Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.626 din 31 martie 2021  privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările  şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate  în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 3.626 din 31 martie 2021 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 540 din 25 mai 2021
    Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,
    ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. II alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2019 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, instituirea unor derogări şi prorogarea unor termene, aprobată cu completări prin Legea nr. 230/2019,
    având în vedere dispoziţiile art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2020 privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2020,
    având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar nr. 23 din 20.11.2020 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
    ministrul educaţiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020, prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2021-2022.

    ART. 2
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

    ART. 3
    Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 au obligaţia de a solicita evaluarea externă periodică în termen de maximum 5 ani de la obţinerea acreditării, dar nu mai târziu de anul şcolar 2025-2026.

    ART. 4
    Direcţia generală învăţământ preuniversitar din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat prevăzute în anexele la prezentul ordin, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 5
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul educaţiei,
                    Gigel Paraschiv,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 3.626.
    ANEXA 1

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Cluj

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa unităţii de │Nivelul de │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │învăţământ, tel./ │învăţământ/ │/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │fax, e-mail │Nivelul de │Profilul│de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │Sudor │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cluj-Napoca, Bd. │şi │ │ ├─────────────┤ │ │
│ │ │20/ │ │Muncii nr. 199-201,│completările│ │ │ │ │Cu │
│ │Liceul │3.11.2020│ │tel.: 0264/415119, │ulterioare) │Mecanică│ │ │Română │frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │fax: 0264/415117, │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│1. │„Aurel │ │ │gsavlaicu@yahoo.com│(conform │ │ │Lăcătuş │ │ │
│ │Vlaicu“ │ │ │ │Hotărârii │ │ │construcţii │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │metalice şi │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │utilaj │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │tehnologic │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 36 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 18 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 18 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 2

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Harghita

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba de│Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/│predare │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│ │ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Cristuru │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Secuiesc, │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │17/ │ │Str. │completările│ │ │ │ │Cu │
│ │Liceul │12.10.2020│ │Harghitei │ulterioare) │Agricultură│ │Horticultor │Maghiară│frecvenţă │
│ │Tehnologic│ │ │nr. 14, │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│1. │„Zeyk │ │ │tel.: 0266/│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Domokos“ │ │ │242383 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴────────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 42 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 24 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 18 formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 3

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Mehedinţi

┌────┬────────────┬─────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │ │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │ARACIP de│persoanei │unităţii de │învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│unităţii de │evaluare/│juridice │învăţământ, │Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ │data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │Tehnician │ │Cu │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │Mecanică │ │tehnolog │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │mecanic │ │(zi) │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Oraşul Baia │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │de Aramă, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. Tudor │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │16/ │ │Vladimirescu│completările├──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │Colegiul │6.10.2020│ │nr. 11, │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│1. │Tehnologic │ │ │tel.: 0775/ │Nivel 5 │ │ │ │ │ │
│ │„Constantin │ │ │241257 │(conform │ │ │ │ │ │
│ │Brâncoveanu“│ │ │ │Hotărârii │Sănătate │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │şi │ │Asistent │ │Cu │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │asistenţă │ │medical │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │2013, cu │pedagogică│ │generalist │ │(zi) │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 30 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 30 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 4

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Olt

┌────┬──────────┬─────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea│Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de│persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Domeniul│Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/│juridice │învăţământ,│Nivelul de │/ │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │Profilul│de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Slatina, │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │str. │şi │ │ │Operator la │ │ │
│ │ │16/ │ │Ecaterina │completările│ │ │maşini cu │ │Cu │
│ │ │6.10.2020│ │Teodoroiu │ulterioare) │Mecanică│ │comandă │Română │frecvenţă │
│ │Liceul │ │ │nr. 8A, │Nivel 3 │ │ │numerică │ │ │
│1. │Tehnologic│ │ │tel.: 0753/│(conform │ │ │ │ │ │
│ │Metalurgic│ │ │010313 │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 62 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 31 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 31 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 5

