┤
│SUBDOMENIU: .......... │
├───────────────────────────┬──────────┤
│Titlul ideii de grup: │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Titlul ideii componente │ │
│.... │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Titlul ideii componente ...│ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Titlul ideii: ... │ │
├───────────────────────────┴──────────┤
│SUBDOMENIU: .......... │
├───────────────────────────┬──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
└───────────────────────────┴──────────┘    Concluzii şi recomandări


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016