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Tulcea

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de│învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ,│Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Nivel 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Comuna │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Topolog, │Hotărârii │ │ │Instructor │ │ │
│ │ │ │ │Str. 1 │Guvernului │Sportiv │ │sportiv │ │ │
│ │ │18/ │ │Decembrie │nr. 918/ │(filieră │ │(disciplina │Română │Cu │
│ │ │20.10.2020│ │nr. 17-19, │2013, cu │vocaţională)│ │sportivă │ │frecvenţă │
│1. │Liceul │ │ │tel.: 0240/│modificările│ │ │fotbal) │ │ │
│ │Tehnologic│ │ │568134 │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 60 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 33 de formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 27 de formaţiuni de │
│ │ │studiu/schimbul 2) │
└────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 6

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Suceava

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │Adresa │Nivelul de │ │ │ │ │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │unităţii de │învăţământ/ │Domeniul/ │Domeniul │Calificarea │Limba │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │învăţământ, │Nivelul de │Profilul │pregătirii│profesională/│de │învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│tel./fax, │calificare │ │de bază │Specializarea│predare│ │
│ │ │ │ │e-mail │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Postliceal/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │avansat │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │Maistru │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │Construcţii,│ │construcţii │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│instalaţii │ │civile, │Română │Seral │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │şi lucrări │ │industriale │ │ │
│ │ │ │ │ │Nivel 5 │publice │ │şi agricole │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Câmpulung │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Moldovenesc, │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │18/ │ │Calea │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │Liceul │20.10.2020│ │Transilvaniei├────────────┼────────────┤ ├─────────────┼───────┼──────────┤
│1. │Tehnologic│ │ │nr. 55, tel./│Profesional/│ │ │ │ │ │
│ │nr. 1 │ │ │fax: 0230/ │Nivel 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │312912 │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 844/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2002, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │Cu │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │Mecanică │ │Mecanic auto │Română │frecvenţă │
│ │ │ │ │ │Nivel 3 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Guvernului │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │nr. 918/ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2013, cu │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 29 de formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 19 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 10 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.

    ANEXA 7

    Acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ/specializările/calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 6 octombrie-6 noiembrie 2020
    Judeţul Vaslui

┌────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────────────────────────┬────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬───────┬──────────┐
│ │Denumirea │Hotărârea │Denumirea │ │Nivelul de │ │Domeniul │Calificarea │Limba │ │
│Nr. │unităţii │ARACIP de │persoanei │Adresa unităţii de învăţământ, │învăţământ/ │Domeniul/ │pregătirii│profesională/│de │Forma de │
│crt.│de │evaluare/ │juridice │tel./fax, e-mail │Nivelul de │Profilul │de bază │Specializarea│predare│învăţământ│
│ │învăţământ│data │iniţiatoare│ │calificare │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────────────────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Liceal/Nivel│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(conform │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Hotărârii │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Municipiul Huşi, │Guvernului │Umanist │ │ │ │ │
│ │Seminarul │17/ │ │str. I. AL. Angheluş nr. 1, │nr. 918/ │(filieră │ │Filologie │Română │Cu │
│ │Teologic │13.10.2020│ │tel./fax.: 0235/471599, │2013, │teoretică)│ │ │ │frecvenţă │
│1. │Ortodox │ │ │seminarulteologichusi@yahoo.com│cu │ │ │ │ │ │
│ │„Sf. Ioan │ │ │ │modificările│ │ │ │ │ │
│ │Gură de │ │ │ │şi │ │ │ │ │ │
│ │Aur“ │ │ │ │completările│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ulterioare) │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────┴───────────┴───────────────────────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴───────┴──────────┤
│ │ │Capacitate maximă de şcolarizare*) - 16 formaţiuni de studiu/2 schimburi │
│ │ │(maximum 8 formaţiuni de studiu/schimbul 1 şi maximum 8 formaţiuni de studiu/ │
│ │ │schimbul 2) │
└────┴──────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *) Capacitatea de şcolarizare reprezintă numărul maxim de formaţiuni de studiu care pot fi şcolarizate în 2 schimburi în sălile de clasă şi cabinete (excluzând laboratoare, ateliere) la nivelul unităţii de învăţământ.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016